Category Archives: Yhtäläisyyteni Luojan kanssa

Testi Itsekkyydelle

Kysymys: Mitä on Luojan rakkaus?

Vastaus: Rakkaus on mahdollisuus täydentää toisen vajauksen (Klin tai astian) käyttäen omaa astiaani. Tässä maailmassa rakastamme, koska se tuo meille nautinnon: herkullista ja tuttua ruokaa, ihmisiä, jotka miellyttävät meitä, lapseni, joihin olen luontaisesti kiintynyt. Sitä kutsumme rakkaudeksi.

Henkinen rakkaus ei kuitenkaan ole sitä, että täytän astiani muiden avulla, vaan sitä, että täytän muiden astiat. Tämä on täysin vastakohtaista sille mitä olemme tottuneet ajattelemaan käsitteestä rakkaus. Henkinen maailma on vastakohtainen aineelliselle maailmalle. Jos huolehdin jonkun muun astioista ja haluan täyttää ne tavalla, jolla hän haluaa ne täyttää, silloin se tarkoittaa, että rakastan häntä.

Niin kauan kuin rakastamme toisiamme ja kaikki on hyvin teemme sopimuksen Luojan kanssa ylläpitääksemme suhdetta, vaikka kaikki muuttuisikin johtuen eri ulkoisista syistä. Tapahtui mitä pahtui—haluan pitää saman rakkauden voiman ja kytköksen välillämme.

Kysymys kuuluu miten tämä voidaan tehdä, jos yllätten huomaankin, että Luoja on vastuussa kaikista ikävyyksistäni? Uskollinen ja rakastettu kumppanini lakkaa yllättäen katsomasta minua ja aiheuttaa minulle kaikenlaisia ikäävyyksiä ja ongelmia. Hän pettää minut joka tavalla ja tekee kaiken vastaani ja muuttuu perivihollisekseni. Joten miten voin vallitsevissa olosuhteissa ylläpitää oikeanlaisen asenteen Häntä kohtaan?

Mutta adheesio Luojan kanssa tarkoittaa, että olen käynyt läpi eri tiloja ja olen saavuttanut tilan, jossa en vastaanota Häneltä mitään, vain pimeyden tuntemuksen. Mutta sen yläpuolelle rakennan rakkauden, lahjoittamisen ja kytköksen suhteen, huolimatta ongelmista ja kärsimyksestä, joita hän aiheuttaa itsekkyydelleni. Sellaisessa tapauksessa sitä voidaan kutsa adheesioksi.

Astiat, joissa saavutan adheesion, on oltava rajoitetut ja kätketyt. Niiden yläpuolella on minun särmini (Masakh) ja Palaava Valo ja lahjoittamisen astioissa on adheesio.

Tarpeetonta Kärsimystä

Jotkut ihmiset luulevat että Luojan voi saavuttaa kärsimyksen kautta, kiduttamalla itseään. Luoja ei tarvitse kärsimystämme eikä Hän lähetä niitä meille. Tunnemme ne, koska luotujen luonteen mukaisesti Valo ja halu ovat vastakkaisia toisiinsa nähden. Tämän vastakohtaisuuden paljastuessa henkilön täytyy ymmärtää että tämä tunne on annettu hänelle vain sen vuoksi että henkilö nousisi sen yläpuolelle. Se on vain merkki, jotta tuntisimme vastakohtaisuutemme ja eromme Luojasta.

Meidän tulisi ensinnäkin olla kiitollisia noista merkeistä ja siirtyä pois siitä katkeruudesta niin pian kuin mahdollista. Loppujen lopuksi, halusimme tai emme, tietoisesti tai tiedottomasti syytämme Luojaa, kaikkien näiden tapahtumien lähdettä näiden epämiellyttävien tapahtumien kautta. Näin ollen löydän itseni vastakohtaisena ja erkaantuneena Hänestä. Tätä kutsutaan synniksi.

