Category Archives: Vapaa tahto

Lahja Ihmiskunnalle

Kabbalan tiede on erikoislaatuinen, sillä se suo meille mahdollisuuden paljastaa kuinka kontrolloida luonnon kahta voimaa: vastaanottamisen ja lahjoittamisen voimia. Koko luonto on muodostunut näistä voimista. Näemme ne kaikkialla: plus ja miinus, lahjoittaminen ja vastaanottaminen. Niiden yhdistelmä muodostaa elämämme perusominaisuuden.

Liikkumattomalla tasolla ne muodostavat atomeja ja molekyylejä, dipoleita, kiteisiä kuviota jne. Vegetatiivisella tasolla positiivisen ja negatiivisen yhdistelmä tuottaa elämää: plus tuottaa hyödyllisiä asiota kun taas miinus tuottaa jätettä, nämä mahdollistavat kehon elämän ja kehittymisen. Elollisella tasolla plus ja miinus kasvavat vielä suuremmiksi ja niiden yhteys ei pelkästään tarjoa hyödyllisiä asioita ja tuota huonoja, vaan se tuo myös liikeen, lisääntymisen ja yksittäisen eläimen individuaalin elämän. Jo tämä on kahden vaikutuksen erityinen summa.

Kuinka ristiriitaista se voikaan olla, inhimillisellä tasiolla vain toinen näistä voimista on toiminut tähän päivään saakka. Tuloksena on se, että mitä tahansa mielihyvää saamme, se hiipuu välittömästi. Tämä on siksi, koska halumme on egoistinen eikä meillä ollut mitään mahdollisuutta vastustaa sitä, lisätä toista voimaa sitä vastaan jotta voisimme poistaa haitalliset asiat haluistamme ja ajatuksistamme, sydämistämme ja mielistämme jotka kuuluvat inhimilliselle tasolle.

Nyt kuitenkin toinen voima on paljastettu meissä- sydämen piste, joka on egoisimin vastakohta. Sen avulla voimme muovata itsemme, päättää mitkä halut ja ajatukset tuoda itseemme ja mitkä jättää ulkopuolelle. Lopputuloksena voimme kerätä tuhansista ajatuksista ja haluista uuden rakenteen ja rakentaa itseemme erityisen tason, jota kutsutaan “ihmiseksi” (Adam) tai “sieluksi”. Se koostuu kymmenestä Sefirasta ja sitä on myös kutsuttu “Partzufiksi“-henkisyyden rakenteeksi.

Muodostamme tämän sisällämme sen ansiosta, että nämä kaksi voimaa ovat vihdoin alkaneet kehittymään meissä. Satojen tuhansien vuosien ajan vain yksi voima operoi meissä inhimillisellä asteella. Olimme jatkuvasti aktivoituina näistä meissä heräävistä haluista. Elimme näin.

Mutta nyt olemme yhdessä useiden miljoonien maailman ihmisten kanssa vastaanottaneet todellisen lahjan ylhäältä-vastaanottamisen halun lisäksi lahjoittamisen halun. Olemme nyt muodostamassa uutta olentoa sisällämme. Meidän täytyy rakentaa sisällämme oleva ihminen itse. Tämä on ihmisen olemassaolon koko tarkoitus tässä maailmassa. Miksi hän muuten olisi olemassa täällä? Mitä hän mahdollisesti voi tehdä täällä?

Kehitymme tänään yhdessä koko ihmiskunnan kanssa. Olemme ensimmäisiä, mutta muut tulevat perässämme. Päivästä toiseen ihmiset heräävät ja liittyvät tähän prosessiin rakentaa ihminen jokaisen meidän sisälle. Sinä ja minä opettelemme kuinka tulla ihmiseksi maailman todellisessa tarkoituksessa.

Rakkaudesta Ei Voi Tulla Tapaa

Kysymys: Muuttuuko tovereista välittäminen koskaan minun luonteenlaadukseni?

