Category Archives: Yhteiskunta

Evoluutio Perustuu Yhteistyöhön Mieluummin Kuin Kilpailuun

Mielipide(Martin A. Nowak, biologian ja matematiikan professori Harvardin Yliopistossa sekä Harvardin evoluutio-dynamiikan ohjelman johtaja): “Martin Nowak, yksi maailman johtavista asiantuntioista evoluutiossa ja peliteoriassa…kääntää yhden tärkeän evoluutioteorian näkökulman päälaelleen selittämällä miksi yhteistyö, eikä kilpailu, onkin aina ollut avain kompleksisuuden evoluutioon. Hän tarjoaa uuden selityksen elämän alulle ja uuden teorian kielen alkuperälle, biologian toiseksi suurimmalle tietovallankumoukselle sitten geenien ilmaantumisen.

Kommenttini: Viime aikoina materiaalin aallokko on ilmaantunut eri maista olevien ja eri alojen  tiedemiesten toimesta, joka käsittelee evoluution käyttövoiman uudistettua versiota, sen alkuperäistä suuntaa kohti integroitumista. Juuri tänään, kun tämä integroituminen tavoittaa meidät, ihmiskunnan, sivilisaation, alamme kiinnittämään huomiota siihen, sillä ennen sitä emme kyenneet havainnoimaan maailmaa yhtenäisenä.

Elämä Itsessään Edistää Integroitua Prosessia

Kysymys: Kuinka suuren osan kaupungin väestöstä tulisi olla mukana  integroidussa prosesissa, jotta muutos tapahtuisi? Tietty kriittinen massa tulisi loppujen lopuksi olla olemassa? On mahdotonta sisällyttää 100% väestöstä siihen, eikö?

Vastaus: Kaupungin väestön 100% sisällyttäminen integroituun prosessiin ei ole välttämätöntä. Jos 40% yhteisöstä vaalii tätä ajatusta, se riittää levittämään sen koko yhteisöön.

Koska kiinteä, integroitu menetelmä on suotuisa, se tunkeutuu massoihin kaikkien sosiaalisten kerrosten, kuten esimerkiksi lasten ja vanhusten kautta. Sen lisäksi yhteisössä tulee olemaan voimakas julkinen tukijärjestelmä. Toivon että jo ensimäiset viikot terveemmän yhteiskunnan rakentamisessa osoittaisivat tehonsa kaupungissa ja muissa sitä tukevissa palveluissa: Elämä itsessään tulee edistämään tätä.

Erämaa Opastaa

Kerran ihmiskunta oli henkisen yhteyden koskettama. Puhumme nyt Israelilaisita, jotka olivat kytkeytyneitä veljeydellisten siteiden kautta ja olivat kaikki toistensa tovereita maanpakoa edeltävinä päivinä, tempplin aikoina. Silloin olimme kaikki veljiä ja elimme täydellisessä keskinäisessä kytköksessä ja osallisuudessa.

Mutta sitten temppeli tuhottiin perusteettoman vihan takia. Kuten tavalliseati, kehityksen kulussa, tämän kansan itsekäs halu kasvoi yllättäin ja romahti veljellisen rakkauden tasolta perusteettoman vihan tasolle, muuttuen jopa pahemmaksi kuin muut kansat, jotka eivät olleet veljellisen rakkauden sitomia, eivätkä kokeneet tätä romahdusta. Sittemmin tästä kansasta tuli hylätty ja omituinen. Toistaiseksi se ei voi löytää paikkaa tai leposijaa.

Näin voimme nähdä, että ihmisen viha tätä kansaa kohtaan on ilmeinen osoitus luonnon laeista. Tätä vihaa Israelin edustajia kohtaan ja Israelia kohtaan kokonaisuudessaan voi kohdata joka puolella. Syynä on se, että näiden ihmisten pitäisi olla ensimmäisten joukossa, jotka palaavat korjattuun tilaan, veljelliseen rakkauteen, kohotakseen perusteettomasta vihasta, joka on kestänyt kahdentuhannen vuoden maanpaon ajan, yhtenäistymiseen ja sen avullaa olla esimerkkinä kaikille muille. Heidän täytyy ymmärtää mitä heillä oli ennen, koska tämä luultavasti tekee heistä ainutlaatuisia ja erilaisia muiden silmissä.

