Tag Archives: Tiede

Tilasitko Maailmankaikkeuden?

Millainen on luonnon luonne? On olemassa enemmän kuin 20 konstanttia luonnossa, jotka määrittävät mitä voi esiintyä ja kuinka. Jos perustavanlaatuiset luonnonvoimat olisivat hieman vahvempia tai heikompia, planeettoja, tähtiä, galakseja tai elämää maailmankaikkeudessa ei olisi olemassa.

Luonnon tasapaino, joka vakiintui johtuen peruslakejen toiminnasta, on hyvin hauras. Pienikin vika – ja elämä maapallollamme lakkaa ja universumi hajoaa. Meidän on pakko myöntää, että elämä on seurausta hyvin ainutlaatuisista olosuhteista.

Todennäköisyys syntyä maailmankaikkeuteen joka tukee elämää on 1:10000, mutta sattumien ketju, joka tarvitaan elämän alkamiselle on yllättävä ja hälyttävä. On kuin maailmankaikkeus olisi luotu kehittämään älykkäitä elämänmuotoja. Kenties elämme universumissa, joka on luotu erityisesti meille?

Ei Kokeilu Laboratoriohiirillä

Kysymys: Miksi on olemassa vakavia tiedemiehiä, jotka uskovat, että kriisi on pian ohi, että työttömyys laskee ja että Euroopan talous tulee kukoistamaan? Eivätkö he näe, kuinka vakava tilanne on?

Vastaus: Nämä tiedemiehet ovat älykkäitä ihmisiä, he ovat asiantuntijoita omalla alallaan, mutta ongelmana on, että tiede yleensä puhuu laeista, jotka on jo paljastettu maailmassa, eikä niista jotka paljastetaan myöhemmin.

Jos uudet lait, jotka ovat paljastettuja nyt, ovat eri ulottuvuudella kuin mitä meillä oli ennen, silloin ei ainutkaan professori voi sanoa niistä yhtään mitään.

Olemme kaikki egoisteja ja toimimme omissa itsekkäissä piireissämme. Olemme tottuneet tällaiseen elämään. Tutkimme sitä ja tämä on se mitä me ymmärrämme ja tutkimme. Ihmisyhteiskunta sijaitsee tällä tasolla, ja tämä on taso, jolla kaikki tutkijat, sosiologit ja psykologit työskentelevät.

Tämä on yksi kollektiivinen ulottuvuus, jonka me kaikki jaamme ja jossa me kaikki sijaitsemme. Tutkimme sitä aivan kun suorittaessamme empiirisiä laboratoriotutkimuksia erityisoloissa, kuten kasvihuoneesa: kirjaamme eri lukemia ja keksimme lakeja.

Näiden lakejen perusteella voimme tulla päätelmään, joka koskee vain kasvihuonetta, jos olot pysyvät samoina ilman muutoksia. Tällöin nämä professorit voivat olla oikeassa, vaikka sekin on kyseenalaista, sillä on olemassa monia tiedemiehiä, jotka sanovat täsmälleen päinvastaista.

Lähtökohtana on, että olosuhteet tänään ovat muuttumassa ensimmäistä kertaa historiassa! Sillä välin, tiedemiehet eivät ymmärrä, että asiat muuttuvat, mutta alan jo nähdä sen henkisessä maailmassa. Miten voimme todistaa tämän ihmisille? Siksi kabbalistit ovat pysyneet hiljaa koko ajan.

Jo sata vuotta sitten Baal HaSulam alkoi puhua kriisistä ja siitä, että olemme yhtä perhettä ja ydinsodan vaaroista. Mutta kukaan ei halunnut kuunnella, he kutsuivat häntä kommunistiksi ja mystikoksi.

Mutta tänään on jo mahdollista puhua, vaikka monet tiedemiehet eivät näe kriisiä, kunnes se lyö täydellä voimalla.

