Category Archives: Yhtenäisyys

Ylempi Maailma On Yksinkertainen

Ei ole olemassa ”ylempää maailmaa”; ylempi maailma on kytkös välillämme. Jos tunnemme tämän yhtenäistymisen, tulemme aistimaan ylemmän maailman sen sisällä. Se ei sijaitse jossakin ulkopuolellamme. Henkinen maailma ei ole olemassa itsekseen. Me itse luomme sen ja muokkaamme sitä.

On olemassa yksinkertainen ylempi Valo ja sen keskellä seisoo piste. Se on jaettu useaan osaan. Jos yhdistämme nämä pisteet yhdeksi kokonaiseksi ja yhdistämme kaikki sen osat, se muuttuu Valon kaltaiseksi. Muodon vastaavuuden lain mukaan se muuttuu isoksi Valon astiaksi (Kli).

Osoittautuu, että tämä musta piste Iäisyyden Valon sisällä, muuttuu isoksi astiaksi, joka sisältää koko Valon. Yhdistämättä sen osat yhteen, astiaa ei ole, on vain musta piste. ”Olemassaolo olemassaolosta” on Valo, samalla kun ”olemassaolo poissaolosta” on pieni halu, jota ei vielä tunneta, yhtä olematon kuten luotu.

Kynnämme Uutta Maaperää

Kysymys: Eilen järjestimme pyöreän pöydän keskustelun Afulassa, johon osallistui kaupunginjohtaja, alueellisen kunnanvaltuuston johtaja ja johtavat kasvatusalan asiantuntijat. Keskustelua käytiin kaksituhattaluvun kasvatusjärjestelmästä. Viestimme oli, että lapsia pitää valmistella uuteen elämään tiiviisti yhdistetyssä maailmassa. Keskusteluun osallistuneet eivät vastustaneet, mutta vaikutelma oli se, että yritämme kylvää joutomaata. Voivatko ihmiset ymmärtää haasteet, jotka ihmiskunta tulee kohtaamaan, ennen kuin on liian myöhäistä?

Vastaus: Jos eivät ymmärrä, kärsimys tulee pakottamaan heidät. Elävä esimerkki tästä on Eurooppa, joka on pahoin velkaantunut. Sen johtajat eivät tiedä mitä tehdä, silti he kokevat ja ymmärtävät, että pilkkoutuminen tuo mukanaan hyvin vakavan katastrofin. Toisaalta he eivät tiedä miten yhtenäistyä. Multimiljoona-avustukset eivät edes voi taata heille valoisaa tulevaisuutta.

Olisi mukava maksaa kerran ja päästä ongelmasta. Tämä tapahtuu elämässä: Teet myönnytyksen ja purat ison painon omatunnoltasi. Tässä tapauksessa mikään ei kuitenkaan toimi. Euroopan ongelma on kommunikaation puute.

Monet ihmiset sanovat jo, että on välttämätöntä luoda yksi hallitus tai ainakin yksi ainoa talouden virasto.

Mutta miten? Loppujen lopuksi olisi välttämätöntä, ei pelkästään peruuttaa hallinnolliset rajat, vaan kaikki muutkin rajat, mitätöidäksemme eriäväisyydet. Yleinen taloudellinen järjestelmä tarkoittaa yleistä yhteiskunnallista turvallisuutta, eläkevarat jokaiselle, rahoitukset ja ehdot… Toisin sanoen se vaatii samaa suhtautumista jokaista kohtaan ja se tarkoittaa, että tulee olemaan yksi Euroopan kansakunta ja yksi raja Euroopan ympärillä, jossa kaikki ovat tasa-arvoisia.

Alun perin tämä ajatus on pelottava, sillä tällaista ei aikaisemmin ole historiassa tapahtunut. Ihmiset eivät vielä ymmärrä ratkaisu löytyy vain yhtenäisyydessä. Ihmistä ajaa vain hänen henkilökohtaiset tarpeensa ja silloin yhtenäisyys ei löydy hänen listaltaan. Vain suuret ongelmat voivat ajaa ihmisen tuohon pisteeseen. On mahdollista edistyä vastoinkäymisten kautta, tarkoittaen kärsimyksen tai terveen järjen avulla, joko takaapäin  ruoskan avulla tai porkkanan avulla, joka houkuttelee sinua edestäpäin. Joten valitse toinen näistä.

