Tag Archives: Kriisit

Kaikki Riippuu Oikeanlaisesta Valmistautumisesta

Henkinen teko on täysin riippuvainen valmistautumisesta. Tämä siksi että teko itsessään on ennalta määrätty ja sen on tapahduttava. Mikään ei voi muuttua koko luomisen  ohjelmassa alusta loppuun. Kaikki nämä vaiheet ovat jo ehdottomasti määriteltyjä.

Ihminen voi sekaantua johinkin osiin ohjelmaa, mutta vain muuttaakseen sen vauhtia. On kuitenkin olemassa osa jossa hän voi muuttaa ohjelman luonteenlaatua joka purkaantuu hänen sisässään, eli päättääkseen miten hän tulee kokemaan kehityksensä.

Tämän osan kautta hän vakiinnuttaa itsenäisyytensä ja saa tilaisuuden ilmaista itseään. Näin hän kohoaa itsenäisenä yksilönä jolla on voimaa, joka on yhtenäinen ja joka ymmärtää ja saavuttaa koko luomisen ohjelman, joka oli tarkoitettu vain tätä päämäärää varten.

Näinollen valmistautuminen tulevaa koitosta varten muuttaa luonteenlaatuaan alusta aivan loppuun asti. Kaikki riippuu valmistautumisesta, tästä syystä liitämme siihen niin paljon tärkeyttä.

Odotellessa konventiota joka järjestetään New Jerseyssä, aikana joka on niin erikoinen koko maailmalle, on erityisen tärkeää että valmistautumisemme on oikeanlaista ja myöhemmin hyviä tuloksia tuova yhtenäistymisessämme conventiossa.

Levitkööt voimakkaat aallot ulospäin tästä paikasta lähellä New Yorkkia, Keski-Amerikassa, aivan kuin hyväntahtoinen hyökyaalto joka huuhtelee maailman rakkaudella ja lahjoittamisen voimalla. Tuoden ihmisille ymmärrystä siitä miten heidän tulisi suhtautua toisiinsa uutta maailmaa odotellessa ja muutoksia läpikäydessä luonnon ohjelman mukaan.

Tämä tulee auttamaan maailmaa käymään läpi nämä muutokset lempeästi, nopeasti ja hyvällä tavalla, valmistautumalla niihin ja oivaltamalla mitä tapahtuu sen siasta että eläinten lailla tullaan piestyksi ja historian ruoskan avulla pakotetuksi liikkumaan eteenpäin ymmärtämättä mitä tulisi tehdä.

Siitä syystä kaikki riippuu valmistautumisestamme ennen konventiota jotta sen nojalla valmistelemme maailmaa muutoksiin joita sen tulee käydä läpi joka tapauksesa. Valmistautumalla niihin perusteellisesti, maailma tulee hyväksymään ne oikealla tavalla ja huomaamaan että ne ovat heidän edukseen.

Seuraavan 10 päivän aikana, viimeisinä tunteina ennen konventiota, meidän tullee tehdä suuri työ. Meidän tulee nähdä jokainen hetki valmistautumisena erittäin tärkeään tapahtumaan ja havaita miten haluamme käydä läpi näitä hetkiä saavuttaaksemme toivotun tuloksen itsellemme ja koko maailmalle.

Globaalin Kasvatusperiaatteen Selvittäminen Jokaiselle

Kabbalan viisaus ei ole kokonaisuudessaan muuta kuin kasvatusmenetelmä. Ihmisen pitää joka tapauksessa muuttua, kasvaa maailmassamme oleilevasta pienestä ”raakalaisesta” ihmiseksi joka on Luojan kaltainen. Emme edes voi aistia tätä – päämäärä on niin ylevä, niin vastakohtainen meihin että se liukeaa havinnoinnistamme.

