Tag Archives: Integroitu Kasvatus

Integroitu Kasvatus Chicagossa

Tässä kuvia tovereistamme levittämässä tietoa integroidusta kasvatuksesta protestin aikana Chocagossa.

.

.

.

.

[Näytä Diaesitys]

Uuden Kulttuurin Kieli

Kysymys: Toivomme, että integroidun kasvatuksen menetelmä tulee leviämään joka puolelle maailmaa. Minkälaisena esimerkiksi näet Moskovan ja Etelä Amerikan ryhmien välisen vuorovaikutuksen? Onko se järkeenkäypää, että he ylläpitävät suhteen toisiinsa?

Vastaus: Jos pääsemme eroon kielimuurista samanaikaisesti tapahtuvan tulkkauksen avulla, silloin ihmiset tulevat ymmärtämään toisiaan täydellisesti. He kokevat tunteet, laulut, tanssin ja erilaiset ilmaisumuodot. Tulet huomaamaan, että yllättäen heidän kehonsa liikkeet ovat samanlaisia.

Kun puhumme integraatiosta, ihmiset alkavat ilmaista itseään samalla tavalla riippumatta siitä kuka he ovat. Kansalliset, etniset ja rodulliset erot sulavat pois.

Esimerkiksi syntyperäiset Etelä Amerikkalaiset ja Afrikkalaiset, joilla on täysin erilainen tyyli tanssia, alkavat liikkua synkronoidusti, yrittäen aistia toinen toisensa. Heidän tanssinsa ei enää muistuta modernia tanssia, jossa kaikki ovat määrätyn etäisyyden päässä toisistaan, näkemättä ollenkaan toisiaan pyöriessään ja hyppiessään itsekseen. Päinvastoin, he yrittävät pysytellä yhdessä, olla kontakstissa, lähestyä, jopa olla  liikkumatta, vain tuntien toisensa fyysisesti ja ennen kaikkea sisäisesti.

He saavuttavat aivan uuden kehon kielen, ja sanoisin uuden kulttuurin, kommunikoinnin ja käyttäytymisen. Mutta se ei ole pelkkä kulttuuri; se on uusi taidemuoto, tanssin ja ilmaisemisen taide, joka tulee juuri tuosta integroidusta aistimuksesta.

Toivon, että tämä kulttuuri tulee näkyviin ja paljastuu ja ehkä sen avulla ihmiskunta sopeutuu integroituun maailmaan. Tämä on järisyttävää ja osoittaa meille sen, että todellakin lähestymme yhden ja ainoan ”Adamin” (ihmisen) mielikuvaa.

Tätä kieltä ei ollut olemassa niiden ihmisten separaation aikana, jotka asuivat muinaisessa Babyloniassa, heidän hajaantuessaan ympäri maailmaa (jos hyväksymme raamatun kertomuksen tosiasiana). Se on kieli, joka on juurrutettu juuremme perustuksiin, jopa ennen ihmisen ilmestymistä ja se se tulee henkisestä perustastamme ennen kuin se aineellistuu.

Jos otamme eri mannerten ryhmien laulut, tanssit, minkä tahansa musiikin tai muun ilmaisemisen muodon,  tulemme huomaamaan yhden yhteisen tekijän niissä kaikissa. Ja ero niiden välillä tulee olemaan pienimuotoinen.

Omat Opiskelijamme Ovat Toivomme

Kysymys: Miten näet integroidun kasvatuksen kurssin toteuttamisen? Pitäisikö omien ryhmiemme ensin läpäistä kurssi?

Vastaus: Ensimmäinen integroidun kasvatuksen ja koulutuksen kurssi on jo käynnissä. Olemme avaamassa Keskinäisyyden opintokeskuksen. Rohkaisen aivan jokaista osallistumaan. He jotka ilmoittautuvat voivat valmistauduttuaan toimia opettajina ja kasvattajina taipumustensa mukaan. Joillakin on taipumus opettamiseen, joillakin kasvatukseen, ryhmien perustamiseen tai ryhmäkeskustelujen monitoroimiseen. Nämä kaksi ovat suuntaukset: Ne täydentävät toisiaan, mutta ovat rinnakkaisia.