Nyt meitä ajaa ruoska, erityisesti Euroopassa. Mutta kohta ruoskinta tuntuu myös Amerikassa.

Ainoa asia jonka me voimme tehdä on selittää mitä maailmalle on tapahtumassa ja esittää tosiasiat. Kokenut asiantuntija näkee ja ymmärtää ongelmat. Samalla tavalla jokaisen täytyy nähdä omin silmin se mitä he eivät vielä huomaa. Videoiden, elokuvien, laulujen ja muun median avulla on tärkeä tiedottaa siitä mitä on tapahtumassa maailmassa tänään. Vaikka henkilö on kaukana tästä, hänen pitää joka tapauksessa oppia siitä ainakin vähän.

Näin tulemme parantamaan tilannetta, muuttaen jokaisen henkilön jossain määrin asiantuntijaksi, jotta hän varoo huomaamattomia tekoja ja suostuu yhteistyöhön. Sen lisäksi, nojaten tähän hän tulee vähitellen saamaan viranomaiset tietoisiksi tarpeesta organisoida ympäristö niin, että se varustaa ihmiset kasvatuksella.

Yhtenäisyys Kriisinratkaisumenetelmänä, Osa 6

Mielipide: (Pascal Lamy, Maailman Kauppajärjestön johtaja,Ranskalainen politiikan neuvonantaja): Tämän päivän todellinen haaste on muuttaa ajattelutapaamme – ei pelkästään järjestemiämme tai instituutioitamme saatika käytäntöjämme. Tarvitsemme mielikuvitusta tarttuakseemme valtavaan lupaukseen – ja haasteeseen – luomastamme yhteenliittyneestä maailmasta. Globalisaatio on tulevaisuus, ei vähempää vaan enemmän yhteistyötä, lisää kanssakäymistä ihmisten ja kulttuurien kanssa sekä entistä laajempaa intressien ja vastuun jakamista. Se on “yhtenäisyyttä globaalissa monimuotoisuudessa.”

Kommenttini: Pitää paikkansa, “yhtenäisyyttä globaalissa monimuotoisuudessa”, tarkoittaen kohoamista kaiken meitä erottavan yläpuolelle ja yhtenäistymistä eroavaisuuksiemme yläpuolella, ei niitä kumoten vaan yhtenäistyen niiden yläpuolella. Toisin sanoen, egoisimia ei ole tuhottu; vastavuoroistesti, jopa rakkaus on rakennettu sen yläpuolelle. Mielikuvana kiipeäminen Siinain vuorelle – vihan yläpuolelle, kuten on sanottu : “Rakkaus peittää kaikki synnit.”

Ei Korkeammalla Eikä Matalammalla, Vaan Tasa-arvoinen Muiden Kanssa

Eniten olemme työssämme ylpeyden harhaanjohtamia ja lahjomia, joka saa meidät ajattelemaan, ”tulen kontrolloimaan kaikkea”. Tämä ilmaantuu kaikkein primitiivisimmässä muodossaan, tavalla jolla se tapahtuu tavallisessa maailmassa, kun henkilö ei anna muille mahdollisuuksia, vaan yrittää kiertää heitä, eikä ole valmis menemään yhdessä heidän kanssaan, tasa-arvoisena.

Silti tarvitsemme avoimia suhteita, joissa en yritä olla korkealla tai matalalla muihin nähden. Matalammalla oleminen suhteessa muihin ei ole hyvä, sillä se estää ystävystymisen. Ja luonnollisesti myös korkeammalla oleminen estää tämän.

On välttämätöntä olla täysin tasa-arvoinen — tarkoittaen, että lakkaat aistimasta itsesi! Aistin itseni vain kun olen korkealla tai matalalla muihin nähden, mutta kun olen tasa-arvoinen heidän kanssaan, en aisti itseäni, vaan ainoastaan kytköksen meidän kaikkien keskuudessa, lipuen yhteen virran mukana.

