Tag Archives: Lapset

Globaalin Kasvatusperiaatteen Selvittäminen Jokaiselle

Kabbalan viisaus ei ole kokonaisuudessaan muuta kuin kasvatusmenetelmä. Ihmisen pitää joka tapauksessa muuttua, kasvaa maailmassamme oleilevasta pienestä ”raakalaisesta” ihmiseksi joka on Luojan kaltainen. Emme edes voi aistia tätä – päämäärä on niin ylevä, niin vastakohtainen meihin että se liukeaa havinnoinnistamme.

Käymme läpi muutoksia polullamme tullaksemme enenvissä määrin Luojan kaltaiseksi. Muuntamalla itsemme paljastamme uudet tasomme henkisessä maailmassa, henkisellä asteikolla. Kaikki nämä tilat ovat oleelliseti kasvatuksen askelmia. Meidät kasvatetaan ympäröivän ylemmän Valon avulla; muutumme ja siten käymme läpi kasvatusprosessia.

Näin kabbala on menetelmä joka mahdollistaa itsensä kasvattamisen Luojan kaltaiseksi. Teemme sen opettajan, lähteiden ja ryhmän, eli ympäristön avulla. Kasvatus vaati että näemme eron lasten ja aikuisten välillä, miesten ja naisten sekä erilaisten ihmisttyyppien  välillä. Meidän tulee löytää keino auttaa jokaista oikean kasvatuksen saamissessa.

Tämä siitä syystä että jokainen joka on herännyt henkisesti on korjattava itsensä ja helpotettava muidenkin yleistä korjausta. Perimmiltään ”muut” on hän itse. Jos hän suhtautuu muihin tähän tapaan, hänen tulee korjata myös heidät. Jos hän kuitenkin erottaa itsensä muista, hänestä tulee ”maailmanparantaja” joka vain turmelee itsensä ja muut.

Meidän tulee selvittää nämä asiat ja esittää ne kevyessä ja ymmärretysä muodossa. Tässä vaiheessa koko ihmiskunta lähestyy kabbalan viisauden oivaltamista; ihmiskunta alkaa tuntea tarpeen kasvattaa itseään tasolle joka on vuorovaikutuksessa Luojaan. Muutoin alamme tuntea kuinka monta vastoinkäymistä vastakohtaisuutemme tuo mukanaan meille.

Tämä päämäärä mielessä valmistamme listan globaaleista kasvatusperiaatteista. Avain on siinä että niiden tulee olla ymmärrettäviä jokaiselle. Meillä itsellämme on suhteellisen selkeä kuva siitä mistä ne kumpuavat. Meille ei ole ongelma puhua näistä asioista kabbalan kielellä ja kielellä jolla Baal HaSulam esittää periaatteet, pääasiallisesti artikkeleissaan. Mutta miten voimme muuntaa ne soveltuviksi jokaiselle tässä maailmasa? Tämä on ongelmamme tänään. Yritämme ratkoa sitä.

Ainutlaatinen Tekijänoikeusmerkki

Näemme että kasvatuskeskustelut ympäri maailmaa jättävät meidät avuttomiksi. Kukaan ei tiedä mitä asialle pitäisi tehdä. Siksi meidän tulee vahvistua ja painottaa tätä aihetta, korostaen sen tärkeyttä meidän silmissämme, näyttäen että meillä on asema ja ymmärrys, menetelmä joka tulee Luonnosta itsestään.

Toisaalta voimme todistaa että kaikki periaatteemme tulevat Luonnosta. Mutta rakennamme kuitenkin tarkoituksella tämän perustuksen, toivoen että jokainen yksilö ja yhteiskunta kokonaisuudessaan saavuttaa eräänlaisen yhteyden luontoon ja muuttuu Ihmiseksi (Adam), Luojan kaltaiseksi.

