Tag Archives: Henkisyys

Iäisyyden Kipinä

Kysymys: Voiko sanoa, että itsekkyyden lisäksi Luoja on jättänyt haluun toisen elementin jäljet: sydämen pisteen, jonka hän tulee herättämään oikealla hetkellä?

Vastaus: Tämä piste alkaa rikkoutumisesta.

Fyysikot myöntävät, että mitä enemmän he pääsevät perille aineesta, sitä enemmän he ”menettävät” hiukkaset. Jokainen hiukkanen muuttuu kuin ”pilveksi” ja nämä pilvet sekoittuvat keskenään ja muuttuvat tiheäksi sumuksi.

Sydämen pisteen kanssa asiat eivät myöskään ole aivan yksinkertaisia. Se on käsite, joka pitää sisällään koko Iäisyyden Valon, mutta sen vastakohtaisessa muodossa. Siksi se vaikuttaa meistä kipinältä. Se ilmenee pienimmässä muodossaan, jotta voimme pitää kiinni tästä varhaisesta kytköksen rihmasta.

Johtojärjestelmän Uskomaton Taituruus

Niin paljon valmisteluja rikkoutumisemme aiheutti ja niin monta mahdollisuutta avautuivat meille sen avulla, että sitä ei voi kutsua vähemmäksi kuin jumalalliseksi teoksi. Tämä on niin oivallinen keksintö, että emme edes voi arvioida sitä asianmukaisesti.

Tämä ilmaistaan erityisesti aineellisessa pukineessa, jossa olemme kykeneväisiä oleskelemaan itsekkäästi, samalla edistyen kohti lahjoittamista. On mahdotonta edes kuvitella miten sellainen ihme on mahdollinen! Olen miinuksella, pahuudessa, vihassa naapuriani ja Luojaa kohtaan, täydellisessä vastakohtaisuudessa Häneen ja samalla käytän heitä hyötyäkseni heistä (ainakin se näyttää minusta siltä). Ja kun käytän heitä omaksi eduksenia, niin kuin se minusta näyttää, edistyn itse asiassa vastakkaiseen suuntaan, tarkoittaen kohti heille lahjoittamista.

Käy ilmi, että rikkoutumisen nojalla, kaksi luomisen lakia ilmestyy, jotka ovat kytköksessä sellaisella tavalla, että se mahdollistaa niiden käytön, jopa vielä olessamme itsekkyydessämme.

Rikkoutumisen jälkeen kaikki toiminnot meitä kohtaan tapahtuvat Atzilutin maailman avulla. Siitä syystä vaikea, monimutkainen ja täydellinen mekanismi löytyy siinä. Loppujen lopuksi sen täytyy työstää meitä ylemmästä ulottuvuudesta, lahjoittamisen maailmasta. Sen täytyy kytkeytyä meidän kanssamme, egoistien.

Silti, vaikka mielimme vastakohtaisia asioita, siitä huolimatta Atzilutin maailman järjestelmä on luonnostaan rakennettu sellaisella tavalla, että se kohtelee meitä oikein. Vaikka pyydämme itsellemme, itsekkäästi, silti sen tosiasian nojalla, että ulkoiset tekomme näyttävät lahjoittamiselta, sillä yritämme yhtenäistyä ryhmään ja työskentelemme levittämisen hyväksi, tämä riittää, jotta ympäröivä Valo voi paistaa meille.

Valo ei voi koskaan muuttua sisäiseksi ja astua sisään näihin itsekkäisiin astioihin, vaan se hohtaa meille kaukaa, jopa niissä haluissa, jotka ovat vastakohtaisia ja sopimattomia sille. Meillä on täysin vastakohtaisia intentioita, silti se paistaa meille.

Tämä on hyvin monimutkainen mekanismi.

Miten Me Olemme Erilaisia?

Kysymys: Mainitsematta kabbalan tiedettä levittämisessämme, kerromme ihmisille, että keskinäinen tae tarjoaa meille hyvän elämän. Siinä tapauksessa, miten eroamme muista organisaatioista, jotka antavat samantapaisia lupauksia?

