Category Archives: Zohar

Reitti Itsensä Saavuttamiseen

Zohar, luku ”Yitro (Jethro)”, aihe 199: Hänen otsansa on iso, mutta ei kovin, siinä on viisi juovaa – kolme jotka ulottuvat yhdeltä puolelta otsaa toiselle puolelle ja kaksi jotka eivät ulotu. Hän on hyökkäävä, erityisesti kotonaan, hänen toimintansa on ripeää, hän vaikuttaa kelvolta, mutta ei ole sitä. Hän ylistää itseään asioista joita hänessä ei ole…. Hän on lempeä puheissaan, mutta ei sen enempää, työntää itsensä paikkoihin joihin ei kuulu ja liittoutuessa hänen kanssaan pitää varoa hänen ahneuttaan, mutta menestyminen on taattua.

Zohar kertoo meille miten monimutkaisia olemme sisimmässämme. Aina kun paljastamme sisässämme uusia ominaisuuksia, jotka voivat olla kelvollisia tai kelvottomia ja jotka toistuvasti tulevat korvaamaan toisensa, meidän tulee käyttää niitä havaitaksemme kaikki mahdollisuutemme toteuttaa itsemme senhetkisessä tilassa, löytääksemme kaikki heikkoutemme ja rajoituksemme. Tällä tavalla, kerta toisensa jälkeen henkilö saavuttaa itsensä yhä paremmin, tarkoittaen että hän saavuttaa Luojan, niin kuin on kirjoitettu, ”Tulen Tuntemaan Sinut Tekojesi Perusteella”.

Kun kaikki on sanottu ja tehty, ainoa reittimme on itsemme saavuttamisen reitti, itsemme saavuttaminen. Perimmiltään kabbalan tiede kokonaisuudessaan selittää henkilölle kuka hän on – Luojan teot. Siitä syystä et tarvitse mitään muuta: Siinä määrin kun ymmärrät miten Luoja sinut loi, mitä hän sinussa loi, miksi ja missä muodossa, siinä määrin tulet saavuttamaan Hänet.

Siitä syystä, lukiessa tuntomerkkejä ihmisen kuvasta, meidän tulee ymmärtää ettei yksikään niistä tule pyyhkiintymään pois. Jokainen niistä täydentää toisiaan ominaisuuksiensa kautta, jotka ovat samankaltaisia tai vastakohtaisia Valolle ja lopuksi ne saavuttavat Luojan kuvan.

Lisäksi meidän tulee ymmärtää että tässä puhutaan henkilöstä joka edistyy henkisyydessä ja näin hän näkee itsensä tässä hetkessä, myönteisissä ja kielteisissä ominiasuuksissaan suhteessa Valoon, Luojaan. Mutta henkilö itse tuomitsee itsensä ja havaitsee itse nämä ominaisuudet. Toinen henkilö näkisi ne toisella tavalla, sillä ”jokainen henkilö tuomitsee siinä määrin kuin hän itse on viallinen”.

Jos määrätty kuva ilmaantuu hänen eteensä nyt, se vain näyttää siltä, mutta ei ole itsestään olemassa todellisuudessa. Ainoa kuva joka on olemassa itsestään on Luojan kuva. Mutta nämä kuvat heijastuvat henkilön sisällä sisäisten ominaisuuksien mukaan.

Matka Maailman Ympäri Zoharin Kirjan Seurassa

Kysymys: Miten voimme sovittaa yhteen sisäiset hetkemme Zoharin Kirjan tekstin kanssa?

Vastaus: Suhteessa muihin kabbalalähteisiin se on itse asiassa helppoa Zoharin kanssa, sillä vauhti ja tekstin lukeminen ovat sellaisia että sinun vain tulee hakea virta ja mennä sen mukana. Tämä ei silti tarkoita sitä että kuulet joen virtaavan ohitsesi.

