Tag Archives: Ryhmätyö

Ylemmän Tiedon Saamisen Ehdot

Sen tiedostaminen mitä on kirjoitettu Kabbalan kirjoissa, tarkoittaa yhteyttä siihen mitä sanotaan, niinkuin on kirjoitettu: “Ja Aadam tunsi Eevan.” Hankimme tietoa kohoamalla ja kytkeytymällä ylempiin asteisiin. Tämä on mahdollista vain keskinäisen kytköksemme kautta, joka mahdollistaa paikan kuvittelemisen, josta saamme hengellistä täyttymystä, tietoa.

Näin ollen, vaikka kaipaamme tiedostamista siitä mitä on kirjoitettu, emme saa irrottaa itseämme paikasta, ehdoista, joiden kautta voimme saada ylempää tietoa. Paikka, jossa kytkeydymme on paikka jossa ilmestyminen  tapahtuu. Muuten haluat saada ylempää tietoa henkimaailmasta omassa eläimellisessä, aineellisessa mielessäsi ja se on mahdotonta.

Henkisyys ​​toimii ainoastaan kytköksessä ja se perustuu kytköksen intensiteettiin. Sitten kaikki kerääntyy yhteen pisteeseen ja palaa takaisin kipinään, josta koko luomakunta alkoi. Jos emme tähtää oikeaan suuntaan, emme koskaan tule ymmärtämään, mitä kabbalan kirjoissa on kirjoitettu. Me tulemme keksimään loputtomasti tulkintoja, mutta siten emme tule lähestymään totuutta.

Toisen Painopisteen Valitseminen

Pääasiallinen artikkeli kabbalistisessa menetelmässä on “Ei ole ketään muuta paitsi Hän.” Tämä artikkeli on sydämemme pisteen hienosäätöä, pyrkimyksemme paljastaa luonto, tuon korkeimman, ikuisen, täydellisen harmonian, yhtenäisyyden ja globaalisuuden, jossa kaikki liittyy kaikkeen ja edustaa yhtä yhteistä, kokonaista kuvaa.

Tyypillisesti maailmassamme emme voi ymmärtää kaikkea yksittäisessä egossamme. Me pilkkoamme luonnon suureen määrään tieteitä (on olemassa 184 eri tiedettä). Näin ei ole luonnossa. Emme yksinkertaisesti voi oppia kaikkea kerralla. Jaamme luonnon “viipaleiksi” ja opiskelemme biologiaa, eläintieteitä, geologiaa, tähtitiedettä, ja yleisesti ottaen suurta määrää tieteitä.

Yksilöllisyytemme, itsekkyytemme on hyvin kapea, joten se voi ottaa vastaan ​​vain jotain konkreettista, mutta se ei voi ymmärtää luontoa kokonaisuutena, kokonaisvaltaisesti. Ja siksi emme voi tuntea tätä yleiskuvaa ja yhtenäistä voimaa itsekkäästi, kehollisten aistiemme kautta. Me emme tunne sitä, se ei pääse sisään aistinvaraisiin elimiimme.

Tätä varten meidän täytyy kehittää uusi aisti, joka tietysti sisältää kaikki aiemmat, mutta mahdollistaa myös kaiken kokemisen kerralla ja yhdessä, yhtenä kokonaisuutena. Näin meidän pitäisi virittää itsemme. Eli sen sijaan, että katsomme vasemmalle tai oikealle, ylös tai alas, juuri koordinaattien mukaan, suunnaten itsekkyytemme erityiseen ilmiöön, me päinvastoin, poistamme  koko painopisteen, koko itsekkyyden ja yrittämme nähdä luonnon sinä mitä se on. Tämä on virittymisen ydin.

Ryhmä ja erityismenetelmät ovat olemassa tätä varten. Virittäen itsemme näin, alamme yhtäkkiä tuntea, että poistamalla egoistisen painopisteen maailmasta, alamme katsoa maailmaa  yksinkertaisesti, avoimesti, haluamatta napata jotain siltä, ja jättäen itsemme sille. Emme rajoita itseämme  kehollamme, viidellä aistillamme, ymmärryksellämme ja vajavaisella havainnoimisellamme sen suhteen mitä luonnossa on olemassa. Sitten alamme tuntea, että todellakin olemme suuren voiman ympäröimä – yleisen, ikuisen ja täydellisen, jota kutsutaan luonnoksi ja Luojaksi.

