Tag Archives: Keho ja sielu

Siirtyminen Toiseen Ulottuvuuteen

Kysymys: Mitä sillä tarkoitetaan, että voimme elää toisessa muodossa: ilman kehoa tai sen ulkopuolella?

Vastaus: On olemassa informaatiota, sen kantaja ja joku joka aistii tämän informaation. Ne kaikki voivat muuttua. Informaatio (äly jne.) voi olla olemassa proteiinin lisäksi, silikonissa tai muussa kantajassa, eikä edes aineellisessa sellaisessa, ei aivoissa. Informaatio sinänsä ei ole aineellista. Me vain havainnoimme sen aineellisen kantajan avulla. Pystymme jo jakamaan tietoa eteenpäin proteiinista, elävästä kantajasta (aivoista) elottomaan sellaiseen. Koko evoluutiomme on johtanut asteittaisiin muutoksiin alkuperäisestä, luonnollisesta muodostaan: puheesta kirjoitukseen eri kantajissa ja sitten informaation ohjelmointiin ja tallettamiseen virtuaalisessa tilassa.

Tänään seisomme toisen tilan kynnyksellä, jossa keho menettää tärkeytensä, sensaatiot siirtyvät uuteen ulottuvuuteen (lahjottamisen ominaisuuteen), samalla kun siirrämme informaatiota aivokantajasta, tai tarkemmin sanottuna vastaanottamisen ominaisuudesta toiseen kantajaan: lahjottamisen ominaisuuteen.

Käännetty Jälki

Kysymys: Jos alan huomata, että olen Faaraon orja ja ajan mukaan muutun Luojan orjaksi, missä silloin on ”Minäni”?

Vastaus: Sinun pitää vielä löytää ”Minäsi”. Emme vielä ole ihmisiä, sanomme vain, että oletettavasti olemme jo olemassa. Sydämen piste on ihmisen alku minussa; se on siemennesteen pisara, josta tulen kasvamaan. Ja minun pitää vielä löytää ”Minäni”.

Toistaiseksi en ole ”mitään”: En ole olemassa. (Kun vaihdat kahden viimeisen kirjaimen järjestystä sanassa ”Minä” – ”Ani” saat ”ei mitään” – ”Ain” ja luotua kutsutaan ”luotu ei mistään” ”Yesh Mi Ein” (olemassaolo puuttumisesta). Tätä Luojan muotoa, joka paljastuu minussa siinä määrin kun valmistelen aineistoni omaksumaan tämän muodon Luojasta, tullaan kutsumaan ”Minäksi” (Ani). Toisin sanoen Luojan jälki minussa tulee olemaan ”Minäni” ja kaikki muu jää ”ei miksikään”.

Tämä siitä syystä, että halu ei ole minun, se tulee Häneltä, Hän suorittaa kaikki teot. Minä en ole olemassa yksilönä, joka tekee päätöksiä. Jos valmistelen aineiston havainnoidakseni Hänen ominaisuutensa, jotka Hän jättää jälkinä minuun, aineistooni, silloin tulen olemaan Hänen jälkensä. Tätä muotoa kutsutaan sieluksi.

Luojan muoto, jälki halussani, sitä kutsutaan sieluksi ja sitä minä olen.

Altruismin Psykologia

Kysymys: Miten voimme välttää itsekkyytemme vaaran ja muuntaa selvennyksen siitä psykologiaksi?

Vastaus: Psykologiassa ei ole mitään pahaa. Itse asiassa kabbala on sisäinen henkinen psykologia. Tämän maailman psykologia on luonteeltaan itsekäs; se tutkii ihmisen egoa.

On kuitenkin olemassa toisenlainen psykologia, joka keskittyy niiden tutkimiseen, jotka pyrkivät kehittämään lahjoittamisen ominaisuuden sisässään, jotka oppivat työskentelemään lahjoittamisessa ja näkemään todellisuuden tämän ominaisuuden kautta mieluummin kuin vastaanottamisen ominaisuuden kautta. Tällaista psykologiaa kutsutaan Kabbalan Viisaudeksi. Tämä on ainoa ero näiden kahden psykologian lajien väillä.

Tämän maailman psykologia opiskelee halun käyttäytymislakeja, joka mielii täyttymystä itsensä tähden. Kabbalan viisaus tutkii halun käyttäytymislakeja, joka mielii täyttymystä lahjoittamisen tähden.