Jos havainnollistamme tämän avoimesti, vakavasti ja rohkeasti kaikille, kukaan ei voi sitä vastustaa. Tämä on kuitenkin ainoa vapaan tahtomme sija ja tästä syystä ihmiskunta on niin hämmentynyt ja eksynyt tällä alueella. Luoja jätti sen meille. Kaiken muun saamme toimimaan tavalla tai toisella, vain yhdellä pokkeuksella: Emme tiedä miten välittää ihmisille Valoa elämiinsä jotta voisivat löytää optimaalisen paikkansa siinä. Tehdäksemme tämän tänään meidän tulee tuntea koko järjestelmä ja ymmärtää mitä ylempi voima meiltä vaatii.

Odotamme että kasvatusmenetelmä avaa meille ovia eri massamediakanaviin ja internetportaaleihin ja että valtiot, YK ja UNESCO vihdoin kuulevat meitä. Prosessi on jo liikkeessä sillä kukaan ei voi varastaa meiltä tätä ”tekijänoikeusmerkkiä” vaikkakin toistaisivat sen sana sanalta. Tämä siitä syystä että heiltä puuttuu menetelmä lapsuuden ja aikuisijän kasvatuksen toteuttamiselle, menetelmä joka soveltuu jokaiselle henkilölle maailman ympäri. Jokainen voi sitä käyttää koska käytännössä ihmiskasvatus siirtyy suoraan ylemmästä Valosta ihmissieluun.

Tästä syystä olemme liittyneet YK:N julistamaan Kansainväliseen Nuorten Vuoteen. Toivokaamme että tämä voi edistää meitä levittämään korjauksen menetelmää ympäri maailmaa ryhmien ja ohjaajien avulla. Kabbalan menetelmään voi ilman muuta suhtautua kasvatusmenetelmänä, menetelmänä joka muokkaa Ihmistä.

Paras Lahja Lapselle

laitman_027Kysymys: Millainen lapsesta tulee, jos hänet kasvatetaan Kabbalististen metodien mukaisesti? Mitä niin erikoista se antaa hänelle?

Vastaus: Ensinnäkin hän saavuttaa yhteyden Ylemmän Voiman kanssa, kaiken kattavan luonnon voiman kanssa tai toisin sanoen, salatun voiman kanssa joka kontrolloi, järjestää kaiken sisältä päin ja määrittää kaiken. Kun henkilö tuntee tämän voiman, hän tuntee sisällään mikä on haluttavaa ja mikä ei, mikä on yksi tie ja mikä on toinen. Tämä on sen takia, että hänestä tulee osa sitä voimaa ja he toimivat yhteisessä järjestelmässä, yhdessä.

Luoja tulee paljastetuksi henkilön sisäpuolelta, eikä jostain ulkopuolelta. Yleisesti ottaen, koko henkinen todellisuus tulee paljastetuksi sisältämme. Lopputuloksena tulemme yhdeksi Luojan kanssa , vaikkakaan se ei tapahdu välittömästi vaan asteittain.

Paljastamalla Luojan tällä tavalla, tulen todella tuntemaan Hänet. Tiedän kuinka aktivoida itseni tekemättä virheitä. Eläin ei tee virheitä, koska luonto kontrolloi sitä. Ihminen taas tekee virheitä alueella, jossa hän ei vastaanota luonnolta tarvittavaa “kasvatusta” tai vaistoa. Sen sijaan, ympäristö teki ihmisestä “fiksun”, joka (ympäristö) ei ymmärrä mitä se tekee.

Jos ihminen kuitenkin tulee samankaltaiseksi luonnon kanssa sillä alueella, silloin hän ei tee virheitä. Ylempi Voima toimii hänen sisällään ja sen vuoksi hän saavuttaa ehdottomasti, vaistomaisesti menestystä kaikessa mitä hän tekee. On tietysti hyödyllistä tarjota lapsillemme tällainen perusta. MIkä voisi olla parempaa kuin se? Luot lapsessa loppujen lopuksi erityisen “alueen”, “territorion”, jossa hän on yhdessä Luoja kanssa. Mikä voikaan olla lähempänä tällaista lahjaa?

Yksinkertainen Esimerkki On Tuhannen Sanan Väärti

laitman_536Tänä päivänä koko maailma suurista pieniin on kasvatusmetodin tarpeessa. Se on vaikeampaa aikuisille kuin lapsille. Toivon että massamedia muuttuu ja tulemme löytämään vaihtoehtoisia keinoja television ja internetin lisäksi, jotta mahdollistaisimme metodimme hyväksymisen maailmassa.

