Tag Archives: Kysymyksiä&vastauksia

Israel: He Jotka Pyrkivät Lähemmäs Luojaa

Kysymys: Juutalaisen kansan (Israelin) tulisi yhtenäistyä ja toimia valona kansoille, mutta Israelissa on niin paljon erimielisyyksiä ihmisten välillä, että ainoa aika kun me todellakin olimme yhtenäistyneitä oli  Israelin Itsenäisyyssota (holokaustin suunnattomien kärsimysten jälkeen) ja Kuuden päivän sota (suuresta tuhotuksi tulemisen pelosta). Eikö meidän enää tarvitse käydä läpi suunnattomia kärsimyksiä ymmärtääksemme, että meidän täytyy yhtenäistyä yhtenä kansana?

Vastaus: Puhumme syntyperäisistä juutalaisista, mutta Israel – he jotka pyrkivät lähemmäs Luojaa, ovat riippumattomia kansalaisuudestaan. Heidän täytyy yhtenäistyä ja johdattaa koko maailma Luojan tykö.

Kabbalassa sieluilla ei ole kansalaisuutta, vaan kehittymisensä taso. Siksi Abrahami kerran valitsi oppilaansa ja kutsui heitä Israelisksi: he jotka pyrkivät lähemmäs Luojaa.

Siirtyminen Toiseen Ulottuvuuteen

Kysymys: Mitä sillä tarkoitetaan, että voimme elää toisessa muodossa: ilman kehoa tai sen ulkopuolella?

Vastaus: On olemassa informaatiota, sen kantaja ja joku joka aistii tämän informaation. Ne kaikki voivat muuttua. Informaatio (äly jne.) voi olla olemassa proteiinin lisäksi, silikonissa tai muussa kantajassa, eikä edes aineellisessa sellaisessa, ei aivoissa. Informaatio sinänsä ei ole aineellista. Me vain havainnoimme sen aineellisen kantajan avulla. Pystymme jo jakamaan tietoa eteenpäin proteiinista, elävästä kantajasta (aivoista) elottomaan sellaiseen. Koko evoluutiomme on johtanut asteittaisiin muutoksiin alkuperäisestä, luonnollisesta muodostaan: puheesta kirjoitukseen eri kantajissa ja sitten informaation ohjelmointiin ja tallettamiseen virtuaalisessa tilassa.

Tänään seisomme toisen tilan kynnyksellä, jossa keho menettää tärkeytensä, sensaatiot siirtyvät uuteen ulottuvuuteen (lahjottamisen ominaisuuteen), samalla kun siirrämme informaatiota aivokantajasta, tai tarkemmin sanottuna vastaanottamisen ominaisuudesta toiseen kantajaan: lahjottamisen ominaisuuteen.

Uuden Kulttuurin Kieli

Kysymys: Toivomme, että integroidun kasvatuksen menetelmä tulee leviämään joka puolelle maailmaa. Minkälaisena esimerkiksi näet Moskovan ja Etelä Amerikan ryhmien välisen vuorovaikutuksen? Onko se järkeenkäypää, että he ylläpitävät suhteen toisiinsa?

Vastaus: Jos pääsemme eroon kielimuurista samanaikaisesti tapahtuvan tulkkauksen avulla, silloin ihmiset tulevat ymmärtämään toisiaan täydellisesti. He kokevat tunteet, laulut, tanssin ja erilaiset ilmaisumuodot. Tulet huomaamaan, että yllättäen heidän kehonsa liikkeet ovat samanlaisia.

Kun puhumme integraatiosta, ihmiset alkavat ilmaista itseään samalla tavalla riippumatta siitä kuka he ovat. Kansalliset, etniset ja rodulliset erot sulavat pois.

