Tag Archives: Yhteinen sielu

Siirtymässä Uuteen Aikakauteen

Tieteellisen tutkimuksen mukaan kehityksemme suuntaus määräytyy yleisen lain mukaan, joka kehittää meitä ja tuo meidät yhteen muotoon. Meidän on saavutettava kytkös keskuudessamme, että voimme tuntea, että koko ihmiskunta on toisistaan ​​riippuvainen.

Monet tutkijat ovat samaa mieltä, että tämä on yleinen suuntaus kehityksessämme. Syy siihen miksi emme ole valmiita hyväksymään tätä lakia on se, että se on ristiriidassa luontomme kanssa.

Jokainen ihminen on tottunut ajattelemaan vain itseään eikä ymmärrä että hän on riippuvainen toisista. Kuitenkin, jos henkilö oivaltaa, tuntee ja näkee omilla silmillään, että hän on riippuvainen toisista, hänen ensimmäinen prioriteettinsa olisi varmistaa toisten hyvinvointi niin, että he puolestaan tekisivät saman!

Ongelmamme on, että emme näe miten pyöreä maailma on ja missä määrin kaikki sopii yhteen. Pohjimmiltaan tämä on syy siihen miksi olemme tässä tilanteessa tänään. Olemme kriisissä, joka voimakkaasti repii meitä pois elämästä, johon olemme tottuneet viime vuosikymmeninä.

Olemme tottuneita työskentelemään paljon, ansaitsemaan paljon ja kuluttamaan paljon. Tuotamme hyödyllisiä ja hyödyttömiä tavaroita vain myymisen vuoksi. Me kaikki yritämme hankkia turvavyön: pankkitili, eläkerahasto, sairausvakuutus, hyvä koti, ja kaikki tavarat, jotka tarjoavat henkilölle turvallisuuden tunteen, että hän ja hänen lapsistaan pidetään huolta elämänsä loppuun asti. Tämä oli tavoitteemme.

Nyt näyttää ikään kuin siltä, että asetelmamme oli väärä! Luonto rikkoo kaikki suunnitelmamme. Nyt jopa rikkaat ihmiset, puhumattakaan muusta väestöstä, ns. keskiluokka ja köyhät, eivät voi saavuttaa tätä unelmaa.

Luonto johdattaa meidät kohti vastakkaista tilaa, jossa sen sijaan, että jahtaamme hyvää elämää itsellemme yksin voisimme aikaansaada luottamuksen, menestyksen, kehityksen ja hyvinvoinnin keskinäisestä kytköksestämme.

Voimme nähdä tämän kaiken yleisen kriisi ansiosta, joka rikkoo kaikkia menneisyyden säännöt. Olemme nyt siirtymässä uuteen aikakauteen!

Kärsivällisyyttä – Ja Kaikki Hoituu

Kysymys: Mistä voin ottaa voimaa itseni mitätöimiseen ryhmän edessä, jotta jokainen tuntee itsensä pienemmäksi kuin muut?

Vastaus: Jos ryhmä kehittyy oikein ja siirtyy tilasta toiseen, silloin jokainen hänen ryhmässään on hänen tilassaan, täydentäen muita. Tuloksena tästä koko ryhmä edistyy.

Vaikka jotkut tovereista voivat tuntea putoamisen ja jotkut nousun ja osa hahmottaa mielellä ja osa tuntee, silti kaiken kaikkiaan he edistyvät. Tämä vaatii kärsivällisyyttä. Henkinen kunnioitus sisältää halun sietää ja olla sinnikäs. Meidän tulee ymmärtää, että en suorita toimintoja itse, vaan kutsun ne.

Sydän Jossa Me Kaikki Sulamme

Kabbalan viisaudesta tiedetään, että ainoa keino muuttaa mitä hyvänsä on Uudistavan valon  avulla. Se ylläpitää elämämme, se elävöittää kaiken ja aikaansaa kaikki muutokset. Valon ominaisuuksien mukaan halu ja koko luomisen reitti alusta loppuun on juurrutettuna Valon luonteeseen – miten muuttaa ainetta, halua vastaanottaa, saattaaksemme sen muodon vastaavuuteen itse Valon kanssa.

