Category Archives: Yhtäläisyyteni Luojan kanssa

125 Paljastumisen Astetta

Kysymys: Jokainen meistä on tehnyt jo oman ponnistuksensa ja jos vain yhdistymme pientä yhteistä iskua varten, teemme läpimurron. Mitä tuo yhteinen isku tarkoittaa? Pitääkö minun selkeyttää koko ryhmän tila henkilökohtaisen tilani sijaan?

Vastaus: Isku ei ole henkinen täsmennys, vaan sydämemme pyrkimys liittää toinen toisiimme. Yhdistyäksemme ja omistautuaksemme yhteiskunnalle, jotta vetäisimme Uudistavaa Valoa ystäville; tämän jokaisen yksilön tulisi tehdä kaikille.

Olemme kriittisessä ympyrässä ja jos jokainen kumoaa itsensä ja lisää halunsa tuohon ympyrään, voimme silloin rakentaa tietyn yleisen tason yleisen lahjoittamisen alueen sen sisällä. Jokaisen täytyy kumota itsensä, rajoittaa itsensä ensimmäisen rajoituksen (Tzimtzum Aleph-TA), Massachin (sermi) kautta ja pyrkiä olemaan antamisen tilassa.

Näin ollen osoittautuu, että rakennamme välillemme yhtä yhteistä sydäntä ja mieltä, joka on samankaltainen Luojan kanssa. Lahjoittamisen voima, Valo ilmenee voimien samankaltaisuuden mukaisesti. Tätä yhteistä aluetta, joka on täynnä Valoa kutsutaan yleiseksi sieluksi, sillä Valoa joka täyttää astian kutstaan Luojan paljastumiseksi.

Tämä malli jatkuu koko matkan. Egollani on 125 astetta: 1:stä aina 125:n saakka: löydän ne yksitellen, rajoitan jokaisen niistä ensimmäisen rajoituksen tasolla, sitten Masach:ssa, pienuuden tilassa, sitten suuruden tilassa jolloin olen liittyneenä kaikkiin. Työmme on tämä.

Näin ollen, kohoamalla egoni yläpuolelle, rakennan kohoamisen 125 astetta, sisäänpääsyn yhteiseen sydämeen, kaikkiin. Silloin siitä tulee minulle Ein Sof:in (ikuisuuden) maailma joka on täynnä Ein Sof:n Valoa. Mistä löydän sen? Yhteydestä kaikkiin ystäviin johon koko ihmiskunta myöhemmin liittyy. Takanamme on useita miljoonia ihmisiä, jotka liittyvät meihin ja  yhdistyvät kanssamme ja ovat liittyneinä yleiseen yhteiseen voimaan jonka me olemme luoneet.

Positiivisen Ja Negatiivisen Välissä

Kysymys: Luodussa on kaksi voimaa: plus ja miinus, vastaanottamisen ja lahjoittamisen voimat, mies- ja naispuoliset voimat. Ehkä yhteys mies -ja naispuolisten voimien välillä puuttuu jotta “Yhdeksi” kutsuttu voima löytyisi? Jos tämä pitää paikkansa, kuinka voimme yhdistyä?

Vastaus: Voimme tehdä sen vain sisältämällä Luojan siihen, ei ole muuta vaihtoehtoa! Hän voi luoda harmonian positiivisen ja negatiivisen välille. On sanottu, “mies ja nainen, Schehina (jumalallisuus) on heidän välissään”. Mies ja nainen, plus ja miinus, nämä kaksi voimaa eivät koskaan tule yhdistymään ilman Luojan paljastumista.

Luonnossa plussan ja miinuksen välillä täytyy aina olla resistanssi, vastus, jonka kautta heidän välinen yhteinen energia tulee merkittäväksi, Luoja esittää tuon roolin. Ensin Hän paljastaa itsesnä egon muodossa, positiivisen ja negatiivisen välisenä resistanssina, sitten Hän yhdistää kaikki yhdeksi yhteen järjestelmään. Hänen paljastumisensa tulee esiin ja ryhdymme tuntemaan Hänet.

Emme voi suoranaisesti tuntea Häntä, vaan tunnemme Hänet haluissamme, astioissamme, vastuksessamme, jonka luomme positiivisen ja negatiivisen välille.

Oletetaan että tämä on vastuksemme, plus ja miinus, egomme. Jos sen läpi kulkee virta, tarkoittaen sitä että yhdistymme egostamme huolimatta, ryhdymme silloin tuntemaan Luojan resistanssimme (R) yläpuolella.

Luoja on egomme vastakohta, sillä hän loi pimeyden Valosta. Näin ollen löydämme Luojan tämän “instrumentin” yläpuolella. Tämä “instrumenttimme” on Masach (sermi).

