Ajatuksen Voima

Kysymys: Jos piirrämme kuvan valoisasta tulevaisuudesta, me ikään kuin toteutamme sen, vai mitä? Niin kuin sanotaan, “Jos haluat olla onnellinen, ole onnellinen”.

Vastaus: Yleisesti ottaen se pitää paikkansa, sillä ajatukset toimivat. Jos viljelemme myönteisiä ajatuksia, silloin luonnostaan tulemme luomaan myönteisen kentän integroiduissa ympyröissä sekä muuallakin ja herättämään luonnon positiivisen voiman.

Toisaalta kenttä tulee myös kasvattamaan meitä. Siksi on toivottavaa, että olemme hyvällä tuulella koko ajan, hyvän tuen kera, silloin suhteellisen helppo elämä on taattu.

Sijaitsemme luonnon täydellisyydessä ja kaikenlainen tieto virtaa sisässämme, jonka hahmotamme elämän virtana. Siitä syystä, jos nyt hahmotamme saman tiedon virtaavan lävitsemme eri tavalla, silloin elämä tuntuu hyvin erilaiselta. Itse asiassa me itse säätelemme elämämme laadun: minkälainen se on, hyvä vai huono, tarkoituksellinen vai merkityksetön.

Et voi edes kuvitella kuinka paljon vaikutamme toisiimme! Jopa ihminen, joka ei ollenkaan mene ulos, vaikuttaa toisiin! On kyse samasta yhtenäisestä kentästä!

Inspiraatio Joka Ei Tule Koskaan

Kysymys: Miten firman johtaja voi auttaa työntekijöitään tuntemaan yhteisen sisäisen voiman?

Vastaus: Ihmiset voivat vain tuntea kollektiivisen voiman integroidun yhtenäisyyden seminaarien avulla; muuta tapaa ei ole. Tämä muuttuu mahdolliseksi vuorovaikutuksen tuloksena, kun he työskentelevät integroidun ohjelman mukaan ja keskustelevat ehdottamistamme erityisistä aiheista.

Yllättäen he alkavat kuuntelemaan toisiaan. Yksi puhuu ja toinen täydentää, sen sijaan, että väittelisivät, sillä jokaisen on madallettava itsensä muiden mielipiteiden ääressä. Yhdessä he innoittuvat yhteisestä työstään; he etsivät kollektiivista tietämystä, kollektiivisia sensaatioita.

Yllättäen jokin valoisa ja lämmin alkaa muodostua heidän keskuuteensa pyöreässä pöydässä, jotakin lupaavaa, joka saa heidät haluamaan jäämään. He kokevat aivan uuden energian, joka kohottaa heidät kehostaan ja antaa heille uuden latauksen, uutta inspiraatiota, tunne kuin eroaisit kehostasi ja elämäsi on tämä yhteisö. Tämä on se mitä sinun pitää antaa heille seminaareilla.

Tunne ei katoa seminaarin jälkeen. Ihmiset pitävät siitä kiinni, kaipaavat sitä; tämä tunne muuttuu heidän elämäkseen.

Kollektiivinen Tasapaino

Kysymys: Ihmiset ovat eri tavalla herkkiä. Onko mahdollista, että joku ei onnistu integroitumaan yhtenäisyyteen, joka paljastuu seminaarien aikana?

Vastaus: Se on melkein mahdotonta, sillä ihmiset, jotka istuvat keskenään ympyrässä, ovat aina vaikuttuneita toisistaan. Tästä syystä tunteettomin heistä saa lempeyttä, hellyyttä ja herkkyyttä muilta, kun taas herkin tasapainottuu muiden avulla. Kokonaisuus saavuttaa yhteisen nimittäjän.

Heillä ei ole mitään henkilökohtaista, sillä kaikki muuttuu kollektiiviseksi. Sanot, että jotkut heistä tuntevat tällä tavalla ja joku muu eri tavalla. Enää ei ole olemassa “joku” —jokainen heistä sisällyttää itseensä kaikki muut.

