Category Archives: Uutiset

Henkinen Harjoittelu, Joka Korvaa Fyysisen Harjoittelun

thumbs_laitman_248_01Uutisissa(DailyMail): Uusi tutkimus osoittaa, että pelkkä liikunnallisen harjoittelemisen ajatteleminen voi vaikuttaa samalla tavalla kuin kuntosalilla käyminen, viranomaiset sanovat.

Tuore tutkimus, joka julkaistiin Journal of Neurophysiologyssa, totesi, että yksinkertaisesti kuvittelemalla liikuntaa voi kiinteyttää lihaksia, viivästyttää surkastumista ja jopa vahvistaa lihaksia.

Tutkijat Ohion yliopistossa, Breitbart News Networkin mukaan, suorittivat kokeen käyttäen kahta terveiden henkilöiden ryhmää.

Tutkijat sitoivat toisen ryhmän ranteet ja antoivat heille ohjeet istua 11 minuuttia, viitenä päivänä viikossa, neljän viikon ajan ja kuvitella mielessään vahvoja lihasten supistuksia‘ – tai kuvitella harjoittelevansa.

Toiselle ryhmälle ei annettu ohjeita.

Tulokset osoittivat, että keho ja mieli ovat enemmän sidoksissa toisiinsa kuin olemme luulleet.

Neljän viikon kuluttua osallistujat, jotka ‘harjottelivat henkisesti’, olivat kaksi kertaa niin vahvoja kuin he, jotka eivät harjoitelleet, Breitbart raportoi.

Lisäksi näillä osallistujilla oli vahvemmat aivot, koska harjoitukset loivat vahvempia hermoratoja.

Tutkijoilla on jo pitkään ollut tiedossa yhteydet aivojen kuorikerroksen ja sen kyvyn kanssa hallita lihasten liikkuvuutta, Ohion yliopiston Heritage College of Osteopathic Medicinen mukaan.

Kuitenkin yliopiston tutkimus on ensimmäinen osoittamaan, että kuvittelu voi viivyttää tai pysäyttää lihasten surkastumisen.

Kommenttini: Vähitellen huomaamme kasvavan ajatuksen, mielikuvituksen ja intention vaikutuksen maailmassa, kunnes ymmärrämme, että vain ajatus vaikuttaa maailmassa ja että teot ovat vain täydentämään niitä.


[151021]

Mitä Tulemme Näkemään 2015

thumbs_laitman_280_02Uutisissa(Globes): “Planeettamme on siirtynyt ‘totuuden löytämisen ja ihmiskunnan valaistumisen aikakauteen’. Tämä on on Pluton aikakausi. Se alkoi vuonna 2014 ja päättyy vuonna 2016. Pluto symboloi kuolemaa ja uudestisyntymistä, vallankumousta massatietoisuudessa.

Ehtymättömän energian löytyminen, suprajohtavuus ja globaali viestintä tulee olemaan kytköksessä tähän. Kaikki tämä tulee radikaalisti muuttamaan ihmisten elämän ja maailmanjärjestyksen. Ihmiskunta on aikakauden partaalla, jota voidaan kutsua apocalypseksi, kun vanha maailmanjärjestys on romahtamassa ja uusi syntymässä. Sana apocalypsi’ voidaan kääntää “totuuden löytymiseksi“.

Edessämme on ihmiskunnan valaistumisen aikakausi, kun verho putoaa satojen miljoonien ihmisten silmiltä. Tietenkin, moista tietoisuuden vallankumousta seuraa merkitykselliset poliittiset ja taloudelliset päätökset, loistavien ja häikäisevien ideoiden toteuttaminen ja karismaattisten persoonallisuuksien ilmentyminen.

Kommenttini: Kabbalan viisaus on täysin samaa mieltä siitä, että “planeettamme on siirtynyt totuuden löytämisen ja ihmiskunnan valaistumisen aikakauteen“. Se ei kuitenkaan tule tapahtumaan suurten tieteen ja teknologian löytöjen avulla, vaan ihmisten henkisen muutoksen kautta.