Esimerkiksi syntyperäiset Etelä Amerikkalaiset ja Afrikkalaiset, joilla on täysin erilainen tyyli tanssia, alkavat liikkua synkronoidusti, yrittäen aistia toinen toisensa. Heidän tanssinsa ei enää muistuta modernia tanssia, jossa kaikki ovat määrätyn etäisyyden päässä toisistaan, näkemättä ollenkaan toisiaan pyöriessään ja hyppiessään itsekseen. Päinvastoin, he yrittävät pysytellä yhdessä, olla kontakstissa, lähestyä, jopa olla  liikkumatta, vain tuntien toisensa fyysisesti ja ennen kaikkea sisäisesti.

He saavuttavat aivan uuden kehon kielen, ja sanoisin uuden kulttuurin, kommunikoinnin ja käyttäytymisen. Mutta se ei ole pelkkä kulttuuri; se on uusi taidemuoto, tanssin ja ilmaisemisen taide, joka tulee juuri tuosta integroidusta aistimuksesta.

Toivon, että tämä kulttuuri tulee näkyviin ja paljastuu ja ehkä sen avulla ihmiskunta sopeutuu integroituun maailmaan. Tämä on järisyttävää ja osoittaa meille sen, että todellakin lähestymme yhden ja ainoan ”Adamin” (ihmisen) mielikuvaa.

Tätä kieltä ei ollut olemassa niiden ihmisten separaation aikana, jotka asuivat muinaisessa Babyloniassa, heidän hajaantuessaan ympäri maailmaa (jos hyväksymme raamatun kertomuksen tosiasiana). Se on kieli, joka on juurrutettu juuremme perustuksiin, jopa ennen ihmisen ilmestymistä ja se se tulee henkisestä perustastamme ennen kuin se aineellistuu.

Jos otamme eri mannerten ryhmien laulut, tanssit, minkä tahansa musiikin tai muun ilmaisemisen muodon,  tulemme huomaamaan yhden yhteisen tekijän niissä kaikissa. Ja ero niiden välillä tulee olemaan pienimuotoinen.

Liike Integroitumista Kohti

Kysymys: Mitkä ovat ihmiskehityksen neljännen integroidun tason, Adamin tason tuntomerkit?

Vastaus: Tällä tasolla on yksi tuntomerkki – liike kohti yleistystä, kohti yhteistä ihmisyyttä, keskinäistä yhteensulautumista, kaiken sen integroitumista, joka tapahtuu kaikilla tasoilla: kulttuurin, tiedeen, teollisuuden eri interaktioden, taloudellisten ja rahallisten siteiden jne.

Integroidun kasvatuksen ja koulutuksen avulla meidän pitää saavuttaa sellainen tila, jossa kykenemme poistamaan kaikki rajat ja vaputtamaan henkilö kokonaan, kun hän ymmärtää ja tajuaa, että hänen pitää vain tehdä työtä normaalin olemassa olemisensa tukemiseksi ja antaa kaiken muun integroidulle nousureitille, sillä hän löytää siitä täydellistä mukavuutta ja harmoniaa. Se muuttuu hänelle kaikkein tärkeimmäksi asiaksi ja määrittää tulevaisuuden yhteiskunnan.

Meidän ei kuitenkaan tulisi vielä puhua sellaisesta yhteiskunnasta, vaan muuttumisesta siihen suuntaan, sillä jos emme toivo vapaaehtoisesti itsekkyyden yläpuolelle kohoamista, tämä siirtymä voi tapahtua erittäin tuskallisella tavalla. Se tarkoittaa, että vastakkaiset, ristiriitaiset voimat voivat nousta ja se saattaisi johtaa maailmansotaan. On kuitenkin mahdollista tehdä tämä selittävän työn avulla ja juuri sitä yritämme tehdä.

Siirtyminen ”Inhimilliselle” Tasolle

Kysymys: Kun puhumme neljästä kehityksen vaiheesta, mitten voimme selittää missä vaiheessa sijaitsemme?

