Category Archives: Uutiset

Tyhjä Amerikkalainen Unelma

Uutisissa (Workers World): “Census Buraeun viimeisen laskelman mukaan Yhdysvalloissa on yli 19 miljoonaa TYHJÄÄ asuntoa.

“Monet niistä ovat ihka uusia, eikä niille löydy ostajia; ihmisillä ei ole varaa niihin. Toisissa on asuttu vuosia, mutta seisovat nyt tyhjillään, kun asukaat on häädetty ja heidän omaisuutensa on heitetty kadulle ulosottoviranomaisten toimesta.

“Sallien keskimäärin vain kolme asukasta asuntoa kohden, yllä oleva tilastotieto tarkoittaa, että vähintään 57 miljoonaa ihmistä Yhsysvalloissa, jotka nyt ovat kodittomia, asuvat turvapaikassa, ovat muuttaneet yhteen sukulaisten tai ystävien kanssa, asuvat asuntovaunuissa tai ajoneuvoissa, voisivat saada oikean asuinpaikan.”

Kommenttini: Tämä tulee vain kasvamaan ja kasvamaan, kunnes ihmiskunta päättää, että on aika muuttaa asennettaan maailmaa kohtaan vastaanottamisesta lahjoittamiseen, itsekkyydestä osallistumiseen, yhtenäisyyteen, rakkauteen.

“10 Miljoonaa Amerikkalaista Työttöminä”

Uutisissa (Crossing Wall Street): “Valtakunnalliset työttömyysluvut saavat paljon huomiota osakseen ja sitä enemmänkin huomiota on kiinnitetty työvoiman osallisuuslukuihin, kun yhä useampi amerikkalainen on menettänyt toivonsa ja luopunut työnhausta… Toukokuun työraportin mukaan työttömiä amerikkalaisia on noin 100.9 miljoonaa. Luku on ällistyttävä.”

Kommenttini: Luku tulee vain nousemaan kunnes talous supistetaan kohtuulliselle tasolle. Vain yhtenäisen, integroidun kasvatuksen käyttöönotto varmistaa sen, että jokainen voi löytää paikkansa maailmassa, oikeanlaisessa, harmoonisessa yhdistelmässä, eikä elä tehdäkseen töitä, vaan elää löytääkseen ylevämmän eksistenssin, korkeamman ulottuvuuden kasvavassa yhtenäisyydessä.

Tuulipuistot Aikaansaavat Ilmaston Lämpenemistä

Uutisissa (Forbes): “Uuden tutkimuksen mukaan isot tuulipuistot voivat kohottaa paikallisia yölämpötiloja tuulettamalla lämpimämpää ilmaa maahan. Tutkimus käytti satelliittitietoja näyttääkseen, että suurten tuulipuistojen rakentaminen Länsi-Teksasissa viimeisen vuosikymmenen aikana on lämmittänyt öitä noin 0.72C.”

“Perimmäinen vaikutus on se, että olettaen että maaperä yöllä on yleisesti ottaen kylmempi kuin ilmakehä, siten ilma lähellä maata on kylmempää kuin ilma ylempänä. Kun terät kytketään pois silloin turbiinit sekoittavat tämän ilman, viileän lämpimämmän kanssa ja siten ilman lämpötila ylempänä alenee.

“Vaikutus on aika suuri, tuo 0.72  ei ole paljoa vaille 0.8, jonka sanotaan olevan tähänastinen kokonaismäärä ihmisen aiheuttamasta ilmaston lämpenemisestä.

“Niin hauskalta kuin se kuulostaakin, voidessa osoittaa, että yksi esitetyistä ratkaisuista ilmastonmuutokselle onkin sen aiheuttaja, se ei silti vaikuta laajempaan kuvaan.

“Emme muuta lämmön määrää, joka katoaa avaruuteen, emmekä näinollen muuta planeettamme olennaista  energiatasapainoa. Siirrämme sitä vain ympäriinsä hivenen, siinä kaikki.

“Niinkuin aikaisempi asiapaperi osoitti, avomerellä sijaitsevat tuulimyllyt alentavat ilman lämpötilaa ympärillään noin yhdellä asteella: oletan, että tuosta samasta sekoituksesta meriveden haihtumistahti kiihtyy.”

Kommenttini: Jos kuvittelemme voivamme voittaa yhdessä kohtaa ja samalla olla häviämättä toisessa, silloin huijaamme itseämme unohtamalla luonnon yhtenäisyyden ja suljetun järjestelmän lait.

Emme voi naruttaa luontoa, olipa miten vain;  saavuttaaksemme harmonian luonnon kanssa, meidän on pakko vallitsevassa tilanteessa muuttaa itsekkyyttä kaiken pahan alkuna.