[150952]

Tervetuloa Los Angelesin Konventioon!

LA-Convention-2014

Bnei Baruchin kabbalakonventio Los Angelesissa

Seuraava Askel – The Next Step – Ilmestyminen Kytköksessä – Revelation in the Connection

31 lokakuuta – 2 marraskuuta 2014

Valaiskaamme länsirannikko (Yhdysvalloissa)!

Kytköksen ja syvällisesti muuntavan henkilökohtaisen kokemuksen avulla

Kokoamalla sielumme osat, tapaamalla vanhoja ja uusia tovereita

Löytämällä ihmiskytköksen yhteisen pisteen ja vaalimalla sitä

Eroavuuksien yläpuolella

 

Rekisteröidy nyt!

Four Points by Sheraton
Los Angeles International Airport
9750 Airport Blvd, Los Angeles, CA

Saadaksesi lisätoetoja kongressista seuraa tätä linkkiä.
[145515]

New York Timesissä: ”Keitä Olette, Israelin Kansa?”

Who_Are_We_Article_NYT_A7Artikkelini “Keitä Olette, Israelin Kansa?” julkaistiin New York Timesissä lauantaina 20 syyskuuta, 2014:

 

Keitä olette, Israelin kansa?

Tekijä: Michael Laitman

Yhä uudelleen juutalaisia vainotaan ja terrorisoidaan. Koska itse olen juutalainen, pohdiskelen usein tätä armotonta tuskaa. Jotkut uskovat, että hirmuteot toisen maailmansodan aikana ovat tänään mahdottomuuksia. Silti näemme miten helposti ja äkillisesti holokaustia edeltänyt mielentilan on syntymässä uudelleen ja “Hitler oli oikeassa” -huutoja kuullaan aivan liian usein ja aivan liian avoimesti.

Tosin toivoa löytyy. Voimme kääntää kehityksen suuntaa ja kaikki mitä vaaditaan on, että opimme tiedostamaan laajemman kuvan.

Missä olemme ja mistä tulemme

Ihmiskunta on tienhaarassa. Globalisaatio on tehnyt meistä riippuvaisia ​​toisistamme, samalla kun ihmiset ovat muuttumassa yhä vihamielisemmiksi ja vieraantuneimmiksi. Tämä kestämätön, erittäin herkästi leimahtava tilanne vaatii päätöksen tekoa ihmiskunnan tulevaisuuden suunnasta. Ymmärtääksemme miten me, juutalaiset, olemme osa tätä skenaariota meidän täytyy palata takaisin sinne, mistä kaikki alkoi.

Israelin kansa syntyi noin 4000 vuotta sitten muinaisessa Babyloniassa. Babylonia oli kukoistava sivilisaatio, jonka kansa koki kytköksen ja yhtenäisyyden. Tooran sanoin, “Koko maailma käytti samoja sanoja ja puhui yhtä kieltä.” (1Mooseksen kirja, 11: 1).

Mutta samalla kun heidän siteensä vahvistuivat, vahvistui myös heidän egonsa. He alkoivat käyttää hyväkseen ja lopulta vihata toinen toistaan​​. Joten samalla kun babylonialaiset tunsivat kytköksen, heidän kasvanut egonsa teki heistä yhä vieraantuneempia toisistaan​​. Juuttuneina puun ja kuoren väliin, Babylonian ihmiset alkoivat etsiä ratkaisua ahdinkoon.

Kaksi ratkaisua kriisiin

Ratkaisun etsintä johti kahden ristiriitaisen ​​näkemyksen muodostumiseen. Ensimmäinen, jonka ehdotti Nimrod, Babylonian kuningas, oli luonnollinen ja vaistomainen: hajaantuminen. Kuningas väitti, että kun ihmiset ovat kaukana toisistaan​​, he eivät riitele.