Meidän tulee pyrkiä kevyempien tunteiden suuntaan, kohti läheisyyttä Luojan kanssa. Henkilön kärsimyksen etsintä tulee ylpeydestä. Hän olettaa olevansa palkittu ja nostettu kärsimyksestä. Tämä juontaa juurensa koko todellisuuden järjestelmän väärinymmärryksestä.

Luojaa kutsutaan hyväksi joka tekee hyvää ja Hän myös toivoo sitä meille. Luotujen tarkoitus on vastaanottaa mielihyvää ja Luoja loi luodut ilahduttaakseen heitä. Jos tunnet joskus jotain epämiellyttävää, sinun tulisi käyttää tätä tunnetta siityäksesi eteen päin ja oikeuttaaksesi Luojan pysymällä ehdottoman hyvässä tilassa.

Emme voi suudella ja rakastaa meitä lyövää keppiä; se on vilpillistä ja tekopyhää. Jos henkilö työskentelee oikealla tavalla, hän kohoaa ympäristön avulla ja uusii arvojensa skaalan, sillä hän arvostaa lahjoitamisen ominaisuutta enemmän ja enemmän joka kerta. Hän käyttää jokaisen hetken; siellä missä on kohoamisen mahdollisuus, hän näkee ettei ole saavuttanut vielä täydellisyyden aistimusta; hän on vangittuna Luojan ehdottoman hyvään lahjoittamiseen. Hän (henkilö) ei rauhoitu hetkeksikään, sillä hänen päämääränsä on antaa mielihyvää Luojalle omista hyvistä ja huonoista aistimuksista huolimatta. Hän edistyy käyttämällä hyviä ja huonoja vaikutelmia löytääkseen mitä muuta voitaisiin parantaa lahjoittamisen saavuttamiseksi.

Joten henkilö jatkaa etenemistä kohoten pimeyden ja epämiellyttävien tunteiden yläpuolelle joka kerta niiden ilmentyessä. Ne  osoittavat henkilön eron ja yhteneväisyyden puuteen Luojaan. Näin ollen henkilö on kiitolinen kaikista näistä löydöksistä; nämä ovat hänessä paljastuneita syntejä, jotka hän voi ylittää ja saavuttaa yhtäläisyyden Luojan kanssa.

Sen jälkeen kaikki paljastunut pahuus muuttuu siunaukseksi, lahjaksi. Henkilö vastaanottaa pimeyden ilolla valmistautuen siihen etukäteen oikeanlaisessa ympäristössä.  Pimeys tulee paljastumaan joka hetki hänen aisteissaa ja mielessään. Hän etsii jotain mitä ei ole vielä korjattu.

Henkilö ei etsi kärsimystä; hän etsii mustia yksityiskohtia todellisuudestaan korjatakseen ne. Hän valmistautui tulemaan korjatuksi etukäteen eikä hän kärsi turhaan, se olisi hölmä.

Tämä on täysin erilainen laskelma kaikesta ihmiselle tässä maailmassa tapahtuvista ilmiöistä. Hän näkee kaiken keinona kohtoa häiriötekijöiden yläpuolelle sulautuaksen Luojaan. Tämä tarkoittaa että henkilö on kiipeämässä Luojan vuorelle. Tällä matkalla hän varoo yhdenkään epämiellyttävän tunteen kestävän liian kauaa ja pyrkii kohoamaan niiden yläpuolelle sen tärkeyden vuoksi. Henkilö aistii tämän nousun merkkinä tai ponnahdulautana, mahdollisuutena oikeuttaa Luoja kohoten tämän tuntee yläpuolelle kohti lahjoittamista. Tämä riippuu määränpään tärkeydestä ja Luojan suuruudesta. Silloin henkilö tulee arvostamaan suuresti keinoja, jotka paljastuivat hänelle vastakkaisella tavalla, negatiivisessa muodossa, antaen henkilölle mahdollisuuden rakentaa itseään.

