Tag Archives: Keskinäisyysliike

Etiopian Yhteisö Järjesti Epätasa-arvon Vastaisen Protestin

Keskiviikkona 18 tammikuuta, 2012 Etiopian israelilaiset järjestivät epätasa-arvon vastaisen protestin Jerusalemissa. Keskinäisyysliike tuki tätä mielenilmausta. Vain yhtenäisyys ristiriitojen yläpuolella voi saattaa maailman hyvyyteen!

Katso [tästä] diaesitys tapahtumasta.

Takaisin Kouluun

Kysymys: Metodologiamme lasten kasvatuksesta (Integroitu Kasvatus) sisältää muutaman keskeisen periaatteen: erillinen sukupuolikasvatus tytöille ja pojille; nuoremmat lapset saavat opetusta vanhemmilta vertaisiltaan; lapset oppivat ”ympyrässä”, keskustelun kautta. Erityistä huomiota annetaan käytännölliselle, elämänläheiselle kasvatukselle, toisin kuin sen abstraktille osalle. Ovatko nämä periaatteet mitenkään erilaisia aikuisille?

Vastaus: Käytännöllisesti katsoen ei, sillä tässä mielessä olemme aivan kuin lapsia, jotka haluavat hallita uuden asian. Alamme nyt paljastaa uuden maailman, uuden elämän ja uuden suhtautumisen sitä kohtaan.  Meidän täytyy muuttua ja paljastaa uusi maailma itsellemme. Olemme kuin lapsia, joiden on opittava ymmärtämään tätä uutta, lähestyvää integroitua maailmaa.

Jotta välttyisimme kokemasta tämän lähestymisen modernin kriisin kokemuksena, tekojemme pitäisi olla suunnattuja siirtymiseen harmonian tilaan tämän integroituneen, yhtenäisen maailman kanssa.

Tänään luonto alkaa käsitellä meitä kuin integroitua, yhdistettyä, vastavuoroisesti tasapainotettua järjestelmää, jossa kaikki osat ovat tasapainotilassa, kannatettuja sekä keskinäisessä suostumuksessa. Olemme kaikkein tärkein elementti tässä järjestelmässä! Sen eteen meidän pitääkin työskennellä hyvin ahkerasti ja ymmärtää, että tämä kaikki ei ole jonkun päähänpisto, keksintö tai filosofinen olettamus, vaan todellakin luonnonlaki.

Vähitellen ja vääjäämättä tämä laki toteuttaa itseänsä ihmisyhteiskunnassa, vaikka emme vastaa siihen. Sanokaamme, että joku yrittää asettaa meidät pyöreään kehykseen, vaikka me olemme neliön muotoisia, emmekä millään voi toimia pyöreässä viitekehyksessä — tästä johtuu kriisi. Tästä syystä jokaisen aikuisen on jälleen istuttava koulun penkillä ja oppia elämään uudessa maailmassa, valmistauduttava siihen.

Kysymys: Puhuit siitä tosiasiasta, että kokemuksesi perusteella lasten kasvatuksesta keskuksessasi, oppituntien pitää tapahtua ympyrässä ja ne pitää kuvata, jotta lapset voivat myöhemmin nähdä miltä he näyttävät sivusta katsottuna. Tämä on hyvin tehokas menetelmä. Toimiiko se myös aikuisten kanssa?

Vastaus: Voit käyttää aivan samaa menetelmää, sillä iällä ei ole väliä. Ainoa, jolla on väliä on asemamme suhteessa uuteen maailmaan, uuteen yhteiskunnalliseen järjestelmään, johon meidän on siirryttävä. Suhteessa siihen olemme lapsia ja meidän on opiskeltava sitä ja vähitellen muunnuttava, muotouduttava siihen sopiviksi.

Peli Tilaisuutena Itseilmaisulle

Kysymys: Integroidussa (yhtenäisessä, eheässä) kasvatuksessa lapsille ryhmien ei pitäisi olla isoja, vain noin kymmenen henkilöä, joista kaksi ovat ohjaajia. Koskeeko tämä periaate myös aikuisia?

