Category Archives: Ympäristö

Kriisin Tulevaisuudennäkymät

Kysymys: Millaisina sinä näet maailman pörssimarkkinoiden tulevaisuudennäkymät?

Vastaus: En millään tapaa ole taloustieteilijä, joten tätä kysymystä ei tulisi asettaa minulle. Sanon vain sen, että maailma alkaa uupua siitä mitä ikinä nyt tapahtuukaan ja se tosiasia, että ihmisillä on paha aavistus, ei ole hyvä merkki. Ilmapiiri pahenee. Optimistit katoavat; ihmiset eivät enää usko politikoiden kykyihin, usko heihin on väsähtänyt; kukaan ei odota normalisoitumista; tunne alituisen vararikon uhasta vallitsee: kaikki ovat masentuneita.

Niin kuin Ezra Klein (http://www.billdawers.com/2011/08/04/ezra-klein-where-will-the-recovery-come-from/) kirjoittaa The Washington Postissa, kukaan ei tiedä mistä talouden elpyminen tulee, mutta varmuudella voi sanoa mistä se ei tule: ei Yhdysvalloista, ei Euroopasta, Japanista tai Kiinasta, joissa talous on ”ylikuumentunut” ja jossa viranomaiset vain uneksivat ”pehmeästä laskusta”, toisin sanoen he pelkäävät vararikkoa ja yleisiä levottomuuksia.

Tällä hetkellä tunne on se, että olemme tottuneet kriisiin, mutta se on väliaikaista – luonto tulee saattamaan päätökseen meidän viisastumisemme ja samaistumisemme siihen. Meidän pitää muuttua yhdeksi kokonaiseksi yhdessä ympäristön kanssa. Ja tämä saavutetaan ihmisten keskuudessa huomioimalla keskinäisen takeen ehdot: hyväsydäminen luonnon kytkös ja suhtautuminen kuin itseen. Silloin maailma saavuttaa harmonian, tasapainon ja se tulee vallitsemaan keskuudessamme.

Vaatimus Saada Valoa

Jos ihmisessä herää kaiho muuttua Ihmiseksi ja hän käyttää tätä oikein, häntä kutsutaan nimellä ”Israel”, joka tarkoittaa ”suoraan Luojan tykö” (Jashar-El). Hän haluaa ohjata kaiken toimintansa ja olosuhteet jotka kohtaa, suuntaan joka kytkee hänet Luojaan. Sitten, jokaisessa tilanteessa ja jokaisena hetkenä elämässä hän haluaa olla Uudistavan Valon vaikutuksen alaisena.

Rakentamalla nämä asiat itselleen oikealla tavalla, henkilö oivaltaa että seisoo Valon, Luojan edessä ja että hänen ainoa työnsä on tavoitella vaatimusta jonka suuntana on tämä korjaava voima. Joka tapauksessa, kun katsomme laajempaa kuvaa, vain nämä kaksi ovat olemassa koko maailmassa.

Siinä tilanteessa henkilö rakentaa myös ympäristönsä oikein. Toverit ovat hänen sielunsa osia, kuuluen samaan haluun. Siinä määrin kun hän houkuttelee ne luokseen, valo tulee ja korjaa yhtenäisyyden, muuntaen vastaanottamisen muodon, keskinäisen lahjoittamisen muotoon. Silloin kaikki luodut henkilön ympärillä muuttuvat osiksi häntä ja kaikki sulautuu yhdeksi kokonaiseksi, Valon avulla.

Näin saavumme opiskeluun, kabbalistisen menetelmän käyttöön ja saavutamme luomisen tarkoituksen. Yrittäessään ottaa oikean suunnan opiskelun edessä ja muulloinkin, henkliö määrittää oman edistymisensä tahdin.

Vaikeus Ilmaista Sanojen Välityksellä

Kysymys: Miksi koemme niin vaikeaksi sanojen löytämisen ilmaistaksemme viestejämme toisillemme?

Vastaus: Jos kykenisimme aistimaan henkiset määritelmät, löytäisimme yksinkertaiset sanat jotka saavuttaisivat kenen tahansa sydämen.

Meidän tulee kehittää korjauksen menetelmä, saattaaksemme koko maailman adheesioon Luojan kanssa. Tehdäksemme tämän meidän täytyy aistia henkisyys. Vain kun aistit jotakin alat ymmärtää ja se antaa sinulle kyvyn ilmaista itseäsi sanoin. Aistimus tulee halun syvyydestä, sen voimasta, pyrkimyksestä ja pakosta täyttää se.

Viisaita tai tyhmiä ei ole. Kikki riippuu vain halusta. Maailmassamme on ihmisiä jotka osaavat ilmaista ajatuksiaan kauniissa ja runollisessa muodossa. Tämä on mahdotonta henkisyydessä, jossa aistimuksen syvyys ja sisäinen kipu määrittävät kaiken.

Ongelmamme on se että olemme mielemme tukkimia, emmekä välitä oikeasta aistimuksesta. Nämä aistimukset riippuvat kytköksestämme maailmaan, yhteiskuntaan. Sinun tulee kuitenkin löytää sanat ilmaistaksesi yhtenäiyytesi muiden kanssa. Kabbala on tiede joka ilmaisee sielujen kytköksen.

Emme tavoittele yhdistymistä toistemme kanssa, emme osaa ilmaista yhtään mitään sanoillamme. Otamme sen mikä on kirjoitettu kirjoihin ja muunnamme sen iskulauseiksi ja käyttövalmiiksi stereotyypeiksi, jotka eivät ole selkeitä edes meille itsellemme.

Siitä syystä kaikki riippuu siitä missä määrin olemme kytköksessä ympäristöömme, ryhmäämme. Jos tämä yhteys on olemassa, jos uusi aistiva Kli (halu) ilmenee, vaikkakin vielä kykenemätön havainnoimaan paljon, jo tämä itsessään antaa kyvyn puhua helppoa kieltä, joka on lähellä ihmisiä ja selkeää heille.

Jotta Maailma olisi Luotu Vain Minua Varten…

Kysymys: Onko minun intentioni riippuvainen koko ympäristön intentiosta ja ympäristön intentio minun intentiostani?

Vastaus: Epäilemättä! Shamati #225 sanotaan: On mahdotonta kohottaa itseään ympyränsä yläpuolelle. Siksi (jos haluaa edistyä henkisesti) on imettävä ympäristöstään. Parempaa neuvoa ei ole kuin ahkera työskentely ja Toora. Jos näin ollen valitsee itselleen hyvän ympäristön, aikaa ja vaivaa säästyy, sillä jokainen vedetään puoleen ympäristön mukaan.

Tämä on selvää. Jos vastaanotan energiaa ympäristöltä – tosiasiassa vastaanotan kaiken kohotakseni siitä – silloin kohoan siinä määrin kun vastaanotan heiltä. Sen tason yläpuolella en voi olla.

Kysymys: Miten voin nähdä ympäristöni suuruuden kun en näe tovereitteni suuruutta?

Vastaus: Siinä piilee koko ongelma. Kuka on mielestäsi suuri? Maailmassa ei ole ketään suurta. Tarkoittaen että maailmaa ei luotukaan sinua varten. Eli mitä keinoja käytät edistyäksesi? Luoja on kätketty.Ympäristö on pieni. Sinulla ei ole ketään jonka suuntaan voit edistyä ja olet yksin maailmassa. Siltä sinusta tuntuu.

Periaatteessa kaikki tuntevat samoin ja juuri tämä meidän on muutettava.