Kaikkien Maanpakojen Alkulähde

Kysymys: Kun puhumme pääsiäisestä, miksi sanomme: “Muista Maanpako Egypistä”? Oli kuitenkin muitakin – Babylonian, Kreikan ja Rooman – mutta meitä muistutetaan vain Egyptin maanpaosta. Mikä on sen tarkoitus?

Vastaus: Egyptin maanpako on kaikkien maanpakojen juuri. Kaikki muut maanpaot ovat ikään kuin liimattuja sen päälle. Se maanpako on kaikkein vaiken ja keskeisin. Henkilö nousee egonsa yläpuolelle ja ymmärtää ensimmäsitä kertaa, mikä on henkisyyden maailma ja tuntee ensimmäsitä kertaa miltä lahjoittamisen ominaisuus tuntuu vastaanottamisen sijaan. Vastaanottamisen, jonka kanssa olemme syntyneet ja jossa olemme.

Aistimme maailman sellaisten aistien läpi, jotka haluavat jatkuvasti nautintoa ja hyötyä kaikesta. Aistielinten vallankumousta, sitä kun ryhdyn “poistumaan itsestäni”, tunnistamaan itseni maailman kanssa, kun ryhdyn tuntemaan itseni ruumiini ulkopuolella siten että sydämeni pysyy siellä, kutsutaan Egyptin maanpaoksi. Kaikki muut maanpaot tapahtuvat ulkopuolellani.

Iankaikkinen Sapatti

Kysymys: Mikä on “iankaikkinen sapatti”, josta on sanottu, että kaikki tulee olemaan seitsemäntenä päivänä?

Vastaus: “Iankaikkinen sapatti” edustaa täydellistä Luojan ja luodun olemuksen adheesiota. Tämä on täydellisen korjauksen tuntemus.

“Iankaikkinen lepo” tarkoittaa, että sinulla ei ole mitään taisteltavaa, mutta sinulla on paljon töitä alituisessa myönteisessä Luojan haikailussa. Tämä haikailu ei ole tulosta puutteesta, vaan johtuu suuremman täydellisyyden ilmestyksestä.

Meillä ei ole aavistustakaan siitä, miten tämä on mahdollista. Miten voimme edistyä käyttämättä vasenta jalkaa ollenkaan? Aivan kuin keskijalka ilmestyisi ja edistyt Luojan ilmestyksessä.

Tarkoittaen, että kävelet kohti Häntä, ei siksi, että korjaat itsesi ja liikut kohti Häntä, vaan siksi, että Hän paljastuu aina enemmän ja sinä sisällyt Häneen yhä enemmän. Tämä on järjestelmä.

Valon Lämpöinen Syleily

Kysymys: Tapahtuuko havahtuminen Ylhäältä koko ajan ja mikä on oikea reaktio meidän osaltamme?

Vastaus: Ei ole kyse vain havahtumisesta Ylhäältä, vaan oikeastaan koko  olemassaolomme on mahdollista kiitos ylemmän Valon, joka jatkuvasti ylläpitää meitä, kuten magneetti, joka pitää rautapalaa ilmassa ja suorittaa meille kaikenlaisia toimenpiteitä.

Ei ole epäilystäkään siitä, luomakunnan materia ei voisi olla olemassa, se ei muuttuisi, eikä aistisi itseään ilman ylempää Valoa. Valo tekee kaiken.

Oikea reaktio meidän osaltamme on yrittää kasvattaa herkkyyttämme ja hienostunutta ymmärrystämme siitä mitä ylempi voima tekee kanssamme, yrittää ymmärtää, miten meidän tulisi reagoida ollaksemme täsmälleen kuten se ja kiinnittyä sen ominaisuuksiin, sen muutoksiin, joita se aikaansaa ja sen vaikutukseen meihin.

Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisessa pullistumassa tai kolossa, jonka Luoja tekee minuun, liityn Hänen toimintaansa ja pukeudun siihen, kuten Nukvan halu miespuolisen halun päällä. Ilmenee, että teemme jatkuvasti yhteistyötä yleisessä toiminnassa, kuten liikekumppanit. Siten minun tulisi toimia läpi elämäni ja sitten saavutan eheyden tilan, jota kutsutaan adheesioksi.

Askel Toisensa Jälkeen

Rikkoutuminen oli välttämätön, koska ilman sitä roikkuisimme vain samassa tilassa, itsekkyyden ja pyhyyden välillä, ei siellä, eikä täällä. Kun henkilö on sidottu yhteen tilaan, silloin hän ei voi muuttaa mitään. Kävelläkseen, henkilön on liikutettava jalkoja niin, että yksi on kaukana toisesta, on oltava ero kahden tilan välillä. Siinä tapauksessa siirrymme tilasta, jonka koemme epämiellyttäväksi ja huonoksi, parempaan tilaan.

