Category Archives: Zohar

Zohar On Tarkoitettu Koko Ihmiskunnalle

Kysymys: Mikä on Zoharin Kirjan tarkoitus yhtenäisen globaalin kasvatuksen prosessissa? Onko Zoharin paljastus sukupolvessamme parannuskeino kriisille, vai nopeuttaako se tätä prosessia? Mikä edeltää sitä?

Vastaus: Ensinnäkin on erittäin tärkeää, että luemme Zoharia puolisen tuntia päivittäisten luentojemme yhteydessä. Näin se oli Rabashin opetuksessa, josta syystä pysyttelen tässä samassa päivittäisessä ”annoksessa”, paitsi että luemme Zoharia aamutunneilla mieluummin kuin illalla, silloin se on tehokkaampaa.

Valmistelemme myös kirjaa nimeltään ”Zohar Jokaiselle”, tarkoittaen heitä, jotka haluavat liittyä meihin, jotka ymmärtävät, että lukemalla tätä kirjaa houkuttelemme Valoa, joka auttaa meitä yhtenäistymään ja että vain tämän Valon avulla voimme saavuttaa todellisen yhtenäisyyden ihmisten keskuudessa.

Siksi meidän täytyy lukea tätä kirjaa. Loppujen lopuksi Zohar puhuu vain korjatusta kytköksestämme, koko ihmiskunnan korjatusta sisäisestä järjestelmästä, jossa me kaikki yhtenäistymme ajatuksessa ja aistimuksessa, saavutamme yhtenäisen halun, yhden ajatuksen ja niin paljastamme itsemme Ihmisen asteella, muistuttaen Luojaa, ylempää maailmaa, ylempää elämänmuotoa.

Tästä syystä koen varmuutta siitä, että vaivannäkömme Zohar Jokaiselle valmistelussa ei ole turhaa, että edessämme ovat ajat, jolloin massat tulevat sitä lukemaan. Aivan kuten luemme Zoharia tänään, tätä kirjaa tulevat lukemaan ulkopuoliset ihmiset, eri tavoin, esim. Internetissä tai sosiaalisten verkkojen välityksellä. Zohar on tosiaan Valon lähde joka palauttaa hyvyyteen ja sitä voidaan houkutella jokaisella tasolla. Ja juurille, tai  hyvyyteen palaaminen tarkoittaa palaamista tilaan ennen rikkoontumista, nimittäin keskinäisen yhtenäistymisen tilaan.

Kriisi On Jonkin Uuden Synty

Kun luemme Zoharin Kirjaa, meidän tulee kuvitella kaikkien maailman ihmisten välinen verkosto ja kuinka tämä ylempi järjestemä on paljastettu. Silloin ymmärrämme, että Aba (isä) ja Ima (äiti), YESHSUT ja ZON joista Zohar kertoo, ovat meidän välisen yhteytemme muotoja.

Olemme järjestelmässä joka nitooo meidät toisiimme. Välillämme olevissa siteissä ovat kymmenen Sefiraa. Kymmenen Sefiraa on koko maailma; Zeir Anpin ja Malchut ovat ZON, Hochma ja Bina ovat ylempi Aba ve (ja) Ima ja YESHSUT (Israel Saba ja Tvuna), Keter on Atik ja Arich Anpin, puolikas ylemmästä ja alemmasta.

Voimme jakaa meidän välisen yhteyden viiteen maailmaan tai Sefiraan: Keter, Hochma, Bina Zeir Anpin ja Malchut tai ZON, Aba ve Ima ja Keter ja niin edelleen. Opimme tästä rakenteesta Atzilutin maailmassa.

Jos tulen kaltaiseksesi, minun täytyy itse asiassa korjata itseni kaikissa näissä suhteissa. Toki, vain tiettyyn pisteeseen saakka, ei Gmar Tikkum:n (korjauksen päätös) saakka. Tehden näin, pääsen lähemmäs sinua.

