Category Archives: Yhteiskunta

Kriisi Pakottaa Muuttamaan Tapoja

Uutisissa (Delovaya Gazeta): “Talouskriisin aikana kuluttajat eivät vain ostaa vähemmän tavaroita, vaan ovat myös palaamassa vaihtokauppatoimintaan – tuotteiden vaihtoon, jonka avulla asiakkaat voivat säästää rahaa. Sen lisäksi sosiaaliset verkostot vaikuttavat eurooppalaisten kuluttajien käyttäytymiseen. Kun on kyse eurooppalaisten kuluista, he turvautuvat yhä enmmän vaihtoehtoisiin tapoihin saada haluamansa tavarat, harjoittamalla vaihtokauppaa. …

“Jakamalla majoitusta, tukkuostoilla ja pääasiassa ostamalla käytettyjä tavaroita asiakkaat voivat yhä paremmin tehdä voittoa. …

“Samaan aikaan on olemassa kasvava tietoisuus sosiaalisesta vastuusta. 55% yrittävät vähentää veden ja energian kulutusta ympäristöolosuhteiden tähden, luomutuotteiden kysyntä kasvaa.

“Nämä muutokset ihmisten käyttäytymisessä ovat Internetin vaikutuksen ansiota. Tänä päivänä sillä on merkittävä rooli sosiaalisen tietoisuuden ja käyttäytymisen kehityksessä. Neljännes vastaajista uskovat myös, että ihmisten näkemykset ovat muokautuneet sosiaalisten verkostojen ansiosta (Facebook, Twitter), jossa he etsivät arvosteluja ennen ostoa.”

Kommenttini: Paineen alla, itsekkyyden on pakko antaa periksi ja etsiä uusia mahdollisuuksia täyttyä. Tämä asia kouluttaa ihmisiä vähitellen painostamalla heitä.  Mukautuminen uusiin olosuhteisiin on kuitenkin paljon helpompaa ja nopeampaa integroidun kasvatuksen menetelmän avulla.

Kotona Hyvä, Mutta Parempi Joukkueen Kanssa

Kysymys: Uudenlainen työmuoto on kehittynyt, “etätyö”, eli kun työntekijä ei mene toimistolle, vaan pysyy kotona tietokoneen ääressä ja menee toimistoon vain pari kertaa kuukaudessa. Onko tämä hyvä vai huono ilmiö?

Vastaus: Uskon, että tällaisessa tapauksessa henkilö tulee edelleen kärsimään masennuksesta ja tyhjyyden tunteesta. Hänellä on tarve tuntea kiinteä yhteys. Työskentely yksin ei ole tarpeeksi tehokasta. Nykyään se on ajankohtaista, koska se on kätevää työntekijälle, työnantajalle ja äidille, jolla on lapsia, mutta tämä on väliaikainen prosessi.

Joka tapauksessa henkilön on integroiduttava järjestelmään, joko asuinpaikan tai jonkin muun perusteella. Hänen on jatkuvasti tyydytettävä uusi halunsa, tuntea, että hän on kiinteässä järjestelmässä. Loppujen lopuksi integroitu itsekkyys, joka ilmenee meissä, johtaa meidät tähän. Emme ole vapaita, luonto kehittää meitä tällä tavalla.

Tarve Luoda Yhteykisiä

Elämässä meitä seuraa kaksi vastakkaista halua: halu muodostaa uusia suhteita ja halu vapauttaa itsemme yhteyksistä. Vain muiden ihmisten ja läheisten suhteiden kautta heihin,  ihminen voi löytää itsensä ja ulkomaailman. Tämän vuoksi ympäristö on niin tärkeä.

Kontakti muiden kanssa varhaisessa elämänvaiheessa on lapsen sulattama ja myöhemmin se muokkaa hänen sisäisen  maailmaansa. Nämä yhteydet muuttuvat perustaksemme, ihmisen vuorovaikutuksen standardiksi. Jokainen uusi suhde, joka myöhemmin ilmenee elämämme polulla rakennetaan ja arvioidaan  tämän  standardin pohjalta.

