Category Archives: Zohar

Salli Zoharin Kirjan Puhua Minusta

Kysymys: Toisaalta, koko työmme perustuu henkilön ja hänen lähimmäisensä yhteyden korjaamiseen. Toisaalta korjaus tehdään Zoharin Kirjan avulla. Miten sen kaiken voi yhdistää?

Vastaus: Korjaus aiheutuu Valosta, joka kätkeytyy kabbalistien kirjoittamiin teksteihin. Silti se tapahtuu sillä ehdolla, että tahdomme havaita, tahdomme käsittää todellisuutta, jota he kuvailevat, jotta kaikki teksteissä kirjoitettu pukisi meitä ja olisimme samassa keskinäisten suhteiden järjestelmässä.

Se vihjaa yhteydestä sielujen välillä siinä määrin, että saavutamme yhtenäistymisen ja muutumme yhtenäiseksi järjestelmäksi: äärettömyyden Malkhut. Jos pyrin saavuttamaan yhtenäistymisen, niin kuin ”rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi”, jos tahdon tätä, silloin Zoharin Kirja alkaa puhua minusta.

Tuloksena vastaanotan korjauksen voiman Zoharilta ja edistyn vähitellen lukemalla sitä. Kirja itsessään ei oikeastaan sisällä mitään, mutta sitä lukemalla ja tahtomalla olla osa sitä järjestelmää, kutsun energian voimakentästä, joka oleskelee Äärettömyyden Malkhutissa – ja siten saavutan järjestelmän.

Rakastaa ”Kuin Itseään” On Rakastaa Enemmän Kuin Itseään

Kysymys: Miten Zoharin lukeminen auttaa minua aistimaan yhteisen halumme?

Vastaus: Zohar kertoo meille meidän välisen kytköksemme korjatusta järjestelmästä. Jos aistin kytkökseni muihin epäkorjattuna ja haluan uudistaa sen, opiskelen Zoharin Kirjaa ja tekemällä niin toivon kohoavani sen tasolle, korjatun kytköksen tasolle.

En tiedä mitä korjattu taso pitää sisällään ja miten voin kohota sen tasolle. Tiedän vain että minun tulee saavuttaa taso jota Zohar kuvailee. En ymmärrä mitä siinä lukee, minun ei edes täydy osata kieltä, sillä ei ole merkitystä.

Mutta merkitystä on sillä että pyrin korjaukseen. Korjaus tarkoittaa yhtenäistymistä ryhmän kanssa, yhteiskunnan kanssa, muiden kanssa ja sitä että alan rakastaa muita niin kuin rakastan itseäni. Tarkoittaahan rakkaus kuitenkin ykseyttä keskuudessamme, kun muiden halut ja minun haluni ovat yksi ja sama. Silloin olemme yhtenäistyneitä.

On kirjoitettu, että jos sinulla on vain yksi tyyny, sinun pitää saavuttaa tila jossa annat sen toiselle. Miksi? Siitä syystä että hänen halunsa on muuttunut sinulle tärkeämmäksi kuin oma halusi. Miksi tätä pidetään samana kuin ”rakastaa toista niin kuin rakastat itseäsi”? Siitä syystä että aikaisemmin rakastit itseäsi enemmän kuin häntä ja nyt sinun tulee rakastaa häntä aivan kuin rakastit aikaisemmin itseäsi ja enemmän kuin itseäsi. Tätä kutsutaan lahjoittamisen ominaisuudeksi joka asustaa ihmisessä.

Näyttää epärealistiselta, tyrmistyttävältä ja epämieluisalta. En ymmärrä miksi sitä edes  opiskellaan. Juuri näin kaikki ajattelevat. Mutta toista vaihtoehtoa ei ole.Vähitellen ominaisuuden tärkeys muuttuu meille syvällisemmäksi ja syvällisemmäksi. Alamme asteittain havaita siinä ylevimmän ja ainutlaatuisimman arvon ja hyväksymme siinä elämisen. Näin Valo meihin vaikuttaa, varsinkin lukiessamme Zoharia. Se kohottaa ja uudistaa suhtautumistamme lahjoittamiseen.

Yksi Ihminen, Yksi Sielu, Yksi Luotu

Kysymys: Puhuuko Zohar yhdestä yhteisestä sielusta vai erillisistä sieluista?

Vastaus: Zohar puhuu yhden henkilön sielusta, sillä koko todellisuudessa ei ole olemassa mitään muuta kuin yksi ihminen, yksi sielu ja yksi luotu (olento), Malchut-ei ole väliä millä nimellä kutsut sitä.

