Category Archives: Yhtenäisyys

Euroopan Konventio: Sulje Silmäsi Ja Toimi

Kysymys: Miten voimme saapua Euroopan konventioon luodaksemme siellä yhteisen voimakentän?

Vastaus: Onnistuaksemme, meidän pitää ponnistaa.

Meidän on kohottava eroavaisuuksiemme ja laiskuutemme yläpuolelle, torjumisemme ja muun; pitää vain sulkea silmät, pyrkiä järjestämään konventio ja osallistua siihen.

Siihen on enää kolmea viikkoa, jopa vähemmän. Tehkäämme tästä konventiosta todellinen menestys. Loppujen lopuksi voit vain voittaa: sekä aineellisesti, että henkisesti—lupaan sen.

Odotan innolla näkeväni sinut ja toivon, ettei kukaan jää tietokoneen näytön taakse ja että me kaikki yhdessä osallistumme tähän konventioon.

 

Ajatuksen Voima

Kysymys: Jos piirrämme kuvan valoisasta tulevaisuudesta, me ikään kuin toteutamme sen, vai mitä? Niin kuin sanotaan, “Jos haluat olla onnellinen, ole onnellinen”.

Vastaus: Yleisesti ottaen se pitää paikkansa, sillä ajatukset toimivat. Jos viljelemme myönteisiä ajatuksia, silloin luonnostaan tulemme luomaan myönteisen kentän integroiduissa ympyröissä sekä muuallakin ja herättämään luonnon positiivisen voiman.

Toisaalta kenttä tulee myös kasvattamaan meitä. Siksi on toivottavaa, että olemme hyvällä tuulella koko ajan, hyvän tuen kera, silloin suhteellisen helppo elämä on taattu.

Sijaitsemme luonnon täydellisyydessä ja kaikenlainen tieto virtaa sisässämme, jonka hahmotamme elämän virtana. Siitä syystä, jos nyt hahmotamme saman tiedon virtaavan lävitsemme eri tavalla, silloin elämä tuntuu hyvin erilaiselta. Itse asiassa me itse säätelemme elämämme laadun: minkälainen se on, hyvä vai huono, tarkoituksellinen vai merkityksetön.

Et voi edes kuvitella kuinka paljon vaikutamme toisiimme! Jopa ihminen, joka ei ollenkaan mene ulos, vaikuttaa toisiin! On kyse samasta yhtenäisestä kentästä!

Inspiraatio Joka Ei Tule Koskaan

Kysymys: Miten firman johtaja voi auttaa työntekijöitään tuntemaan yhteisen sisäisen voiman?

Vastaus: Ihmiset voivat vain tuntea kollektiivisen voiman integroidun yhtenäisyyden seminaarien avulla; muuta tapaa ei ole. Tämä muuttuu mahdolliseksi vuorovaikutuksen tuloksena, kun he työskentelevät integroidun ohjelman mukaan ja keskustelevat ehdottamistamme erityisistä aiheista.

Yllättäen he alkavat kuuntelemaan toisiaan. Yksi puhuu ja toinen täydentää, sen sijaan, että väittelisivät, sillä jokaisen on madallettava itsensä muiden mielipiteiden ääressä. Yhdessä he innoittuvat yhteisestä työstään; he etsivät kollektiivista tietämystä, kollektiivisia sensaatioita.

Yllättäen jokin valoisa ja lämmin alkaa muodostua heidän keskuuteensa pyöreässä pöydässä, jotakin lupaavaa, joka saa heidät haluamaan jäämään. He kokevat aivan uuden energian, joka kohottaa heidät kehostaan ja antaa heille uuden latauksen, uutta inspiraatiota, tunne kuin eroaisit kehostasi ja elämäsi on tämä yhteisö. Tämä on se mitä sinun pitää antaa heille seminaareilla.

Tunne ei katoa seminaarin jälkeen. Ihmiset pitävät siitä kiinni, kaipaavat sitä; tämä tunne muuttuu heidän elämäkseen.