Vastaus: Paha asia, jos et tunne eroa.

Moderni ihminen kokee globaalin, yhtenäisen kriisin. Sillä tavalla Luoja näyttää hänelle, että hän on kytkeytynyt muihin väärällä tavalla ja että hänen pitää saavuttaa keskinäinen tae. On olemassa metodi, joka auttaa häntä yhtenäistymään muiden kanssa oikealla tavalla ja aloittamaan hyvän elämän elämisen. Tämä metodi toimii luoden sopivan ilmapiirin; tehden”kuoren” ympäristöstä, joka antaa ihmisille selityksen siitä miten eletään  yhdessä hyvää, terveellistä ja turvallista elämää.

Ihminen kuulee tämän ja ymmärtää, että muuta ratkaisua ei ole. Ja muut kuulevat saman asian, joten on helpompi tehdä tämä yhteen kasvaneena, yhdessä heidän kanssaan. Henkilö oppii yhtenäistymään muiden kanssa oikealla tavalla ja saman prosessin aikana hän houkuttelee luokseen Valon joka uudistaa. Lapset tekevät samaa leikkiessään, varttuen ja viisastuen prosessin myötä.

Näin ollen, kun henkilö löytää itsensä pahasta tilanteesta, hän käyttää muita houkutellakseen valoa ja vähitellen hän alkaa arvostaa lahjoittamisen voimaa. Hän arvostaa sitä suuresti ja se muuttuu hänelle tärkeimmäksi asiaksi. Yllättäen hän arvostaa sitä siinä määrin, että vaikka kaikki hänen elämässään on kunnossa, hän ei hylkää lahjoittamista, toivoen voivansa soveltaa sitä riippumatta tuntemuksistaan. Tämä siitä syystä, että hän yhdistää siihen ensisijaisen tärkeyden.

Näin ihminen muuttuu henkiseksi, siirtyen itsekkäästä intentiosta, Lo Lishmasta altruistiseen Lismahan. Eikä ole pienintäkään mahdollisuutta, että 99% väestöstä saavuttaisi korjauksen millään muulla tavalla. Voitko sinä suositella jotain muuta, paitsi Tooraa?

Uskon, että ongelma piilee perusteellisessa väärinkäsityksessä siitä miten AHPia edistetään. Olemme osanneet korjata Galgalta Eynaim Babylonian ajoista asti, mutta AHPin korjaaminen, tässä on kaikki keinomme.

Miten Henkinen Kiihdytys Mitataan

Kysymys: Aineellisessa maailmassa osaamme mitata kiihdytyksen. Miten, tai minkä avulla voimme tehdä sen henkisessä edistymisessämme?

Vastaus: Mittaat kiihdytyksen arvioimalla kytköksesi ryhmään. Sinulle ei ole muuta. Tästä syystä yhteinen sielu rikkoutui moniin sieluihin – jotta sinulle olisi tapa muuttua, paikka, jossa voit uurastaa ja ponnistella, jotta voit määrittää miten kaukana tai lähellä olet niistä – ei vain ihmisistä, vaan heidän haluistaan paljastaa henkisyys, eli Luoja. Tarkistat oletko näiden halujen joukossa, yhdessä heidän kanssaan, jotta oikeanlaisessa kytköksessä, keskinäisessä takeessa, paljastat Luojan.

Täten voit määrittää henkisen tilasi vain suhteessa näihin tovereittesi haluihin – miten lähellä olet ylempää maailmaa heidän kanssaan.

Kysymys: Missä sitten on kiihdytys? Miten se voidaan mitata?

Vastaus: Päivästä toiseen, minuutista toiseen arvioit tämän kytköksen. Sinun ja muiden välillä on välimatka ja määrität, jos se supistuu, vai ei, miten, tasaisessa tahdissa, vai kiihdytyksellä. Kiihdytys on vauhti, joka kasvaa koko ajan.