Vastaus: Vastaus on ei. Vain minua hallitseva itsekkyys (ego) on luonteenlaatuni. Kaikki tulevat tilat sijaitsevat sen yläpuolella ja ne voidaan vain saavuttaa yhtäjaksoisen ponnistuksen ansiosta.

Siirtyminen henkisyyteen on sama kun leijuisit maan yläpuolella tässä maailmassa. Et voi ripustaa itseäsi ilmaan, vaan se vaatii voimaa joka pitää sinua siellä maan vetovoimasta riippumatta. Maan vetovoima on kuin sinun itsekkyytesi joka aina vetää sinua alaspäin. Tästä syystä tipun heti maahan kun unohdan päämäärän.

Toivon yhtenäistyväni muiden kanssa, mutta ennen sitä minun tulee pyrkiä yhtäjaksoiseen ponnistukseen voidakseni ”riippua ilmassa” pyrkimyksessäni yhtenäistyä. Oikoteitä ei ole, heti kun unohdan, putoan.

Siitä syystä toisista välittämisestä ei voi tulla tapaa tai luonteenlaatua. Tästä meidän tulisikin olla kiitollisia, sillä näin oivallamme ”vapaan tahtomme” jokaisella seuraavalla hetkellä.

Jos tapa olisi se joka saa minut liikkeelle, olisin ”enkeli”. Enkeli tottelee luonteenlaatuaan, lahjoittamisen luonnettaan. Se roikkuu ilmassa koska se on ”ilmaakin kevyempi” eikä ole egoistisen aineellisen vetovoiman hallitsema. Mutta ihminen on.

Kaikki Riippuu Oikeanlaisesta Valmistautumisesta

Henkinen teko on täysin riippuvainen valmistautumisesta. Tämä siksi että teko itsessään on ennalta määrätty ja sen on tapahduttava. Mikään ei voi muuttua koko luomisen  ohjelmassa alusta loppuun. Kaikki nämä vaiheet ovat jo ehdottomasti määriteltyjä.

Ihminen voi sekaantua johinkin osiin ohjelmaa, mutta vain muuttaakseen sen vauhtia. On kuitenkin olemassa osa jossa hän voi muuttaa ohjelman luonteenlaatua joka purkaantuu hänen sisässään, eli päättääkseen miten hän tulee kokemaan kehityksensä.

Tämän osan kautta hän vakiinnuttaa itsenäisyytensä ja saa tilaisuuden ilmaista itseään. Näin hän kohoaa itsenäisenä yksilönä jolla on voimaa, joka on yhtenäinen ja joka ymmärtää ja saavuttaa koko luomisen ohjelman, joka oli tarkoitettu vain tätä päämäärää varten.

Näinollen valmistautuminen tulevaa koitosta varten muuttaa luonteenlaatuaan alusta aivan loppuun asti. Kaikki riippuu valmistautumisesta, tästä syystä liitämme siihen niin paljon tärkeyttä.

Odotellessa konventiota joka järjestetään New Jerseyssä, aikana joka on niin erikoinen koko maailmalle, on erityisen tärkeää että valmistautumisemme on oikeanlaista ja myöhemmin hyviä tuloksia tuova yhtenäistymisessämme conventiossa.

Levitkööt voimakkaat aallot ulospäin tästä paikasta lähellä New Yorkkia, Keski-Amerikassa, aivan kuin hyväntahtoinen hyökyaalto joka huuhtelee maailman rakkaudella ja lahjoittamisen voimalla. Tuoden ihmisille ymmärrystä siitä miten heidän tulisi suhtautua toisiinsa uutta maailmaa odotellessa ja muutoksia läpikäydessä luonnon ohjelman mukaan.

