Category Archives: Yhtenäisyys

Yhteys On Kaiken Alku

Mikään ei tule ratkaistuksi jos emme aloita yhteyden pisteestä. Se on perusta ja kaiken pitäisi alkaa siitä. Se on jotta lisäisimme joka sanan, attribuutin kaiken haluamamme. Tämä on yhteyden piste.

Sen vuoksi meidän ei tulisi ajatella ajatustakaan ennen kuin olemme määritelleet sen pisteen. Sinun täytyy vakauttaa se ensin itsessäsi ja ryhtyä miettimään kuinka vahvistaa sitä, kuinka laajentaa kontrolliasi muihin ominaisuuksiin, kuinka muuttaa se ympyräksi.

Tämä on täytetty ympäristön kautta. Jos luot tämän pisteen ja työskentelet liittääksesi ystävät siihen, se laajenee oikealla tavalla etkä tule unohtamaan mikä todella on tärkeää.

Konventio Pohjois Israelissa

Yhtenäisyyden uusi vaiheunohtumattomia hetkiä konventiosta Pohjois-Israelissa 5-7 heinäkuuta, 2012.

[Näytä Diaesitys]

.

.

.

.

.

.

Ihmisen Kehityksen Seuraava Vaihe

Yhtenäistymällä toisten kanssa henkilö muuttuu samankaltaiseksi luonnon kanssa, joka on täysin yhdistynyt, kuten yksi organismi. Kun henkilö on tasapainossa luonnon kanssa, henkilö ryhtyy tuntemaan sisäisen voiman joka ylläpitää luontoa, aistimaan sen järjestelmän ja suunnan.

Henkilö ryhtyy saavuttamaan luonnon piileviä lakeja, joita ei pystytä aistimaan aikaisemmilla egoistisilla aisteilla ja tieteellisillä kyvyillä, koska nyt henkilöstä tulee erilainen; integraali. Hän ryhtyy tuntemaan tämän ja hänessä herää uusi sisäisen käsityksen sensori.

Tämän aistin kautta henkilö astuu sisään uuteen tilaan joka täyttää hänet täysin, sen lisäksi se antaa henkilölle päättymättömän täyttymyksen tunteen, sillä siellä hän kohtaa koko universumin yleisen voiman, luonnon.

Itse asiassa, fyysikot ja astrologit puhuvat jo tästä, sillä he tuntevat tämän työskennellessään kosmisten voimien, liikkeiden ja lakien kanssa. Aivan kuten henkilö joka asuu metsässä tuntee sen ja luonnon. Samalla tavalla useat tutkija ryhtyvät tuntemaan luonnon yleisen voiman. He sanovat “Tunnemme että koko universumi on ajatus, käsitys, sisäinen ohjelma.”He eivät voi kääntää aistimuksiaan numeroiksi ja kaavoiksi, mutta he tuntevat ne.

Tämä ohjelma todellakin sijaitsee luonnossa, sillä kehitymme ja kasvamme siinä ja se loi kaiken ympärillemme. Toisin sanoen, luonnossa on voima, joka herättää kehityksen ja toisaalta sen syy ja seuraus-suhteen kautta vaikuttaa luonnon kaikkiin osiin. Se johtaa sitä kohti tiettyä tarkoitusta, tarkoittaen että voimme paljastaa tämän voiman. Koska nyt henkilö ei enää ole passiivinen elementti kuten aikaisemmin kehittyessään luonnon liikkumattomalla, vegetatiivisella animaalisella tasolla. Nyt olemme astumassa sisään tietoiseen kehitykseen.

Näin ollen haasteemme on löytää tämä olemassaolon seuraava taso. Silloin siirrymme täysin uuteen ulottuvuuteen, tilaan jossa tunnemme olevamme ajan ja tilan yläpuolella. Näin ollen tulemme sopusointuun kaikkea hallitsevien voimien kanssa. Löydämme ne ja kykenemme kommunikoimaan niiden kanssa.

Tämä on mahdollista vain sisäisyyden kautta, jolloin liitymme luontoon sen sisäisenä osana, ei siten että tuhoaisimme kaiken kuten syöpä, vaan kommunikoisimme sen kanssa tasapainossa ja harmoniassa. Koska tulemme liitetyksi luontoon oman halumme kautta, harkitusti, sanoisin jopa hellästi, pyrkien tuntemaan kaikki sen piilevät osat ja voimat, mielemme ryhtyy kehittymään suhteessa meille paljastettujen saavutusten kautta. Tämä on ihmisen kehityksen seuraava vaihe.