”Mennä virran mukana” tarkoittaa että yrität hyvin rauhallisesti, niin kuin on kirjoitettu, ”Oppineiden sanat kuuluvat rauhallisuudessa”. Menet yhdessä Zoharin tekijöiden mukana, ilman pienintäkään vastusta, järjestäen sisäiset tunteesi sopiviksi sanojen soinnun kanssa. Jos sinulta jäi pari sanaa kuulematta, älä huoli vaan jatka eteenpäin seuraavien sanojen kanssa. Siten jatkat virran mukana menemistä kuin puuvene aalloilla, myötäillen aaltojen jokaista liikettä.

Täten meidän tulisi antaa ominaisuuksiemme, halujemme ja aistimuksiemme virrata yhteen Zoharin tekstin kanssa, samoin kuin veden pinnalla, pyrkien myötäilemään virtaa, yrittäen havaita missä nämä ominaisuudet ja halut ovat sisässämme, niin kuin Zohar kuvailee. Mutta meidän tulisi hakea tätä hyvin yksinkertaisesti ja helposti. Tärkeintä on antaa virran virrata lävitsesi. Olemmehan vain ”astioita” tai Kli jonka kautta sanojen virran on astuttava sisään meihin.

Lukiessa Zoharia emme pyri aktivoimaan mieltä tai havaitsemaan sisäisiä määritelmiä. Jopa paikoissa joissa Zohar näyttäisi puhuvan käyttäen teknisiä, tieteellisiä termejä, käyttäen kabbalan kieltä, meidän tulisi antaa tämän tekstin kulkea aistimusten läpi mieluummin kuin mielen kautta, tarkoittaen että meidän tulisi kuunnella tunteitamme ja vaikutelmiamme, yrittäen tuntea miten joka sana kaikuu sisässämme, riippumatta siitä kielestä jota Zohar käyttää.

Itseni Kuvitteleminen Itsessäni

Kysymys: Kuinka voin nähdä mielessäni yhteisen Klimme (astia)? Mitä ryhmä sisälläni tarkoittaa?

Vastaus: Rymä sisäläni on se paikka jossa Luoja sijaitsee. Hän järjesti minuun sellaisen paikan. Tämän vuoksi, kun astun ryhmän sisään, tulen näennäisesti ystävieni luokse, kun taas todellisuudessa astun omaan sisäiseen havaintooni “paikasta”. Jos jatkan ja ylläpidän yhteyttä ryhmän kanssa se toimii, “palvelee” kuten äidin kohtu, arkki, salauksen paikka, pelastus ja turva.

Tämä ryhmä sijaitsee minussa. Havaitsen sen vain virheellisesti minusta ulkopuolella olevana, samalla tavalla kuten havaitsen koko todellisuuden. Alkaakseni oikeasti havaita todellista todellisuutta, minun täytyy luopua ylpeydestä, itsenäisyydestä ja loistosta jotta voisin liueta ryhmään, arkkiin ja äidin kohtuun. Sitten sen sisällä paljastan Luojan- henkisen alkion ensimmäisessä henkisyyden asteessa.

Köysi Henkiseen Maailmaan

laitman_529Kysymys: Onko “Segula” (“ihmeellinen voima”) sisäisen kasvatuksen perusta?

Vastaus: Segula on lähtökohta, sillä henkinen maailma on päinvastainen meidän maailmaan verrattuna ja siten täysin irtautuneena meistä. Henkisellä maailmalla ei ole mitään yhteyttä mihinkään “maalliseen”. Et voi tehdä mitään henkisen maailman suhteen: et voi vetää voimia siitä, etkä vaikuttaa siihen. Kortit, “ihmeet” saatika punaiset nauhat eivät tule auttamaan sinua rakentamaan siltaa näiden kahden maailman välille.

Yhteys jonka avulla voit herättää henkisyyden vaikutuksen ylläsi muotoutuu vain sitomalla itsesi oikealla tavalla opettajaan, Kabbalistisiin teksteihin ja ryhmään, edellyttäen että käytät niitä kehittääksesi itsellesi aikomuksen, elintärkeän tarpeen ja ymmärryksen siitä mitä tarkalleen ottaen haluat vastaanottaa opinnoilta.

Ja sitten, opiskellen oikean opettajan, oikean ryhmän ja Kabbalististen kirjojen kanssa toteutat aikeesi. Ja jos opinnot eivät ole sitä varten, mikään ei auta sinua. Jos tässä maailmassa ei olisi Segulaa meitä varten, ihminen säilyisi petona.