Jos meistä näyttää siltä, että on olemassa useita eri ihmisiä, useita haluja jotka ovat erillään toisistaan ja vieraita meille, kaikki tämä johtuu oikean todellisuuskäsityksen puutteesta.

Viimeinen Pisara Joka Sytyttää Valon

Kysymys: Sanot että Zohar on sidosten järjestelmä välillämme. Miten nämä yhteydet ovat ilmaistu Zoharin Kirjassa: kirjeiden muodossa vai tarkoituksissa sanojen takana?

Vastaus: Et löydä näiden yhteyksien symboleita kirjeistä tai sanoista. Meidän tulisi tarkastella Zoharia yhteydenpitolaitteena, ei minään muuna. En tiedä kuinka se toimii. Tiedän vain sen, että jos haluni ovat oikeat ja toivon Zoharia lukiessani että nämä halut tulevat täytetyiksi, näin myös tapahtuu.

Minulla on tietty laite jonka asennan ja kytken verkkovirtaan, mutta viimeinen pisara puuttuu: hieman enemmän ajatustani ja haluani sen ilmestymiselle jotta laite alkaisi välittää sähköä ja toimimaan.

Minun pitäisi ennakoida sitä, ei muuta. Sitä pidetään “pelastuksen odottamisena”, mutta meidän täytyy valmistella halumme ja tarpeemme parhaimman kykymme mukaan, jotta ne ovat sopivia korjaukseen niin paljon kuin mahdollista. Loppujen lopuksi kypsymätön halu ei ansaitse korjausta. Menneisyyden halu, uusi halu, jota tulee käyttää tai sama mutta korkeammalla asteella oleva halu ei myöskään tuo ansiota.

Kaiken täytyy ilmetä äärimmäisen tarkasti, silloin Korjaava Valo saapuu ja sulattaa meidät Luojaan. Tätä työmme edellyttää.

Egypti On Välillämme

Kysymys: Mitä voimme saada irti koko tästä Egyptistä ulospääsyn prosessista suhteessa päivittäiseen sisäiseen työhömme?

Vastaus: Meidän tulee tavoitella vain yhtä asiaa: yhtenäistymistä ryhmässä. Ryhmä on pienoisihmiskunta. Emme voi heti toimia globaalissa mittakaavassa, ihmiskunnan massojen kanssa, mutta ryhmässä voimme selvittää kaikki ihmisten välisten kytkösten periaatteet.

Siellä tulemme paljastamaan kaikki tilat: ”Egyptiin putoaminen”, ”Egyptiin uppoutuminen” ja ”Egyptistä poispääsy”. Tulemme tuntemaan vihan faaraota (egoamme) kohtaan, iskut jotka tulevat häneltä ja luonteenlaatumme tarkastelun.

Tämä kaikki tarkastellaan yhdessä kohdassa: kytköksessäni tovereihin. Tarvitsen ryhmää, ”tovereitani”, koska minusta ei ole rakastamaan koko maailmaa. Minulle ryhmä edustaa koko ihmiskuntaa ja ryhmässä voin selvittää kaikki sisäiset ominaisuuteni.

Aina kun yritän yhtenäistyä tovereiden kanssa paljastan sisäisen murtumisen, vihan ja toisten hylkimisen, ja teen uusia sisäisiä tarkasteluja. Voi olla että nämä tarkastelut vielä liittyvät työhön ”Egyptissä” tai jopa ”ennen” sitä. Mutta sillä ei ole väliä.

Emme vielä kykene selkeästi ymmärtämään näitä vaiheita. Kaiken kaikkiaan emme kykene näkemään mitään selkeästi ennen kuin lähdemme Egyptistä. Vasta jälkeenpäin alamme ymmärtää mitä oikeasti olemme käyneet läpi. Työ on kuitenkin tehty pimeydessä, egoistisen halun hallinnoimana, yrittäessäni jotenkin olla olemassa siinä, sen kanssa tai ilman sitä. Siksi nämä tarkastelut ovat epäselviä meille.

Avain On Yhtenäistymisen Ajatteleminen

Kysymys: Kuinka voin oppia painottamaan intention tärkeyttä tekstin ymmärtämisen sijaan kun opiskelen Kabbalistisia tekstejä ryhmässä tai kun luen niitä yksin?

Vastaus: Kun luen yksin, minun täytyy samalla ajatella että olemme kaikki yhdistyneitä toisiimme. Heittäydyn ikään kuin yhteiseen haluun, joka yhdistää meidät yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa olemme yhtenäistyneinä toisiimme vaikkemme sitä tunnekkaan.

Yritän olla samalla tasolla. Olemalla yhdessä jokaisen kanssa järjestelmän sisällä joka yhdistää meidät ja jossa jaamme saman halun ja energian, toivon etten aisti mitään eroja itseni ja muiden välillä.