Haluaisimme nähdä kaikki oppilaamme maailmanlaajuisesti kasvattajina ja opettajina, sillä ihmiskunta, toivoakseni, tulee pian oivaltamaan miten paljon se on tämän tarpeessa, ja nuo ihmiset tulevat olemaan kiireisiä yli kykyjensä.

Liike Integroitumista Kohti

Kysymys: Mitkä ovat ihmiskehityksen neljännen integroidun tason, Adamin tason tuntomerkit?

Vastaus: Tällä tasolla on yksi tuntomerkki – liike kohti yleistystä, kohti yhteistä ihmisyyttä, keskinäistä yhteensulautumista, kaiken sen integroitumista, joka tapahtuu kaikilla tasoilla: kulttuurin, tiedeen, teollisuuden eri interaktioden, taloudellisten ja rahallisten siteiden jne.

Integroidun kasvatuksen ja koulutuksen avulla meidän pitää saavuttaa sellainen tila, jossa kykenemme poistamaan kaikki rajat ja vaputtamaan henkilö kokonaan, kun hän ymmärtää ja tajuaa, että hänen pitää vain tehdä työtä normaalin olemassa olemisensa tukemiseksi ja antaa kaiken muun integroidulle nousureitille, sillä hän löytää siitä täydellistä mukavuutta ja harmoniaa. Se muuttuu hänelle kaikkein tärkeimmäksi asiaksi ja määrittää tulevaisuuden yhteiskunnan.

Meidän ei kuitenkaan tulisi vielä puhua sellaisesta yhteiskunnasta, vaan muuttumisesta siihen suuntaan, sillä jos emme toivo vapaaehtoisesti itsekkyyden yläpuolelle kohoamista, tämä siirtymä voi tapahtua erittäin tuskallisella tavalla. Se tarkoittaa, että vastakkaiset, ristiriitaiset voimat voivat nousta ja se saattaisi johtaa maailmansotaan. On kuitenkin mahdollista tehdä tämä selittävän työn avulla ja juuri sitä yritämme tehdä.

Siirtyminen ”Inhimilliselle” Tasolle

Kysymys: Kun puhumme neljästä kehityksen vaiheesta, mitten voimme selittää missä vaiheessa sijaitsemme?

Vastaus: Tänään koko ihmiskunta on siirtymätilassa kolmannesta vaiheesta neljänteen. Jokaisessa vaiheessa on alavaiheita. Jos esimerkiksi otamme ihmisen kehityksen vaiheet ja jätämme huomioimatta liikkumattoman, vegetatiivisen ja elollisen luonteenlaadut ja ”inhimillisen” tason, sillä me olemme olleet olemassa kymmeniä, jopa satoja tuhansia vuosia, silloin voimme tarkastella kehitystä, myötäillen historiallista akselia, ensimmäisenä, toisena, kolmantena ja neljäntenä vaiheena.

Olettakaamme, että kuudestoista vuoisata, keskiajan loppupuoli oli teknoligisen vallankumouksen alku, jolloin kulttuurit, tieteet jne. kehittyivät. Tämä oli kolmas vaihe, tarkoittaen, että ihmiskunta muuttui tarmokkaasti omasta elämästään, itsestään elollisena piittaavaksi. On kyse keskiluokan vallankumouksesta ja lopulta kapitalismista. Ennen sitä ihmiskunta oli vegetatiivisella tasolla. Keskiajalta, antiikin ajalta löydämme merkkejä vegetatiivisesta tyypistä, vegetatiivisesta kehityksen luonteenlaadusta. Ennen sitä olimme ns. liikkumattomalla tasolla, kun ihmiset käyttivät vähää voimaa, pientä työtehokkuutta ja osasivat vain huolehtia omasta ruoastaan.

Naisten Ryhmän Vaikutus Miesten Ryhmään


Kysymys: Miesten työ integroidussa yhtenäistymisessä kestää 7-8 tuntia päivässä. Onko naisen tarkoitus uhrata yhtä paljon aikaa opiskeluun?