Sillä ei ole mitään tekemistä uskontojen, uskomusten tai mystiikkan kanssa. Tämä on ainoa menetelmä, jonka avulla henkilö kohoaa kapean maailmaankatsomuksensa yläpuolelle ja katsoo sitä ilman ajan, tilan ja liikkeen rajoituksia, se näyttää, kuinka siirtyä ohi luonteemme niin, että keho ei rajoita meitä.

Tämän saavuttamiseksi pyrimme järjestäytymään ryhmiin, jossa keskinäinen apu ystävien keskuudessa antaa meille mahdollisuuden siirtyä itsestämme ulos ja alkaa tuntea jotain kehomme ulkopuolella, aivan kuin emme olisi kehossamme. Ja todellakin, alkaessamme tuntea itsemme kehomme ulkopuolella, saamme käsityksen siitä, mitä tarkoitetaan elämisellä kehon ulkopuolella.

Ryhmä: Vastakkaiseksi Käännetty Vahvistin

Kysymys: Ihmisille tavallisessa kasvatusjärjestelmässä on aika selvää missä kohtaa hänen pitää ponnistella. Esimerkiksi oppilas koulussa on tarkkaavainen tunnin aikana, kirjoittaa ylös muistiinpanoja, tekee läksynsä, tekee useita vapaaehtoisia, älyllisisä pyrkimyksiä ja uhraa loput. Kun henkilö kasvaa isoksi, hän tekee saman: Hän työskentelee hauskanpidon sijasta. Nämä pyrkimykset ovat ymmärrettäviä. Mitkä ovat ne yhtenäiset pyrkimykset itsekkyyden yläpuolella? Löytyykö vapaavalintaisille pyrkimyksille tilaa?

Vastaus:  Yleisesti ottaen niitä ei tulisi olla. Kun henkilö asemoi itsensä kunnolla suhteessa ryhmään, ympäristöön, hän järjestää sen niin, että sillä on myönteinen vaikutus häneen itseensä ja hänellä on myönteinen vaikutus siihen.  Silloin tämä tarkka vuorovaikutus toimii niin, että henkilö muuttuu tahtoen, huomaamatta sitä itse. Periaatteessa hän tekee hyvin vähän vapaavalintaisia pyrkimyksiä havahduttaakseen ryhmän myönteisen vaikutuksen.

Tosiaan, jos teen pienen pyrkimyksen ryhmässä, ja ryhmä jonka kokoonpano on määrätynlainen, suhtautuu  asianmukaisesti, tämä oikeanlainen ryhmäkokoonpano organisoi  ja muotoilee voiman, joka vaikuttaa minuun. Ryhmän suhtautuminen pyyntööni muuttaa minut välittömästi ja oikein. Kun teen pienen pyrkimyksen ja pyydän pienen pyynnön, että ryhmä muuttaisi minua, vastaanotan tuhat kertaa enemmän kuin impulssini ja muutun. Toisin sanoen ryhmä on erityinen vastakkaiseksi käännetty vahvistin, joka pakottaa minut muuttumaan.

Kohoa ”Eläimellisyytesi” Yläpuolelle

Kysymys:  Mitkä teot eivät ole luvallisisa, eikä niitä hyväksytä integroidun oppismisen ryhmässä? Esimerkiksi psykoterapiaryhmässä psyykkinen väkivalta on kiellettyä. Onko olemassa samantapaisia rajoitteita integroidun oppismisen ryhmässä?

Vastaus: En ole sellaisia kohdannut, joten en usko että niitä on. Oletan, että kielteisten tunteiden ilmaiseminen on mahdollista, mutta mahdollisesti sumentuneesti.

Uskon, että kaikki antavat heille anteeksi ja jopa uhrit antavat anteeksi, jos käyttäytyminen johtaa pahuuden oivallukseen ja lisääntyvään korjaukseen. Tämä tapahtuu ihmisten välillä.

Alamme hyvin matalalta tasolta, itsekkyyden, tapojen ja aikaiemmilta yhteiskunnilta saavutettujen filosofioiden tasolta. Kaikki siellä on olemassa siinä ja on edelleen korjauksen kohteena. Täällä ei voida tehdä mitään.

