Category Archives: Yhteiskunta

Suljettu Yhteiskunta Ja Integroitu Kasvatus

Kysymys: On helppo kuvitella integroidun kasvatuksen käyttöönotto Yhdysvalloissa ja muissa Euroopan maissa, joissa maan kulttuuri näyttää kannustavan itsetuntemuksen prosessin läpikäymistä. On kuitenkin olemassa yhteiskuntia, jotka ovat juurtuneita muinaisiin traditioihin, joissa integroidun kasvatuksen käyttöön otto vaikuttaa vaikealta. Mitä mielestäsi pitää tapahtua, jotta nämä ihmiset alkavat ”kerääntyä ympyrään”.

Vastaus: Seuraavan 10-20 vuoden aikana näen vastaavien yhteiskuntien muuttuvan joksikin aivan muuksi.

Katso mitä tapahtuu Intiassa ja Kiinassa ja heidän eristettyä elämäntapaansa kylissä, kaukana sivilisaatiosta. Katso miten ihmiset elävät: nukkuvat hetekalla tehtaan asuntolassa, jossa ainakin 50,000 ihmistä työskentelevät.

Kaikki on muuttunut. Nyt nämä ihmiset menettävät työpaikkansa. Minne he menevät? Henkilö menettää hetekansa asuntolassa ja siinä kaikki, hän on menettänyt nurkkauksensa, eikä hänellä ole muuta paikkaa maailmassa. Se mikä näissä maissa tapahtuu on kauhistuttavaa. Kiina ja Intia ovat suunnattoman suuria maita.

Meidän pitää ymmärtää, että muutoksia voi tapahtua hyvin nopeasti ja yllättäen. Näen miten äkkiä öljyvaltiot muuttuvat, esimerkiksi Arabiemiirikunnat. Tämä on sivistynyt maa, jossa koko väestö nauttii mukavasta elintasosta, mutta heidän elämäntapansa ja heidän klaanijärjestelmänsä muuttuu nopeaa tahtia. Yhtäkkiä he menettävät perustan sille.

Suljettuja yhteiskuntia löytyy vielä siellä täällä; ne alkavat kuitenkin sisällyttämään itsensä yleiseen massaan, joka elää enemmän tai vähemmän modernia elämää.

Oppitunteja Uudesta Maailmasta: 80% Koulun Penkillä

Kysymys: Kuka opiskelee integroidun koulutuksen kursseilla: vain he, jotka ovat jääneet työttömiksi, vai kaikki?

Vastaus: Uskon, että työttömyysluvut tulevat olemaan hyvin korkeita. Me puhumme yhteiskunnan korjauksesta, siksi meidän pitää houkutella muitakin, kuin heitä, jotka ovat jääneet työttömiksi, myös kotiäitejä, eläkeläisiä ja yleensäkin ihmisiä, jotka eivät käy työssä. Osoittautuu, että 80 prosenttia väestöstä tulee olemaan valmis tälle kurssille.

Jos seuraavana päivänä henkilö työllistyy tai löytää rahatuloa, se ei tarkoita sitä, että hänen pitää jättää kurssi. Uskomme, että integroidun kasvatuksen kurssin loppuun suorittaminen tulee olemaan jokaisen velvollisuus ja ihmisten pitää jakaa työt keskenään, jotta he voivat kuluttaa vain pari tuntia päivässä työhön.

Nämä ovat isoja muutoksia tavanomaiseen lähestymistapaan nähden, mutta emme esittele niitä yksin; kriisi auttaa meitä, sillä se ei jätä meille muuta mahdollisuutta. Uskon, että tämä ei kestäisi enempää kuin vuoden.

Kysymys: Mitä tulee tapahtumaan tilapäisessä vaiheessa, kun emme vielä ole jakaneet töitä keskenämme ja siirtyneet lyhyempiin työpäiviin ja kun ihmiset eivät vielä ole menettäneet toivoaan vanhaan tilaan palaamisesta?