Kahden henkilön välillä on 125 astetta. Kun jokainen saavuttaa täysin ystävänsä ominaisuudet, hän saavuttaa koko järjestelmän, sillä yksilö ja kokonaisuus ovat yhdenvertaisia. Näin kehitymme.

Kabbalan viisaus opettaa mitä joukossamme, välillämme on. Se ei opeta meistä itsestämme, vaan langoista jotka sitovat meidät yhteen, välillämme olevista yhteyksistä ja niiden muodoista. Tämä on pääasia. Tämän vuoksi opiskelemme esimerkiksi mitä kuukauden alku (Rosh Hodesh) on ja mitä viikon alku-, loppu Sabbath ja juhlapyhät ovat. Nämä ovat erilaisia yhteyden muotoja jotka sijaitsevat tässä verkostossa tiettyjen liikkeiden mukaisesti.

Verkosto toimii sen pyrkimyksen mukaisesti. Jokainen meistä on vastaanottamisen halu. Tämä halu ei ole mitään, ythjä pakkaus, elottoman tason eloton- tomu josta kaikki luotiin.

Järjestelmä herättää tomun ja virvoittaa sen lopulta ja sitten me kaikki-raakamateriaalin palaset-ryhdymme kehittymään. Tämä järjestelmä yksin kehittää, vahvistaa ja ylläpitää kaikkea. Tämän lisäksi ei ole mitään muuta. Elämme tässä järjestelmässä. Sen vuoksi sanotaan, että ylempi Valo joka asuu tässä järjestelmässä virvoittaa koko maailman. Se herättää meidät kahdella tavalla. Toisaalta se herättää meissä yhteyden taajuuden yhtenäistä toisten kanssa sillä muutoin emme saa riittävästi elinvoimaa. Loppujen lopuksi elinvoimamme riippuu yhteydestämme järjestelmään, jossa erilaiset vaihtuvat prosessit vaikuttavat. Aivan kuten kehoissamme, verenkierrossa, imusuonistossa, hermostossa ja muissa järjestelmissä.

Elämä on näiden elementtien yhdistäjä, energian sisäänkäynti ja poistumistie, aineenvaihdunta. Yhteyksien välisessä verkostossamme vaihto tapahtuu halujemme tasolla.

Sen vuoksi meidän tulisi miettiä kuinka herättää tämä järjestelmä itse, oma-aloitteisesti, eikä odottaen aikaa jolloin se herättää meidät (Beito) ajallaan, suunnitelman mukaisesti. Tällä suunnitelmalla on meihin useimmiten epämiellyttävä vaikutus.

Jos herätämme järjestelmän, tunnemme sen miellyttävänä sillä sen herätessä ryhdymme ymmärtämään sitä, puoltamaan sitä, olemaan samaa mieltä ajatuksesta että meidän täytyy lahjoittaa, olla sidottuina toinen toisiimme, olla sisällytettynä tähän järjestelmään. Järjestelmän yleinen laki on tae keskinäisyydestä, täydellinen keskinäinen yhteys kaikkien osien välillä. Tämä on terveen kehon laki, joka on harmoniassa, täydellisessä globaalissa, sisäisessä yhteydessä.

Tämän vuoksi luemme tästä yhteydestä puhuvaa Zoharin Kirjaa. Kabbalistit eivät kerro meille mitään muuta kuin tämän. Muusta puhuttavaa ei ole. Maailmamme on päinvastainen kopio tästä järjestelmästä, täysin korruptoitunut kopio. Tämä tarkoittaa sitä, että siteet ovat näennäisesti olemassa, mutta emme näe niitä, emme opiskele niitä oikein emmekä tiedä kuinka käyttää niitä. Kaikki on päinvastoin.

Tämän päivän kriisi on itse asiassatmeidän välisen verkoston paljastuminen. Esimerkiksi Kreikassa sana kriisi tarkoittaa kääntöpistettä, tarkoittaen korjausta korruption sijaan. Se todellakin on korjaus.

