Tag Archives: Vapaa tahto

Vapaa Omassa Maassa

Kysymys: Miten on mahdollista tehdä itsenäisiä päätöksiä ja samalla mitätöidä itsensä luonnon edessä?

Vastaus: Se on sama asia. Itsesi, siis itsekkään intentiosi mitätöiminen ja Luojan käskyjen toimeen paneminen koko sydämelläsi ja sielullasi tarkoittaa, että olet itsenäinen.

Henkilön pitää tuumia sitä miksi asia on näin. Tämä suo hänelle mahdollisuuden kutsua itseään ”vaapaaksi kansaksi omassa maassaan”, sillä hän lakkaa olemasta halunsa orja (sana ”maa” tai heprean ”Eretz” tulee sanasta ”halu” eli ”Ratzon”).

Hän haluaa olla alturistisen intention orja ja sitä kutsutaan ”Herran orjaksi”. Hän myy itsensä lahjoittamisen orjaksi koska sillä välin hän ei pysty lahjoittamaan itsenäisesti. Mutta tämä on jo hänen ensimmäinen askeleensa kohti itsenäisyyttä ja jälkeenpäin hän muuttuu täysin itsenäiseksi.

Lääketiede: Kannattava Bisnes

Kysymys: Immunisaatio erilaisia ​​sairauksia vastaan on yksi sensaatiomaisista saavutuksista lääketieteessä. Nämä ovat säästäneet useita ihmishenkiä, mutta jatkuvasti syntyy vastalauseiden aaltoja sekä rokotuksista lapsille, että aikuisille. Miksi asiat, jotka ovat jo osoittautuneet hyviksi vetävät puoleensa tämän kaltaisia vastalauseita?

Vastaus: Aikoinaan ihmiset eivät luottaneet lääkkeisiin tai rokotuksiin ja nyt he eivät luota lääkäreihin. Ovathan lääkärit nykyään omistautuneita rahalle, eivätkä terveydelle.

Lääketiede on muuttunut bisnekseksi ja useimmat lääkkeet valmistetaan voittoa tavoitellen, ei paranemista. Tietenkin meidän maailmamme on itsekeskeinen, mutta tällä alalla, ihmiset ovat erityisen alttiita.

Elämä on kaikkein kallisarvoisin asia keskiverto henkilölle. Mutta hän ei voi uskoa sitä lääkäreiden käsiin, koska lääkäri ei välitä hänen terveydestään, vaan rahasta. Lääketiede on muuttunut merkittäväksi liiketoiminnaksi.

Miten on mahdollista, että henkilö parannetaan hänen taloudellisten mahdollisuuksiensa mukaan? Ovathan kehot silti tasa-arvoisia, mutta ei, lääkäri tutkii taitavasti potilaan lompakon paksuuden ja ehdottaa ystävällisesti hänelle sen mistä hän muissa tapauksissa vaikenee. Nykymaailmassa kaikki on mätää ja lääketiede ei ole mikään poikkeus.

Tiede Viettien Sijaan

Toisin kuin eläimet, me kehitymme tieteen avulla. Sitä ei silti vielä voi sanoa vapaaksi tahdoksi. Tiede edistää meitä vain hivenen. Eläimiä ajaa vastoinkäymiset ja vaistot, mutta koska meillä tuskin on vaistoja, kehitymme vastoinkäymisten ja tieteen avulla.

Tieteelliset edistymiset sallii meidän nähdä ja selvittää ongelmia etukäteen. Esimerkiksi röntgensäteet mahdollistavat sairauden paikantamisen ja hoitotoimenpiteet voidaan aloittaa ennen kuin sairaus on edes kunnolla paljastunut. Ilman röntgensäteitä sairaus paljastuisi vain kivun kautta.

