Tag Archives: Kabbalan opiskelu

Meiltä Puuttuu Vain Särmi

Kysymys: Mitä suosittelet englanninkielisille kuuntelijoillemme Zoharin lukemisen aikana, että he seuraavat painettua tekstiä vai että he vain kuuntelevat? Englanniksi vai hepreaksi?

Vastaus: Kun henkilö ainoastaan kuuntelee lukemamme tekstin sointua ja ponnistelee samalla sisäisesti voidakseen paljastaa tekstin lahjoittamisen ominaisuuden sisällä, toivoen tämän ominaisuuden muuttuvan paljastetuksi hänelle, tämä on paras.

Sanokaamme, että vain kuuntelen sanojen sointua, mutta en tiedä mitä ne tarkoittavat. Ymmärtääkseni ne tarvitsen tietyn sisäisen kääntäjän, joka kääntää sanat minulle. Kääntäjä, joka osaa kääntää Zoharin sanat minulle on vain lahjoittamisen ominaisuus. Jos se paljastuu minulle, silloin oitis ymmärrän mistä Zohar puhuu. Tulen näkemään tämän kuvan aistieni kautta, astun sisään siihen ja se herää henkiin sisässäni.

En tarvitse muuta kuin lahjoittamisen ominaisuuden. Silloin oitis paljastan tämän ominaisuuden sisällä kaiken mistä kabbala  puhuu. Aivan kuin lähetys televisiossa, mutta et voi sytyttää särmiä. Voit nähdä lähetyksen heti kun särmi on sytytetty. Entä sillä välin? Sillä välin jotain on kätkettynä särmin taakse, jotain siirtyy kaapeleiden välityksellä eteenpäin, mutta et voi sytyttää särmiä.

Meiltä puutuu vain särmi…

Miten Materiaali Pitää Ymmärtää: Sydämellä Vai Mielellä?

Kysymys: On monta asiaa, jota en ymmärrä. Milloin eheän järjestelmän kokonaiskuva vihdoinkin muuttuu vähän selkeämmäksi ?

Vastaus: Olen vuosia opiskellut tätä materiaalia. Olen ihminen, joka on tottunut opiskelemaan ja minulle kaikki nuo diagrammit, piirustukset ja järjestelmät ovat kuin leipä nälkäiselle: ”Nielen” ne isolla nautinnolla. Pidän järjestelmien analyysistä, sillä ammattini on lääketieteellinen kybernetiikka. Mutta kun aloin tutustua tähän järjestelmään, se oli täysin käsittämätön minulle ja useita kysymyksiä heräsi.

Kaikki kysymykset ratkeavat vain siinä määrin kun aistit materiaalin. Jos opiskelet sitä menemättä sisään siihen tunteinesi, et tule ymmärtämään mitään. Kaiken lisäksi, vaikka ymmärrät jotakin tänään, se tulee haihtumaan huomenna, sillä sinä muutut jatkuvasti. Mitä muistit eilen katoaa muististasi tänään, sillä halusi muuttuvat.

Ainoa tapa ymmärtää tätä järjestelmää on sen saavuttaminen. Saavuttaminen on mahdollista vain kun henkilön ominaisuudet vastaavat järjestelmää. Siksi sinun ei pidä ajatella miten omaksua tämä materiaali järjelläsi, vaan miten tuntea se sydämelläsi. Sydän ymmärtää, mieli ei.

Saattaa Maailma Yhtenäisyyteen

Lukiessa Zoharin Kirjaa, meidän tulisi pitää mielessä, että kaikki korjaukset kerääntyvät keskinäiseen yhtenäistymiseemme. Meidän tulisi nähdä kaiken maailmassa tänään tapahtuvan irtikytkennän paljastumisena. Lopulta viha, epäjärjestys ja kaikki ongelmat jotka ilmaantuvat, paljastuvat, jotta me ja koko maailma tuntisimme, että meidän täytyy korjata kytkökset  välillämme.