Käymme läpi muutoksia polullamme tullaksemme enenvissä määrin Luojan kaltaiseksi. Muuntamalla itsemme paljastamme uudet tasomme henkisessä maailmassa, henkisellä asteikolla. Kaikki nämä tilat ovat oleelliseti kasvatuksen askelmia. Meidät kasvatetaan ympäröivän ylemmän Valon avulla; muutumme ja siten käymme läpi kasvatusprosessia.

Näin kabbala on menetelmä joka mahdollistaa itsensä kasvattamisen Luojan kaltaiseksi. Teemme sen opettajan, lähteiden ja ryhmän, eli ympäristön avulla. Kasvatus vaati että näemme eron lasten ja aikuisten välillä, miesten ja naisten sekä erilaisten ihmisttyyppien  välillä. Meidän tulee löytää keino auttaa jokaista oikean kasvatuksen saamissessa.

Tämä siitä syystä että jokainen joka on herännyt henkisesti on korjattava itsensä ja helpotettava muidenkin yleistä korjausta. Perimmiltään ”muut” on hän itse. Jos hän suhtautuu muihin tähän tapaan, hänen tulee korjata myös heidät. Jos hän kuitenkin erottaa itsensä muista, hänestä tulee ”maailmanparantaja” joka vain turmelee itsensä ja muut.

Meidän tulee selvittää nämä asiat ja esittää ne kevyessä ja ymmärretysä muodossa. Tässä vaiheessa koko ihmiskunta lähestyy kabbalan viisauden oivaltamista; ihmiskunta alkaa tuntea tarpeen kasvattaa itseään tasolle joka on vuorovaikutuksessa Luojaan. Muutoin alamme tuntea kuinka monta vastoinkäymistä vastakohtaisuutemme tuo mukanaan meille.

Tämä päämäärä mielessä valmistamme listan globaaleista kasvatusperiaatteista. Avain on siinä että niiden tulee olla ymmärrettäviä jokaiselle. Meillä itsellämme on suhteellisen selkeä kuva siitä mistä ne kumpuavat. Meille ei ole ongelma puhua näistä asioista kabbalan kielellä ja kielellä jolla Baal HaSulam esittää periaatteet, pääasiallisesti artikkeleissaan. Mutta miten voimme muuntaa ne soveltuviksi jokaiselle tässä maailmasa? Tämä on ongelmamme tänään. Yritämme ratkoa sitä.

Ainutlaatinen Tekijänoikeusmerkki

Näemme että kasvatuskeskustelut ympäri maailmaa jättävät meidät avuttomiksi. Kukaan ei tiedä mitä asialle pitäisi tehdä. Siksi meidän tulee vahvistua ja painottaa tätä aihetta, korostaen sen tärkeyttä meidän silmissämme, näyttäen että meillä on asema ja ymmärrys, menetelmä joka tulee Luonnosta itsestään.

Toisaalta voimme todistaa että kaikki periaatteemme tulevat Luonnosta. Mutta rakennamme kuitenkin tarkoituksella tämän perustuksen, toivoen että jokainen yksilö ja yhteiskunta kokonaisuudessaan saavuttaa eräänlaisen yhteyden luontoon ja muuttuu Ihmiseksi (Adam), Luojan kaltaiseksi.

Jos havainnollistamme tämän avoimesti, vakavasti ja rohkeasti kaikille, kukaan ei voi sitä vastustaa. Tämä on kuitenkin ainoa vapaan tahtomme sija ja tästä syystä ihmiskunta on niin hämmentynyt ja eksynyt tällä alueella. Luoja jätti sen meille. Kaiken muun saamme toimimaan tavalla tai toisella, vain yhdellä pokkeuksella: Emme tiedä miten välittää ihmisille Valoa elämiinsä jotta voisivat löytää optimaalisen paikkansa siinä. Tehdäksemme tämän tänään meidän tulee tuntea koko järjestelmä ja ymmärtää mitä ylempi voima meiltä vaatii.