Se ei ole syy karkottaa henkilöä ryhmästä. Uskon ryhmän ymmärtävän, jos syy on puolueeton. Joskus ihmiset palaavat huumeisiin, alkoholiin jne.

Ainoa asia, jonka yritämme varmistaa on, että suhteet ovat tasa-arvosia ryhmässä. Toisin sanoen tarvitaan ainakin mahdollisimman vähän ”eläimellisiä” suhteita, sillä ensisijaisesti haluamme kohottaa ryhmän henkisesti. Vähin mahdollisuus seksuaaliseiin suhteisiin pitää vallita, erityisesti vahingossa tapahtuvia, Se on tietenkin hyvä kun ihmiset löytävät toisensa, pitävät toisistaan sellaisina kuin ovat ja todellakin aikovat kytkeytyä, mutta se tuo mukanaan tietyn määrän epäsopua.

Ensin loisin ryhmiä miehille ja naisille yhdessä ja sen jälkeen erottaisin heidät joksikin aikaa, sillä yhtenäistymisen menetelmä on kuitenkin eri miehille kuin naisille. Sitten kun he osaavat kohota sen yläpuolelle he eivät enää näe sukupuolta, vaan jotakin yhteistä. Tämä ei ollenkaan ole helppo taso. Kuvittele: Ihmisen pitää kohota luontonsa yläpuolelle, hänen luonnollisten vaistojensa, seksuaalisten viettiensä, perusolemuksensa yläpuolelle.

Kun hän kuitenkin kohoaa, nämä rajat voivat sananmukaisesti kadota. Sanon ”voivat”, sillä en ole sitä vielä huomannut. Uskon, että lopulta se voi olla sekoitettu ryhmä, joka taas liikkuu eteenpäin.

Hyvitys Tulevaisuutta Varten

Kysymys: Onko konventiossa saavuttamamme taso tuo hyvitys, johon meidän tulisi pyrkiä, vai onko se seurausta edellisistä pyrkimyksistämme?

Vastaus: On heitä, jotka saivat sen maksuna ja on heitä, jotka saivat sen käsirahana. Kaikilla on jossain määrin molemmat näkökulmat. Paljon siitä, mitä olemme saaneet on täyttääksemme tästä eteenpäin, kuten käsiraha. Saimme mahdollisuuden tuntea jotakin yhtenäisyydessä, yhteydessä. Saimme Taivaasta erilaisia, erityisiä asioita tarkoituksella, ja kiitos niiden tunsimme uusia ilmiöitä keskinäisessä yhteydessämme. Meidän pitäisi ymmärtää, että tämä on todellinen lahja. Nyt meidän täytyy käsitellä tämä lahja sisäisesti ja täyttää se.

Henkilökohtaisesti näen sen hyvityksenä tulevaisuudelle, joka pitäisi täyttää heti. En aliarvioi suorituksiamme, vaan tasomme mukaan jossa olimme, emme ansainneet sitä. Saimme tämän hyvityksen, koska teimme työtä, mutta emme saaneet sitä maksuna, vaan käsirahana, jonka kanssa pitäisi nyt toimia.

Yhteinen Voittosaalis Erämaan Sotilasoperaatiosta

Olemme palanneet Aravan erämaan konventiosta, jossa kohosimme todella korkealle tasolle ja aloimme aistia ryhmän todellisen perusolemuksen. Tästä eteenpäin voimme tarkistella koko maailmaa, koko todellisuutta, koko elämää tämän ryhmän kautta, että kaikki tässä maailmassa tapahtuva tulee olemaan tulos, jälki keskinäisestä kytköksestämme.

Todellisuudessa kabbala sanoo, että ensin oli vain yksi todellisuus, henkinen järjestelmä. Sitten se rikkoutui moniin osiin, jotka kokevat olevansa erillisiä eivätkä kuulu yhteen, että ne ovat toisistaan pois kytkettyjä.

Seuraavaksi tämä kytköksen puutteen aistimus katoaa myös ja sen tilalle tulee vastakohtainen aistimus: halu hyödyntää muita jokaisella mahdollisella tavalla, sillä he vaikuttavat minusta tyystin vierailta ja haluan armotta käyttää heitä hyväkseni oman etuni tähden. Tästä syystä haluamme alettiin kutsua itsekkääksi, egoistiseksi.