Vastaus: Aikuisten kanssa on helpompaa, sillä loppujen lopuksi he ovat vastuuntuntoisempia. He keskittyvät ilomielin ohjaajaan ja osallistuvat keskusteluun tämän kanssa. Yksi ohjaaja riittää hyvin 30-40 ihmiselle, tai ehkä kaksi 50 ihmiselle. Sinun ei täydy pitää aikuisia kasassa, motivoida heitä tai leikkiä heidän kanssaan, vaan voit kasvattaa heitä pelin avulla. Tämä on ensimmäinen asia.

Toiseksi, meidän pitää ymmärtää, että ihmisten pitää käydä läpi vakava sisäinen muutos. Se on henkilön oman itsensä, valtava psykologinen työ, hänen tutustumisensa itseensä: Kuka olen? Siksi on välttämätöntä kuvata häntä pelissään, jotta hän voi katsella itseään sivusta.

Loppujen lopuksi, leikimme tauotta. Edustan tiettyä mielikuvaa, jonka näin monta vuotta sitten, omaksuin sen ja luon sen nyt uudelleen. Näin me käyttäydymme. Se on selkeää psykologiasta. Siksi näiden käytännön kurssien tärkein tehtävä on varustaa henkilö mahdollisimman oikeanlaisella mielikuvien valikoimalla, joista hän voi kopioida jälkeenpäin.

Nojaten siihen tosiasiaan, että henkilö tulee luomaan ne uudestaan ja hallitsemaan niitä, hän tulee ymmärtämään kuka hän oikeasti on, sillä hänen sisäiset luonnonlahjansa ja ominaisuutensa tulevat jatkuvasti paljastamaan itsensä suhteessa mielikuvaan, jota hän esittää pelissä. Tämä väliero, delta sen välillä kuka olen ja mitä esitän, auttaa henkilöä lopulta saavuttamaan ja tuntemaan itsensä. Ja tämä on tärkein asia. Silloin hän pystyy todella ilmaisemaan itseään, luontaisiin, sisäisiin ominaisuuksiinsa, piirteisiinsä ja lahjakkuuksiinsa. Silloin maailma oikeasti muuttuu integroiduksi, sillä jokainen henkilö saa mahdollisuuden ilmaista itseään.

Sen lisäksi meidän pitää valmistella ohjaajia kaikista oppilaistamme, jopa kaikkein laiskimmista tälle uudella, integroidulle yhteiskunnalle. Henkilöllä ei ole oikeutta olla vain passiivinen oppilas ja vain opiskella itsekseen. Hänen pitää opiskella voidakseen opettaa muita. Hänen pitää tuntea, että siinä määrin kun hän muodostaa kytköksen ihmisten keskuudessa, siinä määrin myös hänestä muodostuu toimiva osa tätä kytköstä ja on velvoitettu kantamaan sitä eteenpäin.

Opiskelijat, jotka ovat olleet kanssamme puoli vuotta tai vuoden, heidän pitää olla aloittelevien ryhmien ohjaajia. Ensin tietenkin, heidän tulisi kattaa vain hyvin rajoitettu aineisto ja työskennellä vanhempien ohjaajien vieressä. Heille tämä on aivan välttämätöntä. Juuri siinä paikassa he kehittävät taitojaan. Juuri niin toiset oppivat heiltä!

Meidän ei tarvitse peittää sitä tosiasiaa, että valmistelemme oppilaitamme opettajiksi ja meidän pitää välittömästi sijoittaa heidät asianmukaiseen opettamisen viitekehykseen. Ensinnäkin tämä pakottaisi heidät opiskelemaan materiaalit tarkemmin ja ymmärtämään ne paremmin. Toiseksi tämä kehittäisi tiiviimmän kytköksen heidän ja muiden välillä. Tärkein asia koko tässä opiskelussa on juuri nuo käytännön toiminnot.

Yhteinen Vai Erillinen Sukupuolikasvatus

Kysymys: Minkälainen kokoonpano pitäisi olla luokassa integroidun kasvatuksen kursseilla? Pitäisikö naisten ja miesten opiskella yhdessä, vai olisiko parempi opiskella erikseen, niin kuin lapset tekevät?

Vastaus: Uskon, että olisi hyvä eliminoida mahdollisimman monet häiriötekijät. Kun miehet ja naiset istuvat yhdessä, sääntönä, tämä johtaa ylimääräisiin häiriötekijöihin. Loppujen lopuksi olemme ihmisiä ja meillä on normaalit vaistot, mutta ne on paras eliminoida opintojen aikana.