Odotamme että kasvatusmenetelmä avaa meille ovia eri massamediakanaviin ja internetportaaleihin ja että valtiot, YK ja UNESCO vihdoin kuulevat meitä. Prosessi on jo liikkeessä sillä kukaan ei voi varastaa meiltä tätä ”tekijänoikeusmerkkiä” vaikkakin toistaisivat sen sana sanalta. Tämä siitä syystä että heiltä puuttuu menetelmä lapsuuden ja aikuisijän kasvatuksen toteuttamiselle, menetelmä joka soveltuu jokaiselle henkilölle maailman ympäri. Jokainen voi sitä käyttää koska käytännössä ihmiskasvatus siirtyy suoraan ylemmästä Valosta ihmissieluun.

Tästä syystä olemme liittyneet YK:N julistamaan Kansainväliseen Nuorten Vuoteen. Toivokaamme että tämä voi edistää meitä levittämään korjauksen menetelmää ympäri maailmaa ryhmien ja ohjaajien avulla. Kabbalan menetelmään voi ilman muuta suhtautua kasvatusmenetelmänä, menetelmänä joka muokkaa Ihmistä.

Maailma On Pyöreä

Kysymys Japanista: Mitkä ovat syyt meille tapahtuvaan katastrofiin? Säätiedotusten mukaan edessämme on lisää järistyksiä. Voimmeko me kaikki estää näitä tapahtumia täällä ja koko maailmassa?

Vastaus: Vastatakseni tähän kysymykseen, meidän täytyy ensin ymmärtää missä olemme. Olemme “pyöreässä” maailmassa. Tätä Kabbalan tiede selittää meille ” todellisuuden käsityksen” osassa.

Älkäämme odottako tuskaisten todisteiden ilmenemistä maailmassamme. Huomaamme kivuliaiden kokemusten kautta, että me kaikki olemme kytköksissä toisiimme, että maailma on globaali ja integraali, perhosvaikutuksineen ja niin edelleen. Älkäämme oppiko läksyjämme meitä jatkuvasti kohtaavista katastrofeista joiden tarkoituksena on vakuuttaa meidät. Oppikaamme se sen sijaan Kabbalan tieteestä.

Se voi olla lian myöhäistä sillä hetkellä kun elämänkokemuksemme alkaa toimimaan. Kuinka monta tsunamia, maanjäristystä ja muita katastrofeja täytyy tapahtua, että tulisimme viisaammiksi? Kääntykäämme sen sijaan tieteen ja viisuden puoleen. On kirjoitettu: “Hän joka oppii on viisas”. Mitä viisas henkilö sitten oppii?

Tiedämme Kabbalan tieteestä, että koko todellisuus koetaan sisällämme, koska se on siellä. Havaintokykyni jakautaa viiteen tasoon. Kolme tasoa ovat sisäisiä tuntemuksiani; juuri, sielu ja keho. Ne “pukevat” minut sisältä. Tämän lisäksi on olemassa ulkoisia yksityiskohtia, jotka havaisten itseni ulkopuolelta: “Vaatteet” ja “Linna”. Tämä on koko maailma ulkopuolellani. “Vaatteet” ovat kaikki sen alueen sisällä, jotka kehoni ja aistini voivat tavoittaa kun taas “Linna” on se kaukana oleva, saavuttamattomat asiat, tai toisin sanoen, asiat jotka eivät ole kontrollissani.

Näin todellisuus on jaettu. Sen sisempää osaa kutsutaan nimellä Galgalta ve Einaym, kun taas ulkoista osaa kutsutaan AHP:ksi. Tämä jako oli seurausta henkisestä hajoamisesta, minkä vuoksi tunnemme Galgalta ve Einaym:in sisällämme vain heikosti, emmekä omaa minkäänlaista havaintoa että AHP olisi osa meitä. Jaamme todellisuutemme näin viimeiseen korjaukseen saakka, jolloin Galgalta ve Einaym yhdistyy AHP:n kanssa kokonaiseksi kymmeneksi Sefiraksi.