Maailma tarvitsee tätä hyvää esimerkkiä, sillä se ei tiedä, miten tästä kriisistä selvitään. Ja me, Israelin lapset, olemme tietyssä tilassa: Paljastamme korjausmenetelmän koko ihmiskunnalle ja meidän on näytettävä  lähimmäisen rakkauden toteutuminen periaatteet: “Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Meidän on näytettävä  ihmiskunnalle, että juuri tällä tavalla kaikki ihmiset pääsevät pois erämaasta, jonne he ovat eksyneet, päästäkseen kauniiseen, ihanaan elämään.

Meille on uskottu valtava, ainutlaatuinen ja erittäin tärkeä tehtävä. Ei ole suurempaa ja parempaa  haastetta kuin se, joka seisoo edessämme juuri nyt.

Espanjan Työttömyys Ylittää 5 Miljoonan

Uutisissa (BBC News): ”Espanjan työttömyysluku ylitti viiden miljoonan rajan vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä, viralliset luvut kertovat.

”Aste nousi 21,5 prosentista kolmannella neljänneksellä 22,8 prosenttiin – korkein aste melkein 17 vuoteen.

”Espanjalla on jo korkein työttömyysaste 17 valtion euroalueella ja sen odotetaan taas luisuvan taantumaan.

” 22,8 prosentin aste on kaksi kertaa enemmän kuin keskimääräinen euroalueen työttömyysaste, joka oli 10,3% marraskuussa tiedon mukaan, joka julkaistiin kuun alussa.

”Nämä Espanjan luvut osoittavat, että melkein puolet kaikista maan 16-24 vuotiaista ovat työttömiä – 48,6% verrattuna aikaisempaan 45,8%…”

Kommenttini: On välttämätöntä tehdä työttömistä integroidun kasvatuksen opiskelijoita, sen sijaan että maata näännytetään korkeilla veroilla ja kansaa yllytetään  kapinoimaan.

Uutisissa (The New York Times): “Belgia oli maanantaina [30 tammikuuta] kansallisen lakon halvaannuttama, samalla kun liitot, tuohtuneina säästötoimenpiteistä, ajoittivat  protestin niin, että se sattui samaan aikaan Euroopan Unionin johtajien päivän pituisen kokouksen kanssa täällä pääkaupungissa.

”Junaverkko oli suljettu ja lentoja peruttu…Raitiovaunu-, bussi- ja metropalvelut Brysselissä keskeytettiin, julkisen liikenteen viranomaiset sanoivat. Huippunopeat kansainväliset junat, niin kuin Eurostar Lontoosta ja Thalys Pariisista olivat peruttujen joukossa.

”Belgian uutismedia raportoi, että useimmat hallituksen rakennukset ja monet koulut suljettiin ja lakkoilevat työntekijät nostivat esteitä estääkseen pääsyn teollisuusalueille…

”Belgia on yksi monesta Euroopan valtiosta, joka kamppailee budjettinsa kontrolloimisen kanssa ja liitot ovat tuohtuneita suunnitelmista kulujen vähentämisestä ja verojen nostamisesta.”

Kommenttini: Mitä vain on mahdollista saavuttaa yksinkertaisen keskustelun, hienovaraisen selittämisen avulla ja julkisen sopimuksen pyöreän pöydän ääressä voi saavuttaa, yhtenä perheenä, sitä ihmiset yleensä haluavat – ja päätyä integroidun kasvatuksen tarpeeseen, jotta voidaan aikaansaada oikeudenmukainen jakaminen.

Psykologinen Kehitys

Kysymys: Psykoterapeutin työ koostuu jatkuvista arvioista henkilön ongelmista. Lopulta henkilö alkaa ymmärtämään mitä hänelle on tapahtumassa.

Vastaus: Tehtäväsi ei ole muuttaa henkilöä psykoterapeutiksi. Sinun työsi on antaa hänelle tiettyjä oikeanlaisia ohjeita joita hän voi käyttää. Tällöin kaikki on hyvin kyseisessä annetussa tilassa. Hän voi palata muutaman kuukauden tai vuoden päästä, kosha hän muuttuu ja samoin hänen ympäristönsä ja ongelmat muuttuvat. Hän tarvitsee sinua.

Periaatteessa se (psykoterapeutin) rooli on hyvin erilainen. Olet ammattilainen ja henkilö tulee luoksesi kysymään neuvoa. Lyhyesti sanottuna, annat hänelle vain lääkkeitä ja se siitä.