Tähän päivään asti monet kasvatuslaitokset maailmassa harjoittavat erillistä sukupuolikasvatusta. Käytäntö osoittaa, että se on tehokkaampaa kuin yhteinen sukupuolikasvatus. Siksi on parempi erottaa miehet ja naiset.

Määrätyn valmistautumiskauden jälkeen, mies- ja naisryhmien pitää kuitenkin olla valmiita yhdistymään päämäärällä yhdessä keskustella ja selkeyttää yhteisiä aiheita. Silloin tulemme näkemään miten, käsitellyn materiaalin perusteella ja heidän vaihdettua ja vastaanotettua puolueettoman, integroidun näkökulman maailmasta, he käyttävät keskusteluja tai väittelyä aloittaakseen uuden ihmissuhdejärjestelmän luomisen. Kontrolloimalla toisiaan he alkavat luomaan jotain yhteistä: ei mies- eikä naispuolista, vaan kaikille yhteistä — prototyyppiä tulevaisuuden integroidulle yhteiskunnalle.

Mutta tässä meidän pitää keskustella suhtautumisestamme lapsiin ja vanhempiin, monta sukupolvea mukaan lukien, selkeyttää, väitellä ja sen mukaan toteuttaa nämä asiat.

Tutkimuslaitos ARI: Tapaaminen YK:n kanssa

Tiistaina tutkimuslaitos ARI:n johtokunnan  jäsen  ja Yhdysvaltojen toiminnanjohtaja Seth Bogner tapasi YK:n kansliapäällikön Ban Ki-Moonin. Tämä tapaaminen oli lisätoimenpide syyskuun tapaamiselle apulaispääsihteeri tri Asha Rose Migiron kanssa. Bogner esitti Ari instituutin integraalin kasvatuskurssin, joka on tarkoitettu maailmanlaajuiseen käyttöön. Hän välitti myös viestimme siitä, että kun kriisiä lähestytään rakentavasti se voi olla mahdollisuus kauan haetulle yhteiskunnalliselle ja globaalille muutokselle.

1 tammikuuta, 2012 kansliapäällikkö aloittaa toisen toimikautensa, jolla hän tekee kasvatuksesta administraationsa pääasiallisen teeman. Hänen toisen toimikautensa  hyväksymispuheessa hän painotti tarvetta ”parantaa kykyämme toimittaa kuin yhtenä” ja ”aikaansaada yhä kytkeytyneempiä pisteitä maailman haasteiden keskuudessa”.

YK vaikuttaa olevan valmis kuuntelemaan viestiämme. He ovat pyytäneet meitä kommentoimaan kansliapäällikön kasvatussuunnitelmaa ja he ovat kutsuneet meitä jatkamaan yhteistyötämme auttaaksemme muotoilemaan heidän kasvatusohjelmansa. Seuraava tapaaminen on jo suunniteltu. Samalla kun emme voi olla varmoja yhteistyön lopputuloksesta YK:n kanssa, olemme toiveikkaita ja se tosiasia, että YK on halukas kuuntelemaan meitä on iso läpimurto, jota voimme käyttää hyödyksemme levittääksemme viestiämme maailman yhtenäistymisestä.

Älä Menetä Hetkeä

Kysymys: Ihmiset eivät ymmärrä miten voimakkaasti ympäristö vaikuttaa heihin. He kuvittelevat toimivansa itsenäisesti. Miten voimme kertoa heille ympäristön vaikutuksesta?

Vastaus: Tavanomaisen viisauden mukaan ”pahuus” on vain sitä kun vahingoitamme toisiamme. Joten olkaamme hyviä toisillemme ja yhtenäistykäämme, ei Luojan tähden, ei epäitsekkäästi, vaan voidaksemme hyvin.

Tämänpäiväisessä globaalissa maailmassa tarvitsemme hyvän, universaalin kytköksen. Ihmiset, joilla ei ole mitään yhteyttä kabbalaan, puhuvat siitä, asevoimien miehet, pragmaattiset poliitikot, tiedemiehet ja muut asiantuntijat mukaan lukien. He kaikki myöntävät, että vallitseva tilanne ei jätä meille valinnanvaraa. Jotta meillä olisi tulevaisuus, meidän täytyy yhtenäistyä.