Tämä tulee auttamaan maailmaa käymään läpi nämä muutokset lempeästi, nopeasti ja hyvällä tavalla, valmistautumalla niihin ja oivaltamalla mitä tapahtuu sen siasta että eläinten lailla tullaan piestyksi ja historian ruoskan avulla pakotetuksi liikkumaan eteenpäin ymmärtämättä mitä tulisi tehdä.

Siitä syystä kaikki riippuu valmistautumisestamme ennen konventiota jotta sen nojalla valmistelemme maailmaa muutoksiin joita sen tulee käydä läpi joka tapauksesa. Valmistautumalla niihin perusteellisesti, maailma tulee hyväksymään ne oikealla tavalla ja huomaamaan että ne ovat heidän edukseen.

Seuraavan 10 päivän aikana, viimeisinä tunteina ennen konventiota, meidän tullee tehdä suuri työ. Meidän tulee nähdä jokainen hetki valmistautumisena erittäin tärkeään tapahtumaan ja havaita miten haluamme käydä läpi näitä hetkiä saavuttaaksemme toivotun tuloksen itsellemme ja koko maailmalle.

Ainutlaatinen Tekijänoikeusmerkki

Näemme että kasvatuskeskustelut ympäri maailmaa jättävät meidät avuttomiksi. Kukaan ei tiedä mitä asialle pitäisi tehdä. Siksi meidän tulee vahvistua ja painottaa tätä aihetta, korostaen sen tärkeyttä meidän silmissämme, näyttäen että meillä on asema ja ymmärrys, menetelmä joka tulee Luonnosta itsestään.

Toisaalta voimme todistaa että kaikki periaatteemme tulevat Luonnosta. Mutta rakennamme kuitenkin tarkoituksella tämän perustuksen, toivoen että jokainen yksilö ja yhteiskunta kokonaisuudessaan saavuttaa eräänlaisen yhteyden luontoon ja muuttuu Ihmiseksi (Adam), Luojan kaltaiseksi.

Jos havainnollistamme tämän avoimesti, vakavasti ja rohkeasti kaikille, kukaan ei voi sitä vastustaa. Tämä on kuitenkin ainoa vapaan tahtomme sija ja tästä syystä ihmiskunta on niin hämmentynyt ja eksynyt tällä alueella. Luoja jätti sen meille. Kaiken muun saamme toimimaan tavalla tai toisella, vain yhdellä pokkeuksella: Emme tiedä miten välittää ihmisille Valoa elämiinsä jotta voisivat löytää optimaalisen paikkansa siinä. Tehdäksemme tämän tänään meidän tulee tuntea koko järjestelmä ja ymmärtää mitä ylempi voima meiltä vaatii.

Odotamme että kasvatusmenetelmä avaa meille ovia eri massamediakanaviin ja internetportaaleihin ja että valtiot, YK ja UNESCO vihdoin kuulevat meitä. Prosessi on jo liikkeessä sillä kukaan ei voi varastaa meiltä tätä ”tekijänoikeusmerkkiä” vaikkakin toistaisivat sen sana sanalta. Tämä siitä syystä että heiltä puuttuu menetelmä lapsuuden ja aikuisijän kasvatuksen toteuttamiselle, menetelmä joka soveltuu jokaiselle henkilölle maailman ympäri. Jokainen voi sitä käyttää koska käytännössä ihmiskasvatus siirtyy suoraan ylemmästä Valosta ihmissieluun.

Tästä syystä olemme liittyneet YK:N julistamaan Kansainväliseen Nuorten Vuoteen. Toivokaamme että tämä voi edistää meitä levittämään korjauksen menetelmää ympäri maailmaa ryhmien ja ohjaajien avulla. Kabbalan menetelmään voi ilman muuta suhtautua kasvatusmenetelmänä, menetelmänä joka muokkaa Ihmistä.

