Tag Archives: Havainnointi

Siirtyminen Toiseen Ulottuvuuteen

Kysymys: Mitä sillä tarkoitetaan, että voimme elää toisessa muodossa: ilman kehoa tai sen ulkopuolella?

Vastaus: On olemassa informaatiota, sen kantaja ja joku joka aistii tämän informaation. Ne kaikki voivat muuttua. Informaatio (äly jne.) voi olla olemassa proteiinin lisäksi, silikonissa tai muussa kantajassa, eikä edes aineellisessa sellaisessa, ei aivoissa. Informaatio sinänsä ei ole aineellista. Me vain havainnoimme sen aineellisen kantajan avulla. Pystymme jo jakamaan tietoa eteenpäin proteiinista, elävästä kantajasta (aivoista) elottomaan sellaiseen. Koko evoluutiomme on johtanut asteittaisiin muutoksiin alkuperäisestä, luonnollisesta muodostaan: puheesta kirjoitukseen eri kantajissa ja sitten informaation ohjelmointiin ja tallettamiseen virtuaalisessa tilassa.

Tänään seisomme toisen tilan kynnyksellä, jossa keho menettää tärkeytensä, sensaatiot siirtyvät uuteen ulottuvuuteen (lahjottamisen ominaisuuteen), samalla kun siirrämme informaatiota aivokantajasta, tai tarkemmin sanottuna vastaanottamisen ominaisuudesta toiseen kantajaan: lahjottamisen ominaisuuteen.

Toisen Painopisteen Valitseminen

Pääasiallinen artikkeli kabbalistisessa menetelmässä on “Ei ole ketään muuta paitsi Hän.” Tämä artikkeli on sydämemme pisteen hienosäätöä, pyrkimyksemme paljastaa luonto, tuon korkeimman, ikuisen, täydellisen harmonian, yhtenäisyyden ja globaalisuuden, jossa kaikki liittyy kaikkeen ja edustaa yhtä yhteistä, kokonaista kuvaa.

Tyypillisesti maailmassamme emme voi ymmärtää kaikkea yksittäisessä egossamme. Me pilkkoamme luonnon suureen määrään tieteitä (on olemassa 184 eri tiedettä). Näin ei ole luonnossa. Emme yksinkertaisesti voi oppia kaikkea kerralla. Jaamme luonnon “viipaleiksi” ja opiskelemme biologiaa, eläintieteitä, geologiaa, tähtitiedettä, ja yleisesti ottaen suurta määrää tieteitä.

Yksilöllisyytemme, itsekkyytemme on hyvin kapea, joten se voi ottaa vastaan ​​vain jotain konkreettista, mutta se ei voi ymmärtää luontoa kokonaisuutena, kokonaisvaltaisesti. Ja siksi emme voi tuntea tätä yleiskuvaa ja yhtenäistä voimaa itsekkäästi, kehollisten aistiemme kautta. Me emme tunne sitä, se ei pääse sisään aistinvaraisiin elimiimme.

Tätä varten meidän täytyy kehittää uusi aisti, joka tietysti sisältää kaikki aiemmat, mutta mahdollistaa myös kaiken kokemisen kerralla ja yhdessä, yhtenä kokonaisuutena. Näin meidän pitäisi virittää itsemme. Eli sen sijaan, että katsomme vasemmalle tai oikealle, ylös tai alas, juuri koordinaattien mukaan, suunnaten itsekkyytemme erityiseen ilmiöön, me päinvastoin, poistamme  koko painopisteen, koko itsekkyyden ja yrittämme nähdä luonnon sinä mitä se on. Tämä on virittymisen ydin.

Ryhmä ja erityismenetelmät ovat olemassa tätä varten. Virittäen itsemme näin, alamme yhtäkkiä tuntea, että poistamalla egoistisen painopisteen maailmasta, alamme katsoa maailmaa  yksinkertaisesti, avoimesti, haluamatta napata jotain siltä, ja jättäen itsemme sille. Emme rajoita itseämme  kehollamme, viidellä aistillamme, ymmärryksellämme ja vajavaisella havainnoimisellamme sen suhteen mitä luonnossa on olemassa. Sitten alamme tuntea, että todellakin olemme suuren voiman ympäröimä – yleisen, ikuisen ja täydellisen, jota kutsutaan luonnoksi ja Luojaksi.