Meidän täytyy vetää tästä seuraava johtopäätös: Tunnemme kaiken Kelim:imme sisällä. Se voi olla tsunami, maailma tai universumi kaikkine tähtineen ja galakseineen. Kaikki on sisälläni, egoistisessa halussani: Haluni on rakennettu näin, joten havaitsen siinä kahteen osaan jakautuneen todellisuuden: “Minä” ja “Minun ulkopuolella”. “Minä” on Galgalta ve Einaym, juuri, sielu ja keho, kun taas “Minun ulkopuolella” on AHP, “Vaatteet” ja “Linna”, kaksi ulkoista havainnoinin kategoriaa.

Sisäisessä ja ulkoisessa Kelim:ssäni tapahtuu erinäisiä muutoksia. Tarkasteltaessa luonnonkatastrofeja on hyvin vaikeaa ymmärtää miksi nämä tuskaiset tapahtumat tapahtuvat ulkoisessa Kelim:ssä sisäisen Kelim:n sijaan. Miksi nämä muutokset vaikuttavat tänään sieluni tiettyyn osaan jota kutsutaan “Japanin kansaksi”? Miksi katastrofi tapahtui kaikista ihmisistä juuri heille?

Sieluni sisältää myös muita osia, joita havaitsen ystävinäni. Todellisuudessa he eivät ole olemassa itsenäisinä, vaan he ovat silmissäni osa minua. Tämä tulee olemaan näin kunnes (todellisuuden) käsitykseni on täydellinen. Silloin kaikki tulee yhdistymään yhdeksi kokonaisuudeksi, yhdeksi haluksi, hitsautuneeksi ja täydellisesti muokatuksi lahjoittamista kohti. Tämä on korjattu muoto.

Jos emme katso todellisuutta näistä asemista, emme kykene koskaan havainnoimaan tapahtumia oikein, mukaanlukien sotia, katastrofeja, korruptiota tai mitään muutakaan. Emme kykene koskaan perustelemaan Luojan toimia tai ymmärtämään kuinka kaikki liikkuu korjauksen suuntaan.

Emme kuitenkaan selviä ilman oikeaa näkökulmaa asioihin, ilman kuvaa “pyöreästä” maailmasta joka on henkilön sisällä ja riippuu hänen korjauksestaan. Ulkopuolellani ei le mitään. Minä olen “kaikki”. Tämä on maailmani, maanjäristykseni, Japanini, Libyani, Israelini, planeettani ja universumini. Näin kaikki heijastavat ominaisuuksiani joita ei vielä ole korjattu.

Miten Voimme Ehkäistä Luonnon Iskut

Kysymys: Hyvä tri Laitman, sinun oppilaasi Japanissa haluaisivat tietää mielipiteesi siitä mikä aikaansai vastoinkäymisen joka koettelee meitä; maanjäristyksen ja hyökyaallon. Ennusteiden mukaan odotettavissa on lisää vastoinkäymisiä lähitulevaisuudessa. Voimmekome kaikki yhdessä ehkäistä samankaltaiset tapahtumat Japanissa ja yleensäkin koko maailmassa?

Vastaus: Luonto ohjaa meitä evoluution polulla kunnes saavutamme samankaltaisuuden sen kanssa. Iskut ja kärsimys jonka tunnemme on luonnon reaktio puutteeliseen yhteyteemme siihen. Kaikkien kriisien ratkaisu on saavuttaa tasapaino luonnon kanssa.

Tämä saavutetaan yleisesti ottaen korjaamalla itsekkyytemme. Itsekkyytemme määritellään suhteessa asenteeseemme ihmiskuntaan kytkeytymistämme kohtaan, aivan kuin yhteen kokonaiseen. Tämä siksi että luonto suhtautuu meihin juuri näin, kuin yhteen kokonaiseen. Siihen asti kun muutumme yhdeksi kokonaiseksi, tulemme kärsimään.