Painopisteen Säätäminen

Suhtautuminen toveriin, ryhmään tai koko ihmiskuntaan, jonka nyt koemme olevan itsemme ulkopuolella, on oikeastaan​​ sama asia. Tällaista käsitystä todellisuudesta ei asavuteta heti, meidän on jatkuvasti yhdistettävä “Israel (joka kaipaa Yashar-El, suoraan Luojan tykö), Toora ja Luoja” yhdeksi kokonaiseksi.

Henkilön on jatkuvasti työskenneltävä, jotta voi muodostaa todellisen kuvan sisällään. Se on asteittain tasapainoitettu, kaikissa osissaan, kaikki liitokset eri osien välillä, kunnes se paljastuu henkilölle.

Se on kuin näkisi epätarkan kuvan ruudulla, eikä voi erottaa mitään ja on siksi hämmentynyt. Samoin näemme maailman sisäisellä kameralla, joka on täysin epätarkka. Mutta vähitellen kuva säädetään ja muuttuu tarkemmaksi, sen mukaan kuinka lähelle voin tuoda sisäiset määritteet Valon ominaisuuksia.

Korjaus On Ryhmän Keskellä

Baal HaSulam: “Johdanto Kymmenen Sefiran Opintoihin”, Kappale 141: Nyt voit ymmärtää sanojen “Luovu Minusta ja pidä Lakini” tarkoituksen. He tulkitsivat, “Toivon että he olisivat jättäneet minut ja pitäneen Toorani, siinä oleva Valo uudistaa heidät.”

Sinun ja Luojan, Valon välillä on linkki. Se on korruptoitunut vastaanottamisen halusi. Jos korjaat sen, tulet tuntemaan saman lopputuloksen samasta materiaalista Valon, Luojan kanssa, tarkoittaen “tule ja katso” (Bore Hepreaksi). Luoja paljastuu korjatussa halussasi, korjauksen täydellisyyden mukaisesti.

Menetelmä jonka kautta vähitellen korjaat halusi tunteaksesi, ymmärtääksesi ja paljastaaksesi Luojan kutsutaan “Tooraksi”. Sen avulla herätät tietyn, lahjoittamisen voiman, joka on ulkopuolellasi ja korjaa halusi. Tämä voima muuttaa halusi pyyntösi voimakkuuden mukaisesti ja tunnet Valon, Luojan täydellisen tilan.

Tämä on ainoa keino edetä. Jos et pyydä korjausta jä käännyt keksimäsi “Luojan” puoleen, työsi tulee olemaan turhaa sillä se ei vastaa todellisuutta.

Kysymys: Mitä tarkoittaa “Pitää lakini”?

Vastaus: Se tarkoittaa sitä, että kaikki tekosi tulisi olla suunnattu korruptoituneen astiasi korjaamiseen seuraavan periaatteen mukaisesti: “Olen luonut pahuuden ilmentymän, olen luont Tooran mausteeksi sitä varten.”

Jos työskentelet oikealla tavalla korjataksesi halun, se alkaa ottamaan Luoja muodon. Sen jälkeen ryhdyt ymmärtämään, tiedostamaan ja kiinnittymään Luojaan. Sinulla on “materiaalia” joka on ottanut uudenlaisen, rakkauden ja lahjoittamisen muodon. Näin ollen saavutat adheesion Luojan muodon kanssa halusi muodosta.

Kysymys: Jos puhumme pisteen löytämisestä ryhmän keskeltä, mitä tekemistä sillä on tekstin “pidä lakini” kanssa?

Vastaus: Korjaat pahuuden ilmentymäsi ryhmän keskellä. Siellä ja vain siellä löydät Luojan, edistyneet henkisyyden tilasi. Ei ole olemassa mitään muuta paikkaa missä halun paha “aines” voidaan paljastaa. Se tulisi paljastaa vihan vuorena kuten “Siinain vuori”.

