Tag Archives: Kärsimys

Saattaa Maailma Yhtenäisyyteen

Lukiessa Zoharin Kirjaa, meidän tulisi pitää mielessä, että kaikki korjaukset kerääntyvät keskinäiseen yhtenäistymiseemme. Meidän tulisi nähdä kaiken maailmassa tänään tapahtuvan irtikytkennän paljastumisena. Lopulta viha, epäjärjestys ja kaikki ongelmat jotka ilmaantuvat, paljastuvat, jotta me ja koko maailma tuntisimme, että meidän täytyy korjata kytkökset  välillämme.

Siinä määrin kun työskentelemme levittämisen kanssa ja puhumme kytköksestä kaikkien välillä separaation ja vastarinnan yläpuolella, jokaisen kansan osan ja maailman välillä, siinä määrin me valmistelemme ja vaadimme yhtenäistymistä opiskelun aikana.

Siitä syystä, mitä enemmän pyrimme ja vaikutamme ja levitämme tätä tietämystä, sitä enemmän puhumme yhtenäistymisestä, yrittäen saattaa kansan yhtenäistymiseen, sitä enemmän vaadimme sitä opiskelun aikana, ja silloin ansaitsemme Valon ohjauksen meihin ja meistä – kansalle ja maailmalle.

Ratkaisun Tarjoaminen Maailmalle

Kysymys: Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa haluavat kasvaa henkisesti. Entä loput, mitä heistä?

Vastaus: Kaikki kärsivät, kaikki voivat pahoin. Katso vain kuinka levottomuus lisääntyy ympäri maailmaa. Eikö ole ilmiselvää että sijaitsemme vastoinkäymisten äärirajoilla? Tämä prosessi kiihtyy uskomatonta vauhtia. Sain hiljattain kirjeen espanjasta missä tavalliset ihmiset kohtaavat vakavia ongelmia. Työttömyys on ennätyksellisen korkea.

Tällä tavalla Luoja tönii ja kääntää jokaisen katsomaan Häntä. Haluavat sitten tai ei, ihmiset alkavat kysyä: ”Mitä meidän tulisi tehdä? Miten selviämme tästä vaikeudesta?” Ensinäkin vaikeuksien välttäminen on avain: Jos henkilöllä ei ole mitään syötävää tai rahaa, jolla maksaa vuokra, jos häneltä puuttuu välttämättömyystarvikkeet, silloin tuskin henkiset asiat kiinnostavat häntä. Mutta voit näyttää heille ratkaisun.

Lue analyytikoiden kirjoituksia, etsi mistä ikinä haluat: Tänä päivänä kellään ei ole ratkaisuja maailman ongelmiin. Se on ainakin ilmiselvää. He jotka edelleen ovat vallassa, niin kuin myös poliittiset kommentaattorit, ovat täysin tietoisia siitä, että sijaitsemme umpikujassa. Kenelläkään ei ole rohkeutta nostaa kättään ja tarjota omaa ratkaisua. On liiankin selkeästi nähtävissä kuinka epärealistista ja epäkäytännöllistä se mitä he tarjoavat on. Tällaisessa tilanteessa vain me osaamme ottaa kantaa.

Parhaimmiston Tietoisuuteen Pääseminen

Kysymys: Miten muutokset kasvatusjärjestelmässä tulevat tapahtumaan  – hallituksen aloitteesta yläpuolelta vai massojen paineesta alapuolelta?

Vastaus: Johtajat pelkäävät vain ”tuolejensa” puolesta, ei muuta. Jos massat tulevat ulos kaduille ja alkavat heilutella noita tuoleja, eivätkä vain sytytä autoja tuleen, vaan ryhtyvät vakavempiin tekoihin, silloin johtajat alkavat kuuntelemaan heidän vaatimuksiaan. Lopulta heidän on myönnyttävä. Kysymys kuuluu: Tulemmeko olemaan kykeneväisiä tarjoamaan heille selityksiä välttämättömistä toimenpiteistä? Meidän pitää pyrkiä tekemään niin mahdollisimman paljon.

