Category Archives: Yhtenäisyys

Ryhmän Kolme Tasoa

Olemme yleensä suhteessa ystäviimme jollakin kolmesta tasosta.

1. Kun ystävät ja ryhmä ovat suurempia kuin minä , toisin sanoen kun koemme ryhmän ja ystävien olevan korkeammalla kuin me itse, tunteaksemme heidän suuruuden;. 2. Kun ystävät ja ryhmä ovat alapuolellamme; 3. Kun he ovat yhdenvertaisia kanssani.

Kun koen heidät suuremmiksi kuin itseni, laitan itseni asemaa jossa voin oppia heiltä, vastaaottaa sen mitä heillä on, aivan kuten jokin pieni oppii suuremmalta. He voivat vaikuttaa minuun, vastaanotan heidän energiansa, voimansa ja innostuksensa.

Jos koen heidän olevan pienempiä kuin minä itse, silloin kykenen antaman heille kuten suurempi antaa pienemmälle.

Kommunikoin jollakin tapaa heidän kanssaan molemmissa tapauksissa, jolloin joko vastaanotan heiltä päämäärän mahtavuuden tai sytytän heidät tuomalla esiin oman voimani, oman sijoitukseni päämäärän suuruuteen, yhtenäisyden mahtavuuteen. Kaikki tämä on sen vuoksi, jotta saavuttaisin samankaltaisuuden tilan heidän kanssaan. Silloin heistä tulee todellisia ystäviä.

Tapauksessa jossa ystävät ovat yläpuolellani, he ovat opettajiani. Kun he ovat alapuolellani, he ovat oppilaitani. Vain kun he ovat samankaltaisia kanssani, he ovat ystäviäni. Näin säädämme ajatuksemme ryhmän suhteen ja tulen aina näkemään: Milloin voin lisätä, milloin vastaanottaa jotain ja milloin olen täysin samankaltainen heidän kanssaan.

Vertailun täytyy aina olla päämäärä. Tila heidän ylä tai alapuolellaan on tila jossa säädän itseäni suhteessa heihin.

Onko Se Salainen Palvelu Vai Me?

Kysymys: Sanomme, että yhtenäisyytemme vuoksi maailman tilanne on muuttunut: Siitä on tullut rauhallisempi; terrorismia on vähemmän. Jos salaisen palvelun työntekijä kuulisi meitä, hän sanoisi: “Työskentelemme aamusta iltaan kitkeäksemme terrorismin, joten tilanne on parantunut meidän ansioistamme, ei sen vuoksi että te yhtenäistytte.” Mitä tällaiselle skeptikolle tulisi sanoa, vai onko parempi välttää häntä?

Vastaus: En yleensä ryhdy väittelemään kenenkään kanssa. Antaa heidän puhua; se on ihan oikein. Jos he kuvittelevat tekevänsä asiat paremmin, olkoon sitten niin.

Sen lisäksi, en usko että voimme korvata salaista palvelua turvallisuuden takaajana jne. koska ihmiskunta on kaukana siitä että se kykenisi editymään tietoisesti. Ne ihmiset jotka haluavat vahingoittaa toisia, joutuvat nousemaan yleistä järjestystä vastaan.

Minulla ei ole hänelle mitään kerrottavaa; hän ei näe eikä tule koskaan ymmärtämään mitä teemme, ellei tule kursseillemme.

Työntäen Itsemme Machsomin Läpi

Meidän täytyy kerääntyä yhteen ja luoda oikeasti vakava yhteys välillemme, jotta – aivan kuten ydinräjähdyksessä, paine synnyttää sisälle piilotetun Valon. Sisäinen paine tulee paljastamaan sen.

Sen lisäksi meidän täytyy yksinkertaisesti käydä läpi erinäisiä asteita jokaisessa kongressissa, joita pidämme tulevaan kesään saakka. Muutoin me ja koko maailma tulemme löytämää itsemme toisen kaitselmuksen alaisuudesta, joka on todella epämieluisa. Tarvitsemme ne (vaiheet)! Ne eivät ole vain meitä, vaan koko maailmaa varten.