Mutta en halua sen lyövän heitä niin. Näemme, että ei ole vaihtoehtoja ja että meidän on selitettävä. Onhan tiedemies tosielämän tutkija, hän tutkii sinua ja minua! Emmekä voi odottaa sitä, että alamme nähdä nälkää, että tyhjennämme maan sen luonnonvaroista ja että miljoonat työttömät ryntäävät ulos kaduille, jotta tämä tiedemies heräisi ja sanoisi: “Oi, on käynyt ilmi, että on olemassa toinen suuntaus… ” ja sitten aletaan tutkia sitä.

En halua hänen tutkivan näitä uusia lakeja minun kauttani, jotta hän myöhemmin voi kertoa heille ja saada Nobelin palkinnon minun kustannuksellani. Siksi meille on annettu lupa Ylhäältä paljastaa tämä tietoa etukäteen, ennen kuin tämä kokeilua esiintyy elävissä ihmisissä.

Joten voin ilmoittaa, että olen eri mieltä tiedemiehen lausunnon kanssa, kaikella kunnioituksella ja tunnen arvostusta modernia tietedettä kohtaan. Itse asiassa sen mukaan, mitä hän näkee, hän on oikeassa. Mutta myös toinen prosessi on täällä meneillään, joka on vielä piilossa. Monet ihmiset tulevat olemaan eri mieltä hänen kanssaan, sillä he näkevät jo, että jotain outoa on tapahtumassa. Varmuuden vuoksi on parempi olettaa, että he ovat oikeassa.

Loppujen lopuksi tämä ei ole kokeilu laboratoriohiirillä, vaan elävillä ihmisillä! Jos Espanjassa räjähtää nyt, se tulee välittömästi leviämään kulovalkean tavoin Italiaan, Kreikkaan, ja muualla Euroopaan.

Mutta tämä ei tarkoita sitä, että tutkijat eivät ymmärrä. He työskentelevät numeroiden ja tilastotietojen kanssa, he tutkivat maailmaa, sen prosesseja ja tuloksia sen mukaan mitä he näkevät: He eivät näe vielä mitään. Siksi hän on oikeassa, sillä niin kuin on kirjoitettu: “Tuomarilla on vain se mitä hän silmillään näkee.”

Mutta on olemassa viisas, joka katsoo kaukas eteensä ja näkee tulevaisuuden tilat niin kuin ne muodostuvat.

Iäisyyden Kipinä

Kysymys: Voiko sanoa, että itsekkyyden lisäksi Luoja on jättänyt haluun toisen elementin jäljet: sydämen pisteen, jonka hän tulee herättämään oikealla hetkellä?

Vastaus: Tämä piste alkaa rikkoutumisesta.

Fyysikot myöntävät, että mitä enemmän he pääsevät perille aineesta, sitä enemmän he ”menettävät” hiukkaset. Jokainen hiukkanen muuttuu kuin ”pilveksi” ja nämä pilvet sekoittuvat keskenään ja muuttuvat tiheäksi sumuksi.

Sydämen pisteen kanssa asiat eivät myöskään ole aivan yksinkertaisia. Se on käsite, joka pitää sisällään koko Iäisyyden Valon, mutta sen vastakohtaisessa muodossa. Siksi se vaikuttaa meistä kipinältä. Se ilmenee pienimmässä muodossaan, jotta voimme pitää kiinni tästä varhaisesta kytköksen rihmasta.

Tiede Viettien Sijaan

Toisin kuin eläimet, me kehitymme tieteen avulla. Sitä ei silti vielä voi sanoa vapaaksi tahdoksi. Tiede edistää meitä vain hivenen. Eläimiä ajaa vastoinkäymiset ja vaistot, mutta koska meillä tuskin on vaistoja, kehitymme vastoinkäymisten ja tieteen avulla.

Tieteelliset edistymiset sallii meidän nähdä ja selvittää ongelmia etukäteen. Esimerkiksi röntgensäteet mahdollistavat sairauden paikantamisen ja hoitotoimenpiteet voidaan aloittaa ennen kuin sairaus on edes kunnolla paljastunut. Ilman röntgensäteitä sairaus paljastuisi vain kivun kautta.

