Category Archives: Yhtäläisyyteni Luojan kanssa

Vastaus Kaikkiin Kysymyksiini

Kabbala ei puhu meidän kuvitteellisesta maailmastamme, vaan sielun korjauksesta ja siitä miten oikea todellisuus saavutetaan. Oikea todellisuus on Kli jossa Luoja hahmotetaan määrätyn asteen adheesion (Hänen kanssaan) ansiosta.

Kli tai sielu on jaettu kahteen osaan: ”Israeliin”, joka  tavoittelee yhtenäisyyttä luojan kanssa kohti päämäärää ja ”Maailman Kansakuntiin”, joka on kykenemätön siihen. Koemme eräänlaista halua paljastaa Luoja. Kabbalan tiede määritellään menetelmäksi jonka avulla Luoja paljastetaan luoduille. Toisin sanoen se puhuu lahjoittamisen ominaisuuden paljastamisesta ja rakkaudesta itse luomista kohtaan.

Saadaksemme mahdollisuuden saavuttaa tämä päämäärä, ihmiset joilla on asianmukainen halu yhtenäistyvät Luojan yleisellä kentällä. He tuntevat vetovoimaa toisiinsa tietämättä syytä ja he yhdistyvät sähköisten latausten lailla tai metallilastujen lailla magneettikentässä. Silloin he saavuttavat tilaisuuden toteuttaa korjauksen menetelmän.

Aluksi he eivät tiedä että heidän pitää korjata itsensä. He vain tuntevat kutsumuksen kaikkein tärkeimpään asiaan. ”Mitä varten minä elän? Mikä on elämäni tarkoitus?” Lopulta he alkavat ymmärtää että kaikki nämä kysymykset johtavat Luojan tai Ylemmän Voiman paljastamiseen, joka rakentaa, tukee, muotoilee ja ohjaa koko todellisuutta. Mitään ei ole tämän Voiman lisäksi.

Näin ihminen siirtyy kysymyksestä elämänsä tarkoituksesta kysymykseen Luojan paljastamisesta. Loppujen lopuksi Luojan paljastaminen antaa hänelle vastauksen kaikkeen. Siten, lähestyäkseen Luojan paljastamista, nämä ihmiset yhtenäistyvät.

Luoja on kätketty. Paljastaakseni Hänet, ennemmin kuin mitään muuta (tarkoittaen lahjoittamisen ominaisuuden ja rakkauden paljastamista, joka piilee vastaanottamisen ja vihaamisen luontomme ulkopuolella, sen yläpuolelle kohoamista), minut ohjataan määrätyn ihmisjoukon luokse.

Yhdessä heidän kanssaan alan ymmärtää että elämän merkityksen kysymys vaihtuu haluun paljastaa Luoja, joka toimii vastauksena kaikkiin kysymyksiin joita olen kysynyt ja tulen kysymään. Luojan paljastaminen tarkoittaa lahjoittamisen ja rakkauden voiman paljastamista. Sen voi ymmärtää vain siinä määrin kun on samankaltainen sen kanssa, vain jos saavutan tämän ominaisuuden, joka on Hän.

Minun on saavutettava tämä ominaisuus ja varmistaakseni tämän saavuttamisen olen samankaltaisten ihmisten seurassa. Tämä on järjestetty minulle tieten tahtoen. Luoja on kätketty siitä syystä että lahjoittamisen ominaisuus on minun vastakohtani. Johtuen perustavista eroavaisuuksista nämä ominaisuudet eivät aisti toisiaan ja siitä syystä minä en aisti Luojaa. On mahdotonta työskennellä suhteessa johonkin jota en aisti. Silloin varmaankin erehdyn ja sorrun itsepetokseen.

Näin ollen, sen siasta että minä saan työskennellä Hänen kanssaan, Luoja antoi minun työskennellä lähimmäiseni kanssa. Tämä mahdollistaa sen että voin tehdä aitoja varmistuksia, vastaanottaa voimia tovereilta ja tarkastaa itseni suhteessa heihin: Miten paljon edistyn vihasta rakkauteen?

Tuleminen Takaisin Aikuisempana

laitman_074Kun luemme Kabbalistien töitä, ihmiset jotka ovat paljastaneet ylemmän maailman, super-todellisuuden, emme ymmärrä tai tunne mistä he puhuvat mutta yksinkertaisesti seuraamme heidän sanojaan. He kertovat meille  että on olemassa voima,  joka on yksin, minun itseni saavuttamattomissa. Osaltamme saavutamme sen samoin kuin Luoja, Hyvä joka Tekee Hyvää. Tullen tästä ominaisuudesta Luoja loi luomakunnan ja halut luodulle,  kehittyäkseen ja vastaanottaakseen Hänen hyvyytensä.