Tämä on se tuntemus, joka meillä pitäisi olla aina. Joskus se paljastuu meille konventioiden aikana, eri tapaamisten tai erityisten tapahtumien aikana. Meidän täytyy kuitenkin ylläpitää tunnetta koko ajan, sillä tämä kytköksen aistimus välillämme on se joka muuttuu Valoksi ja Luojan ilmestykseksi.

Nyt se on vielä vain tunne siitä, että olemme kytkeytyneitä ja sitoutuneita. Se on vain astian rakennelma. Vähitellen tämä astia tulee kuitenkin saavuttamaan lahjoittamisen tilan ja silloin tulemme tuntemaan Valon sen sisällä.

Talous Yhtenäiselle Ihmiskunnalle

Karl Marx “Teesejä Feuerbachista”: Filosofit ovat tulkinneet maailmaa eri tavoin tähän saakka; tarkoitus on muuttaa se.

Kommentti: Ottaen tämän huomioon, on välttämätöntä asettaa tavoite taloudelliselle kehityksellemme. Muutoin (asioiden) toistamisesta tulee hyödytöntä.

Tässä kehityksen tilassa, erinäisistä ristiriidoista huolimatta, ihmiskunta tuntee itsensä aina vain yhtenäisempänä ja miettii sen olemassaolon tarkoitusta. Mielestämme taloudelliseen teoriaan täytyy sisällyttää taloudellisen prosessin merkitys ja tarkoitus, ottaen huomioon yhteiskunnan kasvavan yhtenäisyyden.

Miten Me Olemme Erilaisia?

Kysymys: Mainitsematta kabbalan tiedettä levittämisessämme, kerromme ihmisille, että keskinäinen tae tarjoaa meille hyvän elämän. Siinä tapauksessa, miten eroamme muista organisaatioista, jotka antavat samantapaisia lupauksia?

Vastaus: Paha asia, jos et tunne eroa.

Moderni ihminen kokee globaalin, yhtenäisen kriisin. Sillä tavalla Luoja näyttää hänelle, että hän on kytkeytynyt muihin väärällä tavalla ja että hänen pitää saavuttaa keskinäinen tae. On olemassa metodi, joka auttaa häntä yhtenäistymään muiden kanssa oikealla tavalla ja aloittamaan hyvän elämän elämisen. Tämä metodi toimii luoden sopivan ilmapiirin; tehden”kuoren” ympäristöstä, joka antaa ihmisille selityksen siitä miten eletään  yhdessä hyvää, terveellistä ja turvallista elämää.

Ihminen kuulee tämän ja ymmärtää, että muuta ratkaisua ei ole. Ja muut kuulevat saman asian, joten on helpompi tehdä tämä yhteen kasvaneena, yhdessä heidän kanssaan. Henkilö oppii yhtenäistymään muiden kanssa oikealla tavalla ja saman prosessin aikana hän houkuttelee luokseen Valon joka uudistaa. Lapset tekevät samaa leikkiessään, varttuen ja viisastuen prosessin myötä.

Näin ollen, kun henkilö löytää itsensä pahasta tilanteesta, hän käyttää muita houkutellakseen valoa ja vähitellen hän alkaa arvostaa lahjoittamisen voimaa. Hän arvostaa sitä suuresti ja se muuttuu hänelle tärkeimmäksi asiaksi. Yllättäen hän arvostaa sitä siinä määrin, että vaikka kaikki hänen elämässään on kunnossa, hän ei hylkää lahjoittamista, toivoen voivansa soveltaa sitä riippumatta tuntemuksistaan. Tämä siitä syystä, että hän yhdistää siihen ensisijaisen tärkeyden.

Näin ihminen muuttuu henkiseksi, siirtyen itsekkäästä intentiosta, Lo Lishmasta altruistiseen Lismahan. Eikä ole pienintäkään mahdollisuutta, että 99% väestöstä saavuttaisi korjauksen millään muulla tavalla. Voitko sinä suositella jotain muuta, paitsi Tooraa?

Uskon, että ongelma piilee perusteellisessa väärinkäsityksessä siitä miten AHPia edistetään. Olemme osanneet korjata Galgalta Eynaim Babylonian ajoista asti, mutta AHPin korjaaminen, tässä on kaikki keinomme.