Johtopäätös: Jos emme havainnoineet ympäristöämme, emme myöskään havainnoisi itseämme. Itsensä hahmottaminen ja ympäristönsä hahmottaminen on yksi ja sama asia. Luonto ja evoluutio työntää meitä jatkuvasti kohti tätä. Yhteydet kasvavat ja saavuttavat laadullisen muutoksen—siirtymisen lineaarisesta, itsekeskeisestä, yksilön kehityksestä sen integroidulle ja globaalilla tasolle.

Sillä välin löydämme itsemme kytkeytyneeksi yhteyksien verkkoon kaikki kaikkien välillä. Sen lisäksi havaitsemme, että kaikki luonnossa, jokainen pieni osa sitä, on yhdistetty kaikentyyppisten yhteyksien kautta kaikkiin sen elementteihin— äärettömän ja täydellisen muodostumisen määrässä, jota kutsutaan Luojaksi.

Ei Omistaa Vaan Käyttää

Uutisissa (CeBIT): “‘Shareconomy’ tai jakava talous kuvailee yhteiskunnallista muutosta omistamisesta jakamiseen. Pörschmannin mukaan tämä on ilmeistä monessa eri ulottuvuudessa: ‘Ensinnäkin, shareconomy vaikuttaa syvästi yrityksen prosesseihin, koska sosiaalisen median työkalut ovat yhä suositumpia. Toiseksi, Internet on paikka tiimityölle, sekä yrityksen ulkopuolella, että sen sisällä. Kumppanit, konsultit, toimittajat ja asiakkaat integroituvat yhä enemmän osana verkostoitunutta prosessia. Rajat, jotka erottavat yritykset ja organisaatiot tulevat yhä avoimemmiksi. Siksi työntekijöiden ja johtajien täytyy miettiä ja olla valmiita jakamaan osaamista, kontakteja ja omaisuutta.’

“Modernit työkalut, jotka mahdollistavat nopean ja kattavan jakamisen ovat jo todellisuutta menestyvissä yrityksissä. …

“Tämä on jo nähtävissä  jokapäiväisten tuotteiden käytössä, joissa voimakas suuntaus on kohti käyttämistä omistamisen sijaan tai vuokraamista ostamisen sijaan. ‘Autojen yhteiskäyttö on tulossa yhä suositummaksi liikkuvuuden muodoksi. Musiikkiportaalit, jotka eivät perustu omistamiseen, vaan pikemminkin määriteltyyn ajan käyttöön ovat nyt hyvin suosittuja,‘ sanoi Pörschmann.”

Kommentti: Yleensä tämä on sosialistinen periaate. Elintason lasku pakottaa meidät olemaan valmiita jakamaan sen mitä meillä on. Siten voimme kompensoida edulliseen hintaan sen mitä tarvitaan. Joten pian saavumme yleiseen (sosialistseen) tilaan. Luonto puskee meitä yhtenäistymään.

Yhteys Joka Vaikuttaa Onnellisuuteen

Uutisissa( DailyMail): “Uusi tutkimus on osoittanut kuinka lapsuuden ja nuoruusiän myönteiset sosiaaliset suhteet ovat avain aikuisiän hyvinvointiin, kun taas akateemisellä menestyksellä on heikko vaikutus.

“Tiedemiehet eivät tiedä paljoakaan siitä, miten lapsuuden ja nuoruusiän kehityksen näkökulmat – kuten akateeminen sekä sosio-emotionaalinen funktio – vaikuttaa aikuisiän hyvinvointiin.

“He määrittävät hyvinvoinnin yhtenäisyyden tunteen, myönteisten selviytymisstrtegioiden, sosiaalisen sitoutumisen ja itseoivallettujen voimien sekoitukseksi…

“Tulokset näyttivät selkeän polun lapsuuden ja teini-iän sosiaalisesta kytkeytymisestä aikiuisiän hyvinvointiin – osoittaen myönteisten sosiaalisten suhteiden tärkeyden elinajassa aikuisuuteen.”