Näin tiede auttaa meitä kärsimään vähemmän ja maksamme kalliin hinnan tieteellisestä tietämyksestä. Silti se on sama eläimellinen taipumus: halu vapautua vaikeuksista. Tiede ei kohota meitä ihmisen tasolle, sillä se kuuluu elolliselle tasolle. Käyttämällä sitä me kompensoimme puuttuvat viettimme, siinä kaikki.

Eläimet tulevat hyvin toimeen ilman lääkäreitä. Ne osaavat syödä oikein, synnyttää ja tietävät miten rakentaa itselleen suojan. Eläimet tekevät kaiken tämän vaistonvaraisesti, samalla kun me korvaamme vietit tieteellä. Tämä on itse asiassa tieteen tehtävä — palvella itsekkyyttämme, jotta kärsisimme vähemmän.

Me siis myös seuraamme kehitystämme elollisella tasolla. Jopa silloin kuin ihmiset tulevat tietoisiksi yhtenäistymisen ja kytkeytymisen tarpeesta, he eivät tiedä miten sen voi saavuttaa.

Henkinen Ihminen Kulkuneuvossa Maapallolta

Rajoitus ei päde liikkumattomaan, vegetatiiviseen ja elolliseen tasoon sisässäni. Minun pitää elää ja varustaa itseni kaikella mitä tarvitsen. Tällä tavalla vastaanottamisessa ei ole häpeää. Mutta kun olen suorittanut nämä kolme tasoa ja alan ajatella neljättä, ihmisen tasoa, silloin kysymys herää ja vapaa tahto ilmenee: Tulisiko minun jatkaa vastaanottamista itseni tähden, vai aloittaa lähimmäiselleni lahjoittaminen? Koko väittely, analyysi ja työ pyörii tämän ympärillä.

Kun kerran nuo ensimmäiset tasot ovat vapaita rajoituksilta, voit tehdä niiden kanssa mitä haluat, sillä otat vain sen mitä luonto vaatii eloonjäämiselle. Henkilön pitää ottaa mitä ikinä tarvitseekin elääkseen normaalia elämää. Normaali elämä tarkoittaa juuri niin paljon kuin vaaditaan siihen, että hänen sydämensä ja mielensä vapautuu, jotta hän voi huomioida lähimmäisensä. Tämä on kerta kaikkiaan vastuumme. Samalla tavalla kuten meidän täytyy lahjoittaa neljännellä tasolla, meidän täytyy myös vastaanottaa kolmella edeltävällä tasolla.

Tämän lisäksi koko neljäs taso on vain olemassa lahjoittamista varten. Sille asetettiin rajoitus: Heijastunut Valo on käsky Luojan vastaavuuden saavuttamisesta. Meidän pitää aistia tämä kunnolla.

Toisin sanoen minussa on osia, joiden on oltava olemassa, niin kuin sydän, aivot ja kaikki henkilökohtaiset ominaisuuteni, mutta ne sijaitsevat tavallisessa lihassa, aineena. On olemassa vielä lisäkerros sen päällä, joka on sisälläni sijaitsevan ihmisen sisäinen, henkinen työ. Tämä on neljännen vaiheen neljäs vaihe (Dalet de Dalet), joka tulee kolmen ensimmäisen kehitysvaiheen jälkeen ihmisen sisässä.  Tämä vaihe on se, joka asettaa rajoituksen ja tekee päätöksen särmistä (Masakh), Heijastuneesta Valosta ja ominaisuuksien vastaavuudesta.

Tällä tarkoitetaan ihmisen tasolla sijaitsemista, jonne olemme saapuneet kehityksen kautta, liikkumattomalta, vegetatiiviselta ja elolliselta luonteenlaadultamme ja lakanneet olemasta kädellisiä. Tästä syystä, jopa ihmisen asteella, säilytämme vielä koko edeltävän liikkumattoman, vegetatiivisen ja elollisen kehon, niin kuin myös koko aineellisen kehityksemme tieteessä, älyssä ja tunteessa. Silti, kun saavutamme ihmisen asteen, hahmotamme sen erityisenä pyrkimyksenä, joka herää Luojaa kohden.