Toisen ratkaisun ehdotti Abraham, silloin tunnettu babylonialainen viisas. Hän väitti, että luonnon lain mukaan, ihmisyhteisön tarkoituksena on yhtenäistyä ja siitä syystä hän pyrki kaikesta huolimatta tuomaan babylonialaiset yhteen kasvavan egonsa yllä.

Ytimekkäästi sanottuna Abrahamin menetelmä oli tapa yhdistää ihmiset heidän egonsa yläpuolella. Kun hän alkoi puhua menetelmänsä puolesta maanmiestensä keskuudessa, “tuhannet ja kymmenet tuhannet kokoontuivat hänen ympärillään, ja … Hän istutti tämän opinkappaleen heidän sydämiinsä”, kirjoittaa Maimonides (Mishneh Torah, osa 1). Muu kansa valitsi Nimrodin tavan: hajaantumisen, aivan kuin riitaisat naapurit, jotka yrittävät pysyä poissa toistensa tieltä. Näistä hajaantuneista ihmisistä muodostui vähitellen se, jota nyt kutsumme “inhimisyhteiskunnaksi.”

Vasta tänään, noin 4000 vuotta myöhemmin, voimme alkaa arvioida kenen tie oli oikea.

Israelin kansan perusta

Nimrod pakotti Abrahamin seuraajineen pois Babyloniasta, ja heidät siirretään paikkaan, joka myöhemmin tuli tunnetuksi nimellä “Israelin maa.” He työskentelivät yhtenäisyyden ja yhteenkuuluvuuden merkeissä teemanaan, “Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”, ja kytkeytyivät egojensa yläpuolella. Lopulta he löysivät luonnon kätketyn energian, “yhtenäisyyden voiman.”

Tieteestä tiedämme että jokainen aine todellisuudessa koostuu kahdesta vastakkaisesta voimasta, yhteydestä ja separaatiosta, jotka tasapainottavat toisiaan. Mutta ihmisyhteiskunta kehittyy vain käyttämällä negatiivista separaatiota—egoa. Luonnon suunnitelman mukaan meidän on tietoisesti tasapainotettava negatiivinen energia positiivisen kanssa —yhtenäistyttävä. Abraham löysi viisauden, joka mahdollistaa tasapainon saavuttamisen, ja tänään viittaamme hänen viisauteensa, “kabbalan viisauteen.”

Israel tarkoittaa suoraan Luojan tykö

Abrahamin seuraajat kutsuivat itseään nimellä Ysrael (Israel) halunsa mukaan päästä Yashar El (suoraan J—-n , Luojan tykö). Eli he halusivat löytää luonnon yhtenäisyyden voiman voidakseen tasapainottaa egonsa, joka seisoi välissä. Yhtenäisyytensä avulla he olivat yhtenäisyyden voiman, todellisuuden ylemmän kantavoiman upottamina.

Löytönsä lisäksi Israel oppi myös, että inhimillisen kehityksen prosessissa muiden babylonialaisten—jotka seurasivat Nimrodin neuvoja, hajaantuen ympäri maailmaa, muuttuen tämän päivän ihmiskunnaksi—olisi myös saavutettava yhtenäisyys. Että ristiriita Israelin kansan, joka muodostui yhtenäisyydestä, ja muun ihmiskunnan välillä, joka muodostui seurauksena hajaantumisesta, on tuntuva vielä tänäkin päivänä.

Maanpako

Abrahamin seuraajat, israelilaiset, kävivät läpi monet sisäiset kamppailut. Siitä huolimatta heidän yhtenäisyytensä vallitsi 2000 vuotta ja oli keskeinen tekijä, joka piti heidät yhdessä. Todellakin, keskinäisten konfliktien tarkoitus oli vain vahvistaa rakkautta heidän joukossaan.