Tämän takia on niin tärkeä arvioida mitkä nämä kolme komponenttia tulisi olla: opettaja, kirjat ja ryhmä ja kuinka niiden täytyy vaikuttaa minuun yhdessä Keskinäiset Takeen kanssa. Kaikki tämä on keskittynyt henkisyyden saavuttamisen tärkeyteen. Henkisyys on saavutettavissa suhteessa opintoihin, jotka sisältävät piilotettuja voimia. Tämän voiman täytyy toimia minussa, jos vedän sitä puoleeni.

Jotta Maailma olisi Luotu Vain Minua Varten…

Kysymys: Onko minun intentioni riippuvainen koko ympäristön intentiosta ja ympäristön intentio minun intentiostani?

Vastaus: Epäilemättä! Shamati #225 sanotaan: On mahdotonta kohottaa itseään ympyränsä yläpuolelle. Siksi (jos haluaa edistyä henkisesti) on imettävä ympäristöstään. Parempaa neuvoa ei ole kuin ahkera työskentely ja Toora. Jos näin ollen valitsee itselleen hyvän ympäristön, aikaa ja vaivaa säästyy, sillä jokainen vedetään puoleen ympäristön mukaan.

Tämä on selvää. Jos vastaanotan energiaa ympäristöltä – tosiasiassa vastaanotan kaiken kohotakseni siitä – silloin kohoan siinä määrin kun vastaanotan heiltä. Sen tason yläpuolella en voi olla.

Kysymys: Miten voin nähdä ympäristöni suuruuden kun en näe tovereitteni suuruutta?

Vastaus: Siinä piilee koko ongelma. Kuka on mielestäsi suuri? Maailmassa ei ole ketään suurta. Tarkoittaen että maailmaa ei luotukaan sinua varten. Eli mitä keinoja käytät edistyäksesi? Luoja on kätketty.Ympäristö on pieni. Sinulla ei ole ketään jonka suuntaan voit edistyä ja olet yksin maailmassa. Siltä sinusta tuntuu.

Periaatteessa kaikki tuntevat samoin ja juuri tämä meidän on muutettava.

Kabbalan Tärkein Kirja

Kysymys: Kuinka Zoharin Kirja sopii Kabbalaan?

Vastaus: Zoharin Kirja on Kabbalan tärkein kirja. Opiskelemme sitä joka päivä. Olen juuri saanut päätökseen Zoharin läpikäymisen yksinkertaistaakseni sen kielen ja poistaakseni kaikki arameankieliset sanat. Käännämme kirjaa parhaillaan muille kielille ja se tullaan julkaisemaan pian.

Tämä kirja selittä lait joiden kautta henkinen, globaali maailma toimii. Ero henkisen ja materialistisen maailman välillä ei ole niin, että henkisyys on jossain yläilmoissa, kaikkien galaksien takana. Henkinen maailma on juuri tässä, samassa paikassa, mutta emme tunne sitä sillä se toimii niin sanotusti eri taajuudella.

Katsomme maailmaa egoististen aistien läpi, jossa jokainen henkilö havaitsee vain sen mistä hän hyötyy itse. Mutta jos muutamme aistimme ja asenteemme maailmaan ja haluamme nähdä sen yhtenä suurena kokonaisuutena, silloin näemme maailman voimien täydellisenä järjestelmänä juuri tässä ja nyt.

Tämä on se maailma josta Zoharin Kirja meille kertoo. Tämä kirja on kuitenkin kirjoitettu siten, että se ottaa lukijansa, jopa hänen huomaamattaan ja johdattaa hänet uuden maailman havaintoihin. Sen takia se on niin voimakas ja epätavallinen kirja. Zohar vaikuttaa meihin mielemme ja tunteidemme kautta, vaikuttaen meihin joka puolelta.

Oikea Intentio Paljastaa Maailman

Kysymys: Esitämmekö parhaillaan tabernaakkelille uhrilahjaa, vai kasaako Luoja sen pala palalta ja kuka on arkkitehti?

