Tag Archives: Sisäinen työ

Jom Kippur Ja Sovitus Jokaisessa Sielussa

Koko prosessin tarkoitus on Luojan paljastaminen. Paljastamme Hänet toimintojen avulla, jotka Hän kohdistaa meihin. Tätä silmällä pitäen Luoja luo järjestelmän, lait, joiden mukaan se on olemassa ja toimii, ja ihminen siinä järjestelmässä.

Sen jälkeen hän pistää ihmisen ja järjestelmän liikkeeseen. Henkilön pitää kuunnella Luojan vaikutusta, mitä hänen sisällään ja ulkopuolellaan tapahtuu, sillä kaikki on Luojan liikehdintää. Niin kuin on sanottu: ”Ei ole ketään muuta paitsi Hän”.

Jos henkilö hyväksyy sen, että kaikki ohjataan Ylhäältä, Luoja ohjaa, silloin hän muuttuu herkäksi kaikelle, joka tapahtuu hänen sisällään ja ulkopuolellaan, siinä määrin, että se vaikuttaa häneen. Näin henkilö yrittää ymmärtää mitä Luoja hänelle haluaa paljastaa.

Analysoimalla erilaisia toimintoja: kielteisiä ja myönteisiä, niitä jotka ovat hänen lähellään ja niitä jotka ovat kaukana hänestä, ne jotka hän mieltää hyviksi tai pahoiksi, henkilö alkaa purkaa hänelle tarkoitettua Luojan suunnitelmaa. Ja kun hän huomaa suuren kuilun itsensä ja Luojan välillä, heidän ajatustensa vastakohtaisuuden, hän alkaa paljastaa kaksi vastakohtaa, jotka ovat toistensa kontrasteja.

Toisaalta hän kokee, että haluaa toimia oman luontonsa mukaan. Mutta, kun hän kerran on jo huomannut, että on parempi seurata vastakohtaista luonnetta, hän ymmärtää, että hänen pitäisi käyttäytyä toisin. Näin hän löytää pahuuden sisällään, ilkeämieliset ajatukset.

Mutta hän on iloinen siitä! Loppujen lopuksi mitä enemmän syntejä hän paljastaa itsessään, sitä enemmän hän panostaa uusien paljastamiseen ja sitä enemmän hän lähenee aitoa rukousta, tarkoittaen pyyntöä korjata ne. Korjauksen pyyntöä kutsutaan ”sovitukseksi”.

Ilkeämielisten ajatusten ei täydy kadota, mutta ne pitäisi ”makeuttaa”. Meidän pitää siis saavuttaa uusi intentio kaikkien itsekkäiden halujemme yläpuolella, jotka muuntuvat lahjoittamiseksi.

Syntien ja rikosten paljastuminen tapahtuu valtavan Valon avulla, Hokhman Valo (viisaus), joka heijastaa valoaan henkilöön ja kohtaa henkilön sillä tosiasialla, että hän on paha ja vastakohtainen  suhteessa Luojaan. Ja ponnistelujensa mukaan hän voi lähestyä korjausta.

Kaikki korjaukset, aivan kuten syntimme, ovat Luojan työtä. Lopulta synnit ja niiden korjaus, kaikki se Valo, jota vedämme puoleemme selvittääksemme pahuuden ja korjataksemme sen, Adheesion Valon tarkoitus on vain tuoda tyytyväisyyttä Luojalle. Ilmenee, että paljastamalla synnit ja niiden sovitus, henkilö saavuttaa syleilyn Luojan kanssa ja sitten adheesion Hänen kanssaan.

Tiede Viettien Sijaan

Toisin kuin eläimet, me kehitymme tieteen avulla. Sitä ei silti vielä voi sanoa vapaaksi tahdoksi. Tiede edistää meitä vain hivenen. Eläimiä ajaa vastoinkäymiset ja vaistot, mutta koska meillä tuskin on vaistoja, kehitymme vastoinkäymisten ja tieteen avulla.

Tieteelliset edistymiset sallii meidän nähdä ja selvittää ongelmia etukäteen. Esimerkiksi röntgensäteet mahdollistavat sairauden paikantamisen ja hoitotoimenpiteet voidaan aloittaa ennen kuin sairaus on edes kunnolla paljastunut. Ilman röntgensäteitä sairaus paljastuisi vain kivun kautta.

Näin tiede auttaa meitä kärsimään vähemmän ja maksamme kalliin hinnan tieteellisestä tietämyksestä. Silti se on sama eläimellinen taipumus: halu vapautua vaikeuksista. Tiede ei kohota meitä ihmisen tasolle, sillä se kuuluu elolliselle tasolle. Käyttämällä sitä me kompensoimme puuttuvat viettimme, siinä kaikki.