Vastaus: Naisilla on paljon vähemmän ongelmia kuin miehillä, sillä heidän työnsä alkaa, kun he liittyvät työhön miesten ryhmän ympärillä.

Ennen sitä heidän työnsä on teoriaopinnoissa ja siellä ei voi olla mitään siteitä. Tämä koskee keskusteluja, roolipelejä, sekä omistautumista lasten kasvatukselle integroidun kasvatuksen näkökulmasta jne., mutta ei naisten välisiin suhteisiin, joka heidän tuntemustensa mukaan olisi vain heidän luonteensa väärinkäyttämistä.

Naisen ryhmä alkaa tarkkailla miehiä ja heidän keskinäistä työtään vasta kun ne ovat valmiita ja kun miesten ryhmä on riittävän koulutettu teoriassa ja käy jo läpi käytännön integroitumista keskenään. Vähitellen alamme opettaa heille avun perustaa, joka heidän puoleltaan tarvitaan seuraavan tilan saavuttamiseksi: yhtenäisyyden, harmonian tila, ja luonnon havainnoiminen ”Adamin” (Ihmisen)seuraavalla tasolla, jonka voimme saavuttaa tällaisen yhtenäisyyden kautta.

Miesten ryhmä saavuttaa yhtenäisyyden omalla voimallaan, niin kuin mies saavuttaa täyttymystä ja ruokaa.

Naisten ryhmä auttaa heitä siinä, innostaa, puskee heitä, ja toimii erittäin tehokkaana työkaluna miehille, joita ilman he eivät voi yhtenäistyä. Naisten täytyy vaikuttaa miehiin erittäin huolellisesti häiritsemättä heidän yhtenäistymisen tunnettaan, naisten on annettava miehille tunne, että he odottavat sitä heiltä, he arvostavat heitä, innostavat heitä ja kohtelevat heitä kuin äiti lastaan.

Jokainen nainen voi suhtautua miehiin tällä tavalla, ja miehet aistivat naisten vaikutuksen. Siksi naisten ryhmä ottaa keskeisen roolin miesten ryhmän liikuttamisessa kohti yhtenäisyyttä, vaikuttamalla siihen inspiraatiollaan ja odotuksillaan, kuten äiti: “Mitä odotan lapseltani.” Ja lapsi aistii, että äiti odottaa tiettyä  tulos häneltä.

Kaikki tämä on tehtävä huolellisesti ja varovasti, ettei tästä aiheudu välinpitämättömyyden tunnetta miehissä tai kielteistä reaktiota. Kaikki on jossakin määrin tehtävä hyvin herkästi, aina mitaten.

Kun molemmat ryhmät katsovat itseään objektiivisesti sivusta, he kokevat, että he tarvitsevat toisiaan. Myönnän naisten ryhmälle, että minä tarvitsen heidän tukensa ja vaikutuksensa, ryhmän inspiraation, sen  odotuksia minua kohtaan. Tämä innostaa, tukee minua, ja kiihottaa minua kohti tuloksen saavuttaamista.

Yleensä on olemassa valtava vaikutteiden, keskinäisten tunteiden ja odotukisen valikoima. Jos kaikki tämä tapahtuu epäsuoran kosketuksen kautta, kaukaa, “induktion”  avulla naisten ryhmältä miesten ryhmälle, silloin oikea keskinäisen vuorovaikutuksen tulos on saavutettu.

Ja seurauksena miesten ryhmä saavuttaa yhtenäisyyden naisten ryhmän avulla. Ja tämä yhtenäisyys siirtyy  naisten ryhmään.

Mutta nämä ryhmät eivät sulaudu, eivät sekoitu, vaan ovat olemassa kahtena “ympyränä”:  ulkoinen – naisten ja sisäinen – miesten.

Ryhmä: Vastakkaiseksi Käännetty Vahvistin

Kysymys: Ihmisille tavallisessa kasvatusjärjestelmässä on aika selvää missä kohtaa hänen pitää ponnistella. Esimerkiksi oppilas koulussa on tarkkaavainen tunnin aikana, kirjoittaa ylös muistiinpanoja, tekee läksynsä, tekee useita vapaaehtoisia, älyllisisä pyrkimyksiä ja uhraa loput. Kun henkilö kasvaa isoksi, hän tekee saman: Hän työskentelee hauskanpidon sijasta. Nämä pyrkimykset ovat ymmärrettäviä. Mitkä ovat ne yhtenäiset pyrkimykset itsekkyyden yläpuolella? Löytyykö vapaavalintaisille pyrkimyksille tilaa?