Noin 2000 vuotta sitten, heidän egonsa kuitenkin olivat niin voimakkaat, että he eivät pystyneet säilyttämään yhtenäisyyttä. Perusteeton viha ja itsekkyys puhkesi heidän keskuudessaan ja aiheutti maanpaon. Todellakin, Israelin maanpako, enemmän kuin fyysinen maanpako Israelin maasta, on maanpako yhtenäisyydestä. Vieraantuminen Israelin kansan keskuudessa sai heidät hajaantumaan muiden kansojen sekaan.

Palatkaamme nykyaikaan Tänään ihmiskunta on samanlaisessa tilassa kuin mitä antiikin babylonialaiset kokivat: keskinäinen riippuvuus vieraantumisen rinnalla. Koska olemme täysin riippuvaisia ​​toisistamme ​​globaalissa kylässä, Nimrodin ratkaisu hajaantumisesta ei enää ole käytännöllinen. Nyt on käytettävä Abrahamin menetelmää. Siksi juutalaisten, jotka aiemmin toteuttivat Abrahamin menetelmän ja yhtenäistyivät, pitää elvyttää kytköksensä ja opettaa yhteyden menetelmä koko ihmiskunnalle. Ellemme tee sitä omasta tahdostamme, maailman kansat tulevat pakottamaan meidät tekemään niin, voimakeinoin.

Siinä mielessä on mielenkiintoista lukea Ford Motor Companyn perustajan ja pahamaineisen antisemiitin Henry Fordin sanat kirjassaan The International Jew The World’s Foremost Problem (Kansainvälinen Juutalainen – maailman etummainen ongelma): “Yhteiskunnalla on suuri kanne häntä vastaan ​​[Juutalaista], että hänen … tulisi toteuttaa … muinainen ennustus siitä, että hänen kauttaan kaikkien kansakuntien maan päällä tulisi olla siunattuja.”

Antisemitismin juuret

Tuhansien vuosien pyrkimysten jälkeen rakentaa menstyvää ihmisyhteisöä, käyttäen Nimrodin menetelmää, maailman kansat alkavat ymmärtää, että ratkaisu heidän ongelmiinsa ei ole tekninen, ei taloudellinen, eikä liioin sotilaallinen. Alitajuisesti, he kokevat, että ratkaisu löytyy yhtenäisyydestä, että yhteyden menetelmä löytyy Israelin kansan keskuudessa ja siksi he tunnustavat, että he ovat riippuvaisia juutalaisista​​. Tämä saa heidät syyttämään juutalaisia ​​kaikista ongelmista maailmassa, uskomaan, että juutalaiset omistavat avaimen maailman onnellisuuteen.

Todellakin, kun Israelin kansa romahti moraalinsa huippupisteestä, lähimmäisenrakkaudesta, israelin viha kansojen keskuudessa sai alkunsa. Niinmuodoin, antisemitismin kautta, maailman kansakunnat yllyttää meitä paljastamaan yhteyden menetelmän. Rav Kook, ensimmäinen Israelin päärabbi, huomautti tästä seikasta sanoillaan, “Amalek, Hitler, ja niin edelleen, herättävät meidät kohti lunastusta” (Essays on Raiah, Vol. 1).

Mutta israelin kansa on tietämätön siitä, että he pitävät käsissään avainta maailman onnellisuuteen, ja että itse antisemitismin lähde on se, että juutalaiset kantavat sisällään yhteyden menetelmää, avainta onneen, kabbalan viisautta, mutta eivät paljasta sitä muille.

Pakollinen viisauden julkistaminen

Samalla kun maailman vaikeroi kahden vastakkaisen voiman paineen alla—globaalin yhteyden voiman ja egon separaation voiman, putoamme takaisin tilaan, joka vallitsi muinaisessa Babyloniassa ennen sen luhistumista.Tosin tänään emme voi vetäytyä pois rauhoittaaksemme egomme. Ainoa vaihtoehto on työskennellä yhteytemme puolesta, yhtenäisyytemme puolesta. Meiltä vaaditaan, että lisäämme maailmaamme myönteisen voiman, joka tasapainottaa egomme kielteisen voiman.

