Category Archives: Yhteiskunta

Mitä Tulemme Näkemään 2015

thumbs_laitman_280_02Uutisissa(Globes): “Planeettamme on siirtynyt ‘totuuden löytämisen ja ihmiskunnan valaistumisen aikakauteen’. Tämä on on Pluton aikakausi. Se alkoi vuonna 2014 ja päättyy vuonna 2016. Pluto symboloi kuolemaa ja uudestisyntymistä, vallankumousta massatietoisuudessa.

Ehtymättömän energian löytyminen, suprajohtavuus ja globaali viestintä tulee olemaan kytköksessä tähän. Kaikki tämä tulee radikaalisti muuttamaan ihmisten elämän ja maailmanjärjestyksen. Ihmiskunta on aikakauden partaalla, jota voidaan kutsua apocalypseksi, kun vanha maailmanjärjestys on romahtamassa ja uusi syntymässä. Sana apocalypsi’ voidaan kääntää “totuuden löytymiseksi“.

Edessämme on ihmiskunnan valaistumisen aikakausi, kun verho putoaa satojen miljoonien ihmisten silmiltä. Tietenkin, moista tietoisuuden vallankumousta seuraa merkitykselliset poliittiset ja taloudelliset päätökset, loistavien ja häikäisevien ideoiden toteuttaminen ja karismaattisten persoonallisuuksien ilmentyminen.

Kommenttini: Kabbalan viisaus on täysin samaa mieltä siitä, että “planeettamme on siirtynyt totuuden löytämisen ja ihmiskunnan valaistumisen aikakauteen“. Se ei kuitenkaan tule tapahtumaan suurten tieteen ja teknologian löytöjen avulla, vaan ihmisten henkisen muutoksen kautta.


[150952]

Modernin Maailman Pelot

thumbs_laitman_220Mielipide (Ilya Pluzhnikov, Moskovan valtionyliopisto, apulaisprofessori, Neuro-psykologian ja Epänormaalin Psykologian tiedekunta): “Pelko on evoluution tuote. Kaikki pelot vahvistetaan evoluution kulussa, ne joita pidetään hyödyllisinä, jäävät luoksemme.

“Moderni Länsi-Euroopan yhteiskunta on yhteiskunta, jossa löytyy kosolti ahdistusta; se on narsistinen, mikä tarkoittaa, että kaiken pitäisi olla täydellistä; sinun täytyy olla paras, mikä on lähes mahdotonta ja aiheuttaa ahdistusta, johtuen yhteensopimattomuudesta, joka vallitsee henkilön ja standardejen välillä”.
Kommenttini: Ympäristö määrittelee ja asettaa jokaiselle elämän päämäärän. Jos olisimme kasvaneet viidakossa, olisimme pyrkineet olemaan parhaat taistelijat. Sen vuoksi on tarpeen hoitaa neuroosit ja ympäristö, mutta ei henkilöä.

Heti kun yhteiskunta muuttaa kehityksensä vektoria ja ottaa käyttöön henkiset ihanteet, kuten tasa-arvon, veljeyden ja keskinäisen tuen ja arvioi henkilön sen mukaan mitä hän antaa yhteiskunnalle, silloin jokaisesta tuntuu, että hän on hellän äidin hoivassa.

Tulevaisuuden Yhteiskunta: Henkinen Ja Aineellinen

Kysymys: Mitkä periaatteet on löydyttävä tulevaisuuden yhteiskunnasta, onko niillä  vastavuoroinen yhteys henkiseen maailmaan?

Vastaus: Tulevaisuuden yhteiskunnassa täsmälleen sama kabbalistinen periaatte sovelletaan kuin henkisessä maailmassa. Tämä on sama kabbalistinen keskinäisen yhteyden korjattujen sielujen korjattujen osien järjestelmä, se on vain kuvailtu ja selitetty tavallisella aineellisella kielellä, eikä sen enempää.