Varjoteatterin Kulisseissa

Kysymys: Voimmeko arvoida tämän maailman tasapainoa henkisyyden maailman tasapainoon, Purimin kertomuksen mukaisesti? Kuinka integroitu kasvatus ja kabbalan tiede heijastuvat siinä kertomuksessa?

Vastaus: Tarkastellaanpa Purimin kertomuksen hahmoja: kuningas Mordechaita, Hamania ja heitä yhdistävää Esteriä. Kaikki langat kietoutuvat häneen.

Henkilön luontaiset taipumukset on esitetty näin: kolme linjaa ja sen ylöpuolella Luoja, tarkoittaen tietoa ja pyrkimystä Keteriä varten järkeilyn yläpuolella keskimmäisellä linjalla. Todellisuudessa kaikki tämä ilmenee yhtenäisyyden työssä. Tämän vuoksi Purimin tapahtumat tapahtuvat Babylonian maanpaossa.

Purim on kaikkein tärkein symboli.

Aabrahamin ryhmä saapui Babyloniaan, loi sarjan korjauksia ja putosi sen jälkeen asteeltaan ja vajosi takaisin Babyloniaan paljasten siellä korjauksen lopullisen menetelmän.

Ryhmä rakentaa henkisen astian tämän menetelmän kautta: se ei kuitenkaan pysty säilymään siinä, sillä astia on paljon heikompi kuin sen edeltäjänsä. Sillä on paljon enemmän rajoituksia kuin edeltäjällään, sillä tällä kertaa tulee korjata koko maailma.

Sekoittautuminen tapahtuu jälleen, mutta tällä kertaa astian “perustuksissa” jotka olivat korjattu Babyloniassa ja muovattu sen jälkeen maailmaan.

Sen jälkeen Isarelin lapset menevät maailmaan ollakseen siinä yhdessä. Meidän aikanamme he saapuvat jälleen Babyloniaan, samaan tilanteeseen Hamanin, Mordecain ja Ahasueruksen kanssa.

Tänä päivänä kaikki on valmiina, mutta haluamme edetä hyvällä polulla, järkeilyn yläpuolella ja sen vuoksi meidän täytyy selittää kaikille, että yhtenäisyys on pelastuksemme.

Haman halusi käyttää “nukkumisen” tilaa Israelin lapsiin: He eivät ylläpitäneet oikeanlaista yhteyttä välillään ja se tarjosi mahdollisuuden heidän tuhoamiselleen. Tarkoittaen henkisen toiveen tuhoamista ja työskentelyä egoistisesti.

Toisaalta integroitu kasvatus kertoo meille, että meidän täytyy yhtenäistyä, sillä se on sekä henkisen että materialistisen  maailman pelastus. Meillä ei ole muuta vaihoehtoa.

Nykyisessä tilanteessa olemme selvästi koko maailmaa vastaan, puhuen kohtuullisesta kulutuksesta, tasa-arvoisuudesta ja oikeudenmukaiseta jakamisesta jne. Selitämme kuinka pullistuneella pankkisektorilla ja ylimääräisellä tuotannolla ei ole sijaa maailmassamme. Ymmärtäen asteittain kuinka meidän täytyy elää maailmassamme, ihmiskunta tulee hylkäämään kaikki keksityt toiminnot, jättäen jäljelle vain sen mikä on välttämätöntä ja tarpeellista normaalille olemassaololle.

Tämä ei tarkoita että palaisimme takaisin tai toistaisimme historiaa. Totta kai voimme jatkaa tietynlaisia teknologisia kehityksiä, sellaisia jotka ovat tarpeellisia elämälle.

Jos esimerkiksi tuotanto on automatisoitu, ihmisten ei tarvitse työskennellä tuntiakaan päivästä. Antakaamme heidän siis osallistua elämänsä tärkeimpään tehtävään- henkiseen kasvuun. Antakaamme heidän tehdä sisäinen työ heissä itsessään.

