Tag Archives: Kansainvälinen Kabbala Kongressi

Kaikki Riippuu Oikeanlaisesta Valmistautumisesta

Henkinen teko on täysin riippuvainen valmistautumisesta. Tämä siksi että teko itsessään on ennalta määrätty ja sen on tapahduttava. Mikään ei voi muuttua koko luomisen  ohjelmassa alusta loppuun. Kaikki nämä vaiheet ovat jo ehdottomasti määriteltyjä.

Ihminen voi sekaantua johinkin osiin ohjelmaa, mutta vain muuttaakseen sen vauhtia. On kuitenkin olemassa osa jossa hän voi muuttaa ohjelman luonteenlaatua joka purkaantuu hänen sisässään, eli päättääkseen miten hän tulee kokemaan kehityksensä.

Tämän osan kautta hän vakiinnuttaa itsenäisyytensä ja saa tilaisuuden ilmaista itseään. Näin hän kohoaa itsenäisenä yksilönä jolla on voimaa, joka on yhtenäinen ja joka ymmärtää ja saavuttaa koko luomisen ohjelman, joka oli tarkoitettu vain tätä päämäärää varten.

Näinollen valmistautuminen tulevaa koitosta varten muuttaa luonteenlaatuaan alusta aivan loppuun asti. Kaikki riippuu valmistautumisesta, tästä syystä liitämme siihen niin paljon tärkeyttä.

Odotellessa konventiota joka järjestetään New Jerseyssä, aikana joka on niin erikoinen koko maailmalle, on erityisen tärkeää että valmistautumisemme on oikeanlaista ja myöhemmin hyviä tuloksia tuova yhtenäistymisessämme conventiossa.

Levitkööt voimakkaat aallot ulospäin tästä paikasta lähellä New Yorkkia, Keski-Amerikassa, aivan kuin hyväntahtoinen hyökyaalto joka huuhtelee maailman rakkaudella ja lahjoittamisen voimalla. Tuoden ihmisille ymmärrystä siitä miten heidän tulisi suhtautua toisiinsa uutta maailmaa odotellessa ja muutoksia läpikäydessä luonnon ohjelman mukaan.

Tämä tulee auttamaan maailmaa käymään läpi nämä muutokset lempeästi, nopeasti ja hyvällä tavalla, valmistautumalla niihin ja oivaltamalla mitä tapahtuu sen siasta että eläinten lailla tullaan piestyksi ja historian ruoskan avulla pakotetuksi liikkumaan eteenpäin ymmärtämättä mitä tulisi tehdä.

Siitä syystä kaikki riippuu valmistautumisestamme ennen konventiota jotta sen nojalla valmistelemme maailmaa muutoksiin joita sen tulee käydä läpi joka tapauksesa. Valmistautumalla niihin perusteellisesti, maailma tulee hyväksymään ne oikealla tavalla ja huomaamaan että ne ovat heidän edukseen.

Seuraavan 10 päivän aikana, viimeisinä tunteina ennen konventiota, meidän tullee tehdä suuri työ. Meidän tulee nähdä jokainen hetki valmistautumisena erittäin tärkeään tapahtumaan ja havaita miten haluamme käydä läpi näitä hetkiä saavuttaaksemme toivotun tuloksen itsellemme ja koko maailmalle.

Machsomin Ylittäminen Yhdessä

Kysymys: Voimmeko ylittää Machsomin tulevan konvention aikana?

Vastaus: Sitä me kaikki odotamme ja haluamme yhdessä! “Machsom” on este tämän maailman ja henkisen maailman välillä. Se on ihmisen egoistisen aikomuksen, intention korvaaminen lahjoittamisella. Kuilua näiden välillä, rajaviivaa, läpipääsemätöntä jakajaa kutsutaan “Machsomiksi” (este, puomi).

Elämme ainutlaatuisia aikoja. Meidän sukupolveemme saakka jokainen ylitti tämän esteen, “Machsomin” itsenäisesti, keräännyttämällä henkilön sisäisiä ponnistuksia, kunnes riittävä määrä oli kerätty, “lasi tulvinut yli” ja uusi tila paljastui yllättäen henkilölle.

Olemme nykyään globaalissa maailmassa, joka avautuu meille enemmän ja enemmän. Kabbalistinen ryhmämme ei ole vain muutama henkilö, kuten kuten asia oli kauan aikaa sitten, jolloin vain kymmenen Kabbalistia kerääntyi yhteen: nyt meillä on miljoonia ystäviä ympäri maailmaa.