Tavalla tai toisella meidän pitää  päästä johtajien tietoisuuteen, mutta molemmilta puolilta: alhaaltapäin, massojen kautta, jotka menevät ulos kaduille ja suoranaisesti ylhäältäpäin. Loppujen lopuksi puhumme globaalia maailmaa käsittelevistä opinnoista, muutoksista opetuksessa ja maailmanlaajuisen kasvatusjärjestelmän rakentamisesta, jossa jokainen tulee opiskelemaan saaden siitä määrättyä palkkaa, joka tulee olemaan ylläpitokeino.

Tämä oppiminen tulee tapahtumaan työn sijasta, mutta todellisuudessa se tulee olemaan ihmisten työtä henkisessä mielessä. Jokainen henkilö tulee houkuttelemaan valoa puoleensa voimiensa ja kykyjensä mukaan ja tämä tulee olemaan hänelle palkkio. Loppujen lopuksi, valo pitää sisällään kaiken mahdollisen olemassa olevan runsauden.

Kuinka monta ihmistä tarvitaan jotta elintärkeät tarvikkeet voidaan taata kaikille maapallon asukkaille? Vaatteita, ruokaa, rakennetta, palveluja – kaikkea sitä mikä on välttämätöntä normaalin elämisen puitteissa? Ihminen työskentelee esimerkiksi puoli päivää ja opiskelee toisen puolen päisvästä. Näin kaikki toimivat.

Kaikki tämä voidaan kuitenkin vain saavuttaa johtajien avulla, tai tarkemmin sanottuna yleisen mielipiteen avulla, ajattelijoiden kautta, mukaan lukien tiedemiehet, yhteiskuntatieteilijät, poliittiset tiedemiehet ja kaikki ne jotka kohoavat massojen yläpuolelle, mutta eivät liian ylös. Loppujen lopuksi huipulla olevat ovat pääasialliosesti ”tuhoajia”, kun taas me puhumme etupäässä yliopistoympyröistä.

Kriisi Henkisen Edistymisen Apukeinona

Meidän tulee määritellä kunnolla nykyinen tilamme maapallomme asioissa. Epäkohdat ovat tarkoitettuja korjattavaksemme, jotta käyttäisimme niitä apukeinoina kohota ylempään maailmaan. Miksi muuten elän täällä? Miksi koen kaikki nämä vaikeudet ja yritän vastustaa niitä. Haluan päästä niiden yli. Tiedostan tilanteen ja olen kiitollinen kriisistä, sillä korjaamalla sen pääsen ylempään maailmaan. Jos kriisiä ei olisi, missä silloin työskentelisin, missä muuntaisin itseni voidakseni kohota ylemmälle tasolle?

Puhumme apukeinosta joka sallii meidän kehittyä ja korjata itsemme. Paljastamme sairauden, mutta nyt, työskentelemällä hoidon kanssa, saavutamme luonteemme ja ymmärrämme mitä meiltä puuttuu saadaksemme Luojan luonteen.

Kriisi ei tietenkään ole se asia josta pitää innostua, vaan pahuuden paljastaminen. Meillä tulisi kuitenkin olla käytännöllinen suhtautuminen siihen. Yllättäen huomaan että olen ilkeä, ahne ja haluan vain hallita muita, enkä välitä vähääkään kenestäkään muusta – ja arvioin nämä huomiot apukeinona reitillä. Olen kiitollinen vioista jotka paljastuvat, sillä ymmärrän niiden tarkoituksen.

Tästä syystä meidän ei tulisi vaijentaa tai peittää maailman ongelmat itseltämme. Päinvastoin, meidän tulee paljastaa ne muille, emme pelottaksemme heitä, vaan parantaaksemme sairauden. Meidän tulisi näyttää kaikille että on vain yksi ulospääsy: käsitellä kriisiä käytännöllisesti, käyttää sitä tehdäksemme laadukkaita muutoksia.

