Tag Archives: Todellisuuden käsitys

Maailma On Pyöreä

Kysymys Japanista: Mitkä ovat syyt meille tapahtuvaan katastrofiin? Säätiedotusten mukaan edessämme on lisää järistyksiä. Voimmeko me kaikki estää näitä tapahtumia täällä ja koko maailmassa?

Vastaus: Vastatakseni tähän kysymykseen, meidän täytyy ensin ymmärtää missä olemme. Olemme “pyöreässä” maailmassa. Tätä Kabbalan tiede selittää meille ” todellisuuden käsityksen” osassa.

Älkäämme odottako tuskaisten todisteiden ilmenemistä maailmassamme. Huomaamme kivuliaiden kokemusten kautta, että me kaikki olemme kytköksissä toisiimme, että maailma on globaali ja integraali, perhosvaikutuksineen ja niin edelleen. Älkäämme oppiko läksyjämme meitä jatkuvasti kohtaavista katastrofeista joiden tarkoituksena on vakuuttaa meidät. Oppikaamme se sen sijaan Kabbalan tieteestä.

Se voi olla lian myöhäistä sillä hetkellä kun elämänkokemuksemme alkaa toimimaan. Kuinka monta tsunamia, maanjäristystä ja muita katastrofeja täytyy tapahtua, että tulisimme viisaammiksi? Kääntykäämme sen sijaan tieteen ja viisuden puoleen. On kirjoitettu: “Hän joka oppii on viisas”. Mitä viisas henkilö sitten oppii?

Tiedämme Kabbalan tieteestä, että koko todellisuus koetaan sisällämme, koska se on siellä. Havaintokykyni jakautaa viiteen tasoon. Kolme tasoa ovat sisäisiä tuntemuksiani; juuri, sielu ja keho. Ne “pukevat” minut sisältä. Tämän lisäksi on olemassa ulkoisia yksityiskohtia, jotka havaisten itseni ulkopuolelta: “Vaatteet” ja “Linna”. Tämä on koko maailma ulkopuolellani. “Vaatteet” ovat kaikki sen alueen sisällä, jotka kehoni ja aistini voivat tavoittaa kun taas “Linna” on se kaukana oleva, saavuttamattomat asiat, tai toisin sanoen, asiat jotka eivät ole kontrollissani.

Näin todellisuus on jaettu. Sen sisempää osaa kutsutaan nimellä Galgalta ve Einaym, kun taas ulkoista osaa kutsutaan AHP:ksi. Tämä jako oli seurausta henkisestä hajoamisesta, minkä vuoksi tunnemme Galgalta ve Einaym:in sisällämme vain heikosti, emmekä omaa minkäänlaista havaintoa että AHP olisi osa meitä. Jaamme todellisuutemme näin viimeiseen korjaukseen saakka, jolloin Galgalta ve Einaym yhdistyy AHP:n kanssa kokonaiseksi kymmeneksi Sefiraksi.

Meidän täytyy vetää tästä seuraava johtopäätös: Tunnemme kaiken Kelim:imme sisällä. Se voi olla tsunami, maailma tai universumi kaikkine tähtineen ja galakseineen. Kaikki on sisälläni, egoistisessa halussani: Haluni on rakennettu näin, joten havaitsen siinä kahteen osaan jakautuneen todellisuuden: “Minä” ja “Minun ulkopuolella”. “Minä” on Galgalta ve Einaym, juuri, sielu ja keho, kun taas “Minun ulkopuolella” on AHP, “Vaatteet” ja “Linna”, kaksi ulkoista havainnoinin kategoriaa.

Sisäisessä ja ulkoisessa Kelim:ssäni tapahtuu erinäisiä muutoksia. Tarkasteltaessa luonnonkatastrofeja on hyvin vaikeaa ymmärtää miksi nämä tuskaiset tapahtumat tapahtuvat ulkoisessa Kelim:ssä sisäisen Kelim:n sijaan. Miksi nämä muutokset vaikuttavat tänään sieluni tiettyyn osaan jota kutsutaan “Japanin kansaksi”? Miksi katastrofi tapahtui kaikista ihmisistä juuri heille?

