Kaikki korjaukset tapahtuvat oikeamielisten naisten ansiosta

Kysymys: Pidimme eilen maailmanlaajuisen naisten konferenssin, jonka aiheena oli naisten henkinen kehitys sekä kasvatukseen ja nuoremman sukupolven koulutukseen liittyvät kysymykset. Mitä sanoisitte naiselle, joka opiskelee Kabbalaa ja miten auttaisitte häntä toteuttamaan Kabbalaa tässä maailmassa?

Vastaukseni: Olen erittäin iloinen siitä, että tämä kokous pidettiin. Olin myös tyytyväinen saadessani mahdollisuuden puhua naisten kanssa siellä. Olen aina sanonut ja toistan edelleen, että henkinen kehitys on mahdotonta ilman naisia. Aina kun Toora kertoo tarinan miehestä, mainitaan myös aina sana ”Et”, viitaten miehen naiselliseen toiveeseen, Nukva:an. Tämä johtuu siitä, että ilman naista, Nukva tai Shechina, halua, ei ole mitään tehtävissä.

Puhumme aina Valosta, mutta sille on oltava paikka johon tulla ja pukeutua. Tästä syystä naisten toivomukset, niiden yhteys Kabbalan tieteeseen ja heidän osallistumisensa on niin tärkeä. Toivon todellakin, että vielä useammat naiset tulevat Kabbalaan ja osallistuvat maailman korjauksen prosessiin. Sitten voimme olla varmoja, että korjaantuminen todella tapahtuu ja nopeasti.

On kirjoitettu, että Israelin kansa poistui Egyptistä hurskaiden naisten tuella. Sama pätee kaikkiin korjauksiin ja sama asia kirjoitettiin Tooran vastaanottamisesta Mount Sinain juurella. Kun miehet tekevät suuria asioita maailmassa, he tekevät niin, koska naiset pakottavat heitä tekemään niin.

Joten toivon, että tämä tapahtuu meille kaikille yhdessä ja me tulemme pitämään monia tällaisia kokouksia, joihin naiset yhä runsaimmin osallistuvat, auttaen meitä kaikkia ja tehden tätä pyhää työtä yhdessä, paljastaen Luojamme kaikille ihmisille maailmassa.

Kymmenysten Henkinen Merkitys


Vastaanottamani kysymys: Mikä on kymmenysten (Maaser) henkinen merkitys?

Vastaukseni: Kymmenys on Malkhutin kymmenennen osan erottaminen. Toora neuvoo pistämään sivuun osat, jotka sen sijaan, että niitä käytetään suoranaisesti lahjoittamiseen, voidaan ainoastaan käyttää yhteisön hyväksi. Tämä laskelma suoritetaan vain suhteessa Luojaan, lahjoittamisen tähden Hänelle.

Toora kuvailee monia eri veromuotoja, mutta kaikki perustuvat yhteen periaatteeseen: Siitä syystä, että olen kykenemätön lahjoittamaan tiettyjen halujen kanssa, joita minussa on ja Valon kanssa, joka tulee luokseni, välitän nämä halut yleiseen haluun (Kli). Yhteisessä halussa, yhteisön kautta, voin tämän suorittaa.

Klini on osittainen, tarkoittaen, että toistaiseksi särmi peittää vain osan haluistani, joissa olen valmis vastaanottamaan lahjoittamisen vuoksi. Miten voin korjata osan, jossa olen kykenemätön lahjoittamaan?

Vastaanotan Valon siltä osalta ja muunnan halun vastaanottaa nautintoa vastaanotetun Valon mukana ulkopuoliseen Klihin. Sen kauttta valmitelen sitä osaa korjaukseen yhteisön kautta.

Kabbalan tieteessä opiskelemme haluamme, jota kutsutaan ”pukineeksi” ja ”taloksi”. Ne korjaantuvat kun ensin näen ne ulkoisina ja sitten muunnan ne sisäisiksi.

Sama koskee kymmenyksiä (Maaser). Näennäisesti muunnan sen ulkoiseksi käytöksi, mutta sitten se muuttuu minulle sisäiseksi ja palaa minulle halun kanssa, jota en aikaisemmin pitänyt omanani. Toistaiseksi, aistimuksissani, en voi korjata sitä osaa käyttääkseni sitä vastaanottamalla lahjoittamisen vuoksi.

Egoismi on suurin vihollisemme

Kun luemme Zoharin kirjaa, on meidän syytä muistaa, että ”ei ole ketään muuta – vain Hän” ja Hän on hyvä ja Hänen tekonsa ovat hyvät.

Tämä on ainoa tapa, jolla meidän tulee lähestyä elämää ja kaikkea sitä, mitä maailmassa tapahtuu. Meidän tulee muistaa, että tämän kaiken takana on vain yksi voima.

Ei ole olemassa paholaista, eikä pahoja henkiä, jotka yrittäisivät vangita ja vetää meitä helvettiin, jossa palaisimme ikuisessa tulessa.

Kun Zohar kertoo erilaisista pahoista luonteista, se tuo vain esiin sen, mitä ihminen tuntee tunnustaessaan omat egoistiset voimansa sisällään. Hän tuntee kuin hän palaisi keskellä helvetin tulta ja toivoo selviytyvänsä niiden kauhistuttavien, pimeiden voimien alta, jotka kontrolloivat ja ohjaavat häntä.

Hän huomaa, kuinka ne estävät häntä lähestymästä Luojaa, mutta koska hän ei voi voittaa niitä, on hänen pakko vain seurata niitä.

Kuoleman enkeli tulee henkilön luo ja ojentaa hänelle miekan, jonka terä on voideltu pisaralla tappavaa myrkkyä. Henkilö tottelee, avaa suunsa ja nielaisee myrkyn. Zohar selittää, että kuoleman enkeli on meidän egoistiset halumme, lopullisessa ja julmimmassa muodossa. Kaikki nämä ominaisuudet ovat sisällämme ja ne tappavat meidät. Ei ole mitään kauheampaa, kuin tällainen tila, – vaikka emme sitä ymmärtäisikään.