Joko minä sanon, että meidän täytyy tedä johtopäätös kabbalististen periaatteiden mukaan “usko järkeilyn yläpuolella”, “mitätöiminen”, “ensimmäinen rajoitus”, “toinen rajoitus”, “heijastuva Valo” jne. tai sanon saman asian yksinkertaisella kielellä—että ihmisten on alettava yhtenäistymään egostaan riippumatta ja sen jälkeen he alkavat aistia ainutlaatuisen yhteisen voiman löydön keskuudessaan, joka itse asiassa on ylempi Valo.

Kollektiivinen Viisaus: Ilmestyksen Tasoja

Kysymys: Elollisella tasolla “väkijoukon viisaus” tai kollektiivinen intelligenssi paljastuu hyvin kauniisti: kalaparvena, lintuparvina ja niin edelleen. Miksi se ei paljastu samalla tavalla ihmisen tasolla?

Vastaus: Elollisella tasolla kollektiivinen älykkyys toimii vaistomaisesti yleisen koko luonnon integroidun käyttäytymisen lain mukaan. Näemme, miten hyvin tämä laki toteutuu vaistomaisesti ja itsekkäästi, koska pohjimmiltaan sen tarkoituksena on  lintuparvien, kalaparvien ym. säilyminen. Se on johdettu suuresta integroidusta älykkyydestä, mutta toimii vaistonvaraisesti, primitiivisesti, ja itsekkäällä tasolla.

Ihmiseltä vaaditaan erilaista käyttäytymistä, joka ei ole itsekästä. Jokaisen on voitettava  henkilökohtainen egonsa yhteiskunnan edun tähden, samalla ollessaan huolissaan intgroidun olemassaolon edellytysten säilyttämisestä ympäristössä, mukaan lukien elottoman, vegetatiivisen ja elollisen luonnon sekä ihmisyhteiskunnan. Tässä tapauksessa ego luo ongelman, eikä vastaavaa löydy eläinten maailmasta.

Huolenaiheita Ja Mahdollisuuksia

Kysymys: Voimmeko sanoa, että suoraviivainen, itsenäinen ongelmanratkaisumenetelmä (esimerkiksi löytämään ratkaisun huumeongelmaan) lisää tämän ilmiön kasvua tulevaisuudessa?

Vastaus: Kyllä voimme. Nämä ongelmat tulevat laajenemaan koska egomme jatkaa kehittymistään. Jos emme saata ihmisiä osalliseksi altruiststa kanssakäymistä, he eivät edes tiedä mitä tehdä itsensä kanssa ja kokevat olevansa täysin tuhoutuneita.

Sen vuoksi useista ongelmista kuten huumeriippuvuudesta, terrorismista, itsemurhista jne. tulee vakinaisia ilmiöitä. Ihmisten täytyy tehdä jotain itsensä kanssa, mutta he eivät tiedä mitä heidän oikeastaa tulisi tehdä. Joten, nämä ongelmat tulevat vain kasvamaan. Ainoa asia jonka voimme tehdä, on opettaa ihmisille kuinka astua sisään uuteen integroituun luonnon kehään.

Ihmisten täytyy ensin opetella, kuinka organisoida itsensä pienessä integroidussa ympäristössä. Silloin he tuntevat, että se tekee heidän olonsa paljon mukavammaksi kun he käyvät läpi epämukavia tilanteita, kuten perheasioita ja sosiaalisia onglemia.

Ihmiset tuntevat olonsa mukavammaksi ja turvallisemmaksi. He tuntevat, että jopa maailma, johon he ovat yhteydessä muuttuu ystävällisemmäksi, ei  niinkään muille vaan erityisesti henkilölle itselleen.

Itsenäinen itsensä rajoittaminen alkaa, homeostaasi joka täyttää meidät täysin uusilla tunteilla, aistimuksilla ja potentiaalilla.

Halu Rentoutumiselle

Kysymys: Kohtaamme ilmiön, jossa ihmiset tulevat ja osallistuvat mielellään ja järjestelmällisesti integroituun kasvatukseen ja työpajoihin, mutta irrottautuvat yhteydestä vapaa-aikanaan kunnes seuraava työpaja alkaa. He viettävät aikansa katsellen televisiota tai surffaillen internetissä jne, jne. Mikä tämä ilmiö on? Kuinka voimme työstää sitä?