Sieluni sisältää myös muita osia, joita havaitsen ystävinäni. Todellisuudessa he eivät ole olemassa itsenäisinä, vaan he ovat silmissäni osa minua. Tämä tulee olemaan näin kunnes (todellisuuden) käsitykseni on täydellinen. Silloin kaikki tulee yhdistymään yhdeksi kokonaisuudeksi, yhdeksi haluksi, hitsautuneeksi ja täydellisesti muokatuksi lahjoittamista kohti. Tämä on korjattu muoto.

Jos emme katso todellisuutta näistä asemista, emme kykene koskaan havainnoimaan tapahtumia oikein, mukaanlukien sotia, katastrofeja, korruptiota tai mitään muutakaan. Emme kykene koskaan perustelemaan Luojan toimia tai ymmärtämään kuinka kaikki liikkuu korjauksen suuntaan.

Emme kuitenkaan selviä ilman oikeaa näkökulmaa asioihin, ilman kuvaa “pyöreästä” maailmasta joka on henkilön sisällä ja riippuu hänen korjauksestaan. Ulkopuolellani ei le mitään. Minä olen “kaikki”. Tämä on maailmani, maanjäristykseni, Japanini, Libyani, Israelini, planeettani ja universumini. Näin kaikki heijastavat ominaisuuksiani joita ei vielä ole korjattu.

Kuinka Hallita Luojan Ohjelmaa

Kabbalan viisaus opettaa meille kuinka siityä materialistisesta maailmasta henkiseen maailmaan, nykyisestä todellisuuden käsityksestä autenttiseen käsitykseen. Meidän täytyy selittää itsellemme, että nyt havaitsemamme todellisuus on näennäinen, tilapäinen ja satunnainen, riippuen sisäisistä ominaisuuksistamme. Todellisuus näyttää meistä pysyvältä, mutta todellisuudessa se voidaan muuttaa, korjata ja muovata.

Sanotaan että saat tietokoneen ja oletat ettei siinä ole mitään muita toimintoja kuin ne joista olet tietoinen. Katsot koko ajan samaa kuvaa, koska sinulla ei ole muutakaan. Yhtäkkiä tietotekniikan ammattilainen tulee ja sanoo: “Katso tätä näppäimistöä jonka toin sinulle; kokeile sitä.” Alat painella näppäimiä ja yllättäen huomaatkin useita uusia toimintoja.

SInulle näytetään kuvia, joista tunistat itsesi. Astut niihin ja alat ohjelmoida maailmaa jossa elät. Annat komentoja ja todellakin, kaikki ympärilläsi muuttuu. Tässä kohtaa alat ymmärtää että maailma toimii tietyn ohjelman mukaan jota kutsutaan “Luojaksi”.  Siihen pisteesen saakka mihin tulet Hänen kaltaisekseen, alat lopulta saavuttaa Hänen toimintojaan “komentajana”.

Myöhemmin saavutat tilan jossa otat näppäimistön omiin käsiisi, jossa kaikki komennot ja ohjelmat ovat saatavillasi, kaikki tämä toteutuu ja mikä olennaista, oman uskosi kautta. Niin ollen, kuva kuvalta alat järjestää ja muuttaa niitä (kuvia) kaikkia. Nyt voit suunnitella itse mitä olet, kuten on kirjoitettu “Israel on tähtien ja onnenmerkkien yläpuolella.”

Huomaat yllättäen että entinen elämä on jätetty taakse ja olet jo siirtynyt ensimmäisestä kuvasta kauas eteenpäin. Huomaat ette ole siinä (kuvassa). Mutta missä olet nyt? Huomaat olevasi tietyssä todellisuudessa ja olet sitoutuneena siihen, ohjelmoiden sitä. Se avautuu sinulle enemmän ajan, liikkeen ja tilan takana, edellisen todellisuudenkäsityksesi ulkopuolella ja elollisen tason ruumiisi ei enää ole siellä.

Tunnet jo että koko aineellinen maailma on hävinnyt, sillä sitä ei ollut olemassa alunperinkään; se oli yksinkertaisesti ensimmäiseen kuvaan liittynyt havainto. Tämän takia maailmaamme kutsutaan “teeskentelyn maailmaksi”. Kabbalan viisaus opettaa meille kuinka katsoa maailmaa oikein, tai kuinka paljastaa Luoja.