Näin tiede auttaa meitä kärsimään vähemmän ja maksamme kalliin hinnan tieteellisestä tietämyksestä. Silti se on sama eläimellinen taipumus: halu vapautua vaikeuksista. Tiede ei kohota meitä ihmisen tasolle, sillä se kuuluu elolliselle tasolle. Käyttämällä sitä me kompensoimme puuttuvat viettimme, siinä kaikki.

Eläimet tulevat hyvin toimeen ilman lääkäreitä. Ne osaavat syödä oikein, synnyttää ja tietävät miten rakentaa itselleen suojan. Eläimet tekevät kaiken tämän vaistonvaraisesti, samalla kun me korvaamme vietit tieteellä. Tämä on itse asiassa tieteen tehtävä — palvella itsekkyyttämme, jotta kärsisimme vähemmän.

Me siis myös seuraamme kehitystämme elollisella tasolla. Jopa silloin kuin ihmiset tulevat tietoisiksi yhtenäistymisen ja kytkeytymisen tarpeesta, he eivät tiedä miten sen voi saavuttaa.

“Filosofiasta” – Aitoon Tuntemukseen

laitman_060_02Voit kertoa minulle tuhansista mielenkiintoisista asioista, jotka ovat meneillään, mutta en hyväksy niitä todellisina, jos en näe niitä ja ne eivät ole minulle ennestään tuttuja. Se auttaa minua tietämään ja tuntemaan näitä asioita. Olen valmis kuuntelemaan vain, jos aiot laajentaa aistieni havaintokykyä, – et mielikuvitustani.

Jos haluat antaa minulle kaukoputken tai mikroskoopin, olen valmis hyväksymään ne. Olen valmis kehittämään uuden aistin, mutta vain jos se pysyy minun järkevän ja kriittisen tarkasteluni alueella.

Tämä on tavallaan se tieteellinen ja realistinen lähestymistapa, josta Kabbala puhuu. Kuitenkin, tuhansia vuosia sitten “virhe” tapahtui: Kabbalistit opettivat tuleville kreikkalaisille filosofeille oikeaa tieteellistä lähestymistapaa, mutta nämä opiskelijat astuivatkin sen ulkopuolelle. He eivät halunneet kohdata itsekkyyttään ja käyttää Kabbalan tiedettä itsensä korjaukseen. He ajattelivat, että he voisivat tutkia maailmaa korjaamatta itseään. Ja tämä johti filosofian kehitykseen.

Tämä ei ainoastaan koskenut antiikin Kreikkaa. Se on yksinkertainen, inhimillinen lähestymistapa. Lähes kuka tahansa sanoo: “Miksi minun pitäisi korjata itse itseäni, kun ymmärrän kaiken!” Mutta, se on mahdottomuus.  Ensinnäkin, täytyy paljastaa taso, millä hän on. Vasta silloin ja vain tällä tasolla, hänen on sallittu keskustella siitä.

Uskonto perustuu myös tähän lähestymistapaan siten, että se ei edellytä itsensä korjausta. Voit suorittaa joitakin toimia, ja kaikki on hyvin. Uskot, että olet muodostanut yhteyden Luojaan. Tätä kutsutaan henkiseksi maanpaoksi.  Se on “henkisen” olemassaolon muodossa ja ilman todellista tunnetta siitä. Näin sanotaan tähän vaiheeseen viitaten: “Olimme kuin unessa.”

Kabbala kehottaa ihmisiä palaamaan oikeaan tapaan lähestyä todellisuutta, filosofiasta – tieteeseen, uskonnosta – rakkauteen ja lahjoittautumisen ominaisuuteen ja kohti uuden havainnointiaistin saamiseen, jolla henkilö näkee kaiken itse.

Astuminen Tuntemattomalle Planeetalle

laitman_503_02Kysymys: Miten Kabbala eroaa psykologiasta, joka myös opettaa ihmisille miten olla yhteydessä toisiinsa?

Vastaus: Sen käytännön tutkimuksen puolesta,  psykologia on oikea, ja se on sisältyy Kabbalaan.  Kabbalan viisaus sisältää kaiken tiedon tämän maailman luonnosta. Se puhuu kaikesta, mitä tapahtuu luomisen alusta – loppuun ja tästä syystä se sisältää itsessään kaikki tämän maailman tieteet. On vain niin, että Kabbala ei kuvaa niitä tarkemmin, koska se ei aseta tällaista tavoitetta sinänsä.