Rajoitus, sisäinen työ ja kätkeminen soveltuu vain siihen, eikä muuhun. Tästä syystä henkinen maailma ei suhtaudu ollenkaan siihen, miten henkilö käyttäytyy jokapäiväisessä elämässään. Kun koko ihmiskunta saavuttaa korjauksen vaiheen, silloin se koskee jokaista, mutta niin että jokainen muuttuu osaksi toista.

Tästä syystä he, jotka eivät vielä koe herätystä henkisyyteen, voivat olla tekemättä asialle yhtään mitään. Luonto itse tulee ohjaamaan heitä vastoinkäymisten kautta. Koko vastuu jää heille, jotka ovat jo heränneet.

Meidän pitää painottaa ja välittää halusta, joka liittyy ihmisen tasoon, jossa henkilö kokee jotenkin liittyvänsä Antajaan. Kaikki muu liittyy oleelliseen olemassaoloon, jota ei voi ”tuomita eikä ylistää”. Työskentelemme vain Dalet de Dalet –halun kanssa, johon meidän pitää keskittää huomiomme. Se voidaan vain kasvattaa universaalin, keskinäisen kytköksen kautta yhteiskunnassa.

Rakkaudesta Ei Voi Tulla Tapaa

Kysymys: Muuttuuko tovereista välittäminen koskaan minun luonteenlaadukseni?

Vastaus: Vastaus on ei. Vain minua hallitseva itsekkyys (ego) on luonteenlaatuni. Kaikki tulevat tilat sijaitsevat sen yläpuolella ja ne voidaan vain saavuttaa yhtäjaksoisen ponnistuksen ansiosta.

Siirtyminen henkisyyteen on sama kun leijuisit maan yläpuolella tässä maailmassa. Et voi ripustaa itseäsi ilmaan, vaan se vaatii voimaa joka pitää sinua siellä maan vetovoimasta riippumatta. Maan vetovoima on kuin sinun itsekkyytesi joka aina vetää sinua alaspäin. Tästä syystä tipun heti maahan kun unohdan päämäärän.

Toivon yhtenäistyväni muiden kanssa, mutta ennen sitä minun tulee pyrkiä yhtäjaksoiseen ponnistukseen voidakseni ”riippua ilmassa” pyrkimyksessäni yhtenäistyä. Oikoteitä ei ole, heti kun unohdan, putoan.

Siitä syystä toisista välittämisestä ei voi tulla tapaa tai luonteenlaatua. Tästä meidän tulisikin olla kiitollisia, sillä näin oivallamme ”vapaan tahtomme” jokaisella seuraavalla hetkellä.

Jos tapa olisi se joka saa minut liikkeelle, olisin ”enkeli”. Enkeli tottelee luonteenlaatuaan, lahjoittamisen luonnettaan. Se roikkuu ilmassa koska se on ”ilmaakin kevyempi” eikä ole egoistisen aineellisen vetovoiman hallitsema. Mutta ihminen on.

Kaikki Riippuu Oikeanlaisesta Valmistautumisesta

Henkinen teko on täysin riippuvainen valmistautumisesta. Tämä siksi että teko itsessään on ennalta määrätty ja sen on tapahduttava. Mikään ei voi muuttua koko luomisen  ohjelmassa alusta loppuun. Kaikki nämä vaiheet ovat jo ehdottomasti määriteltyjä.

Ihminen voi sekaantua johinkin osiin ohjelmaa, mutta vain muuttaakseen sen vauhtia. On kuitenkin olemassa osa jossa hän voi muuttaa ohjelman luonteenlaatua joka purkaantuu hänen sisässään, eli päättääkseen miten hän tulee kokemaan kehityksensä.