Siinä määrin kun työskentelemme levittämisen kanssa ja puhumme kytköksestä kaikkien välillä separaation ja vastarinnan yläpuolella, jokaisen kansan osan ja maailman välillä, siinä määrin me valmistelemme ja vaadimme yhtenäistymistä opiskelun aikana.

Siitä syystä, mitä enemmän pyrimme ja vaikutamme ja levitämme tätä tietämystä, sitä enemmän puhumme yhtenäistymisestä, yrittäen saattaa kansan yhtenäistymiseen, sitä enemmän vaadimme sitä opiskelun aikana, ja silloin ansaitsemme Valon ohjauksen meihin ja meistä – kansalle ja maailmalle.

Hoito Kaikkiin Ikävyyksiin

Kysymys: Kuinka tekstin lukeminen, jota en ymmärrä, auttaa minua kytkeytymään ryhmään tai haluamaan sitä?

Vastaus: Tekstin lukeminen itsessään ei ole tuloksia tuottava. Ajatus siitä mitä todellakin haluan, auttaa. Se on kuin voiman lähde.

Kuvitelkaamme, että olet saanut lääkityksen ja paransit sen avulla sen minkä halusitkin parantaa. Lääkitys vaikuttaa koko kehoon ja sinun pitää päättää mitä haluat hoitaa, olkoon se jalka, käsivarsi, haava tai mitä ikinä toivotkin. Lääke itsessään on universaali.

Salli Zoharin Kirjan Puhua Minusta

Kysymys: Toisaalta, koko työmme perustuu henkilön ja hänen lähimmäisensä yhteyden korjaamiseen. Toisaalta korjaus tehdään Zoharin Kirjan avulla. Miten sen kaiken voi yhdistää?

Vastaus: Korjaus aiheutuu Valosta, joka kätkeytyy kabbalistien kirjoittamiin teksteihin. Silti se tapahtuu sillä ehdolla, että tahdomme havaita, tahdomme käsittää todellisuutta, jota he kuvailevat, jotta kaikki teksteissä kirjoitettu pukisi meitä ja olisimme samassa keskinäisten suhteiden järjestelmässä.

Se vihjaa yhteydestä sielujen välillä siinä määrin, että saavutamme yhtenäistymisen ja muutumme yhtenäiseksi järjestelmäksi: äärettömyyden Malkhut. Jos pyrin saavuttamaan yhtenäistymisen, niin kuin ”rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi”, jos tahdon tätä, silloin Zoharin Kirja alkaa puhua minusta.

Tuloksena vastaanotan korjauksen voiman Zoharilta ja edistyn vähitellen lukemalla sitä. Kirja itsessään ei oikeastaan sisällä mitään, mutta sitä lukemalla ja tahtomalla olla osa sitä järjestelmää, kutsun energian voimakentästä, joka oleskelee Äärettömyyden Malkhutissa – ja siten saavutan järjestelmän.

Parhaimmiston Tietoisuuteen Pääseminen

Kysymys: Miten muutokset kasvatusjärjestelmässä tulevat tapahtumaan  – hallituksen aloitteesta yläpuolelta vai massojen paineesta alapuolelta?

Vastaus: Johtajat pelkäävät vain ”tuolejensa” puolesta, ei muuta. Jos massat tulevat ulos kaduille ja alkavat heilutella noita tuoleja, eivätkä vain sytytä autoja tuleen, vaan ryhtyvät vakavempiin tekoihin, silloin johtajat alkavat kuuntelemaan heidän vaatimuksiaan. Lopulta heidän on myönnyttävä. Kysymys kuuluu: Tulemmeko olemaan kykeneväisiä tarjoamaan heille selityksiä välttämättömistä toimenpiteistä? Meidän pitää pyrkiä tekemään niin mahdollisimman paljon.