Hyvyys sijaitseen Luojan kaltaiseksi tulemisessa. Ei ole mitään parempaa tai korkeampaa kuin se. Näin ollen “tehdä hyvää” tarkoittaa luodun tuomista Luojan tasolle. Tehdäksemme tämän meidän täytyy saavuttaa kaksi muuttujaa, jotka ovat luontaisesti Hänessä: täydellisyys ja itsenäisyys. Periaatteessa, itsenäisyys on osa täydellisyyttä, mutta meille sillä on erityinen merkitys ja tärkeys. Meidän täytyy olla itsenäisiä kuten Luoja. Kuten Hän itse oli olemassa ennen luotuja, joten meidän täytyy saavuttaa sama itsenäisyyden taso huolimatta siitä että olemme Hänen luotujaan.

Sitä paitsi, meidän täytyy pystyä saavuttamaan “Hyvän joka Tekee Hyvää” aste itse ja saavuttaa myös tämä ominaisuus. Antaakseen meille tämän mahdollisuuden Luoja teki täydellisen tilan, jossa olemme identtisiä Hänen kanssaan, samankaltainen, yhtenäistynyt ja yhdistynyt kaikin tavoin-ominaisuuksissa, näkemyksessä, itsenäisyydessä ja kaikin eri keinoin.

Tästä alkuperäisestä ja lopullisesta tilasta Hän “alensi” meidät erinäisiin täydellisyyden yksityiskohtiin kunnes saavutimme täyden vastakkaisuuden. Sitten, tästä vastakkaisesta tilasta Hän antaa meille mahdollisuuden palata täydellisyyteen arvokkaan omaisuuden kera. Meidän täytyy palata kotiin.

Älä Huolestu, jos Olet Aloittelija – Kabbala On Yksinkertaista!

laitman_177_04Henkilö, joka aloittaa Kabbalan tieteen opiskelun, huomaa,  että hänen aikaisemmat käsityksensä asioista ovat kaukana todellisuudesta. “Keho”, “sielu” ja muut tutut käsitteet saavat aivan eri merkityksen.

Kabbalan tiede järjestää kaiken hyvin yksinkertaisesti  ja käytännöllisesti katsoen se ei jätä sinulle minkäänlaista mahdollisuutta hämmentyä. Halu mielihyvään on olemassa sisällä  jokaisessa eri lahjoittatumisen muodoissa  joita havaitsemme. Ja se on ainoa tapahtuva asia todellisuudessamme.

Riippuen millä lahjoittautumisen tasolla olet, – se on todellisuus jonka tunnet.  Voit tuntea todellisuuden tasolla nolla, eli toisin sanoen, voit elää maailmassamme,  jossa lahjoittautumisen taso vastaa nollaa. Olemme siis aivan pohjalla, mutta jopa täällä on neljä kehityksen tasoa: liikkumaton, vegetatiivinen, elollinen ja inhimillinen.

Sen jälkeen,  kun olet noussut 125 tasoa henkisillä tikkailla, tulet saavuttamaan lahjoittautumisen tason, joka  toisin sanoen on: Luoja. Lopussa, tällä 125. tasolla, saavutat 100%  lahjoittautumisen ominaisuuden.

Puhumme yhtäläisyyden muodosta, samankaltaisuudesta tai miten luotu hankkii lahjoittautumisen muotoa, kaiken mielihyvähalujensa yläpuolelta. Sinun täytyy jatkuvasti pyrkiä nousemaan itsekkään ”vastaanottaa itsesi vuoksi” -halusi yläpuolelle ja muuttaa se epäitsekkääseen lahjoittautumisen muotoon. Tämä lahjoittautumisen muoto, jonka ”puet” itsekkään vastaanottamis-halusi ylle, tuo sinut lahjoittautumisen tasolle, koska toteutit tekosi erityisellä, nimenomaisella tavalla. Tällä tavoin muutat itsesi yhtäläiseksi ja samanveroiseksi kuin Luoja, – tulemalla ihmiseksi (Adam).

Pohjimmiltaan tämä kaikki on hyvin yksinkertaista: Sinun tarvitsee vain yhdistää kaksi ominaisuutta oikein, nousemalla ylös kaltevia tikkaita jotka on rakennettu kahdesta voimasta, tai kahdesta linjasta: – oikea ja vasen. Näin aloittelijat saavat selkeitä selityksiä. Itse asiassa, Kabbalistit eivät tee eroa maailmojen välille. Kaikki riippuu henkilöstä: Kehitä valmiutesi lahjoittautumisen muotoon ja tulet näkemään paljon enemmän, kuin mitä tällä hetkellä näet.