Israelin kansan, antiikin babylonian jälkeläisten, jotka seurasivat Abrahamia, on pantava toimeen yhteyden viisaus, eli kabbalan viisaus. Heiltä edellytetään näyttämään esimerkkiä koko ihmiskunnalle ja näin ollen tuomaan “valoa kansoille.”

Luonnonlait määräävät, että me kaikki tulemme saavuttamaan yhtenäisyyden tilan. On kuitenkin olemassa kaksi tapaa päästä sinne: 1) maailman kärsimysten, sotien, suuronnettomuuksien, vitsauksien ja luonnonkatastrofien reitti, tai 2) asteittainen egon tasapainottamisen reitti, jonka Abraham istutti seuraajiinsa. Jälkimmäinen on se, jota ehdotamme.

Yhtenäisyys  on ratkaisu

Zoharin kirjassa lukee, että “Rakkaus kannattaa kaiken” (jakso, VaEtchanan). “Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” on suuri sääntö Toorassa; se on myös muutoksen ydin, jota kabbalan viisaus tarjoaa ihmiskunnalle. Juutalaisen kansan velvollisuus on yhtenäistyä, voidakseen jakaa Abrahamin menetelmän koko ihmiskunnan kanssa.

Rav Yehuda Ashlagin mukaan (Sulam, eli Tikkaiden selitysteoksen laatija Zoharin kirjalle) “Israelin kansan on hankittava pätevyys itselleen ja koko maailman ihmisille … kehittyä kunnes he ottavat omakseen muiden rakastamisen ylevän työn, joka on tikkaat luomisen tarkoitukseen.”

Jos saavutamme tämän, löydämme ratkaisun kaikkiin maailman ongelmiin, antisemitismin hävittäminen mukaan lukien.
[144065]

Riippuvaisten Ja Heikkotahtoisten Maa

thumbs_Laitman_408Uutisissa(the American Dream): “Amerikkalaiset ovat kaikkein huumatuimpia ihmisiä planeetan historiassa. Laittomat huumeet valtaavat suurimman osan otsikoista, mutta totuus on, että se määrä amerikkalaisia, jotka ovat riippuvaisia ​​laillisista huumeista on paljon suurempi kuin määrä amerikkalaisia , jotka ovat riippuvaisia ​​laittomista huumeista. Kuten alapuolella näkyy, lähes 70% kaikista amerikkalaisista käyttää tällä hetkellä ainakin yhtä  reseptilääkettä. Sen lisäksi noin 60 miljoonaa amerikkalaista luokitellaan “alkoholin väärinkäyttäjiksi” ja 22 miljoonaa amerikkalaista laittomien huumeiden käyttäjiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että lähes jokainen, jonka tapaat on jonkin aineen vaikutuksen alaisena. …

“Se kuulostaa aivan hullulta, mutta se on totta. Olemme kirjaimellisesti huumattuja pois tolaltamme. Itse asiassa, kuten voit lukea alapuolelta, noin 70 miljoonaa amerikkalaista käyttävät “mielialalääkkeitä” tällä hetkellä. Jos tuntuu siltä, että useimmat ihmiset eivät osaa ajatella selkeästi näinä päivinä, se johtuu siitä, että he eivät kykene. Lailliset päihteet ovat rakastettuja ja asia pahenee vuosi vuodelta. Kun ottaa huomioon, että suuryritykset ansaitsevat kymmeniä miljardeja dollareita kaupustellen näitä huumeita muille, ei kannata odottaa, että asiat muuttuvat ihan lähiaikoina.”Kommenttini: Tämä tila on leviämässä ympäri maailmaa, hallitsevien piirien eduksi: on helpompi hallita heikkotahtoista ja riippuvaista kansaa. Ihmisten on käytävä  läpi putouksen alin kohta,  pahauuden tunnistaminen ja vasta sitten he haluavat muuttaa itseään. Sen jälkeen he ovat valmiita kuulemaan integroidun kasvatuksen menetelmän olemassaolosta.