Kommenttin: Onnellisuus löytyy kytköksessä ympäristöön, harmoniassa maailman kanssa. Kuka tutkimuksia tarvitsee? Maailman on muututtava, tai paremminkin me muutamme sitä ja muutumme onnellisiksi, me, eivätkä he, jotka sanelevat meillä tänään mistä meidän pitää olla onnellisia…

Saxo Bankin Järkyttävä Ennuste

Mielipide (Steen Jakobsen, Saxo Bankin talous-  & tietohallintojohtaja): “Päättäjät ovat lopultakin oivaltaneet, että yhteiskunnallinen jännite voi saavuttaa hyvin tarpeelliset uudistukset ja rahoitustarpeet äänestäjien mielenilmaisujen nojalla. Otettakoon huomioon, että mielenosoittjat eivät enään yksinomaan ole ammattiliittoja ja julkisen sektorin henkilöstöä. Tämä on nyt kansallinen kysymys monelle maalle. Yksi sukupolvi nuoria on jo menetetty, josta odotettavissa kielteiset seuraamukset tuottavuudelle, innovaatiolle ja silkalle elämänkatsomukselle…

“JOS – päättäjät sivuttavat tämän kutsun “muutokselle”, silloin äänestäjät radikalisoituvat ja siirtyvät  poliittisesti  äärivasemmalle ja oikealle. Harkitsemme järkyttävää ennustetta vuodelle 2013, joka pitää sisällään vakavamielisen siirtymisen takaisin kommunismiin Itä-Euroopassa ja kohti autokraattisempia valtioita Etelä-Euroopassa…

“Kriisin vallitessa ihmiset menevät äärimmäisyyksiin – täysimittainen kriisi on nyt meneillään, kun pankkitoiminnallinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen kriisi tapahtuu. Asiat eivät oikeastaan voisi olla pahemmin, joka on varmaankin hyvä asia… Olisiko nyt aika muuttua? Epäilen sitä, mutta tämä on siirto oikeaan suuntaan ja se osoittaa jälleen kerran, että luodaksemme mandaatin muutokselle meidän on koettava vakavamielinen kriisi.”

Kommenttini: Jos Eurooppa ei ymmärrä ainoaa lääkettään—integroitu kasvatus—se ei tule vain pirstoutumaan valtioihin, vaan pienempiin muodostelmiin, sopiakseen yhteen itsekkyyden kanssa.

Elämän Iltaruskossa

Kysymys: Jos kysyisimme vanhalta mieheltä tekisikö hänen mielensä olla taikuri, hän vastaisi, “kyllä mieleni tekisi, mutta minulla ei ole haluja”.

Vastaus: Vanhat ihmiset menettävät halunsa. Elämä etoo heitä ja he ovat väsyneitä, eikä heillä ole mitään odotuksia elämältä. Nuoret ihmiset ovat valmiita kaikkeen, mutta heillä ei ole riittävästi ymmärrystä, niin kuin on sanottu: “Jos vain nuoriso ymmärtäisi, jos vain vanhukset kykenisivät”.

Näin me elämme, joten pääasia on varustaa henkilö elämänsä alussa mahdollisuudella havaita koko kaitselmus, silloin hän tietäisi miten käyttäytyä, mitä etsiä, eikä tuhlaisi elämäänsä, vaan pyrkisi mieluummin astumaan seuraavalle ikuiselle tasolle.

Kysymys: Voimmeko sanoa vanhalle miehelle, “Tule integroidun valistuksen kurssille, sieltä tulet löytämään halun”?

Vastaus: Tottakai! Mutta se ei ole ainoa tapa, jolla voimme häntä houkutella. Meidän pitää vain kääntyä henkilön puoleen asialla, jota hän oikeasti haluaa.

Jos hänellä on vielä joitain samantapaisia haluja, silloin kyllä. Jos ei ja kaikki hänessä on jo kuollutta, silloin voimme vain houkuttaa häntä tulemaan ja istuskelemaan muiden vanhempien ihmisten seurassa, nautiskelemaan maukasta pullaa ja kupin teetä. Silloin hän näkee, kuulee ja kuluttaa aikaansa ja tulee olemaan iloisesti vaikuttunut tietyssä seurassa olemisesta. Vanhemmat ihmiset tulisi houkutella sillä mitkä vanhusten kiinnostuksen kohteet ovat, eikä ylhäisillä asioilla.

