Tag Archives: Kabbalistiset lähteet

Kabbalistit Puhuvat Henkisestä Työstä Ryhmässä, Osa 3

Parhaat ystävät, ystävällisesti asettakaa kysymyksiä näistä suurten kabbalistien otteista. Sulkumerkeissä olevat kommentit ovat minun.

Yhteisön Tarkoitus

Jokaisella meistä on vain yksi päämäärä:[yhtenäistyminen]jumaluuden [luojan, rakkauden ja lahjoittamisen ominaisuuden paljastuminen] sijaitseminen keskuudessamme. -Rabash, Rabash–Yhteisöllisiä Kirjoituksia, ”Yhteisön Tarkoitus (1)”

Meidän tulee muistaa, että yhteisö perustettiin yksinomaan lähtökohtanaan saavuttaa muiden rakastaminen ja että se toimisi ponnahduslautana Jumalan rakastamiselle. -Rabash, Rabash–Yhteisöllisiä Kirjoituksia, ”Koskien Tovereiden Rakkautta”

Kabbalistit puhuvat Muiden Rakastamisesta Sekä Luojan Rakastamisesta, Osa 8

Parhaat ystävät, ystävällisesti asettakaa kysymyksiä näistä suurten kabbalistien otteista. Sulkumerkeissä olevat kommentit ovat minun.

Usean rukous

Niin kuin viisaamme [viisaaksi kutsutaan ihmistä, joka on saavuttanut Luojan] ovat sanoneet: ”Jokainen joka masentuu julkisuuden hyväksi [itsensä hyväksi ja itsensä eteen, täsmälleen tästä syystä] palkitaan ja saa osakseen julkisuuden lohdutuksen”. Julkisuutta kutsutaan ”Pyhäksi Jumaluudeksi (Shekhina Kdusha)” sillä julkista kutsutaan kollektiiviseksi, tarkoittaen Israelin kokoonpanoa, sillä Malkhut on kaikkien sielujen kokoelma. [Tarkoittaen että henkilö joka ponnistaa yhteisen sielun korjaamiseksi ansaitsee sen näkemisen mukavuuden]

– Baal HaSulam, Shamati (Kuulin), Artikkeli nro. 35

Matka Maailman Ympäri Zoharin Kirjan Seurassa

Kysymys: Miten voimme sovittaa yhteen sisäiset hetkemme Zoharin Kirjan tekstin kanssa?

Vastaus: Suhteessa muihin kabbalalähteisiin se on itse asiassa helppoa Zoharin kanssa, sillä vauhti ja tekstin lukeminen ovat sellaisia että sinun vain tulee hakea virta ja mennä sen mukana. Tämä ei silti tarkoita sitä että kuulet joen virtaavan ohitsesi.

”Mennä virran mukana” tarkoittaa että yrität hyvin rauhallisesti, niin kuin on kirjoitettu, ”Oppineiden sanat kuuluvat rauhallisuudessa”. Menet yhdessä Zoharin tekijöiden mukana, ilman pienintäkään vastusta, järjestäen sisäiset tunteesi sopiviksi sanojen soinnun kanssa. Jos sinulta jäi pari sanaa kuulematta, älä huoli vaan jatka eteenpäin seuraavien sanojen kanssa. Siten jatkat virran mukana menemistä kuin puuvene aalloilla, myötäillen aaltojen jokaista liikettä.

Täten meidän tulisi antaa ominaisuuksiemme, halujemme ja aistimuksiemme virrata yhteen Zoharin tekstin kanssa, samoin kuin veden pinnalla, pyrkien myötäilemään virtaa, yrittäen havaita missä nämä ominaisuudet ja halut ovat sisässämme, niin kuin Zohar kuvailee. Mutta meidän tulisi hakea tätä hyvin yksinkertaisesti ja helposti. Tärkeintä on antaa virran virrata lävitsesi. Olemmehan vain ”astioita” tai Kli jonka kautta sanojen virran on astuttava sisään meihin.

Lukiessa Zoharia emme pyri aktivoimaan mieltä tai havaitsemaan sisäisiä määritelmiä. Jopa paikoissa joissa Zohar näyttäisi puhuvan käyttäen teknisiä, tieteellisiä termejä, käyttäen kabbalan kieltä, meidän tulisi antaa tämän tekstin kulkea aistimusten läpi mieluummin kuin mielen kautta, tarkoittaen että meidän tulisi kuunnella tunteitamme ja vaikutelmiamme, yrittäen tuntea miten joka sana kaikuu sisässämme, riippumatta siitä kielestä jota Zohar käyttää.