Emme ymmärrä vielä, että huippuluokan teknologia luo “uuden” virtuaalisen maailman, jossa vastaanottamisen halu on olemassa hiljaisesti “animaalisella” tasolla, koska ihmisen tasolle noustuamme menetämme “maun” aikaisempiin haluihimme. Aivan kuten emme tunne kuinka hiuksemme ja kyntemme kasvavat, emmekä sitä kun leikkaamme niitä.

Tunne tästä maailmasta alkaa “haalistua” ja kaikki toimemme, yhteytemme ja koko olemassaolomme tullaan tuntemaan vain toisten ihmisten välisissä suhteissa.  Nämä suhteet eivät tule perustumaan “anna ja ota” periaatteelle, fyysiselle kanssakäymiselle eivätkä kaupankäynnille. Tämä taso tulee vetäytymään taka-alalle ja häviämään käsityksestämme. Tulemme sen sijaan tuntemaan sisäisen olemuksen kasvun, todelliset, syvät suhteemme.

Eli, siirrymme käsityksessämme toiselle tasolle, jota ei ole olemassa maailmassamme, koska maailmamme koostuu elottomasta, vegetatiivisesta ja animaalisesta tasosta eikä ihmisen taso kuulu siihen. Jos saavutat sen (ihmisen tason), kaikki muut tasot kuuluvat siihen ja katoavat. Silloin käsityksemme on yhtäkkiä siirretty voimien maailmaan aineellisen maailman sijaan. Sitten osoittautuu, että “aineellinen” maailma on vastaanottamisen halu eikä materiaalisia kuvia. Ne ovat kuin varjoja, jotka heijastuivat tajuntamme peilistä.

Moderni teknologia tarjoaa tukea tähän käsitykseen. Tulemme näkemään tulevina vuosina kuinka ihmiset menettävät heidän tavanomaiset toimensa ja ovat jätetty ilman mitään. Miksi meitä sitten tarvitaan ylipäätään?

Meitä tarvitaan, mutta ei ruumiillisissa muodoissamme. “Minä” on kuitenkin loppujen lopuksi jotain ikuista ja muuttumatonta. Nousemme sille tasolle integroidun kasvatuksen kautta, joka antaa meidän edetä sulavasti ja miellyttävästi räjähdysten ristitulen sijaan joka ei jätä meille vaihtoehtoja.

Emme voi vajota epätoivoon tällä polulla. Pieni henkinen yrityksemme ylittää kaikki materiaaliset pyrkimyksemme. Jos ajattelemme hieman enemmän, “työnnämme” hieman henkistä kehitystämme, mitkään tuliaseet eivät voi pysäyttää sitä. Miljoonat vihaajat tulevat olemaan aseettomia sen edessä.

Meidän täytyy olla tietoisia materiaalisen ja henkisen voiman potentiaalin eroista. Kuten Baal HaSulam kirjoittaa, kaikki “animaalisen” tason edustajat ovat tasa-arvosia yhden ihmisen tason edustajan kanssa. Näin ollen, ei ole mitään verrattavaa sillä näiden tasojen voimat eroavat toisistaan niin paljon. Meidän täytyy vain mennä syvemmäksi sisään ja tulemme näkemään kuinka saavumme Purimiin….

Emme Menesty Ilman Tukea

Kysymys: Olettakaamme, että muutama ystävä järjesti liiketoiminnan ja heidän välilleen syntyi konflikti; ystävyys rikkoutui ja liikeintressit romahtivat. Miten voimme tässä pisteessä auttaa heitä tekemään sovinnon, vai voivatko he tehdä sen itse?

Vastaus: Uskon, että ihmiset eivät kykene tekemään sitä itse. Tehdäkseen sovinnon, heidän on kohottava luonteensa yläpuolelle, mutta he eivät tiedä miten.

Siksi he tarvitsevat jonkinlaisen “sovittelijan”, asiantuntijan, joka opettaa heitä ja ohjaa heitä oikeanlaisen integroidun yhdistelmän ääressä.