Me asetamme tämän aineen Luojan, Valon käsiin ja voimme havahduttaa ja tehostaa sen vaikutusta itseemme ja tekemällä niin kiihdytämme kehitystämme. Koska itse kiihdytämme kehitystämme haluamalla sitä ja paljastamalla halumme yhä enemmän, valo vaikuttaa evoluutioomme enemmän ja toteuttaa merkityksellisemmän teon sitä kohtaan. Näin tunnemme edistymisemme hyvänä ja haluttuna. Lisäämme tosiaan oman osamme evoluution prosessiin, joka virtaa ”aikanaan” (Beito), lisäyksen nimeltään ”ajan kiirehtäminen” (Achishena), sillä kaipaamme samaan paikkaan ja muotoon, johon Valo haluaa meidät tuoda.

Mistä tiedämme tämän? Kiitos pyrkimyksien, joita teemme yrittäessämme nähdä itsemme kytkeytyneinä yhteen, yhdeksi mieheksi, yhdeksi sydämeksi, ilman keskinäisiä eroja, siinä määrin havahdutamme Valon, joka lahjoittaa tälle kytkökselle, pyrkimyksillemme kytkeytyä jopa isommalla intensiivisyydellä kuin silloin kun se toimii tavanomaisen evoluutiollisen suunnitelman mukaan nimeltään ”aikanaan”. Tällä tavalla voimme kiihdyttää aikaa.

Havahduttaaksemme Valon vaikutuksen haluun, meidän itsemme pitää kuvitella, että yritämme kytkeytyä sydämiin ja omaksua Valon muodon, keskinäisen lahjoittamisen ominaisuuden. Meidän pitää visioida tämä siinä määrin, että jokainen meistä kadottaa oman olemassaolonsa tuntemuksen ja me kaikki yhdessä saavutamme ykseyden joka sisältää jokaisen: ryhmän, sielun, joka muodostuu yksittäisitä sydämistä. Ja silloin Valo lahjoittaa meille ja saattaa teon loppuun.

Ihmiskunnan Yhteinen ”Lauma”

Olemme hyvin toisistamme poikkeavia ja omaamme eri tason haluja, mutta jokaisella on oma yksilöllisyytensä, oma roolinsa, vaikka se vaikuttaakin olevan hyvin rajattu. Ei ole olemassa mitään velvoitetta ”kurkottaa tähtiin” tai tavoitella jotain ylevää. Kukaan ei ole toistaan parempi tai huonompi.

Kun saavutamme yhteisen kytköksen välillämme, jokainen meistä saavuttaa täydellisen tietämyksen ja totaalisen tietouden universumista. Jokainen muuttuu ”vapaaksi linnuksi”, joka on kytkeytynyt muihin. Silti kukaan ei tule hallinnoimaan meitä, paitsi yleinen halu, päämäärä ja suunnitelma.

Toisin sanoen, tulemme kytkeytymään muihin ja samalla jäämme täysin vapaiksi. Aistimme yhteisen ajatuksen aivan kuten lintu parvessa. Lintu ei aisti itseään tai muita. Se aistii vain yhteisen ajatuksen: minne kääntyä, miten lentää ja mitä tehdä seuraavaksi. Tämä yhteisöllisyys muuttuu sen henkilökohtaiseksi vahvuudeksi.

Ollessamme osa yleistä järjestelmää, teemme päätöksiä yhdessä muiden kanssa, sitten toteutamme päätöksemme ja saavutamme tuloksia. Seuraava päätös tapahtuu samanaikaisesti jokaisessa, yhdessä toteuttamisen ja tuloksen kanssa.

Toisin sanoen, me muutumme yhteiseksi kehoksi. Jokainen henkilö hoitaa muita ja itseään. Saavutamme siis ylemmän voiman tason, joka hallinnoi ihmiskuntaa ja me olemme ihmiskunnan sisällä.

Kaikki Odottavat Vain Sinua

Sielut, jotka sisältyvät Malkhutin Atzilutin maailmaan, havahduttavat sen pyyntöjensä kautta välittää heille Uudistavaa Valoa. Näin jokainen sielu rakentaa itsensä.

Kun sielumme kohoavat Malkhutin Atzilutin maailmaan ja kytkeytyvät siihen, silloin he paljastavat koko järjestelmän kokonaisuudessaan. Malkhut näyttää köyhältä ja onnettomalta vain suhteessa jokaiseen meistä — näin näemme sen.