Tavalla tai toisella meidän pitää  päästä johtajien tietoisuuteen, mutta molemmilta puolilta: alhaaltapäin, massojen kautta, jotka menevät ulos kaduille ja suoranaisesti ylhäältäpäin. Loppujen lopuksi puhumme globaalia maailmaa käsittelevistä opinnoista, muutoksista opetuksessa ja maailmanlaajuisen kasvatusjärjestelmän rakentamisesta, jossa jokainen tulee opiskelemaan saaden siitä määrättyä palkkaa, joka tulee olemaan ylläpitokeino.

Tämä oppiminen tulee tapahtumaan työn sijasta, mutta todellisuudessa se tulee olemaan ihmisten työtä henkisessä mielessä. Jokainen henkilö tulee houkuttelemaan valoa puoleensa voimiensa ja kykyjensä mukaan ja tämä tulee olemaan hänelle palkkio. Loppujen lopuksi, valo pitää sisällään kaiken mahdollisen olemassa olevan runsauden.

Kuinka monta ihmistä tarvitaan jotta elintärkeät tarvikkeet voidaan taata kaikille maapallon asukkaille? Vaatteita, ruokaa, rakennetta, palveluja – kaikkea sitä mikä on välttämätöntä normaalin elämisen puitteissa? Ihminen työskentelee esimerkiksi puoli päivää ja opiskelee toisen puolen päisvästä. Näin kaikki toimivat.

Kaikki tämä voidaan kuitenkin vain saavuttaa johtajien avulla, tai tarkemmin sanottuna yleisen mielipiteen avulla, ajattelijoiden kautta, mukaan lukien tiedemiehet, yhteiskuntatieteilijät, poliittiset tiedemiehet ja kaikki ne jotka kohoavat massojen yläpuolelle, mutta eivät liian ylös. Loppujen lopuksi huipulla olevat ovat pääasialliosesti ”tuhoajia”, kun taas me puhumme etupäässä yliopistoympyröistä.

Henkinen Maailma Aloittelijoille

Kysymys: Tulisiko meidän aloittelijoiden oppitunneilla käyttää ainoastaan termejä jotka puhuvat luonnon laeista ja vasta myöhemmin ottaa käyttöön kabbalistista sanastoa?

Vastaus: Voimme puhua avoimesti ihmisten kanssa jotka tulevat meille”sydämen pisteen” kanssa ja vähitellen kehittää heitä. Jos puhuisimme heille luonnon laeista, he pitäisivät meitä fysiikan ja sosiologian luennoitsijoina. Heidän pitää saada kuulla henkisen maailman rakenteesta, sillä sitä he haluavat ja meidän pitää tämä heille antaa.

Ulospääsy Kuvitteellisesta Valheesta

Jokaisen sanan tai puheenparren takana Zoharissa meidän tulee pyrkiä paljastamaan kytkeytymisen muotoja ihmisen ja hänen ympäristönsä välillä. Pohjimmiltaan tämä on juuri mitä Zohar kuvailee. Todellisuudessa ei ole muuta paitsi kytkeytymisen muotoja ihmisen ja häntä ympäröivien välillä.

Jopa nyt kun näen ihmisiä ja tämän huoneen seinät edessäni tai kuulen ääniä ulkoa, kaikki nämä ovat kytkeytymisen muotoja välillämme. Ei ole olemassa muuta kuin nämä voimat jotka yhdistävät meidät, halun voimat jotka ilmaantuvat minulle tässä muodossa maallisen todellisuuden havainnoinnissani.

Samalla tavalla voimme, jos yritämme, kuvitella muitakin kytkeytymisemme muotoja, muita voimia jotka eivät toimi vastaanottamissessa, vaan lahjoittamisessa välillämme. Silloin tulemme näkemään että todellisuudessa välillämme ei koskaan ollutkaan itsekkäitä kytköksiä. Tunsimme ne kuin unessa, jotta tämän kuvitteellisen kytköksen avulla, joka on vastakohtainen sille aidolle, huomaisimme aidon kytköksen, ainoan joka on olemassa kontrastissa kuvitteelliseen elämään – halun nauttia koko sen voimalla.