Risteyksistä Tehty Tie

laitman_701Meillä ei ole pekästään mahdollisuutta saavuttaa vapaata tahtoa, vaan meidän yksinkertaisesti täytyy saavuttaa se. Kukaan ei pysty välttämään sitä, sillä kaikki luonnon voimat työntävät ja vetävät meitä sitä kohti. Sinä, kaikki muut, maailman jokainen henkilö, jokaisen täytyy ymmärtää vapaa tahto jollakin tavalla.

Edessämme on kaksi tietä: Valon tie (Kabbalan tie) ja kärsimyksen tie. Valinta täytyy tehdä joka hetki. En oleta, että kun henkilö kerran  löytää itsensä risteyksestä ja valitsee kääntyykö oikealle vai vasemmalle, seuraisi vain sitä tietä.

Siirryin metrin eteenpäin yhdellä tiellä ja nyt, kohtaan taas valinnan seisoen jälleen kerran risteyksessä. Tein valintani, otin askeleen tällä tiellä ja löydän itseni jälleen seuraavasta risteyksestä jossa minun täytyy tehdä taas valinta. Joka askeleella minulle on annettu vapaus tehdä valita ja samat kaksi tietä avautuvat edessäni.

Minun täytyy jatkaa valitsemista niiden välillä, joka hetki, tilasta tilaan, jokaista utta pistettä pitki joiden kautta edistyn rakentamalla niistä linjan, tien lopulliseen korjaukseen, Gmar Tikkun.

Jokaisessa uudessa pisteessä minun täytyy päättää mihin suuntaan liikun ja koska piste on ympyrä, valitsen suunnan kaikista 360 asteesta. Kuitenkin, pohjimmiltaan kaikki nämä suunnat yhdistyvät kahdeksi mahdolliseksi vaihtoehdoksi: Valon tieksi ja tuskan tieksi.

Kuoleman Enkelistä Vapautuminen

Kun meitä ”kiskotaan hihasta” jotta tutustuisimme itsekkyyteemme, meidän tulisi iloita, sillä siten saavutamme henkiset asteemme. Kun henkilö menettää uskon tähän maailmaan ja on elämän tarkoituksen kysymysten rasittama, nämä kysymykset johtuvat sydämen pisteestä. Silloin jokaiselle suodaan mahdollisuus henkisten asteiden rakentamiseen, Luojan paljastamisen tason, kunnes koko NRNHY:n Valo (Nefesh, Ruach, Neshama, Haja, Jechida) paljastuu.

Silloin pieninkin aste antaa hänelle iäisyyden tuntemuksen, tuntemuksen elämästä kehon yläpuolella, lihasta erossa. Tämä kuvaillaan näin: ”Tulet näkemään maailmasi tässä elämässä.” Näillä asteilla ihminen kokee asustavansa, ei vastaanottavassa Klissä (halussa), vaan ennemminkin sen yläpuolella. Silloin hän kokee elämänsä kytkeytyneenä Luojaan, hän kokee saapuneensa iäisyyteen.

Tästä syystä Tooraa pidetään keinona vapautua ”kuoleman enkelistä”. Hylkäämme nautinnon halun oman mielihyvämme saavuttamiseksi, jonka olemus on ”kuoleman enkeli” ja siten saavutamme aidon, loputtoman elämän.

Itse Valitsit Maan Jossa Haluat Varttua!

Baal HaSulam, ”Rauha Maailmassa” : Ja jokainen yksilö yhteiskunnassa on kuin pyörä joka on liitetty useaan muuhun pyörään ja sijoitettu koneistoon. Yksittäisellä pyörällä ei ole vapautta liikkua itsenäisesti, vaan jatkaa liikkumistaan muiden pyörien mukana määrättyyn suuntaan, mahdollistaakseen koneiston päätehtävän suorittamisen.

Jos pyörässä ilmenee jokin haveri, silloin haveria ei määritellä suhteessa itse pyörään, vaan suhteessa sen suoritukseen ja tehtävään koko koneiston hyväksi.