Vastaus: Se on jokseenkin ymmärrettävää. Asian laita on niin, että henkilö ei tunne jatkuvasti tarvetta tarkastella elämäänsä luonnon täydellisyyden tunteen kautta. Hän ei loppujen lopuksi ole yhteydessä luontoon. Hän makaa sohvalla ja katsoo televisiota. Se on yksinkertaisesti eläimellisen tason tila.

En missään nimessä halua nöyryyttää ihmisiä; puhun yksinkertaisesti siitä, mikä on luonnollista (animaaliselle) ruumiillemme. Henkilö haluaa rentoutua: istua sohvalla ja juoda olutta. Ruumis vetää henkilöä tähän.

Jos hän olisi jossain yhteisössä tänä aikana, erinäisiä mielleyhtymiä ilmenisi hänelle siitä, mitä hän koki työpajojen aikana. Koska tämä kuitenkin on henkilön oma, henkilökohtainen tila ja hän irrottautuu maailmasta (katsoen kuvia ruudulta), hän yksinkertaiseti niin sanotusti lepää kaikesta, erkanee, astuu sisään animaaliseen tasoon. Se menee vähitellen ohi.

Toivon että jossain vaiheessa työpajat tulevat televisioon. Niistä tulee mielenkiintoisempia, houkuttelevamoia ja terävämpiä, erinäisten televisiosarjojen kaltaisia. Ehkä ne on rakennettu siten, että katsojat voivat ottaa niihin aktiivisesti osaa: laulaa yhdessä työpajoihin osallistujien kanssa, ottaa osaa erinäisiin näytelmiin samanaikasesti lähetyksen kanssa ja niin edelleen.

Kaikesta tuosta voi tulla tietynlaista taidetta jolla on selkeä suunta: luoda sopusointuinen yhteiskunta kaikista näistä tilanteista. Kaikki tämä tulisi tapahtumaan katsojien edessä, vetäen heidät sisään yhteiseen toimintaan. Olemme vasta aloittamassa tätä työtä ja toivon että jos me emme, niin meidän jälkeemme tulevat, rikastuttaisivat meidän välisiä suhteista, jotka ovat enemmän ja enemmän olennaisia ja integroituja.

Korporatiivinen Kulttuuri

Kysymys: Tällä hetkellä ilmaus “korporatiivien kulttuuri” on muodissa. Yhtiöt jopa palkkaavat johtajia, jotka erikoistuvat korporatiiviseen kulttuuriin. Voiko yksi henkilö luoda kulttuurin? Mitä kulttuuri yleensäkin tarkoittaa?

Vastaus: Kulttuuri on vastavuoroisten ystävällisten suhteiden taso ihmisten keskuudessa.

Milloin pidämme ihmistä sivistymättömänä? Se on silloin kun hän ei halua olla hyvässä yhteydessä muihin. Ja päinvastaisesti kutsumme henkilöä sivistyneeksi, kun hän on miellyttävä vuorovaikutuksessaan muiden kanssa; arvioimme sen sekä ulkoisten, että sisäisten erityspiirteiden perusteella. On hyvin mahdollista, että todellisuudessa hän ei ole sellainen, mutta niin hän asennoi itsensä. Yleisesti ottaen korporatiivinen kulttuuri tarkoittaa kunnollista, ystävällistä vuorovaikutuksen tasoa ihmisryhmässä.

Pyramidi Joka Muuttuu Ympyräksi

Kysymys: Katoavatko kaikki pyrkimykset integroidusta yhteiskunnasta? Epäilen, haluaisiko kukaan enää johtaa tai hoitaa tärkeitä projekteja.

Vastaus: Päinvastoin, siellä on mahdollisuus vastavuoroiseen päätöksentekoon eikä siellä ole tarvetta pyrkiä johtajaksi. Se fakta, että tavoittelen kehitystä ei tarkoita että se olisi jotenkin parempi. Kun on olemassa yhtenäisyys ja integroitu tuki, siellä on myös eri tehtävien välisten erojen kumoaminen.