Psykologia, tietynlaisen käytännön tarkkailuna maailmassamme, on ollut oikeaa tähän asti. Mutta nykyään sen kyky pitää linjansa on kyseenalainen, sillä olemme siirtymässä kokonaan uuteen globaaliseen maailmaan.  Maailmanlaajuinen järjestelmä alkaa toimia yllämme, mikä ei koske ketään yksittäistä henkilöä tai hänen henkilökohtaista suhdettaan toiseen, vaan mahdollistaa jokaisen olemaan yhteydessä kaikkiin muihin ja kaikki muut yhteydessä jokaiseen ja kaikkiin.

Emme tiedä miten lähestyä maailmaa tällä tavalla. Meillä ei ole tiedettä, joka voisi selittää tällaisen lähestymistavan meille.

Emme kyenneet kehittämään tiedettä analogisesta käyttäytymisestä, globaalista järjestelmistä ja olemassaolon laeista, ja kaikkien niihin sisältyvien osista, koska me,- itse, olemme erilaisia sisältä. Henkilö voi kehittyä vain muodossa, jotka ovat läsnä hänen sisällään, hänen luonteensa sisällä.

Mutta jos en tunne yhteyttäni muihin, en myöskään voi kehittää siitä mitään tiedettä.  Tässä onkin koko ongelmamme! Ja nyt olemme siirtymässä maailmaan, mistä emme tiedä mitään. Emme yhtään mitään! Ja emme tule löytämään sieltä mitään, kunnes orgaanisesti tunnemme, että olemme kytkettyinä toinen toisiimme.

On käynyt ilmi, että nyt vain kabbalistit – eikä ketkään muut, pystyvät kehittämään tieteen, tästä tavallisesta, maallisesta todellisuudesta, joka on nyt paljastunut meille. Kaikki muut tuntuvat olevan täysin avuttomia, he eivät tiedä, mitä tehdä kaikille ongelmille ja katastrofeille joita on tulossa.  Asiantuntijoilla ei ole tarjota mitään: ei psykologeilla, eikä fyysikoilla, ei matemaatikoilla, eikä biologeilla.

Yhtäkkiä alamme ymmärtää, että nykyinen tiede kokonaisuudessaan lakkaa hitaasti työskentelemästä tässä uudessa tilassa. Tämä johtuu siitä, että uusi, integraalinen voimien verkosto toimii yllämme, jossa otetaan yleisesti huomioon kaikkien yhteys kaikkiin.

Ymmärrätkö miten vaikeassa tilanteessa nyt olemme? Siksi meidän täytyy levittää Kabbalan tiedettä niin nopeasti kuin mahdollista, jotta ihmiset ymmärtävät, mitä on edessämme. Jos vain on pienikin halu etenemiseen, minimaalinen määrä yksimielisyyttä ja ymmärrystä, ja jonkin verran tietoa ja halua ymmärtää, tämä muuttaa koko tulevaisuuden- kuvan ja helpottaa maailman elämää.

Ja nyt, taifuuni on lähestymässä Australiaa, ja mitä ihmiset voivat tehdä? Vain itkeä. He yrittävät lujittaa talojansa, vasaroimalla hieman nauloja seiniin, mutta auttaako se todella raivoavia elementtejä vastaan?

Kaikki On Suhteellista Tässä Maailmassa

laitman_716_01Kysymys: Artikkelissaan “Kabbalan viisaus ja filosofia”, ”The Wisdom of Kabbalah and Philosophy” Baal HaSulam kirjoittaa:” Vaikka tiede saavuttaa lopullisen kehityksensä, me otamme edelleen huomioon vain aineellisen todellisuuden.”
Minkä “lopullisen kehityksen” tieteen on tarkoitus saavuttaa?