Ensimmäinen askel menestyksen polulla on saavuttaa tuntemus siitä että olemme kaikki kytkeytyneitä yhteen samoin kuin hammasratas, ilman liikkumisen vapautta suhteessa toisiimme. En voi pyöriä muuten kuin yhteisessä liikkeessä muiden kanssa. Ja jos muut pyörivät, minulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin pyöriä heidän mukanaan.

Siitä syystä, vain pääsemällä keskinäiseen ymmärrykseen voimme aikaansaada toivotun liikkeen. Jos maailma paljastaa tämän lain, se ei ole muuta kuin vailla pelastusta. Jos paljastamme tämän ryhmässämme, silloin voimme välittää tiedon maailmalle. Tämän pitää olla levittämisen pääaihe, meidän täytyy selvittää käsillä oleva tilanne.

Tehokkain levittämisen muoto on kuitenkin se että paljastamme täydellisen, välttämättömän ja keskinäisen kytköksen meidän jokaisen välillä. Tämän pitää olla pääasiallinen ajatuksemme tapahtumien aikana, niin kuin esim. Unity Day (Yhtenäisyyden Päivä), jota Kabbalistiryhmämme viettävät ympäri maailmaa.

Palamme samaan kuvaan hammasrataista, jossa yhdelläkään ei ole vapautta liikkua itsenäisesti. Huolimatta siitä mitä harhakuvia kullakin voi olla, tai miten väärässä he voivat sokeudessaan olla, asia pysyy ennallaan.

Siitä syystä minun tulee virittäytyä ryhmään ymmärtääkseni ja tunteakseni miten riippuvainen muista ja kytkeytynyt muihin olen – niin että minulla ei ole ainuttakaan vapaata hetkeä – ei sydämessäni, eikä mielessäni, eikä ainoassakaan halussani, ominaisuudessani, ajatuksessani tai suunnitelmassani. Kaikki mitä haluan, mistä unelmoin ja minkä toteutan riippuu loppujen lopuksi muista, enkä kykene tekemään mitään, jos en pääse keskinäiseen ymmärrykseen ja solmi rauhaa heidän kanssaan.

Keskinäisen riippuvuuden oivaltaminen ryhmässä, yhteiskunnassa tai koko ihmiskunnassa on avain maailman korjaamiseen ja ihmisen korjaamiseen. Jos en kuitenkaan vielä ole korjattu, silloin se toisaalta riippuu yhteiskunnasta, sillä se on turmellut minut. Ihminenhän on kuitenkin ympäristön vaikutuksen tulos. Itsehän valitsin ympäristöni, vaikka minulla ei ole voimaa sitä muuttaa.

Ihminen on kykenemätön virittäytymään pois yhteiskunnasta, sekä hyvässä, että pahassa. Siitä syystä yksilöä sinänsä ei arvosteta, vaan ainoastaan hänen vapaata tahtoaan, tarkoittaen ympäristöä jonka hän on valinnut itselleen ja kasvulleen.

Henkinen Kehittyminen: Sikiöstä Ihmiseksi

Talmud Eser Sefirot, Volyymi 3, Luku 8: Aika ja paikka henkisyydessä tarkoittaa muodon uudistumista. Koska Partzuf kasvaa vain yhtenäistymisen paljoudessa (Zivugim) ja toisistaan eroavien Valojen siirtymisissä, rakentaen sen yhteen, sitä kutsutaan ”raskauden kuukausiksi” tai sikiön kehityksen kuukausiksi, joka voi kestää 7, 9 tai 12 kuukautta, riippuen Valon määrästä joka vaaditaan sen muodostamiseksi.