Sitoutumalla keskinäiseen takeeseen, allianssiin ja yhteiseen avunantoon, löydämme Uudistavan Valon. Tätä kutsutaan myös “Tooran vastaanottamiseksi”. Vatsaanotamme sen jos tunnemme ettemme pysty korjaamaan yhteyttämme, mutta emme pyri juoksemaan ongelmia karkuun. Silloin vastaanotamme Tooran ja korjaamme eromme-sen jälkeen Luoja paljastuu.

Kysymys:

Uuden Todellisuuden Rakentajat

Kysymys: Jos Luoja paljastuu väillämme eikä jokaisesa henkilössä erikseen, kuinka jokainen voi tuntea tämän yhden voimakentän?

Vastaus: Lahjoittaminen on henkisyyttä.  Lahjoittaminen on jotain joka paljastuu jokaisen henkilön ulkopuolella sisimmän sijaan. Sisällämme voimme tunte vain sen mitä tunnemme nyt: kuvan jota kutsumme täksi maailmaksi.

Sen vuoksi toivon paljastavani jotain materiaalisen olemukseni yläpuolella, jotain sellaista mikä tapahtuu animalistisen kehoni ulkopuolella. Minun täytyy rakentaa uusi, erilainen keho. Tätä kehoa kutsutaan ihmisten väliseksi yhdistymiseksi. Koska myös he ovat luotu animalistisista kehoista, rakennamme uuden kehon, joka kohoaa välillemme tuntien siellä kehon ulkopuolisen todellisuuden. Tuota todellisuutta kutsutaan henkisyydeksi tai korkeammaksi todellisuudeksi, koska se sisältää kaikki voimat ja ominaisuudet, luomisen ohjelman ja sen päämäärän. Kaikki sijaitsee siellä, välillämme. Se kenttä, ylempi voima kontrolloi meitä. Sitä kutsutaan Valoksi, Luojaksi, Elokim:ksi ja monilla muilla nimillä.

Näin ollen meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin rakentaa välillemme yhtenäisyys. Pyrkiessämme kohti tätä yhtenäisyyttä, jopa egoistisesti, herätämme siinä jonkin vaikutuksen meitä kohtaan ja ryhdymme aistimaan sen Lo Lishma:ksi kutsutulla tasolla. Se alkaa vaikuttamaan meihin enemmän ja enemmän ja ryhdymme tuntemaan sen ensimmäisellä henkisyyden asteella ja sen jälkeen aina intensiivisemmin. Yhdistymisemme voima määrittelee Korjaavan Valon vahvuuden, lahjoittamisen paljastumisen aistimuksen. Tämä kaikki on paljastettu välillämme.

Tällainen on työmme. Meidän täytyy vain pyrkiä jatkuvasti kuvittelemaan tämä tila aina aidommalla ja todellisemmalla tavalla, rinnastaen sen kaikkeen mitä tiedämme tieteestä, psykologiasta ja suhteista välillämme. Sen jälkeen näet kuinka todellinen se on. Yhtäkkiä kaikki yhtenäistyy.

Kaikki Tulee Luojalta

Oikeanlaisen vuorovaikutuksen seurauksena ryhmässä, henkilö kokee yhä enemmän olevansa suuri synnintekijä ja egoisti, että hän vihaa muita ja että hänellä on kaikenlaisia kielteisiä haluja ja ajatuksia, juonitteluja jne.

Hän paljastaa tämän itsessään siinä määrin, että hän alkaa anoa Luojalta korjausta. Hän alkaa oivaltaa, että vain Luoja voi hänet korjata, sillä hän kokee, että kaikki tulee Luojalta, eikä toista lähdettä voi olla, jonka tulosta se olisi, jopa itse luonteeltaan.