Tämä halu oli kuitenkin olemassa vain jotta voisimme muuntua lahjoittamisen haluksi. Luoja tukee tätä halua keinotekoisella tavalla, mutta sillä ei ole itsessään omaa perusolemusta. Maailmassa on olemassa vain lahjoittamisen voima.

Tästä syystä Zohar kuvailee meille kaikki lahjoittamisen voiman erilaiset muodot, jotka paljastamme eri tavoin, niin kuin myös vastaanottamisen voimat niiden vastakohtana, jotka ovat perusta jolla lahjoittamisen voimat paljastuvat ihmisen sisäisen taiston prosessissa.

Lukiessa Zoharin Kirjaa meidän tulee ajatella vain tätä, ponnistella jotta näiden henkisten tasojen paljastuminen auttaisi meitä ja paljastuisivat meissä jotta liittäisimme ne sisimpäämme.

Köysi Henkiseen Maailmaan

laitman_529Kysymys: Onko “Segula” (“ihmeellinen voima”) sisäisen kasvatuksen perusta?

Vastaus: Segula on lähtökohta, sillä henkinen maailma on päinvastainen meidän maailmaan verrattuna ja siten täysin irtautuneena meistä. Henkisellä maailmalla ei ole mitään yhteyttä mihinkään “maalliseen”. Et voi tehdä mitään henkisen maailman suhteen: et voi vetää voimia siitä, etkä vaikuttaa siihen. Kortit, “ihmeet” saatika punaiset nauhat eivät tule auttamaan sinua rakentamaan siltaa näiden kahden maailman välille.

Yhteys jonka avulla voit herättää henkisyyden vaikutuksen ylläsi muotoutuu vain sitomalla itsesi oikealla tavalla opettajaan, Kabbalistisiin teksteihin ja ryhmään, edellyttäen että käytät niitä kehittääksesi itsellesi aikomuksen, elintärkeän tarpeen ja ymmärryksen siitä mitä tarkalleen ottaen haluat vastaanottaa opinnoilta.

Ja sitten, opiskellen oikean opettajan, oikean ryhmän ja Kabbalististen kirjojen kanssa toteutat aikeesi. Ja jos opinnot eivät ole sitä varten, mikään ei auta sinua. Jos tässä maailmassa ei olisi Segulaa meitä varten, ihminen säilyisi petona.

Tämän takia on niin tärkeä arvioida mitkä nämä kolme komponenttia tulisi olla: opettaja, kirjat ja ryhmä ja kuinka niiden täytyy vaikuttaa minuun yhdessä Keskinäiset Takeen kanssa. Kaikki tämä on keskittynyt henkisyyden saavuttamisen tärkeyteen. Henkisyys on saavutettavissa suhteessa opintoihin, jotka sisältävät piilotettuja voimia. Tämän voiman täytyy toimia minussa, jos vedän sitä puoleeni.

Pitkä Valmistautuminen Lyhyeen Tapaamiseen

Kysymys: Mitä teen jos minusta tuntuu että kaikki on hyvin, ettei minulla ole halua nousta korkeampaan tilaan?

Vastaus: Sanotaan, esimerkiksi konventio jonka jälkeen kaikki koimme laskun, putoamisen. Se oli mahdollisuus saavuttaa autenttinen pyyntö, huuto, rukous. Voi olla että tarvitsemme enemmän tuollaisia tekoja. Mieti sitä ennen kun menet nukkumaan ja kun heräät osallistuaksesi luennolle, kysy itseltäsi: “Minkä takia? Miksi? Kuinka?”

Kabbalistit kehottavat meitä ottamaan luennolle valmistautumisen hyvin vakavasti ja varaamaan  tunnin valmistautumiseen jos tarpeellista. Valmistautuminen on enemmän kuin itse luento. Valo ei vaadi paljon aikaa; henkilön ei tarvitse opiskella koko päivää; tunti tai pari riittää. Jos henkilö jatkaa Intention rakentamista päivän aikana ja valmistaa itsensä Valon tapaamiseen. Mitä silloin tapahtuu, tapahtuu muutamassa minuutissa.