125 Täydellisyyden Saavutusta

laitman_206Olemme olemassa vain yhdessä ja ainoassa Luojan luomassa todellisuudessa, mutta paljastamme sen vain meitä vastaavalle asteelle saakka. Asteelle jolla olemme ominaisuuksiltamme samankaltaisia sen kanssa. Todellisuus itsessään on pysyvä ja muuttumaton ja sitä kutsutaan Äärettömyyden maailmaksi.

Sillä välin esiinnymme nautinnonn halussa, ominaisuudessa, joka on Äärettömyyden maailman vastakohta: aikomus (intentio) vastaanottaa lahjoittamisen sijaan. Voimme korjata itsemme suorittamalla peräkkäisiä korjauksia kerta toisensa jälkeen, 125 kertaa. Jokainen korjauksemme muuntautuu uuudeksi saavutukseski ja näin me edistymme.

Tämä vaiheittainen saavuttaminen, joka noudattaa muodon yhtäläisyyden lakia, jossa ei ole sijaa kompromisseille: sijaitsemme järjestelmässä joka toimii kuten elävä organismi. Jos vastaat sitä (olet samankaltainen sen kanssa), vastaanotat oikealla tavalla. Jos taas et (ole samankaltainen) , vastaanotat tämän vastaavuuden puuttumisen mukaisesti. Olet jatkuvassa vuorovaikutuksessa luontoon  riippuen samankaltaisuudestasi sekä  voimiesi suuruudesta siihen.

Jos mikään meissä ei muuttuisi, pysyisimme aina samassa tilassa. Mutta koska Reshimot (“informaatio” geenit, data) kasvavat ja muuttuvat meissä jatkuvasti, olemme tulossa kasvavassa määrin luonnon vastakohdaksi ja eroamme siitä enemmän ja enemmän. Tämä on juuri se mitä tunnemme, oire, erinäisten täyttämättömien halujen ja ongelmien kertymisestä.

Näin tunnemme voimat, jotka painostavat meitä voimakkaammin ja voimakkaammin pahuuden puolelta. Nämä voimat pakottavat meidät väistämättä kääntymään hyvyyttä kohti, tarkoittaen, kuinka saavutaa samankaltaisuus luonnon kanssa.

Online-Peli Luojan Kanssa

laitman_425Tutkiessamme universumia, huomaamme että luonto yhdessä  maailmamme kanssa on piilotettu meiltä. Paljastamme maailman tuhansien vuosien kuluessa, sukupolvilta sukupolville ja tulemme tuntemaan sitä koko ajan enemmän.

Luoja on luonnon yleinen voima ja sen takia tarvitsemme hieman enemmän aikaa Hänen saavuttamiseensa. Joka tapauksessa, miksi todellisuus on meiltä piilossa? Miksi Luoja on piilossa meiltä?

Loppujen lopuksi Hän ei ole kuten luonnon lait, jotka noudattavat Häntä: elottoman, vegetatiivisen ja elollisen kehityksen tasot tai inhimillinen taso. Hän on se yleinen laki, joka sisältää sekä ajatuksen että universumin alku- ja päätepisteet. Kaikki on sisällytettynä Häneen. Miksi hän kuitenkin loi kaiken ollakseen piilotettuna meiltä?

Mitä niin erikoista on Hänen paljastamisen saavuttamisessa itseksemme ja pyytämisessä siihen Hänen apuaan? Mikä peli tämä on? Hän piiloutuu meiltä ja meidän täytyy kärsiä tuhansia vuosia kehityksemme kuluessa, kunnes saavutamme kysymyksen “Miksi Luoja on salattu?” Vain silloin Kabbalan viisaus, Hänen paljastamisensa metodi tulee valaistumaan. Mitä me saamme tästä? Paljastamme Hänet ja mitä sitten tapahtuu?

Ihmiset sanovat että sitten he ovat onnellisia, koska Luoja on Hyvä joka tekee hyvää ja me tulemme olemaan rakkaudessa kaiken kärsimyksen yläpuolella kunnes saavutamme Hänen paljastumisensa.  Jos Luoja kuitenkin on ikuisen rakkauden ja lahjoittamisen voima, miksi hän loi meidät niin onnettomiksi ja surkeiksi. Miksi meidän täytyy työskennellä niin paljon tullaksemme Hänen luokseen-Hänen joka rakastaa meitä?