Sillä ei ole mitään tekemistä uskontojen, uskomusten tai mystiikkan kanssa. Tämä on ainoa menetelmä, jonka avulla henkilö kohoaa kapean maailmaankatsomuksensa yläpuolelle ja katsoo sitä ilman ajan, tilan ja liikkeen rajoituksia, se näyttää, kuinka siirtyä ohi luonteemme niin, että keho ei rajoita meitä.

Tämän saavuttamiseksi pyrimme järjestäytymään ryhmiin, jossa keskinäinen apu ystävien keskuudessa antaa meille mahdollisuuden siirtyä itsestämme ulos ja alkaa tuntea jotain kehomme ulkopuolella, aivan kuin emme olisi kehossamme. Ja todellakin, alkaessamme tuntea itsemme kehomme ulkopuolella, saamme käsityksen siitä, mitä tarkoitetaan elämisellä kehon ulkopuolella.

Tilasitko Maailmankaikkeuden?

Millainen on luonnon luonne? On olemassa enemmän kuin 20 konstanttia luonnossa, jotka määrittävät mitä voi esiintyä ja kuinka. Jos perustavanlaatuiset luonnonvoimat olisivat hieman vahvempia tai heikompia, planeettoja, tähtiä, galakseja tai elämää maailmankaikkeudessa ei olisi olemassa.

Luonnon tasapaino, joka vakiintui johtuen peruslakejen toiminnasta, on hyvin hauras. Pienikin vika – ja elämä maapallollamme lakkaa ja universumi hajoaa. Meidän on pakko myöntää, että elämä on seurausta hyvin ainutlaatuisista olosuhteista.

Todennäköisyys syntyä maailmankaikkeuteen joka tukee elämää on 1:10000, mutta sattumien ketju, joka tarvitaan elämän alkamiselle on yllättävä ja hälyttävä. On kuin maailmankaikkeus olisi luotu kehittämään älykkäitä elämänmuotoja. Kenties elämme universumissa, joka on luotu erityisesti meille?

Kaikki Odottavat Vain Sinua

Sielut, jotka sisältyvät Malkhutin Atzilutin maailmaan, havahduttavat sen pyyntöjensä kautta välittää heille Uudistavaa Valoa. Näin jokainen sielu rakentaa itsensä.

Kun sielumme kohoavat Malkhutin Atzilutin maailmaan ja kytkeytyvät siihen, silloin he paljastavat koko järjestelmän kokonaisuudessaan. Malkhut näyttää köyhältä ja onnettomalta vain suhteessa jokaiseen meistä — näin näemme sen.

Kun kuitenkin kytkeydymme siihen siinä määrin kun haluamme sille lahjoittaa, saavutamme tämän lahjoittamisen ja paljastamme, että kaikki sielut sijaitsevat siellä: Kaikki ystävät ja kaikki sukulaiset ja itse asiassa koko maailma on siellä! Vain minä olin se joka saapui ja kytkeydyin heihin voidaksemme työskennellä yhdessä.

On sanottu: ”Joka tuomitsee, tuomitsee omat virheensä”. Turmeltunut järjestelmä on vain olemassa suhteessa korjaamattomaan henkilöön, joka sen saavuttaa. Vain hänelle tämä maailma on aivan kuin olemassa, täynnä lukemattomia ihmisiä, joiden hänen tulee korjata.

Itse asiassa hänen pitää vain korjata itsensä. Ja silloin kaikki muu hänen ympärillään muuntuu hänen sielunsa järjestelmäksi, eikä miksikään muuksi.

Lakkaa Katsomasta Maailmaa Repeytyneen Verhon Läpi!

Kysymys: Minkä lauseen voisin asettaa eteeni suurilla kirjaimilla, jotta aina kun kiinnitän huomion johonkin muuhun ja ajatukseni alkavat harhailla, voisin taas palata takaisin ja keskittää huomioni uudestaan?

Vastaus: Kuvittele tila, jota alituisesti kannattaisi tavoitella ja kuvaile se niin, että tämä lause oitis muistuttaa sinua siitä, että havainnoit todellisuutesi jakautuneena ja pilkkoutuneena eri osiin siitä syystä, että sijaitset itsekkyydessä.

