Tag Archives: Yhteiskunta

Erämaa Opastaa

Kerran ihmiskunta oli henkisen yhteyden koskettama. Puhumme nyt Israelilaisita, jotka olivat kytkeytyneitä veljeydellisten siteiden kautta ja olivat kaikki toistensa tovereita maanpakoa edeltävinä päivinä, tempplin aikoina. Silloin olimme kaikki veljiä ja elimme täydellisessä keskinäisessä kytköksessä ja osallisuudessa.

Mutta sitten temppeli tuhottiin perusteettoman vihan takia. Kuten tavalliseati, kehityksen kulussa, tämän kansan itsekäs halu kasvoi yllättäin ja romahti veljellisen rakkauden tasolta perusteettoman vihan tasolle, muuttuen jopa pahemmaksi kuin muut kansat, jotka eivät olleet veljellisen rakkauden sitomia, eivätkä kokeneet tätä romahdusta. Sittemmin tästä kansasta tuli hylätty ja omituinen. Toistaiseksi se ei voi löytää paikkaa tai leposijaa.

Näin voimme nähdä, että ihmisen viha tätä kansaa kohtaan on ilmeinen osoitus luonnon laeista. Tätä vihaa Israelin edustajia kohtaan ja Israelia kohtaan kokonaisuudessaan voi kohdata joka puolella. Syynä on se, että näiden ihmisten pitäisi olla ensimmäisten joukossa, jotka palaavat korjattuun tilaan, veljelliseen rakkauteen, kohotakseen perusteettomasta vihasta, joka on kestänyt kahdentuhannen vuoden maanpaon ajan, yhtenäistymiseen ja sen avullaa olla esimerkkinä kaikille muille. Heidän täytyy ymmärtää mitä heillä oli ennen, koska tämä luultavasti tekee heistä ainutlaatuisia ja erilaisia muiden silmissä.

Maailma tarvitsee tätä hyvää esimerkkiä, sillä se ei tiedä, miten tästä kriisistä selvitään. Ja me, Israelin lapset, olemme tietyssä tilassa: Paljastamme korjausmenetelmän koko ihmiskunnalle ja meidän on näytettävä  lähimmäisen rakkauden toteutuminen periaatteet: “Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Meidän on näytettävä  ihmiskunnalle, että juuri tällä tavalla kaikki ihmiset pääsevät pois erämaasta, jonne he ovat eksyneet, päästäkseen kauniiseen, ihanaan elämään.

Meille on uskottu valtava, ainutlaatuinen ja erittäin tärkeä tehtävä. Ei ole suurempaa ja parempaa  haastetta kuin se, joka seisoo edessämme juuri nyt.

Espanjan Työttömyys Ylittää 5 Miljoonan

Uutisissa (BBC News): ”Espanjan työttömyysluku ylitti viiden miljoonan rajan vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä, viralliset luvut kertovat.

”Aste nousi 21,5 prosentista kolmannella neljänneksellä 22,8 prosenttiin – korkein aste melkein 17 vuoteen.

”Espanjalla on jo korkein työttömyysaste 17 valtion euroalueella ja sen odotetaan taas luisuvan taantumaan.

” 22,8 prosentin aste on kaksi kertaa enemmän kuin keskimääräinen euroalueen työttömyysaste, joka oli 10,3% marraskuussa tiedon mukaan, joka julkaistiin kuun alussa.

”Nämä Espanjan luvut osoittavat, että melkein puolet kaikista maan 16-24 vuotiaista ovat työttömiä – 48,6% verrattuna aikaisempaan 45,8%…”

Kommenttini: On välttämätöntä tehdä työttömistä integroidun kasvatuksen opiskelijoita, sen sijaan että maata näännytetään korkeilla veroilla ja kansaa yllytetään  kapinoimaan.

Luo Oma Itsesi

Tänään meidän on valmisteltava ihmistä uutta maailmaa varten samalla tavalla kuin valmistelemme lasta tätä maailmaa varten. Meidän tulisi ymmärtää, että meidän pitää pelata itsekkyyttämme vastaan samoin kuin pieni lapsi pelaa ja leikkii. Meidän pitää keinotekoisesti herättää mielikuvituksessamme tämä uusi maailma.