Silloin tulemme yllättäen tuntemaan että olemme tekemässä mahtavaa korjauken työtä, jonka tulos tulee olemaan ikuinen, täydellinen elämä. Mikä voisi olla sen parempaa? Emme haluaisi jäädä elolliselle tasolle, syntyen ja kuollen yhä uudelleen. Se on sitä paitsi mahdotonta, kehityksemme kautta olemme jo saavuttaneet tarpeen kohota seuraavalle tasolle, korkeampaan ulottuvuuteen.

Emme pelkästään yritä selittää kriisin luonnetta ihmisille, vaan osoitamme sen ylevämmän päämäärän. Ei ole kyse siitä että se kasvattaa meitä ja tuo meidät lähemmäksi, pakottaen meidät yhtenäistymään. Kaikki nämä ovat vain apukeinoja, tikkaat joiden avulla kiipeämme uudelle olemassaolon tasolle.

Murhe Muuttuu Iloksi

Baal HaSulamin kirjoituksia, Kirje 19: Henkilö ei ole valmis adheesioon Luojan kanssa yhdellä kerralla, vaan vähitellen, niin kuin on kirjoitettu: ”Hyvyys ja armeliaisuus tulevat seuraamaan minua”. Siitä syystä hän luo kaipuut jotka ovat alkua adheesiolle, niin kuin on kirjoitettu: ”oikeamielinen joka kärsii”. Hän kärsii koska Luoja ei halua adheesiota hänen kanssaan. Siksi henkilö kokee kaipuuta ja murhetta ilman rakkautta, joka on välttämätöntä adheesiossa. Hän kokee murhetta joka muuttuu adheesion iloksi.

Kysymys: Miten voimme tavoitella kytköstä Luojaan kärsimysten tiloissa jotka Hän meille lähettää?

Vastaus: Luoja ei lähetä meille kärsimystä. Häneltä tulee vain hyvyyttä, mutta egoismissani tunnen Hänen ystävällisen suhtautumisensa vastakohtaisella tavalla, tarkoittaen että koen kärsimystä. Tämä on juuri ”havahtuminen” joka on välttämätön päämäärän saavuttamiseksi, egoismini muuntamisen lahjoittamiseksi. Silloin kärsimys muuttuu nautinnoksi.

Mikään ei muutu paitsi asenteeni maailmaa kohtaan, niin kuin on kirjoitettu: ”Syöt sitä mikä on vanhentunutta”. Olet muuntanut itsesi ja asenteesi sille mitä tapahtuu. Olet kohonnut ”halusi nauttia” yläpuolelle ja siksi kärsimyksen sijaan koet nautintoa.

Aikaisemmin tavoittelit kuvitteellisia täyttymyksen lähteitä, mutta nyt tavoittelusi Luojaan saa murheesi ja kärsimyksesi muuttumaan täyttymykseksi, sillä et halua tämän lisäksi mitään. Haluat vain haluta Häntä ja tämä itsessään täyttää sinut.

Maailma On Pyöreä

Kysymys Japanista: Mitkä ovat syyt meille tapahtuvaan katastrofiin? Säätiedotusten mukaan edessämme on lisää järistyksiä. Voimmeko me kaikki estää näitä tapahtumia täällä ja koko maailmassa?

Vastaus: Vastatakseni tähän kysymykseen, meidän täytyy ensin ymmärtää missä olemme. Olemme “pyöreässä” maailmassa. Tätä Kabbalan tiede selittää meille ” todellisuuden käsityksen” osassa.

Älkäämme odottako tuskaisten todisteiden ilmenemistä maailmassamme. Huomaamme kivuliaiden kokemusten kautta, että me kaikki olemme kytköksissä toisiimme, että maailma on globaali ja integraali, perhosvaikutuksineen ja niin edelleen. Älkäämme oppiko läksyjämme meitä jatkuvasti kohtaavista katastrofeista joiden tarkoituksena on vakuuttaa meidät. Oppikaamme se sen sijaan Kabbalan tieteestä.

Se voi olla lian myöhäistä sillä hetkellä kun elämänkokemuksemme alkaa toimimaan. Kuinka monta tsunamia, maanjäristystä ja muita katastrofeja täytyy tapahtua, että tulisimme viisaammiksi? Kääntykäämme sen sijaan tieteen ja viisuden puoleen. On kirjoitettu: “Hän joka oppii on viisas”. Mitä viisas henkilö sitten oppii?