Vaihtoehtoinen Viitekehys Globaalille Talousjärjestelmälle

Mielipide (Joseph Stiglitz, Amerikkalainen taloustieteilijä ja Columbian yliopiston professori): “Perusidea on: muutama voimakeskus, kuten Kiina, Saksa ja Japani, joidenkin tuotantokeskeisten talouksien lisäksi ovat kukoistaneet järjestelmässä, jossa he hoitavat koko viennin ja muutama maa, niin kuin Yhdysvallat, ylläpitää valtavaa kauppavajetta.

“Mutta tämä järjestelmä lähestyy nyt loppuaan, kun maat alkavat oivaltaa, että heidän kauppavajeensa on kestämätön ja he haluavat samalla muuttua kaupan ylijäämän maiksi. Kaikki eivät tietenkään voi ylläpitää ylijäämää, joten asia muuttuu kuuman perunan leikiksi, jossa jokainen siirtää vajeen toiselle valuutan devalvaation ja muiden agressiivisten kaupankäyntisiirtojen avulla.

“Vaihtoehtoinen viitekehys globaalille talousjärjestelmälle: maailmanlaajuinen vararahastojärjestelmä, uudistus maailman kauppajärjestössä WTO:ssa, joka sallisi kehitysmaiden osallistua teollisuuspolitiikkaan, globaali talousmarkkinoiden säännöstely, pääomalaskelman hallinta, painopisteenä epävakauttavan lyhyen tähtäimen kapitaalivirran rajottaminen, maailmanlaajuisesti koordinoitu rahataloudellinen käytäntö, globalisaation ohella, rahataloudellisen käytännön vaikutukset.”

Kommenttini: Miten todellisuus muuttaakaan taloustieteilijöiden mielipiteitä. He voivat nähdä kaukana edessään, ainoan ratkaisun: täydellisen yhtenäisyyden, osittaisen tai kokonaisen. Joka tapauksessa he eivät tiedä miten ottaa ensi askel kohti sitä tulevaisuutta, ennen kuin he tapaavat meidät.

Zoharin Kirja Portugalin Kielellä

Zoharin Kirja on julkaistu Portugalin kielellä tulevaa Brasilian, São Paolon konventiota silmällä pitäen.

.

.

.


Työttömyys EU:ssa Saavutti Ennätyslukemat

Uutisissa (BBC News):  ”Työttömyys eurovaluuttaa käyttävissä maissa kärjistyi helmikuussa 10.8 prosenttiin. Se on nousua tammikuun 10.7 prosentista ja on korkein arvo sitten valuutan käyttöönoton vuonna 1999. Espanjalla on korkein arvo, 23.6 %.

”Sillä välin erillinen raportti vahvisti, että tuotantotoiminta Euroopassa hupeni helmikuussa…

”Ranska oli käytännössä katsoen heikko tuotantotoiminnan tippuessa alimmalle tasolle melkein kolmeen vuoteen…

”Talousministerit tulevat toivomaan, että sopimus laajentaa euroalueen pelastusrahastoa auttaisi tukemaan tunnetta.”

Kommenttini:  Kun päätökset ovat umpikujassa ei ole muuta vaihtoehtoa kuin sota, niin kuin aina meneeisyydessäkin. Umpikujan välttämiseksi massiivinen ulospäin suuntautuva selitys on tarpeen kriisin ratkaisusta integroidun kasvatuksen avulla. Ihmisen itsekkyys on kriisin syy ja se pitää muuttaa individualisesta integroituun.

”Onko Tämä Tosiaan Kaiken Loppu?”

Uutisissa (The Economist): “Jos Saksa ja EKP eivät toimi ripeästi, silloin yhteisen valuutan romahdus häämöttää…

”Euron purkaminen aiheuttaisi jopa pahemman globaalin rikon kuin 2008-09. Maailman taloudellisesti eniten integroitunut alue pirstoutuisi palasiksi, johtuen maksujen laiminlyönneistä, pankkien vararikoista ja pääoman kontrolloinnin määräämisestä. Euroalue saattaisi pilkkoutua eri osiin, tai isoksi lohkareeksi pohjoisessa ja sirpaloituneeksi etelässä. Keskellä syytöksiä ja purkautuneita sopimuksia Euroopan Unionin isoimman taloudellisen projektin epäonnistumisen jälkeen, äärimmäiset valuutan heilahtelut keskiössä ja reuna-alueilla olevien välillä mitä todennäköisemmin johtaisi  yksittäisten markkinoiden puistattavaan pysähdykseen. Itse EU:n selviämistä olisi syytä epäillä.”