Täydellä Vauhdilla Uuteen Sivistyneeseen Maailmaan

Tänä päivänä ihmiskunta löytää itsensä uudesta, täysin tuntemattomasta järjestelmästä. Ymmärtääksemme sen paremmin annamme esimerkin, kuinka puoli vuosisataa sitten henkilö, joka oli tottunut tiettyyn tuttuun sosiaalisiin ja taloudellisiin suhteisiin, saapui yllättäen uuteen maahan. Sanotaan esimerkiski Yhdysvaltoihin tai entiseen Neuvostoliittoon. Henkilö saapui johonnekin missä kaikki oli erilaista ja hän ei yksinkertaisesti ymmärtänyt miksi kaikki on järjestelty ja jäsennelty tietyllä tavalla.

Amerikkalaiset miettivät, miksi Venäjällä on niin vaikeaa toteuttaa tiettyä projektia. Koska heillä joku yrittäjä saapuisi välittömästi ja ottaisi uuden idean, toteuttaisi sen ja hyötyisi siitä. Venäjällä se taas oli mahdotonta ja sen vuoksi kaikki säilyi hyvin huonossa kunnossa.

Vastakohtaisesti, kun henkilö saapuu Venäjältä Amerikkaan, hän näki valtaisan individualismin, kilpailun ja kaiken kaikkiaan sen, että ihmiset eivät välitä toisistaan. Jokainen on pieni individualisti, joka on vain kiinnostunut “omasta itsestään”, paikallisen sosiaalisen normin mukaisesti.

Tämä väärinkäsitys puolin ja toisin hämmästytti ihmisiä, jotka löysivät itsensä erilaiststa järjestemistä.

Nyt koko ihmiskunta on “astumassa” uuteen järjestelmään, aivan kuten he matkustaisivat junalla, joka saapuu yllättäen suureen tuntemattomaan luonnonpuistoon, täysin uuden sivilisaation pariin,  joka perustuu pelkästään yhteisymmärrykseen ja yhteistyöhön. Se luonto jossa synnyimme, sen liikkeet ja toiveet eivät enää päde. Vain se todellisuus joka oli valmisteltu meitä varten pätee. Emme kuitenkaan löydä itseämme välittömästi tuosta vahvasta järjestelmästä, joka on täysin yhdistynyt ja jossa voimme menesytä vain tarttumalla integroituun käsitykseen; luonto tuo meidät vähitellen tähän pisteeseen, työntämällä meitä kehityksen tiellä.

Yksilöllisyys On Itsensä Sisällyttämistä Muihin

Kysymys: Miten integroitunut hahmottamisen aistini, psyykkeeni uusi kerros, yhdistää minun subjektiivisen “minäni”, minun yksilöllisyyteni, tai vastustaa sitä?

Vastaus: Sinun yksilöllisyytesi on sinun “meidän” alapuolella. Älä koskaan painosta “minääsi”.

Asia on niin, että “minäsi” tulee aina kasvamaan siinä mielessä kun voit toteuttaa itseäsi “meidän” kautta. Kun sisällytät itsesi ihmiskunnan yhteisen halun ja ajattelun elimeen, alat “turvota”, laajentua.

Sinun laajeneva aistimuksesi ja tietoisuutesi näyttää kattavan koko ihmiskunnan. Kuten raskaana oleva nainen, jolla on sikiö sisällään, sinusta tuntuu, että sisällytät koko ihmiskunnan itseesi. Tämä on varsinainen  “minäsi” oivallus.

Sinun sisällyttämisesi kaikkiin muihin on yksilöllisyytesi. Esimerkiksi naisen yksilöllisyys perheessään on ilmaistu sillä, että hän omistaa kaikki, palvelee kaikkia, huolehtii jokaisesta, perheelle hän on—kaikki.

Muussa tapauksessa yksilöllisyytesi ilmaistaan itsekkyytesi kautta, individualismin ja muista erottelemisen kautta. Tälle ei enää ole sijaa maailmassamme, olemme siirtymässä uudelle tasolle.