On selvää, me petämme itseämme tällä tavalla. Kyllä, valehtelen itselleni, koska itsekäs luontoni pakottaa minut nappaamaan itselleni kaiken, johon käteni ulottuvat. Mutta minun täytyy olla erilainen, koska muuten en nouse seuraavalle tasolle, integroidun ihmisen, eli Aatamin tasolle. Voin nousta sille vain oman ympäristön avulla, joka minun on itse luotava.

Joten tästä seuraa, että lopulta minun on tutkittava: “Mikä on tämä uudenlainen ihmiskunta? Mikä voi tuoda minut sen luo? Minkälainen ympäristö, mikä vaikutin voi muokata minut joksikin? Miten voin luoda tämän ympäristön itselleni niin että tulen muuttumaan”?

On käynyt ilmi, että tavallaan kohotan itseni. Sen kautta kasvan. Tässä prosessissa olen tullut tietoiseksi kaikista luonnonvoimista joita minun pitää muuttaa ja käyttää, jotta voin muuttaa itseäni.

Rakentamalla uuden yhteiskunnan, henkilö saavuttaa luonnon korkeimman tason. Alan saavuttaa koko oman kehitykseni mekanismin ja ymmärtää koko moottorin syvällisyyden, joka toimii evoluutioprosessissa. Astun Luojan tasolle, joka muuttaa omaa itseä.

Voitko edes kuvitella, minkälaiseksi loistavaksi psykologiksi ihminen muuttuu itselleen! Siksi uskon, että tämä tiede on hyvin tarpeellinen meidän nykyisessä tilassa.

Tästä käy selväksi, että meidän täytyy opettaa ihmisille yksittäisen ihmisen psykologiasta ja yhteiskunnasta, tahdon vapaudesta, kertoa heille voimista, jotka vaikuttavat meihin ja jonka kautta voimme itse vaikuttaa. Toisin sanoen, me itse olemme rakentamassa yhteiskuntaa, joka tulee muuttamaan meidät.

Meidän pitäisi opiskella ja tutkia itseämme hyvin tarkasti, sisäisiä ominaisuuksiamme, sekä henkilökohtaisia, että yhteiskunnallisisa, kaikenlaisten yhteyksien kautta, jotka perustuvat asenteisiin, tapoihin ja elämäntyyleihin. Ja näin ollen meidän on rakennettava integroitu ulkoinen vaikutus koko ihmiskunnalle ja jokaiselle sen sivilisaatiolle, kansoille, kulttuureille ja niin edelleen.

Tämä on valtava pyrkimys, mutta se on työ, joka tekee meistä oikean Ihmisen ​​ja siksi tämä on jaloa työtä. Luomme ihmisen eläimestä.

Edessämme oleva tehtävä on valtava. Tässä tarvitaan valtavan ihmismäärän ponnistukset ja ennen kaikkea heidän, jotka kokeilevat näitä prosesseja itse, jotka opiskelevat niitä, antavat vastalauseen, keskustelevat ja samalla yrittävät tehdä jotain. Koko ihmiskunnan pitäisi osallistua tähän, aivan jokaisen, nuorten ja iäkkäiden! Jokaisen ihmisen on sitouduttava tähän prosessiin hyvin pitkän ajan.

Jos haluamme nousta kehityksemme seuraavalle tasolle, “Adamin” integroidun mielikuvan tasolle, meidän on omistettava itsemme täysin tälle työlle ja pitää huolta eläimellisestä, fyysisestä tilastamme vain siinä määrin kun on oikeasti tarpeellista, jotta tämä eläin voi oleilla mukavasti, eikä sekaantua meidän Aatamin luomiseemme itsestämme.

Tämä osoittaa, miksi nykyinen ihmiskunnan tila johtaa meitä kohti tätä, vastoin tahtoamme, samoin kuin syy kriisiin ja valtavaan työttömien määrään.