Kun kuitenkin kytkeydymme siihen siinä määrin kun haluamme sille lahjoittaa, saavutamme tämän lahjoittamisen ja paljastamme, että kaikki sielut sijaitsevat siellä: Kaikki ystävät ja kaikki sukulaiset ja itse asiassa koko maailma on siellä! Vain minä olin se joka saapui ja kytkeydyin heihin voidaksemme työskennellä yhdessä.

On sanottu: ”Joka tuomitsee, tuomitsee omat virheensä”. Turmeltunut järjestelmä on vain olemassa suhteessa korjaamattomaan henkilöön, joka sen saavuttaa. Vain hänelle tämä maailma on aivan kuin olemassa, täynnä lukemattomia ihmisiä, joiden hänen tulee korjata.

Itse asiassa hänen pitää vain korjata itsensä. Ja silloin kaikki muu hänen ympärillään muuntuu hänen sielunsa järjestelmäksi, eikä miksikään muuksi.

Miten Henkinen Kiihdytys Mitataan

Kysymys: Aineellisessa maailmassa osaamme mitata kiihdytyksen. Miten, tai minkä avulla voimme tehdä sen henkisessä edistymisessämme?

Vastaus: Mittaat kiihdytyksen arvioimalla kytköksesi ryhmään. Sinulle ei ole muuta. Tästä syystä yhteinen sielu rikkoutui moniin sieluihin – jotta sinulle olisi tapa muuttua, paikka, jossa voit uurastaa ja ponnistella, jotta voit määrittää miten kaukana tai lähellä olet niistä – ei vain ihmisistä, vaan heidän haluistaan paljastaa henkisyys, eli Luoja. Tarkistat oletko näiden halujen joukossa, yhdessä heidän kanssaan, jotta oikeanlaisessa kytköksessä, keskinäisessä takeessa, paljastat Luojan.

Täten voit määrittää henkisen tilasi vain suhteessa näihin tovereittesi haluihin – miten lähellä olet ylempää maailmaa heidän kanssaan.

Kysymys: Missä sitten on kiihdytys? Miten se voidaan mitata?

Vastaus: Päivästä toiseen, minuutista toiseen arvioit tämän kytköksen. Sinun ja muiden välillä on välimatka ja määrität, jos se supistuu, vai ei, miten, tasaisessa tahdissa, vai kiihdytyksellä. Kiihdytys on vauhti, joka kasvaa koko ajan.

Huokua Rakkautta Maailmalle

Kysymys: Jos jatkamme työskentelyä sisäisen yhtenäistymisemme ja yhdistymisemme eteen, tulemmeko silloin myös rakastamaan enemmän toisiamme ulkopuolisessa maailmassa?

Vastaus: Kyllä, mutta se ei ainoastaan koske meitä, vaan koko maailmaa. Loppujen lopuksi on kyse yhdestä järjestelmästä. Jos meidän tasollamme (joka on muuta maailmaa korkeampi) yritämme vetää henkiset osamme lähemmäs yhtenäistymistä, tekemällä niin tuomme myös aineelliset osat, tarkoittaen ihmisiä, keskinäiseen yhtenäistymiseen.

Todellakin, ihmisiä ei ole, eikä yhtenäistymistä tai murtumista heidän välillään. Nämä ovat samat sielut, mutta ne vain kuvittelevat itsensä ja keskinäiset yhtenäistymisensä ”tämän maailman” näkökulmasta. Kaikki mitä näet ovat nuo samat sielut, samassa verkostossa, ne vain havainnoivat itsensä ja keskinäisen kytköksen verkon meidän kuvitteellisena maailmanamme.

Siitä syystä, jos tavoittelemme tämän kytköksen rakentamista, ollen tässä yhteissä järjestelmässä heidän kanssaan, vain korkeammalla tietoisuuden ja ymmärryksen tasolla, luonnollisesti tämä tulee vaikuttamaan muihin.

Anna Haluni Takaisin Minulle

Ympäristö ei ole ihmisten kasvot aineellisissa kehoissaan, vaan halu ja voima jonka vastaanotan heiltä. Silloin tämä halu muuttuu omakseni, se lisätään sydämeni pisteeseen.