Me tutkimme muutoksia jotka tapahtuvat ”halulle nauttia” ja laskemme näiden muutosten tai uudistumisten määrän, joita kutsutaan ”kuukausiksi” (Hodesh, eli kuukausi perustuu heprean sanaan Hadash, eli uusi/uudistuminen). Henkisyydessä ei ole aikaa. Aika määräytyy määrästä muutoksia joita olemme käyneet läpi, eikä kellon viisareiden liikkeestä tai jonkin muun ulkoisen tekijän muutoksista. Niin paljon kuin itse muutun, niin paljon aikaa on myös kulunut. Näin aika määritellään henkisyydessä.

Näin ollen sikiön kehityksen jakso tarkoittaa sitä että minä käyn läpi vaiheen (olotilan) toisensa jälkeen (”käydä läpi” on hepreaksi over ja perustuu sanaan ibur / ubar, eli sikiö). Minun tulee käydä läpi määrätty määrä muutoksia siirtyäkseni sikiön kehityksestä Ylemmässä Ainoassa kehitykseen Hänen ulkopuolellaan.

Nyt olen myös Ylemmässä Ainoassa ja Hän kehittää minua. Tämän kehitysprosessin aikana minulla ei ole kerta kaikkiaan mitään vaikutusvaltaa muutoksiin joita käyn läpi. Minut pakotetaan muuttamaan viettini ja voimat jotka koen kärsimyksenä ja siten käymään läpi muutokset vastoin tahtoani.

Toinen vaihe saapuu: Alan aistia että kaiken takana on jokin peruste, että se on ehdottoman tarpeellinen ja että on olemassa Ylempi Ainoa joka aiheuttaa minussa kaikki nämä muutokset ja toivoo että alkaisin päästä jyvälle hallitsemisen järjestelmästä, syyn ja seurauksen kehitysvaiheista, koko polun alkupisteestä ja päämäärästä. Samalla tavalla kuin koko maailman herääminen alkaa aikakaudellamme.

Tämän jälkeen saavutamme oivalluksen että meidän tulee itse herättää nämä muutokset itsessämme. Määrätystä vaiheesta eteenpäin Ylempi Ainoa ei missään kohtaa muuta meitä pakottamalla meitä muuttumaan. Nyt Ylempi Ainoa vain lisää meille Valon määrää, jonka hahmotamme pahuutena. Tämä ei kuitenkaan mahdollista kehittymistämme, vaan antaa meidän oivaltaa että meidän täytyy vaatia kehitystä Ylemmältä Ainoalta. Joten meidän tulee nyt itse osallistua kehitykseen ja vaatia sitä.

Ylempi Ainoa ei pakota minua tekemään itse toimenpidettä, vaan pyytämään että Ylempi Ainoa hoitaa sen puolestani. Pyyntöni tulee olla keskikohdassa. Sillä nyt tämä pyyntö voidaan ilmaista rukouksena joka perustuu pahaan oloon.

Sen jälkeen kehityn taas ja minulta edellytetään että tämä rukous perustuu hyvyyden oivallukseen, ymmärtäessäni että tämä kaikki on omaksi parhaakseni. Vaikka aistimuksissani koen pahaa oloa, ymmärrän jo että tämä edistää kehitystäni, koska minun tulee kohottautua seuraavalle tasolle. Silloin Ylempi Ainoa ei enää vaadi minulta rukousta, vaan yhteistyötä kehittymisessä. Tätä kutsutaan kumppanuudeksi.

Sen jälkeen saavutan vaiheen jossa Ylempi Ainoa ei havahduta minua enää ollenkaan, vaan minun tulee itse etsiä tilaisuutta havahtua sisässäni, käyttäen ympäristöä. Minun pitää havahduttaa Ylempi Ainoa jotta Hän havahduttaisi minut, ja hyväksyä Hänen toimenpiteensä ja kertoa Hänelle tarkalleen miten toimia. Aivan kuin ymmärtäisin ja valitsisin parhaimman toimenpiteen muodon itse ja sitten Ylempi Ainoa toteuttaa sen.