Ennen pitkää miljardien työttömien armeija tulee ilmaantumaan ja sen seurauksena vain tärkeimmät yritykset, kuten elintarvikkeden valmistuksen, vaatteden, rakentamisen, ja niin edelleen, tulevat selviämään ja vain siinä määrin kun normaaliin olemassaoloon tarvitaan. Vain tietty määrä ihmisiä tulee työskentelemään näissä yrityksissä, tai ehkä useampi lyhyemmällä työajalla. Mutta jokaisen heistä, riippumatta siitä työskentelevätkö he vai ovatko he vapautettuja työstä, täytyy sitoutua integroituun koulutukseen.

Tämän kautta ihmiskunta vapauttaa valtavan määrän itsekkäitä resursseja, jotka aiemmin olivat varattuja tarpeettomien asioiden valmistamiseen. Nämä kaikki tulevat vähitellen siirtymään nimenomaan kohti seuraavan vaiheen rakentamista: integroidun yhteiskunnan luomiseen.

Emme voi välttyä tältä. Meidän pitää asteittain siirtyä kohti tätä, koska vain liike siihen suuntaan tulee tasoittamaan nykyiset uhkaavat tilat, jotka johtavat meitä kohti maailmansotaa.

Britannia: Epärehellisyyden Buumi

Mielipide (The Independent): ”Britannian kansa on muuttumassa yhä epärehellisemmäksi ja heidän luottamuksensa hallitukseen ja liiketoiminnan johtajiin on vajonnut ennätyksellisen alhaiseksi, jonka keskellä pelätään, että valtio on suuntaamassa päin ’eheyskriisiä’.

”Valehteleminen, syrjähypyt, rattijuopumus, alaikäisten sukupuolisuhteet ja varastetun tavaran ostaminen ovat hyväksytympiä kuin kymmenen vuotta sitten. Mutta ihmiset ovat vähemmän suvaitsevaisempia sosiaalietuushuijauksia kohtaan…

”’Eheysongelma’ on mitä luultavimmin menossa huonompaan suuntaan, sillä nuoret ovat suvaitsevaisempia epärehellisen käyttäytymisen suhteen kuin vanhempi sukupolvi. Uusi keskusta tulee katsomaan tapahtumia, jotka ovat ilmenneet viimeaikojen skandaaleissa, niin kuin puhelinten hakkerointi, kansanedustajien kulut ja pankkitoiminnan kriisi.

”Luottamus kansanedustajiin, kaikista puolueista, romahti 36 pinnaa neljään prosenttiin viimekesäisten mellakoiden jälkeen. Ihmiset menettivät myös luottamuksensa nuoriin ja poliisiin. Vain 29 % ihmisistä uskoo hallituksen toimivan oikein, samalla kun 38 % luottaa liiketoimintaan ja yllättävän matala 42 % luottaa ei-hallituksellisiin järjestöihin.”

Kommenttini: On ilmeistä että vain kasvatus voi muuttaa yhteiskuntaa! Henkilö on sen yhteiskunnan tulosta, jossa hän asuu ja kehittyy. Ainoa tapa vaikuttaa muutokseen maailmassa on luoda oikeanlainen ympäristö.

Odotettavissa Kansalaislevottomuutta Yhdysvalloissa

Mielipide (WND Money): ”’Mikään olemassa oleva hallitus tai taloudellinen instituutio ei ole riittävän vakavarainen, tarpeeksi arvostettu tai pelätty johtaakseen tarvittavaa rauhan jälleentasapainottamista ja uskomme, että maailma tulee kokemaan taloudellisen voiman ja geopoliittisen tilanteen uudelleenkalibroinnin vuoden 2012 aikana, keskellä laajalle levinnyttä kansalaiskapinaa ja yli rajojen yltyvää sotaa’, kirjoittaa Charles Ortel, johtava osakas Newport Value Partnersissa, LLC:ssä New Yorkin kaupungissa.

”Muuntuminen tyytyväisestä ja hiljaisesta Enemmistöstä ärhäkäksi ja äänekkääksi Enemmistöksi tulee murtamaan monen käytännön Yhdysvalloissa ja muissa kehittyneissä valtioissa kun kiistämättömät todisteet kasautuvat viikoittain ja jopa päivittäin tulevina kuukausina ja status quo on murrettu sekä nuorille, että iäkkäille, niin kuin myös työläisille ja sijoittajat yhtä lailla’, hän varoittaa.