Meidän tavoitteemme taas on kääntää jokainen henkilö itsensä spesialistiksi, koska henkilön tulee työskennellä jatkuvasti itsensä kanssa.

Henkilö löytää jatkuvasti vieraita alueita sisältään ja paljastaa reikiä, egoistisia ominaisuuksia, ajatuksia  ja haluja. Kun nämä asiat muuttuvat, ne laittavat henkilön uusiin tilanteisiin ympäristössään. Tämän vuoksi henkilön täytyy kehittyä jatkuvasti psykologisesti. Hänen täytyy olla mestari.

Luo Oma Itsesi

Tänään meidän on valmisteltava ihmistä uutta maailmaa varten samalla tavalla kuin valmistelemme lasta tätä maailmaa varten. Meidän tulisi ymmärtää, että meidän pitää pelata itsekkyyttämme vastaan samoin kuin pieni lapsi pelaa ja leikkii. Meidän pitää keinotekoisesti herättää mielikuvituksessamme tämä uusi maailma.

On selvää, me petämme itseämme tällä tavalla. Kyllä, valehtelen itselleni, koska itsekäs luontoni pakottaa minut nappaamaan itselleni kaiken, johon käteni ulottuvat. Mutta minun täytyy olla erilainen, koska muuten en nouse seuraavalle tasolle, integroidun ihmisen, eli Aatamin tasolle. Voin nousta sille vain oman ympäristön avulla, joka minun on itse luotava.

Joten tästä seuraa, että lopulta minun on tutkittava: “Mikä on tämä uudenlainen ihmiskunta? Mikä voi tuoda minut sen luo? Minkälainen ympäristö, mikä vaikutin voi muokata minut joksikin? Miten voin luoda tämän ympäristön itselleni niin että tulen muuttumaan”?

On käynyt ilmi, että tavallaan kohotan itseni. Sen kautta kasvan. Tässä prosessissa olen tullut tietoiseksi kaikista luonnonvoimista joita minun pitää muuttaa ja käyttää, jotta voin muuttaa itseäni.

Rakentamalla uuden yhteiskunnan, henkilö saavuttaa luonnon korkeimman tason. Alan saavuttaa koko oman kehitykseni mekanismin ja ymmärtää koko moottorin syvällisyyden, joka toimii evoluutioprosessissa. Astun Luojan tasolle, joka muuttaa omaa itseä.

Voitko edes kuvitella, minkälaiseksi loistavaksi psykologiksi ihminen muuttuu itselleen! Siksi uskon, että tämä tiede on hyvin tarpeellinen meidän nykyisessä tilassa.

Tästä käy selväksi, että meidän täytyy opettaa ihmisille yksittäisen ihmisen psykologiasta ja yhteiskunnasta, tahdon vapaudesta, kertoa heille voimista, jotka vaikuttavat meihin ja jonka kautta voimme itse vaikuttaa. Toisin sanoen, me itse olemme rakentamassa yhteiskuntaa, joka tulee muuttamaan meidät.

Meidän pitäisi opiskella ja tutkia itseämme hyvin tarkasti, sisäisiä ominaisuuksiamme, sekä henkilökohtaisia, että yhteiskunnallisisa, kaikenlaisten yhteyksien kautta, jotka perustuvat asenteisiin, tapoihin ja elämäntyyleihin. Ja näin ollen meidän on rakennettava integroitu ulkoinen vaikutus koko ihmiskunnalle ja jokaiselle sen sivilisaatiolle, kansoille, kulttuureille ja niin edelleen.

Tämä on valtava pyrkimys, mutta se on työ, joka tekee meistä oikean Ihmisen ​​ja siksi tämä on jaloa työtä. Luomme ihmisen eläimestä.

Edessämme oleva tehtävä on valtava. Tässä tarvitaan valtavan ihmismäärän ponnistukset ja ennen kaikkea heidän, jotka kokeilevat näitä prosesseja itse, jotka opiskelevat niitä, antavat vastalauseen, keskustelevat ja samalla yrittävät tehdä jotain. Koko ihmiskunnan pitäisi osallistua tähän, aivan jokaisen, nuorten ja iäkkäiden! Jokaisen ihmisen on sitouduttava tähän prosessiin hyvin pitkän ajan.