Eläimet tulevat hyvin toimeen ilman lääkäreitä. Ne osaavat syödä oikein, synnyttää ja tietävät miten rakentaa itselleen suojan. Eläimet tekevät kaiken tämän vaistonvaraisesti, samalla kun me korvaamme vietit tieteellä. Tämä on itse asiassa tieteen tehtävä — palvella itsekkyyttämme, jotta kärsisimme vähemmän.

Me siis myös seuraamme kehitystämme elollisella tasolla. Jopa silloin kuin ihmiset tulevat tietoisiksi yhtenäistymisen ja kytkeytymisen tarpeesta, he eivät tiedä miten sen voi saavuttaa.

Jokainen Kykyjensä Mukaan Ja Iankaikkisuutta Kaikille

On kirjoitettu ”hän ahersi ja löysi”. Tietämättä mitä lahjoittamisen ominaisuus on, henkilö yrittää kaikin mahdollisin tavoin saavuttaa sen — ja hän saavuttaa. Silloin henkilö näkee, että se oli todellinen ”löytö”, sillä hän ei tiennyt mitä hän tavoittei tai mitä hän etsi. Yllättäen hänelle paljastuu, että on löytänyt jotakin todella erikoista!

Jos hän olisi tietänyt etukäteen, hän ei olisi ponnistellut edes hetken vertaa, sillä hän olisi ollut kykenemätön tavoittelemaan sitä. Niin päinvastaista se on sille mitä hän kuvitteli etukäteen. Etukäteen hänestä tuntui, että hän ajattelee lahjoittamista, silti hän vielä ajatteli sitä miten vastaanottaa, miten hyötyä, voittaa ja täyttää itsensä. Hän kertakaikkiaan kutsui sitä lahjoittamiseksi.

Silti, suorittamalla harhaanjohtavia toimintoja, jopa ilman sopivaa intentiota, hän kasvoi. Kaikki tämä johtuen järjestelmästä, joka levittää Äärettömyyden maailman meidän maailmaamme ja valmistelee kaiken tarvittavan, jotta voimme palata sinne. Tämä järjestelmä lähetti meille henkisten askelmien ”tikkaat”, jossa jokainen ylempi aste on upotettuna alempaan asteeseen. Näin, jopa toimiessamme omaksi hyväksemme (Lo Lishma) voimme saavuttaa lahjoittamisen (Lishma).

Erityisesti löytämällä itsensä pimeydestä, henkilö voi tarrautua ylempään ainoaan. Loppujen lopuksi hän ei tiedä mihin tarrautua kunnes ylempi ainoa paljastaa lahjoittamisen voimat hänelle. Silloin alempana olevalle paljastuu, että hän on kytköksessä ylempään ainoaan.

Toisin sanoen, kaikki mitä meiltä pyydetään on, että ponnistelemme siinä määrin kun on mahdollista. Näin meidän ei tarvitse pelätä, että olemme niin kaukana henkisyydestä, että emme ymmärrä mitään siitä ja olemme kykenemättömiä tekemään mitään. On kirjoitettu, ”Henkilö ei opi järjellä”. Koko järjestelmä on rakennettu sillä tavalla, että jokainen henkilö, kaikkine ominaisuuksineen ja luonteenpiirteineen, jotka hänellä on syntymästä, voi saavuttaa lahjoittamisen, tarkoittaen Luojan laadun ja luomisen tarkoituksen.

Jokaiselle annetaan oma reittinsä, paikka, jossa voi ponnistella ja mahdollisuuden saavuttaa adheesio Luojan kanssa. Ketään ei vapauteta tästä työstä. Siitä syystä jokaisen pitää nähdä tämä mahdollisuus pelkästään mieliä lahjoittamista, joka avautuu hänelle jokaisena hetkenä. Meidän ei tulisi yrittää oikeuttaa itseämme ajattelemalla, että olemme liian kaukana lahjoittamisesta, että on mahdotonta tavoitella sitä ja että ”tämä ei ole minua varten”. Se on väärin!

Jokainen on kykeneväinen mielimään lahjoittamisen saavuttamista jokaisena hetkenä. Jos henkilö unohtaa tämän, se tarkoittaa sitä, että ympäristö ei ole järjestetty sellaisella tavalla, että se jatkuvasti muistuttaa häntä siitä, että ainoa asia, jota hänen pitää mieliä on lahjoittaminen. Sen mukaan hän tulee koko ajan vastaanottamaan joko apua tai esteitä (oikean tai vasemman linjan) edistymisessään. Silti hän tulee alati edistymään, joko jatkuvassa, yhä suuremmassa torjumisessa tai lähemmäksi vetäytymisessä. Hän tulee etenemään tällä tavalla.