Pyramidi Joka Muuttuu Ympyräksi

Kysymys: Katoavatko kaikki pyrkimykset integroidusta yhteiskunnasta? Epäilen, haluaisiko kukaan enää johtaa tai hoitaa tärkeitä projekteja.

Vastaus: Päinvastoin, siellä on mahdollisuus vastavuoroiseen päätöksentekoon eikä siellä ole tarvetta pyrkiä johtajaksi. Se fakta, että tavoittelen kehitystä ei tarkoita että se olisi jotenkin parempi. Kun on olemassa yhtenäisyys ja integroitu tuki, siellä on myös eri tehtävien välisten erojen kumoaminen.

Silloin työskentelemme kaikki yhtenä tiiminä. Huomaa mitä tapahtuu perheessä jossa kaikki huolehtivat toisistaan. Loppujen lopuksi perheen pieni lapsi on tärkeämpi kuin aikuiset. Hän johtaa perhettä! Hän määrittää mikä perheelle on tärkeää. Perhe on häntä varten ja tarjoaa hänelle kaiken mitä hän tarvitsee!

Todellinen ja oikea tiimi on “pyöreä” ei “kolmionmuotoinen”. Vaikka siellä on pyramidinmuotoinen osa, se on olemassa vain ammatillisesta näkökulmasta, ei mistään muusta.

Mitä minä voin tehdä on korkeammalla ja mitä muut voivat tehdä on matalammalla. Yrityksessä olemme kuitenkin kaikki tasa-arvoisia ja johtaja on se joka osaa johtaa. Kaikki seuraavat häntä kuitenkin mielellään!

Eurooppa Ilman Uskontoa

Uutisissa (Rethinking Europe): “Kansainvälinen konferenssi ‘Rethinking Europe, with(out) Religion’ (arvioi Eurooppa uudelleen ilman uskontoa tai sen kanssa) 20.2-23.2.2013 Wienissä pohtii uskonnollista ja poliittista muutosprosessia nykyajan eurooppalaisissa yhteiskunnissa kasvavan moniarvoisuuden viitekehyksessä. Se tutkii uskonnon poliittista roolia, joka sillä voi olla euroopan yhtenäistymisprosessissa kriisin aikana. ‘Rethinking Europe’ on enemmän kuin taloudellinen haaste. Se tarkoittaa ‘sielun löytämistä euroopalle’ (J. Delors). Todella kiistanalaista on kuitenkin voivatko uskonnot antaa mitään euroopalle, ja siinä tapauksessa mitä se olisi.”

Kommenttini: Näin kabbala sanoo, sen mukaan “uskonto on lähimmäisen rakkaus“! Kaikki muu, kaikki uskonnot ja vakaumukset ovat ihmisen keksintöä tämän ainoan luonnonlain noudattamisen välttämiseksi. Jos Eurooppa hyväksyy tämän uskonnon, se tulee selviytymään ja vaurastumaan, muutoin se tulee olemaan hukassa.

Yritys, Tavoitteena Tulevaisuus

Kysymys: Voiko johtaja paljastaa yrityksen sisällä integroidun yhteyden?

Vastaus: Totta kai! Integroitu kasvatus edellyttää ihmisten kanssakäymistä ja kehittymistä pienissä ryhmissä.

Voitko kuvitella minkälainen yhteys työpaikolla tulee olemaan, millaisen energian se vapauttaa, millaisen näkökulman se antaa? Kaikki tulevat ymmärtämään oikeat ja väärät tekonsa. Siitä tulee yritys jonka tavoitteena on tulevaisuus, mitä tahansa se (yritys) valmistaakaan, sen tuotteet menevät kuin kuumille kiville.

Kysymys: Maksaako omistaja toistaiseksi työntekijöilleen mikä on tavanomaista nyky-yhteiskunnassamme?

Vastaus: Hänen täytyy maksaa mitä työntekijät tarvitsevat. He eivät pyydä enempää. Suhteet toisiin ihmisiin ja kollektiivinen kanssakäyminen antavat heille sellaisen tunteen sisäisestä täyttymyksestä, ettei heillä ole toiveita normaaleiden fyysisten tarpeitten yläpuolella.

