Category Archives: Uutiset

“Nobelin Rauhanpalkinnon Saajat Vaativat ‘Aseellista Saartoa Israelia Vastaan'”

Uutisissa(Israel National News): “Ryhmä Nobelin rauhanpalkinnon saajia, merkittäviä artisteja ja aktivisteja laskivat liikkeelle vaatimuksen  ‘kattavasta aseellisesta saarrosta Israelia kohtaan’ äskettäisten Gazan vihamielisyyksien seurauksena…

“Nuo 52 allekirjoittanutta ovat mm. Nobelin rauhanpalkinnon saajat Mairead Maguire ja Adolfo Perez Esquivel; elokuvaohjaajat Mike Leigh ja Ken Loach; kirjailija Alice Walker; pahamaineinen Israelia vastustava akateemikko Noam Chomsky; Pink Floydin Roger Waters ja Stephane Hessel, entinen ranskalainen diplomaatti, juutalaisvainoista selviytyjä, joka toimi yhtenä yleismaailmallisten ihmisoikeuksien julistuksen luojana.”

Kommenttini: Kannanotto on kuin pilkkaa Israelin armeijan pyrkimyksiä kohtaan olla vahingoittamatta Gazan asukkaita, jopa vaarantamalla Israelin ihmisten turvallisuuden. Totuus on jälleen uudelleenmuotoiltu—juutalaisilta odotetaan maailman korjausta mieluummin kuin että he muuttuvat muiden kansakuntien kaltaisiksi. Maailman kansakuntien väite, että juutalaiset ovat syy koko maailman sairaudelle, on rehellinen, sillä vain he voivat korjata maailman.

Globaalin kriisin kiristyessä maailman kansakunnat tulevat lisäämään painostustaan meitä kohtaan, pakottaen meidät hoitamaan tehtävämme, velvolliuutemme maailmalle ja Luojalle—asettamaan esmerkin maailmalle, yhtenäistyä “Rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi”. Meidän pitää toteuttaa tämä raamatullinen ohje itsemme kanssa olemalla tietoisesti selvilä siitä tai vaihtoehtoisesti kovan paineen ja kärsimyksen alla. Valinta on meidän.

Saksa Kohtaa Varaikkojen Aallon

Uutisissa (The Wall Street Journal): “Saksalaisten yritysten ja kuluttajien vararikot hyppäsivät heinäkuussa vuosi sitten, virallisten tietojen mukaan, jotka julkaistiin perjantaina, laiska indikaattori siitä, että kasvu euroalueen suurimmassa taloudessa on hidastumassa finanssikriisin vallitessa alueella.

“Yritysten määrä, jotka julistivat itsensä maksukyvyttömiksi ja siksi kykenemättömiksi  maksamaan velkojaan, kasvoi heinäkuussa 1,9%  luvuksi 2580, lukuunottamatta Saksan valtiota Saarlandia. Kuluttajien vararikkojen määrä kasvoi 2,8% 8960 tapauksella, Saksan liittovaltion tilastokeskuksen Destatisin mukaan. Yhdessä muiden maksukyvyttömien velallisten ja yksityisten maatilojen kanssa, heinäkuussa konkurssit saavuttivat yhteensä luvun 13783, eli 2,5% kasvu viime vuodesta. ”

Kommenttini: Vaikutusvaltaisimmat valtiot kukistuvat viimeisinä, koska ne ovat olemassa heikkojen kustannuksella, mutta ne kukistuvat sitäkin voimakkaammin ja tuskallisemmin, joka voi johtaa, kuten ennenkin, sotaan.

Hymyileminen Vähentää Stressiä Ja Auttaa Sydäntä

Uutisissa (Medical News Today): “Uusi tutkimus osoittaa, että hymyileminen stressitilanteissa voi auttaa sydäntä. Tutkimus, joka julkaistaan seuraavassa Psychological Science numerossa, antaa tukea vanhalle sanonnalle “hymyile ja koeta kestää” ja antaa ymmärtää, että hymyileminen voi myös saada meidät voimaan paremmin.

“Tutkimus on psykologisten tieteilijöiden Tara Kraftin ja Sarah Pressmanin työtä Kansasin Yliopistossa. He tarkastelivat, miten erilaiset ​​hymyilemiset ja ihmisten tietoisuus hymyilemisestään vaikuttaa heidän kykyynsä toipua stressaavista tapahtumista …

“Ikivanha sanonta viittaa siihen, että hymyileminen ei vain välitä onnen signaaleja muille, vaan voisi myös olla tapa selviytyä elämän paineista …

“He havaitsivat, että osallistujat, joita kehoitettiin hymyilemään, erityisesti heitä, joiden kasvot ilmaisivat aitoa tai Duchennen-hymyä, omasivat alhaisemman sykkkeen stressitoiminnasta toipumisen jälkeen kuin he, joiden kasvot pysyivät eleettöminä.”