Henkinen Kehittyminen: Sikiöstä Ihmiseksi

Talmud Eser Sefirot, Volyymi 3, Luku 8: Aika ja paikka henkisyydessä tarkoittaa muodon uudistumista. Koska Partzuf kasvaa vain yhtenäistymisen paljoudessa (Zivugim) ja toisistaan eroavien Valojen siirtymisissä, rakentaen sen yhteen, sitä kutsutaan ”raskauden kuukausiksi” tai sikiön kehityksen kuukausiksi, joka voi kestää 7, 9 tai 12 kuukautta, riippuen Valon määrästä joka vaaditaan sen muodostamiseksi.

Me tutkimme muutoksia jotka tapahtuvat ”halulle nauttia” ja laskemme näiden muutosten tai uudistumisten määrän, joita kutsutaan ”kuukausiksi” (Hodesh, eli kuukausi perustuu heprean sanaan Hadash, eli uusi/uudistuminen). Henkisyydessä ei ole aikaa. Aika määräytyy määrästä muutoksia joita olemme käyneet läpi, eikä kellon viisareiden liikkeestä tai jonkin muun ulkoisen tekijän muutoksista. Niin paljon kuin itse muutun, niin paljon aikaa on myös kulunut. Näin aika määritellään henkisyydessä.

Näin ollen sikiön kehityksen jakso tarkoittaa sitä että minä käyn läpi vaiheen (olotilan) toisensa jälkeen (”käydä läpi” on hepreaksi over ja perustuu sanaan ibur / ubar, eli sikiö). Minun tulee käydä läpi määrätty määrä muutoksia siirtyäkseni sikiön kehityksestä Ylemmässä Ainoassa kehitykseen Hänen ulkopuolellaan.

Nyt olen myös Ylemmässä Ainoassa ja Hän kehittää minua. Tämän kehitysprosessin aikana minulla ei ole kerta kaikkiaan mitään vaikutusvaltaa muutoksiin joita käyn läpi. Minut pakotetaan muuttamaan viettini ja voimat jotka koen kärsimyksenä ja siten käymään läpi muutokset vastoin tahtoani.

Toinen vaihe saapuu: Alan aistia että kaiken takana on jokin peruste, että se on ehdottoman tarpeellinen ja että on olemassa Ylempi Ainoa joka aiheuttaa minussa kaikki nämä muutokset ja toivoo että alkaisin päästä jyvälle hallitsemisen järjestelmästä, syyn ja seurauksen kehitysvaiheista, koko polun alkupisteestä ja päämäärästä. Samalla tavalla kuin koko maailman herääminen alkaa aikakaudellamme.

Tämän jälkeen saavutamme oivalluksen että meidän tulee itse herättää nämä muutokset itsessämme. Määrätystä vaiheesta eteenpäin Ylempi Ainoa ei missään kohtaa muuta meitä pakottamalla meitä muuttumaan. Nyt Ylempi Ainoa vain lisää meille Valon määrää, jonka hahmotamme pahuutena. Tämä ei kuitenkaan mahdollista kehittymistämme, vaan antaa meidän oivaltaa että meidän täytyy vaatia kehitystä Ylemmältä Ainoalta. Joten meidän tulee nyt itse osallistua kehitykseen ja vaatia sitä.

Ylempi Ainoa ei pakota minua tekemään itse toimenpidettä, vaan pyytämään että Ylempi Ainoa hoitaa sen puolestani. Pyyntöni tulee olla keskikohdassa. Sillä nyt tämä pyyntö voidaan ilmaista rukouksena joka perustuu pahaan oloon.

Sen jälkeen kehityn taas ja minulta edellytetään että tämä rukous perustuu hyvyyden oivallukseen, ymmärtäessäni että tämä kaikki on omaksi parhaakseni. Vaikka aistimuksissani koen pahaa oloa, ymmärrän jo että tämä edistää kehitystäni, koska minun tulee kohottautua seuraavalle tasolle. Silloin Ylempi Ainoa ei enää vaadi minulta rukousta, vaan yhteistyötä kehittymisessä. Tätä kutsutaan kumppanuudeksi.

Sen jälkeen saavutan vaiheen jossa Ylempi Ainoa ei havahduta minua enää ollenkaan, vaan minun tulee itse etsiä tilaisuutta havahtua sisässäni, käyttäen ympäristöä. Minun pitää havahduttaa Ylempi Ainoa jotta Hän havahduttaisi minut, ja hyväksyä Hänen toimenpiteensä ja kertoa Hänelle tarkalleen miten toimia. Aivan kuin ymmärtäisin ja valitsisin parhaimman toimenpiteen muodon itse ja sitten Ylempi Ainoa toteuttaa sen.

Lopussa saavutan vaiheen jossa itse annan käskyt Ylemmälle Ainoalle. Polun alkupisteessä Hän loi minulle tietämättäni kaikki toimenpiteet alusta loppuun. En tiennyt kuka minua ohjaa, mitä Hän tekee ja missä itse olen. Polun loppupisteessä  määrään kaiken itse alusta loppuun käyttäen Ylemmän Ainoan voimaa.