Heti kun hylkäät tämän näkemyken itsekkyytesi kautta, kaikki muuttuu yhdeksi kokonaiseksi. Aivan kuin katsoisit todellisuutta repeytyneen verhon läpi, jossa on pieniä reikiä ja sen minkä näet, näyttää koostuvan erillisitä osista. Sitten siirrät verhon sivuun ja todellisuutesi muuttuukin yhtenäiseksi.

Lahjoittamisen Virta

Kysymys: Millainen on Valon aito sensaatio?

Vastaus: Minulla ei ole mitään annettavaa toiselle henkilölle, mutta kun oikeasti haluan antaa hänelle jotakin, silloin sisälläni, suhtautumisessani häneen, pyrkimyksessäni lahjoittaa ja rakastaa, erityinen ”virta”, jota kutsutaan ”Valoksi, paljastuu.

Ulkoisten ilmiöiden havainnoimiseksi on välttämätöntä saavuttaa vastaavuus sen kanssa. Aivan kuten radio, joka on säädetty tietylle taajuudelle, aikaansaan aallon,  ominaisuuden, joka on ulkopuolellani. Sisälläni luon esimerkin tai mallin lahjoittamisen ominaisuudesta, joka on ulkopuolella. Silloin tartun siihen ja havainnoin tämän ominaisuuden.

Jos todellakin haluan liittyä toiseen henkilöön lahjoittamisen lain avulla, silloin, yllättäen, suhtautumisessani häneen, kehitän erinäisen täyttymyksen, joka vaikuttaa tulevan ulkopuolelta, vaikka todellisuudesa se kelluu pinnalla sisältäpäin. Tämä vastakaiku, jonka tunsin pyrkimyksessäni lahjoittamiseen, on Valo.

Onko Maailmassa Laisinkaan Hyvyyttä?

Kysymys: En näe pelkkää pahuutta maailmassa, näen myös hyvyyttä. Minun tulee löytää pahuus sisälläni ja korjata se. Mitä voin tehdä hyvyydelle?

Vastaus: Itse asiassa, ulkoisessa maailmassa ei ole hyvyyttä. Se on itsekkyyteni kuvaus. Jos suuntaan tavoitteeseen oikein, alan nähdä hyvän lähteen kaikessa joka ympäröi minua, sillä alan nähdä sen Valon ilmentymänä, Luojana. Tämä paljastuu vain siinä määrin kun pyrin päämärän tavoitteluun tämän maailman kautta.

En usko että sinun tulee huomioida erityisesti tämä maailma ja analysoida sitä. Pyri saavuttamaan päämäärä sen kautta ja tämä maailma tulee seisahtumaan, muuntamaan muotoaan.

Tulet huomamaan, että hyvyyttä ei ole, ellet kytke oikeanlaista intentiotasi siihen. Ei ole hyvyyttä itsessään ja itsestään. On olemassa yksi valtava, turmeltunut halu, joka muuttuu hyväksi lahjoittamisen intention avulla, intentiolla työskennellä toisten hyväksi.

Luojan Ymmärtäminen

Kysymys: Kabbalan viisaudessa puhut ihmisen itsekkyydestä, yhtenäistymisestä muiden kanssa ja tarpeesta saavuttaa tasapaino luonnon kanssa. Miten tämä liittyy kytkökseen Luojaan (Elohim)?

Vastaus: Kabbalan viisaudessa puhumme luonnosta. Gimatrian mukaan (eli sanan numerollinen arvo hepreassa) ”luonto” (HaTeva) ja ”Jumala” (Elokim) on sama asia. Näin ollen, kun puhumme ylemmästä voimasta, luonnosta, Jumalasta tai Luojasta, mitä tahansa sanaa käytätkin, kaikki ympärillämme on vain tämän voiman ilmentymää.

Jos puhumme ylemmästä voimasta, niin mitä väliä sillä on miksi sitä kutsumme: ”Elohim” tai ”Luonto”? On olemassa ylempi voima (todella ylempi) joka synnyttää kaiken ja hallinnoi kaikkea ja me haluamme selvittää miten kytkeytyä siihen, miten voimme paljastaa sen ja ymmärtää sitä.