Uusi Aika — Uusi Aistimus

Konventio konventiolta lähestymme yhtenäisyyttä huimalla kiihtyvyydellä ja uudet toverit, jotka liittyvät joukkoomme nappaavat tiedon lennossa, koska se on jo tallennettu, se on jo olemassa verkossa ja heti kun he kytkeytyvät meihin, se siirtyy välittömästi heille luonnollisella tavalla.

Aivan kuten nyt syntyneet lapset hyväksyvät helposti ja luonnollisesti elektroniset lelut, kun taas meidän oli opittava, keksittävä ne ja sopeutettava ne, uudet toverimme näyttävät olevan valmistautuneita saamaan henkistä tietoa.

Sitä voi kadehtia, kuinka nopeasti tulokkaat ovat ajan tasalla, jo kuuden kuukauden kuluttua he tietävät sen mitä  meidän piti opetella kymmenen vuoden ajan. Mutta kuten on sanottu, henkilö ei koskaan kadehdi poikaansa ja oppilastaan.

Naisten Konventio: Ainoa Halu

Kysymys: Mikä on halun liitto?

Vastaus: Halu ei viittaa haluihin tästä maailmasta: ruokaan, seksiin, perheeseen, rahaan, valtaan ja tiedoon, vaan haluun yhtenäistyä, poistua itsestään, haluun lahjoittaa.

Meidän on pyrittävä aikaansaamaan yksi suuri halu, jonka me kaikki haluamme. Ja kun kohoamalla itsemme yläpuolelle, me kaikki toivomme yhtenäistymistämme, vastaanotamme ylemmän Valon, joka kytkee meidät yhteen ja muodostaa yhtenäisen sielun, yhteisen henkisen järjestelmän. Siinä olemassaolomme alkaa.

Miehet, Tukekaa Naisia

Kysymys: Mitä voimme tehdä tukeaksemme naisia naisten konvention aikana?

Vastaus: Miesten pitää osoittaa naisille, että he odottavat heidän yhteyttään,  kommunikaatiotaan sekä yhtenäisyyttään ja että he luottavat naisten isoon, yhteiseen haluun, joka ravistelee miehiä ja antaa heille sellaisen voiman, että he tuntevat kuinka vastuu nousee uudelle tasolle täyttämään naisten Klin (astian).

EU Ja Yhdysvallat: Yhdentyminen?

Uutisissa (Reuters): “Eurooppa ja Yhdysvallat ovat aikeissa käynnistää kauppaneuvottelut ensi vuoden alussa syventääkseen maailman suurimman kauppasuhteen, EU: n ja Yhdysvaltain viranomaiset sanovat, potentiaalisesti vapauttaen miljardeja euroja uuteen transatlanttiseen liiketoimintaan.

“Yhdessä blokin ja Yhdysvaltojen osuus on noin puolet maailman taloudellisesta tuotoksesta ja lähes kolmannes maailmankaupasta. Mutta velkakriisi Euroopassa ja epämääräinen Amerikan kasvu ajavat molemmat osapuolet harkitsemaan kaupan lopullisten esteiden lakkauttamista.”

Kommentti: Markkinoiden yhteensovittaminen globaalin yhdentymisen edistämiseksi voi rauhanomaisemmalla tavalla helpottaa universaalin, globaalin integroitumisen tarpeen tunnustamisen.

Kollektiivinen Rukous

Kysymys: Mikä on kollektiivinen rukous?

Vastaus: Kollektiivinen rukous on tila, jossa olen kytkeytynyt ryhmään ja meillä on sama halu, yksi intentio, yksi päämäärä, joka on muotoutunut nimenomaan jokaisessa, mutta yleisesti ottaen se on yksi kokonainen. Ja tämän yhden kokonaisen kautta, jaetussa halussamme, intentiossamme ja päämäärässämme haluamme paljastaa Luojan.

Ei voi olla että “olen yksin”. Joka tapauksessa henkilö ei saisi kuvitella olevansa yksin. Jos hän aistii “minänsä”, se on  henkinen kuolema. Henkisessä maailmassa ei ole “minua”, siellä on vain “me”.