Vastaus: Tänään koko ihmiskunta on siirtymätilassa kolmannesta vaiheesta neljänteen. Jokaisessa vaiheessa on alavaiheita. Jos esimerkiksi otamme ihmisen kehityksen vaiheet ja jätämme huomioimatta liikkumattoman, vegetatiivisen ja elollisen luonteenlaadut ja ”inhimillisen” tason, sillä me olemme olleet olemassa kymmeniä, jopa satoja tuhansia vuosia, silloin voimme tarkastella kehitystä, myötäillen historiallista akselia, ensimmäisenä, toisena, kolmantena ja neljäntenä vaiheena.

Olettakaamme, että kuudestoista vuoisata, keskiajan loppupuoli oli teknoligisen vallankumouksen alku, jolloin kulttuurit, tieteet jne. kehittyivät. Tämä oli kolmas vaihe, tarkoittaen, että ihmiskunta muuttui tarmokkaasti omasta elämästään, itsestään elollisena piittaavaksi. On kyse keskiluokan vallankumouksesta ja lopulta kapitalismista. Ennen sitä ihmiskunta oli vegetatiivisella tasolla. Keskiajalta, antiikin ajalta löydämme merkkejä vegetatiivisesta tyypistä, vegetatiivisesta kehityksen luonteenlaadusta. Ennen sitä olimme ns. liikkumattomalla tasolla, kun ihmiset käyttivät vähää voimaa, pientä työtehokkuutta ja osasivat vain huolehtia omasta ruoastaan.

Vapaa Omassa Maassa

Kysymys: Miten on mahdollista tehdä itsenäisiä päätöksiä ja samalla mitätöidä itsensä luonnon edessä?

Vastaus: Se on sama asia. Itsesi, siis itsekkään intentiosi mitätöiminen ja Luojan käskyjen toimeen paneminen koko sydämelläsi ja sielullasi tarkoittaa, että olet itsenäinen.

Henkilön pitää tuumia sitä miksi asia on näin. Tämä suo hänelle mahdollisuuden kutsua itseään ”vaapaaksi kansaksi omassa maassaan”, sillä hän lakkaa olemasta halunsa orja (sana ”maa” tai heprean ”Eretz” tulee sanasta ”halu” eli ”Ratzon”).

Hän haluaa olla alturistisen intention orja ja sitä kutsutaan ”Herran orjaksi”. Hän myy itsensä lahjoittamisen orjaksi koska sillä välin hän ei pysty lahjoittamaan itsenäisesti. Mutta tämä on jo hänen ensimmäinen askeleensa kohti itsenäisyyttä ja jälkeenpäin hän muuttuu täysin itsenäiseksi.

Naisten Ryhmän Vaikutus Miesten Ryhmään


Kysymys: Miesten työ integroidussa yhtenäistymisessä kestää 7-8 tuntia päivässä. Onko naisen tarkoitus uhrata yhtä paljon aikaa opiskeluun?

Vastaus: Naisilla on paljon vähemmän ongelmia kuin miehillä, sillä heidän työnsä alkaa, kun he liittyvät työhön miesten ryhmän ympärillä.

Ennen sitä heidän työnsä on teoriaopinnoissa ja siellä ei voi olla mitään siteitä. Tämä koskee keskusteluja, roolipelejä, sekä omistautumista lasten kasvatukselle integroidun kasvatuksen näkökulmasta jne., mutta ei naisten välisiin suhteisiin, joka heidän tuntemustensa mukaan olisi vain heidän luonteensa väärinkäyttämistä.

Naisen ryhmä alkaa tarkkailla miehiä ja heidän keskinäistä työtään vasta kun ne ovat valmiita ja kun miesten ryhmä on riittävän koulutettu teoriassa ja käy jo läpi käytännön integroitumista keskenään. Vähitellen alamme opettaa heille avun perustaa, joka heidän puoleltaan tarvitaan seuraavan tilan saavuttamiseksi: yhtenäisyyden, harmonian tila, ja luonnon havainnoiminen ”Adamin” (Ihmisen)seuraavalla tasolla, jonka voimme saavuttaa tällaisen yhtenäisyyden kautta.