Valaistuminen Yhtenäistymisen Valon Kautta

Ylemmässä Ainoassa oleva yhtenäisyys ja koheesio ovat Valoa alempana oleville. Tämä Valo on ainutlaatuista: täyttymys on luotu kehittämiemme lisäominaisuuksien kautta: sermi, asenteemme ja arvomme. Kaikki tämä täyttää meitä ja palvelee meitä Valon lailla. Todellisuudessa kaikki on määritelty asenteemme kautta.

Kuinka tunnemme Luojan, Hänen asenteensa? Ylempi Valo ei ole hehkulamppu, vaan ennemminkin henkilön vaikutelmia. Tämän vuoksi ryhmä, joka yhtenäistyy ja käy läpi vähitellen jokaisen asteen, paljastaa Luojan sen korkeimmalla, neljännen yhtenäisyyden tasolla. Maksimaalinen yhteytemme on lopullisen valmiuden tila jossa löydämme henkisyyden kipinän, voiman joka tuli luoksemme Luojalta. Hänessä saavutamme sen tietyn pisteen, joka tuli epäsuorasti meille Häneltä. Kaikki tämä realisoituu ryhmässä; kuten sanottu. “Luoja elää hänen ihmisissä.” Tämän takia kehitys on mahdotonta toisaalta ilman ryhmän yhtenäisyyttä ja toisaalta ilman opintoja ja levitystyötä. Näiden toimien kautta, tuomme yleisen korjauksen.

Päivittäinen Aikataulu

Kysymys: Miten voin luoda päivittäisen aikataulun saavuttaakseni  lahjoittamisen ominaisuuden nopeammin?

Vastaus: Yhdessä ryhmiemme kanssa, kaikkien tovereiden kanssa ympäri maailmaa, jos he nyt katsovat luentoa, ovat töissä tai nukkuvat, sopikaamme, että tuemme toisiamme, jotta kukaan ei unohda, että paljastamme Luojan vain yhtenäisyydessä.

Yhtenäisyytemme muuttuu keinoksi, haluttu tulos rikkoutumisesta. Silloin, tässä yhtenäisyydessä paljastamme lahjoittamisen ja rakkauden Voiman, täyttymyksen ja ijäisen elämän. Päivin ja öin, toivon olevani vallattu huolesta, ettei yksikään toveri, yksikään henkilö, joka omaa sydämen pisteen, unohda tärkintä seikkaa: vain yhtenäisyydessä luomme astian, jonka avulla paljastamme Luojan. Meiltä ei vaadita mahdottomuuksia: Jos yhdessä kaikin tavoin ajattelemme ja olemme huolissamme tästä, silloin Hän paljastuu. Se on käsissämme. Onko asia selvä?

Tyhjä Amerikkalainen Unelma

Uutisissa (Workers World): “Census Buraeun viimeisen laskelman mukaan Yhdysvalloissa on yli 19 miljoonaa TYHJÄÄ asuntoa.

“Monet niistä ovat ihka uusia, eikä niille löydy ostajia; ihmisillä ei ole varaa niihin. Toisissa on asuttu vuosia, mutta seisovat nyt tyhjillään, kun asukaat on häädetty ja heidän omaisuutensa on heitetty kadulle ulosottoviranomaisten toimesta.

“Sallien keskimäärin vain kolme asukasta asuntoa kohden, yllä oleva tilastotieto tarkoittaa, että vähintään 57 miljoonaa ihmistä Yhsysvalloissa, jotka nyt ovat kodittomia, asuvat turvapaikassa, ovat muuttaneet yhteen sukulaisten tai ystävien kanssa, asuvat asuntovaunuissa tai ajoneuvoissa, voisivat saada oikean asuinpaikan.”

Kommenttini: Tämä tulee vain kasvamaan ja kasvamaan, kunnes ihmiskunta päättää, että on aika muuttaa asennettaan maailmaa kohtaan vastaanottamisesta lahjoittamiseen, itsekkyydestä osallistumiseen, yhtenäisyyteen, rakkauteen.

Jokaisen Aistiminen Ilman Poikkeusta

Kysymys: Tulisisko meidän seminaarin/työpajan aikana ajatella ryhmiä, jotka eivät näy näytöllä?

Vastaus: Se ei ole tarpeen; se häiritsee! Kuinka paljon voit ajatella muita? Sinun pitää vain aistia heidät, siinä kaikki!

Meidän pitää tuntea, että he ovat kanssamme, että olemme yhdessä ajatuksissamme, yhdessä henkisessä tilassa.

Henkinen tila on ajatusten ja tunteiden tila, tietokerros maailmamme ympärillä. Olemme kaikki yhdessä siinä, sillä meillä on yhteinen mieli, yhdessä aistimme samat päämäärät.