Tilanne ja ilmapiiri ovat nyt otollisia tähän, mutta se voi muuttua tulevaisuudessa. Tämän vuoksi kiirehdin ja hoputan kaikkia.

Toivon että otamme tämän vakavasti! Olen todella onnellinen etä ryhmät ympäri maailmaa ymmärtävät tämän ja tuntevat että syntymähetkemme on lähellä ja että meidän täytyy käydä sen läpi! Meidän täytyy työntää itsemme Machsomin (esteen) läpi! Me olemme jo siellä, mutta toisella puolella.

Naisten Ryhmän Vaikutus Miesten Ryhmään


Kysymys: Miesten työ integroidussa yhtenäistymisessä kestää 7-8 tuntia päivässä. Onko naisen tarkoitus uhrata yhtä paljon aikaa opiskeluun?

Vastaus: Naisilla on paljon vähemmän ongelmia kuin miehillä, sillä heidän työnsä alkaa, kun he liittyvät työhön miesten ryhmän ympärillä.

Ennen sitä heidän työnsä on teoriaopinnoissa ja siellä ei voi olla mitään siteitä. Tämä koskee keskusteluja, roolipelejä, sekä omistautumista lasten kasvatukselle integroidun kasvatuksen näkökulmasta jne., mutta ei naisten välisiin suhteisiin, joka heidän tuntemustensa mukaan olisi vain heidän luonteensa väärinkäyttämistä.

Naisen ryhmä alkaa tarkkailla miehiä ja heidän keskinäistä työtään vasta kun ne ovat valmiita ja kun miesten ryhmä on riittävän koulutettu teoriassa ja käy jo läpi käytännön integroitumista keskenään. Vähitellen alamme opettaa heille avun perustaa, joka heidän puoleltaan tarvitaan seuraavan tilan saavuttamiseksi: yhtenäisyyden, harmonian tila, ja luonnon havainnoiminen ”Adamin” (Ihmisen)seuraavalla tasolla, jonka voimme saavuttaa tällaisen yhtenäisyyden kautta.

Miesten ryhmä saavuttaa yhtenäisyyden omalla voimallaan, niin kuin mies saavuttaa täyttymystä ja ruokaa.

Naisten ryhmä auttaa heitä siinä, innostaa, puskee heitä, ja toimii erittäin tehokkaana työkaluna miehille, joita ilman he eivät voi yhtenäistyä. Naisten täytyy vaikuttaa miehiin erittäin huolellisesti häiritsemättä heidän yhtenäistymisen tunnettaan, naisten on annettava miehille tunne, että he odottavat sitä heiltä, he arvostavat heitä, innostavat heitä ja kohtelevat heitä kuin äiti lastaan.

Jokainen nainen voi suhtautua miehiin tällä tavalla, ja miehet aistivat naisten vaikutuksen. Siksi naisten ryhmä ottaa keskeisen roolin miesten ryhmän liikuttamisessa kohti yhtenäisyyttä, vaikuttamalla siihen inspiraatiollaan ja odotuksillaan, kuten äiti: “Mitä odotan lapseltani.” Ja lapsi aistii, että äiti odottaa tiettyä  tulos häneltä.

Kaikki tämä on tehtävä huolellisesti ja varovasti, ettei tästä aiheudu välinpitämättömyyden tunnetta miehissä tai kielteistä reaktiota. Kaikki on jossakin määrin tehtävä hyvin herkästi, aina mitaten.

Kun molemmat ryhmät katsovat itseään objektiivisesti sivusta, he kokevat, että he tarvitsevat toisiaan. Myönnän naisten ryhmälle, että minä tarvitsen heidän tukensa ja vaikutuksensa, ryhmän inspiraation, sen  odotuksia minua kohtaan. Tämä innostaa, tukee minua, ja kiihottaa minua kohti tuloksen saavuttaamista.

Yleensä on olemassa valtava vaikutteiden, keskinäisten tunteiden ja odotukisen valikoima. Jos kaikki tämä tapahtuu epäsuoran kosketuksen kautta, kaukaa, “induktion”  avulla naisten ryhmältä miesten ryhmälle, silloin oikea keskinäisen vuorovaikutuksen tulos on saavutettu.