Henkinen psykologia johtaa itsensä tutkiskeluun. Se on työkalu, joka mahdollistaa Luojan rakastamisen saavuttamisen seuraavasti: halumme miellyttäminen, järki ja sydän, ryhmä, luomisen päämäärä, kytköksemme ryhmään ja keskinäinen tae keskuudessamme. Päämäärän mukaan, jonka olimme asettaneet itse, opiskelemme kabbalaa mieluummin kuin pelkkää psykologiaa.

Se voi vaikuttaa psykologialta, mutta itse asiassa se on itsemme korjattu versio. Materiaali, jota opiskelemme on aistimme ja halumme saada mielihyvää. Tämä on psykologian teema, sillä sen päämäärä on opettaa meitä miten voida paremmin.

Muut tieteet, kuten fysiikka ja kemia tavoittelevat muita, abstraktimpia päämääriä. Itse asiassa kehitämme niitä vain voidaksemme paremmin. Olemme kykenemättömiä tekemään pienintäkään liikettä tässä maailmassa, joka tavoittelee vaihtoehtoista päämäärää.

Kärsivällisyyttä – Ja Kaikki Hoituu

Kysymys: Mistä voin ottaa voimaa itseni mitätöimiseen ryhmän edessä, jotta jokainen tuntee itsensä pienemmäksi kuin muut?

Vastaus: Jos ryhmä kehittyy oikein ja siirtyy tilasta toiseen, silloin jokainen hänen ryhmässään on hänen tilassaan, täydentäen muita. Tuloksena tästä koko ryhmä edistyy.

Vaikka jotkut tovereista voivat tuntea putoamisen ja jotkut nousun ja osa hahmottaa mielellä ja osa tuntee, silti kaiken kaikkiaan he edistyvät. Tämä vaatii kärsivällisyyttä. Henkinen kunnioitus sisältää halun sietää ja olla sinnikäs. Meidän tulee ymmärtää, että en suorita toimintoja itse, vaan kutsun ne.

Pitkäikäisyyden Salaisuus

Kysymys: Miten saavutamme lahjoittamisen ominaisuuden niin lyhyen eliniän aikana?

Vastaus: Elämäsi riippuu tyystin siitä, miten paljon lähestyt lahjoittamisen ominaisuutta. Jos lähestyt sitä, elämäsi pitenee, jotta voit saavuttaa tuon tilan. Jos et, miksi silloin kärsiä syyttä? Sinun pitää syntyä uudestaan ja ehkä silloin sinua onnistaa.

Siksi on sanottu: ”Vastoin tahtoasi sinut luotiin, vastoin tahtoasi synnyit, vastoin tahtoasi elät ja vastoin tahtoasi tulet kuolemaan”, eli sinulle ei anneta valinnanvaraa. Jos sinulla kuitenkin on kutsu kohota seuraavalle tasolle, Luojan linnaan, yritä toteuttaa se.

Älä Tee Ylilyöntejä

laitman_714Kysymys: Mikä rooli askeesilla on ihmisen kehityksessä?

Vastaus: Kabbala suhtautuu hyvin negatiivisesti erinäisiin rajoituksiin. Se ei vaadi henkilöltä mitään otettaessa huomioon hänen maallinen elämänsä. Voit periaatteessa tehdä mitä haluat.

Se taas on eri asia kun syvennyt tässä maailmassa erinäisiin käytäntöihin ja harjoitat niitä. Elä normaalisti. Jos pidät joogasta, joogaa. Jos pidät juoksemisesta aamuisin, juokse. Jos jokin tietty ruokavalio on terveellisemoi sinulle kuin toinen, syö sitten sen mukaan. Millään näistä ei ole merkitystä. Kaikkein tärkeintä on olla kääntämättä mitään kultiksi.

Kabbala kohtelee kaikkia ihmisiä ehdottoman normaalisti. Ei ole merkitystä miten ihminen elää, millaisia tapoja hänellä on ja mitkä ovat hänen  tottumuksensa, uskonnollinen vakaumuksensa ja taipumuksensa. Ei ole mitään merkitystä kuka hän on materialistisessa, “maallisessa” maailmassa.

Palaamme jällee sisimpään olemukseen: Egoisimi nousee meissä, jotta korvaisimme sen itsemme yläpuolella. Sen takia, sillä millainen olen ei ole yhtään mitään merkitystä. Rajoittaessasi itseäsi ruuan suhteen tai soveltaessasi erinäisiä menetelmiä- yksikään näistä ei auta sinua. Mikään ei auta.

Päinvastoin, henkilö joka tekee jotain fyysistä harjoittelua tai rajoittaa tiukasti itseään kuvittelee että hän on jo kehittynyt eteenpäin, saavuttanut jonkin asteen, on vanhurskas ja niin edelleen.