Hän paljastaa Luojan vastakohtaisessa muodossa, kuin jonkin pahan luoja. Mutta samalla hän oivaltaa, että Luoja on luonut pahuuden hänessä tarkoituksella, pakottaakseen henkilön kääntymään Hänen puoleensa ja silloin Luoja korjaa hänet.

Miksi oli välttämätöntä mennä tätä tietä – luoda pahuus, jotta henkilö vähitellen paljastaa sen itsessään ja kääntyy Luojan puoleen anoen korjausta?

Opettajan Tehtävä

Kysymys: Miltä edessäsi oleva tavoite sinusta tuntuu?

Vastaus: Tavoitteeni on tehdä sellainen ryhmä joka selkeästi seuraa suoraa linjaa kohti kiinnittymistä, adheesiota Luojan kanssa ja joka johtaa massoja vetäen mukaan enemmä ja enemmän ihmisiä.

Tämä prosessi tapahtuu kun ryhmä käy alussa läpi useita kriittisiä asteita, kuten lapsi jonka täytyy kasvaa, saavuttaa nuoruus joutumatta eksyksiin ja joka kykenee auttamaan itseään: pukeutumaan, laittamaan kengät jalkaansa, löytämään työn ja asettumaan aloilleen elämässä.

Tämä on se tila jossa ryhmän tulisi sijaita henkisessä maailmassa. Sen tulisi edistyä itsenäisesti, tietäen että tämä liike(suunta) on alhaalta ylös päin, jonka se takaa tekemällä levitystyötä ihmisten keskuudessa.

Käännetty Jälki

Kysymys: Jos alan huomata, että olen Faaraon orja ja ajan mukaan muutun Luojan orjaksi, missä silloin on ”Minäni”?

Vastaus: Sinun pitää vielä löytää ”Minäsi”. Emme vielä ole ihmisiä, sanomme vain, että oletettavasti olemme jo olemassa. Sydämen piste on ihmisen alku minussa; se on siemennesteen pisara, josta tulen kasvamaan. Ja minun pitää vielä löytää ”Minäni”.

Toistaiseksi en ole ”mitään”: En ole olemassa. (Kun vaihdat kahden viimeisen kirjaimen järjestystä sanassa ”Minä” – ”Ani” saat ”ei mitään” – ”Ain” ja luotua kutsutaan ”luotu ei mistään” ”Yesh Mi Ein” (olemassaolo puuttumisesta). Tätä Luojan muotoa, joka paljastuu minussa siinä määrin kun valmistelen aineistoni omaksumaan tämän muodon Luojasta, tullaan kutsumaan ”Minäksi” (Ani). Toisin sanoen Luojan jälki minussa tulee olemaan ”Minäni” ja kaikki muu jää ”ei miksikään”.

Tämä siitä syystä, että halu ei ole minun, se tulee Häneltä, Hän suorittaa kaikki teot. Minä en ole olemassa yksilönä, joka tekee päätöksiä. Jos valmistelen aineiston havainnoidakseni Hänen ominaisuutensa, jotka Hän jättää jälkinä minuun, aineistooni, silloin tulen olemaan Hänen jälkensä. Tätä muotoa kutsutaan sieluksi.

Luojan muoto, jälki halussani, sitä kutsutaan sieluksi ja sitä minä olen.

Hyvitys Tulevaisuutta Varten

Kysymys: Onko konventiossa saavuttamamme taso tuo hyvitys, johon meidän tulisi pyrkiä, vai onko se seurausta edellisistä pyrkimyksistämme?

Vastaus: On heitä, jotka saivat sen maksuna ja on heitä, jotka saivat sen käsirahana. Kaikilla on jossain määrin molemmat näkökulmat. Paljon siitä, mitä olemme saaneet on täyttääksemme tästä eteenpäin, kuten käsiraha. Saimme mahdollisuuden tuntea jotakin yhtenäisyydessä, yhteydessä. Saimme Taivaasta erilaisia, erityisiä asioita tarkoituksella, ja kiitos niiden tunsimme uusia ilmiöitä keskinäisessä yhteydessämme. Meidän pitäisi ymmärtää, että tämä on todellinen lahja. Nyt meidän täytyy käsitellä tämä lahja sisäisesti ja täyttää se.