Ortel ennustaa, että kanasalaislevottomuus tulee yltymään Yhdysvalloissa ja muissa kehittyneissä valtioissa…’”

”’Jotkut tulevat onnistumaan toimintansa rajoittamisessa rauhanomaisiin mielenilmaisuihin. Uskomme kuitenkin, että todennäköisin skenaario on väkivaltaisuuksien puhkeaminen, erityisesti Yhdysvalloissa, jossa paljon laajemmalla väestöllä on mahdollisuus päästä käsiksi aseisiin ja jossa todistetusti väkijoukkoja on vaikeampi hallita.’”

Kommenttini: Moni oppilaistani ovat taloustieteilijöitä ja näen miten vaikeaa henkilölle on hyväksyä uusia ajatusmalleja yhteiskunnasta, maailmasta, perheestä sekä hänen itsensä, hänen perheensä ja valtakunnan tulolähteistä. On välttämätöntä, kuten Baal HaSulam huomauttaa, luoda pienen kaupungin esimerkki, joka oli käynyt läpi vararikon, viljellä ratkaisuja ja katsella itseään uudessa integroitumisen valossa.

Siirtymässä Uuteen Aikakauteen

Tieteellisen tutkimuksen mukaan kehityksemme suuntaus määräytyy yleisen lain mukaan, joka kehittää meitä ja tuo meidät yhteen muotoon. Meidän on saavutettava kytkös keskuudessamme, että voimme tuntea, että koko ihmiskunta on toisistaan ​​riippuvainen.

Monet tutkijat ovat samaa mieltä, että tämä on yleinen suuntaus kehityksessämme. Syy siihen miksi emme ole valmiita hyväksymään tätä lakia on se, että se on ristiriidassa luontomme kanssa.

Jokainen ihminen on tottunut ajattelemaan vain itseään eikä ymmärrä että hän on riippuvainen toisista. Kuitenkin, jos henkilö oivaltaa, tuntee ja näkee omilla silmillään, että hän on riippuvainen toisista, hänen ensimmäinen prioriteettinsa olisi varmistaa toisten hyvinvointi niin, että he puolestaan tekisivät saman!

Ongelmamme on, että emme näe miten pyöreä maailma on ja missä määrin kaikki sopii yhteen. Pohjimmiltaan tämä on syy siihen miksi olemme tässä tilanteessa tänään. Olemme kriisissä, joka voimakkaasti repii meitä pois elämästä, johon olemme tottuneet viime vuosikymmeninä.

Olemme tottuneita työskentelemään paljon, ansaitsemaan paljon ja kuluttamaan paljon. Tuotamme hyödyllisiä ja hyödyttömiä tavaroita vain myymisen vuoksi. Me kaikki yritämme hankkia turvavyön: pankkitili, eläkerahasto, sairausvakuutus, hyvä koti, ja kaikki tavarat, jotka tarjoavat henkilölle turvallisuuden tunteen, että hän ja hänen lapsistaan pidetään huolta elämänsä loppuun asti. Tämä oli tavoitteemme.

Nyt näyttää ikään kuin siltä, että asetelmamme oli väärä! Luonto rikkoo kaikki suunnitelmamme. Nyt jopa rikkaat ihmiset, puhumattakaan muusta väestöstä, ns. keskiluokka ja köyhät, eivät voi saavuttaa tätä unelmaa.

Luonto johdattaa meidät kohti vastakkaista tilaa, jossa sen sijaan, että jahtaamme hyvää elämää itsellemme yksin voisimme aikaansaada luottamuksen, menestyksen, kehityksen ja hyvinvoinnin keskinäisestä kytköksestämme.

Voimme nähdä tämän kaiken yleisen kriisi ansiosta, joka rikkoo kaikkia menneisyyden säännöt. Olemme nyt siirtymässä uuteen aikakauteen!