Jos kykenen vastaanottamaan heiltä lahjoittamisen mahtavuuden vaikutelman, Luojan, henkisen päämäärän, halun lahjoittaa, silloin minulla on mahdollisuus yhdessä heidän kanssaan havahduttaa Valon voima joka on siellä kätkettynä. Silloin, Valon vaikutuksesta, tuo halu alkaa korjaantua – tarkoittaen että vastakohdan sijasta minulle näyttäytyy henkisyyden kasvot, lahjoittamisen ominaisuus jossa minä paljastan elämäni lahjoittamisen Valossa. Tämä on henkisen maailman paljastuminen, Luojan paljastuminen luoduille.

Tästä syystä Luojaa kutsutaan hepreaksi nimellä Boreh – tule ja näe, tarkoittaen kaikkea sitä mikä kerääntyi haluista ympäristössä. Ympäristö on oma haluni, mutta nähtynä kääntöpuoleltaan ja siksi vain näennäisesti vuorovaikutuksessa toisiin ihmisiin.

Vastaanotin tämän halun heiltä ja ymmärsin että se on omani ja siksi haluan liittää sen uudelleen itseeni. Henkisyys on kuitenkin konstruoitu niin että minun AHP (alempi osani) on Galgalta Eynaimin (ylemmän osan) sisällä kaikissa muissa. Siksi en voi palata AHPiin vastaanottamatta Galgalta Eynaimin kaikilta muilta.

Osoittautuukin että vastaanottava haluni palaa takaisin, mutta yhdessä muiden lahjoittavien halujen kanssa, tarkoittaen korjattujen halujen kanssa ja liitän ne itseeni yhdessä Hassadimin Valon kanssa joka täyttää ne. Näin lahjoittamisen mahtavuus, jonka yritin vastaanottaa ympäristöltä on valmis henkinen astia (Kelim), halu jossa saavutan henkisyyden.

Maailma On Pyöreä

Kysymys Japanista: Mitkä ovat syyt meille tapahtuvaan katastrofiin? Säätiedotusten mukaan edessämme on lisää järistyksiä. Voimmeko me kaikki estää näitä tapahtumia täällä ja koko maailmassa?

Vastaus: Vastatakseni tähän kysymykseen, meidän täytyy ensin ymmärtää missä olemme. Olemme “pyöreässä” maailmassa. Tätä Kabbalan tiede selittää meille ” todellisuuden käsityksen” osassa.

Älkäämme odottako tuskaisten todisteiden ilmenemistä maailmassamme. Huomaamme kivuliaiden kokemusten kautta, että me kaikki olemme kytköksissä toisiimme, että maailma on globaali ja integraali, perhosvaikutuksineen ja niin edelleen. Älkäämme oppiko läksyjämme meitä jatkuvasti kohtaavista katastrofeista joiden tarkoituksena on vakuuttaa meidät. Oppikaamme se sen sijaan Kabbalan tieteestä.

Se voi olla lian myöhäistä sillä hetkellä kun elämänkokemuksemme alkaa toimimaan. Kuinka monta tsunamia, maanjäristystä ja muita katastrofeja täytyy tapahtua, että tulisimme viisaammiksi? Kääntykäämme sen sijaan tieteen ja viisuden puoleen. On kirjoitettu: “Hän joka oppii on viisas”. Mitä viisas henkilö sitten oppii?

Tiedämme Kabbalan tieteestä, että koko todellisuus koetaan sisällämme, koska se on siellä. Havaintokykyni jakautaa viiteen tasoon. Kolme tasoa ovat sisäisiä tuntemuksiani; juuri, sielu ja keho. Ne “pukevat” minut sisältä. Tämän lisäksi on olemassa ulkoisia yksityiskohtia, jotka havaisten itseni ulkopuolelta: “Vaatteet” ja “Linna”. Tämä on koko maailma ulkopuolellani. “Vaatteet” ovat kaikki sen alueen sisällä, jotka kehoni ja aistini voivat tavoittaa kun taas “Linna” on se kaukana oleva, saavuttamattomat asiat, tai toisin sanoen, asiat jotka eivät ole kontrollissani.

Näin todellisuus on jaettu. Sen sisempää osaa kutsutaan nimellä Galgalta ve Einaym, kun taas ulkoista osaa kutsutaan AHP:ksi. Tämä jako oli seurausta henkisestä hajoamisesta, minkä vuoksi tunnemme Galgalta ve Einaym:in sisällämme vain heikosti, emmekä omaa minkäänlaista havaintoa että AHP olisi osa meitä. Jaamme todellisuutemme näin viimeiseen korjaukseen saakka, jolloin Galgalta ve Einaym yhdistyy AHP:n kanssa kokonaiseksi kymmeneksi Sefiraksi.