Hepreaksi sana “kriisi” (Mashber) viittaa myös “synnyinkiviin”, tiettyyn paikkaan jossa naistyövoima aikanaan istui. RASHI kirjoitti siitä kommenteissaan Tooraan (Exodus 1,16).

Joten lukekaamme Zoharin Kirjaa ja toivokaamme, että verkosto välillämme paljastuisi.

Rukous On Halu Yhtenäistyä

Kysymys: Jos Luoja on sisäinen ominaisuuteni, ketä kohtaan kohotan rukoukseni?

Vastaus: Kohotat sen sitä täydellistä ominaisuutta kohtaan, joka sinun tulee saavuttaa. Rukoileminen tarkoittaa halua saavuttaa jonkinlainen yhteys asian kanssa jonka haluat lähemmäs itseäsi. Rukous on halu, yhdistymisen tarve kuten on sanottu “Haluan!”

Yhteys voi olla ulkoinen, tarkoittaen etäistä tai se voi olla lähellä ja sisäisempi siihen pisteeseen saakka jolloin välillämme ei enää ole eroja. Molemmissa tapauksissa tämä on yhteys. Todellisuudessamme ei ole mitään muuta kuin joko lähellä tai kaukana oleminen jostakin. Haluan kauemmas jostakin pahasta ja olla lähempänä jotain hyvää aina siihen saakka jolloin minusta tulee osa häntä ja hänestä minua.

Se kuinka tunnemme yhteytemme riippuu henkisistä asteistamme joilla olemme. Jos aisitimme ylemmän asteen, silloin kyseessä on sisäisempi yhteys, jossa ylemmän AHP (Awzen, Hotem, Peh)on olemassa alemman GE:ssä (Galgalta Eynaim). Jos aistimme alemman asteen, menemme sen sisempään osaan ja toimimme siellä.

Ei kuitenkaan ole olemassa muuta kuin joko ajautuminen lähemmäs tai kauemmas. Koko rukoukseni ja kaikki haluni ovat tätä: tulla lähemmäs jotain tai ajautua jostain pois päin.

Voima Joka Saa Alkunsa Vastakohdista

Kysymys: Miten valmistelemme ihmisiä sisäisesti ennen kuin he menevät levittämään ulkoisesti?

Vastaus: Meidän tulee tavoitella yhtenäistymistä kaikkien välillämme olevien eroavaisuuksien ja kuilujen yläpuolella. Havainnoin tietyt ihmiset täysin vihamielisinä, toiset minua vihaavina ja silti toiset etäisinä elämänkatsomuksiltaan, uskomuksiltaan ja tuntemuksiltaan. Mutta asetan rajoituksen kaikille näille tunteille, en käytä laisinkaan kielteisiä reaktioitani. Sen sijaan haluan rakentaa tunteen kytköksestä ja yhtenäistymisestä sen kaiken yläpuolella.

On kirjoitettu: ”Rakkaus peittää kaikki synnit”. Tämä tarkoittaa, että kielteinen (-), ego, eli kaikki synnit ovat alapuolella ja ovat ylhäältä myönteisen (+) peittämiä, joka on rakkaus.

Ero tai epäjohdonmukaisuus välillämme luo vastuksen voiman ja kyvyn voittaa, tai kabbalistisin termein, särmi ja Heijastuva Valo (Masach veOhr Hozer). Se ilmaantuu kahden navan vastuksesta minussa.

Tästä syystä meidän ei tule eliminoida itsekkyyttämme, vaan peittää se rakkaudella. Synti jää – nyt meidän pitää vain hyödyntää korjauksen menetelmä ja lisätä särmi.

