Tag Archives: Sisäinen työ

Ylemmän Tiedon Saamisen Ehdot

Sen tiedostaminen mitä on kirjoitettu Kabbalan kirjoissa, tarkoittaa yhteyttä siihen mitä sanotaan, niinkuin on kirjoitettu: “Ja Aadam tunsi Eevan.” Hankimme tietoa kohoamalla ja kytkeytymällä ylempiin asteisiin. Tämä on mahdollista vain keskinäisen kytköksemme kautta, joka mahdollistaa paikan kuvittelemisen, josta saamme hengellistä täyttymystä, tietoa.

Näin ollen, vaikka kaipaamme tiedostamista siitä mitä on kirjoitettu, emme saa irrottaa itseämme paikasta, ehdoista, joiden kautta voimme saada ylempää tietoa. Paikka, jossa kytkeydymme on paikka jossa ilmestyminen  tapahtuu. Muuten haluat saada ylempää tietoa henkimaailmasta omassa eläimellisessä, aineellisessa mielessäsi ja se on mahdotonta.

Henkisyys ​​toimii ainoastaan kytköksessä ja se perustuu kytköksen intensiteettiin. Sitten kaikki kerääntyy yhteen pisteeseen ja palaa takaisin kipinään, josta koko luomakunta alkoi. Jos emme tähtää oikeaan suuntaan, emme koskaan tule ymmärtämään, mitä kabbalan kirjoissa on kirjoitettu. Me tulemme keksimään loputtomasti tulkintoja, mutta siten emme tule lähestymään totuutta.

Toisen Painopisteen Valitseminen

Pääasiallinen artikkeli kabbalistisessa menetelmässä on “Ei ole ketään muuta paitsi Hän.” Tämä artikkeli on sydämemme pisteen hienosäätöä, pyrkimyksemme paljastaa luonto, tuon korkeimman, ikuisen, täydellisen harmonian, yhtenäisyyden ja globaalisuuden, jossa kaikki liittyy kaikkeen ja edustaa yhtä yhteistä, kokonaista kuvaa.

Tyypillisesti maailmassamme emme voi ymmärtää kaikkea yksittäisessä egossamme. Me pilkkoamme luonnon suureen määrään tieteitä (on olemassa 184 eri tiedettä). Näin ei ole luonnossa. Emme yksinkertaisesti voi oppia kaikkea kerralla. Jaamme luonnon “viipaleiksi” ja opiskelemme biologiaa, eläintieteitä, geologiaa, tähtitiedettä, ja yleisesti ottaen suurta määrää tieteitä.

Yksilöllisyytemme, itsekkyytemme on hyvin kapea, joten se voi ottaa vastaan ​​vain jotain konkreettista, mutta se ei voi ymmärtää luontoa kokonaisuutena, kokonaisvaltaisesti. Ja siksi emme voi tuntea tätä yleiskuvaa ja yhtenäistä voimaa itsekkäästi, kehollisten aistiemme kautta. Me emme tunne sitä, se ei pääse sisään aistinvaraisiin elimiimme.

Tätä varten meidän täytyy kehittää uusi aisti, joka tietysti sisältää kaikki aiemmat, mutta mahdollistaa myös kaiken kokemisen kerralla ja yhdessä, yhtenä kokonaisuutena. Näin meidän pitäisi virittää itsemme. Eli sen sijaan, että katsomme vasemmalle tai oikealle, ylös tai alas, juuri koordinaattien mukaan, suunnaten itsekkyytemme erityiseen ilmiöön, me päinvastoin, poistamme  koko painopisteen, koko itsekkyyden ja yrittämme nähdä luonnon sinä mitä se on. Tämä on virittymisen ydin.

Ryhmä ja erityismenetelmät ovat olemassa tätä varten. Virittäen itsemme näin, alamme yhtäkkiä tuntea, että poistamalla egoistisen painopisteen maailmasta, alamme katsoa maailmaa  yksinkertaisesti, avoimesti, haluamatta napata jotain siltä, ja jättäen itsemme sille. Emme rajoita itseämme  kehollamme, viidellä aistillamme, ymmärryksellämme ja vajavaisella havainnoimisellamme sen suhteen mitä luonnossa on olemassa. Sitten alamme tuntea, että todellakin olemme suuren voiman ympäröimä – yleisen, ikuisen ja täydellisen, jota kutsutaan luonnoksi ja Luojaksi.