Kenestä Menestys Riippuu?

Kysymys: Liiketoimintaa ajatellen, riippuuko kaikki johtajista, vai onko se alun perin ennalta määrättyä?

Vastaus: Meidän pitää lähestyä asiaa realistisesti. Minun on toimittava sen käsityksen mukaan, että kaikki riippuu minusta. Jos kuvittelen seuraavan tasomme oikein, silloin saan mahdollisuuden kytkeä yhteen tämän kaiken luonnon yleisen kehityksen kanssa ja silloin hyödyn siitä.

Suuntaamme kohti tilannette, jonka avulla henkilö on yhä motivoituneempi virtuaalisesta/emotionaalisesta täytymyksestä ja menettää maun aineelliselle kohtuuttomuudelle, silloin, taloudellisen palkkion lisäksi, voimme luoda sopivan tunneperäisen, virtuaalisen, henkisen täyttymyksen ja tasapainottaa ne keskenään.

 

Miksi Yhteiskunnat Rappeutuvat

Mielipide (Victor Davis Hanson, Yhdysvaltojen sotahistorian kolumnisti, poliittinen esseisti ja entinen klassisten aineiden professori): “Miksi kerran kukoistavat yheiskunnat kangistuvat ja rappeutuvat?

Satoja syitä on esitetty Rooman hajoamiselle ja Ranskan entiselle 1900-luvun järjestelmälle. Syyt vaihtelevat inflaatiosta ja kohtuuttomasta kuluttamisesta, luonnonvarojen ehtymiseen ja vihollisten valloituksiin. Historioitsiat yrittävät myös ymmärtää Mykonoslaisten, Atsteekkien ja ilmeisetsi myös moderinen kreikkalaisten romahdusta. Kirjallisuudessa aina Catulluksen (Roomalainen runoilija, n. 84-54 EAA) Edward Gibboniin (Englantilainen historioitsija ja parlamentin jäsen 1737-1794), vauraus ja vapaus—ja kuka sai niitä kaikkein eniten— romahduttivat useammin kulttuureita köyhyyden ja uupumuksen sijaan.

Yksi toistuva teema näyttää johdonmukaiselta Ateenalaisessa kirjallisuudessa Makedonialaisten kaupunginvalloituksen kynnyksellä: sosiaalinen kinastelu kutistuvan “piiraan viipaloinnista”. Ateenalaisten puheet tuolta ajalta viittaavat usien oikeudenkäynteihin omaisuudesta ja perinnöstä, veronkiertoon ja työttömyyskorvauksiin. Rooman valtakunnan lopun jälkeen, taantumuksellinen Latinalainen kirjallisuus—Juvenalin, Petroniuksen, Suetoniuksen ja Tacituksen suosiossa— syyttivät “leipää ja sirkushuveja”, liiallista rikkautta, korruptiota sekä raskasta hallitusjärjestelmää.

“Gibbonille ja myöhemmille Ranskalaisille tutkijoille ‘Bysantista’ tuli halventava kuvaus erittäin raskaasta Kreikkalaisesta byrokratiasta joka ei kyennyt verottamaan riittävästi katoavia tuottajia ylläpitämään byrokraattien kasvavaa määrää. Antiikin aikana oli yleistä kasvattaa valuutan (fyysistä) määrää lyömällä halpoja pronssikolikoita ja maksamalla julkiset velat niillä.”

Minun kommenttini: Kaikki toistaa itseään, sillä egoismimme on hallinnut meitä ihmisen ensimmäisestä maanpäällisestä päivästä lähtien. Tänään puhumme kuitenkin avoimesti uudesta henkilön ja yhteiskunnan kehityksestä: “yhden perheen” yhteiskunta tulee tapahtumaan 1) vastahakoisesti ja kärsimyksen kautta 2) helposti ja miellyttävästi sen välttämättömyyden ymmärtämisen kautta.