Sitten kun luen tekstiä, pyrin tunkeutumaan sen olemukseen, ytimeen niin paljon kuin mahdollista ja mikä tärkeintä, en irrottaudu välillämme olevasta sisäisestä yhteydestä. Jos minun täytyy antaa 99% voimistani ajatukseeni yhtenäistymisestä, minun täytyy tehdä se. Silloin käytän vain 1% lukemisen ymmärtämiseen. Joskus en edes tiedä mitä luen: Näin suuria ovat minua kohtaavat häiriötekijät.

Henkilön ei kuitenkaan pidä murehtia sitä, ettei hän pysty ketomaan juuri lukemaansa. Avain on pyrkiä yhtenäistymään kaikkien kanssa kun silmät seuraavat kirjaimia. Tämä on riittävästi, jotta teksti vaikuttaa henkilöön.

Haluan erityisesti korostaa että ensinnäkin sinun tulee ajatella yhteyttä välillämme ja vasta sitten voit lukea ja ymmärtää tekstiä niin paljon kuin se on sinulle mahdollista.

Luomakunnan Syvyyden Tunteminen

Kysymys: Mistä tiedämme mitkä halut meidän pitää korjata?

Vastaus: Kaikki tulee paljastetuksi matkan varrella. Emme tiedä mitä se kaikki tarkoittaa, mutta on olemassa tekojen järjestys jotka henkilön täytyy suorittaa, kuten Baal HaSulam ja Rabash selittävät meille.

He olivat kaksi viimeistä Kabbalistia, jotka loivat sopivan menetelmän tähän maailmaan-meidän sukupolveemme kohonneille sieluille- ja selittivät seikkaperäisesti sen työn, joka meidän täytyy tehdä korjataksemme sielu. Korjaamalla sielun saavutamme Luojan paljastumisen; todellisuuden ja maailman, joka avautuu eteemme-se tapahtuu tässä ja nyt.

Kaikki maailmat, sielut ja ylemmät voimat, kaikki on juuri tässä, mutta emme tunne sitä. Meidän täytyy kehittää eräänlainen tuntoelin, jonka avulla tutkimme halujamme niin syvältä ja laajasti kuin mahdollista, määrittelemme niitä, tunnemme eroja niiden välillä ja järjestämme ne siten että erotamme niiden välillä kaikki erikoispiirteet ja komponentit.

Meidän täytyy tuntea olemassa olevan todellisuuden koko syvyys, jotta mielikuvamme ja havaintomme sulautuisivat yhdeksi kuvaksi, jota kutsutaan Luojaksi, ylemmäksi voimaksi.

Kun kohoamme viiden henkisyyden asteen portaita, saavutamme samalla autenttisen todellisuuden jonka Ikuisuuden (the World of Infinity ks. taulukko) maailmassa kaikki sulautuu yhdeksi.

Saamme pieninä annoksian kaiken sen mitä saavutamme matkalla, kuten itsenäisinä osina jonka jälkeen kaikki sulautuu yhdeksi täydelliseksi muodoksi. Tämä on se täydellisyys, joka meidän täytyy saavuttaa.

Henkisen Ulottuvuuden Paljastaminen

Oikea intentio on tärkein asia lukiessamme Zoharin Kirjaa. Jos henkilö menettää intentionsa, silloin kirja ei vaikuta häneen. On olemassa useita sanontoja sekä kabbalistisia artikkeleita jotka käsittelevät tätä asiaa, mutta lyhyesti sanottuna Baal HaSulam kirjoittaa seuraavaa:

Luoja loi tarkoituksella egomme, joka erottaa meidät toisistamme. Jos kohoamme egomme yläpuolelle ja yhtenäistymme muiden kanssa, silloin ego jää ennalleen. Emme työstä sitä, vaan yhtenäistymme keskenämme sen yläpuolella. Silloin egomme koko  voima ja vastus, joka estää meitä yhtenäistymästä, muuttuu yhtenäistymisen kyvyksi.

Näin vastus (resistori) toimii sähköisessä virtapiirisä. Kun päästämme sähkövirran sen lävitse, silloin juuri tämä vastus on siinä missä luomme paineen joka käynnistää moottorin tai jonkin sähkölaitteen.

Tarvitsemme vastuksen jotta vastakkaisuudessa siihen voimme antaa yhtenäistymisemme voiman läpäistä sen. Silloin yhtenäistymisemme kyky jonka saavutamme, paljastaa meille henkisen maailman.

Jos meillä ei olisi tätä vastusta välillämme, niin kuin luomisen alussa kun olimme suorasti  yhtenäistyneitä, silloin jäisimme samalle tasolle – emme pystyisi havainnoimaan itseämme.