Sen tulisi vastata henkilön tarpeita. Huolimatta siitä kenen puoleen käännymme, meidän pitää ensin tutkia tätä koderyhmää ja heidän halujaan ja juuri kääntyä näiden halujen puoleen.

Hirmumyrsky Sandy: Mitä Ja Miksi?

Viime päivinä minulta on toistuvasti kysytty hirmumyrsky Sandysta, joka iski Amerikan itärannikolle. Kaikki haluavat kuulla vastauksen sille miksi se tapahtui ja miten meidän tulisi suhtautua asiaan.

Baal HaSulam kirjoittaa tästä selkeästi ja avoimesti: Sijaitsemme yhdessä ja ainoassa Luonnon järjestelmässä ja olemme saapuneet tilaan kehitysvaiheessamme, jossa se ei enää kykene suvaitsemaan meitä. Heti kun tämä järjestelmä näyttäytyy integroituna, “pyöreänä”, heti kun yleinen keskinäinen riippuvuus manifestoituu, meidän on käyttäydyttävä asianmukaisesti. Muutoin katastrofit muuttuvat yhä laadukkaimmiksi, sillä ne eivä ole peräisin elolliselta asteelta, vaan ihmisyyden asteelta.

Historian kulussa olemme kehittyneet elottomalla, vegetatiivisella ja elollisella tasolla. Egoismimme kasvoi, joskus vahvemmaksi, joskus heikommaksi, mutta viimeaikoina huimassa tahdissa, kunnes tuli kylläiseksi ja muuttui “pyöreäksi”. Sitä ennen kaikki meni niin kuin aina: mitä itsekkäämpi henkilö, sitä parempi ansio ja menestys. Luulimme, että tämä suuntaus olisi pysyvä. Olimme niin obsessivisia tuon idean suhteen, että se hämärsi meiltä luonnonvarojen rajat.

Kuitenkin tänään, kun Luonto näyttäytyy “pyöreänä”, vaatien meitäkin “pyöristäytymään”, olemme löytäneet itsemme aivan uudenlaisesta tilanteesta. Nyt ei enää egomme supistaminen ja kohteliaisuus toisiamme kohtaan riitä. Tänään meidän pitää yhtenäistyä.

Puhumme hyvin erilaisista suhteista. Kun ihmiskunta ennen pystyi vähän taivuttamaan egoansa sotien ja katastrofien aikana, tänään se ei auta. Tarvitsemme aivan uudenlaisen yhtenäisyyden ja se voidaan saavuttaa vain Palaavan Valon avulla, sillä tämä yhtenäisyys on itsekkään luonteemme vastainen, eikä siksi ilmene itsestään. Eli jos tekomme eivät edes epäsuorasti auta tuomaan Uudistavaa Valoa, silloin ne tuovat vain vahinkoa ja kärsimystä.

Tässä näemme Israelin kansan tehtävän. Se pitää hallussaan kabbalan—ainoan keinon Valon houkuttelemiseksi, joka sallii koko ihmiskunnan yhtenäistyä. Tämä on todellakin kohtalokas, ratkaiseva tilanne. Tänään ihmiskunta tarvitsee vain Uudistavan Valon. Jos se ei ala integroitumaan, se tulee aiheuttamaan paljon pahempia katastrofeja kuin Sandy.

Ja israelin kansa on vastuussa tästä. Se määrittää tien eteenpäin. Jos sillä ei ole aikaa muokata itseään yhdistäväksi linkiksi ihmiskunnan ja Uudistavan Valon välillä, jos se ei suorita Galgalta Eynaimin tehtävää, jos se ei muutu “välittäjäksi”, silloin kaikki paha voi kääntyä sitä vastaan.