Ratkaisun Tarjoaminen Maailmalle

Kysymys: Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa haluavat kasvaa henkisesti. Entä loput, mitä heistä?

Vastaus: Kaikki kärsivät, kaikki voivat pahoin. Katso vain kuinka levottomuus lisääntyy ympäri maailmaa. Eikö ole ilmiselvää että sijaitsemme vastoinkäymisten äärirajoilla? Tämä prosessi kiihtyy uskomatonta vauhtia. Sain hiljattain kirjeen espanjasta missä tavalliset ihmiset kohtaavat vakavia ongelmia. Työttömyys on ennätyksellisen korkea.

Tällä tavalla Luoja tönii ja kääntää jokaisen katsomaan Häntä. Haluavat sitten tai ei, ihmiset alkavat kysyä: ”Mitä meidän tulisi tehdä? Miten selviämme tästä vaikeudesta?” Ensinäkin vaikeuksien välttäminen on avain: Jos henkilöllä ei ole mitään syötävää tai rahaa, jolla maksaa vuokra, jos häneltä puuttuu välttämättömyystarvikkeet, silloin tuskin henkiset asiat kiinnostavat häntä. Mutta voit näyttää heille ratkaisun.

Lue analyytikoiden kirjoituksia, etsi mistä ikinä haluat: Tänä päivänä kellään ei ole ratkaisuja maailman ongelmiin. Se on ainakin ilmiselvää. He jotka edelleen ovat vallassa, niin kuin myös poliittiset kommentaattorit, ovat täysin tietoisia siitä, että sijaitsemme umpikujassa. Kenelläkään ei ole rohkeutta nostaa kättään ja tarjota omaa ratkaisua. On liiankin selkeästi nähtävissä kuinka epärealistista ja epäkäytännöllistä se mitä he tarjoavat on. Tällaisessa tilanteessa vain me osaamme ottaa kantaa.

Pyrkimys Tasapainon Pisteeseen

Sijaitsemme Valon kentässä (lahjoittamisen ominaisuus, jota kutsutaan Luojaksi), joka täyttää koko tilan jonka valtaamme ja vain me voimme aistia tämän Valon. Se on vaikutuksessaan minuun kuin fyysinen kenttä, oli sitten painovoimainen, sähkömagneettinen tai sähköstaattinen. Jos minulla on potentiaali henkisyyteen (lataus), alan liikkua tässä kentässä tasapainon pisteeseen sen kanssa.

Aivan niin kuin elektroni käyttäytyy sähkömagneettisessa kentässä, henkilö käyttäytyy oletetussa paikassa: Hän pyrkii tasapainon tilaan, eläen oman sensaationsa kentässä. Mutta sensaatiot ovat myös voimia! Opiskelemme niitä kabbalan viisaudessa aivan samalla tavalla kun toiset opiskelevat fyysisten voimien vaikutuksesta. Ero on vain siinä että emme havaitse niiden olemassaoloa maailmassamme.

Kun sydämen piste ilmenee ihmisessä, hän alkaa liikkua kohti paikkaa jossa voi vastaanottaa täyttymyksen, jonka piste vaatii. Nämä ihmiset ”saapuvat” ryhmiimme tai ”löytävät meidät yllättäen” Internetissä. Tämä vaikuttaa heistä hyvin yhtäkkiseltä…Ja niin he aloittavat kabbalan viisauden opiskelun.

Luojan Ymmärtäminen

Kysymys: Kabbalan viisaudessa puhut ihmisen itsekkyydestä, yhtenäistymisestä muiden kanssa ja tarpeesta saavuttaa tasapaino luonnon kanssa. Miten tämä liittyy kytkökseen Luojaan (Elohim)?

Vastaus: Kabbalan viisaudessa puhumme luonnosta. Gimatrian mukaan (eli sanan numerollinen arvo hepreassa) ”luonto” (HaTeva) ja ”Jumala” (Elokim) on sama asia. Näin ollen, kun puhumme ylemmästä voimasta, luonnosta, Jumalasta tai Luojasta, mitä tahansa sanaa käytätkin, kaikki ympärillämme on vain tämän voiman ilmentymää.