Itsekkyytemme ei kuitenkaan anna meidän yhtenäistyä. Voidaksemme kohota sen yläpuolelle, meidän pitää ottaa käyttöön uusi, kokonaisvaltainen kasvatusmuoto ja opettaa integraalin maailman lait. Tosiasiat ovat saaneet asiantuntijat muuttamaan mielensä ja meidän pitää muuttaa yleisön mieli samalla tavalla.

Minun pitää työskennellä yhteiskunnan hyväksi, ei epäitsekkyydestä, vaan siksi, että olen osa sitä. Näin se vain on.

Näin jokainen tulee hyväksymään asian. Kaikki riippuu siitä miten esitämme sen, selityksistämme, joiden pitää perustua kiistämättömiin tosiasioihin. Yksittäisten luotien sijaan, tarvitsemme ”massiivisen pommituksen”, joka sisältää lainauksia artikkeleista sekä merkittävien henkilöiden  sanontoja, jotka yksimielisesti vahvistavat asian paikkansapitävyyden. Lopulta vain avaamme näyttämöoven heille ja he esittävät roolinsa ja suorittavat koko työn.

Meidän pitää kerätä tietoa sekä arvostettujen asiantuntijoiden mielipiteitä ja tuoda heidän äänensä äänekkäästi kuuluviin. Tänä päivänä tämänkaltaista tietoa löytyy kosolti, meidän pitää vain valmistella tieto ja saattaa se julkisuuteen, mitä pikemmin, sitä parempi.

Jopa Kiinalaiset alkavat puhua kytköksestä, sillä hekin huomaavat oman kriisinsä, joka on jopa pahempi kuin Euroopassa. Kaikki muuttuu nopeasti ja arvaamattomasti. Käännät omenan, joka näyttää punaiselta ja maukkaalta ja yllättäen huomaat, että sen toinen puoli on täysin mätä. Tämä ongelma on maailmanlaajuinen, ei henkilökohtainen.

Huippukokoukset päätyvät nollatulokseen. Johtajat eivät ole vain avuttomia, vaan kykenemättömiä tekemään yhtään mitään. Itse asiassa kukaan ei odota heiltä enää mitään merkityksellistä sanottavaa. Huippukokoukset ovat muuttuneet muodolliseksi rutiiniksi ja niiden tulokset vastaanotetaan suurella fatalismilla.

Maailma on epätoivossa ja tämä siirtymävaihe, niin kauan kuin epätoivo ei valu yli ja muutu mellakoiksi ja sodiksi, on se, jonka avulla meidän tulisi auttaa maailmaa ymmärtämään ongelma ja sen ratkaisu. Tämä on oivallinen aika levittämiselle. Jos menetämme tämän hetken, silloin omenan mätä puoli tulee paljastumaan koko kitkeryydessään.

Ihmiskunnan Yhteinen ”Lauma”

Olemme hyvin toisistamme poikkeavia ja omaamme eri tason haluja, mutta jokaisella on oma yksilöllisyytensä, oma roolinsa, vaikka se vaikuttaakin olevan hyvin rajattu. Ei ole olemassa mitään velvoitetta ”kurkottaa tähtiin” tai tavoitella jotain ylevää. Kukaan ei ole toistaan parempi tai huonompi.

Kun saavutamme yhteisen kytköksen välillämme, jokainen meistä saavuttaa täydellisen tietämyksen ja totaalisen tietouden universumista. Jokainen muuttuu ”vapaaksi linnuksi”, joka on kytkeytynyt muihin. Silti kukaan ei tule hallinnoimaan meitä, paitsi yleinen halu, päämäärä ja suunnitelma.

Toisin sanoen, tulemme kytkeytymään muihin ja samalla jäämme täysin vapaiksi. Aistimme yhteisen ajatuksen aivan kuten lintu parvessa. Lintu ei aisti itseään tai muita. Se aistii vain yhteisen ajatuksen: minne kääntyä, miten lentää ja mitä tehdä seuraavaksi. Tämä yhteisöllisyys muuttuu sen henkilökohtaiseksi vahvuudeksi.