Jos haluamme nousta kehityksemme seuraavalle tasolle, “Adamin” integroidun mielikuvan tasolle, meidän on omistettava itsemme täysin tälle työlle ja pitää huolta eläimellisestä, fyysisestä tilastamme vain siinä määrin kun on oikeasti tarpeellista, jotta tämä eläin voi oleilla mukavasti, eikä sekaantua meidän Aatamin luomiseemme itsestämme.

Tämä osoittaa, miksi nykyinen ihmiskunnan tila johtaa meitä kohti tätä, vastoin tahtoamme, samoin kuin syy kriisiin ja valtavaan työttömien määrään.

Ennen pitkää miljardien työttömien armeija tulee ilmaantumaan ja sen seurauksena vain tärkeimmät yritykset, kuten elintarvikkeden valmistuksen, vaatteden, rakentamisen, ja niin edelleen, tulevat selviämään ja vain siinä määrin kun normaaliin olemassaoloon tarvitaan. Vain tietty määrä ihmisiä tulee työskentelemään näissä yrityksissä, tai ehkä useampi lyhyemmällä työajalla. Mutta jokaisen heistä, riippumatta siitä työskentelevätkö he vai ovatko he vapautettuja työstä, täytyy sitoutua integroituun koulutukseen.

Tämän kautta ihmiskunta vapauttaa valtavan määrän itsekkäitä resursseja, jotka aiemmin olivat varattuja tarpeettomien asioiden valmistamiseen. Nämä kaikki tulevat vähitellen siirtymään nimenomaan kohti seuraavan vaiheen rakentamista: integroidun yhteiskunnan luomiseen.

Emme voi välttyä tältä. Meidän pitää asteittain siirtyä kohti tätä, koska vain liike siihen suuntaan tulee tasoittamaan nykyiset uhkaavat tilat, jotka johtavat meitä kohti maailmansotaa.

Britannia: Epärehellisyyden Buumi

Mielipide (The Independent): ”Britannian kansa on muuttumassa yhä epärehellisemmäksi ja heidän luottamuksensa hallitukseen ja liiketoiminnan johtajiin on vajonnut ennätyksellisen alhaiseksi, jonka keskellä pelätään, että valtio on suuntaamassa päin ’eheyskriisiä’.

”Valehteleminen, syrjähypyt, rattijuopumus, alaikäisten sukupuolisuhteet ja varastetun tavaran ostaminen ovat hyväksytympiä kuin kymmenen vuotta sitten. Mutta ihmiset ovat vähemmän suvaitsevaisempia sosiaalietuushuijauksia kohtaan…

”’Eheysongelma’ on mitä luultavimmin menossa huonompaan suuntaan, sillä nuoret ovat suvaitsevaisempia epärehellisen käyttäytymisen suhteen kuin vanhempi sukupolvi. Uusi keskusta tulee katsomaan tapahtumia, jotka ovat ilmenneet viimeaikojen skandaaleissa, niin kuin puhelinten hakkerointi, kansanedustajien kulut ja pankkitoiminnan kriisi.

”Luottamus kansanedustajiin, kaikista puolueista, romahti 36 pinnaa neljään prosenttiin viimekesäisten mellakoiden jälkeen. Ihmiset menettivät myös luottamuksensa nuoriin ja poliisiin. Vain 29 % ihmisistä uskoo hallituksen toimivan oikein, samalla kun 38 % luottaa liiketoimintaan ja yllättävän matala 42 % luottaa ei-hallituksellisiin järjestöihin.”

Kommenttini: On ilmeistä että vain kasvatus voi muuttaa yhteiskuntaa! Henkilö on sen yhteiskunnan tulosta, jossa hän asuu ja kehittyy. Ainoa tapa vaikuttaa muutokseen maailmassa on luoda oikeanlainen ympäristö.

Odotettavissa Kansalaislevottomuutta Yhdysvalloissa

Mielipide (WND Money): ”’Mikään olemassa oleva hallitus tai taloudellinen instituutio ei ole riittävän vakavarainen, tarpeeksi arvostettu tai pelätty johtaakseen tarvittavaa rauhan jälleentasapainottamista ja uskomme, että maailma tulee kokemaan taloudellisen voiman ja geopoliittisen tilanteen uudelleenkalibroinnin vuoden 2012 aikana, keskellä laajalle levinnyttä kansalaiskapinaa ja yli rajojen yltyvää sotaa’, kirjoittaa Charles Ortel, johtava osakas Newport Value Partnersissa, LLC:ssä New Yorkin kaupungissa.