Tiedämme Kabbalan tieteestä, että koko todellisuus koetaan sisällämme, koska se on siellä. Havaintokykyni jakautaa viiteen tasoon. Kolme tasoa ovat sisäisiä tuntemuksiani; juuri, sielu ja keho. Ne “pukevat” minut sisältä. Tämän lisäksi on olemassa ulkoisia yksityiskohtia, jotka havaisten itseni ulkopuolelta: “Vaatteet” ja “Linna”. Tämä on koko maailma ulkopuolellani. “Vaatteet” ovat kaikki sen alueen sisällä, jotka kehoni ja aistini voivat tavoittaa kun taas “Linna” on se kaukana oleva, saavuttamattomat asiat, tai toisin sanoen, asiat jotka eivät ole kontrollissani.

Näin todellisuus on jaettu. Sen sisempää osaa kutsutaan nimellä Galgalta ve Einaym, kun taas ulkoista osaa kutsutaan AHP:ksi. Tämä jako oli seurausta henkisestä hajoamisesta, minkä vuoksi tunnemme Galgalta ve Einaym:in sisällämme vain heikosti, emmekä omaa minkäänlaista havaintoa että AHP olisi osa meitä. Jaamme todellisuutemme näin viimeiseen korjaukseen saakka, jolloin Galgalta ve Einaym yhdistyy AHP:n kanssa kokonaiseksi kymmeneksi Sefiraksi.

Meidän täytyy vetää tästä seuraava johtopäätös: Tunnemme kaiken Kelim:imme sisällä. Se voi olla tsunami, maailma tai universumi kaikkine tähtineen ja galakseineen. Kaikki on sisälläni, egoistisessa halussani: Haluni on rakennettu näin, joten havaitsen siinä kahteen osaan jakautuneen todellisuuden: “Minä” ja “Minun ulkopuolella”. “Minä” on Galgalta ve Einaym, juuri, sielu ja keho, kun taas “Minun ulkopuolella” on AHP, “Vaatteet” ja “Linna”, kaksi ulkoista havainnoinin kategoriaa.

Sisäisessä ja ulkoisessa Kelim:ssäni tapahtuu erinäisiä muutoksia. Tarkasteltaessa luonnonkatastrofeja on hyvin vaikeaa ymmärtää miksi nämä tuskaiset tapahtumat tapahtuvat ulkoisessa Kelim:ssä sisäisen Kelim:n sijaan. Miksi nämä muutokset vaikuttavat tänään sieluni tiettyyn osaan jota kutsutaan “Japanin kansaksi”? Miksi katastrofi tapahtui kaikista ihmisistä juuri heille?

Sieluni sisältää myös muita osia, joita havaitsen ystävinäni. Todellisuudessa he eivät ole olemassa itsenäisinä, vaan he ovat silmissäni osa minua. Tämä tulee olemaan näin kunnes (todellisuuden) käsitykseni on täydellinen. Silloin kaikki tulee yhdistymään yhdeksi kokonaisuudeksi, yhdeksi haluksi, hitsautuneeksi ja täydellisesti muokatuksi lahjoittamista kohti. Tämä on korjattu muoto.

Jos emme katso todellisuutta näistä asemista, emme kykene koskaan havainnoimaan tapahtumia oikein, mukaanlukien sotia, katastrofeja, korruptiota tai mitään muutakaan. Emme kykene koskaan perustelemaan Luojan toimia tai ymmärtämään kuinka kaikki liikkuu korjauksen suuntaan.

Emme kuitenkaan selviä ilman oikeaa näkökulmaa asioihin, ilman kuvaa “pyöreästä” maailmasta joka on henkilön sisällä ja riippuu hänen korjauksestaan. Ulkopuolellani ei le mitään. Minä olen “kaikki”. Tämä on maailmani, maanjäristykseni, Japanini, Libyani, Israelini, planeettani ja universumini. Näin kaikki heijastavat ominaisuuksiani joita ei vielä ole korjattu.