Vastaus: Uskon, että korkeat työttömyysluvut johtavat levottomuuteen, niin kuin myös hallituksen kyvyttömyys ja sen suunnan puute. Tämä tulee luomaan täydellisen anarkian tilan ja muuta vaihtoehtoa ei tule olemaan kuin vastaavan viitekehyksen omaksuminen. Tämä tulee tapahtumaan aika nopeasti; muutoin tulemme saavuttamaan yhteiskunnan totaalin romahduksen ja maailmansodan.

Kun hallitus ei kykene kontrolloimaan taloudellista järjestelmää, silloin se ei pysty kontrolloimaan mitään. Kun miljoonat kerääntyvät kaduille, silloin ei mikään armeija tai muu voima voi heitä pysäyttää. Hallitus tulee olemaan neuvoton. Kaikki ovat nähneet tämän tapahtuvan Syyriassa ja Egyptissä.

Jokaisen maan pitää ottaa huomioon paikalliset olosuhteensa ja kansallisen luonteensa. Esimerkiksi Kreikkalaisia et saa yhtä helposti koulun penkille kuin Saksalaisia. Saksalaiset tulevat opiskelemaan yhtä ahkerasti kuin he tekevät töitä tänään. Maat kuten Kreikka, siellä kansalaisia pitää houkutella jonkinlaisen korvauksen avulla.

Isoin ongelma kaikissa Euroopan maissa on vanheneva väestö, joka elää kodin, kahvilan ja pienten retkien välillä. Jokainen paikka on sellaisen ohjelman tarpeessa, joka on sovellettu paikallisiin olosuhteisiin.

Oppitunteja Uudesta Maailmasta: Täydellisten Ihmisten Yhteiskunta

Kysymys: Mitä henkilön uudessa maailmassa pitää tietää itsestään?

Vastaus: Jokaisen pitäisi tietää kaikesta vain siinä määrin kuin hän voi tajuta yleisen sivistyksensä puitteissa. Hänen pitäisi jossain määrin olla ”täydellinen ihminen”, ainakin pienimmissä määrin. Hänellä voi olla pieni tai iso tilavuus, mutta jokainen tulee olemaan täydellinen kuten täysilukuiset 10 Sefirot. Hän ei voi sanoa, ” Tiedän vain yhden asian, enkä mitään muuta”.

Hänen tulisi sopia yleiseen järjestelmään. Tämä on globaalin järjestelmän vaatimus, jotta ymmärrämme sitä vähäsen ja muutumme täytetyksi kaiken sen kanssa mitä se sisältää. Minun pitää myös olla ”pyöreä”. Se tarkoittaa, että kurssin tarkoitus on antaa henkilölle täydellinen pienimuotoisin kuva uudesta maailmasta, yhteiskunnasta ja ihmiskunnasta.

Aikakauslehti ForeWord Kirjasta, Integroidun Yhteiskunnan Psykologia

Myönteisiä kommentteja johtavalta kirja-arvostelijalta kirjasta IntegroidunYhteiskunnan Psykologia (The Psychology of the Integral Society). http://www.forewordreviews.com/reviews/the-psychology-of-the-integral-society/

Kirja Integroidun Yhteiskunnan Psykologia on minun ja Anatoly Ulianovin kirjoittama ja käsittelee integroidun ja globaalin kasvatuksen tarvetta kriisin ratkaisemiseksi. Se sai myönteistä kritiikkiä aikakauslehti ForeWordin viimeisessä julkaisussa, toiseksi tärkein kirja-arvostelija maailmassa.

ForeWord Reviews on painettu aikakauslehti ja online arvostelupalvelu, joka vaikuttaa lukioiden, kirjan myyjien, ostajien, kustannusalan sisäpiirin sekä kirjastojen valintoihin. Sen julkaisu tavoittaa 20,000 ihmisen yleisön ja kotisivuilla vierailee kuukausittain n. 150,000 yksityistä kävijää.