Ja seurauksena miesten ryhmä saavuttaa yhtenäisyyden naisten ryhmän avulla. Ja tämä yhtenäisyys siirtyy  naisten ryhmään.

Mutta nämä ryhmät eivät sulaudu, eivät sekoitu, vaan ovat olemassa kahtena “ympyränä”:  ulkoinen – naisten ja sisäinen – miesten.

Yhteinen Voittosaalis Erämaan Sotilasoperaatiosta

Olemme palanneet Aravan erämaan konventiosta, jossa kohosimme todella korkealle tasolle ja aloimme aistia ryhmän todellisen perusolemuksen. Tästä eteenpäin voimme tarkistella koko maailmaa, koko todellisuutta, koko elämää tämän ryhmän kautta, että kaikki tässä maailmassa tapahtuva tulee olemaan tulos, jälki keskinäisestä kytköksestämme.

Todellisuudessa kabbala sanoo, että ensin oli vain yksi todellisuus, henkinen järjestelmä. Sitten se rikkoutui moniin osiin, jotka kokevat olevansa erillisiä eivätkä kuulu yhteen, että ne ovat toisistaan pois kytkettyjä.

Seuraavaksi tämä kytköksen puutteen aistimus katoaa myös ja sen tilalle tulee vastakohtainen aistimus: halu hyödyntää muita jokaisella mahdollisella tavalla, sillä he vaikuttavat minusta tyystin vierailta ja haluan armotta käyttää heitä hyväkseni oman etuni tähden. Tästä syystä haluamme alettiin kutsua itsekkääksi, egoistiseksi.

Sen mukaan aloin nähdä toisen todellisuuden: Henkisen sijaan, jossa kaikki näkökentässäni oli yhteen kytkettynä ja oli minun, maailma muuttui pois kytketyksi, erotetuksi, pirstoutuneeksi ja uhkaavaksi toinen toisilleen. Ja se oli niin siinä määrin, että aloin havainnoida nämä osat ei sydämessäni asuviksi, vaan ulkoisina, näön, kuulon, maun, hajun ja kosketuksen kautta aistittavina. Aivan kuin he eläisivät omaa elämäänsä, erossa minusta ja siksi voin käyttää heitä hyväkseni. On olemassa minä ja he. Tällä tavalla aloitamma vuorovaikutuksen toisiimme.

Meidän pitää palata tästä rikkoutuneesta tilasta aistimukseen, että kaikki jälleen kerääntyy yhteen, kytkeytyy, lähestyy, riippuu toisitaan ja kytkeytyy toinen toiseensa. Todellisuus lähestyy minua ja astuu sisään tunteisiini, yhtenäistyen yhdeksi kokonaiseksi. Silloin alan nähdä ryhmän ihmisiä siinä, jotka ovat henkisesti lähelläni ja kytköksessä tähän, joita kutsutaan tovereikseni. Yhdessä teemme yhteisiä ponnistuksia, yrittäen yhtenäistyä ja todella muuttua yhden miehen, yhden sydämen mielikuvaksi.

Tälläista yhtenäistymistä kututaan keskinäisyydeksi tai keskinäiseksi takeeksi. Aivan kuin ihmisen kehossa, jossa kaikki osat ovat kytkeytyneinä ja työskentelevät täydellisessä harmoniassa, niin mekin haluamme yhdistää ajatuksemme, sydämemme ja kaikki tekomme, jotta tämä kaikki voi olla olemassa yhtenä kokonaisena organismina, yhtenä järjestelmänä.

Näemme, että koko maailma siirtyy lähemmäs tätä mielipidettä ja ymmärrystä, vaikka se tekee niin aineellisten iskujen alla, jotka ovat kaukana henkisestä päämäärästä. Mutta haluamme auttaa muita lähestymään ja muuttuman kumppaneiksemme sen kautta, että he näkevät tapahtuvan seuraukset, jotta me kaikki yhtenäistyisimme.