Jos puhumme ylemmästä voimasta, niin mitä väliä sillä on miksi sitä kutsumme: ”Elohim” tai ”Luonto”? On olemassa ylempi voima (todella ylempi) joka synnyttää kaiken ja hallinnoi kaikkea ja me haluamme selvittää miten kytkeytyä siihen, miten voimme paljastaa sen ja ymmärtää sitä.

Jos siis astun ulos itsestäni, itsekkyydestäni ja alan paljastaa todellisuuden ulkopuolellani, egoni yläpuolella, tätä kutsutaan ymmärrykseksi, oivaltamiseksi, Luojan paljastamiseksi. Tämä tietenkin tapahtuu minulle ja vain suhteessa minuun.

Vähitellen järjestän haluni, henkisen rakenteeni, tarkoittaen lahjoittamisen ominaisuutta ja rakkautta toisiin: Keter, Hokhma, Bina, Hesed, Gevura, Tifferet, Netzah, Hod, Jesod ja Malkhut. Tämän rakenteen mukaan tunnen kytkökset niiden välillä ja siten paljastan Luojan.

Elohimia kutsutaan Luojaksi (Bore), heprean sanasta ”tule” (Bo) ja ”katso” (Reh), sillä meidän tulee ”nähdä” Hänet, saavuttaa taso jossa ymmärrämme Häntä, aivan kuin näkisimme itse. Olemme Hänen luomuksiaan tästä syystä.

Kriisi Henkisen Edistymisen Apukeinona

Meidän tulee määritellä kunnolla nykyinen tilamme maapallomme asioissa. Epäkohdat ovat tarkoitettuja korjattavaksemme, jotta käyttäisimme niitä apukeinoina kohota ylempään maailmaan. Miksi muuten elän täällä? Miksi koen kaikki nämä vaikeudet ja yritän vastustaa niitä. Haluan päästä niiden yli. Tiedostan tilanteen ja olen kiitollinen kriisistä, sillä korjaamalla sen pääsen ylempään maailmaan. Jos kriisiä ei olisi, missä silloin työskentelisin, missä muuntaisin itseni voidakseni kohota ylemmälle tasolle?

Puhumme apukeinosta joka sallii meidän kehittyä ja korjata itsemme. Paljastamme sairauden, mutta nyt, työskentelemällä hoidon kanssa, saavutamme luonteemme ja ymmärrämme mitä meiltä puuttuu saadaksemme Luojan luonteen.

Kriisi ei tietenkään ole se asia josta pitää innostua, vaan pahuuden paljastaminen. Meillä tulisi kuitenkin olla käytännöllinen suhtautuminen siihen. Yllättäen huomaan että olen ilkeä, ahne ja haluan vain hallita muita, enkä välitä vähääkään kenestäkään muusta – ja arvioin nämä huomiot apukeinona reitillä. Olen kiitollinen vioista jotka paljastuvat, sillä ymmärrän niiden tarkoituksen.

Tästä syystä meidän ei tulisi vaijentaa tai peittää maailman ongelmat itseltämme. Päinvastoin, meidän tulee paljastaa ne muille, emme pelottaksemme heitä, vaan parantaaksemme sairauden. Meidän tulisi näyttää kaikille että on vain yksi ulospääsy: käsitellä kriisiä käytännöllisesti, käyttää sitä tehdäksemme laadukkaita muutoksia.

Silloin tulemme yllättäen tuntemaan että olemme tekemässä mahtavaa korjauken työtä, jonka tulos tulee olemaan ikuinen, täydellinen elämä. Mikä voisi olla sen parempaa? Emme haluaisi jäädä elolliselle tasolle, syntyen ja kuollen yhä uudelleen. Se on sitä paitsi mahdotonta, kehityksemme kautta olemme jo saavuttaneet tarpeen kohota seuraavalle tasolle, korkeampaan ulottuvuuteen.