Toinen Toisista Huolehtiminen

Kysymys: Kuvailisitko lyhyesti keskinäisyyden käsitteen?

Vastaus: Keskinäisyys on sitä, kun henkilö ymmärtää että hänen hyvänsä riippuu toisten hyvästä. (Jokin) ei voi olla hyväksi minulle, ellei se ole hyväksi toiselle. En voi ruokkia itseäni, vaan ennemminkin minä ruokin sinua ja sinä minua. Tämä on ainoa tapa elää. Muutoin kuolemme. Valinta: ei ole muita vaihtoehtoja.

Meidän tulisi tuntea riippuvaisuutemme tässä suhteessa. Ravinto on tärkeintä, mutta emme kykene tarjoamaan itsellemme edes välttämättömiä asioita toteuttamatta keskinäisen takeen tilaa. Kaikki huolehtivat toisistaan eivätkä itsestään. Luonto pakottaa meidät yhtenäistymään tällä tavoin-ei millään muulla tavalla.

Kaikki muu on seurausta tästä tunteesta. Pidämme huolta lapsistamme ja tuemme vanhempiamme – aivan kuten tiivis perhe. Jättäisimmekö sairaan isoisän vaikeuksiin? Emme tietenkään. Keskinäisyyden tila velvoittaa meitä toimimaan näin, eikä ole mitään tarvetta esitellä erityisiä lakeja. Tärkein asia on median luoma sopiva yhteiskunnan ilmapiiri ja ympäristö joka paheksuu tai kunnioittaa tiettyjä ihmisten välisiä suhteita.

Kuitenkin tänä päivänä, meidän täytyy auttaa kaikkia niitä jotka eivät pääse itse eteenpäin, sillä Israelin yhteiskunta ei ole omaksunut vielä keskinäisen takeen periaatetta. Keskustellaan yhdessä siitä, kuinka nostaa ihmiset pois köyhyysrajan alapuolelta. Tämä on ensimmäinen huolenaiheemme, sillä kenenkään perheestä ei pitäisi pudota alimman kannattimen alapuolelle.

“Sammuttakaamme” (tämä) palo ja työskennelkäämme samanaikaisesti yleisen koulutuksen kanssa, jotta kansakunta siirtyisi yhteisen takeen suuntaan, suuntaan jota luonto itse vaatii meiltä tänään. Ylempi maailma laskutuu yllemme ja ilmaisee itseään yhteisen takeen muodossa.

Tulee kestmään puoli vuotta tai vuoden, ennen kuin ihmiset ryhtyvät ymmärtämään ja sisäistämään sitä mitä on meneillään. Yhteinen suostumus on vaadittu jo tänään auttamaan apua tarvitsevia, joilla ei ole rahaa ruokkia itseään seuraavaan palkkapäivään. Tarjotkaamme heille ne välttämätömät asiat, joita he tarvitsevat nyt ja keskustelkaamme sitten lopuista.

Voima Joka Saa Alkunsa Vastakohdista

Kysymys: Miten valmistelemme ihmisiä sisäisesti ennen kuin he menevät levittämään ulkoisesti?

Vastaus: Meidän tulee tavoitella yhtenäistymistä kaikkien välillämme olevien eroavaisuuksien ja kuilujen yläpuolella. Havainnoin tietyt ihmiset täysin vihamielisinä, toiset minua vihaavina ja silti toiset etäisinä elämänkatsomuksiltaan, uskomuksiltaan ja tuntemuksiltaan. Mutta asetan rajoituksen kaikille näille tunteille, en käytä laisinkaan kielteisiä reaktioitani. Sen sijaan haluan rakentaa tunteen kytköksestä ja yhtenäistymisestä sen kaiken yläpuolella.

On kirjoitettu: ”Rakkaus peittää kaikki synnit”. Tämä tarkoittaa, että kielteinen (-), ego, eli kaikki synnit ovat alapuolella ja ovat ylhäältä myönteisen (+) peittämiä, joka on rakkaus.

Ero tai epäjohdonmukaisuus välillämme luo vastuksen voiman ja kyvyn voittaa, tai kabbalistisin termein, särmi ja Heijastuva Valo (Masach veOhr Hozer). Se ilmaantuu kahden navan vastuksesta minussa.