Vastaus:  Yleisesti ottaen niitä ei tulisi olla. Kun henkilö asemoi itsensä kunnolla suhteessa ryhmään, ympäristöön, hän järjestää sen niin, että sillä on myönteinen vaikutus häneen itseensä ja hänellä on myönteinen vaikutus siihen.  Silloin tämä tarkka vuorovaikutus toimii niin, että henkilö muuttuu tahtoen, huomaamatta sitä itse. Periaatteessa hän tekee hyvin vähän vapaavalintaisia pyrkimyksiä havahduttaakseen ryhmän myönteisen vaikutuksen.

Tosiaan, jos teen pienen pyrkimyksen ryhmässä, ja ryhmä jonka kokoonpano on määrätynlainen, suhtautuu  asianmukaisesti, tämä oikeanlainen ryhmäkokoonpano organisoi  ja muotoilee voiman, joka vaikuttaa minuun. Ryhmän suhtautuminen pyyntööni muuttaa minut välittömästi ja oikein. Kun teen pienen pyrkimyksen ja pyydän pienen pyynnön, että ryhmä muuttaisi minua, vastaanotan tuhat kertaa enemmän kuin impulssini ja muutun. Toisin sanoen ryhmä on erityinen vastakkaiseksi käännetty vahvistin, joka pakottaa minut muuttumaan.

Kohoa ”Eläimellisyytesi” Yläpuolelle

Kysymys:  Mitkä teot eivät ole luvallisisa, eikä niitä hyväksytä integroidun oppismisen ryhmässä? Esimerkiksi psykoterapiaryhmässä psyykkinen väkivalta on kiellettyä. Onko olemassa samantapaisia rajoitteita integroidun oppismisen ryhmässä?

Vastaus: En ole sellaisia kohdannut, joten en usko että niitä on. Oletan, että kielteisten tunteiden ilmaiseminen on mahdollista, mutta mahdollisesti sumentuneesti.

Uskon, että kaikki antavat heille anteeksi ja jopa uhrit antavat anteeksi, jos käyttäytyminen johtaa pahuuden oivallukseen ja lisääntyvään korjaukseen. Tämä tapahtuu ihmisten välillä.

Alamme hyvin matalalta tasolta, itsekkyyden, tapojen ja aikaiemmilta yhteiskunnilta saavutettujen filosofioiden tasolta. Kaikki siellä on olemassa siinä ja on edelleen korjauksen kohteena. Täällä ei voida tehdä mitään.

Se ei ole syy karkottaa henkilöä ryhmästä. Uskon ryhmän ymmärtävän, jos syy on puolueeton. Joskus ihmiset palaavat huumeisiin, alkoholiin jne.

Ainoa asia, jonka yritämme varmistaa on, että suhteet ovat tasa-arvosia ryhmässä. Toisin sanoen tarvitaan ainakin mahdollisimman vähän ”eläimellisiä” suhteita, sillä ensisijaisesti haluamme kohottaa ryhmän henkisesti. Vähin mahdollisuus seksuaaliseiin suhteisiin pitää vallita, erityisesti vahingossa tapahtuvia, Se on tietenkin hyvä kun ihmiset löytävät toisensa, pitävät toisistaan sellaisina kuin ovat ja todellakin aikovat kytkeytyä, mutta se tuo mukanaan tietyn määrän epäsopua.

Ensin loisin ryhmiä miehille ja naisille yhdessä ja sen jälkeen erottaisin heidät joksikin aikaa, sillä yhtenäistymisen menetelmä on kuitenkin eri miehille kuin naisille. Sitten kun he osaavat kohota sen yläpuolelle he eivät enää näe sukupuolta, vaan jotakin yhteistä. Tämä ei ollenkaan ole helppo taso. Kuvittele: Ihmisen pitää kohota luontonsa yläpuolelle, hänen luonnollisten vaistojensa, seksuaalisten viettiensä, perusolemuksensa yläpuolelle.