Sillä ei ole mitään tekemistä uskontojen, uskomusten tai mystiikkan kanssa. Tämä on ainoa menetelmä, jonka avulla henkilö kohoaa kapean maailmaankatsomuksensa yläpuolelle ja katsoo sitä ilman ajan, tilan ja liikkeen rajoituksia, se näyttää, kuinka siirtyä ohi luonteemme niin, että keho ei rajoita meitä.

Tämän saavuttamiseksi pyrimme järjestäytymään ryhmiin, jossa keskinäinen apu ystävien keskuudessa antaa meille mahdollisuuden siirtyä itsestämme ulos ja alkaa tuntea jotain kehomme ulkopuolella, aivan kuin emme olisi kehossamme. Ja todellakin, alkaessamme tuntea itsemme kehomme ulkopuolella, saamme käsityksen siitä, mitä tarkoitetaan elämisellä kehon ulkopuolella.

Vapaa Omassa Maassa

Kysymys: Miten on mahdollista tehdä itsenäisiä päätöksiä ja samalla mitätöidä itsensä luonnon edessä?

Vastaus: Se on sama asia. Itsesi, siis itsekkään intentiosi mitätöiminen ja Luojan käskyjen toimeen paneminen koko sydämelläsi ja sielullasi tarkoittaa, että olet itsenäinen.

Henkilön pitää tuumia sitä miksi asia on näin. Tämä suo hänelle mahdollisuuden kutsua itseään ”vaapaaksi kansaksi omassa maassaan”, sillä hän lakkaa olemasta halunsa orja (sana ”maa” tai heprean ”Eretz” tulee sanasta ”halu” eli ”Ratzon”).

Hän haluaa olla alturistisen intention orja ja sitä kutsutaan ”Herran orjaksi”. Hän myy itsensä lahjoittamisen orjaksi koska sillä välin hän ei pysty lahjoittamaan itsenäisesti. Mutta tämä on jo hänen ensimmäinen askeleensa kohti itsenäisyyttä ja jälkeenpäin hän muuttuu täysin itsenäiseksi.

Köyteen Tarttuminen

Kysymys: Sanot, että meidän tulisi tarttua köyden päähän, jonka Luoja on meille heittänyt. Lapsena minulla oli tapana roikottaa nyöriä koirani kuonon edessä ja kun se hyppäsi  siepatakseen sen, vedin nyörin ylös. Ja nyt ilmenee, että olen samassa tilanteessa kuin tuo koira.

Vastaus: Se pitää todellakin paikkansa. Ajattele kuitenkin sitä Kuka kanssasi leikkii. Eikö tämä ole rehellistä peliä?

Jos otat huomioon Kuka kanssasi leikkii, silloin sinun pitäisi olla tyytyväinen. Mitä muuta tarvitset? Yritä aistia, että olet kumppani Omistajan kanssa, tai Hänen uskollinen palvelijansa.

Sinun täytyy hyppiä tuon nyörin perässä aikomuksella suoda nautintoa Omistajalle. Loppujen lopuksi koira, jonka kanssa leikit lapsena leikki myös sinun kanssasi. Se vastaanotti nautintoa sinun kanssasi leikkimisestä! Olen vakavissani, tämä on aika vaikeaa.

Jos leikit tällä tavalla aikeenasi suoda nautintoa Luojalle, silloin muutut ihmiseksi.

Hyppäät koska sinulla on kytkös Häneen. Se mikä erottaa sinut muusta koko elämänsä narun perässä hyppivästä väestä on se, että he jäävät eläimiksi ja sinä muutut ihmiseksi.

Hyvitys Tulevaisuutta Varten

Kysymys: Onko konventiossa saavuttamamme taso tuo hyvitys, johon meidän tulisi pyrkiä, vai onko se seurausta edellisistä pyrkimyksistämme?