Toisaalta, olemme rakentamassa välttämätöntä mekanismia lapsille ja tällä alueella voimme saavuttaa nopeasti havainnollista menestystä. Tämä on loppujen lopuksi hyvin kivulias aihe vanhemmille, koulutuslaitoksille ja kaiken kaikkiaan joka yhteiskunnalle. Nuori sukupolvi on kirjaimellisesti “valumassa sormiemme läpi”, eikä kukaan tiedä mitä sille pitäisi tehdä.

Tässä tilanteessa voimme näyttää selkeitä esimerkkejä mitä lapsillemme tapahtuu Bnei Baruchissa. He haluavat olla vanhempiensa kanssa, mikä on tosiaankin hyvin kummallista. 15-18 vuoden ikäinen nuori mies on vanhempiensa kanssa, eikä tämä johdu siitä että hän olisi jotenkin jälkeenjäänyt. Hän vain haluaa omaksua vanhempiensa arvot ja osallistua asioihin joita he tekevät. Mistä muualta maailmasta voit löytää tällaista.

Yleensä käy niin, että lapsi tulee kotiin, vaatii ruokaa ja lukkiutuu huoneeseensa kitaransa tai tietokoneensa kanssa ja lähtee sen jälkeen ystäviensä kanssa ja palaa aamulla. Periaatteessa hän lähtee kotoa ja vierailee siellä satunnaisesti, tätä pidetään normaalina. Perheissämme Bnei Baruchissa tämä ei ole normaalia.

Tämän vuoksi meillä on jotain näytettävää maailmalle. Tämä on todellista (Kabbalan) levitystä. Jos näytämme kaikille yhteenliittymisemme ja yhteisen tukemme kaikissa ryhmissämme. Jos näytämme Israelin ihmisille, että kaikki siellä ovat ystäviä, että maassa on tuhansia ihmisiä jotka haluavat olla yhdessä ja kokevat että olemalla nimenomaan yhdessä he paljastavat Ylemmän Maailman. Tämä tulee olemaan todellista levitystä. Se tulee olemaan kasvatuksellista levitystä, sillä muutamme itse asiassa koko maailman, käännämme ihmiset kohtaamaan toisensa.

Tämän vuoksi suunnittelemme järjestävämme tänä kesänä kansainvälisen lastenleirin sekä muita aktiviteetteja näyttääksemme maailmalle kasvatuksemme tulokset. Meidän ei edes tarvitse sanoa mitään-annetaan heidän vain kuulla siitä ja nähdä se. Jopa nyt useat ihmiset ja ulkopuoliset organisaatiot ovat vakuuttuneita siitä mitä lapsillemme tapahtuu.

Joten pitäkäämme Kabbalan teidettä opetuksellisena metodina, joka kasvattaa kaikkia- lapsia ja aikusia samalla tavalla ympäristön keinoin auttaen jokaista meitä tulemaan Ihmiseksi, Luojan kaltaiseksi, ilman mitään varauksia.

Onko Tässä Maailmassa Rakkautta?

Mitä on rakkaus materialistisessa maailmassamme? Se on “eläimellistä”, materialistista, egoistista rakkautta jonka ansioista voimmme nauttia toinen toisistamme. Vanhemmat rakastavat vaistomaisesti lapsiaan ja lapset vaistomaisesti vanhempiaan siihen pisteeseen saakka johon he molemmat vastaanottavat haluttuja asioita toisiltaan. Kaikki tämä on täytetty egoistisella intentiolla.

Vaimentaakseen materialistisen äidinvaistonsa lastaan kohtaan äiti kohtelee lastaan kuten kaikkia muitakin lapsia. Lapsi saattaa nälkiintyä, äiti ei välitä. Tämä tarkoittaa, että vanhempien tunteet ovat vaisto eivät rakkautta.