Kun hän kuitenkin kohoaa, nämä rajat voivat sananmukaisesti kadota. Sanon ”voivat”, sillä en ole sitä vielä huomannut. Uskon, että lopulta se voi olla sekoitettu ryhmä, joka taas liikkuu eteenpäin.

Erämaa Opastaa

Kerran ihmiskunta oli henkisen yhteyden koskettama. Puhumme nyt Israelilaisita, jotka olivat kytkeytyneitä veljeydellisten siteiden kautta ja olivat kaikki toistensa tovereita maanpakoa edeltävinä päivinä, tempplin aikoina. Silloin olimme kaikki veljiä ja elimme täydellisessä keskinäisessä kytköksessä ja osallisuudessa.

Mutta sitten temppeli tuhottiin perusteettoman vihan takia. Kuten tavalliseati, kehityksen kulussa, tämän kansan itsekäs halu kasvoi yllättäin ja romahti veljellisen rakkauden tasolta perusteettoman vihan tasolle, muuttuen jopa pahemmaksi kuin muut kansat, jotka eivät olleet veljellisen rakkauden sitomia, eivätkä kokeneet tätä romahdusta. Sittemmin tästä kansasta tuli hylätty ja omituinen. Toistaiseksi se ei voi löytää paikkaa tai leposijaa.

Näin voimme nähdä, että ihmisen viha tätä kansaa kohtaan on ilmeinen osoitus luonnon laeista. Tätä vihaa Israelin edustajia kohtaan ja Israelia kohtaan kokonaisuudessaan voi kohdata joka puolella. Syynä on se, että näiden ihmisten pitäisi olla ensimmäisten joukossa, jotka palaavat korjattuun tilaan, veljelliseen rakkauteen, kohotakseen perusteettomasta vihasta, joka on kestänyt kahdentuhannen vuoden maanpaon ajan, yhtenäistymiseen ja sen avullaa olla esimerkkinä kaikille muille. Heidän täytyy ymmärtää mitä heillä oli ennen, koska tämä luultavasti tekee heistä ainutlaatuisia ja erilaisia muiden silmissä.

Maailma tarvitsee tätä hyvää esimerkkiä, sillä se ei tiedä, miten tästä kriisistä selvitään. Ja me, Israelin lapset, olemme tietyssä tilassa: Paljastamme korjausmenetelmän koko ihmiskunnalle ja meidän on näytettävä  lähimmäisen rakkauden toteutuminen periaatteet: “Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Meidän on näytettävä  ihmiskunnalle, että juuri tällä tavalla kaikki ihmiset pääsevät pois erämaasta, jonne he ovat eksyneet, päästäkseen kauniiseen, ihanaan elämään.

Meille on uskottu valtava, ainutlaatuinen ja erittäin tärkeä tehtävä. Ei ole suurempaa ja parempaa  haastetta kuin se, joka seisoo edessämme juuri nyt.

Euroalueen Työttömyys Saavutti Uuden Ennätyksen

Uutisissa (BBC News): ”Työttömyys euroalueella saavutti ennätykselliset mittasuhteet viime vuoden lopulla, kertoi Eurostatin edustus.

”Työttömyysaste 17 valtiossa, jotka käyttävät samaa valuuttaa, oli joulukuussa 10,4%, eli muuttumaton marraskuun lukuihin nähden, jotka saatiin yli 10,3%…

”Työttömyys on kokenut jatkuvaa nousua läpi vuoden 2011, samalla kun alueen velkakriisi jatkuu. Joulukuussa 2010 työttömyysaste euroalueella oli 10%.”

Kommenttini: Olisi hyvä heti luoda opiskelukeskuksia työttömille ja heille, jotka toivovat saavansa integroitua koulutusta ja kasvatusta. Tämä tulee rauhoittamaan yhteiskuntaa ja aikaansaamaan myönteisen ilmapiirin. Muuten konfliktit ovat väistämättömiä.