Silloin tulemme ymmärtämään, että koko ihmiskunnan historia on päämääräorientoitunut prosessi, joka johdattaa meidät ainoastaan yhtenäistymiseen. Edistyessämme kohti yhtenäistymistä alamme nähdä, että maailmaa ei luotu raudasta ja kivestä, niin kuin se tänään ilmaantuu aisteissamme, vaan että se mukautuu yhteen päänäärään, yhteen prosessiin. Kaikki muu on vain ainetta, joka toteuttaa toimintoja yhden ohjelman mukaan, joka pyrkii tuomaan kaiken takaisin yhteen muotoon.

Mitä enemmän itse kaipaamme tätä ohjelmaa ja haluamme muuttua aktiivisiksi, sisällytetyiksi, herkiksi ja hyödyllisiksi osaanottajiksi siinä, sitä enemmän tuomme tietoisuutemme ja osallistumisemme korkeammalle tasolle, näin tuoden itsemme ja koko maailman yhtenäisyyteen.

Tulet Näkemään Maailmasi Elinaikansi

Luotu (olento) on yhteinen halumme nauttia, joka on vastakkainen lahjoittamisen halua vastaan. On olemassa kaksi vastakkaista voimaa, kuten “plus” ja “miinus”, magneettiset pohjois- ja etelänavat. Koko universumi on näiden kahden voimien vuorovaikutuksen tulosta.

Jos nämä kaksi voimaa kohtaavat ja toteuttaakseen vaaditun työn, vastaanottavat energiaa, se näkyy, elottoman, vegetatiivisen ja animaalisen käsityksen tasollamme, sillä ne muodostavat “todellisuuden” jota kutsumme maailmaksemme.

Jos kuitenkin ryhdymme tuntemaan kehityksemme muutoksena lahjoittamisen voiman vastaanottamisen voima ylitse, koska tässä tapauksessa mahdollisuudet ovat rajattomat. Silloin kehityksemme tulee nostamaan meidät uudelle, vastaanottamisen tasolle ja me ryhdymme havaitsemaan ylempää järjestelmää, ylempää maailmaa.

Kuitenkin tämän sijaan näemme silti kuvan tästä maailmasta, tuntien egoistisen voiman vallan ja voimien kuvittelun sijaan kuvittelemme tämän materialistisen maailman. Egoismin halu luo meille kuvan liikkumattomasta, vegetatiivisesta ja animaalisesta luonnosta, jota kutsumme “täksi maailmaski”. Kaiken tämän jälkeen meidän on vaikeaa kuvitella henkisyyden todellisuutta.

Joka on kokenut tämän maailman, (kykenee) selittämään että meidän ei tarvitse odottaa luontaisen kehityksen loppuun henkisen maailman ilmestymistä, maailman jonka jokainen tulee lopulta saavuttamaan: kaikki nauttimisen halun osat. Voimme kuitenkin kiihdyttää tätä kehitystä siten, että saavutamme toivotun tilan päivien, kuukausien tai vuosien kuluessa. Kuten on sanottu: “Tulet näkemääni maailmasi elinaikanasi.”

Kaikki riippuu siitä kuinka voimakkaasti haluamme yhtenäistyä, yhtenäistyä siten että emme vain yritä luoda suurta voimaa keskuuteemme vaan saavuttaa voiman joka on yläpuolellamme. Tämä tarkoittaa sitä että yhtenäistymme liittääksemme yhteen kaikkien osallistujien voiman, haluamme paljastaa uuden ominaisuuden jota meillä kenelläkään ei vielä ole ja jota kutsutaan lahjoittamisen ominaisuudeksi.

Jos paljastamme tämän ominaisuuden emme itsessämme, vaan välillämme, kaipauksessa jota kutsutaan Heijastuneeksi Valoksi, Hassadimiksi. Tulemme havaitsemaan siinä meitä ohjaavan voiman jota kutsutaan Luojaksi. Hassadimin Valon sisällä on paljastettu Hochman Valo; meistä tulevassa lahjoittamisen voimassa havaitsemme korkeamman lahjoittamisen voiman.