Lopussa saavutan vaiheen jossa itse annan käskyt Ylemmälle Ainoalle. Polun alkupisteessä Hän loi minulle tietämättäni kaikki toimenpiteet alusta loppuun. En tiennyt kuka minua ohjaa, mitä Hän tekee ja missä itse olen. Polun loppupisteessä  määrään kaiken itse alusta loppuun käyttäen Ylemmän Ainoan voimaa.

Koko polkumme perustuu siihen että saavutamme aina suuremman itsenäisyyden ja omavaraisuuden ja muutumme aina enemmän Ylemmän Ainoan kaltaiseksi.

Elämän Seuraaminen “Kymmenennestä Kerroksesta”

laitman_705Kysymys: Mikä on elämän salaisuus?

Vastaus: Salaisuus on muuttaa tämän elämän suuntaa vastaanottamisesta lahjoittamiseksi, “rakkaudeksi naapuria kohtaan” tai ainakin periaatteen “Älä tee toiselle sitä mitä itse vihaat”- mukaiseksi.

Välittömästi, kun alat mennä lahjoittamisen suuntaan, tulet ulos omasta kapeasta maailmastasi, jossa olet lukittu ja toimit kuten robotti seuraten tiettyjä ennaltamäärättyjä lakeja. Mikään ei voi paeta lain rajoja. Me vain luulemme näin todellisuuden kätketyn luonteen ja tiedonpuutteen takia.

Esimerkiksi, oletetaan että katson alaspäin kymmenennestä kerroksesta ja näen kuinka auto on kääntymässä risteyksessä, jossa henkilö joka on ylittämässä katua eikä näe autoa ja jää sen takia auton yliajamaksi. Tai näen kuinka henkilö jättää autonsa paikkaan johon sitä ei saisi jättää, mutta poliisi onkin jo tulossa siihen suuntaan antaakseen hänelle sakon.

Näen kaiken tämän yläpuolelta, mutta ihmiset alhaalla eivät näe sitä lainkaan. Mahdollistaako tämä tiedonpuute heidät sanomaan, että tapahtuma on puhdas yhteensattuma? Minulle se ei ole yhteensattuma, sillä näen kuinka kaikki olivat yhdistetty toisiinsa jo ennalta käsin. Tämä ei ole vain mielikuvitusta, vaan tietty paljastus.

Joskus katsomme pientä lasta ja ymmärrämme, että jotain on tapahtumassa hänen tekojensa seurauksesna. Tiedämme sen jo ennalta käsin, mutta hän ei tiedä sitä, sillä häneltä puuttuu käsitys itsestään. Sen takia meillä ei ole valinnanvapautta;on vain tiedon puute.

Mitä syvemmälle paljastamme tämän maailman, sitä enemmän tunnemme kuinka olemme sidottuja rautaketjuihin. Ei ole olemassa vapautta-ei ajatuksissa, haluissa eikä teoissa. Ainoa asia, jonka voimme tehdä on muuttaa suuntamme. Nykyinen ajatusmallimme on suunnattu täysin vastaanottamiseen omaksi hyödyksemme; se on täysin rajoitettu ja rajoitamme sitä joko itse tai halun kautta.

Kuitenkin, voimme muuttaa sen päinvastaiseksi, miinuksesta plussaksi! Ryhdy lahjoittamaan ja näet mitä voit tehdä sen läpi! Sinulla on jo tulevaisuuden altruistisen halun juuri, “sydämen piste”. Sinun täytyy vetää puoleesti voima, joka kehittää sen. Sitten et ole enää rajattu tässä suhteessa, sillä tulet ulos, itsesi ulkopuolelle!

Käytyämme läpi kaikki kehityksemme vaiheet, paljastamme lopulta että elollinen ruumis johon meidät on asetettu, ei sisällä mitään “inhimillistä” paitsi yhden pisteen! Jos keskityt ruumiiseen olet eläin ja jos taas keskityt tähän pisteeseen sydämessä, niin paljastat ihmisen.