Kirja selittää integroidun yhteiskunnan tuntomerkit, jossa kaikki osat myötävaikuttavat yhteiskunnan hyvinvointiin ja menestykseen, näin ollen muodostaen ainoan kestävän tavan elää.

ForeWord Reviews kirjoittaa, ”Yhteiskuntana me kulutamme niin paljon aikaa kilpailuun ja yliotteen saamiseen, että yksinkertainen ”yhteistyön” käsite kuulostaa jo itsessään uraauurtavalta…”

Onnellisuus Kriisissä

Uutisissa (GALLUP): “Useammat ja useammat Eurooppalaiset ‘kärsivät’ ennenmminkin kuin ‘menestyvät’ eri maissa finanssikriisin iskettyä, mukaan lukien ne (maat) jotka ovat jo alottaneet säästötimet tai ovat juuri aloittamassa niitä. Enemmän kuin yksi viidestä asukkaasta Bulgariassa, Romaniassa, Kreikassa, Latviassa ja Portugalissa määrittelee elämänsä niin huonoksi, että statistisesti sen voidaan katsoa tarkoittavan kärsimystä. Suurin ero kärsimyksen ja menestyksen välillä on Bulgariassa, jossa 45% kärsii ja vain 5% menestyy.

Gallup määrittelee vastaajan hyvinvoinnin kolmen eri muuttujan, menestyksen, hyvinvoinnin ja kärsimyksen kautta sen mukaan, kuinka he määrittelevät nykyisen ja tulevan elämänsä 0-10 portaisella Cantrilin SAT- asteikolla( Cantril Self-Anchoring Striving Scale.)

Kommenttini: Loppujen lopuksi löydämme ihmiskunnan hämärästä ja alhaisen henkisyyden tasolta – oman kehityksensä mukaisesti. On kuitenkin tärkeää ymmärtää että tällä kertaa se ei ole loppu, vaan uuden alku! On kuitenkin vaikeaa nähdä tulevaisuutta suhteessa menneeseen, sillä tulevaisuus on vastaikkainen egoomme nähden. Näin ollen uudenlaisen tiedon levittämiselle, uudelle kasvulle on olemassa tarve.

Kansakuntien Köyhyys

Uutisissa (Business New Europe) : “Voi olla murheellista elää muuttuvan talouden maailmassa. Hyperinflaatio voi tuhota henkilön omaisuuden muutamassa kuukaudessa. Työsi voi olla merkityksetöntä ja huonosti palkattua-kunnes menetät sen. Sen jälkeen voit pudota köyhyysloukkuun, koska sosiaaliturva ei ole riittävää.

“Lokakuussa Yhdysvaltojen hallinto julkaisi tilastot, joista ilmeni, että yksi seitsemästä Amerikkalaisesta, toisin sanoen 49 miljoonaa ihmistä, eläää köyhyydessä. Tämä on korkein lukema laskennan 53 vuotta sitten alkamisen jälkeen. Kaksi viikkoa tämän jälkeen  Englannin (UK) kansallisen Tilastotieteiden Yksikkö julkaisi tilaston, jossa työttömien määrä oli korkeimmillaan 17 vuoteen ja nuorten työttömyys oli historiallisen korkealla…..Espanja lisäsi vettä myllyyn ilmoittamalla valtion työttömyysprosentin olevan 23%-korkeimmillaan ja korkeimmillaan Eu:ssa.” Katastrofi on paljastumassa kehityvässä maailmassa.

Läntinen maailma kävi tämän kaltaisen kivun läpi vuosisatoja sitten selvitäkseen hyperinflaatosta, kroonisesta työttömyydestaä ja köyhyydestä. Nämä kolme haastetta ovat kuitenkin tulleet jälleen todellisiksi.-ja suurin osa näistä oli nähtävissä jo ennen vuoden 2008 kriisiä

Ilmassa on todisteita, että uusi ja vanha Eurooppa ovat menossa eri suuntiin. Onko tämä kuitenkin  alamäki sen lainaryöpyn jälkeen , johon länsi meni tämän vuosisadan alusta lähtien?…se monopoli, josta Länsi on nauttinut viimeiset 500 vuotta on hajonnut ja uusien talouksien kohoaminen on ylittänut miellyttävän länsimaisen elämäntyylin.