Rakkaus sukupuolten välillä on hormonaalista. Ruiskuta henkilöön tietty yhdistemä ja hänen rakkautensa häviää yllättäen tai vaihtoehtoisesti heräävät kuin tyhjästä. Tämä viittaa hormonaaliseen viehätykseen.

Kaikki tämä koskee elollista tasoa, ei enempää kuin sitä. Geneetikot ja biologit voivat selittää tälle yksityiskohtaiset syyt, mutta ylistämme luonnollisesti tätä tunnetta ja luemme sen henkiseksi ominaisuudeksi, olemukseksi, vain koska saamme siitä eniten nautintoa ja haluamme kohottaa sitä sen mukaan silmissämme.

Sen lisäksi voi olla äärimmäistä rakkautta joka aiheuttaa paljon vahinkoa. Tämä on silloin kun rakastamisessa ei ole mitään rajoja, kun siitä puuttuu väreily, se johtaa vihaan. Kun joku rakastaa minua, minun täytyy varmistaa etten salli heidän rakastavan minua liikaa ja myös heidän täytyy varmistaa tämä sama asia. Kaikella täytyy olla todellinen mitta ja oikea paino. Kun rakkaus “kuohuu yli rajojen” se kumoaa minut ja sitten alan vihata henkilöä joka rakastaa minua, torjun hänet.

Näemme tämän vanhempien ja lapsen esimerkissä: Äärimmäinen rakkaus lasta kohtaan aiheuttaa hänessä vihaa ja halveksuntaa. Eikä lasta voi syyttää; Se on aikuisen vika, sillä hän ei rajoita rakkauttaan, mikä tarkoittaa ettei hänelläole suodatinta, sermiä (masach) jonka mukaan edetä. Meidän täytyy kontrolloida aina vuorovaikutuksen laajuutta. Voimme saavuttaa “rajoittamattomia” suodattimia henkisyydessä vain Äärettömyyden maailmassa, korjauksen lopussa.

Joten ei ole mitään hyötyä puhua rakkaudesta maailmassamme, sillä käytämme vain toisiamme-niin kuin aina. Ei ole mitän tarvetta torjua tai halveksia sitä, tämä on elämäämme. Esimerkiksi, pariskunta elää yhdessä ja huolehtii toinen toisistaa useiden vuosien ajan. On kuitenkin tarpeellista vetää ero: Viime kädessä teen siitä tavan josta tulee toinen luonteeni, halusta ja egoistisista impulsseista jotka heräävät minussa ja täyttyvät sillä.

Mutta rakkaus henkisessä maailmassa on täydellinen lahjoittaminen.

Ei Hetkenkään Lepoa

laitman_728_04Kysymys: Kenen täytyy nujertaa ego: minun vai Luojan?

Vastaus: Ei ole merkitystä, mitä muut kertovat sinulle Luojasta. Minun täytyy työskennellä yksin alusta loppuun saakka. Sitten, minulle paljastuvien asioiden mukaan pystyn kertomaan kuinka tämä tarkalleen ottaen tapahtuu: itsestään, tekojeni nojalla vai tietyn Ylemmän Voiman avulla.

Meidän ei pitäisi odottaa mitään tulevaksi ylhäältä. Mitään ei tule. Minun täytyy paljastaa voimillani ja työlläni  jo olemassa oleva kuva.

Kaikki riippuu siitä, kuinka paljon kaipaan sitä. Olen kuin lapsi, joka kasvaa vain itse haluamalleen asteelle. Minun täytyy lisätä tämä halu itse. Kuvittele vain millaista elämä olisi tuolle lapselle.

Maailmassamme lapsi kehittyy luonnollisesti ja pysymme hädin tuskin heidän perässään. Lapsi juoksee sinne sun tänne ja haluaa aina jotakin. Näin meidänkin pitäisi tehdä henkinen työmme. Muutoin emme kehity ja kasva. Kuitenkin, mitä me teemme sen sijaan. Otamme jatkuvasti “taukoja” ja aikalisiä pysähtyäksemme miettiäksemme ja  asioita halki.

Ottaako lapsi koskaan aikalisää? Ei, hän ei tunne hetkenkään lepoa. Hänen täytyy “saavuttaa” maailma joka hetki.