Zoharin kirjassa sanotaan (Johdanto Zoharin kirjaan, aiheet 66-81) että vastoinkäymiset tapahtuvat ensin parhaimmille, tässä tapauksessa Japanille. Mutta vastoinkäymisten lisääntyessä ne vaikuttavat myös huonoimpiin… On olemassa vain yksi ratkaisu: yhtenäistyminen rakkaudessa kanssaihmisiin ja muuttuminen globaaliksi, yhtenäiseksi järjestelmäksi, niin kuin luonto kokonaisuudessaan. Silloin alamme tuntea sisällämme  Luojan toteutumisen.

Yksinkertainen Esimerkki On Tuhannen Sanan Väärti

laitman_536Tänä päivänä koko maailma suurista pieniin on kasvatusmetodin tarpeessa. Se on vaikeampaa aikuisille kuin lapsille. Toivon että massamedia muuttuu ja tulemme löytämään vaihtoehtoisia keinoja television ja internetin lisäksi, jotta mahdollistaisimme metodimme hyväksymisen maailmassa.

Toisaalta, olemme rakentamassa välttämätöntä mekanismia lapsille ja tällä alueella voimme saavuttaa nopeasti havainnollista menestystä. Tämä on loppujen lopuksi hyvin kivulias aihe vanhemmille, koulutuslaitoksille ja kaiken kaikkiaan joka yhteiskunnalle. Nuori sukupolvi on kirjaimellisesti “valumassa sormiemme läpi”, eikä kukaan tiedä mitä sille pitäisi tehdä.

Tässä tilanteessa voimme näyttää selkeitä esimerkkejä mitä lapsillemme tapahtuu Bnei Baruchissa. He haluavat olla vanhempiensa kanssa, mikä on tosiaankin hyvin kummallista. 15-18 vuoden ikäinen nuori mies on vanhempiensa kanssa, eikä tämä johdu siitä että hän olisi jotenkin jälkeenjäänyt. Hän vain haluaa omaksua vanhempiensa arvot ja osallistua asioihin joita he tekevät. Mistä muualta maailmasta voit löytää tällaista.

Yleensä käy niin, että lapsi tulee kotiin, vaatii ruokaa ja lukkiutuu huoneeseensa kitaransa tai tietokoneensa kanssa ja lähtee sen jälkeen ystäviensä kanssa ja palaa aamulla. Periaatteessa hän lähtee kotoa ja vierailee siellä satunnaisesti, tätä pidetään normaalina. Perheissämme Bnei Baruchissa tämä ei ole normaalia.

Tämän vuoksi meillä on jotain näytettävää maailmalle. Tämä on todellista (Kabbalan) levitystä. Jos näytämme kaikille yhteenliittymisemme ja yhteisen tukemme kaikissa ryhmissämme. Jos näytämme Israelin ihmisille, että kaikki siellä ovat ystäviä, että maassa on tuhansia ihmisiä jotka haluavat olla yhdessä ja kokevat että olemalla nimenomaan yhdessä he paljastavat Ylemmän Maailman. Tämä tulee olemaan todellista levitystä. Se tulee olemaan kasvatuksellista levitystä, sillä muutamme itse asiassa koko maailman, käännämme ihmiset kohtaamaan toisensa.

Tämän vuoksi suunnittelemme järjestävämme tänä kesänä kansainvälisen lastenleirin sekä muita aktiviteetteja näyttääksemme maailmalle kasvatuksemme tulokset. Meidän ei edes tarvitse sanoa mitään-annetaan heidän vain kuulla siitä ja nähdä se. Jopa nyt useat ihmiset ja ulkopuoliset organisaatiot ovat vakuuttuneita siitä mitä lapsillemme tapahtuu.

Joten pitäkäämme Kabbalan teidettä opetuksellisena metodina, joka kasvattaa kaikkia- lapsia ja aikusia samalla tavalla ympäristön keinoin auttaen jokaista meitä tulemaan Ihmiseksi, Luojan kaltaiseksi, ilman mitään varauksia.