Meidän täytyy vetää tästä seuraava johtopäätös: Tunnemme kaiken Kelim:imme sisällä. Se voi olla tsunami, maailma tai universumi kaikkine tähtineen ja galakseineen. Kaikki on sisälläni, egoistisessa halussani: Haluni on rakennettu näin, joten havaitsen siinä kahteen osaan jakautuneen todellisuuden: “Minä” ja “Minun ulkopuolella”. “Minä” on Galgalta ve Einaym, juuri, sielu ja keho, kun taas “Minun ulkopuolella” on AHP, “Vaatteet” ja “Linna”, kaksi ulkoista havainnoinin kategoriaa.

Sisäisessä ja ulkoisessa Kelim:ssäni tapahtuu erinäisiä muutoksia. Tarkasteltaessa luonnonkatastrofeja on hyvin vaikeaa ymmärtää miksi nämä tuskaiset tapahtumat tapahtuvat ulkoisessa Kelim:ssä sisäisen Kelim:n sijaan. Miksi nämä muutokset vaikuttavat tänään sieluni tiettyyn osaan jota kutsutaan “Japanin kansaksi”? Miksi katastrofi tapahtui kaikista ihmisistä juuri heille?

Sieluni sisältää myös muita osia, joita havaitsen ystävinäni. Todellisuudessa he eivät ole olemassa itsenäisinä, vaan he ovat silmissäni osa minua. Tämä tulee olemaan näin kunnes (todellisuuden) käsitykseni on täydellinen. Silloin kaikki tulee yhdistymään yhdeksi kokonaisuudeksi, yhdeksi haluksi, hitsautuneeksi ja täydellisesti muokatuksi lahjoittamista kohti. Tämä on korjattu muoto.

Jos emme katso todellisuutta näistä asemista, emme kykene koskaan havainnoimaan tapahtumia oikein, mukaanlukien sotia, katastrofeja, korruptiota tai mitään muutakaan. Emme kykene koskaan perustelemaan Luojan toimia tai ymmärtämään kuinka kaikki liikkuu korjauksen suuntaan.

Emme kuitenkaan selviä ilman oikeaa näkökulmaa asioihin, ilman kuvaa “pyöreästä” maailmasta joka on henkilön sisällä ja riippuu hänen korjauksestaan. Ulkopuolellani ei le mitään. Minä olen “kaikki”. Tämä on maailmani, maanjäristykseni, Japanini, Libyani, Israelini, planeettani ja universumini. Näin kaikki heijastavat ominaisuuksiani joita ei vielä ole korjattu.

Vaatimus Saada Valoa

Jos ihmisessä herää kaiho muuttua Ihmiseksi ja hän käyttää tätä oikein, häntä kutsutaan nimellä ”Israel”, joka tarkoittaa ”suoraan Luojan tykö” (Jashar-El). Hän haluaa ohjata kaiken toimintansa ja olosuhteet jotka kohtaa, suuntaan joka kytkee hänet Luojaan. Sitten, jokaisessa tilanteessa ja jokaisena hetkenä elämässä hän haluaa olla Uudistavan Valon vaikutuksen alaisena.

Rakentamalla nämä asiat itselleen oikealla tavalla, henkilö oivaltaa että seisoo Valon, Luojan edessä ja että hänen ainoa työnsä on tavoitella vaatimusta jonka suuntana on tämä korjaava voima. Joka tapauksessa, kun katsomme laajempaa kuvaa, vain nämä kaksi ovat olemassa koko maailmassa.

Siinä tilanteessa henkilö rakentaa myös ympäristönsä oikein. Toverit ovat hänen sielunsa osia, kuuluen samaan haluun. Siinä määrin kun hän houkuttelee ne luokseen, valo tulee ja korjaa yhtenäisyyden, muuntaen vastaanottamisen muodon, keskinäisen lahjoittamisen muotoon. Silloin kaikki luodut henkilön ympärillä muuttuvat osiksi häntä ja kaikki sulautuu yhdeksi kokonaiseksi, Valon avulla.

Näin saavumme opiskeluun, kabbalistisen menetelmän käyttöön ja saavutamme luomisen tarkoituksen. Yrittäessään ottaa oikean suunnan opiskelun edessä ja muulloinkin, henkliö määrittää oman edistymisensä tahdin.