Tämän osan kautta hän vakiinnuttaa itsenäisyytensä ja saa tilaisuuden ilmaista itseään. Näin hän kohoaa itsenäisenä yksilönä jolla on voimaa, joka on yhtenäinen ja joka ymmärtää ja saavuttaa koko luomisen ohjelman, joka oli tarkoitettu vain tätä päämäärää varten.

Näinollen valmistautuminen tulevaa koitosta varten muuttaa luonteenlaatuaan alusta aivan loppuun asti. Kaikki riippuu valmistautumisesta, tästä syystä liitämme siihen niin paljon tärkeyttä.

Odotellessa konventiota joka järjestetään New Jerseyssä, aikana joka on niin erikoinen koko maailmalle, on erityisen tärkeää että valmistautumisemme on oikeanlaista ja myöhemmin hyviä tuloksia tuova yhtenäistymisessämme conventiossa.

Levitkööt voimakkaat aallot ulospäin tästä paikasta lähellä New Yorkkia, Keski-Amerikassa, aivan kuin hyväntahtoinen hyökyaalto joka huuhtelee maailman rakkaudella ja lahjoittamisen voimalla. Tuoden ihmisille ymmärrystä siitä miten heidän tulisi suhtautua toisiinsa uutta maailmaa odotellessa ja muutoksia läpikäydessä luonnon ohjelman mukaan.

Tämä tulee auttamaan maailmaa käymään läpi nämä muutokset lempeästi, nopeasti ja hyvällä tavalla, valmistautumalla niihin ja oivaltamalla mitä tapahtuu sen siasta että eläinten lailla tullaan piestyksi ja historian ruoskan avulla pakotetuksi liikkumaan eteenpäin ymmärtämättä mitä tulisi tehdä.

Siitä syystä kaikki riippuu valmistautumisestamme ennen konventiota jotta sen nojalla valmistelemme maailmaa muutoksiin joita sen tulee käydä läpi joka tapauksesa. Valmistautumalla niihin perusteellisesti, maailma tulee hyväksymään ne oikealla tavalla ja huomaamaan että ne ovat heidän edukseen.

Seuraavan 10 päivän aikana, viimeisinä tunteina ennen konventiota, meidän tullee tehdä suuri työ. Meidän tulee nähdä jokainen hetki valmistautumisena erittäin tärkeään tapahtumaan ja havaita miten haluamme käydä läpi näitä hetkiä saavuttaaksemme toivotun tuloksen itsellemme ja koko maailmalle.

Ainutlaatinen Tekijänoikeusmerkki

Näemme että kasvatuskeskustelut ympäri maailmaa jättävät meidät avuttomiksi. Kukaan ei tiedä mitä asialle pitäisi tehdä. Siksi meidän tulee vahvistua ja painottaa tätä aihetta, korostaen sen tärkeyttä meidän silmissämme, näyttäen että meillä on asema ja ymmärrys, menetelmä joka tulee Luonnosta itsestään.

Toisaalta voimme todistaa että kaikki periaatteemme tulevat Luonnosta. Mutta rakennamme kuitenkin tarkoituksella tämän perustuksen, toivoen että jokainen yksilö ja yhteiskunta kokonaisuudessaan saavuttaa eräänlaisen yhteyden luontoon ja muuttuu Ihmiseksi (Adam), Luojan kaltaiseksi.

Jos havainnollistamme tämän avoimesti, vakavasti ja rohkeasti kaikille, kukaan ei voi sitä vastustaa. Tämä on kuitenkin ainoa vapaan tahtomme sija ja tästä syystä ihmiskunta on niin hämmentynyt ja eksynyt tällä alueella. Luoja jätti sen meille. Kaiken muun saamme toimimaan tavalla tai toisella, vain yhdellä pokkeuksella: Emme tiedä miten välittää ihmisille Valoa elämiinsä jotta voisivat löytää optimaalisen paikkansa siinä. Tehdäksemme tämän tänään meidän tulee tuntea koko järjestelmä ja ymmärtää mitä ylempi voima meiltä vaatii.