Vastuuton Vapaus

laitman_915Kysymys: Miksi energiset, tarmokkaat naiset kopioivat voimakkaan miehisen asenteen?

Vastaus: Heillä ei ole muuta vaihtoehtoa. Naiset ovat pakotettuja ratkaisemaan elämän ongelmat hankkimalla itselleen sen mitä miehet eivät anna heille. Tämän vuoksi he ovat pakotettuja käymään läpi koulutusjärjestelmän ja työskentelemään ahkerasti huolehtien samalla kodista ja kasvattaen lapset ilman aviomiestä. Tämän tuloksena naiset kohoavat urallaan ylemmäs ja ylemmäs, miehittäen aina vain uusia asemia.

Kaikki tämä tapahtuu, koska miehet pakoilevat velvollisuutta joka heidä täytyy ottaa kantaakseen. Naiset hyväksyvät nykyajan haasteet, mutta miehet eivät.

Yleisesti ottaen moderni ympäristö edellyttää meitä olemaan vapaita kertoen meille: ” Elä kuten haluat, kukaan ei voi sanoa sinulle mitään.” Ihmiset eivät tunne vastuuta yhteiskunnasta, maastaan, kansastaan tai maailmasta. Tee mitä ikinä mieleesi juolahtaa, kunhan et tapa, varasta tai tee mitään muuta vastaavaa.

Tämä on kuitenkin vastakohta sille mitä Baal HaSulam selittää meille: Henkisen juuren mukaan jokainen meistä on velkaa yhteiskunnalle. Laskemaa ei tehdä vain siitä mitä henkilö ottaa, vaan myös siitä kuinka paljon hän epäonnistuu antamisessa. Jokaisen henkilön täytyy työskennellä, avustaa ja antaa osansa yhteiskunnalle. Jokaisen täytyy kantaa perheen lasten kasvatuksen jne. “taakka”. Sitä ei kuitenkaan pidetä yhteiskunnassamme rikkeenä jos henkilö ei täytä omaa osaansa.

Rike on se, jos henkilö ottaa enemmän kuin mitä on hyväksytty. Tässä tilanteessa tulemme jatkamaan kärsimistä, kunnes ihmiskunta löytää itsensä niin sanotusti “kuoleman partaalta”. Ehkäpä se auttaa.

Väärä Yhtäläisyys

Kysymys: Vahingoittaako nykyaikainen sukupuolten yhtäläisyys miesten ja naisten välistä suhdetta?

Vastaus: “Yhtäläisyys”, jonka järjestämme egoistisen ajattelumme mukaan ei oikeasti ole yhtäläisyyttä, vaan luonnon lakien vääristymä. Luonnossa maskuliiniset ja feminiiniset ilmentymät eivät ole identtisiä, vaan sitä vastoin ne ovat erilaisia, vastakohtia ja kaukana toisistaan kaikin mahdollisin sisäisin ja ulkoisin ominaisuuksin, kuten persoonan aktiivisuuden, psykologian ja kaiken muun mukaan. Vetämällä yhtäläisyyden merki näiden kahden välille, murskaamme luonnon ja luomme valtaisan halkeaman joka ei loppuviimein hyödytä ketään.

Minun ei tarvitse selittää mitä luonnon keinoja vastaan toimiminen tarkoittaa. Sen sijaan että opisimme luonnosta ja antaisimme molemmille sukupuolille sopivan muodon, yritämme tehdä mitä ikinä mieleemme juolahtaa niin kovasti, että tämä aiheuttaa lisää ongelmia. Loppujen lopuksi, kukaan ei tule olemaan onnellinen tästä “yhtäläisyydestä.”