Sen vuoksi luulen että elämme uutta aikakautta jolloin Machsomin ylittäminen tulee, kuten Toorassa on kuvattu: “koko kansan kautta” tai suurin joukoin-en masse. Oletan että paljastuminen tulee ilmenemään koko maailman ryhmälle tai ainaki joillekin osille jotka pystyvät jatkuvassa yhteydessä kanssamme, opinnoissa ja työssä. Näin ollen se ei tule paljastumaan vain muutamille valituille yksilöille, vaan meille kaikille yhdessä.

Loppujen lopuksi korjauksen prosessi on saavuttanut niin kehittyneen tilan, että Kabbala on tullut ulos salauksesta ja tullut avoimeksi kaikille. Sen täytyy tuoda muutos, ei pelkästään pienelle eristetylle ryhmälle, kuten asia oli aikoja sitten, vaan laajassa skaalassa maailmanlaajuiselle ryhmälle, kuten meidän ryhmällemme.

Paras Lahja Lapselle

laitman_027Kysymys: Millainen lapsesta tulee, jos hänet kasvatetaan Kabbalististen metodien mukaisesti? Mitä niin erikoista se antaa hänelle?

Vastaus: Ensinnäkin hän saavuttaa yhteyden Ylemmän Voiman kanssa, kaiken kattavan luonnon voiman kanssa tai toisin sanoen, salatun voiman kanssa joka kontrolloi, järjestää kaiken sisältä päin ja määrittää kaiken. Kun henkilö tuntee tämän voiman, hän tuntee sisällään mikä on haluttavaa ja mikä ei, mikä on yksi tie ja mikä on toinen. Tämä on sen takia, että hänestä tulee osa sitä voimaa ja he toimivat yhteisessä järjestelmässä, yhdessä.

Luoja tulee paljastetuksi henkilön sisäpuolelta, eikä jostain ulkopuolelta. Yleisesti ottaen, koko henkinen todellisuus tulee paljastetuksi sisältämme. Lopputuloksena tulemme yhdeksi Luojan kanssa , vaikkakaan se ei tapahdu välittömästi vaan asteittain.

Paljastamalla Luojan tällä tavalla, tulen todella tuntemaan Hänet. Tiedän kuinka aktivoida itseni tekemättä virheitä. Eläin ei tee virheitä, koska luonto kontrolloi sitä. Ihminen taas tekee virheitä alueella, jossa hän ei vastaanota luonnolta tarvittavaa “kasvatusta” tai vaistoa. Sen sijaan, ympäristö teki ihmisestä “fiksun”, joka (ympäristö) ei ymmärrä mitä se tekee.

Jos ihminen kuitenkin tulee samankaltaiseksi luonnon kanssa sillä alueella, silloin hän ei tee virheitä. Ylempi Voima toimii hänen sisällään ja sen vuoksi hän saavuttaa ehdottomasti, vaistomaisesti menestystä kaikessa mitä hän tekee. On tietysti hyödyllistä tarjota lapsillemme tällainen perusta. MIkä voisi olla parempaa kuin se? Luot lapsessa loppujen lopuksi erityisen “alueen”, “territorion”, jossa hän on yhdessä Luoja kanssa. Mikä voikaan olla lähempänä tällaista lahjaa?

Konventio On Sielun Loma

laitman_535_02Kysymys: Onko konvention aikana suurempi potentiaali “houkutella” ihmeellistä Valon voimaa kuin normaalisti, tavallisina aikoina?

Vastaus: Kyllä. Nimenomaan sellaisissa suurissa tapahtumissa kuten kansainvälisissä konventioissa ja yleisesti kaikkien erityisten kokoontumisten sekä ystävien kokoontumisten aikana teemme yhteisen voimamme kautta suuria ponnistuksia ja juuri sitä tarvitaan houkutellaksemme ihmeellistä korjauksen voimaa.

Sen takia Kabbalistit neuvovat meitä pitämään kyseisiä kokoontumisia ja me toimimme vain heidän ohjeiden mukaan. Loppujen lopuksi haluamme saavuttaa jotain ihmeiden kautta ymmärtämättä kuinka se tapahtuu, näkemättä syyn ja seurauksen vaikutusta tulevan tason ja nykyisen tasomme välillä sekä tietämättä kaikkia niitä tiloja, jotka miedä täytyy havainnoida saavuttaaksemme sen.

Sen vuoksi seuraamme Kabbalistien neuvoa ja he kertovat meille, että meidän täytyy tulla osaksi yhteiskuntaa, yhtenäistyä toisten kanssa niin paljon kuin mahdollista. Meidän tulee opiskella yhdessä kaikkien kanssa, intentionamme Valon houkutteleminen, tarkoittaen ilmaisemalla halumme kohota korkeammalle tasolle, lahjoittamiseen ja yhtenäisyyteen. On selvää, että mitä enemmän meitä kerääntyy yhteen, sitä suurempi mahtimme, voimamme on niin laadulisesti kuin määrällisestikin ja sitä merkittävämmin voimme edistyä.