Vastaus: On heitä, jotka saivat sen maksuna ja on heitä, jotka saivat sen käsirahana. Kaikilla on jossain määrin molemmat näkökulmat. Paljon siitä, mitä olemme saaneet on täyttääksemme tästä eteenpäin, kuten käsiraha. Saimme mahdollisuuden tuntea jotakin yhtenäisyydessä, yhteydessä. Saimme Taivaasta erilaisia, erityisiä asioita tarkoituksella, ja kiitos niiden tunsimme uusia ilmiöitä keskinäisessä yhteydessämme. Meidän pitäisi ymmärtää, että tämä on todellinen lahja. Nyt meidän täytyy käsitellä tämä lahja sisäisesti ja täyttää se.

Henkilökohtaisesti näen sen hyvityksenä tulevaisuudelle, joka pitäisi täyttää heti. En aliarvioi suorituksiamme, vaan tasomme mukaan jossa olimme, emme ansainneet sitä. Saimme tämän hyvityksen, koska teimme työtä, mutta emme saaneet sitä maksuna, vaan käsirahana, jonka kanssa pitäisi nyt toimia.

Vain Askel Paljastumiseen

Kysymys: Millä tavoin kaikkein herkin, kaikkein emotionaalisin pyyntö ilmaistaan tuolle yhdelle kuvalle, jonka on manifestoiduttava välillämme?

Vastaus: Ala ajatella: On olemassa yksi syy, yksi voima, yksi halu ja ”ykseyden” käsite sisältää kaiken tuon. Tämä ominaisuus-voima-ajatus sijaitsee yläpuolellamme.

Saavutamme sen alhaalta, erotuksesta välillämme, koska muutoin ilman alkuperäistä jakoa osiin, on mahdotonta saavuttaa kokonaisuus. Et voi puhua yhdestä tietämättä mitä kaksi on.

Siksi saavutamme täydellisyyden sen puutteesta. Ja sen jälkeen, kun Kli (astia) tai halu havaitsee yhä suuremman rikkoutumisen, mikä tarkoittaa eroamista muista, samoin kuin suurempi määrä eroja meidän ja tämän Ykseyden välillä, saavutamme yhä enemmän Hänen yhtenäisyytensä.

On mahdotonta välittää tämä tunne.Henkilö ei menetä itseään, mutta tulee sisällytetyksi uudelle tasolle, tuon yhteisen ajatuksen tasolle.

Yrittääkää kuvailla tätä itsellenne. Ainakin osaamme jo nyt puhua siitä hieman. Mitä enemmän yritämme yhdessä, sitä nopeammin voimme paljastaa tämän. Tämä on kuitenkin todellisen voiman löytö. Ja sitten aistit kaiken olemassaolevan sen alapuolella, meidän maailmassamme, kuin lasten leikissä, kuin jotain kuvitteellista.

Todella Vakavamielinen Konventio


Kysymys
: Sanomme että Aravan konventio vaatii henkilöltä vakavamielisyyttä. Mitä tarkoitetaan vakavamielisyydellä konvention aikana?

Vastaus: Se tarkoittaa sitä, etten salli itseni hairahtua ajatuksiin tai haluihin päämäärän ulkopuolella. Minun pitää yhtenäistyä muiden kanssa ja paljastaa Luoja tuossa yhtenäisyydessä.

Matkan varrella näen, että minulta puuttuu halu. Välillä haluan sitä ja välillä en. Ja sitten siirryn rukouksiin ja kysymyksiin, analysoin tilaani ja tämä perimmiltään on valmistautumisemme. Kun saavumme Aravaan meidän tulee tuntea jatkuva Uudistavan Valon tarve, jotta se soisi meille yhtenäisyyden.

Pyrkimys Pitää Ansaita

Kysymys:  Miten tiedän että minussa herännyt halu hyvitetään minulle? Loppujen lopuksi haluni tulee minulle ulkopuoleltani ja syy sille miksi ajattelen niin tai näin on, että joku muu pakottaa minut siihen.