Vastaus: Epäilemättä emme ymmärrä mitään työstämme, aivan kuten varttuva kaksivuotias joka ei tiedä mikä tulee olemaan kolmivuotiaana, eikä suunnittele kehittymisensä vaiheita, eikä muokkaa itseään kolmevuotiaana. Juuri näin luomme menorahin (seitsenkätisen kynttilänjalan): Heitämme palan kultaa tuleen ja se ilmestyy itsestään. Mitä tarkoitetaan sanalla ” itsestään”?

Tosiasiassa et voi tehdä mitään itse. Jos valmistelet intentiosi (et tekoa, vaan pelkästään intentiosi) ja rakennat sen ”keskiviivalle”, silloin Valo luo sinun materiastasi määrätyn muodon jonka tämä materia edellyttää. Tämä materia ei voi ottaa toista muotoa! Toisin sanoen se on jo olemassa siinä määrätyssä muodossa ja sinun tulee vain saada se selville intention avulla, joka paljastaa tämän kuvan sinulle.

Astut sisään maailman esiolomuotoon. Kun ”kukka ja pallo”, ”menorah”, ”pöytä”, ”telttaosasto”, ”onyksi ja muut jalokivet” paljastuvat sinulle, löydät jotain joka on jo olemassa. Sinä uudistat havainnointisi, sinä otat selvää, se paljastuu sinulle ja se tapahtuu sinun sisälläsi. Kehität oman näkökykysi, havainnointisi, ymmärryksesi ja mukautumisesi. Siinä määrin kun mukaudut, et enää näe ulkoista muotoa, vaan ennemminkin oivallat että kaikki tapahtuu sisälläsi; kehität sisäisen näkökyvyn.

Mitä näetkin juuri nyt, se vaikuttaa ulkoiselta, mutta henkisyydessä huomaat että kaikki on sisäistä, että havainnointisi on aitoa. Sinulla ei enää ole harhakuvaa siitä että maailma on ulkopuolellasi, että on olemassa sinä ja maailma. Henkisyys mitätöi tämän valheen; koet kaiken olevan sisälläsi, sielussa jonka mukaan tunnistat itsesi.

Kuinka Estää Rakkautta Jäähtymästä

Zohar, Johdanto, Artikkeli “Kaksi Pistettä” Kappale 121: Tämän takia erkaantumisen voimia kutsutaan “lukoiksi”, sillä ne tukkivat lähestymisen portit ja ajavat meidät pois Luojasta. Jos nujerramme ne siten etteivät ne vaikuta vaikuta meihin, “jäähdytä” Hänen rakkauttaan sydämissämme, lukoista tulee ovia, pimeydestä tulee valo ja happamasta makea.

Kysymys: Mitä tarkoittaa “Hänen rakkautensa jäähtyminen sydämissämme?”

Vastaus: Jos henkilö valmistautuu ensin tosiasiaan että hän pyrkii saavuttamaan rakkauden Luojaa kohtaan, tarkoittaen lahjoittamisen ominaisuuden tulemista rakastetuksi, hyväksytyksi ja haluttavaksi henkilölle.  Tämä siten, että hän tuntee luokseen tulevan lahjoittamisen ominaisuuden suurena arvona ja palkintona kaikesta tekemästään työstä, että hän “valmistelee” itsensä oikeita toimenpiteitä varten.

Sitten, oikeanlaisen valmistutumisen nojalla hän katsoo eri tavalla kaikkia häiriötekijöitä jotka näyttävät tulevan hänen eteensä “jäähdyttääkseen” hänet, työntäen hänet pois Luoja rakastamisesta, pois lahjoittamisen ominaisuudesta. Hän näkee tämän ikään kuin apuna, sillä nimenomaan ylittämällä ne, henkilö tulee vahvemmaksi, ymmärtäväisemmäksi, rohkeammaksi ja oppineemmaksi. Suuren ymmärryksen ja vahvistumisen kautta hän kohoaa lahjoittamisen ominaisuuteen.