Ole Iloinen Pahasta, Joka Tulee Paljastumaan Sisältäsi

Kysymys: Haluaisin tietää: Missä kohtaa sisälläni pahan taipumus sijaitsee? Onko se sydämessä vai egoni sisällä? Kuinka voin löytää sen ja päästä siitä eroon?

Vastaus: Baal HaSulam kirjoittaa että hän iloitsi uuden pahan ominaisuuden paljastumisesta itsessään. Ne eivät ole uusia mutta en ovat kätkettyinä henkilöltä, emmekä tiedä milloin kaikki pahuus tulee paljastumaan jota ei ole vielä paljastettu. Todellakin, ne hetket ovat epämiellyttäviä jolloin pahuus tulee paljastetuksi. Henkilö alkaa kuluttaa itseään loppuun, sillä hän ei ole samaa mieltä sen (pahuuden) kanssa eikä halua sitä. Myös tämä lähestymistapa täytyy korjata.

Totta puhuakseni, meidän tulee vain olla onnellisia kun pahuus tulee paljastetuksi, mutta ei masokistisella tavalla. Jos tämä pahuus saavuttaa tarvittavat mittasuhteet, henkilö “räjähtää” ja synnyttää sellaisen sisäisen vastustuksen, sellainen tunne tulee ilmestymään hänen sydämestään ja hän tulee kokemaan Ylemmän paljastumisen.

Sitten, suhteessa sydämeensä, henkilö ilmestyy muille ihmisille ja alkaa tuntemaan henkisyyden maailman jota ei voi tuntea sisältä päin vaan ainoastaan muiden ihmisten halussa. Tämä on joka tapauksessa hyvä tunne. Silloin henkilö kokee jokaisen hetken kuten suurena seikkailuna missä hänen halunsa ja intentionsa alkavat avaamaan hänelle maailmaa.

Resepti Onnellisuuteen? Kiitos, Mutta Ei Kiitos!

laitman_911Kysymys: Voiko Kabbala auttaa henkilöä löytämään yhteisymmärryksen miehen ja naisen välillä tai korjata perhe- tai työsuhteita?

Vastaus: Ei, et pysty luomaan Kabbalan tieteen avulla itsellesi hyvää elämää tässä maailmassa. Hyvä elämä tulee sen tuloksena, kun käytät (käännät) kaiken paljastamasi pahuuden rakkaudeksi lähimmäistäsi ja Luojaa kohtaan. Sitten kaikki ne pahana tuntemasi halut eivät enää ilmene sinussa. Kabbalan tiede ei valehtele henkilölle! Tämä ei ole puoskaroinnin psykologiaa; se ei ole mystiikkaa tai magiaa jonka keinoin parannamme elämäämme!

Kabbala selittää että sinussa paljastuva pahuus on tavoitteellista. Sen tarkoituksena on työntää henkilö kohti korjausta. Sinun ei tarvitse mitätöidä halua jossa tunnet olosi pahaksi, vaan ennemminkin sinun tulee myöntää että halu on paha lähimmäisen vihasi takia ja kun korjaat vihasi rakkaudeksi pystyt nauttimaan siitä (rakkaudesta), eikä pahan halu tule enää paljastumaan sinussa.

Jos haluat perustaa perheen tai olet jo naimisissa ja eripura, katkeruus ja väärinymmärrys tulee välillenne, se väärinkäsitys on mahdotonta korjata ilman asenteesi korjaamista luotuihin ja Luojaan. Luoja on välissänne: “Mies ja nainen-ja Shechina heidän välissään.”

Toistaiseki Shechina on edelleen “maanpaossa”. Se tulee paljastetuksi pahuutena, vahingoittavana voimana, yhteisen vihan voimana joka asettaa henkilöt toisiaan vastaan. Luoja tekee tämän tarkoituksella, jottei henkilö liittyisi edelliseen, elolliseen tasoon tavalla jolla naaraspuoliset eläimet liittyvät uroksiin tuottaakseen jälkeläisiä. Vaan jotta henkilöt sulautuisivat kuten kaksi sielua sulautuu yhteen ja paljastaa lahjoittamisen yhteisen voiman joka liittää ne yhdeksi.