Bnei Baruchin Tulevia Tapahtumia Israelissa

World-Zohar-Convention-2014-banner-425x300Tulevia Tapahtumia Israelissa

Aravan Kongressi miehille/Peilikongressi naisille Petach Tikvassa
 31 tammikuuta– 1 helmikuuta, 2014
Integroidun Kasvatuksen Koulutus
2 – 3 helmikuuta, 2014
Maailman Kabbala Konventio
5 – 7 helmikuuta, 2014
Rekisteröityminen on avattu. Klikkaa tästä nähdäksesi yksityiskohdat ja rekisteröityäksesi.

Koskien Vastuuta Maailmasta

thumbs_laitman_259_02Mielipide (Michael Khazin, taloustieteilijä ja poliittinen analyytikko): “Tänään ei ole voimaa maailmassa, joka olisi valmis ottamaan vastuun  ratkaisujen kehittämisestä ja toteuttamisesta. Uusia konsepteja ei löydy, resursseja ei ole ratkaisujen langettamiseksi ja niiden rankaisemiseksi, jotka poikkeavat niistä.

“Moderni poliittinen maailma ei koostu poliitikoista, eli ihmisistä , jotka ovat valmiita kantamaan poliittisen vastuun, vaan ylläpitäjistä, jotka ovat vain valmiita vastuuttomasti soveltamaan vakioratkaisuja. Esimerkkitoteutus tästä politiikasta on tehdä päätöksiä kollektiivisesti – niin, että yksikään ylläpitäjä ei ole vastuussa mistään.”Kovan kriisin koetellessa, tämä temppu ei toimi ja se johtaa väistämättä tilanteeseen jossa ‘rotat pakenevat uppoavasta laivasta’. Moderni ylläpitäjä ei suostu ottamaan vastuuta ja siitä syystä alamme väistämättä nähdä oikeiden poliitikkojen paluun, jotka alkavat kehittää uusia ‘pelisääntöjä’.””Mutta koska viime vuosikymmenten aikana kukaan ei valmistellut näitä ihmisistä, siksi ensimmäisten päätösten laatu tulee olemaan hyvin kaukana ihanteellisesta.”

Kommentti: Ongelmana on, että on mahdotonta valmistella tulevia johtajia missään nykyaikaisessa järjestelmissä, sillä tulevaisuus rakentuu täysin erilaisesta integroidun vuorovaikutuksen periaatteesta. Nämä johtajat voidaan kouluttaa vain integroidun kasvatusmenetelmän avulla.

Maailman Kabbala Konventio Ja Integroidun Kasvatuksen Koulutus Israelissa

Bnei Baruch Maailman Kabbala Konventio

Bnei Baruch Maailman Kabbala Konventio järjestetään 5-7 helmikuuta 2014. Jos tila sallii, tapahtuma järjestetään Bnei Baruchin uudessa rakennuksessa.

Integroidun Kasvatuksen Koulutus Israelissa

Ennen Maailman Konvention alkamista, 2-3 helmikuuta 2014, järjestetään intensiivinen integroidun kasvatuksmetodin koulutus tovereillemme ulkomailta.

Ystävällisesti tiedottakaa tästä kaikille tovereille, sillä ennakkoon tilattu lentolippu on tuntuvasti halvempi.

 

 

Miksi Kääntää Rattia Autossa Joka Ei Ole Hallinnassa

Mielipide (Boris Kagarlitsky, Globalisaation Instituutin johtaja): “Globalisaation vastustajien ennuste on tullut toteen, sillä uusliberalistisen mallin romahdus oli tuntomerkki, jonka he enustivat. ‘Johtajat’ eivät enää ymmärrä mitä he tekevät, he vain kääntävät mekanismin kiekkoa, jonka hallinta on menetetty jo kauan sitten. Ihmiset haluavat muutoksia, sosiaalista edistystä, mutta ei katastrofien ja uhrejen kustannuksella.”