Toisin sanoen, siirryn jatkuvasti huonosta tilasta hyvään tilaan. Se muistuttaa kävelyä: jalka, joka oli ensin edessä on nyt takana, kun laitan toisen jalan eteen astuakseni askeleen eteenpäin. Ja sitten otan vielä yhden askeleen ja vielä toisen, vaihdellen jalkoja, aina jättäen taakse sen, joka oli edessä.

En aseta toista jalkaa ensimmäisen viereen lisäten samaan tilaan, vaan laitan sen aina eteenpäin. Sama sääntö pätee henkisessä maailmassa. Negatiivinen, joka minulla oli, sen muutan plussaksi ja siksi lasku aina edeltää nousua.

Minulla on aina kolme tilaa: keskimmäinen, edellinen ja tuleva.

Periaate Joka Vastaa Kaikkiin Kysymyksiin

Meidän pitää koko ajan keskittyä tosiasiaan “Ei ole ketään muuta paitsi hän”—vain tähän aiheeseen, sillä sen lisäksi ei ole muuta. Kaikki muut aiheet tarvitaan tukemaan sitä tunnistamaan eri henkilökohtaiset tilat.

Sen lisäksi paneudun tähän aiheeseen, koska Luoja tuottaa kaikki tunteeni minussa. Nyt Hän puhuu minulle opettajani kautta, joka on Hänen kanavansa, ei sen enempää. Kaikki ympärilläni on Luojan ilmentyminen minussa; minä itse olen Hänen derivaattinsa ja minun on reagoitava sillä mitä tapahtuu suhteessa tähän.

Mitä paremmin henkilö ymmärtää ja tietää asian ainutlaatuisuuden, kytkeytymättä pois tovereista, maailmasta tai mistään, sitä enemmän hän haluaa yrittää tuntea sen todellisuudessa.

Tämä on ainoa luonnon voima joka ilmenee meille tällä tavalla. Päivittäin paljastamme enenevissä määrin sen yhtenäisyyden, yhteyden. Luonto on yhtenäinen, eikä meidän pitäisi sotkeutua siihen. Meidän piää päinvastoin sopeutua siihen. Siksi kabbala sanoo, että meidän on toimittava ulkoisessa maailmassa: varustaa jokainen normaalilla, kohtuullisella kulutuksella, yleensäkin välittää siitä. Kaikki muu on yhtenisyyteen hakeutumista ja yhtenäisyyden kautta Ykseyteen.

Näin ollen, kaikki muutokset, jotka haluaisit nähdä voit vain saavuttaa Luojan ainutlaatuisuuden aiheen kautta. Se määrittää kaiken: miksi meidän pitäisi yhtenäistyä, miksi meidän tulisi reagoida johonkin tietyllä tavalla, eikä toisella jne. Saavut aina oikeaan vastaukseen sen kautta.

 

Pääasia On Yhtenäisyyteen Pyrkiminen

Kysymys: Mikä on oikea tapa toimia seminaarien aikana?

Vastaus: Henkilön pitäisi toimia Rabashin kirjoitusten mukaan ryhmän kokoontumisten suhteen: Henkilön pitää madaltaa itsensä ryhmälle ja kuvitella itsensä kokonaan korjattujen ihmisten kokouksessa, jotka eivät ehkä hänestä siltä näytä, sillä näen heidät itsekkään suodattimeni läpi erheellisinä siinä määrin kun itse olen rappeutunut.

Minun pitää aktiivisesti osallistua keskusteluun vaikka minulla ei ole mitään sanottavaa. He ymmärtävät ja tukevat minua.

Pääasia on tavoitella sitä, että sielu muuttuu yhdeksi ja kokonaiseksi, ryhmän keskiöön, unohtamatta, että nämä “kymmenen” maailmassa, yhdessä kanssamme, ovat kaikki yhtenäistyneinä henkisessä kehossa ja hakevat ensimmäisen samankaltaisuuden saavuttamista Valon kanssa, saman ominaisuuden, keskinäisen lahjoittamisen saavuttamista.

Heti kun saavutamme sen tason, aistimme täyttymyksen Valolta, keskinäiseltä lahjoittamiselta ja kytkökseltä—olemme syntyneet henkiseksi kappaleeksi.

Onnea!

Yksi On Kaikki

Kysymys: Mitä käsite “Yhdestä” tarkoittaa?