Miesten ryhmä saavuttaa yhtenäisyyden omalla voimallaan, niin kuin mies saavuttaa täyttymystä ja ruokaa.

Naisten ryhmä auttaa heitä siinä, innostaa, puskee heitä, ja toimii erittäin tehokkaana työkaluna miehille, joita ilman he eivät voi yhtenäistyä. Naisten täytyy vaikuttaa miehiin erittäin huolellisesti häiritsemättä heidän yhtenäistymisen tunnettaan, naisten on annettava miehille tunne, että he odottavat sitä heiltä, he arvostavat heitä, innostavat heitä ja kohtelevat heitä kuin äiti lastaan.

Jokainen nainen voi suhtautua miehiin tällä tavalla, ja miehet aistivat naisten vaikutuksen. Siksi naisten ryhmä ottaa keskeisen roolin miesten ryhmän liikuttamisessa kohti yhtenäisyyttä, vaikuttamalla siihen inspiraatiollaan ja odotuksillaan, kuten äiti: “Mitä odotan lapseltani.” Ja lapsi aistii, että äiti odottaa tiettyä  tulos häneltä.

Kaikki tämä on tehtävä huolellisesti ja varovasti, ettei tästä aiheudu välinpitämättömyyden tunnetta miehissä tai kielteistä reaktiota. Kaikki on jossakin määrin tehtävä hyvin herkästi, aina mitaten.

Kun molemmat ryhmät katsovat itseään objektiivisesti sivusta, he kokevat, että he tarvitsevat toisiaan. Myönnän naisten ryhmälle, että minä tarvitsen heidän tukensa ja vaikutuksensa, ryhmän inspiraation, sen  odotuksia minua kohtaan. Tämä innostaa, tukee minua, ja kiihottaa minua kohti tuloksen saavuttaamista.

Yleensä on olemassa valtava vaikutteiden, keskinäisten tunteiden ja odotukisen valikoima. Jos kaikki tämä tapahtuu epäsuoran kosketuksen kautta, kaukaa, “induktion”  avulla naisten ryhmältä miesten ryhmälle, silloin oikea keskinäisen vuorovaikutuksen tulos on saavutettu.

Ja seurauksena miesten ryhmä saavuttaa yhtenäisyyden naisten ryhmän avulla. Ja tämä yhtenäisyys siirtyy  naisten ryhmään.

Mutta nämä ryhmät eivät sulaudu, eivät sekoitu, vaan ovat olemassa kahtena “ympyränä”:  ulkoinen – naisten ja sisäinen – miesten.

Köyteen Tarttuminen

Kysymys: Sanot, että meidän tulisi tarttua köyden päähän, jonka Luoja on meille heittänyt. Lapsena minulla oli tapana roikottaa nyöriä koirani kuonon edessä ja kun se hyppäsi  siepatakseen sen, vedin nyörin ylös. Ja nyt ilmenee, että olen samassa tilanteessa kuin tuo koira.

Vastaus: Se pitää todellakin paikkansa. Ajattele kuitenkin sitä Kuka kanssasi leikkii. Eikö tämä ole rehellistä peliä?

Jos otat huomioon Kuka kanssasi leikkii, silloin sinun pitäisi olla tyytyväinen. Mitä muuta tarvitset? Yritä aistia, että olet kumppani Omistajan kanssa, tai Hänen uskollinen palvelijansa.

Sinun täytyy hyppiä tuon nyörin perässä aikomuksella suoda nautintoa Omistajalle. Loppujen lopuksi koira, jonka kanssa leikit lapsena leikki myös sinun kanssasi. Se vastaanotti nautintoa sinun kanssasi leikkimisestä! Olen vakavissani, tämä on aika vaikeaa.