Kommenttini:  On olemassa huolta ja riemua. Huoli johtuu tapahtumaketjun dramaattisesta käännöksestä ja riemu siitä tosiasiasta, että se tapahtuu. Toivoa löytyy sille, että ”potilas” vihdoin suostuu kuuntelemaan ”lääkäriä”, eikä hyväksy ”laastaria”, vaan ainoastaan oikeaa lääkettä.

Kreikan Apupaketti

Uutisissa (BBC News): “Kreikan poliitikot ovat hyväksyneet lakiesityksen tiukkojen toimenpiteiden tekemiseksi apupaketin eteen. Tiukkoja toiminepiteitä lainan myöntämiselle ovat vaatineet Troikaksi kutsuttu kolmikko EU, IMF ja Euroopan Keskuspankki (ECB).”

“Sopimus takaa 130 miljardin Euron lainapaketin ja mahdollistaa 100 miljardin Euron kulukirjauksen maan yksityisille pankeille….”

Kreikkaa käskettiin suostumaan valtion menojen lisäleikkauksiin, jotka olisivat 1,5% BKT:sta, leikkauksia eläkkeisiin ja julkisen sektorin irtisanomisiin. Huolimatta tähänastisista säästötoimenpiteistä Kreikan valtio kuluttaa enemmän rahaa kuin se saa takaisin verotuloina.

Jotkin ekonomistit ja Kreikan unioinit sanovat suunnitelman olevan tuhoon tuomittu. He väittävät, että jos Kreikan kansa köyhdytetään tulokset yksinkertaisesti upottavat sen talouden, vähentämällä verotuloja alijäämä vain kasvaa.

Euroopan johtajat kuitenkin väittävät että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, kulutuksen täytyy laskea vaikka se olisikin kivuliasta lyhyellä aikavälillä.

He myös jatkavat, että alentamalla palkkoja Kreikka houkuttelee sinne yrityksiä ja näin ollen antavat vauhtia taloudelle ja verotukselle.

Kommenttini: Ehkä EU ja koko muu maaillma oppii tästä: Kreikan täytyy luoda kestävän kehityksen talousmalli eikä ottaa kasvavan kulutuksen suuntaa. Kreikan täytyy ottaa käyttöön kohtuullisen ja tasapuolisen välttämättömien elintarvikkaiden jakautumisen malli ja kouluttaa kansalaiset integraation ja keskinäisen takeen hengessä. Tällaisessa tapauksessa maa näyttäisi lyhyessä ajassa suunnan koko Euroopalle.

Euroalueen Työttömyys Saavutti Uuden Ennätyksen

Uutisissa (BBC News): ”Työttömyys euroalueella saavutti ennätykselliset mittasuhteet viime vuoden lopulla, kertoi Eurostatin edustus.

”Työttömyysaste 17 valtiossa, jotka käyttävät samaa valuuttaa, oli joulukuussa 10,4%, eli muuttumaton marraskuun lukuihin nähden, jotka saatiin yli 10,3%…

”Työttömyys on kokenut jatkuvaa nousua läpi vuoden 2011, samalla kun alueen velkakriisi jatkuu. Joulukuussa 2010 työttömyysaste euroalueella oli 10%.”

Kommenttini: Olisi hyvä heti luoda opiskelukeskuksia työttömille ja heille, jotka toivovat saavansa integroitua koulutusta ja kasvatusta. Tämä tulee rauhoittamaan yhteiskuntaa ja aikaansaamaan myönteisen ilmapiirin. Muuten konfliktit ovat väistämättömiä.

Espanjan Työttömyys Ylittää 5 Miljoonan

Uutisissa (BBC News): ”Espanjan työttömyysluku ylitti viiden miljoonan rajan vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä, viralliset luvut kertovat.

”Aste nousi 21,5 prosentista kolmannella neljänneksellä 22,8 prosenttiin – korkein aste melkein 17 vuoteen.

”Espanjalla on jo korkein työttömyysaste 17 valtion euroalueella ja sen odotetaan taas luisuvan taantumaan.

” 22,8 prosentin aste on kaksi kertaa enemmän kuin keskimääräinen euroalueen työttömyysaste, joka oli 10,3% marraskuussa tiedon mukaan, joka julkaistiin kuun alussa.

”Nämä Espanjan luvut osoittavat, että melkein puolet kaikista maan 16-24 vuotiaista ovat työttömiä – 48,6% verrattuna aikaisempaan 45,8%…”

Kommenttini: On välttämätöntä tehdä työttömistä integroidun kasvatuksen opiskelijoita, sen sijaan että maata näännytetään korkeilla veroilla ja kansaa yllytetään  kapinoimaan.