Tämä voi vain hämmentää ihmisiä. Sen takia, elä normaalisti, rauhallisesti, syö hyvin ja mieti terveyttäsi sekä ammattiasi. Ota osaa yhteiskuntasi asioihin.

Yhdessä näiden kanssa opiskele Kabbalaa. Tämä tasapaino tai luonteva tila on kaikkein suositeltavin. Kohtalo on asettanut sinut ympäristöösi, joten mene virran mukana. Sitten tulet näkemään, että todellisuudessa kaikki muu on ihateellisessa tilassa, paitsi sinä itse.

Resepti Onnellisuuteen? Kiitos, Mutta Ei Kiitos!

laitman_911Kysymys: Voiko Kabbala auttaa henkilöä löytämään yhteisymmärryksen miehen ja naisen välillä tai korjata perhe- tai työsuhteita?

Vastaus: Ei, et pysty luomaan Kabbalan tieteen avulla itsellesi hyvää elämää tässä maailmassa. Hyvä elämä tulee sen tuloksena, kun käytät (käännät) kaiken paljastamasi pahuuden rakkaudeksi lähimmäistäsi ja Luojaa kohtaan. Sitten kaikki ne pahana tuntemasi halut eivät enää ilmene sinussa. Kabbalan tiede ei valehtele henkilölle! Tämä ei ole puoskaroinnin psykologiaa; se ei ole mystiikkaa tai magiaa jonka keinoin parannamme elämäämme!

Kabbala selittää että sinussa paljastuva pahuus on tavoitteellista. Sen tarkoituksena on työntää henkilö kohti korjausta. Sinun ei tarvitse mitätöidä halua jossa tunnet olosi pahaksi, vaan ennemminkin sinun tulee myöntää että halu on paha lähimmäisen vihasi takia ja kun korjaat vihasi rakkaudeksi pystyt nauttimaan siitä (rakkaudesta), eikä pahan halu tule enää paljastumaan sinussa.

Jos haluat perustaa perheen tai olet jo naimisissa ja eripura, katkeruus ja väärinymmärrys tulee välillenne, se väärinkäsitys on mahdotonta korjata ilman asenteesi korjaamista luotuihin ja Luojaan. Luoja on välissänne: “Mies ja nainen-ja Shechina heidän välissään.”

Toistaiseki Shechina on edelleen “maanpaossa”. Se tulee paljastetuksi pahuutena, vahingoittavana voimana, yhteisen vihan voimana joka asettaa henkilöt toisiaan vastaan. Luoja tekee tämän tarkoituksella, jottei henkilö liittyisi edelliseen, elolliseen tasoon tavalla jolla naaraspuoliset eläimet liittyvät uroksiin tuottaakseen jälkeläisiä. Vaan jotta henkilöt sulautuisivat kuten kaksi sielua sulautuu yhteen ja paljastaa lahjoittamisen yhteisen voiman joka liittää ne yhdeksi.

Jos kykenet korjaamaan teidän välisen suhteenne näin, teistä todella tulee perhe. Muutoin et kykene tekemään sitä. Kabbala ei anna sinulle neuvoja, ratkaisuja tai lääkitystä nykyiseen tilaasi, vaan se nostaa sinut uudelle tasolle, jossa tulet olemaan onnellinen, menestyksekäs ja täydellinen.

Kaikki maailmassamme paljastuva kärsimys, ongelmat ja iskut eivät ole olemassa siksi, että ne toisivat rauhan ja täydellisyyden tähän maailmaan vaan kohottaakssen meidät maailmamme yläpuolelle. Muutoin se on kuten kommunismin rakentuminen Venäjällä. Jos teet jotakin joka ei ole Luojan hyväksi, tarkoittaen ettet pyri saavuttamaan täydellistä lahjoittamista, silloin et saavuta mitään.

Minusta tuntuu pahalta, on ongelmia perheen kanssa, töissä, lasteni ja terveyteni kanssa, haluan kuitenkin menestyä kaikilla näillä osa-alueilla. Kabbala sanoo, tulen tuntemaan oloni hyväksi? Hyvä on, suostun opiskelemaan Kabbalaa! Tehdä siten, että minun tulee lahjoittaa toisille? Sitten suostun lahjoittamaan toisille-mitä tahansa, että tuntisin oloni hyväksi.