Sen mukaan aloin nähdä toisen todellisuuden: Henkisen sijaan, jossa kaikki näkökentässäni oli yhteen kytkettynä ja oli minun, maailma muuttui pois kytketyksi, erotetuksi, pirstoutuneeksi ja uhkaavaksi toinen toisilleen. Ja se oli niin siinä määrin, että aloin havainnoida nämä osat ei sydämessäni asuviksi, vaan ulkoisina, näön, kuulon, maun, hajun ja kosketuksen kautta aistittavina. Aivan kuin he eläisivät omaa elämäänsä, erossa minusta ja siksi voin käyttää heitä hyväkseni. On olemassa minä ja he. Tällä tavalla aloitamma vuorovaikutuksen toisiimme.

Meidän pitää palata tästä rikkoutuneesta tilasta aistimukseen, että kaikki jälleen kerääntyy yhteen, kytkeytyy, lähestyy, riippuu toisitaan ja kytkeytyy toinen toiseensa. Todellisuus lähestyy minua ja astuu sisään tunteisiini, yhtenäistyen yhdeksi kokonaiseksi. Silloin alan nähdä ryhmän ihmisiä siinä, jotka ovat henkisesti lähelläni ja kytköksessä tähän, joita kutsutaan tovereikseni. Yhdessä teemme yhteisiä ponnistuksia, yrittäen yhtenäistyä ja todella muuttua yhden miehen, yhden sydämen mielikuvaksi.

Tälläista yhtenäistymistä kututaan keskinäisyydeksi tai keskinäiseksi takeeksi. Aivan kuin ihmisen kehossa, jossa kaikki osat ovat kytkeytyneinä ja työskentelevät täydellisessä harmoniassa, niin mekin haluamme yhdistää ajatuksemme, sydämemme ja kaikki tekomme, jotta tämä kaikki voi olla olemassa yhtenä kokonaisena organismina, yhtenä järjestelmänä.

Näemme, että koko maailma siirtyy lähemmäs tätä mielipidettä ja ymmärrystä, vaikka se tekee niin aineellisten iskujen alla, jotka ovat kaukana henkisestä päämäärästä. Mutta haluamme auttaa muita lähestymään ja muuttuman kumppaneiksemme sen kautta, että he näkevät tapahtuvan seuraukset, jotta me kaikki yhtenäistyisimme.

Silloin tulemme ymmärtämään, että koko ihmiskunnan historia on päämääräorientoitunut prosessi, joka johdattaa meidät ainoastaan yhtenäistymiseen. Edistyessämme kohti yhtenäistymistä alamme nähdä, että maailmaa ei luotu raudasta ja kivestä, niin kuin se tänään ilmaantuu aisteissamme, vaan että se mukautuu yhteen päänäärään, yhteen prosessiin. Kaikki muu on vain ainetta, joka toteuttaa toimintoja yhden ohjelman mukaan, joka pyrkii tuomaan kaiken takaisin yhteen muotoon.

Mitä enemmän itse kaipaamme tätä ohjelmaa ja haluamme muuttua aktiivisiksi, sisällytetyiksi, herkiksi ja hyödyllisiksi osaanottajiksi siinä, sitä enemmän tuomme tietoisuutemme ja osallistumisemme korkeammalle tasolle, näin tuoden itsemme ja koko maailman yhtenäisyyteen.

Vain Askel Paljastumiseen

Kysymys: Millä tavoin kaikkein herkin, kaikkein emotionaalisin pyyntö ilmaistaan tuolle yhdelle kuvalle, jonka on manifestoiduttava välillämme?

Vastaus: Ala ajatella: On olemassa yksi syy, yksi voima, yksi halu ja ”ykseyden” käsite sisältää kaiken tuon. Tämä ominaisuus-voima-ajatus sijaitsee yläpuolellamme.

Saavutamme sen alhaalta, erotuksesta välillämme, koska muutoin ilman alkuperäistä jakoa osiin, on mahdotonta saavuttaa kokonaisuus. Et voi puhua yhdestä tietämättä mitä kaksi on.