Kommenttini: Sivilisaation  kehittyminen on  objektiivinen prosessi ja on mahdotonta jättää se huomiotta. Huomiotta jätettävät muutokset yhteiskunassa johtavat virheisiin ja ottamatta huomioon maailman kehityksen, se tulee romahtamaan. Yhdeltä suunnalta kehittynyt maailma ei kykene toteuttamaan luonnon uutta asennetta sivilisaatioita kohtaan, fakta on,  että se pakottaa meidät perustamaan sisäisen yhteyden välillemme , keskinäisen takeen yhteiskunnan.

Tulevaisuuden Haluja

Henkilö on tyhjä “kuppi”, joka haluaa tulla jatkuvasti täytetyksi. Jos halu henkilössä katoaa, se on kuin kuolema, himmentyminen. Toisaalta taas, kun henkilön halut ovat liekeissä, sitä suurempia ja korkeampia ovat myös hänen halunsa, sitä korkeammalla ja suurempi henkilö on.

Näin ollen, arvioimme henkilöä hänen halujensa mukaan: Niiden ominaisuuksien, vahvuuden ja laadun mukaan. On hyvä kun henkilöllä on useita hyviä ja vahvoja haluja.

Mikä tässä sitten on ongelma? Itse asiassa, emme ole mitään muuta kuin halu: halu vastaanottaa täyttymystä ja aistia mielihyvää. Mielihyvää mistä? Se riippuu kasvatuksesta. Jotkin ihmiset nauttivat syödessään etanoita ja matoja; toiset taas kun syövät kakkua ja jäätelöä; toiset taas nauttivat sulkapallon tai biljardin pelaamisesta, kun taas jotkin henkilöt pitävät lentämisestä tai kalliohyppäyksestä ja niin edelleen. Jokainen nauttii eri tavalla.

Meidän täytyy ohjata henkilö sellaisia täyttymyksiä kohti jotka hyödyttävät yhteiskuntaa. Jos se tekee hänet samaan aikaan terveeksi, tämä täyttymys tuo samalla myös yhteiskunnalista hyötyä. Meidän täytyy rohkaista ja laukaista tällaisia haluja henkilössä.

Integraalissa yhteiskunnassa henkilö tulee vastaanottamaan mielihyvää osallistumalla yhteisöllisiin töihin, julkiseen elämään ja nuoren sukupolven kouluttamiseen. Kaikki riippuu kuinka opetamme henkilöä.

Elintarvikkeita On, Mutta Halu Niiden Jakamiseen Puuttuu

Uutisissa (business.blogs.cnn.com): ”… 30% kaikista elintarvikkeista, jota vuosittain tuotetaan maailmassa, menevät hukkaan tai kadotetaan. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön uuden raportin mukaan on kyse n. 1,3 miljardista tonnista.

”Kehittynyt maailma tuhlaa 10 kertaa enemmän elintarvikkeita kuin kehitysmaat.

”Periaatteessa äveriäiden tuhlaus voisi ruokkia suuren osan Afrikan mantereesta.”

Kommenttini: Kunnes korjaamme suhtautumisemme toisiamme kohtaan, mikään ei tule pakottamaan meitä olemaan säästeliäitä ruokatarvikkeiden suhteen, aikeenamme ruokkia muut. On olennaista muuttaa luonteemme, nimittäin: 1. Vakiinnuttaa yhteisen kasvatuksen ja oppimisen järjestelmä; 2. Luoda ympäristö, joka tekee meidät tietoisiksi maailmanlaajuisesta kytköksestämme ja riippuvuudestamme. Nämä pyrkimykset tulevat herättämään luonnon sisäisen voiman vaikutuksen (Ohr Makif) ja muuttamaan luontomme.