Henkilökohtaisesti näen sen hyvityksenä tulevaisuudelle, joka pitäisi täyttää heti. En aliarvioi suorituksiamme, vaan tasomme mukaan jossa olimme, emme ansainneet sitä. Saimme tämän hyvityksen, koska teimme työtä, mutta emme saaneet sitä maksuna, vaan käsirahana, jonka kanssa pitäisi nyt toimia.

Reitti Itsensä Saavuttamiseen

Zohar, luku ”Yitro (Jethro)”, aihe 199: Hänen otsansa on iso, mutta ei kovin, siinä on viisi juovaa – kolme jotka ulottuvat yhdeltä puolelta otsaa toiselle puolelle ja kaksi jotka eivät ulotu. Hän on hyökkäävä, erityisesti kotonaan, hänen toimintansa on ripeää, hän vaikuttaa kelvolta, mutta ei ole sitä. Hän ylistää itseään asioista joita hänessä ei ole…. Hän on lempeä puheissaan, mutta ei sen enempää, työntää itsensä paikkoihin joihin ei kuulu ja liittoutuessa hänen kanssaan pitää varoa hänen ahneuttaan, mutta menestyminen on taattua.

Zohar kertoo meille miten monimutkaisia olemme sisimmässämme. Aina kun paljastamme sisässämme uusia ominaisuuksia, jotka voivat olla kelvollisia tai kelvottomia ja jotka toistuvasti tulevat korvaamaan toisensa, meidän tulee käyttää niitä havaitaksemme kaikki mahdollisuutemme toteuttaa itsemme senhetkisessä tilassa, löytääksemme kaikki heikkoutemme ja rajoituksemme. Tällä tavalla, kerta toisensa jälkeen henkilö saavuttaa itsensä yhä paremmin, tarkoittaen että hän saavuttaa Luojan, niin kuin on kirjoitettu, ”Tulen Tuntemaan Sinut Tekojesi Perusteella”.

Kun kaikki on sanottu ja tehty, ainoa reittimme on itsemme saavuttamisen reitti, itsemme saavuttaminen. Perimmiltään kabbalan tiede kokonaisuudessaan selittää henkilölle kuka hän on – Luojan teot. Siitä syystä et tarvitse mitään muuta: Siinä määrin kun ymmärrät miten Luoja sinut loi, mitä hän sinussa loi, miksi ja missä muodossa, siinä määrin tulet saavuttamaan Hänet.

Siitä syystä, lukiessa tuntomerkkejä ihmisen kuvasta, meidän tulee ymmärtää ettei yksikään niistä tule pyyhkiintymään pois. Jokainen niistä täydentää toisiaan ominaisuuksiensa kautta, jotka ovat samankaltaisia tai vastakohtaisia Valolle ja lopuksi ne saavuttavat Luojan kuvan.

Lisäksi meidän tulee ymmärtää että tässä puhutaan henkilöstä joka edistyy henkisyydessä ja näin hän näkee itsensä tässä hetkessä, myönteisissä ja kielteisissä ominiasuuksissaan suhteessa Valoon, Luojaan. Mutta henkilö itse tuomitsee itsensä ja havaitsee itse nämä ominaisuudet. Toinen henkilö näkisi ne toisella tavalla, sillä ”jokainen henkilö tuomitsee siinä määrin kuin hän itse on viallinen”.

Jos määrätty kuva ilmaantuu hänen eteensä nyt, se vain näyttää siltä, mutta ei ole itsestään olemassa todellisuudessa. Ainoa kuva joka on olemassa itsestään on Luojan kuva. Mutta nämä kuvat heijastuvat henkilön sisällä sisäisten ominaisuuksien mukaan.