Kommenttini: Teeskenteleminen, että ohjaamme maailmaa tai leikkiminen, että olemme maailman hallitsija ovat olleet yleisiä harhaluuloja ihmiskunnassa kautta aikojen. Tänään  perustotuus alkaat paljastua: maailma on hallinnassa, mutta ei meidän, vaan pikemminkin Luojan, luonnon ja olemassaolomme riippuu meidän samankaltaisuudestamme sen lakejen kanssa. Kun ihmiskunta joutui muuttumaan globaaliksi sen kehityksessä, se muuttui velvolliseksi säilyttämään luonnonlait suhteessa ihmisyhteiskuntaan, muuttumaan yhdeksi kokonaisuudeksi.

“Rukoilevatko Tiedemiehet? Einstein Vastaa Pienen Tytön Kysymykseen Tiede Vastaan Uskonto”

Uutisissa (Brainpickings): “Pieni tyttö New Yorkista nimeltä Phyllis kirjoitti kirjeen suurelle Albert Einsteinille vuonna 1936 :

‘ “Riverside Church 19 tammikuu 1936

Paras tri Einstein,

Pyhäkoululuokassa meille on herännyt kysymys : Rukoilevatko tiedemiehet? Se alkoi kysymyksellä voimmeko uskoa sekä tieteeseen, että uskontoon. Kirjoitamme tutkijoille ja muille tärkeille miehille, yrittäen saada vastauksen omaan kysymykseemme.

Meille se olisi suuri kunnia, jos vastaisitte kysymykseemme : Rukoilevatko tiedemiehet ja mitä he rukoilevat ?

Olemme kuudennella luokalla, neiti Ellisin luokassa.

Kunnioittaen,

Phyllis’

“Vain viisi päivää myöhemmin Einstein kirjoitti takaisin — eikö se ole ihanaa kun kulttuurijättiläiset vastaavat lasten vilpittömään uteliaisuuteen? — ja hänen vastauksensa puhuu samaan tieteen henkiseen laatuun, jota Carl Sagan ylisti vuosikymmeniä myöhemmin ja Ptolemaios teki vuosituhansia aikaisemmin. Kuusi vuotta aikaisemmin, Einstein oli tutkinut juuri tuota samaa aihetta, paljon monimutkaisemmalla kielellä ja aistiharhaisemmalla retoriikalla, hänen legendaarisessa keskustelussaan Intialaisen filosofin Tagoren kanssa.

‘ “24 tammikuuta 1936

Hyvä Phyllis,

Yritän vastata kysymykseesi niin yksinkertaisesti kuin voin. Tässä on minun vastaukseni:

Tutkijat uskovat, että kaikki tapahtumat, mukaan lukien ihmisiä koskevat, johtuvat luonnon laeista. Siksi tutkija ei ole taipuvainen uskomaan, että tapahtumien kulkuun voidaan vaikuttaa rukouksen, eli yliluonnollisesti manifestoidun  toiveen toimesta.

Meidän on kuitenkin tunnustettava , että todellinen tieto näistä voimista on epätäydellinen, niin että lopulta usko lopulliseen, perimmäiseen henkeen lepää jonkinlaisella uskolla. Tällainen uskomus on edelleen laajalle levinnyt, huolimatta nykyisen tieteen saavutuksista.

Mutta myös jokainen, joka on vakavasti mukana tieteen harjoittamisessa muuttuu vakuuttuneeksi siitä, että jokin henki on ilmeinen maailmankaikkeuden laeissa, joka on huomattavasti ylempi kuin ihminen. Näin tieteen harjoittaminen johtaa erityislaatuiseen uskonnolliseen tuntemukseen, joka on varmasti aivan erilainen kuin jonkun enemmän naiivin uskonnollisuus.

Sydämellisin terveisin teidän

A. Einstein.’ ”

Kommenttini: Tässä on todella kabbalistinen näkemys korkeamman voiman olemassaolosta maailmassa, jota ei tule palvoa, vaan se pitää paljastaa.