Jos haluan esimerkiksi olla fyysisesti vahva, silloin kaikki työni painojen kanssa, hyppiminen ja juokseminen ovat harjoittelua joiden avulla tulen vahvemmaksi. Kaikki riippuu valmistautumisesta. Jos en halua olla vahva, jos tämä ei vaivaa minua, silloin jokainen eteeni kohoava este vie minulta halua kehittyä. Kierrän ne, enkä ole onnellinen niiden (esteiden) tulemisesta.

Näenkö esteet Ylhäältä lähetettynä apuna joiden tarkoitus on kasvattaa minua ja kohottaa minut Luoja tasolle, vai en? Tämä riippuu pyrkimyksestäni, valmistautumisestani ja ympäristöni tuesta. Tämä on ainoa keino jotta voimme edsityä.

Kaikki riippuu valmistautumisesta. Ennen kuin avaan kirjan, tulen ryhmään, aloitan opiskelemaan tai miettimään yhtään mitään, minun on kysyttävä kysymys, ” Miksi teen tämän? ja Mitä minun pitäisi ajatella?” Ainoa asia jota minun pitää ajatella on kuinka tehdä laskelma analyysin “totuus vastaan valhe” mukaan, ennemminkin kuin aistimusten “makea vastaan hapan” mukaan. Silloin yritän välittömästi rakentaa arvostelukykyäni perustuen analyysiin “totuus vastaan valhe”. Jos asia on näin, silloin ainakin tiedän etten ole siellä, en halua sitä jne. En siitäkään huolimatta kuitenkaan erota totuutta: Kuka olen juuri nyt ja mitä tapahtuu sisä- ja ulkopuolellani?

Tämä on välttämätöntä! Tässä suhteessa kaikki riippuu olosuhteista tai ympäröivästä ympäristöstä tehdystä valmistelusta. Vilja ei voi kasvaa, jollei ympäristö tarjoa sille kaikkea mitä se tarvitsee kasvaakseen. Itsekseen se yksinkertaisesti kuihtuu. Täytyy olla olemassa ympäristö joka herättää henkilön ja vaikuttaa häneen.

Kuvittele että olet ympäristössä jossa jokainen pyrkii olemaan fyysisesti vahva. Silloin opit toisilta ja osallistut kaikkiin harjoituksiin heidän kanssaan. He hyppivät ja nostavat painoja aamusta iltaan! Miksi? Koska se on heidän tavoitteensa, heidän päämääränsä.  Alat toimimaan samalla tavalla halusitpa sitä tai et, koska vastaanotat heidän päämääränsä tärkeyden. Näet jokaisen esteen, jokaisen painon joka sinun täytyy nostaa, jokaisen harjoitteen joka sinun täytyy tehdä sinulle annettuina mahdollisuuksina kasvuun. Siinä kaikki. Ei ole mitään muuta tilaisuutta.

Seuraavan Tason Kynnyksellä

laitman_174Kysymys: Kuka tai mikä antaa minulle merkin seuraavasta tasosta?

Vastaus: Merkki seuraavasta tasosta tulee sinulle pimeytenä. Tämä johtuu siitä, että seuraava taso paljastuu ensin pimeytenä. Minun tulisi kuitenkin yrittää erottaa Valo sen sisällä, joka on hyvää ja erikoista. Vain oma egoni tuntee sen pimeytenä, mutta, mikäli minulla on lahjoittamisen halu, niin kykenen näkemään Valon ja sielujen koko järjestelmän, jotka ovat täynnä äärettömyyden Valoa.

Siksi pimeys on merkki tulevaisuuden asteesta, kunnes käännän tämän pimeyden Valoksi.

Rakastavien Sielujen Ympäristössä

laitman_165Kysymys: Mitä tarkoittaa ympäristöön liittyminen?

Vastaus: Liittyminen ympäristöön tarkoittaa että tunnen tai kuvittelen itseni olevan sisällä järjestelmässä, jossa kaikki sielut ovat yhteydessä toisiinsa. Edistyn yhdessä heidän kanssaan ja olen heistä riippuvainen. He ovat ylempänä minua ja heidän kauttaan voin vastaanottaa Valoa, joka korjaa ja täyttää minut.