Ollessamme osa yleistä järjestelmää, teemme päätöksiä yhdessä muiden kanssa, sitten toteutamme päätöksemme ja saavutamme tuloksia. Seuraava päätös tapahtuu samanaikaisesti jokaisessa, yhdessä toteuttamisen ja tuloksen kanssa.

Toisin sanoen, me muutumme yhteiseksi kehoksi. Jokainen henkilö hoitaa muita ja itseään. Saavutamme siis ylemmän voiman tason, joka hallinnoi ihmiskuntaa ja me olemme ihmiskunnan sisällä.

Kukaan Ei Tule Olemaan Työtön

Kysymys: Työttömyys kasvaa ympäri maailmaa. Vaikuttaako se myös tovereihimme eri ryhmistä ja uskonnoista?

Vastaus: Maailma ei ymmärrä minkälaisen katastrofin se on kohtaamassa. Kohta puolet väestöstä tulee olemaan ilman työtä. Tästä syystä ensimmäinen kohta ehdottamassamme ratkaisussa on lakata pitämästä työttömyyttä katastrofina joka pitää hoitaa, jotta kaikki voivat palata 10-15 tunnin työpäiviinsä. Sen sijaan jokaisen pitää tehdä työtä sen verran, että voi varustaa itsensä ja muut ruoalla, vaatteilla ja muilla perushyödykkeillä.

Olemme siirtymässä aikakauteen, jolloin voimme unohtaa kaiken mitä oli ennen. Meidän tulee kytkeä mielemme uuteen järjestelmään, sillä on mahdotonta palata vanhaan. Kohta meidän pitää ainoastaan välittää tarpeellisimmista asioista. Seuraava aalto tulee huuhtomaan koko maapallon kuin hyökyaalto ja meidän täytyy tehdä yksinkertainen taloudellinen laskelma: Meidän tulee tuottaa vain varustaaksemme itsemme enemmän tai vähemmän normaaleilla perusoloilla, eikä mitään muuta.

Toisin sanoen tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää saavuttaa tasapaino luonnon kanssa. Ylempi hallinto ei anna meidän tehdä mitä haluamme, aivan samalla tavalla kun se ei anna suden varastoida saalistaan useita kuukausia voidakseen tuntea varmuutta tulevaisuutensa suhteen. Maailma tulee muuttumaan dramaattisesti ja Luoja tulee pakottamaan meidät elämään ns. ”uskon” kanssa. Jos jokainen huolehtii toinen toisestaan, silloin asiat sujuvat hyvin, jos he eivät huolehdi, silloin tulemme näkemään nälänhätää, tuhoa ja sotia.

Laskelma tulee olemaan yksinkertainen: Tulemme tekemään työtä vain varustaaksemme jokaisen välttämättömällä, eikä sen enempää, ei ylettömyyksiä, ei rahan säästämistä tulevien ”sadepäivien” varalle. Luonnollisesti tämä ei tarkoita sitä, että kaikki pukeutuvat käytettyihin vaatteisiin tai elävät puolinälissään. Olemme kerta kaikkiaan unohtaneet mitä tavallinen elämä on, miten 200-300 vuotta sitten elettiin.

Tästä syystä työttömyys ei ole ongelma; se on yksinkertaisesti tapa jolla ihmiskunta pääsee eroon turhista toiminnoista, jotka vain tuhoavat ja likaavat maapalloa. ”Työtön” on virheellinen termi. Se viittaa ihmisiin, jotka vihdoinkin lakkaavat tekemästä turhia asioita. Nyt heidän pitää alkaa opiskella ja se muuttuu tärkeimmäksi työksi yhtenäistymisen ja levittämisen rinnalla, samalla kun tuottaminen supistetaan elämisen välttämättömyyksiin.

Ihmisten ei tulisi toivoa, että suunta muuttuisi. Yhä useammat tulevat menettämään työpaikkansa, sen sijaan että löytäisivät sellaisen. Meidän pitää muuttaa asennettamme elämää kohtaan ja silloin tulemme näkemään, että he, jotka menettivät työnsä eivät ole työttömiä. Kun he ovat päässeet eroon turhista tehtävistä, jotka vain vahingoittavat muita, he ovat valmiita vastaanottamaan todellisen työnsä: korjauksen. Tämä on sitä mitä tarkoitetaan sanoilla ”palvella Luojaa”.