Jos kykenet korjaamaan teidän välisen suhteenne näin, teistä todella tulee perhe. Muutoin et kykene tekemään sitä. Kabbala ei anna sinulle neuvoja, ratkaisuja tai lääkitystä nykyiseen tilaasi, vaan se nostaa sinut uudelle tasolle, jossa tulet olemaan onnellinen, menestyksekäs ja täydellinen.

Kaikki maailmassamme paljastuva kärsimys, ongelmat ja iskut eivät ole olemassa siksi, että ne toisivat rauhan ja täydellisyyden tähän maailmaan vaan kohottaakssen meidät maailmamme yläpuolelle. Muutoin se on kuten kommunismin rakentuminen Venäjällä. Jos teet jotakin joka ei ole Luojan hyväksi, tarkoittaen ettet pyri saavuttamaan täydellistä lahjoittamista, silloin et saavuta mitään.

Minusta tuntuu pahalta, on ongelmia perheen kanssa, töissä, lasteni ja terveyteni kanssa, haluan kuitenkin menestyä kaikilla näillä osa-alueilla. Kabbala sanoo, tulen tuntemaan oloni hyväksi? Hyvä on, suostun opiskelemaan Kabbalaa! Tehdä siten, että minun tulee lahjoittaa toisille? Sitten suostun lahjoittamaan toisille-mitä tahansa, että tuntisin oloni hyväksi.

Tätä kutsutaan Lo Lishmaksi (ei Luojan vuoksi). Tämä tarkoittaa, että tiedät metodin ja haluat herättää sen eloon kaikkien takia jotta myös sinä tuntisit olosi hyväksi. Nyt kaikki riippuu siitä, millaisen annoksen olet valmis lahjoittamaan toisille parantaaksesi tilaasi.

Ensin se on 1% muille ja 99% itsellesi. Sitten päin vastoin: 99% muille ja 1% itsellesi kunnes saavutat voiman, jonka avulla et halua mitään itsellesi. “En välitä mitä minulle tapahtuu, haluan lahjoittaa muille.” Tätä kutsutaan “lahjoittamiseksi lahjoittamisen vuoksi”.

Emme kuitenkaan koskaan pysty palaamaan menestyksekkääseen ja korjattuun materialistiseen elämään. Kaikki metodit jotka väittävät sen saavuttamisen olevan mahdollista valehtelevat. Kabbala kertoo alusta alkaen, että se on mahdotonta sillä kaikki tässä maailmassa sijaitseva pahuus on sitä varten että kohoaisit uudelle tasolle.

Sen takia, jos sovellat Kabbalan tiedettä parantaaksesi (tätä) elämää ja ryhdyt myymään pyhää vettä ja punaisia nauhoja, siitä (Kabbalasta) tulee tappavaa myrkkyä.Meidän täytyy ymmärtää että syy maailman yleiseen tilaan on tarve kohottaa meidät, mutta ei parantaa tilannettamme. Tämä on se ero Kabbalan ja muiden metodien välillä.

Sen takia, jos joku lupaa sinulle hyvän elämän tässä maailmassa tai terveyttä ja onnellisuutta henkilökohtaisessa elämässäsi, älä usko sitä-se on valhe ja vastoin luonnon lakia! Luonto pyrkii kohottamaan meidät inhimilliselle tasolle. Kun kohoat tähän tilaan, kaikki asettuu kohdalleen mitä ihmellisimmällä tavalla!

Poispääsy Epätoivosta

laitman_177_08Kysymys: Onko ilo edistymisen kriteeri?

Vastaus: Kun sulaudun yhteen Luoja kanssa ja sijoitan itseni Hänen vaikutuksensa alaiseksi, tunnen että teen Hänet onnelliseksi.

Kys. jatk.: Mutta emmekö tule epätoivosta? Pitäisikö minun olla onnellinen vai vain tietää että Hän on (onnellinen)?