Suljettu Yhteiskunta Ja Integroitu Kasvatus

Kysymys: On helppo kuvitella integroidun kasvatuksen käyttöönotto Yhdysvalloissa ja muissa Euroopan maissa, joissa maan kulttuuri näyttää kannustavan itsetuntemuksen prosessin läpikäymistä. On kuitenkin olemassa yhteiskuntia, jotka ovat juurtuneita muinaisiin traditioihin, joissa integroidun kasvatuksen käyttöön otto vaikuttaa vaikealta. Mitä mielestäsi pitää tapahtua, jotta nämä ihmiset alkavat ”kerääntyä ympyrään”.

Vastaus: Seuraavan 10-20 vuoden aikana näen vastaavien yhteiskuntien muuttuvan joksikin aivan muuksi.

Katso mitä tapahtuu Intiassa ja Kiinassa ja heidän eristettyä elämäntapaansa kylissä, kaukana sivilisaatiosta. Katso miten ihmiset elävät: nukkuvat hetekalla tehtaan asuntolassa, jossa ainakin 50,000 ihmistä työskentelevät.

Kaikki on muuttunut. Nyt nämä ihmiset menettävät työpaikkansa. Minne he menevät? Henkilö menettää hetekansa asuntolassa ja siinä kaikki, hän on menettänyt nurkkauksensa, eikä hänellä ole muuta paikkaa maailmassa. Se mikä näissä maissa tapahtuu on kauhistuttavaa. Kiina ja Intia ovat suunnattoman suuria maita.

Meidän pitää ymmärtää, että muutoksia voi tapahtua hyvin nopeasti ja yllättäen. Näen miten äkkiä öljyvaltiot muuttuvat, esimerkiksi Arabiemiirikunnat. Tämä on sivistynyt maa, jossa koko väestö nauttii mukavasta elintasosta, mutta heidän elämäntapansa ja heidän klaanijärjestelmänsä muuttuu nopeaa tahtia. Yhtäkkiä he menettävät perustan sille.

Suljettuja yhteiskuntia löytyy vielä siellä täällä; ne alkavat kuitenkin sisällyttämään itsensä yleiseen massaan, joka elää enemmän tai vähemmän modernia elämää.

Oppitunteja Uudesta Maailmasta: 80% Koulun Penkillä

Kysymys: Kuka opiskelee integroidun koulutuksen kursseilla: vain he, jotka ovat jääneet työttömiksi, vai kaikki?

Vastaus: Uskon, että työttömyysluvut tulevat olemaan hyvin korkeita. Me puhumme yhteiskunnan korjauksesta, siksi meidän pitää houkutella muitakin, kuin heitä, jotka ovat jääneet työttömiksi, myös kotiäitejä, eläkeläisiä ja yleensäkin ihmisiä, jotka eivät käy työssä. Osoittautuu, että 80 prosenttia väestöstä tulee olemaan valmis tälle kurssille.

Jos seuraavana päivänä henkilö työllistyy tai löytää rahatuloa, se ei tarkoita sitä, että hänen pitää jättää kurssi. Uskomme, että integroidun kasvatuksen kurssin loppuun suorittaminen tulee olemaan jokaisen velvollisuus ja ihmisten pitää jakaa työt keskenään, jotta he voivat kuluttaa vain pari tuntia päivässä työhön.

Nämä ovat isoja muutoksia tavanomaiseen lähestymistapaan nähden, mutta emme esittele niitä yksin; kriisi auttaa meitä, sillä se ei jätä meille muuta mahdollisuutta. Uskon, että tämä ei kestäisi enempää kuin vuoden.

Kysymys: Mitä tulee tapahtumaan tilapäisessä vaiheessa, kun emme vielä ole jakaneet töitä keskenämme ja siirtyneet lyhyempiin työpäiviin ja kun ihmiset eivät vielä ole menettäneet toivoaan vanhaan tilaan palaamisesta?

Vastaus: Uskon, että korkeat työttömyysluvut johtavat levottomuuteen, niin kuin myös hallituksen kyvyttömyys ja sen suunnan puute. Tämä tulee luomaan täydellisen anarkian tilan ja muuta vaihtoehtoa ei tule olemaan kuin vastaavan viitekehyksen omaksuminen. Tämä tulee tapahtumaan aika nopeasti; muutoin tulemme saavuttamaan yhteiskunnan totaalin romahduksen ja maailmansodan.