Emme pelkästään yritä selittää kriisin luonnetta ihmisille, vaan osoitamme sen ylevämmän päämäärän. Ei ole kyse siitä että se kasvattaa meitä ja tuo meidät lähemmäksi, pakottaen meidät yhtenäistymään. Kaikki nämä ovat vain apukeinoja, tikkaat joiden avulla kiipeämme uudelle olemassaolon tasolle.

Meidän Ei Tarvitse Muuta Kuin Yhtenäistyä

Kysymys: Pitääkö meidän aloittaa korjauksemme elollisella tasolla?

Vastaus: Vastaus on ei. Ei ole kyse luonnon väärinkäytön vähentämisestä, emmekä edes tiedä miten rajoittaa itseämme.

Sen täytyy tapahtua luonnollisesti, itsestään. Jos pääni on ”pilvissä”, henkisyyden tavoittelussa, silloin automaattisesti käytän vain sen mitä tarvitsen itseni ylläpitämiseksi. Ei siis tarvitse jakaa ruokakuponkeja ja puhallettavia patjoja kaikille, siitä ei ole kyse.

Toimimme vastavuoroisella tavalla yhteydessä välillämme rakentaaksemme yhtenäisen järjestelmän joka muistuttaa luontoa kaikilla tasoillaan. Puhuva taso on annettu meille jotta voisimme itse järjestää järjestelmän. Jos rakennamme sen, meillä on taatusti myös oikeanlainen asenne luonnonrikkauksia kohtaan ja käytämme voimavarojamme tämän ylevän tarpeen sanelemana.

Vaatimattomuus, ”vihreä liike”, tai kasvissyöjän elämäntapa ei johda menestykseen. Päinvastoin, meidän tulee vain ja ainoastaan ajatella sisäistä rakennettamme, oikeaa kytköstä välillämme ihmisen tasolla ja kaikki muut suhteemme liikkumattoman, vegetatiivisen ja elollisen tason kanssa löytävät tasapainonsa.

Murhe Muuttuu Iloksi

Baal HaSulamin kirjoituksia, Kirje 19: Henkilö ei ole valmis adheesioon Luojan kanssa yhdellä kerralla, vaan vähitellen, niin kuin on kirjoitettu: ”Hyvyys ja armeliaisuus tulevat seuraamaan minua”. Siitä syystä hän luo kaipuut jotka ovat alkua adheesiolle, niin kuin on kirjoitettu: ”oikeamielinen joka kärsii”. Hän kärsii koska Luoja ei halua adheesiota hänen kanssaan. Siksi henkilö kokee kaipuuta ja murhetta ilman rakkautta, joka on välttämätöntä adheesiossa. Hän kokee murhetta joka muuttuu adheesion iloksi.

Kysymys: Miten voimme tavoitella kytköstä Luojaan kärsimysten tiloissa jotka Hän meille lähettää?

Vastaus: Luoja ei lähetä meille kärsimystä. Häneltä tulee vain hyvyyttä, mutta egoismissani tunnen Hänen ystävällisen suhtautumisensa vastakohtaisella tavalla, tarkoittaen että koen kärsimystä. Tämä on juuri ”havahtuminen” joka on välttämätön päämäärän saavuttamiseksi, egoismini muuntamisen lahjoittamiseksi. Silloin kärsimys muuttuu nautinnoksi.

Mikään ei muutu paitsi asenteeni maailmaa kohtaan, niin kuin on kirjoitettu: ”Syöt sitä mikä on vanhentunutta”. Olet muuntanut itsesi ja asenteesi sille mitä tapahtuu. Olet kohonnut ”halusi nauttia” yläpuolelle ja siksi kärsimyksen sijaan koet nautintoa.

Aikaisemmin tavoittelit kuvitteellisia täyttymyksen lähteitä, mutta nyt tavoittelusi Luojaan saa murheesi ja kärsimyksesi muuttumaan täyttymykseksi, sillä et halua tämän lisäksi mitään. Haluat vain haluta Häntä ja tämä itsessään täyttää sinut.