Siksi saavutamme täydellisyyden sen puutteesta. Ja sen jälkeen, kun Kli (astia) tai halu havaitsee yhä suuremman rikkoutumisen, mikä tarkoittaa eroamista muista, samoin kuin suurempi määrä eroja meidän ja tämän Ykseyden välillä, saavutamme yhä enemmän Hänen yhtenäisyytensä.

On mahdotonta välittää tämä tunne.Henkilö ei menetä itseään, mutta tulee sisällytetyksi uudelle tasolle, tuon yhteisen ajatuksen tasolle.

Yrittääkää kuvailla tätä itsellenne. Ainakin osaamme jo nyt puhua siitä hieman. Mitä enemmän yritämme yhdessä, sitä nopeammin voimme paljastaa tämän. Tämä on kuitenkin todellisen voiman löytö. Ja sitten aistit kaiken olemassaolevan sen alapuolella, meidän maailmassamme, kuin lasten leikissä, kuin jotain kuvitteellista.

Pyrkimys Pitää Ansaita

Kysymys:  Miten tiedän että minussa herännyt halu hyvitetään minulle? Loppujen lopuksi haluni tulee minulle ulkopuoleltani ja syy sille miksi ajattelen niin tai näin on, että joku muu pakottaa minut siihen.

Vastaus: Jos saavut ryhmään vastoin haluasi ja vastaanotat havahtumisen muilta, tämä hyvitetään sinulle. Se tarkoittaisi, että olet houkutellut tämän havahtumisen itse, ansainnut sen oman pyrkimyksen avulla. Poimit sen ympäristöstäsi  väkisin ja sitten sitä pidetään sinun omana, henkisenä astianasi.

Loppujen lopuksi sinä itse ponnistit pyrkimykseen yhtenäistyä tovereiden kanssa. Yhtenäistyminen näkyy halussasi, pyrkimyksessäsi, jonka sait. Tämä pyrkimys tulee olemaan lisäys haluusi.

Henkisen Edistymisen Tentti

Kysymys: Minkälainen tunne kielii siitä, että olen edistynyt?

Vastaus: Edistymme liikkuvien pyörien muodossa: jotkut pyörät menevät eteenpäin ja jotkut liikkuvat taaksepäin. Jotkut niistä siirtyvät alhaalta ylöspäin, jotkut ylhäältä alas.Pyörä liikkuu eteenpäin ja sen osat toteuttavat erilaisia toimintoja.

Jos henkilö mittaa itsensä suhteessa päämäärään, silloin hän ymmärtää, että edistyy. Mutta jos hän mittaa itsensä vain suhteessa nousuihin ja laskuihin tai suhteessa muihin tiloihin, silloin joskus hänestä tuntuu siltä, että  hän siirtyy taaksepäin tai pysyy paikallaan.

On olemassa monia mahdollisuuksia mitata etenemistä. Mutta kaikkein selkein tentti on: Tuntuuko tänään verrattuna eiliseen,  että tarve löytää yhteys ryhmään on yhä isompi? Tämä on varmin tapa tarkastaa.

Lahja On Sydämessä

Kysymys: Miten voin antaa lahjan toverille, jos olemme virtuaalisesti kytkeytyneitä?

Vastaus: Annammeko aineellisia lahjoja tovereille kun tapaamme heidät henkilökohtaisesti? Todellinen lahja on sydämessä. Jos meillä on oikeasti lahjoja tovereillemme, silloin he aistivat sen. Joka antaa lahjan, häntä kutsutaan ylemmäksi ja joka vastaanottaa, häntä kutsutaan alempana olevaksi. Ja heitä kutsutaan tovereiksi kun vastaanottaja aistii lahjan antajan ja hyväksyy lahjan rakkaudella ja riemulla, sillä hän ymmärtää, että tämä on toverin rakkauden osoitus häntä kohtaan ja vastaanottamalla lahjan hän antaa vastalahjan rakkaudessa.

Lahja on pelkkä ajanviete, siksi on tärkeää kuka antaa ja kuka vastaanottaa; molemmat ovat tasa-arvoisia. Jos voimme rakentaa vastaavanlaisen suhteen välillämme, silloin tulemme aistimaan toisemme kuin äiti, joka aistii lapsensa kaukaa. Loppujen lopuksi rakkaus on voimakkaampi kuin välimatka.