Koko polkumme perustuu siihen että saavutamme aina suuremman itsenäisyyden ja omavaraisuuden ja muutumme aina enemmän Ylemmän Ainoan kaltaiseksi.

Asuinpaikka: Ryhmä

Kysymys: Luennon aikana meidän tulee pyrkiä yhteen paikkaan ja yhtenäistyä samaan pisteeseen. Vuosien aikana olen kuitenkin kehittänyt erilaisia mielikuvia henkisestä ilmiöstä. Lukiessani Binasta ja Malkhutista hahmotan ne eri tavalla. Onko mahdollista supistaa ne yhteen pisteeseen?

Vastaus: Niiden pitää todella muuttua yhdeksi ja kokonaiseksi. Itse asiassa bina ja malkhut ovat Luojan ja luomisen ominaisuuksia. Emme tarkalleen tiedä mitä tämä pitää sisällään, mutta siitä huolimatta heidän välinen yhteytensä ja suhteensa viittaa yhtenäistymiseen.

Bina alentaa osan itsestään Malkhutiin, kirjaimet ”ELE” nimestä Elokim. Malkhut kohoaa Binaan, muuttaen nimen MA MIksi. Kuvauksista näistä tapahtumasarjoista Zoharin Pyhässä Kirjassa, havaitsemme sidokset jotka kytkevät nämä toisiinsa.

Vastaavasti meidän tulee kehittää intentiotamme. Yhtenäistymällä ryhmän kanssa. Näen sen paikkana, Binan ominaisuuden polttopisteenä, jossa ”antaminen” (lahjoittaminen) tai Elokim paljastuu. Juuri siellä herätän haluni ja kaipuuni. Juuri siellä haluan yhtenäistyä korjattuna osana Malkhutia.

Toivon että Bina voi auttaa ELEn astioiden (työkalujen) avulla, jotka ovat tarkoituksella alennettuja hoivatakseen minua, ollakseen minulle äidillinen kohtu ja kasvattaakseen minut henkisyyteen. Näin minun tulisi suhtautua Ryhmään.

Ryhmä on järjestelmä jolle on annettu oikeus esitellä Elokim, HaVaYaH minulle. Samassa paikassa saan ravintoa, siellä Valot ja muutos saavuttavat minut.

”Hedelmöitymiseni” ryhmässä riippuu vain siitä miten kykeneväinen olen torjumaan itseni sen edessä. Ylempi Ainoa voi ottaa minkä muodon tahansa, mutta se tapahtuu vain siinä määrin kun ”alempi” kohottaa itsensä torjumisen asteikolla ja muuttuu Hänen kaltaisekseen, käyden läpi hedelmöitymisen vaiheet, ruokinnan ja aikuisuuden.

Tätä haluan kun altistan itseni Ryhmän vaikutukselle, sille paikalle joka ravitsee meitä. Tämän tulisi olla intentioni luennon aikana, että alituisesti haen paikkaani tarinassa Binan ja Malkhutin keskinäisestä suhteesta.

Ne kytkeytyvät toisiinsa Zeir Anpinin välityksellä, HaVaYaHin , armeliaisuuden ominaisuuden, Valon kautta. Tämä on se järjestelmä joka kehittää meitä. Alueemme on Binan alempi osa, Zeir Anpin ja itse Malkhut. Siellä koko elämämme on, sekä aineellinen että henkinen.

Tämä siitä syystä että todellisuus on yksi ja ainoa. Vaikka näemme nyt ainoastaan kuvitteellisen kuvan, se on virhe havainnoimisessamme, kuvitelma joka on heikon ymmärryksen ja aistimuksen aikaansaama. Kun sumu alkaa hälvetä, Korkeampi Maailma käy toteen siellä, Ryhmämme kytköksessä, muiden sielujen kanssa, kytköksessä AHPn kautta, eli Binan (ZATin) alemman osan kautta, Zeir Anpinin ja Malkhutin.

Tästä kabbalan tiede puhuu yhtenään. Ilmaus suhteestamme Luojaan, yhtenäisyydestämme HaVaYaHin ja Elokimin kanssa, joka meidän tulee saavuttaa.

Näin ollen meidän tulee ymmärtää että ZAT de Bina on korjattu Ryhmä jossa löydämme itsemme. Sen enempää emme tule paljastamaan. Havaitsemme ainoastaan minkä asteinen  kykymme yhtenäistyä Binan alemmassa osassa on, tarkoittaen Ryhmää. Se on paikkamme. Antautuessamme sen voimalle, tulemme paljastamaan aidon todellisuutemme, joka vielä on kätketty meiltä utuisen aistimuksen harson taakse.