Tag Archives: Kriisi

Työttömyys EU:ssa Saavutti Ennätyslukemat

Uutisissa (BBC News):  ”Työttömyys eurovaluuttaa käyttävissä maissa kärjistyi helmikuussa 10.8 prosenttiin. Se on nousua tammikuun 10.7 prosentista ja on korkein arvo sitten valuutan käyttöönoton vuonna 1999. Espanjalla on korkein arvo, 23.6 %.

”Sillä välin erillinen raportti vahvisti, että tuotantotoiminta Euroopassa hupeni helmikuussa…

”Ranska oli käytännössä katsoen heikko tuotantotoiminnan tippuessa alimmalle tasolle melkein kolmeen vuoteen…

”Talousministerit tulevat toivomaan, että sopimus laajentaa euroalueen pelastusrahastoa auttaisi tukemaan tunnetta.”

Kommenttini:  Kun päätökset ovat umpikujassa ei ole muuta vaihtoehtoa kuin sota, niin kuin aina meneeisyydessäkin. Umpikujan välttämiseksi massiivinen ulospäin suuntautuva selitys on tarpeen kriisin ratkaisusta integroidun kasvatuksen avulla. Ihmisen itsekkyys on kriisin syy ja se pitää muuttaa individualisesta integroituun.

Ryhmä Onnistumisen Takeena

Tiedemiehet ajattelevat yhä, että äly takaa menestyksemme ja kehityksemme. Viisaiden individualismi  asetetaan muiden ominaisuuksien edelle. Nerot ovat olleet muodissa jo 500 vuotta.

Mutta viisaat individualistit eivät osaa motivoida ihmiskuntaa, kehittää sivilisaatiota, etenkään tänä päivänä, kun maailma on muuttunut globaaliksi, suljetuksi ja löydämme itsemme erityisasiantuntijoiden keskinäisessä verkostossa.

Siten, tänä päivänä, kun maailma on muuttunut yhä integroituneemmaksi, me, individualistit, egoistit, neropatit, yllättäin huomaamme, että emme ymmärrä kuinka se on rakennettu, emmekä osaa hallinnoida sitä. Siihen tarvitsemme yhtenäistyneen, yhteisen älyn, jota ei ole rakennettu kilpailulla, vaan  suostumuksella, oikeanlaisen työn avulla koko ihmiskunnan  kytköksessä analoogisessa verkostossamme.

”Onko Tämä Tosiaan Kaiken Loppu?”

Uutisissa (The Economist): “Jos Saksa ja EKP eivät toimi ripeästi, silloin yhteisen valuutan romahdus häämöttää…

”Euron purkaminen aiheuttaisi jopa pahemman globaalin rikon kuin 2008-09. Maailman taloudellisesti eniten integroitunut alue pirstoutuisi palasiksi, johtuen maksujen laiminlyönneistä, pankkien vararikoista ja pääoman kontrolloinnin määräämisestä. Euroalue saattaisi pilkkoutua eri osiin, tai isoksi lohkareeksi pohjoisessa ja sirpaloituneeksi etelässä. Keskellä syytöksiä ja purkautuneita sopimuksia Euroopan Unionin isoimman taloudellisen projektin epäonnistumisen jälkeen, äärimmäiset valuutan heilahtelut keskiössä ja reuna-alueilla olevien välillä mitä todennäköisemmin johtaisi  yksittäisten markkinoiden puistattavaan pysähdykseen. Itse EU:n selviämistä olisi syytä epäillä.”

Kommenttini:  On olemassa huolta ja riemua. Huoli johtuu tapahtumaketjun dramaattisesta käännöksestä ja riemu siitä tosiasiasta, että se tapahtuu. Toivoa löytyy sille, että ”potilas” vihdoin suostuu kuuntelemaan ”lääkäriä”, eikä hyväksy ”laastaria”, vaan ainoastaan oikeaa lääkettä.

Kolme Asiantuntijaa: Varautukaa Romahdukseen

Mielipide (Gerald Celente, Harry Dent, and Robert Prechter): “’Talouden elpyminen on ollut heikkoa, joten seuraava taantuma synnyttää mitä luultavimmin pahoja uutisia merkittävällä tavalla, hra Prechter kertoi USA Today:lle, sanoen, että markkinat näyttävät  ’hyvin siedettäviltä’ kolmatta kertaa 12 vuoden sisällä.

Hra Prechter kertoi USA Today:lle, että molemmat markkinat romahtavat takaisin alle matalimman lukunsa sitten talouskriisin huipupisteen maaliskuussa 2009. Työttömyysluvut romahtivat viime kuussa 8,3 %:iin, kolmen vuoden matalimpaan ja viikottainen työtömyys neljän vuoden matalimpaan.