Kaikkien kysesiten toimintojen summa ja ponnistelujemme kertyminen, määrä on se, joka vie meidät lopulta (henkisyyden) “löydökseen”.

Yksinkertainen Esimerkki On Tuhannen Sanan Väärti

laitman_536Tänä päivänä koko maailma suurista pieniin on kasvatusmetodin tarpeessa. Se on vaikeampaa aikuisille kuin lapsille. Toivon että massamedia muuttuu ja tulemme löytämään vaihtoehtoisia keinoja television ja internetin lisäksi, jotta mahdollistaisimme metodimme hyväksymisen maailmassa.

Toisaalta, olemme rakentamassa välttämätöntä mekanismia lapsille ja tällä alueella voimme saavuttaa nopeasti havainnollista menestystä. Tämä on loppujen lopuksi hyvin kivulias aihe vanhemmille, koulutuslaitoksille ja kaiken kaikkiaan joka yhteiskunnalle. Nuori sukupolvi on kirjaimellisesti “valumassa sormiemme läpi”, eikä kukaan tiedä mitä sille pitäisi tehdä.

Tässä tilanteessa voimme näyttää selkeitä esimerkkejä mitä lapsillemme tapahtuu Bnei Baruchissa. He haluavat olla vanhempiensa kanssa, mikä on tosiaankin hyvin kummallista. 15-18 vuoden ikäinen nuori mies on vanhempiensa kanssa, eikä tämä johdu siitä että hän olisi jotenkin jälkeenjäänyt. Hän vain haluaa omaksua vanhempiensa arvot ja osallistua asioihin joita he tekevät. Mistä muualta maailmasta voit löytää tällaista.

Yleensä käy niin, että lapsi tulee kotiin, vaatii ruokaa ja lukkiutuu huoneeseensa kitaransa tai tietokoneensa kanssa ja lähtee sen jälkeen ystäviensä kanssa ja palaa aamulla. Periaatteessa hän lähtee kotoa ja vierailee siellä satunnaisesti, tätä pidetään normaalina. Perheissämme Bnei Baruchissa tämä ei ole normaalia.

Tämän vuoksi meillä on jotain näytettävää maailmalle. Tämä on todellista (Kabbalan) levitystä. Jos näytämme kaikille yhteenliittymisemme ja yhteisen tukemme kaikissa ryhmissämme. Jos näytämme Israelin ihmisille, että kaikki siellä ovat ystäviä, että maassa on tuhansia ihmisiä jotka haluavat olla yhdessä ja kokevat että olemalla nimenomaan yhdessä he paljastavat Ylemmän Maailman. Tämä tulee olemaan todellista levitystä. Se tulee olemaan kasvatuksellista levitystä, sillä muutamme itse asiassa koko maailman, käännämme ihmiset kohtaamaan toisensa.

Tämän vuoksi suunnittelemme järjestävämme tänä kesänä kansainvälisen lastenleirin sekä muita aktiviteetteja näyttääksemme maailmalle kasvatuksemme tulokset. Meidän ei edes tarvitse sanoa mitään-annetaan heidän vain kuulla siitä ja nähdä se. Jopa nyt useat ihmiset ja ulkopuoliset organisaatiot ovat vakuuttuneita siitä mitä lapsillemme tapahtuu.

Joten pitäkäämme Kabbalan teidettä opetuksellisena metodina, joka kasvattaa kaikkia- lapsia ja aikusia samalla tavalla ympäristön keinoin auttaen jokaista meitä tulemaan Ihmiseksi, Luojan kaltaiseksi, ilman mitään varauksia.

Miten Pyytää

Kysymys: Miten voin tietää että pyyntöni Luojalle tulee oikeasta paikasta? Olenko todellakin paikassa josta on luvallista pyytää?

Vastaus: Pyyntöni pätee jos koen että se on vastoin haluani, jos voin kohota haluni yläpuolelle ja pyytää sydämeni pohjasta ja jos kykenen nauttimaan teosta joka on alkuperäisen haluni vastainen.

Zivug de Haka’a ilmenee tilassa jossa sisäisesti tunnen haluavani miellyttää itseäni, mutta sen yläpuolella aistin että tekoni on haluni vastainen. Nautin kyvystäni vastustaa sitä. Silloin nautinto ei ole itseäni varten, aivan kuin kieltäytyisin varastamasta. Tärkeää tässä on se missä määrin yhdistyn tovereihini ja heidän kauttaan, yhdessä, Luojaan.