Mitä ihmisten kuva näytöllä voisi minulle antaa? Miksi minun täytyisi nähdä kasvoja ja kehoja ja lukea, että on kyse Krasnoyarskasta, Tallinnasta tai jostakin muusta kaupungista? Mitä eroa sillä on missä he istuvat? Aistin halut, jotka tulevat yhtenäistymään ja muodostavat siten suuren yhteisen halun: Tämä on asioista tärkein.

Uuden Todellisuuden Rakentajat

Kysymys: Jos Luoja paljastuu väillämme eikä jokaisesa henkilössä erikseen, kuinka jokainen voi tuntea tämän yhden voimakentän?

Vastaus: Lahjoittaminen on henkisyyttä.  Lahjoittaminen on jotain joka paljastuu jokaisen henkilön ulkopuolella sisimmän sijaan. Sisällämme voimme tunte vain sen mitä tunnemme nyt: kuvan jota kutsumme täksi maailmaksi.

Sen vuoksi toivon paljastavani jotain materiaalisen olemukseni yläpuolella, jotain sellaista mikä tapahtuu animalistisen kehoni ulkopuolella. Minun täytyy rakentaa uusi, erilainen keho. Tätä kehoa kutsutaan ihmisten väliseksi yhdistymiseksi. Koska myös he ovat luotu animalistisista kehoista, rakennamme uuden kehon, joka kohoaa välillemme tuntien siellä kehon ulkopuolisen todellisuuden. Tuota todellisuutta kutsutaan henkisyydeksi tai korkeammaksi todellisuudeksi, koska se sisältää kaikki voimat ja ominaisuudet, luomisen ohjelman ja sen päämäärän. Kaikki sijaitsee siellä, välillämme. Se kenttä, ylempi voima kontrolloi meitä. Sitä kutsutaan Valoksi, Luojaksi, Elokim:ksi ja monilla muilla nimillä.

Näin ollen meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin rakentaa välillemme yhtenäisyys. Pyrkiessämme kohti tätä yhtenäisyyttä, jopa egoistisesti, herätämme siinä jonkin vaikutuksen meitä kohtaan ja ryhdymme aistimaan sen Lo Lishma:ksi kutsutulla tasolla. Se alkaa vaikuttamaan meihin enemmän ja enemmän ja ryhdymme tuntemaan sen ensimmäisellä henkisyyden asteella ja sen jälkeen aina intensiivisemmin. Yhdistymisemme voima määrittelee Korjaavan Valon vahvuuden, lahjoittamisen paljastumisen aistimuksen. Tämä kaikki on paljastettu välillämme.

Tällainen on työmme. Meidän täytyy vain pyrkiä jatkuvasti kuvittelemaan tämä tila aina aidommalla ja todellisemmalla tavalla, rinnastaen sen kaikkeen mitä tiedämme tieteestä, psykologiasta ja suhteista välillämme. Sen jälkeen näet kuinka todellinen se on. Yhtäkkiä kaikki yhtenäistyy.

Tänään, Kaikki Tiet Vievät New Jerseyhin

Kysymys: Onko eroa sen välillä, että katsoo kongressia kotona, tietokoneen näytöltä tai että on henkilökohtaisesti paikalla? Saavuttaako henkilö jotakin ylimääräisiä olemalla siellä henkilökohtaisesti?

Vastaus: Tiedät varmaan, että 1800-luvulla oli suosittua varakkaiden luokassa ostaa oma istuin tai aitio oopperassa tai teatterissa. Jos henkilö halusi kuulla suosikki ariansa  oopperassa, hän saattoi tulla vain nuo 15 minuuttia, nauttia siitä ja lähteä sitten takaisin kotiin. Silloin ei ollut nauhureita tai tallenteita, joten kansan oli pakko tulla paikalle henkilökohtaisesti kuulemaan sinfoniaa tai oopperaa.

Myöhemmin nauhurit ja televisiot keksittiin, joten miksi teattereita ei suljeta tänä päivänä? Esimerkiksi lippu Italialaiseen oopperan kuuluisan laulajan kera maksaa paljon. Kerran menin oopperan Lontoossa ja halvin paikka parven yläreunassa maksoi 40 puntaa. Mutta ihmiset menevät edelleen sinne, koska on mahdotonta siirtää vaikutelma näytön kautta.

Saadaksesi täyden vaikutelman, sinun täytyy olla kyseisessä paikassa henkilökohtaisesti. “Paikka” on henkinen käsite, joka myös esiintyy maailmassamme.