Saattaa Maailma Yhtenäisyyteen

Lukiessa Zoharin Kirjaa, meidän tulisi pitää mielessä, että kaikki korjaukset kerääntyvät keskinäiseen yhtenäistymiseemme. Meidän tulisi nähdä kaiken maailmassa tänään tapahtuvan irtikytkennän paljastumisena. Lopulta viha, epäjärjestys ja kaikki ongelmat jotka ilmaantuvat, paljastuvat, jotta me ja koko maailma tuntisimme, että meidän täytyy korjata kytkökset  välillämme.

Siinä määrin kun työskentelemme levittämisen kanssa ja puhumme kytköksestä kaikkien välillä separaation ja vastarinnan yläpuolella, jokaisen kansan osan ja maailman välillä, siinä määrin me valmistelemme ja vaadimme yhtenäistymistä opiskelun aikana.

Siitä syystä, mitä enemmän pyrimme ja vaikutamme ja levitämme tätä tietämystä, sitä enemmän puhumme yhtenäistymisestä, yrittäen saattaa kansan yhtenäistymiseen, sitä enemmän vaadimme sitä opiskelun aikana, ja silloin ansaitsemme Valon ohjauksen meihin ja meistä – kansalle ja maailmalle.

Hoito Kaikkiin Ikävyyksiin

Kysymys: Kuinka tekstin lukeminen, jota en ymmärrä, auttaa minua kytkeytymään ryhmään tai haluamaan sitä?

Vastaus: Tekstin lukeminen itsessään ei ole tuloksia tuottava. Ajatus siitä mitä todellakin haluan, auttaa. Se on kuin voiman lähde.

Kuvitelkaamme, että olet saanut lääkityksen ja paransit sen avulla sen minkä halusitkin parantaa. Lääkitys vaikuttaa koko kehoon ja sinun pitää päättää mitä haluat hoitaa, olkoon se jalka, käsivarsi, haava tai mitä ikinä toivotkin. Lääke itsessään on universaali.

Lakkaa Katsomasta Maailmaa Repeytyneen Verhon Läpi!

Kysymys: Minkä lauseen voisin asettaa eteeni suurilla kirjaimilla, jotta aina kun kiinnitän huomion johonkin muuhun ja ajatukseni alkavat harhailla, voisin taas palata takaisin ja keskittää huomioni uudestaan?

Vastaus: Kuvittele tila, jota alituisesti kannattaisi tavoitella ja kuvaile se niin, että tämä lause oitis muistuttaa sinua siitä, että havainnoit todellisuutesi jakautuneena ja pilkkoutuneena eri osiin siitä syystä, että sijaitset itsekkyydessä.

Heti kun hylkäät tämän näkemyken itsekkyytesi kautta, kaikki muuttuu yhdeksi kokonaiseksi. Aivan kuin katsoisit todellisuutta repeytyneen verhon läpi, jossa on pieniä reikiä ja sen minkä näet, näyttää koostuvan erillisitä osista. Sitten siirrät verhon sivuun ja todellisuutesi muuttuukin yhtenäiseksi.

Ei Menetetyn Ajan Katumista

Kysymys: Kuinka voin pyrkiä jatkuvaan intentioon, että Zoharin Kirja puhuu pelkästään yhteydestä välillämme?

Vastaus: Pääasia on intentio, pyrkimys. Jos pystyt kuuntelemaan Zoharin tekstiä ja pitämään yllä oikeanlaisen intention, kuuntele silloin. Jos et pysty kuuntelemaan sillä se kääntää pyrkimyksesi pois päin, pysy silloin intentiossa.

Sama tila intention jatkuvaan ylläpitämiseen, jotta Valo korjaisi ( minut) liittyy kaikkeen Kabbalistisen materiaalin opiskeluun ja yleisesti ottaen elämän joka hetkeen. Jos henkilö ei pysy intentiossa, ylläpitämään pyrkimystä, on sääli hukata ponnistuksia ja aikaa.