Jos leikit tällä tavalla aikeenasi suoda nautintoa Luojalle, silloin muutut ihmiseksi.

Hyppäät koska sinulla on kytkös Häneen. Se mikä erottaa sinut muusta koko elämänsä narun perässä hyppivästä väestä on se, että he jäävät eläimiksi ja sinä muutut ihmiseksi.

Ryhmä: Vastakkaiseksi Käännetty Vahvistin

Kysymys: Ihmisille tavallisessa kasvatusjärjestelmässä on aika selvää missä kohtaa hänen pitää ponnistella. Esimerkiksi oppilas koulussa on tarkkaavainen tunnin aikana, kirjoittaa ylös muistiinpanoja, tekee läksynsä, tekee useita vapaaehtoisia, älyllisisä pyrkimyksiä ja uhraa loput. Kun henkilö kasvaa isoksi, hän tekee saman: Hän työskentelee hauskanpidon sijasta. Nämä pyrkimykset ovat ymmärrettäviä. Mitkä ovat ne yhtenäiset pyrkimykset itsekkyyden yläpuolella? Löytyykö vapaavalintaisille pyrkimyksille tilaa?

Vastaus:  Yleisesti ottaen niitä ei tulisi olla. Kun henkilö asemoi itsensä kunnolla suhteessa ryhmään, ympäristöön, hän järjestää sen niin, että sillä on myönteinen vaikutus häneen itseensä ja hänellä on myönteinen vaikutus siihen.  Silloin tämä tarkka vuorovaikutus toimii niin, että henkilö muuttuu tahtoen, huomaamatta sitä itse. Periaatteessa hän tekee hyvin vähän vapaavalintaisia pyrkimyksiä havahduttaakseen ryhmän myönteisen vaikutuksen.

Tosiaan, jos teen pienen pyrkimyksen ryhmässä, ja ryhmä jonka kokoonpano on määrätynlainen, suhtautuu  asianmukaisesti, tämä oikeanlainen ryhmäkokoonpano organisoi  ja muotoilee voiman, joka vaikuttaa minuun. Ryhmän suhtautuminen pyyntööni muuttaa minut välittömästi ja oikein. Kun teen pienen pyrkimyksen ja pyydän pienen pyynnön, että ryhmä muuttaisi minua, vastaanotan tuhat kertaa enemmän kuin impulssini ja muutun. Toisin sanoen ryhmä on erityinen vastakkaiseksi käännetty vahvistin, joka pakottaa minut muuttumaan.

Hyvitys Tulevaisuutta Varten

Kysymys: Onko konventiossa saavuttamamme taso tuo hyvitys, johon meidän tulisi pyrkiä, vai onko se seurausta edellisistä pyrkimyksistämme?

Vastaus: On heitä, jotka saivat sen maksuna ja on heitä, jotka saivat sen käsirahana. Kaikilla on jossain määrin molemmat näkökulmat. Paljon siitä, mitä olemme saaneet on täyttääksemme tästä eteenpäin, kuten käsiraha. Saimme mahdollisuuden tuntea jotakin yhtenäisyydessä, yhteydessä. Saimme Taivaasta erilaisia, erityisiä asioita tarkoituksella, ja kiitos niiden tunsimme uusia ilmiöitä keskinäisessä yhteydessämme. Meidän pitäisi ymmärtää, että tämä on todellinen lahja. Nyt meidän täytyy käsitellä tämä lahja sisäisesti ja täyttää se.

Henkilökohtaisesti näen sen hyvityksenä tulevaisuudelle, joka pitäisi täyttää heti. En aliarvioi suorituksiamme, vaan tasomme mukaan jossa olimme, emme ansainneet sitä. Saimme tämän hyvityksen, koska teimme työtä, mutta emme saaneet sitä maksuna, vaan käsirahana, jonka kanssa pitäisi nyt toimia.