Tätä kutsutaan Lo Lishmaksi (ei Luojan vuoksi). Tämä tarkoittaa, että tiedät metodin ja haluat herättää sen eloon kaikkien takia jotta myös sinä tuntisit olosi hyväksi. Nyt kaikki riippuu siitä, millaisen annoksen olet valmis lahjoittamaan toisille parantaaksesi tilaasi.

Ensin se on 1% muille ja 99% itsellesi. Sitten päin vastoin: 99% muille ja 1% itsellesi kunnes saavutat voiman, jonka avulla et halua mitään itsellesi. “En välitä mitä minulle tapahtuu, haluan lahjoittaa muille.” Tätä kutsutaan “lahjoittamiseksi lahjoittamisen vuoksi”.

Emme kuitenkaan koskaan pysty palaamaan menestyksekkääseen ja korjattuun materialistiseen elämään. Kaikki metodit jotka väittävät sen saavuttamisen olevan mahdollista valehtelevat. Kabbala kertoo alusta alkaen, että se on mahdotonta sillä kaikki tässä maailmassa sijaitseva pahuus on sitä varten että kohoaisit uudelle tasolle.

Sen takia, jos sovellat Kabbalan tiedettä parantaaksesi (tätä) elämää ja ryhdyt myymään pyhää vettä ja punaisia nauhoja, siitä (Kabbalasta) tulee tappavaa myrkkyä.Meidän täytyy ymmärtää että syy maailman yleiseen tilaan on tarve kohottaa meidät, mutta ei parantaa tilannettamme. Tämä on se ero Kabbalan ja muiden metodien välillä.

Sen takia, jos joku lupaa sinulle hyvän elämän tässä maailmassa tai terveyttä ja onnellisuutta henkilökohtaisessa elämässäsi, älä usko sitä-se on valhe ja vastoin luonnon lakia! Luonto pyrkii kohottamaan meidät inhimilliselle tasolle. Kun kohoat tähän tilaan, kaikki asettuu kohdalleen mitä ihmellisimmällä tavalla!

Kuinka Muuttua Sankariksi

Kysymys: Mitkä olivat viimeiset ponnistuksesi ennen kuin Luoja vastasi sinulle? Mitä teit ennen muurin (Machsomin) murtumista?

Vastaus: Kysymys on epätarkka, sillä tämä tapahtuu yllättäen. Se mikä toimii on erilaisten ponnistusten yhtälö, joidenkin olemassaoloa et voi edes aavistaa. Vasta myöhemmin, kun selvität ”kasaantuneen kokoelman”, alat ymmärtää että kaikki läpikäymäsi oli välttämätöntä saavuttamasi saavuttamiseksi.

Niin kauan kuin ponnistusten lopullinen tulos ei paljastu sinulle, et tiedä paljonko sinulla on vielä jäljellä. Siksi on mahdotonta sanoa mikä ponnistus oli juuri se joka tuotti tulosta.

Kysymys: Mitä erityistä sinun ponnistuksissasi oli?

Vastaus: Vain kärsivällisyys, päättäväisyys ja johdonmukaisuus (tietenkin taustalla oli myös huolia ja kaikkea niihin liittyvää). Bal HaSulam kirjoittaa tästä kuuluisassa esimerkissään osiossa no. 133 Johdanto Talmud Eser Sefirottiin: ”Vain sankarit heidän joukossaan, joiden kärsivällisyys riitti, päihittivät vartijat ja avasivat portit. Heidät palkittiin oitis ja he saivat nähdä Kuninkaan kasvot…”

Kuka on sankari? Hän on sellainen henkilö jolla on kärsivällisyyttä riittämiin ja joka tekee kaiken voitavansa jottei kääntyisi polulta.

Vaikea Urakka Joka Perustuu Yksinkertaiseen Periaatteeseen

Kysymys: Useat kysyvät mitä meidän tulee tarkalleen tehdä jotta Luoja korjaa meidät? On havaittavissa selvä halu saada yksinkertainen ja selkeä vastaus.

Vastaus: Jokainen haluaa kuulla selkeän vastauksen: ”Kerro meille tarkalleen mitä tehdä ilman kaikkia näitä monimutkaisuuksia!” Ihmiset haluavat uurastaa robotin lailla liukuhihnan äärellä, painaen vain yhtä nappia, ajattelematta yhtään mitään. Mutta niin se ei toimi!

Sinun tulee todella ponnistaa ja ”tehdä kaikki mitä vallassasi on tehdä.” Tämä siitä syystä että henkinen astiamme (Klimme) on erityisen monimutkainen ja sisältää 613 (Tarjag) halua, 10 Sefirottia, 3 viivaa, 22 kirjainta, lukemattomia luonteen ominaisuuksia sekä hyvin erilaisia komponentteja.