Tästä syystä meidän ei tule eliminoida itsekkyyttämme, vaan peittää se rakkaudella. Synti jää – nyt meidän pitää vain hyödyntää korjauksen menetelmä ja lisätä särmi.

Päästäkäämme Valo Järjestelmän Läpi

Baal HaSulam, “Kansakunta”: Olemme varmoja ettei Israel ole yksin ja että joukossamme on niitä jokta etsivät sydämiä ja voivat tarjota menestyksekkään suunnitelman, joka yhdistää kaikki ryhmät kansakuntaan. Tiedämme kokemuksesta, että erityisesti nuo ihmiset istuvat sivussa ilman kuuntelijoita.

Kysymys: Kuka Baal HaSulam on puhuakseen mitä hän kirjoittaa, “niitä jotka etsivät sydämiä?”

Vastaus: Kuka tahansa, joka on kiinnostunut ottamaan osaa avoimeen keskusteluun ja luomaan integraalin, globaalin järjestelmän joka kattaa koko kansakunnan. Olemme iloisia nähdessämme sellaisia ihmisiä. Yhtenäistykäämme ja ryhtykäämme työskentelemään yhdessä.

Heti kun yhtenäistymme laatiaksemme edes ohjelman alustavan vaiheen, selkeät muutokset parempaan ryhtyvät tapahtumaan sinä päivänä. Yhtenäisyytemme sisältää jo henkisyyden voiman ja se ryhtyy toimimaan välittömästi. Tulemme näkemään tämän käytännössä.

Silloin ihmiset ryhtyvät ajattelemaan uusin tavoin ja ryhtyvät ymmärtämään mitä on tapahtumassa. He alkavat ymmärtää kuinka asiat ovat ja alkavat katsoa maailmaa eri tavalla. Näin Valo toimii.

Emme kykene saamaan mitään valmiiksi tänä päivänä, sillä mailmaa hallitsee globaali järjestelmä. Jos kuitenkin tuot tähän vähän Valoa, tulet huomaamaan kuinka se aktivoituu positiivisella tavalla. Meidän täytyy vain yhtenäistyä ja istua pyöreän päydän ympärille.

“Plus” ja “Miinus”, Yhdstetty Yhteisellä Työllä

Maailmassamme rakkaus ja viha ovat kaksi erilaista, vastakkaista tunnetta. Emme voi yhdistää näitä kahta vastakohtaa, emmekä ymmärrä että rakastamme yhtä koska vihaamme toista.

Henkisessä työssä nämä ovat yksi. Kaksi vastakohtaa yhdistyy ja ilmenee, että vihaan ja rakastan samassa paikassa, tarkoittaen vastaanottamista ja lahjoittamista. Eroavaisuuteni lähimmäiseeni ja pyrkimykseni häntä kohtaan ilmenevät yhdessä paikassa. Kaikki tämä tulee yhdestä tilasta, tasosta, minun asteestani, jossa tunne nvihaa ja rakkautta samassa paikassa. Havaitsen nämä kaksi vastakohtaa yhtenä.

Tämä on samankaltaista sähkön kanssa, mitä on mahdotonta tuottaa ilman plussaa ja miinusta. Henkisessä maailmassa plus ja miinus toimivat yhdessä, yhden asian ja yhden tietoisuuden yläpuolella. Toisaalta on plus ja toisaalta miinus ja minä olen siinä keskellä. Henkinen maailma on erityinen, sillä siinä yhdistyvät vastakohdat!

Yhtenäistykäämme sen vuoksi yhteisessä takeessa, kaikkien vaikeuksien ja erimielisyyksien yläpuolella. Ei ole merkitystä, millaiset ominaisuudet henkilö sai syntyessään saatika kuinka hän ajattelee. Kaikkein tärkeintä on yhdistyä kaiken tämän yläpuolella. Se on samankaltaista henkisessä maailmassa tehtyyn työhön “uskossa järkeilyn yläpuolella” kanssa.

Tämän lähestymistavan kautta saavutamme henkisyyden. Tällöin emme enää vaivaannu erilaisuudestamme, vaan käytämme sitä paljastamaan suuremman yhtenäisyyden asteen.