Odotamme että kasvatusmenetelmä avaa meille ovia eri massamediakanaviin ja internetportaaleihin ja että valtiot, YK ja UNESCO vihdoin kuulevat meitä. Prosessi on jo liikkeessä sillä kukaan ei voi varastaa meiltä tätä ”tekijänoikeusmerkkiä” vaikkakin toistaisivat sen sana sanalta. Tämä siitä syystä että heiltä puuttuu menetelmä lapsuuden ja aikuisijän kasvatuksen toteuttamiselle, menetelmä joka soveltuu jokaiselle henkilölle maailman ympäri. Jokainen voi sitä käyttää koska käytännössä ihmiskasvatus siirtyy suoraan ylemmästä Valosta ihmissieluun.

Tästä syystä olemme liittyneet YK:N julistamaan Kansainväliseen Nuorten Vuoteen. Toivokaamme että tämä voi edistää meitä levittämään korjauksen menetelmää ympäri maailmaa ryhmien ja ohjaajien avulla. Kabbalan menetelmään voi ilman muuta suhtautua kasvatusmenetelmänä, menetelmänä joka muokkaa Ihmistä.

Risteyksistä Tehty Tie

laitman_701Meillä ei ole pekästään mahdollisuutta saavuttaa vapaata tahtoa, vaan meidän yksinkertaisesti täytyy saavuttaa se. Kukaan ei pysty välttämään sitä, sillä kaikki luonnon voimat työntävät ja vetävät meitä sitä kohti. Sinä, kaikki muut, maailman jokainen henkilö, jokaisen täytyy ymmärtää vapaa tahto jollakin tavalla.

Edessämme on kaksi tietä: Valon tie (Kabbalan tie) ja kärsimyksen tie. Valinta täytyy tehdä joka hetki. En oleta, että kun henkilö kerran  löytää itsensä risteyksestä ja valitsee kääntyykö oikealle vai vasemmalle, seuraisi vain sitä tietä.

Siirryin metrin eteenpäin yhdellä tiellä ja nyt, kohtaan taas valinnan seisoen jälleen kerran risteyksessä. Tein valintani, otin askeleen tällä tiellä ja löydän itseni jälleen seuraavasta risteyksestä jossa minun täytyy tehdä taas valinta. Joka askeleella minulle on annettu vapaus tehdä valita ja samat kaksi tietä avautuvat edessäni.

Minun täytyy jatkaa valitsemista niiden välillä, joka hetki, tilasta tilaan, jokaista utta pistettä pitki joiden kautta edistyn rakentamalla niistä linjan, tien lopulliseen korjaukseen, Gmar Tikkun.

Jokaisessa uudessa pisteessä minun täytyy päättää mihin suuntaan liikun ja koska piste on ympyrä, valitsen suunnan kaikista 360 asteesta. Kuitenkin, pohjimmiltaan kaikki nämä suunnat yhdistyvät kahdeksi mahdolliseksi vaihtoehdoksi: Valon tieksi ja tuskan tieksi.

Kuoleman Enkelistä Vapautuminen

Kun meitä ”kiskotaan hihasta” jotta tutustuisimme itsekkyyteemme, meidän tulisi iloita, sillä siten saavutamme henkiset asteemme. Kun henkilö menettää uskon tähän maailmaan ja on elämän tarkoituksen kysymysten rasittama, nämä kysymykset johtuvat sydämen pisteestä. Silloin jokaiselle suodaan mahdollisuus henkisten asteiden rakentamiseen, Luojan paljastamisen tason, kunnes koko NRNHY:n Valo (Nefesh, Ruach, Neshama, Haja, Jechida) paljastuu.

Silloin pieninkin aste antaa hänelle iäisyyden tuntemuksen, tuntemuksen elämästä kehon yläpuolella, lihasta erossa. Tämä kuvaillaan näin: ”Tulet näkemään maailmasi tässä elämässä.” Näillä asteilla ihminen kokee asustavansa, ei vastaanottavassa Klissä (halussa), vaan ennemminkin sen yläpuolella. Silloin hän kokee elämänsä kytkeytyneenä Luojaan, hän kokee saapuneensa iäisyyteen.