Tästä aiheesta on useita sanontoja, esimerkiksi: ”ahersin ja löysin” ja ”sinun tehtäväsi ei ole tuoda työtä päätökseen, mutta et ole vapaa torjumaankaan sitä”.

Heijastuvasta Valosta Tuli Valon Astia

Kysymys: Miten Heijastuva Valo voi olla täyttymyksen astia?

Vastaus: Mikä muu voisi olla täyttymyksen astia? Halu ei voi olla astia, sillä astia on paikka, joka soveltuu Valon vastaanottamiselle, Luojan ilmestymiselle – täyttymykselle, jonka olen valinnut päämääräkseni.

Loppujen lopuksi päämääräni on paljastaa Luoja sisälläni. Toisin sanoen pyrin muuttumaan juuri Hänen kaltaisekseen, rakentamaan Hänen mallinsa minussa ja tämä malli vastaa täysin niitä ominaisuuksia, jotka tulen vastaanottamaan häneltä ja pukemaan päälleni. Silloin muutun Hänen kaltaisekseen ja sulaudumme yhdeksi ainoaksi, muodon vastaavuuden lain mukaisesti.

Lopullinen päämääräni on adheesio. Toisin sanoen, minun tulee paljastaa sulautumisen muotoni Luojan kanssa, minun tulisi sulautua Häneen yhä enemmän aste kerrallaan. Voin sulautua häneen vain muodon vastaavuuden lain mukaisesti. Siitä syystä minun pitää saavuttaa juuri tuo sama lahjoittamisen aste kuin Hänellä on ja samassa määrin tulemme yhtenäistymään tai sulautumaan toisiimme.

Lahjoittamisen muoto, johon haluan pukeutua samaistuakseni tähän lahjoittamiseen, on Heijastuva Valo. Näin Heijastuva Valo muuttuu tavaksi saavuttaa adheesio, täyttymyksen vastaanottamisen astiaksi, minulle.

Tämän Päivän Yksinkertainen Totuus

Meidän pitää ymmärtää se yksinkertainen tosiasia, että menestys modernissa maailmassa riippuu oikeanlaisesta yhteydestämme. Tämä paljastuu meille yleisen kriisin kautta. Kriisi lähettää meille viestin: ”Haluatko menestyä kaikessa mitä teet?

Mutta katso ympärillesi: Kaikki mitä olet tehnyt tähän päivään asti on kriisissä. Sinulle pitää olla selvää se, että tästä päivästä lähtien et voi menestyä missään mitä teet, jos et vastaa siitä globaalille ja yhteiselle järjestelmälle.”

Tätä vastaamista kutsutaan keskinäiseksi takeeksi! Sinun pitää oppia tietämään, että menestyminen ja jonkin hyvän tuottaminen riippuu oikeanlaisesta osanotostasi globaalissa verkkojärjestelmässä ja että tämä osanotto on mahdoton ilman keskinäistä taetta. Jos voit aikaansaada sen, tulet onnistumaan. Jos et, silloin tuhlaat aikaa ja vain pahennat omaa tilannettasi.

On vaikeaa menestyä. Jokainen voi kokea mitä keskinäinen tae on ja jokainen voi kuvitella oikeanlaisen perheen joka on lämminhenkinen ja välittävä.

Silti keskinäinen tae on opittava. Jokaisen on lopulta muutettava mielipiteensä kabbalasta ja ymmärrettävä, että se on korkeampi viisaus ja että hän itse on osana sielun korjaamista. Meidän pitää päästä eroon pelosta joka liitetään kabbalaan ja ymmärtää, että tämä viisaus on luonnollinen asia. Opimme sen kautta yhteiskunnassa toimivasta voimasta. Meidän pitää oppia tuntemaan tämä voima tai emme voi jatkaa olemassaoloa.

Kuka voi kieltää tämän? Mehän emme kuitenkaan voi ylläpitää itseämme, jos emme paljasta tätä voimaa. Ihmiset uskovat, että se on jokin ylimaallinen tiede, joka puhuu korkeammista valtakunnasta. Todellisuudessa mikään ei ole lähempänä meitä kuin kabbala.

Amalek, Osaava Vihollinen!