Minun täytyy olla luonnostaan ihminen, omata tietyt ominaisuudet ja suorittaa tiettyjä toimintoja. Minulla on paikka, joka minun täytyy ottaa. Se on paikka rauhoittumiselleni, korjaukselleni, täyttymykselleni ja täydellisyydelleni.

Sen vuoksi en voi langeta egoismiin,  joka hallitsee minua ja toimii miten ikinä haluaa egoististen voimien mukaan. Ei ole epäilystäkään etteikö kaikki tämä vahingoittaisi vakavasti asioita.

Toivotaan että pääsemme jotenkin korruptiosta täydellisyyteen. Tiellämme on kuitenkin odottamassa useita vaikeuksia.

Turvallisuuden Kolme Astetta

On olemassa kolme tasoa tuntea turvallisuutta tulevaisuudesta:

1. Materialistinen turvallisuus, kun jokainen pyrkii varmistamaan itselleen normaalin elämän nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. (Kabbalan viisaus toteaa, että henkilön täytyy turvata- ei pelkästään nykyhetkeä vaan myös huominen: saada eläkettä ja henkivakuutus eikä tulla taakaksi yhteiskunnalle.)

2. Yhteiskunnan tarjoama turvallisuus, kun henkilö on ympäristössä jossa jokainen pitää huolta toisistaan.

3. Ei raha ja hankittu varallisuus eikä edes yhteiskunta tarjoa turvallisuuden kolmatta astetta, se tulee Luojalta.

Nämä ovat ne askelmat, jotka meidän täytyy nousta. Se ei sisällä huoletonta asennetta tai peruuta pelkoja ja ongelmia. Aineellisia ongelmia tulee varmasti olemaan, aivan kuten kohtaamme tänäänkin vaikeuksia ruuantoimituksessa ja kohtaamme jopa nälänhätää. Kaikki nämä ovat olemassa työntääkseen meitä kohti oikeanlaista turvallisuutta

Globaalista Kasvatuksesta

Kysymys: Mitä on globaali kasvatus? Kuka sitä valvoo, koko maailman yhteinen, yksi opetuslautakunta?

Vastaus: Tämä on UNESCON tehtävä, Yhdistyneiden Kansakuntien erityinen virasto, joka on omistettu kysymykselle maailman kasvatuksesta.

Globaali kasvatus tarkoittaa luonnon lakien selittämistä. Meidän täytyy selittää, että olemme kaikki liittyneitä toisiimme, yhden ylemmän voiman hallinnoima ja meidän tulee toimia sen mukaisesti.

Ollakseen yksi koonaisuus tarkoittaa muiden ihmisten intressien huomioon ottamista. Muutoin aiheutamme itsellemme iskuja luonnolta, kunnes ymmärrämme ettei meillä ole muuta vaihtoehtoa kuin yhtenäistyä. Iskut pakottavat ihmiset luopumaan egoismistaan: henkilö tulee tekemään mitä tahansa välttääkseen kärsimistä. Kaikki tämä voitaisiin saada aikaan hyvällä tavalla, Korjaavan Valon avulla.

En tietenkään selittänyt sitä tapaamisessani UNESCON johtajan kanssa, mutta lopulta minun täytyy tehdä se. Tämän Marx halusi tehdä. Hän ajatteli, että kun ihmiset alkavat yhdistyä, rakentaa sosialismia, he näkevät käytännössä etteivät kykene siihen. He alkavat etsiä ja ymmärtävät, että on olemassa vain yksi korjauksen keino: ylempi voima. Tämän vuoksi Marx oli ateisti eikä uskonut yhteenkään jumalista vaan lahjoittamisen voimaan.

Yksinkertainen havainto luonnosta opettaa meitä, että myös meidän täytyy yhdistyä. Ja myöhemmin, yrittämällä yhdistyä paljastamme ettemme kykene siihen. Silloin ratkaisu tulee paljastumaan. Tämän vuoksi meidän täytyy levittää Kabbalaa aktiivisesti. Maailma tulee tarvitsemaan sitä enemmän ja enemmän.