Kommentti: Nämä toimet aiheuttavat myös ylemmän korjauksen voiman OM (Ohr Makif, Ympäröivän Valon), halutessamme päästä lähemmäksi henkisiä tiloja, joissa emme ole läsnä ollenkaan, mekaanisten  pyrkimystemme avulla muuttua samankaltaiseksi ​​kuin ne, me houkuttelemme nämä kaipaamamme tilat  luoksemme. Periaate on sama ja siksi se toimii. Olemme samassa äärettömyyden maailman voimien  järjestelmässä ja jos käytämme samankaltaisuutta ylemmän asteen kanssa, siinä määrin myös saamme siltä  jotain.

järjestelmäss

Elämä Opettaa

Uutisissa (The Guardian): “Myhkyräiset porkkanat, vialliset perunat, koukkuiset kesäkurpitsat ja haalistuneet kukkakaalit palaavat kauppojen hyllyille pahimman kasvuajan jälkeen, jonka maanviljelijät ovat kokeneet vuosikymmeniin…

“Torstaina Sainsbury löysäsi sääntöjään tuoreiden tuotteiden ulkonäön suhteen ja salli hedelmien ja vihannesten myynnin kaupoissaan, jotka tavallisesti olisi kynnetty takaisin pelloille.

“Viime vuotinen tutkimus hallituksen jätteiden vähentämisen elimen, Wrapin toimesta, osoitti, että lama on kannustanut supermarketeita ja kotitalouksia heittämään pois vähemmän ruokaa. Wrapin mukaan, brittiläiset perheet hylkäsivät lähes 7.2m tonnia ruokaa vuodessa – 13% vähennys tai 1,1 tonnia sitten vuoden 2007. ”

Kommenttini: Näin ollen voisimme vähitellen siirtyä kohtuulliseen kulutukseen!

“Euroalueen Kriisi Tulee Jatkumaan 20 Vuotta”

Mielipide (Wolfgang Münchau, Financial Time:sta): “Yksimielisyys vallitsi tarkkailijoiden joukossa sen suhteen, että EU oli ottanut merkittävän askeleen oikeaan suuntaan hyväksymällä polun pankkiunionin suuntaan, mutta he eivät tehneet tarpeeksi kriisin ratkaisemiseksi. Olen eri mieltä tuon lauselman kanssa. Mielestäni on kyse hyvin isosta askeleesta väärään suuntaan. Huippukokous teki konkreettisen kriisinratkaisupäätöksen, joka on riippuvainen tulevista päätöksistä, joihin tulee olemaan jopa vaikeampia tulla ja siksi on yhä vaikeampi onnistua.

“Siellä sovittiin, että yhteistä pankin jälleenkapitalisointia ei tule tapahtumaan ennen kuin täydellinen pankkiunioni on perustettu. Ja Bundesbank muistutti meitä siitä, että jälkimmäinen ei ole mahdollista ilman poliittista unionia. Looginen seuraus on, että kriisiä ei ratkaista seuraavaan kahteenkymmeneen vuoteen.”

Kommenttini: Luonnon ehdoton korjausjärjestelmä tulee pian pakottamaan meidät työstämään korjaustamme, seurauksena totaalista epätoivosta ja hävityksen uhasta.

Maailma Tarvitsee Vaihtoehtoisen Kehittämismallin

Mielipide (Yuri V. Krupnov, Demografian, Migraation ja Regionaalisen Kehittämisen Instituutin johtaja): “Olemme nyt saapuneet talous- ja finanssikriisin episentrumiin. Kuka voi tarjota erilaisen yhteiskunnallis-taloudellisen mallin? Venäjällä on nyt kaikki mahdollisuudet demonstroida käytännön ehdotelma, ottaa esim. Kaukoitä ja Etelä-Siberia ja näyttää vaihtoehtoinen kehittämismalli näillä alueilla. Kriisi on luisumassa syöksykierteeseen. Kaikki tulee heikentymään ja vajoamaan huomattavasti. Jos maailmasta ei löydy johtajaa, joka tarjoaa uuden kehittämisohjelman, voimme luisua kohti maailmanlaajuista sotaa.”

Kommenttini: Paikallisten ryhmiemme tulisi seurata merkittäviä tiedemiehiä, poliitikkoja, taloustieteilijöitä jne. ja tunnistaa ihmiset, jotka ovat tietoisia tarpeesta kehittää uusia tapoja kansainvälisen yhteisön kehittämiselle (talous, finanssi, teollisuus, kulttuuri, koulutus ja kasvatus) ja tarjota heille kuvaus meidän näkemyksestämme maailman kehittämisestä.

Lähestyvä Ekologinen Romahdus

Uutisissa (Simon Fraser University, Vancouver, Kanada): “Käyttäen tieteellisiä teorioita, leluekosysteemimuotoilua sekä palentologista näyttöä kristallipallona, 21 tiedemiestä ennustavat, mukaan lukien yksi Simon Fraser Yliopistosta, että olemme paljon pahemmalla törmäyskurssilla Luontoäidin kanssa kuin mitä aikaisemmin on luultu.

“Artikkelissa Lähestymme tilan muutosta maapallon biosfäärissä, joka juuri julkaistiin Naturessa, kirjoittajakaarti, joiden tietotaito ulottuu useaan koulukuntaan,väittää, että planeettamme ekosysteemi pyyhältää kohti lähestyvää, peruuttamatonta romahdusta.