Täsmälleen johtuen tästä vastuksesta välillämme, eli egosta joka erottaa meidät toisistamme ja nyt alamme yhtenäistyä, kyky jonka vastaanotamme antamalla yhtenäistymisemme voiman läpäistä vastuksen, on kuitenkin se seikka joka paljastaa meille henkisen maailman. Silloin kohoamme 125 yhtenäistymisemme tasoa, egoa vastaan, kunnes saamme äärettömän kyvyn tästä yhteisestä vastuksesta.

Zoharin kirja pitää sisällään Valon joka voi antaa voiman päästä vastuksen yli, yhtenäistyä toistemme kanssa ja kytköksessä toisiimme paljastaa henkisen ulottuvuuden kokonaisuudesaan. Juuri siinä onkin työkenttämme Zoharin kirjan kanssa.

Henkinen Kahtiajako

Opiskellessamme Zoharin Kirjaa, meidän tulisi lähestyä sitä pyrkimyksenämme löytää totuus. Todellakin, emme näe mitään henkisestä maailmasta ja olemme täysin estettyjä henkisyyden ominaisuuksilta.

Valon täytyy tulla ja valaista meitä, aivan kuten videotykin. Olemme itse asiassa siellä (henkisyyden maailmassa) jopa nyt; ominaisuudet, havainnot ja ulottuvuus johon kuulumme. Itse asiassa olemme siinä ainoassa paikassa joka on olemassa, halussa joka on samaan aikaan egoistinen ja altruistinen, kaikki samassa paikassa aivan kuten kerroksina toinen toistensa päällä. Mutta emme näe sitä, sillä se sijaitse henkisessä maailmassa, ei meidän omiaisuuksissamme.

Olemme olemassa tilassa, mutta havaitsemme ominaisuuksiemme kautta vain materialistisen osan todellisuudesta, polarisoituneen valon kaltaisen säteen täytyy tulla tietyssä “kulmassa” ja siten sen muilla pinnoilla paljastamme yllätäen koko siellä sijaitsevan maailman.

Tämän vuoksi tarvitsemme Ylempää valoa niin paljon: Sen täytyy valaista ja paljastaa meille maailma jossa olemme tässä ja nyt.

Ulospääsy Kuvitteellisesta Valheesta

Jokaisen sanan tai puheenparren takana Zoharissa meidän tulee pyrkiä paljastamaan kytkeytymisen muotoja ihmisen ja hänen ympäristönsä välillä. Pohjimmiltaan tämä on juuri mitä Zohar kuvailee. Todellisuudessa ei ole muuta paitsi kytkeytymisen muotoja ihmisen ja häntä ympäröivien välillä.

Jopa nyt kun näen ihmisiä ja tämän huoneen seinät edessäni tai kuulen ääniä ulkoa, kaikki nämä ovat kytkeytymisen muotoja välillämme. Ei ole olemassa muuta kuin nämä voimat jotka yhdistävät meidät, halun voimat jotka ilmaantuvat minulle tässä muodossa maallisen todellisuuden havainnoinnissani.

Samalla tavalla voimme, jos yritämme, kuvitella muitakin kytkeytymisemme muotoja, muita voimia jotka eivät toimi vastaanottamissessa, vaan lahjoittamisessa välillämme. Silloin tulemme näkemään että todellisuudessa välillämme ei koskaan ollutkaan itsekkäitä kytköksiä. Tunsimme ne kuin unessa, jotta tämän kuvitteellisen kytköksen avulla, joka on vastakohtainen sille aidolle, huomaisimme aidon kytköksen, ainoan joka on olemassa kontrastissa kuvitteelliseen elämään – halun nauttia koko sen voimalla.

Tämä halu oli kuitenkin olemassa vain jotta voisimme muuntua lahjoittamisen haluksi. Luoja tukee tätä halua keinotekoisella tavalla, mutta sillä ei ole itsessään omaa perusolemusta. Maailmassa on olemassa vain lahjoittamisen voima.

Tästä syystä Zohar kuvailee meille kaikki lahjoittamisen voiman erilaiset muodot, jotka paljastamme eri tavoin, niin kuin myös vastaanottamisen voimat niiden vastakohtana, jotka ovat perusta jolla lahjoittamisen voimat paljastuvat ihmisen sisäisen taiston prosessissa.

Lukiessa Zoharin Kirjaa meidän tulee ajatella vain tätä, ponnistella jotta näiden henkisten tasojen paljastuminen auttaisi meitä ja paljastuisivat meissä jotta liittäisimme ne sisimpäämme.