Salaisuus Katastrofien Välttämiseksi

Kun henkilö lukee sanomalehdissä katastrofeista, joita meille tapahtuu, kuten ihmisestä, joka putoaa viidennestä kerroksesta tai kaasusäiliöstä, joka räjähtää talon sisällä, hän ei lue laeista, joita ihmiset ovat jättäneet noudattamatta, vaan niiden seurauksista. Hän ei onnistu ymmärtämään mistä kaikki saa alkunsa.

Tiedemiehet oppivat, että viidennestä kerroksesta putoaminen tapahtuu painovoimalain mukaisesti ja sen lisäksi maahan iskeytymisen voima on tarpeeksi suuri tappaakseen ihmisen. Jos asetat jotain palavaa kaasusäiliön lähelle, se voi räjähtää siitä syystä, että se sisältää tiettyä kaasua, tietyn järjestelmän jne. Toisin sanoen, opiskelemalla lakeja voimme välttyä katastrofeilta.

Joten mistä sanomalehdet kirjoittavat? Ne kirjoittavat seurauksista, jotka aikaansaa oma tietämättömyyteni luonnon laeista. Ihmiset tarvitsevat koulutusta, kasvatusta. Siten kaikki tulee järjestymään. En ainoastaan lakkaa hyppäämästä viidennestä kerroksesta, koskemasta sähköjohtoja tai räjäyttämästä kaasusäiliöitä, vaan tulen näkemään miten aiheutan hurrikaanit, hyökyaallot ja niin edelleen. Lopetan puiden hakkaamisen, joilla vain valmistin itselleni turhia leluja ja lopetan koralliriuttojen tuhoamisen, jotka ovat elintärkeitä valtamerien mikroflooralle.

Jos selität kaikille, että meidän tulee löytää tasapaino luonnon kanssa, sen sijaan että menemme sen lakeja vastaan ja että tämä on ainoa tapa jolla voimme voittaa, silloin muutut massojen kasvatuksen käytännön apukeinoksi.

Tämän Päivän Yksinkertainen Totuus

Meidän pitää ymmärtää se yksinkertainen tosiasia, että menestys modernissa maailmassa riippuu oikeanlaisesta yhteydestämme. Tämä paljastuu meille yleisen kriisin kautta. Kriisi lähettää meille viestin: ”Haluatko menestyä kaikessa mitä teet?

Mutta katso ympärillesi: Kaikki mitä olet tehnyt tähän päivään asti on kriisissä. Sinulle pitää olla selvää se, että tästä päivästä lähtien et voi menestyä missään mitä teet, jos et vastaa siitä globaalille ja yhteiselle järjestelmälle.”

Tätä vastaamista kutsutaan keskinäiseksi takeeksi! Sinun pitää oppia tietämään, että menestyminen ja jonkin hyvän tuottaminen riippuu oikeanlaisesta osanotostasi globaalissa verkkojärjestelmässä ja että tämä osanotto on mahdoton ilman keskinäistä taetta. Jos voit aikaansaada sen, tulet onnistumaan. Jos et, silloin tuhlaat aikaa ja vain pahennat omaa tilannettasi.

On vaikeaa menestyä. Jokainen voi kokea mitä keskinäinen tae on ja jokainen voi kuvitella oikeanlaisen perheen joka on lämminhenkinen ja välittävä.

Silti keskinäinen tae on opittava. Jokaisen on lopulta muutettava mielipiteensä kabbalasta ja ymmärrettävä, että se on korkeampi viisaus ja että hän itse on osana sielun korjaamista. Meidän pitää päästä eroon pelosta joka liitetään kabbalaan ja ymmärtää, että tämä viisaus on luonnollinen asia. Opimme sen kautta yhteiskunnassa toimivasta voimasta. Meidän pitää oppia tuntemaan tämä voima tai emme voi jatkaa olemassaoloa.

Kuka voi kieltää tämän? Mehän emme kuitenkaan voi ylläpitää itseämme, jos emme paljasta tätä voimaa. Ihmiset uskovat, että se on jokin ylimaallinen tiede, joka puhuu korkeammista valtakunnasta. Todellisuudessa mikään ei ole lähempänä meitä kuin kabbala.