Vastaus: “Yksi” tarkoittaa, että on olemassa yksi muoto, joka hallinnoi ja kytkee kaikki yhteen, yhtenäistää ja ylistää, kaikki sisäisten ominaisuuksien äärettömän määrän perusteella, jotka ovat toistensa vastapuolia jokaisella mahdollisella tavalla.

Sellaista kytköstä kutsutaan “Yhdeksi”. Se osoittaa henkilökohtaisten osien äärettömän määrän, jotka sisältyvät Häneen, niiden kytkösten muodon ja jokaisen ainutlaatuisuuden Hänessä. Kaikki nämä sisältyvät Yhden mielikuvaan.

Yksi sisältää koko todellisuuden: Kun Hän oli yksi kokonainen, mutta jakautui sitten moneksi osaksi ja kävi läpi kaikki korjaukset. Kaikki mikä saavutettiin näiden korjausten aikana, kaikkia niitä kutsutaan Yhdeksi. Se tarkoittaa, että Hän sisällyttää absoluuttisesti kaikki Itseensä. Hän ei ole pelkästään Yksi, vaan mieluummin Hän on Yksi siksi, että kaikki on sisällytetty Häneen.

Rakkauden Harjoittaminen

Oikeanlaisten keskinäisten suhteiden luominen ryhmässä on tärkein asia, jonka meidän pitää toteuttaa, koska kabbalan viisaus on hyvin käytännöllinen viisaus. Voimme käyttää muita viisauksia, jopa ymmärtämättä niitä. Esimerkiksi istun autossa ja minulle on näytetty mitä ympärilläni on, mitä painikkeita pitää painaa ja sitten voin lähteä liikkeelle. Tämä on se mitä oikeasti tapahtuu kaikessa mitä teemme. Riittää, että tiedämme muutaman asian ja kykenemme käyttämään eri tieteellisiä kehitelmiä. Joskus tarvitsemme vain muutaman perustiedon: Esimerkiksi saapua ja istua alas ja juna tai bussi vie perille, vaikka sinulla ei ole aavistustakaan siitä miten se tehdään. Siirryn vain paikasta toiseen, syön, juon ja osallistun erilaisiin tapahtumiin tuntematta teknisiä taustoja, olen kuin vastasyntynyt vauva aikuisten sylissä tai rattaissa.

Henkisyydessä asiat kuitenkin ovat toisin. Siellä voin käyttää tiettyjä asioita vain jos tiedän ja ymmärrän ne. En voi kontrolloida asioita, joita en ole saavuttanut, enkä paljastanut. En voi vain istua jossakin “henkisessä ajoneuvossa”, joka kuljettaa minut jonnekin. Ei, minun on tiedettävä kuka olen, mikä tämä “ajoneuvo” on, miten se liikkuu, miten sitä käytetään, mistä ja minne minun pitäisi sen avulla siirtyä, mikä on paikka, josta aloitin ja millainen on luonteeltaan lopullinen määränpääni, jne. Minun on tiedettävä, mitä on tekeillä ja hallita tilannetta, eikä vain “painaa painikkeita”. Vain jos voin todellakin toteuttaa tämän täysin, hallita kaikkea, silloin voin suorittaa tietyn henkisen toiminnon. Muuten en yksinkertaisesti ole olemassa henkisyyden maailmassa.

Siksi meidän on heti kysyttävä itseltämme: Mikä tarkoittaa, löytämisen mahdollistaminen, henkisen todellisuuden tunteminen ja ymmärtäminen ja sen hallitsemisen oppiminen? Kabbalistit selittävät, että kaikki maailmassa on valmisteltu sitä varten. Se on täysin valmis vain tätä tehtävää varten, jotta täältä voin oppia  työskentelemään henkisen maailman kanssa, elämään siinä ja täysin hallitsemaan sitä.

Tästä maailmasta opin ylemmästä maailmasta. Tärkein työkalu tässä on harjoittaa rakkautta. Voimme kutsua sitä kytköksen harjoittamiseksi, myönnytykseksi, mutta kokonaisuudessaan on kyse rakkaudesta.

Miksi? Koska siitähän kaikenkakkiaan on kyse. Nyt rakastan itseäni, haluani vastaanottaa. Nautin täyttämällä ja tyydyttämällä sen. Tällaiseksi Luoja teki minut, Hän liitti yhteen täyttämisen ja nautinnon. Lämimmäisenrakkaus tarkoittaa, että en ime itseeni nautintoa, vaan mieluummin tunnen sen Hänessä ja siten nautin. Näin myös äiti nauttii jokaisesta lusikallisesta, jonka hän voi pistää vauvansa suuhun …