Tästä syystä yksinkertainen ele ei tässä riitä, vaan täytyy opiskella (joko fyysisessä ryhmässä tai virtuaalisesti internetin tai television välityksellä), osallistua tovereiden kokoontumisiin (Jeshivat Haverim) sekä konventioihin. Olen olemassa rikkoutuneen sielun sirpaleiden joukossa ja minun on palautettava kytkös niihin jotta särkyminen voi korjaantua.

Voidakseni aistia henkisen maailman ja Luojan, minun tulee kytkeytyä muihin sieluihin ja vain kytköksessämme tunnemme Luojan. Emme tunne Häntä missään muualla, paitsi verkostossa joka kytkee meidät toisiimme. Vain jälleenrakentaessani yhteisen sielun kehon ja sen alkaessa toimia kunnolla, tunnen sen sisällä Valon joka täyttää sen ja  virtaa paikasta toiseen.

Tunnen elämän ja erikoisten tapahtumien virtaavan tässä kehossa, energian vaihtuvuus yhdestä toiseen. Tätä kutsutaan henkiseksi elämäksi!

Tehtävä on itse asiassa hyvin yksinkertainen. On olemassa minä, egoisti jolla on sydämen piste, joka täytyy kytkeä muihin joilla on samanlainen piste. Mutta tästä yksinkertaisesta periaatteesta nousee monta välttämätöntä toimenpidettä: yhdessä opiskeleminen, valmistelu ja osallistuminen konventioihin, keittiössä työskentelyä jne. Kaikkea tätä kutsustaan ”ryhmätyöksi”.

Mutta mihin tarvitsen kaikkea tätä työtä? Tarvitsen sitä paljastaakseni kytköksen ja rakkauden välillämme. Tähän yksinkertaiseen periaatteeseen nojaten, voit päätyä kaikkeen muuhun, enemmän tai vähemmän kytkeytyneenä päämäärään. Mutta henkinen elämä löytyy vain sielujen välisessä kytköksessä.

Maista Henkistä Maailmaa Jo Tänään

laitman_179On mahdotonta kuvitella minkälaista elämämme olisi, jos näkisimme itsemme vain pelkästään eläiminä. Kuinka tahansa, ihmiskunnalla on uskonto (usko), jonka avulla se hillitsee itsekkyyttään edes hieman. Kaikki nämä uskomukset perustuvat yhteen ajatukseen: – kuoleman jälkeiseen elämään.

Mutta Kabbalan viisaus ajattelee toisin.  Se toteaa, että on olemassa taso, nimeltä “kuolema”, jossa me olemme tällä hetkellä, ja on olemassa myös aivan eri taso, nimeltä “elämä”.

Jos näin on, niin siitä seuraa, että olen tässä maailmassa vain kerran, eikä minusta jää mitään kuolemani jälkeen? Mitä sitten voi tulla takaisin? Mitä sinulla on sellaista, joka voidaan saada takaisin? Ruumis kuolee ja menettää voimat, jotka pakottivat sen liikkumaan, kuten moottorin, joka toimi aikaisemmin ja yhtäkkiä vain pysähtyi. Mihin tämä voima menee? Luuletko, että se palaa jonnekin Yläpuolellemme, “alkuperäiselle paikalleen?” Ei, molekyylit vain lakkasivat toimimasta. Oliko niissä mitään henkistä?

Mistä johtuu, että meillä yht’äkkiä on tällaisia fantasioita? Koko maailma elää tässä uskossa. Ainakin on olemassa jonkin verran lohtua siitä, että kuoleman jälkeen jokatapauksessa on jotain.

Entäpä, miksi kabbalistiset kirjat kertovat, että jos emme korjaa itseämme tänä elinaikana, niin palaamme tähän maailmaan uudelleen ja jatkamme jälleensyntymistä tällä tavalla? Tämä todellakin on niin; – meidän täytyy vain selvittää, mitä tämä kaikki tarkoittaa.

Kabbalassa usko on saavuttamista. Se merkitsee henkisen maailman näkemistä ja tuntemista, kuten kirjoitettu on: “Kokeile ja näe, kuinka Herra on hyvä.” Minä “näytän” Hänelle kaikki aistini siten, että tunnen Hänet “jokaisella kehoni säikeellä. “Tämä ei ole uskoa; se on kaikkein todellisin tunne, mikä mahdollista on olla.