Vastaus: Jos saavut ryhmään vastoin haluasi ja vastaanotat havahtumisen muilta, tämä hyvitetään sinulle. Se tarkoittaisi, että olet houkutellut tämän havahtumisen itse, ansainnut sen oman pyrkimyksen avulla. Poimit sen ympäristöstäsi  väkisin ja sitten sitä pidetään sinun omana, henkisenä astianasi.

Loppujen lopuksi sinä itse ponnistit pyrkimykseen yhtenäistyä tovereiden kanssa. Yhtenäistyminen näkyy halussasi, pyrkimyksessäsi, jonka sait. Tämä pyrkimys tulee olemaan lisäys haluusi.

Lahja On Sydämessä

Kysymys: Miten voin antaa lahjan toverille, jos olemme virtuaalisesti kytkeytyneitä?

Vastaus: Annammeko aineellisia lahjoja tovereille kun tapaamme heidät henkilökohtaisesti? Todellinen lahja on sydämessä. Jos meillä on oikeasti lahjoja tovereillemme, silloin he aistivat sen. Joka antaa lahjan, häntä kutsutaan ylemmäksi ja joka vastaanottaa, häntä kutsutaan alempana olevaksi. Ja heitä kutsutaan tovereiksi kun vastaanottaja aistii lahjan antajan ja hyväksyy lahjan rakkaudella ja riemulla, sillä hän ymmärtää, että tämä on toverin rakkauden osoitus häntä kohtaan ja vastaanottamalla lahjan hän antaa vastalahjan rakkaudessa.

Lahja on pelkkä ajanviete, siksi on tärkeää kuka antaa ja kuka vastaanottaa; molemmat ovat tasa-arvoisia. Jos voimme rakentaa vastaavanlaisen suhteen välillämme, silloin tulemme aistimaan toisemme kuin äiti, joka aistii lapsensa kaukaa. Loppujen lopuksi rakkaus on voimakkaampi kuin välimatka.

Altruismin Psykologia

Kysymys: Miten voimme välttää itsekkyytemme vaaran ja muuntaa selvennyksen siitä psykologiaksi?

Vastaus: Psykologiassa ei ole mitään pahaa. Itse asiassa kabbala on sisäinen henkinen psykologia. Tämän maailman psykologia on luonteeltaan itsekäs; se tutkii ihmisen egoa.

On kuitenkin olemassa toisenlainen psykologia, joka keskittyy niiden tutkimiseen, jotka pyrkivät kehittämään lahjoittamisen ominaisuuden sisässään, jotka oppivat työskentelemään lahjoittamisessa ja näkemään todellisuuden tämän ominaisuuden kautta mieluummin kuin vastaanottamisen ominaisuuden kautta. Tällaista psykologiaa kutsutaan Kabbalan Viisaudeksi. Tämä on ainoa ero näiden kahden psykologian lajien väillä.

Tämän maailman psykologia opiskelee halun käyttäytymislakeja, joka mielii täyttymystä itsensä tähden. Kabbalan viisaus tutkii halun käyttäytymislakeja, joka mielii täyttymystä lahjoittamisen tähden.

Henkinen psykologia johtaa itsensä tutkiskeluun. Se on työkalu, joka mahdollistaa Luojan rakastamisen saavuttamisen seuraavasti: halumme miellyttäminen, järki ja sydän, ryhmä, luomisen päämäärä, kytköksemme ryhmään ja keskinäinen tae keskuudessamme. Päämäärän mukaan, jonka olimme asettaneet itse, opiskelemme kabbalaa mieluummin kuin pelkkää psykologiaa.

Se voi vaikuttaa psykologialta, mutta itse asiassa se on itsemme korjattu versio. Materiaali, jota opiskelemme on aistimme ja halumme saada mielihyvää. Tämä on psykologian teema, sillä sen päämäärä on opettaa meitä miten voida paremmin.

Muut tieteet, kuten fysiikka ja kemia tavoittelevat muita, abstraktimpia päämääriä. Itse asiassa kehitämme niitä vain voidaksemme paremmin. Olemme kykenemättömiä tekemään pienintäkään liikettä tässä maailmassa, joka tavoittelee vaihtoehtoista päämäärää.