”Occupy” Mielenosoittajat Löytävät Liittolaisia Äveriäiden Säädystä

Uutisissa (Todaynews): ”’Occypy Wall Street’ mielenosoittajat — myös tunnettuja nimellä 99% — ovat herättäneet ainakin muutaman yllätyksellisen yleisön huomion: Amerikan äveriäät ja etuoikeutetut.

”Yhtenäistyneinä iskulauseen alla ’Me olemme se 1%: Seisomme yhdessä 99% kanssa’, joukko yrittäjiä, rahaston perijää, ammattilaisia ja perikuntalaisia ovat siirtynet nettiin, jakaakseen yritysahneuden kammoksumisensa muiden kanssa sekä tukeakseen verolain uudistamista, joka soisi heidän maksaa suuremman osan varteenotettavasta omaisuudestaan.

He muun muassa postittavat juttujaan sivustiolla, jotka on Varallisuutta Yhteiseksi Hyväksi (Wealth for the Common Good) ja Voimavarasukupolven (Resource Generation) luomia, jotka ovat omistautuneita tekemään työtä ’reilun verotuksen ja varallisuuden oikeudenmukaisen jakamisen’ puolesta.

”Farhad A. Ebrahimi, 33 vuotta, joka jakaa perityn omaisuutensa perustamansa hyväntekeväisyysjärjestön kautta, sanoo, että hän on mukana Occupy -protesteissa joka päivä…Siellä hän on usein pukeutuneena t-paitaan, jossa lukee etupuolella: ’Olen 1% jäsen ja tuen täysin 99%’ ja selässä ’Verota minua, minulla on siihen varaa’.

Kommenttini: Täten alamme lähentyä ymmärrystä siitä mikä on ratkaisu kysymykseen muuntumisesta tasa-arvoiseksi, kohtuullisen kulutuksen yhteiskunnaksi. Varat tulisi käyttää yleisen, maailmanlaajuisen, yhteisen kasvatuksen organisoimiseen kaikille, erityisesti työttömille, joka tulee korvaamaan heidän työtuntinsa opiskelulla, sillä muuta työtä ei tule olemaan tulevaisuudessa!

Haluatko Olla Onnellinen? Ole Onnellinen!

Tukimus: Tulevaisuuden Opintojen Säätiö (http://www.stiftungfuerzukunftsfragen.de/nc/en/news/news/article/daenen-sind-die-gluecklichsten-europaeer.html) on julkaissut tulokset henkilökohtaisesta onnellisuudesta euroopassa. ”Positiivisin näkemys elämästä tulee tanskalaisilta, jossa melkein kaikki haastatelluista (96%) vastasivat, että he ovat onnellisia. Vastakohtana saksalaiset (61%) tulivat kolmanneksi viimeisimmälle sijalle, oikeuttaen pessimistin maineensa.”

68% – Eurooppa (keskiarvo),

96% – Tanska,

80% – Kreikka,

79% – Italia,

77% – Ranska,

72% – Alankomaat ja Yhdistynyt kuningaskunta,

63% – Itävallat,

61% – Turkki, Saksa,

37% – Venäjä

Kommenttini: Miten kreikkalaiset, joilla on velkaa ja muita ongelmia, voivat olla onnellisempia kuin turkkilaiset ja saksalaiset? Niin kuin huomaamme, kaikki on suhteellista eikä onnellisuus piile yltäkylläisyydessä, vaikka yleisesti, naiset, maalaiset, parit ja varakkaat ihmiset ovat onnellisempia kuin miehet, kaupunkilaiset, naimattomat ja vähävaraiset ihmiset. Jos annamme ihmiselle ”kaiken olemassaololle välttämättömän” ja vastavuoroisuuden riemun sekä oikeudenmukaisuutta, silloin hän on onnellinen!