Kun hallitus ei kykene kontrolloimaan taloudellista järjestelmää, silloin se ei pysty kontrolloimaan mitään. Kun miljoonat kerääntyvät kaduille, silloin ei mikään armeija tai muu voima voi heitä pysäyttää. Hallitus tulee olemaan neuvoton. Kaikki ovat nähneet tämän tapahtuvan Syyriassa ja Egyptissä.

Jokaisen maan pitää ottaa huomioon paikalliset olosuhteensa ja kansallisen luonteensa. Esimerkiksi Kreikkalaisia et saa yhtä helposti koulun penkille kuin Saksalaisia. Saksalaiset tulevat opiskelemaan yhtä ahkerasti kuin he tekevät töitä tänään. Maat kuten Kreikka, siellä kansalaisia pitää houkutella jonkinlaisen korvauksen avulla.

Isoin ongelma kaikissa Euroopan maissa on vanheneva väestö, joka elää kodin, kahvilan ja pienten retkien välillä. Jokainen paikka on sellaisen ohjelman tarpeessa, joka on sovellettu paikallisiin olosuhteisiin.

Oppitunteja Uudesta Maailmasta: Täydellisten Ihmisten Yhteiskunta

Kysymys: Mitä henkilön uudessa maailmassa pitää tietää itsestään?

Vastaus: Jokaisen pitäisi tietää kaikesta vain siinä määrin kuin hän voi tajuta yleisen sivistyksensä puitteissa. Hänen pitäisi jossain määrin olla ”täydellinen ihminen”, ainakin pienimmissä määrin. Hänellä voi olla pieni tai iso tilavuus, mutta jokainen tulee olemaan täydellinen kuten täysilukuiset 10 Sefirot. Hän ei voi sanoa, ” Tiedän vain yhden asian, enkä mitään muuta”.

Hänen tulisi sopia yleiseen järjestelmään. Tämä on globaalin järjestelmän vaatimus, jotta ymmärrämme sitä vähäsen ja muutumme täytetyksi kaiken sen kanssa mitä se sisältää. Minun pitää myös olla ”pyöreä”. Se tarkoittaa, että kurssin tarkoitus on antaa henkilölle täydellinen pienimuotoisin kuva uudesta maailmasta, yhteiskunnasta ja ihmiskunnasta.

Aikakauslehti ForeWord Kirjasta, Integroidun Yhteiskunnan Psykologia

Myönteisiä kommentteja johtavalta kirja-arvostelijalta kirjasta IntegroidunYhteiskunnan Psykologia (The Psychology of the Integral Society). http://www.forewordreviews.com/reviews/the-psychology-of-the-integral-society/

Kirja Integroidun Yhteiskunnan Psykologia on minun ja Anatoly Ulianovin kirjoittama ja käsittelee integroidun ja globaalin kasvatuksen tarvetta kriisin ratkaisemiseksi. Se sai myönteistä kritiikkiä aikakauslehti ForeWordin viimeisessä julkaisussa, toiseksi tärkein kirja-arvostelija maailmassa.

ForeWord Reviews on painettu aikakauslehti ja online arvostelupalvelu, joka vaikuttaa lukioiden, kirjan myyjien, ostajien, kustannusalan sisäpiirin sekä kirjastojen valintoihin. Sen julkaisu tavoittaa 20,000 ihmisen yleisön ja kotisivuilla vierailee kuukausittain n. 150,000 yksityistä kävijää.

Kirja selittää integroidun yhteiskunnan tuntomerkit, jossa kaikki osat myötävaikuttavat yhteiskunnan hyvinvointiin ja menestykseen, näin ollen muodostaen ainoan kestävän tavan elää.

ForeWord Reviews kirjoittaa, ”Yhteiskuntana me kulutamme niin paljon aikaa kilpailuun ja yliotteen saamiseen, että yksinkertainen ”yhteistyön” käsite kuulostaa jo itsessään uraauurtavalta…”