Vastaus: Tiede kehittyy kyseiseen tilaan, kun se sulautuu Kabbalan viisauteen ja tulee osaksi samaa liikettä. Itse asiassa maailma on asetettu nousemaan ja ”pukemaan” ylempi maailma, siitä on tullut sen välttämätön osa, ja se sisältää kaikki tekomme ja ponnistelumme jotka kohdistuvat kaikkeen aineelliseen, tässä fyysisessä maailmassa.

Mikään ei katoa jäljettömiin, koska kaikki kuuluu yhteen maailmankaikkeuteen, yhteen todellisuuteen. Siksi tieteet tulevat myös sulautumaan yhteen ja liittymään Kabbalan viisauteen, ja olemalla näin erottamaton osa sitä. Kabbalan viisaus koskee koko luomakuntaa ja kaikki maailmamme tieteet ovat siinä mukana.

Itse asiassa, ne ovat jo osa sitä, se vain näyttää siltä kuin ne olisivat toisistaan erillään.  Loppujen lopuksi, kaikki maailmamme lait ovat juuri samoja lakeja, jotka määräävät henkisen maailman, vaikkakin vain painettuna meidän itsekkääseen aineellistumiseen, materiaan. Jos tämä materia toimii tarkoituksenaan vastaanottaa “mielihyvää itselleen” Malchut de Malchut tasolla, Assiyan maailmassa, – silloin se johtaa myös vastaaviin lakeihin.

Henkisessä maailmassa, intentio, aie, “minulle itselleni”, koskee ”epäpuhtaita voimia”, (Klipot), jossa ne ovat henkisiä lakeja. Täällä, maailmassamme ne tulevat ulos aineellisina lakeina ja olemme epätietoisia siitä tosiasiasta, että ne perustuvat vain aikomukseen vastaanottaa “mielihyvää vain itseni vuoksi”.

Jos saavutamme lopullisen korjatun tilan (Gmar Tikkun), niin koko fyysinen maailmamme vähitellen mitätöidään ja se liukenee pois. Aistimme sitä yhä vähemmän ja vähemmän ja havaitsemisemme luopuu siitä mitä suurimmassa määrin.

Alamme ymmärtää, miten ohimenevää ja väliaikaista kaikki on. Se on samanlaista kuin miten saamme materian muuttumaan yhdestä tilasta toiseen, kun se muodoissaan palaa alkuperäiseen tilaansa: kovasta ”aineellisesta tilasta” tulee nestettä, ja sitten vähemmän aineellisesta tilasta; kaasua, lopulta muuttuen osaksi täysin aineetonta tilaa: nollaa tai tyhjää.

Kaikki tämä tapahtuu meidän tuntemuksissamme, käsityksessämme. Ja jos meidän havaintokykymme muuttuu, silloin ei ole sijaa tavalliselle fysiikalle, joka pääasiallisesti koskee vain liikkumatonta ainetta, vaikka biologia, eläintiede ja lääketiede tutkivatkin vegetatiivisen ja elollisen tason luontoa.

Yksikään tieteistämme ei nouse näiden tasojen yläpuolelle: liikkumaton, vegetatiivinen ja elollinen. Inhimillisellä tasolla, ei ole “tiedettä” enää sanan varsinaisessa merkityksessä, eli tarkoittaen tätä maailmaa; on vain tallennettu tapahtumasarja elämän kertyneistä havainnoista ja tosiasioita kuten psykologiassa ja psykiatriassa.

Siltä osin kuin luovumme tästä maailmasta tuntemuksissamme, liikkumattomalla – vegetatiivisella ja elollisella tasolla, nämä tasot alkavat “antaa periksi”, nousemalla ja tulemalla mukaan luetuksi inhimillisellä tasolla. Emme enää harjoita käytännössä näitä tieteitä, koska lopetamme tuntemasta kyseisiä ilmiöitä ja emme laske niitä yhtä todellisiksi, kuten näemme ne vielä tänään.

Tämä koko todellisuus on olemassa ainoastaan suhteessa meihin. Jos kaikki ominaisuutemme, sekä aistielimemme muuttuvat, tarkoittaen, että todellisuus, kuten koemme sen nyt näillä havaintoelimillä, – muuttuvat,  niin mitä tiede voi käsitellä tällä puuttuvalla todellisuudella? Kaikki on suhteellista.