Jos olen valmis aikaansaaman sellaisen sisäisen liikkeen, silloin olen lähellä lahjoittamisen elettä ja tämä on se joka tuo minulle nautintoa joka ei tietenkään ole suunnattu minuun.

Konventioiden Portaita Kiipeämässä

Kysymys: Voimmeko sanoa että nyt, Berliinin konvention jälkeen, olemme yhtenäistyneet?

Vastaus: Olemme saavuttaneet uuden tason yhtenäisyydessämme. Olen iloinen siitä, mitä Berliinissä tapahtui ja sen jälkeen Pariisissa. Olemme saavuttaneet yhtenäisyyden, koheesion. Löysimme ensimmäistä kertaa ystäviä Euroopasta, jotka jo ymmärtävät polun ja tuntevat kehityksen. Olin todella miellyttävästi yllättynyt joistakin tapahtumista.

Edessämme on huhtikuun konventio New Jerseyssä. Toivotaan, että saavutamme uuden yhtenäisyyden asteen myös Yhdysvalloissa. Yhtenäistymällä konventioiden aikana kokoamme sitä tarvittavaa voimaa paljastaaksemme Luojan luoduille.

Työskentele Vastuksen Kera

Kysymys: Olet sanonut että meidän ei tulisi tukahduttaa egoamme, vaan ennemmin kartuttaa positiivista. Mitä tämä tarkoittaa?

Vastaus: Tämä viittaa henkilöön joka kulkee henkisyyden polulla ja on sitoutunut kabbalaryhmään. Miten henkilö voi kartuttaa positiivisuutta pudotessaan?

Kun tunnen itseni kipeäksi, otan lääkettä. Kun olen pahalla päällä, menen tanssimaan. Tekemällä näitä asioita, en nujerra enkä kiellä egoani pienimmissäkään määrin. Jos tunnet itsesi kipeäksi, tiedosta tämä tosiasiana, mutta älä silti piekse itseäsi. Vika ei ole sinussa! Se on vain osa egoasi joka näyttäytyy sinulle. Älä ota sitä henkilökohtaisesti.

Kielteisyys kehittyy henkilössä jotta se voi kehittää myönteisen. Mitä tämä myönteinen tai positiivinen sitten on? Se ei ole egoismin hävittämistä tai sen tasapainottamista  aineellisella tasolla. Missään nimessä en saisi hyvittää miinusta jollakin maallisella plussalla. Olipa tuntemukseni kuinka kauhea tahansa, haluan hyvittää miinuksen vain ja ainoastaan henkisellä plussalla. Muutoin olen vain yksi maailmanparantaja lisää.

Olipa miten oli, en voi hyvittää kielteistä pienentämällä sitä. Se on kuitenkin tarkoituksella annettu minulle, sillä mikään elämässä ei ole sattumaa. Siis mitä tehdä? Minun tulee kasvattaa myönteisiä suhteitani ryhmän kanssa, oikean ympäristöni kanssa. Miksi? Siksi että koko tulevaisuuteni riippuu keskinäisestä sisällyttämisestä yhtenäisessä järjestelmässä.

Jos itsekkyys kasvaa minussa, silloin tämä on ainoa oikea päätös. Plussani löytyy polullani ryhmään. Jos orastavassa itsekkyydessäni kartutan myönteistä yhteyttäni ympäristöön, silloin se on todellakin pyyteetön, altruistinen voima jolla tasapainotan itsekästä voimaa. Lopulta kohoan seuraavalle tasolle hyvittämällä miinuksen.

Sanomattakin selvää on silloin että uusi miinus ilmaantuu minussa ja minun täytyy jälleen juurtua ryhmään. Silloin ryhmä vaikuttaa minusta vieläkin kamalammalta: ”Hölmöt, sydämettömät tyhmyrit. En edes halua tätä, anna minun mennä rauhoittumaan”.

Näin henkilö vähitellen laskee päänsä, aina uudestaan ja kääntyy ympäristön puoleen kunnes saavuttaa täydellisen kytköksen. Luonto kannustaa meitä tekemään saman jotta voimme olla yhdessä, yhtenä yhtenäisenä ja ehjänä.

Olemme siis suostuneet olemaan työskentelemättä itsekkyyttä vastaan ja työskentelemään käyttääksemme sitä oikein. Seurauksena tästä miinuksesta, muutumme plussaksi. Muutoin meillä ei koskaan olisi plussaa.