“Maapallon kiihtyvä biodiversiteetin hukka, sen ilmaston kasvava äärimmäinen heilahtelu, sen ekosysteemin kasvava kytkeytyneisyys ja sen radiskaalisti vaihteleva kokonaisenergian budjetti ovat esiasteita planetaarisen tilan kynnyksen tai käänekohdan saavuttamisessa.

“Kun se tulee tapahtumaan ja kirjoilijoiden ennusteen mukaan se voisi toteutua jo tämän vuosisadan aikana, planeetan ekosysteemit, sellaisina kuin me tunnemme ne, voisivat peruuttamattomasti romahtaa sananmukaisessa silmänräpäyksessä.”

Kommenttini: Hävityksen prosessi on alakanut ja se on huomattu jo kauan sitten, mutta sen tahti kiihtyy ja todellakin voi olla kyse äkillisestä heikkenemisestä johtuen totaalista ekologisten järjestelmien vuorovaikutuksesta, kunnes ne romahtavat.

Kriisi Leikkaa Varoja Koulutukseen

Uutisissa (Euronews): “Joka puolella maailmaa taloudellisella taantumalla on kielteinen vaikutus koulutukseen. Julkisia varoja leikataan ja kouluja ei ole siltä säästetty. Nyt kun opiskelijat valtaavat kadut, hallitukset ponnistelevat koulutuksen ylläpitämisestä perusoikeutena.”

Kommenttini: Koulutusjärjestelmä ei tuota tulosta, sillä sitä ei ole kytketty kasvatusjärjestelmään ja ilman sitä kriisi tunnetaan vahvemmin yhteiskunnan jokaisella tasolla. Vielä koittaa aika, jolloin jopa yritystoiminta on kykenemätön toimimaan ilman että kaikki sen työntekijät yhtenäistyvät yhdeksi joukkueeksi, keskinäisessä vastuussa.

Yhtenäistymisen menetelmän punoutuminen kaikkiin ammatteihin alkaa päivä päivältä muuttumaan yhä ilmeisemmäksi. Koittaa aika kun jokaisen teon välttämätön menestymisen ehto,  niin yksilönä kuin ryhmänä tulee olemaan yhtenäistyminen ja yhtenäistyminen kulkee tekojen edellä. Siten ylempi auktoriteetti pakottaa ihmiskunnan oppimaan intentiot ennen tekoja ja tulee ohjaamaan jokaisen Luokseen.

Narsistisuus On Lisääntymässä

Uutisissa (Scientific American): “Tuore tutkimus osoittaa nuorison keskuudessa Yhdysvalloissa heikentymistä kyvyssä tuntea empatiaa …

“Empatia on ihmiskäyttäytymisen kulmakivi ja sitä on kauan pidetty synnynnäisenä. Saatavilla oleva tutkimus haastaa tämän olettamuksen ja osoittaa, että empatiatasot ovat laskeneet viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana.

“Tutkimus, joka on Sara H. Konrathin johtama Michiganin yliopistossa An Arborissa ja on julkaistu internetissä  Persoonallisuus- ja Yhteiskuntapsykologia-arvostelussa, osoitti, että lukio-oppilaiden itseilmoitettu empatia on laskenut sitten 1980, erityisen jyrkällä laskulla viimeisen kymmenen vuoden aikana. Asiaa pahentaa, että oppilaiden itseilmoitettu narsistisuus on saavuttanut uuden huipun.”

Kommenttini: Tämä on seurausta itsekkyyden eksponentaalisesta kasvusta maksimiinsa aikakautenamme, jota ei suvaita yhteiskunnassa, eikä sen koko vastustuksessa ja rikkomuksessa luonnon tasapainotilan kanssa.

Evoluutio Perustuu Yhteistyöhön Mieluummin Kuin Kilpailuun

Mielipide(Martin A. Nowak, biologian ja matematiikan professori Harvardin Yliopistossa sekä Harvardin evoluutio-dynamiikan ohjelman johtaja): “Martin Nowak, yksi maailman johtavista asiantuntioista evoluutiossa ja peliteoriassa…kääntää yhden tärkeän evoluutioteorian näkökulman päälaelleen selittämällä miksi yhteistyö, eikä kilpailu, onkin aina ollut avain kompleksisuuden evoluutioon. Hän tarjoaa uuden selityksen elämän alulle ja uuden teorian kielen alkuperälle, biologian toiseksi suurimmalle tietovallankumoukselle sitten geenien ilmaantumisen.

Kommenttini: Viime aikoina materiaalin aallokko on ilmaantunut eri maista olevien ja eri alojen  tiedemiesten toimesta, joka käsittelee evoluution käyttövoiman uudistettua versiota, sen alkuperäistä suuntaa kohti integroitumista. Juuri tänään, kun tämä integroituminen tavoittaa meidät, ihmiskunnan, sivilisaation, alamme kiinnittämään huomiota siihen, sillä ennen sitä emme kyenneet havainnoimaan maailmaa yhtenäisenä.