Silloin työskentelemme kaikki yhtenä tiiminä. Huomaa mitä tapahtuu perheessä jossa kaikki huolehtivat toisistaan. Loppujen lopuksi perheen pieni lapsi on tärkeämpi kuin aikuiset. Hän johtaa perhettä! Hän määrittää mikä perheelle on tärkeää. Perhe on häntä varten ja tarjoaa hänelle kaiken mitä hän tarvitsee!

Todellinen ja oikea tiimi on “pyöreä” ei “kolmionmuotoinen”. Vaikka siellä on pyramidinmuotoinen osa, se on olemassa vain ammatillisesta näkökulmasta, ei mistään muusta.

Mitä minä voin tehdä on korkeammalla ja mitä muut voivat tehdä on matalammalla. Yrityksessä olemme kuitenkin kaikki tasa-arvoisia ja johtaja on se joka osaa johtaa. Kaikki seuraavat häntä kuitenkin mielellään!

Kenestä Menestys Riippuu?

Kysymys: Liiketoimintaa ajatellen, riippuuko kaikki johtajista, vai onko se alun perin ennalta määrättyä?

Vastaus: Meidän pitää lähestyä asiaa realistisesti. Minun on toimittava sen käsityksen mukaan, että kaikki riippuu minusta. Jos kuvittelen seuraavan tasomme oikein, silloin saan mahdollisuuden kytkeä yhteen tämän kaiken luonnon yleisen kehityksen kanssa ja silloin hyödyn siitä.

Suuntaamme kohti tilannette, jonka avulla henkilö on yhä motivoituneempi virtuaalisesta/emotionaalisesta täytymyksestä ja menettää maun aineelliselle kohtuuttomuudelle, silloin, taloudellisen palkkion lisäksi, voimme luoda sopivan tunneperäisen, virtuaalisen, henkisen täyttymyksen ja tasapainottaa ne keskenään.

 

Täydellä Vauhdilla Uuteen Sivistyneeseen Maailmaan

Tänä päivänä ihmiskunta löytää itsensä uudesta, täysin tuntemattomasta järjestelmästä. Ymmärtääksemme sen paremmin annamme esimerkin, kuinka puoli vuosisataa sitten henkilö, joka oli tottunut tiettyyn tuttuun sosiaalisiin ja taloudellisiin suhteisiin, saapui yllättäen uuteen maahan. Sanotaan esimerkiski Yhdysvaltoihin tai entiseen Neuvostoliittoon. Henkilö saapui johonnekin missä kaikki oli erilaista ja hän ei yksinkertaisesti ymmärtänyt miksi kaikki on järjestelty ja jäsennelty tietyllä tavalla.

Amerikkalaiset miettivät, miksi Venäjällä on niin vaikeaa toteuttaa tiettyä projektia. Koska heillä joku yrittäjä saapuisi välittömästi ja ottaisi uuden idean, toteuttaisi sen ja hyötyisi siitä. Venäjällä se taas oli mahdotonta ja sen vuoksi kaikki säilyi hyvin huonossa kunnossa.

Vastakohtaisesti, kun henkilö saapuu Venäjältä Amerikkaan, hän näki valtaisan individualismin, kilpailun ja kaiken kaikkiaan sen, että ihmiset eivät välitä toisistaan. Jokainen on pieni individualisti, joka on vain kiinnostunut “omasta itsestään”, paikallisen sosiaalisen normin mukaisesti.

Tämä väärinkäsitys puolin ja toisin hämmästytti ihmisiä, jotka löysivät itsensä erilaiststa järjestemistä.

Nyt koko ihmiskunta on “astumassa” uuteen järjestelmään, aivan kuten he matkustaisivat junalla, joka saapuu yllättäen suureen tuntemattomaan luonnonpuistoon, täysin uuden sivilisaation pariin,  joka perustuu pelkästään yhteisymmärrykseen ja yhteistyöhön. Se luonto jossa synnyimme, sen liikkeet ja toiveet eivät enää päde. Vain se todellisuus joka oli valmisteltu meitä varten pätee. Emme kuitenkaan löydä itseämme välittömästi tuosta vahvasta järjestelmästä, joka on täysin yhdistynyt ja jossa voimme menesytä vain tarttumalla integroituun käsitykseen; luonto tuo meidät vähitellen tähän pisteeseen, työntämällä meitä kehityksen tiellä.