”Silti hra Dent uskoo, että ihmiset jäävät ilman työtä jälleen 2013 tai 2014 ja USA:n markkinat tulevat romahtamaan, koska keskuspankit ovat pumpanneet niin paljon rahaa markkinoille, että ne ovat epärealistisen vahvat.

”Hra Celente kertoi USA Today:lle, että korkeampi työttömyysluku aiheuttaa yhteiskunnallista levottomuutta ja ero rikkaiden ja köyhien välillä kasvaa. Tämä antaisi epäilemättä Occupy Wall Streetin kaltaisille liikkeille lisää ravintoa.

Kommenttini: Ei kommenttia – ihmisten mentaliteetti tulee vain muuttumaan vararikon  ja tuhon uhan alla. Sillä välin voimme vain valmistella materiaalia ja levittää elämänlaadun parantamisen menetelmää niin paljon kuin mahdollista.

Koulusivistyksen Tarkoitus On Löytää Kutsumus Elämässä


Uutisissa (Budget.ru): ”Emme salli, että lapset kouluissa ovat vapaita, onnellisia ihmisiä. Ja ilman sitä opetus on turhaa.

”Ajattelemme yhä, että koulun pääasiallinen tehtävä on täyttää ihminen tiedolla mahdollisimman suuresa määrin, sen sijaan, että kehittäisimme luontaisia kykyjä. Koulujen täytyy tarkastella luontaisia kykyjä ja kehittää niitä ja ennen kaikkea opettaa henkilö siihen miten opiskellaan. Tänään koulut enimmäkseen pakottavat oppilaat muistamaan ulkoa.

”Koulusivistyksen tarkoitus on auttaa löytämään elämäntehtävä, oma elämänpolku. Muutoin, sen sijaan, että kehitämme sitä mistä lapsi on kiinnostunut ja mitä hän tarvitsee, hänen täytyy oppia ulkoa paljon turhaa tietoa, jota hän ei koskaan tule käyttämään. Jos emme muuta kouluja, emme voi rakentaa onnellista maailmaa.”

Kommenttini: Ongelma on syvempi: Ei ole kyse elämäntehtävästä, siitä että muututaan jonkin alan asiantuntijaksi, vaan siitä, että ymmärretään elämän tarkoitus, mitä sen seuruksena pitää elämässä saavuttaa – seuraavan ulottuvuuden paljastaminen, ylemmän maailman, josta tulemme ja jonne menemme tämän elämän jälkeen. Niin oudolta kuin se kuulostaakin, tämä on se todellisuus, jonka kabbala haluaa meille paljastaa.

Erämaa Opastaa

Kerran ihmiskunta oli henkisen yhteyden koskettama. Puhumme nyt Israelilaisita, jotka olivat kytkeytyneitä veljeydellisten siteiden kautta ja olivat kaikki toistensa tovereita maanpakoa edeltävinä päivinä, tempplin aikoina. Silloin olimme kaikki veljiä ja elimme täydellisessä keskinäisessä kytköksessä ja osallisuudessa.

Mutta sitten temppeli tuhottiin perusteettoman vihan takia. Kuten tavalliseati, kehityksen kulussa, tämän kansan itsekäs halu kasvoi yllättäin ja romahti veljellisen rakkauden tasolta perusteettoman vihan tasolle, muuttuen jopa pahemmaksi kuin muut kansat, jotka eivät olleet veljellisen rakkauden sitomia, eivätkä kokeneet tätä romahdusta. Sittemmin tästä kansasta tuli hylätty ja omituinen. Toistaiseksi se ei voi löytää paikkaa tai leposijaa.

Näin voimme nähdä, että ihmisen viha tätä kansaa kohtaan on ilmeinen osoitus luonnon laeista. Tätä vihaa Israelin edustajia kohtaan ja Israelia kohtaan kokonaisuudessaan voi kohdata joka puolella. Syynä on se, että näiden ihmisten pitäisi olla ensimmäisten joukossa, jotka palaavat korjattuun tilaan, veljelliseen rakkauteen, kohotakseen perusteettomasta vihasta, joka on kestänyt kahdentuhannen vuoden maanpaon ajan, yhtenäistymiseen ja sen avullaa olla esimerkkinä kaikille muille. Heidän täytyy ymmärtää mitä heillä oli ennen, koska tämä luultavasti tekee heistä ainutlaatuisia ja erilaisia muiden silmissä.

Maailma tarvitsee tätä hyvää esimerkkiä, sillä se ei tiedä, miten tästä kriisistä selvitään. Ja me, Israelin lapset, olemme tietyssä tilassa: Paljastamme korjausmenetelmän koko ihmiskunnalle ja meidän on näytettävä  lähimmäisen rakkauden toteutuminen periaatteet: “Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Meidän on näytettävä  ihmiskunnalle, että juuri tällä tavalla kaikki ihmiset pääsevät pois erämaasta, jonne he ovat eksyneet, päästäkseen kauniiseen, ihanaan elämään.