Ja tämä on jopa todempaa kabbalistien kongressissa, koska kokoonnumme yhtenäistyäksemme! Ja siihen ei riitä  ruutu tai  mikrofonin. Jos edes äänitetty ooppera ei anna sinulle samaa vaikutelmaa kuin elävä esitys, niin tämä pitää vielä enemmän paikkansa yhtenäisyyden tunteessa.

Koko kongressin tarkoitus on yhtenäisyys. Kaikki tapahtumat, seminaarit ja keskustelut on omistettu tälle. Tämä on vain yksittäinen, elävä prosessi, jota ei voi välittää missä tahansa muodossa. Olen valmis matkustamaan jokaisen ryhmän luo, mihin tahansa maailmassa, vaikka se on hyvin hankalaa minulle. Mutta ei ole valinnanvaraa, en voi suorittaa tehtävääni muussa muodossa ja sinä et voi saavuttaa tavoitetta muulla tavoin.

Vain jos joku asuu hyvin etäällä, eikä hänellä ole mahdollisuutta osallistua, eikä todellakaan voi (ja hänen on todistettava tämä Luojalle, ei meille), niin ilmeisesti on olemassa henkilökohtainen, erityinen laskelma hänen suhteen. Mutta en antaisi mahdollisuuden osallistua kongressiin ohittaa minua mistään hinnasta.

On olemassa kuuluisa esimerkki henkilöstä, joka asui tuhansia vuosia sitten Negevin autiomaassa ja työskenteli maataloudessa ja meni kävellen kerran vuodessa opiskelemaan Jerusalemiin. Hänelle jäi aikaa opiskeluun  siellä vain päivän verran, koska tie oli niin pitkä, että hän joutui heti lähtemään takaisin, jotta hän voisi palata ajoissa, aloittaakseen työn pellolla. Mutta tämä päivä on edelleen erityinen päivä vuoden aikana, joka nimettiin hänen kunniakseen (“yhden päivän opiskelija”), jolloin kaikki istuvat ja opiskelevat.

On mahdotonta siirtää energiaa yhdeltä ihmiseltä toiselle ilman henkilökohtaista, fyysistä kontaktia, kun olemme kaikki yhdessä. Siksi olemme olemassa tässä maailmassa! Tämä maailma on erikoinen, koska olemme kaikki egoisteja ja voimme siksi aloittaa kytkeytymisemme vain tällä tavalla.

Loppujen lopuksi emme vielä ole henkisessä yhteydessä. Siksi meille on annettu toinen, alempi taso , jota kutsutaan “täksi maailmaksi” – kuvitteellinen todellisuus, jossa yhteytemme syntyy. Ja sen jälkeen se alkaa jo kasvaa henkisyyteen.

Se on kuin kukka, joka ei kasva ennen kuin vilja mätänee maahan ja verso kasvaa siitä, joka sitten kasvaa,  muuttuakseen kukaksi. Näin meidän täytyy kylvää yhteytemme alku. Ja vaikka olemme itsekäässä maailmassa, viljamme on mädännyttävä tässä egoistisessa maaperässä, jotta uutta versoa pääsee tulemaan esiin.

Tässä alustavassa vaiheessa fyysinen yhteytemme  on välttämätön ja siksi tämä koko maailma on olemassa.

Uskon, että näiden sanojen jälkeen, räjähdyksen tulisi tapahtua  ja jokaiselle, joka ei vielä ole ilmoittautunut, tulee kiire rekisteröityä kongrssiin. Jos olisin Amerikassa asuva henkilö, en haluaisi jäädä kotiin …

Voit asettua suurimman television näytön eteen ja järjestää mitä ihanteellisemmat, mukavat olosuhteet, ottaa lomaa töistä, jotta kukaan ei häiritse sinua katsomisessa, mutta silti se ei tule antamaan sinulle todellista yhteyttä. Jäät vaille tärkeimmän: sisäisen tunteen ja näet vain ulkoisen kuvan.

Miten Workshop Aloitetaan?

Aloittaessamme workshopin, meidän tulee keskittyä ja ajatella vain sitä mikä yhdistää meitä – sydämemme pisteet. Meidän täytyy yhtenäistää ne. Silloin jokainen meistä ja ryhmä yhtenä kokonaisena saavuttaa voimaa moninkerroin.

Tärkeintä on, että tämä voima suunnataan kytkökseen tovereiden kanssa ja silloin se kykenee havahduttamaan Ylemmän Valon, joka alkaa manifestoitua tuossa kytköksessä. Meidän on tunnettava, että keskinäisessä kytköksessämme yhteinen Valo paljastuu.