Näemme, että kaikki myös tässä maailmassa on samanlaista. Ihmiset jotka ovat läpikäyneet erinäisiä esteitä tiellään saavuttaa rakkaus, yhtenäisyys ja (Luojan) paljastuminen, arvostavat sitä; he tuntevat kuinka he ovat hyötyneet ja löytäneet jotain suurta, rakasta ja tärkeää.

Näemme myös, että maailmassamme pohjimmiltaan jokainen henkilö toivoo olevansa rakastettu omana itsenään. Tällaista yhteyttä ei välillämme kuitenkaan voi olla. Vain äiti kokee tällaisia tunteita lastaan kohtaan ja tämä rakkaus on maallista ja elollista. Nämä (tunteet) ovat tulleet äidille luonnosta ja se velvoittaa hänen rakkautaan lasta kohtaan, antaa hänelle elämä, ravita häntä ja helpottaa hänen tulevaa kehitystään.

Tämä on ainoa poikkeus. Koska emme rakasta toisia sellaisina kuin he ovat, haluamme todisteen- mitä hyötyä siitä on minulle. Kaikki tämä auttaa meitä ymmärtämään ainakin hieman, miksi Luoja tarvitsi tämän (salaamisen) pelin.

Hän haluaa meidän tulevan tähän rakkauteen ilman, että odottaisimme siitä jotain hyötyä. Aivan kuten me haluamme tulla rakastetuiksi omana itsenämme Hän haluaa myös olla rakastettu sinä jona Hän on, ilman meidän odotuksia henkilökohtaisesta hyödystä. Tämän takia emme kykene ymmärtämään kuinka avata yhteys Hänen kanssaan. Emme kykene tähän ennen  kuin vapautamme itsemme egoistamme.

Ensimmäinen asia, joka meidän täytyy tehdä kehittääksemme havainnon Luojasta meissä, on kohoaminen oman luontomme yläpuolelle. Toisin sanoen meidän täytyy kohota henkilökohtaisten intressiemme yläpuolelle; “Kuinka tämä hyödyttää minua?” yläpuolelle.

Tämä on mahdollista silloin, kun henkilö onnistuu vapautumaan siitä (egosta) täysin. Aiva kuten sitä ei olisi olemassa, aivan kuten olisin täysin itsenäinen, objektiivinen ja kykeneväinen näkemään ja arvioimaan tällä tavoin. Sitten pystyisin siitä hetkestä lähtien havaitsemaan Luojan, lahjoittamisen voiman, hyvyyden voiman.

Muutoin jos Hän paljastaisi, toisi itsensä ilmi, tulisin Hänen luokseen koska se hyödyttäisi minua. Tämä on siksi, koska jos tuntisin että Hän herättää rakkauden, turvallisuuden, terveyden ja onnellisuuden, olisin pakotettu rakastamaan Häntä koska Hän on kaiken hyvyyden lähde. Tämä olisi pakollista ja riippuvuussuhteessa olevaa rakkautta.

Tämän takia minun täytyy varustaa itseni suodattimella (masach), rajoituksella ja anti-egolla ja vapautua omasta egostani. Sitten molemmista tulisi ikuisen ja puhtaan rakkauden kantajia ilman henkilökohtaista hyötyä. Alkaisimme ymmärtää ettei Luoja ole se, joka salaa itsensä ihmiseltä vaan, Hän salaa itsensä ihmisen egolta.

Musta Piste Ikuisuuden Valoa Vastaan

laitman_070Kysymys: Sanot, että ulkopuolellamme on Ikuisuuden Valo. Mitä tarkoittaa “ulkopuolellamme”?

Vastaus: “Ulkopuolellamme” tarkoittaa halumme pisteen “ulkopuolella”, jonka kautta havaitsemme tämän maailman, itseni ja kaikki muut. Tämän pisteen lisäksi meillä ei ole mitään muuta, koska Luoja loi vain yhden ainoan pisteen. Kaikki mitä havaitsemme (maailmat ja mikä täyttää ne) on tuntemus tästä pisteestä itsestään.