Näin ollen kaikki riippuus siitä kuinka henkilö pyrkii astumaan ulos itsestään ja kohoamaan toisten lahjoittamisen tasolle. Sinun ei tule johtaa itseäsi harhaan uskottelemalla että voit poistua (egoismista) itse, yhtenäistymällä toisten kanssa ja paljastamalla Ylemmän voiman pyrkimyksessäsi poistua itsestäsi. Tämä on mahdotonta, sillä meillä ei ole näitä ominaisuuksia ja mitkään tekoni eivät voi erottaa minua siitä mitä minulla ei ole. Minulla ei ole lahjoittamisen halua!

Mitä sitten on sisälläni? Sisälläni on täysin vastakkaine ominaisuus, (sielun) rikkoutumisen seuraus, joka luotiin perimässä ennen minun tehtäväni luomista. Kaikki tämä on sitä varten, että paljastaisin tämän kontrastin itsessäni, jotta vaatisin  todellisen tarkoituksen paljastumista. Minun täytyy vaatia sitä ylemmältä voimalta, sillä vain se on kykenevä muuttamaan egoistisen haluni-egoni -rakkaudeksi ja lahjoittamiseki siten että vihani muuttuu rakkaudeksi. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin tämän työn luonne, että perustan yhteyden tämän korjaavan voiman-Luojan kanssa.

Hyökkäys On Jo Alkanut

Kysymys: Edessämme on elämää mullistava konventio. Jokainen hetki  on tärkeä  valmistautumisessa yhteiseen hyökkäykeen. Miten voimme toteuttaa hyökkäyksen, jotta ansaitsisimme vastauksen?

Vastaus: En usko että valmistaudumme, vaan olemme jo aloittaneet hyökkäyksen ja meidän tulee joka hetki  nostaa rimaa.

Meidän ei tulisi odottaa erämään retkeä yhtenäistyäksemme. Konventio on yhtenäistymistä. Joten miksi emme aloita heti? Meidän tulisi ehkä peruuttaa retki. Toteuttakaamme suunnittelemamme heti, tässä ja nyt, mitä väliä sillä on?

Ajatelkaamme kunnolla sitä mitä haluamme. Tervitsemme vain sydänten yhtenäistymistä, tässä ja nyt, eikä viikon päästä Aravassa. Jo nyt jokaista hetkeä on käytettävä maksimaalisesti yhtenäistymiseen.

Jos odotan viikon, silloin nämä päivät menevät hukkaan. Jokainen hetki on huippu. Konventio tapahtuu jo nyt.

Kun Muistamme Kaiken

Kysymys: Henkilö unohtaa paljon, karkottaa paljon unohduksiin, jättäen taakseen loppuunsaattamattomat alut ja korjaamattomat viat. Kuinka voimme välttää unohduksen henkisellä polulla?

Vastaus: Se on mahdotonta nyt. Vain lopussa kaikki irrallaan olevat tapahtumat tulevat kerätyiksi ja ohjatuiksi yhteiseen “Rav Paalim u-Mekabtzielin” korjaukseen. Kerättyämme kaikki astiat yhteen ne ryhtyvät yhdistäytymään samanaikaisesti yhtenäisyyden tilaan ja silloin tämä teko tulee täytetyksi. Se summaa yhteen kaikki biljoonien ihmisten sukupolvet ja kerää kaikkien niiden suhteet yhteen. Tällöin täyden korjauksen aika saapuu, joka tulee yhdistämään meidät kaikki yhdeksi haluksi, täydelliseksi ja täytetyksi ikuisuuden valolla.

Tätä ennen olemme kiellettyjä havainnoimasta menneisyyttä, koska emme kykenisi sietämään kaikkea kokemaamme. Meillä toki on rohkeutta tähän, toisin sanoen sermi (Masach). Emme kykenisi oikeuttamaan kokemiamme tiloja tänään.

Tämän vuoksi olemme taipuvaisia unohtamaan. Suljemme itsemme aika ajoin. Tämä säännöllisesti tapahtuva “blackout” ei oikeastaan ole muuta kuin kahden hetken välinen muutos, eilisen päivän ja tämän päivän välillä, menneen ja nykyisen elämän välillä kunnes lopulta ne kaikki tulevat kerätyiksi yhteen.