Vastaus: Joskus henkilö tuntee epätoivoa, mutta tämä ei saa aikaan edistystä. En voi lähentyä Luojaa tässä tilassa. Parasta on tehdä kaikki mahdollinen välttääkseen uppoamasta epätoivoon. On kirjoitettu: ” Typerys istuu kädet ristissä kuluttaen itsensä loppuun.” On Klipa luulla, että edistymme epätoivosta.

Kun (minä) “rellestän” surullisesti pahuudessani toivoen edistyväni, Klipa estää totuuden minulta. En näe valoa, Luojaa, maailmaa täynnä korjauksia, iloa ja täyttymystä. Olen pahuudessa, kuten mato retiisissä ja sieltä minulla ei ole mitään mahdollisuutta edetä.

Emme koskaan edisty pahuudesta. Kuvittele lapsi upotettuna pahuuteen. Kuinka hän kasvaa? Hän hädin tuskin pystyy siihen tai hän ei kasva lainkaan.

Kasvamme vain ilosta, täyttymyksestä ja hyvästä vaikutuksesta. Sen takia meidän täytyy laittaa kaikki energiamme poispääsyyn epätoivosta ja juosta siitä pois. Jokainen ylimääräinen epätoivossa vietetty hetki on pahasta. On parempi että menet ottamaan nokkoset; mitä tahansa muuta kuin tottua epätoivoon.

Kys. jatk.: Mitä tarkoittaa tervehtiä ensin Luojaa ja sitten ihmistä?

Vastaus: Tämä tarkoittaa, että ensin sinun täytyy yhdistää ajatuksesi ja tavoitteesi elämässä, syy miksi olet luotu ja miksi teet(asioita), ajattelet ja päätät tämän? Ja tottakai, tämä on sen takia jotta paljastaisit Luojan sisältäsi. Tämä tarkoittaa että olet tervehtinyt Häntä. Sen jälkeen käännyt (sisälläsi olevan) ihmisen puoleen ja tervehdit häntä tuodaksesi hänet Luoja tasolle.

125 Täydellisyyden Saavutusta

laitman_206Olemme olemassa vain yhdessä ja ainoassa Luojan luomassa todellisuudessa, mutta paljastamme sen vain meitä vastaavalle asteelle saakka. Asteelle jolla olemme ominaisuuksiltamme samankaltaisia sen kanssa. Todellisuus itsessään on pysyvä ja muuttumaton ja sitä kutsutaan Äärettömyyden maailmaksi.

Sillä välin esiinnymme nautinnonn halussa, ominaisuudessa, joka on Äärettömyyden maailman vastakohta: aikomus (intentio) vastaanottaa lahjoittamisen sijaan. Voimme korjata itsemme suorittamalla peräkkäisiä korjauksia kerta toisensa jälkeen, 125 kertaa. Jokainen korjauksemme muuntautuu uuudeksi saavutukseski ja näin me edistymme.

Tämä vaiheittainen saavuttaminen, joka noudattaa muodon yhtäläisyyden lakia, jossa ei ole sijaa kompromisseille: sijaitsemme järjestelmässä joka toimii kuten elävä organismi. Jos vastaat sitä (olet samankaltainen sen kanssa), vastaanotat oikealla tavalla. Jos taas et (ole samankaltainen) , vastaanotat tämän vastaavuuden puuttumisen mukaisesti. Olet jatkuvassa vuorovaikutuksessa luontoon  riippuen samankaltaisuudestasi sekä  voimiesi suuruudesta siihen.

Jos mikään meissä ei muuttuisi, pysyisimme aina samassa tilassa. Mutta koska Reshimot (“informaatio” geenit, data) kasvavat ja muuttuvat meissä jatkuvasti, olemme tulossa kasvavassa määrin luonnon vastakohdaksi ja eroamme siitä enemmän ja enemmän. Tämä on juuri se mitä tunnemme, oire, erinäisten täyttämättömien halujen ja ongelmien kertymisestä.

Näin tunnemme voimat, jotka painostavat meitä voimakkaammin ja voimakkaammin pahuuden puolelta. Nämä voimat pakottavat meidät väistämättä kääntymään hyvyyttä kohti, tarkoittaen, kuinka saavutaa samankaltaisuus luonnon kanssa.