Minun ”minä” on vastus, aivan kuten vastus jota tarvitaan tuottaessa sähkövirtaa  voimalähteestä. Miinus ja plussa aikaansaavat jännitteen joka piirustaa ja muodostaa todellisuuteni. Kun olen saavuttanut määrätyn potentiaalin miinuksen ja plussan välillä, alan nähdä ”näytölläni” ylemmän maailman kuvan.

Älä Tee Ylilyöntejä

laitman_714Kysymys: Mikä rooli askeesilla on ihmisen kehityksessä?

Vastaus: Kabbala suhtautuu hyvin negatiivisesti erinäisiin rajoituksiin. Se ei vaadi henkilöltä mitään otettaessa huomioon hänen maallinen elämänsä. Voit periaatteessa tehdä mitä haluat.

Se taas on eri asia kun syvennyt tässä maailmassa erinäisiin käytäntöihin ja harjoitat niitä. Elä normaalisti. Jos pidät joogasta, joogaa. Jos pidät juoksemisesta aamuisin, juokse. Jos jokin tietty ruokavalio on terveellisemoi sinulle kuin toinen, syö sitten sen mukaan. Millään näistä ei ole merkitystä. Kaikkein tärkeintä on olla kääntämättä mitään kultiksi.

Kabbala kohtelee kaikkia ihmisiä ehdottoman normaalisti. Ei ole merkitystä miten ihminen elää, millaisia tapoja hänellä on ja mitkä ovat hänen  tottumuksensa, uskonnollinen vakaumuksensa ja taipumuksensa. Ei ole mitään merkitystä kuka hän on materialistisessa, “maallisessa” maailmassa.

Palaamme jällee sisimpään olemukseen: Egoisimi nousee meissä, jotta korvaisimme sen itsemme yläpuolella. Sen takia, sillä millainen olen ei ole yhtään mitään merkitystä. Rajoittaessasi itseäsi ruuan suhteen tai soveltaessasi erinäisiä menetelmiä- yksikään näistä ei auta sinua. Mikään ei auta.

Päinvastoin, henkilö joka tekee jotain fyysistä harjoittelua tai rajoittaa tiukasti itseään kuvittelee että hän on jo kehittynyt eteenpäin, saavuttanut jonkin asteen, on vanhurskas ja niin edelleen.

Tämä voi vain hämmentää ihmisiä. Sen takia, elä normaalisti, rauhallisesti, syö hyvin ja mieti terveyttäsi sekä ammattiasi. Ota osaa yhteiskuntasi asioihin.

Yhdessä näiden kanssa opiskele Kabbalaa. Tämä tasapaino tai luonteva tila on kaikkein suositeltavin. Kohtalo on asettanut sinut ympäristöösi, joten mene virran mukana. Sitten tulet näkemään, että todellisuudessa kaikki muu on ihateellisessa tilassa, paitsi sinä itse.

Eläminen Muissa

Kysymys: Mikä on toverin rooli yhtenäisessä järjestelmässä?

Vastaus: Tovereiden rooli on valtava ja korvaamaton. Henkilö kohoaa siinä määrin kun hän auttaa muita yhtenäistymään. Henkilö ei koskaan työskentele suoranaisesti itselleen, vaan aina muiden kautta.

Meidän maailmassamme tavoittelen aina omaa päämäärääni: Asetan itseni ja toiset järjestykseen ja arvioin mikä on itselleni suotuisinta. Jopa kymmenennen henkilön jälkeen, haluan edelleen itse hyötyä eniten.

Henkisessä maailmassa asiat ovat toisin. Siellä laskelmoin miten paljon voin lahjoittaa muille jotta he hyötyvät, en minä itse. Minun itsekäs ”minä” kuolee vähitellen pois ja sen mitä olen sijoittanut muihin (niin kuin pankkitilille tallettaminen, tässä tapauksessa oman sijasta jonkun muun tilille) jää jäljelle. Lopuksi, kun kohoan ”itseni” yläpuolelle, kaikki se minkä sijoitin muihin muuttuu omakseni. On niin kuin eläisin heissä, kuin äiti joka elää lapsissaan joista hän huolehtii.

Henkinen maailman perusta on tämä äidillinen ominaisuus: lahjoittaminen, rakkaus, siirtyminen itsestään ulospäin. Tuloksena alamme kokea elävämme muissa, joka on tila jota pidetään ikuisena ja täydellisenä. Se ei määräydy omasta olemassaolon tilastani, lukuun ottaen kehoni. Keho voi jopa kuolla, mutta ”minä” elää jo muissa haluissa, toisissa tarpeissa.