Syy Riemuun

Kysymys: Jos henkilö toteuttaa oikealla tavalla integroidun kasvatuksen menetelmää, silloin hän saavuttaa riemun tuntemuksen, joka on hyvin harvinainen jokapäiväisessä elämässä. Voitko sanoa pari sanaa tästä tuntemuksesta?

Vastaus: Meidät on luotu tavalla, jolla halumme täyttyy yhden integroidun halun ja ajatuksen sensaation avulla. Tämän seuraavan tason, Luojan tai Luonnon paljastuminen, täyttää kokonaan tyhjyytemme. Tästä syystä, henkilö, joka edistyy integroidun täyttymyksen suuntaan tuntee täyden helpotuksen ja ennen kaikkea, hän kohoaa kaikkien maailmamme rajoituksien yläpuolelle, ajan, paikan, etäisyyden ja liikkeen yläpuolelle. Hän lakkaa vähitellen aistimasta kehonsa, sillä hän aistii kaiken integroidussa halussa, eikä henkilökohtaisessa halussaan. Hän ei enää aisti fyysisen kehonsa kuolemaa.

Edessämme on löytöjä, joista jokainen meistä alitajunteisesti unelmoi. Toivomme kykenevämme selkeästi näyttämään tämän ihmisille ja että he ymmärtävät, että luonto esittää ne ison löydön kera. Miljoonien vuosiemme kehitys on saattanut meidät tähän. Nyt olemme astumassa sisään uuteen maailmaan.

Konventio ja kaikki mitä teemme tänään on tarkoitettu, jotta voimme paljastaa syntymämme. Aivan kuten vauvan on siirryttävä äidin kohdusta maailmaan, niin meidänkin pitää ponnistella kaikkine voiminemme, jotta voimme vihdoinkin syntyä ja silloin se muuttuu helpoksi selittää muille. Toivon tämän pian tapahtuvan.

Kysymys: Onko meillä siis syytä riemuun?

Vastaus: Yhteys ja keskinäinen riippuvuus, jonka maailma nyt huomaa, sen kyvyttömyys poistua umpikujasta, johon itsekkyys on sen johtanut ja menetelmä, joka vähitellen paljastuu maailmalle, tulee kohta yhtenäistymään ihmisen tietoisuudessa. Siten tulemme olemaan kykeneväisiä aistimaan ratkaisun ongelmaan ja alamme toteuttamaan sitä täydellä voimalla.

Liity Yhtenäisyyteen

Kysymys: Tänään vietämme Yhtenäisyyden Päivää Maailman Klissä, joka sisältää erityisen luennon, seminaarin sekä tovereiden kokoontumisen. Miten voimme tänä päivänä ylläpitää yhtenäisyyden sijan, jonka loimme konventiossa?

Vastaus: Meidän pitää uudistaa sensaatio uusien ehtojen pohjalta. Meidän pitää kuvitella yhteyden verkko, yhtenäisyyden tila, jossa sijaitsemme. Meidän pitää tuntea, että tämä yhtenäisyys toimii. Haluan elää sen ja tämän sensaation pitää muuttua jatkuvaksi minulle. Olemalla siinä haluan havaita tuntemuksen ja siinä sijaitsevan mielen: kuinka paljon yhtenäistymme tunteissa ja intentioissa. Haluan tuntea keskinäisen takeen sisältäpäin, keskinäisen tuen jokaisen keskuudessa.

Ollessani tämän verkon sisällä minun ei tarvitse huutaa, jotta minua kuultaisiin. Vaadin siltä, että toverit, jotka kuvittelen sen osiksi, eivät unohda minua. Loppujen lopuksi, perimmiltään minä olen tuo apua tarvitseva. Siitä syystä haluan liittyä heihin, jotka ovat jo yhtenäistyneet yhdeksi.

Ja paljastukoon tuo Yksi ja Ainoa yhtenäisyydessämme, tuo, jonka lisäksi ei ole muuta. Hän loi tämän järjestelmän, muotoili ja aktivoi sen niin että lopuksi, tekemällä ponnistuksia paljastaisimme Hänet ja saavuttaisimme yhtenäisyyden Hänen kanssaan.

Näiden ajatusten pitää vallata henkilön jatkuvasti, kunnes hän näkee järjestelmän omine silmineen.