Opiskele Ilolla

Lukiessa Zoharin Kirjaa, tulee ylläpitää intentio ja pyrkiä kuvittelemaan aistikuva, sanojen sijasta. Aistikuvamme tulee sisältää kaksi seuraavaa komponenttia:

  1. 1. Ilo Tooran omaksumisesta, jotakin niin ylevää, ettemme vielä ole tilassa, jossa osaamme sitä arvostaa.
  2. Halu, tarve todelliseen kytkökseen ja siihen sulautumiseen.

Tästä syystä meidän pitää kokea iloa Tooran arvostamisesta ja oivaltamaan sen päämäärän tärkeys, johon olemme kytkeytyneitä. Minun pitää myös tuntea halu tulla kaikkien näiden lahjoittamisen ominaisuuksien arvoiseksi, jotta ne pukeutuvat minuun, henkiseen astiaani ja todellakin muutun lahjoittajaksi, säteillen valoa.

Maailma Halujen Prisman Läpi

Kysymys: Kuinka pyrkimyksemme yhtenäistymiseen Zoharin Kirjaa lukiessamme vaikuttaa maailmaan? Mitä muutoksia se juurruttaa?

Vastaus: Sinänsä maailmaa ei ole olemassa. Pyrkimyksesi rakensivat tämän todellisuuden sinua varten. Nyt se näyttää sinusta siltä miten sen näet. Pyrkimystesi tasolla luot toisen todellisuuden, erilaisen maailman. Saat sen mitä teet.

Henkisyydellä ei ole kuvaa. Sillä ei ole mitään tiettyä kuvaa, ellei henkilö muodosta sitä itsessään haluistaan, jotka hän kokosi ja linkitti yhteen.

Meidän pitäisi pohdiskella tätä niin paljon kuin mahdollista, sopeutuaksemme tähän näkökulmaan todellisuudesta. Tämä ei ole henkisyyden saavuttamista. Sanon, että jokainen henkilö tässä maailmassa joka ei ole saavuttanut vielä henkisyyttä tässä maailmassa voi silti tarkastella todellisuutta ehdotetulla tavalla ja tehden näin hän ryhtyy kkoamaan tiettyjä aistinvaraisia vaikutteita.

Kysymys: Miten pyrkimyksemme yhtenäisyyteen vaikuttaa kaikkein “karkeimmalla” asteella meissä oleviin haluihin kun yhtenäistymisen kaipuu puuttuu? Näyttää siltä, että syvimmällä tasolla minulla ei ole pienintäkään tavoitetta yhtenäistymiseen toisten kanssa…

Vastaus: Minut on tehty kaikenlaisista haluista, kaikilla Aviut:n (karkeuden) tasoilla, mukaan lukien ne halut jotka eivät muutu ennen viimeistä korjausta. Nämä halut avautuvat minulle kaikissa mahdollisissa yhdistelmissä joita en koonnut itse.

Minun täytyy muokata ne henkiseen muotoon kaikin mahdollisin keinoin. Tarkoittaen sitä, että tuon ne  kaikkein minulle vieraimpien halujen yhteyteen. Halujen, jotka torjuin, joita halveksin ja toivoin ettei niillä olisi mitään tekemistä kysymysten: “Mitä ne sitten ovat? “Miksi minun täytyy yhdistää ne?” kanssa.

Minun täytyy päästä tämän närkästyksen yli ja yrittää yhtenäistää ne, jos niillä on samanlainen henkisyyden halu kuin minulla. Tällä hetkellä se on vain heidän kanssaan. Jos pyrimme kohoamaan yhteisen katkeruutemme yläpuolelle ja yhtenäistymään, rakennamme “paikan” sisimpien asteiden paljastamiselle.

Kysymys: Joskus koen seisovani seinää vasten, yrittäen puskea siitä läpi, mutta se ei liikahdakaan. Mitä teen tällaisessa tilassa?

Vastaus: Pyydä apua ystäviltäsi….