Jos siis astun ulos itsestäni, itsekkyydestäni ja alan paljastaa todellisuuden ulkopuolellani, egoni yläpuolella, tätä kutsutaan ymmärrykseksi, oivaltamiseksi, Luojan paljastamiseksi. Tämä tietenkin tapahtuu minulle ja vain suhteessa minuun.

Vähitellen järjestän haluni, henkisen rakenteeni, tarkoittaen lahjoittamisen ominaisuutta ja rakkautta toisiin: Keter, Hokhma, Bina, Hesed, Gevura, Tifferet, Netzah, Hod, Jesod ja Malkhut. Tämän rakenteen mukaan tunnen kytkökset niiden välillä ja siten paljastan Luojan.

Elohimia kutsutaan Luojaksi (Bore), heprean sanasta ”tule” (Bo) ja ”katso” (Reh), sillä meidän tulee ”nähdä” Hänet, saavuttaa taso jossa ymmärrämme Häntä, aivan kuin näkisimme itse. Olemme Hänen luomuksiaan tästä syystä.

Halun Monet Kasvot

On vain yksi halu vastaanottaa, mutta se ilmaantuu monessa eri muodossa, sisältäen tämänhetkisen, lopullisen muodon jonka aistimme tänään. Aistimuksemme kokonaisuudessaan eivät ole muuta kuin halu nauttia jolla on lukuisia eri kasvoja. Näen maailman täynnä ihmisiä, näen itseni ja lukuisia muita asioita, tekoja, syitä ja seurauksia. Kaikki nämä yhdessä ovat yksi ja sama halu vastaanottaa joka sijaitsee henkisessä maailmassa.

Tässä tapauksesa se vain ottaa ”aineellisen” muodon jota kutsumme ihmiskehoksi. Sen korkeampaa muotoa kutsutaan sieluksi, mutta silti puhumme ainoastaan halusta nauttia.

Kaikki asteet ovat identtisiä aineessaan (halu) ja täyttymyksessään (Valo). Vain viimeinen, alin aste eroaa siinä suhteessa, että se välittää ihmiselle eroamisen tuntemuksen muista asteista tai jättää hänet ilman tätä tuntemusta kokonaan tämän maailman todellisuudessa. Tällä asteella on omat havainnoimisen yksityiskohtansa, mutta nekin hahmotetaan suhteessa haluun vastaanottaa ja Valoon joka sijaitsee näiden alimmalla tasolla.

“Ylväys On Petollista Ja Kauneus On Turhamaista”

Baal HaSulam, Kirje 19: “Samassa naisessa…” “…ylväys on petollista ja kauneus on turhamaista; mutta nainen jolla on Herran pelkoa häntä tullaan ylistämään”. Tämä tarkoittaa sitä että valmistautumisen aikana kauneus ja ylväys sekä täydellisyyden perusolemus jota niin  kaipaamme, ilmaantuu. Korjauksen aikana, jolloin” maailma täyttyy Herran tuntemuksella” silloin “tulen näkemään vastakohtaisen maailman”, sillä vain pelko ja kaipaus ovat himotun täydellisyyden perusolemus.

Kysymys: Miksi sanotaan että valmistautumisen aikana valehtelemme itsellemme?

Vastaus: Tämä siitä syystä että kaipasin jotakin joka on vale. Kärsiessäni en oivaltanut että kärsimykseni olikin täyttymystä. Se tarkoittaa sitä että heti kun muutan asennettani halua kohtaan, huomaankin että  olen äärettömyyden maailmassa. Siitä sanotaan että “syöt sitä mikä on vanhentunutta”. Paljastan äärettömän täyttymyksen samanaikaisessa tilassani.

Tätä kuvaillaan juuri niin että aikaisemmin valehtelit itsellesi, ajattelit että sinulla ei ole sitä himottua täyttymystä ja että sinun pitää saavuttaa se. Mutta sinun ei pidä saavuttaa mitään paitsi halujesi korjauksen. Olet jo samassa täydellisessä tilassa etkä vain kykene näkemään sitä, sillä sinulta puuttuu havainnoimisen ominaisuudet, eli oikeat halut.