Category Archives: Uusi Yhteiskunta

Uudenlainen Stressi: Tylsistyminen Töissä

Mieleipide (Tohtori Sandi Mann, vanhempi psykologian lehtori Central Lancashiren Yliopisto): “Tuoreiden tutkimusten mukaan tylsistyminen työpaikolla on kasvussa vaikuttaen kaikkiin työntekijöistä johtajiin.

“…tylsistyminen–vihan jälkeen–on toiseksi yleisin tukahdutettu tunne työpaikoilla…”

“Tämän lisäksi lisäksi Mann uskoo, että harvemmat meistä sietävät tylsistymistä, sillä odotamme elämämme joka osa-alueen olevan tyydyttävää ja nautinnoillista–asenne joka oli huomattavatsi harvinaisempi vanhemipen sukupolvien ja heidän käytännöllisempien näkökulmien keskuudessa….. ”

“Montclairin  ja Etelä-Floridan Yliopistojen tutkimus kielteisesti vaikuttavan työkäyttäytymisen ja tylsistymisen yhteydestä tunnistivat kuusi tapaa joilla tylsistynyt työntekijä voi vahingittaa organisaatiota: hyväksikäyttämällä muita, “tuotannon poikkeavuudella” (ts. tarkoituksellisesti epäonnistumalla tehtävissään), sabotoimalla, vetäytymällä, varastamalla ja aiheuttamalla melua. Kaikkein yleisin tapa on vetäytyminen…”

“[Mark] de Rond, [Cambridgen Yliopiston Judge Business School] sanoo, että on myös olemassa tylsistymistä jossa ammattilaiset tylsistyvät, ei sen vuoksi ettei heillä olisi töitä vaan sen vuoksi että he kokevat työnsä hyödyttömäksi.”

Vastaus: Egoismin kasvun suhteessa ja sen muuttuessa globaalisti kiinteäksi kierteeksi, kaikki negatiiviset vaikutukset ja tunteet ilmenevät enenevissä määrin. Minkäänlainen psykologinen temppu ei auta, ainoa keino on itse egoismin korjaus.