Henkilöllä, joka pyrkii kohti henkisyyttä, ei ole suurempaa vihollista kuin Amalek. Kun Amalek valtaa meidät, tunnemme väsymystä, hämmennystä ja kadotamme henkisen työn tärkeyden. Hän ottaa meiltä pois halun pyrkimyksiin paljastaa Luoja ja muuttua Hänen kaltaisekseen. Löydämme yllättäen useita syitä sille, miksi sitä ei kannata tehdä. Tätä kutsutaan Amalekin voimaksi.

Hän ei lähesty meitä selkeänä ja näkyvänä vihollisena, vaan hiipii luoksemme alitajunteisesti ja istuttaa meihin väsymyksen ja laiskuuden tunteen, näyttäen henkisyyden epätärkeyden valossa. Voit tehdä tuhansia muita asioita sen todellisen tärkeän, täsmällisen ja tarkoin määritellyn teon sijasta, joka tuo sinut määränpäähän. Olet valmis tekemään mitä tahansa, paitsi sitä! Tätä kutsutaan Amalekiksi.

Hän ei näyttäydy hyökkääjänä ja vihaa täynnä olevana vihollisena, jonka tiedät, että sinun on tuhottava.

Henkinen Ihminen Kulkuneuvossa Maapallolta

Rajoitus ei päde liikkumattomaan, vegetatiiviseen ja elolliseen tasoon sisässäni. Minun pitää elää ja varustaa itseni kaikella mitä tarvitsen. Tällä tavalla vastaanottamisessa ei ole häpeää. Mutta kun olen suorittanut nämä kolme tasoa ja alan ajatella neljättä, ihmisen tasoa, silloin kysymys herää ja vapaa tahto ilmenee: Tulisiko minun jatkaa vastaanottamista itseni tähden, vai aloittaa lähimmäiselleni lahjoittaminen? Koko väittely, analyysi ja työ pyörii tämän ympärillä.

Kun kerran nuo ensimmäiset tasot ovat vapaita rajoituksilta, voit tehdä niiden kanssa mitä haluat, sillä otat vain sen mitä luonto vaatii eloonjäämiselle. Henkilön pitää ottaa mitä ikinä tarvitseekin elääkseen normaalia elämää. Normaali elämä tarkoittaa juuri niin paljon kuin vaaditaan siihen, että hänen sydämensä ja mielensä vapautuu, jotta hän voi huomioida lähimmäisensä. Tämä on kerta kaikkiaan vastuumme. Samalla tavalla kuten meidän täytyy lahjoittaa neljännellä tasolla, meidän täytyy myös vastaanottaa kolmella edeltävällä tasolla.

Tämän lisäksi koko neljäs taso on vain olemassa lahjoittamista varten. Sille asetettiin rajoitus: Heijastunut Valo on käsky Luojan vastaavuuden saavuttamisesta. Meidän pitää aistia tämä kunnolla.

Toisin sanoen minussa on osia, joiden on oltava olemassa, niin kuin sydän, aivot ja kaikki henkilökohtaiset ominaisuuteni, mutta ne sijaitsevat tavallisessa lihassa, aineena. On olemassa vielä lisäkerros sen päällä, joka on sisälläni sijaitsevan ihmisen sisäinen, henkinen työ. Tämä on neljännen vaiheen neljäs vaihe (Dalet de Dalet), joka tulee kolmen ensimmäisen kehitysvaiheen jälkeen ihmisen sisässä.  Tämä vaihe on se, joka asettaa rajoituksen ja tekee päätöksen särmistä (Masakh), Heijastuneesta Valosta ja ominaisuuksien vastaavuudesta.

Tällä tarkoitetaan ihmisen tasolla sijaitsemista, jonne olemme saapuneet kehityksen kautta, liikkumattomalta, vegetatiiviselta ja elolliselta luonteenlaadultamme ja lakanneet olemasta kädellisiä. Tästä syystä, jopa ihmisen asteella, säilytämme vielä koko edeltävän liikkumattoman, vegetatiivisen ja elollisen kehon, niin kuin myös koko aineellisen kehityksemme tieteessä, älyssä ja tunteessa. Silti, kun saavutamme ihmisen asteen, hahmotamme sen erityisenä pyrkimyksenä, joka herää Luojaa kohden.

Rajoitus, sisäinen työ ja kätkeminen soveltuu vain siihen, eikä muuhun. Tästä syystä henkinen maailma ei suhtaudu ollenkaan siihen, miten henkilö käyttäytyy jokapäiväisessä elämässään. Kun koko ihmiskunta saavuttaa korjauksen vaiheen, silloin se koskee jokaista, mutta niin että jokainen muuttuu osaksi toista.