Siistä syystä, itsekkäästä näkökulmasta ja luomisen tarkoituksen näkökulmasta meidän on miellytettävä Luojaa. Hänen puoleltaan se tarkoittaa hyvien asioiden tekemistä luoduilleen ja meidän puoleltamme hyvien asioiden tekemistä Hänelle. Toivokaamme, että opiskelumme auttaa houkuttelemaan Uudistavaa Valoa siinä määrin, että se korjaa meidät ja virtaa lävitsemme koko ihmiskunnalle.

Aseistamaton, Eikä Ollenkaan Vaarallinen

Kysymys: Kun on kyse uuden järjestelmän rakentamisesta, riskitekijät, jotka syntyvät rakentamisen aikana on otettava huomioon. Kohtaammeko nämä riskitekijät rakentaessamme integroitua yhteiskuntaa?

Vastaus: Mielestäni käytännössä sellaista vaaraa ei ole, koska henkilö alkaa saavuttaa  suuremman ja suuremman aistimuksen siitä mitä on olla yksi, yhtenäinen kokonaisuus ympäristönsä kanssa. Henkilö saavuttaa tunteen turvallisuudesta, ystävällisyydestä, hyväntahtoisuudesta ja  yhtenäisyydestä, ja ahdistuneisuus katoaa—lyhyesti sanottuna hän aistii kaikki nuo positiiviset ominaisuudet, joita hän tarvitsee, joita hän vain tunsi äitinsä sylissä. Nyt hän kokee nämä asiat ollessaan ympäröivän yhteiskunnan  syleilyssä. Ei ole mukavampaa olotilaan kuin se.

Emme ole tottuneet tähän olotilaan. Emme voi sietää sitä, koska se on liian makea ja liian vieras meille. Meidän pitää tottua siihen. Mutta kaiken kaikkiaan henkilö saa tuntea sisäisen painottomuuden.

On mahdollista, että jotkut ihmiset kokevat epämukavia mielentiloja, koska he ovat tottuneet olemaan jatkuvien jännitteiden tilassa  valmiina hyökkäämään ja tappamaan. Tässä kuitenkin olet menossa rentoutumisen suuntaan, osoittaaksesi muille, että olet aseeton ja että olet valmis syleilemään heitä. Tämä ei ole helppoa. Sanoisin, että tästä löytyy elementti psykologista draamaa, vallankumousta ja sisäistä   kaksijakoisuutta. Mutta kaiken kaikkiaan, en näe, että ihmisillä on paljon ongelmia sen kanssa. Näiden asioiden yli voidaan päästä ja vähitellen ne ratkaistaan.

Kriisi Opettaa Meitä Kuluttamaan Vain Välttämättömän

Uutisisssa (Euronews): “Samalla kun monella espanjalaisella on vaikeuksia saada rahat riittämään, monet ovat huomanneet uuden keinon löytää budjettiin sopivia tavaroita.

“Yhä useammat ihmiset rikkovat elinikäisen tapansa ja alkava ostaa käytettyjä tavaroita.

“Ostajat etsivät nyt kaikenlaisia ​​tavaroita, joita he aiemmin olisivat ostaneet vain uusina, vaatteista autoihin …

“Vähittäiskaupan myynti Espanjassa on romahtanut, kun maa siirtyy toiseen taantumaan vain muutaman  vuoden sisällä, mutta käytetyn tavaran kauppa on yksi harvoista paikoista, joka raportoi valtavasta kasvusta. Tämä on tulosta espanjalaisten kamppailusta oppia pyydystämään löytöjä sekä tekemään ja korjaamaan itse. ”

Kommenttini: Eli väistämättä, me kaikki “laskeudumme” pelkkien perushyödykkeiden tuotannon ja kulutuksen tasolle, eikä sen enempää. Tällöin talous “kutistuu” tarpeelliseen, normaaliin kokoonsa. Ihmiskunta tyytyy siihen mikä on välttämätöntä aineelliseen olemassaoloon ja muuttaa kaikki halunsa ja mahdollisuutensa henkiseen täyttymykseen kärsimyksen, kriisin laajentamisen kautta,  tai ymmärrykseen siitä, että tällainen kehityssuunta on paras.