Vaivaton Korjauksen Keino

Kabbalistit ovat laatineet meille helpon ja vaivattoman korjauksen keinon.

Löydämme ja näemme kuitenkin Talmudin oppineiden sanoissa, että he ovat laatineet Tooran polun (korjauksen polun) helpommaksi meille kuin Mishnahin oppineet. Tämä siksi että he sanoivat, ”Henkilön pitäisi aina harjoittaa Tooraa ja Käskyjä (itsekkyyden korjausta), jopa Lo Lishmassa (itsensä tähden) ja Lo Lishmasta (itsensä tähden) hän tulee siirtymään Lishmaan (toisten ja Luojan tähden), sillä Valo siinä uudistaa hänet.

Siten he ovat varustaneet meidät uusilla keinoilla, katumuksen sijasta, joka esitellään yllä mainitussa Mishnahissa, Avot: ”Valo Toorassa.” Se on varustettu riittävällä voimalla joka uudistaa henkilön ja ohjaa hänet harjoittamaan Tooraa ja Käskyjä (korjaamaan itsekkyyden Valon avulla)Lismassa (toisten tähden).

-Baal HaSulam, ”Johdanto kymmenen sefirotin opintoihin,” osio 10.

Kabbalan Tärkein Kirja

Kysymys: Kuinka Zoharin Kirja sopii Kabbalaan?

Vastaus: Zoharin Kirja on Kabbalan tärkein kirja. Opiskelemme sitä joka päivä. Olen juuri saanut päätökseen Zoharin läpikäymisen yksinkertaistaakseni sen kielen ja poistaakseni kaikki arameankieliset sanat. Käännämme kirjaa parhaillaan muille kielille ja se tullaan julkaisemaan pian.

Tämä kirja selittä lait joiden kautta henkinen, globaali maailma toimii. Ero henkisen ja materialistisen maailman välillä ei ole niin, että henkisyys on jossain yläilmoissa, kaikkien galaksien takana. Henkinen maailma on juuri tässä, samassa paikassa, mutta emme tunne sitä sillä se toimii niin sanotusti eri taajuudella.

Katsomme maailmaa egoististen aistien läpi, jossa jokainen henkilö havaitsee vain sen mistä hän hyötyy itse. Mutta jos muutamme aistimme ja asenteemme maailmaan ja haluamme nähdä sen yhtenä suurena kokonaisuutena, silloin näemme maailman voimien täydellisenä järjestelmänä juuri tässä ja nyt.

Tämä on se maailma josta Zoharin Kirja meille kertoo. Tämä kirja on kuitenkin kirjoitettu siten, että se ottaa lukijansa, jopa hänen huomaamattaan ja johdattaa hänet uuden maailman havaintoihin. Sen takia se on niin voimakas ja epätavallinen kirja. Zohar vaikuttaa meihin mielemme ja tunteidemme kautta, vaikuttaen meihin joka puolelta.

Kabbalistit Toorasta Ja Käskyistä, Osa 24

laitman_028_05-jpgRakkaat Ystävät, kysykää kysymyksiä suurilta Kabbalisteilta. Suluissa olevat kommentit ovat minun.

Mikä on Rukous?

Koska puolia asioista ei ole annettu Ylhäältä, henkilön täytyy rukoilla Luojaa antamaan hänelle täysi apu. Tämä tarkoittaa, että rukouksessa-kun henkilö järjestää mitä hänen sydämessään on, sillä rukous on työtä sydämessä-henkilön täytyy päättää, että hän toivoo Luoja antavan hänelle halun mitätöidä itsensä kokonaan Hänen edessään jättämättä yhtään halua oman auktoriteettinsa alaiseksi, vaan siten että kaikki halut ovat vain Luoja ylistämiseksi. Kun hän (henkilö) tekee päätöksen täydellisestä mitätöimisestä, hän pyytää Luojaa auttamaan sen toteuttamisessa…Tätä kutsutaan “täydelliseksi rukoukseksi” sillä hänen halunsa Luojalle on antaa (hänelle) täydellinen, kokonainen halu, ilman henkilön omia kompromisseja. Henkilö pyytää Luojaa auttamaan häntä pysymään aina Hänen oikeudenmukaisuudessaan (vanhurskaudessaan).

-Rabash, Kirje no. 65

Luoja on murtuneiden lähellä.

-Psalmi, 34