Tästä syystä he, jotka eivät vielä koe herätystä henkisyyteen, voivat olla tekemättä asialle yhtään mitään. Luonto itse tulee ohjaamaan heitä vastoinkäymisten kautta. Koko vastuu jää heille, jotka ovat jo heränneet.

Meidän pitää painottaa ja välittää halusta, joka liittyy ihmisen tasoon, jossa henkilö kokee jotenkin liittyvänsä Antajaan. Kaikki muu liittyy oleelliseen olemassaoloon, jota ei voi ”tuomita eikä ylistää”. Työskentelemme vain Dalet de Dalet –halun kanssa, johon meidän pitää keskittää huomiomme. Se voidaan vain kasvattaa universaalin, keskinäisen kytköksen kautta yhteiskunnassa.

Luoja Tulee Päättämään Työn Puolestamme

Pelättävää ei ole. Sinun ei pitäisi pelätä hämmennystä tai sitä, ettet tiedä jotakin. Tosiaankin, tätä työtä ei ole aikaisemmin paljastettu kenellekään tämän maailman historiassa. Ei ole olemassa ketään, jonka esimerkkiä voimme seurata, sillä kaikki tapahtuu nyt ensimmäistä kertaa.

Siksi meidän tulee vaalia meille määrättyä roolia. Emme edes tiedä miten olemme sen ansainneet ja voimme vain olla ylepeitä tästä tosiasiasta ja ponnistaa täysillä tietämyksen levittämisessä ja selittämisessä tästä globaalista maailmasta, kaikilla kielillä. Niin tulemme herättämään enenevissä määrin suuria muutoksia Ylhäällä, jonka jälkeen, niin kuin on kirjoitettu ”Luoja tulee päättämään työn puolestamme”.

Meidän työmme on vain haluta ja ponnistaa, aivan kuten pienet lapset, jotka varttuvat juuri sillä tavalla – ja muutokset tapahtuvat.

”Pahan Silmän” Muuntuminen Siunaukseksi

Ero ”hyvän silmän” ja ”pahan silmän” välillä, siunauksen ja kirouksen välillä, on se, että jälkimmäisessä tapauksessa paljastuminen tapahtuu itsestään, ilman alustavia pyrkimyksiä ja minulta puuttuu sopiva astia. Vaihtoehtoisesti voin ensin valmistella astian, eli halun ja sitten mitä ikinä tapahtuukaan on minulle kuin paljastus. Molemmissa tapauksissa kuitenkin sama asia paljastuu.

Se paljastuu ilman valmistettua haluani, astiaa, tunnen pimeyttä, salassapitoa. Ja jos haluni paljastuu ensin, silloin havainnoin vastakohtaisen: Valon, paljastumisen. Muuta eroa ei ole kirouksen ja siunauksen välillä.

Salassapito Tekee Meistä Ihmisen

Koko työ tapahtuu salassapidon yläpuolella. Jos kaikki paljastuu, mitä silloin jää tehtäväksi? Salassapito mahdollistaa itsenäisyyteni ja työni vahvistamisen sekä itseni arvioimisen.

Toistaiseksi lapsi ei ole perillä asioista samalla tavalla kuin me olemme, eikä ymmärrä tekojamme. Mutta onko juuri tämä tiedon puute se asia, joka aikanaan mahdollistaa hänen kohomaisensa korkeammalle ja muuttumisensa viisaammaksi kuin mitä me olemme. Se auttaa häntä vastaanottamaan tietoa meiltä ja sen lisäksi lisäämään jotain itseltään.

Jos lapsi tietäisi kerralla kaiken sen minkä me tiedämme, hän ei kasvaisi. Näin ollen, eläin joka syntyy kaikkine luonnollisine vietteineen, hallitsee täydellisesti luonnon ohjelman muutamassa päivässä, eikä kehity sen enempää.

Me kehitymme salassapidon ansiosta, sen ansiosta, että meillä ei ole mitään. Vähitellen, lukemattomien täsmennysten kautta, rakennan persoonallisuuteni: uuden, muista poikkeavan ja ohitse edeltäjieni. Jos mitään ei olisi pidetty salassa, ei olisi mitä lisätä. Salassapito mahdollistaa kohoamisemme täydelliselle korkeudelle ja ymmärryksen tasolle.

Jos saisin kaiken valmiina, silloin en tietäisi mitä tapahtuu. Mutta kun rakennan jokaisen yksityiskohdan ja kytken ne itse yhteen, silloin kokoan Malkhutin Äärettömyyden maailmasta, joka perustuu persoonallisuuteeni, sieluni pisteeseen – opin tuntemaan luomisen päästä päähän.