Meille on uskottu valtava, ainutlaatuinen ja erittäin tärkeä tehtävä. Ei ole suurempaa ja parempaa  haastetta kuin se, joka seisoo edessämme juuri nyt.

Euroalueen Työttömyys Saavutti Uuden Ennätyksen

Uutisissa (BBC News): ”Työttömyys euroalueella saavutti ennätykselliset mittasuhteet viime vuoden lopulla, kertoi Eurostatin edustus.

”Työttömyysaste 17 valtiossa, jotka käyttävät samaa valuuttaa, oli joulukuussa 10,4%, eli muuttumaton marraskuun lukuihin nähden, jotka saatiin yli 10,3%…

”Työttömyys on kokenut jatkuvaa nousua läpi vuoden 2011, samalla kun alueen velkakriisi jatkuu. Joulukuussa 2010 työttömyysaste euroalueella oli 10%.”

Kommenttini: Olisi hyvä heti luoda opiskelukeskuksia työttömille ja heille, jotka toivovat saavansa integroitua koulutusta ja kasvatusta. Tämä tulee rauhoittamaan yhteiskuntaa ja aikaansaamaan myönteisen ilmapiirin. Muuten konfliktit ovat väistämättömiä.

Espanjan Työttömyys Ylittää 5 Miljoonan

Uutisissa (BBC News): ”Espanjan työttömyysluku ylitti viiden miljoonan rajan vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä, viralliset luvut kertovat.

”Aste nousi 21,5 prosentista kolmannella neljänneksellä 22,8 prosenttiin – korkein aste melkein 17 vuoteen.

”Espanjalla on jo korkein työttömyysaste 17 valtion euroalueella ja sen odotetaan taas luisuvan taantumaan.

” 22,8 prosentin aste on kaksi kertaa enemmän kuin keskimääräinen euroalueen työttömyysaste, joka oli 10,3% marraskuussa tiedon mukaan, joka julkaistiin kuun alussa.

”Nämä Espanjan luvut osoittavat, että melkein puolet kaikista maan 16-24 vuotiaista ovat työttömiä – 48,6% verrattuna aikaisempaan 45,8%…”

Kommenttini: On välttämätöntä tehdä työttömistä integroidun kasvatuksen opiskelijoita, sen sijaan että maata näännytetään korkeilla veroilla ja kansaa yllytetään  kapinoimaan.

Kasvatus Globaalissa Yhteisössä

Mielipide (L. Kotelnikova, Filosofian Instituutti, Venäjän Tiedeakatemia): ”Moderni kasvatus on osa globaalin yhteisön luomisen prosessia, inhimillisen ja oikeudenmukaisen maailman luomista. Tämän päämäärän saavuttaminen vaatii kasvatusprosessin läpi käymistä, antaen jokaiselle mahdollisuuden ymmärtää toisiaan ja maailmaa sen kaoottisessa liikkeessä kohti tietynlaista yhtenäistymistä.

”Kasvatuksen pitäisi muuttua henkilön jatkuvan kehityksen prosessiksi; sen pitää tarjota ymmärrystä henkilöstä itsestään, hänen ympäristöstään ja elämästä yhteiskunnassa. Pääasiallinen tehtävä, johon kasvatuksen pitää lähitulevaisuudessa valmistautua on oppia elämään yhdessä.”

Kommenttini: Monet kasvattajat maailmassa ymmärtävät modernin kasvatuksen ja koulutuksen  tehtävät. Meidän pitää sisällyttää heidät keskusteluihin kun luomme ja kehitämme kasvatusmetodeitamme.

Eurooppa: Uusi Suunta Kriisin Vastaisessa Taistelussa

Uutisissa: ”Euroopan Unionin johtajat ovat viimeistelleet taloussopimuksen aikaansaadakseen tiukemman  budjettikurin ja lupautuivat tehostamaan taloudellista kasvua ja nuorisotyöllistämistä Euroopan alueen viimeisimmässä pyrkimyksessä taistella velkakriisiä vastaan”. (Lähde: English.xinhuanet.com)

”Ilman talouden kasvua 23 miljoonan työttömän ongelmaa EU:ssa ei voida ratkaista. Näin ollen Euroopan johtajat ehdottavat turvautumista työpaikkojen luomiseen, erityisesti edistyneessä tiedeintensiivisessä teollisuudessa, energiassa, digitaaliteknologiassa ja verkkokaupankäynnissä”. (Lähde: rosbalt.ru)

Kommenttini: On mahdotonta luoda uusia työpaikkoja, kehittää markkinoita ja perustaa keinotekoisia työpaikkoja siellä missä niitä on vähennettävä vieläkin enemmän. Uusi EU –ohjelma on suunniteltu hidastamaan aikaa.