Tästä syystä Tooraa pidetään keinona vapautua ”kuoleman enkelistä”. Hylkäämme nautinnon halun oman mielihyvämme saavuttamiseksi, jonka olemus on ”kuoleman enkeli” ja siten saavutamme aidon, loputtoman elämän.

Elämän Seuraaminen “Kymmenennestä Kerroksesta”

laitman_705Kysymys: Mikä on elämän salaisuus?

Vastaus: Salaisuus on muuttaa tämän elämän suuntaa vastaanottamisesta lahjoittamiseksi, “rakkaudeksi naapuria kohtaan” tai ainakin periaatteen “Älä tee toiselle sitä mitä itse vihaat”- mukaiseksi.

Välittömästi, kun alat mennä lahjoittamisen suuntaan, tulet ulos omasta kapeasta maailmastasi, jossa olet lukittu ja toimit kuten robotti seuraten tiettyjä ennaltamäärättyjä lakeja. Mikään ei voi paeta lain rajoja. Me vain luulemme näin todellisuuden kätketyn luonteen ja tiedonpuutteen takia.

Esimerkiksi, oletetaan että katson alaspäin kymmenennestä kerroksesta ja näen kuinka auto on kääntymässä risteyksessä, jossa henkilö joka on ylittämässä katua eikä näe autoa ja jää sen takia auton yliajamaksi. Tai näen kuinka henkilö jättää autonsa paikkaan johon sitä ei saisi jättää, mutta poliisi onkin jo tulossa siihen suuntaan antaakseen hänelle sakon.

Näen kaiken tämän yläpuolelta, mutta ihmiset alhaalla eivät näe sitä lainkaan. Mahdollistaako tämä tiedonpuute heidät sanomaan, että tapahtuma on puhdas yhteensattuma? Minulle se ei ole yhteensattuma, sillä näen kuinka kaikki olivat yhdistetty toisiinsa jo ennalta käsin. Tämä ei ole vain mielikuvitusta, vaan tietty paljastus.

Joskus katsomme pientä lasta ja ymmärrämme, että jotain on tapahtumassa hänen tekojensa seurauksesna. Tiedämme sen jo ennalta käsin, mutta hän ei tiedä sitä, sillä häneltä puuttuu käsitys itsestään. Sen takia meillä ei ole valinnanvapautta;on vain tiedon puute.

Mitä syvemmälle paljastamme tämän maailman, sitä enemmän tunnemme kuinka olemme sidottuja rautaketjuihin. Ei ole olemassa vapautta-ei ajatuksissa, haluissa eikä teoissa. Ainoa asia, jonka voimme tehdä on muuttaa suuntamme. Nykyinen ajatusmallimme on suunnattu täysin vastaanottamiseen omaksi hyödyksemme; se on täysin rajoitettu ja rajoitamme sitä joko itse tai halun kautta.

Kuitenkin, voimme muuttaa sen päinvastaiseksi, miinuksesta plussaksi! Ryhdy lahjoittamaan ja näet mitä voit tehdä sen läpi! Sinulla on jo tulevaisuuden altruistisen halun juuri, “sydämen piste”. Sinun täytyy vetää puoleesti voima, joka kehittää sen. Sitten et ole enää rajattu tässä suhteessa, sillä tulet ulos, itsesi ulkopuolelle!

Käytyämme läpi kaikki kehityksemme vaiheet, paljastamme lopulta että elollinen ruumis johon meidät on asetettu, ei sisällä mitään “inhimillistä” paitsi yhden pisteen! Jos keskityt ruumiiseen olet eläin ja jos taas keskityt tähän pisteeseen sydämessä, niin paljastat ihmisen.