”Muuntuminen tyytyväisestä ja hiljaisesta Enemmistöstä ärhäkäksi ja äänekkääksi Enemmistöksi tulee murtamaan monen käytännön Yhdysvalloissa ja muissa kehittyneissä valtioissa kun kiistämättömät todisteet kasautuvat viikoittain ja jopa päivittäin tulevina kuukausina ja status quo on murrettu sekä nuorille, että iäkkäille, niin kuin myös työläisille ja sijoittajat yhtä lailla’, hän varoittaa.

Ortel ennustaa, että kanasalaislevottomuus tulee yltymään Yhdysvalloissa ja muissa kehittyneissä valtioissa…’”

”’Jotkut tulevat onnistumaan toimintansa rajoittamisessa rauhanomaisiin mielenilmaisuihin. Uskomme kuitenkin, että todennäköisin skenaario on väkivaltaisuuksien puhkeaminen, erityisesti Yhdysvalloissa, jossa paljon laajemmalla väestöllä on mahdollisuus päästä käsiksi aseisiin ja jossa todistetusti väkijoukkoja on vaikeampi hallita.’”

Kommenttini: Moni oppilaistani ovat taloustieteilijöitä ja näen miten vaikeaa henkilölle on hyväksyä uusia ajatusmalleja yhteiskunnasta, maailmasta, perheestä sekä hänen itsensä, hänen perheensä ja valtakunnan tulolähteistä. On välttämätöntä, kuten Baal HaSulam huomauttaa, luoda pienen kaupungin esimerkki, joka oli käynyt läpi vararikon, viljellä ratkaisuja ja katsella itseään uudessa integroitumisen valossa.

Siirtymässä Uuteen Aikakauteen

Tieteellisen tutkimuksen mukaan kehityksemme suuntaus määräytyy yleisen lain mukaan, joka kehittää meitä ja tuo meidät yhteen muotoon. Meidän on saavutettava kytkös keskuudessamme, että voimme tuntea, että koko ihmiskunta on toisistaan ​​riippuvainen.

Monet tutkijat ovat samaa mieltä, että tämä on yleinen suuntaus kehityksessämme. Syy siihen miksi emme ole valmiita hyväksymään tätä lakia on se, että se on ristiriidassa luontomme kanssa.

Jokainen ihminen on tottunut ajattelemaan vain itseään eikä ymmärrä että hän on riippuvainen toisista. Kuitenkin, jos henkilö oivaltaa, tuntee ja näkee omilla silmillään, että hän on riippuvainen toisista, hänen ensimmäinen prioriteettinsa olisi varmistaa toisten hyvinvointi niin, että he puolestaan tekisivät saman!

Ongelmamme on, että emme näe miten pyöreä maailma on ja missä määrin kaikki sopii yhteen. Pohjimmiltaan tämä on syy siihen miksi olemme tässä tilanteessa tänään. Olemme kriisissä, joka voimakkaasti repii meitä pois elämästä, johon olemme tottuneet viime vuosikymmeninä.

Olemme tottuneita työskentelemään paljon, ansaitsemaan paljon ja kuluttamaan paljon. Tuotamme hyödyllisiä ja hyödyttömiä tavaroita vain myymisen vuoksi. Me kaikki yritämme hankkia turvavyön: pankkitili, eläkerahasto, sairausvakuutus, hyvä koti, ja kaikki tavarat, jotka tarjoavat henkilölle turvallisuuden tunteen, että hän ja hänen lapsistaan pidetään huolta elämänsä loppuun asti. Tämä oli tavoitteemme.

Nyt näyttää ikään kuin siltä, että asetelmamme oli väärä! Luonto rikkoo kaikki suunnitelmamme. Nyt jopa rikkaat ihmiset, puhumattakaan muusta väestöstä, ns. keskiluokka ja köyhät, eivät voi saavuttaa tätä unelmaa.

Luonto johdattaa meidät kohti vastakkaista tilaa, jossa sen sijaan, että jahtaamme hyvää elämää itsellemme yksin voisimme aikaansaada luottamuksen, menestyksen, kehityksen ja hyvinvoinnin keskinäisestä kytköksestämme.

Voimme nähdä tämän kaiken yleisen kriisi ansiosta, joka rikkoo kaikkia menneisyyden säännöt. Olemme nyt siirtymässä uuteen aikakauteen!