Category Archives: Uncategorized

Miksi Yhteiskunnat Rappeutuvat

Mielipide (Victor Davis Hanson, Yhdysvaltojen sotahistorian kolumnisti, poliittinen esseisti ja entinen klassisten aineiden professori): “Miksi kerran kukoistavat yheiskunnat kangistuvat ja rappeutuvat?

Satoja syitä on esitetty Rooman hajoamiselle ja Ranskan entiselle 1900-luvun järjestelmälle. Syyt vaihtelevat inflaatiosta ja kohtuuttomasta kuluttamisesta, luonnonvarojen ehtymiseen ja vihollisten valloituksiin. Historioitsiat yrittävät myös ymmärtää Mykonoslaisten, Atsteekkien ja ilmeisetsi myös moderinen kreikkalaisten romahdusta. Kirjallisuudessa aina Catulluksen (Roomalainen runoilija, n. 84-54 EAA) Edward Gibboniin (Englantilainen historioitsija ja parlamentin jäsen 1737-1794), vauraus ja vapaus—ja kuka sai niitä kaikkein eniten— romahduttivat useammin kulttuureita köyhyyden ja uupumuksen sijaan.

Yksi toistuva teema näyttää johdonmukaiselta Ateenalaisessa kirjallisuudessa Makedonialaisten kaupunginvalloituksen kynnyksellä: sosiaalinen kinastelu kutistuvan “piiraan viipaloinnista”. Ateenalaisten puheet tuolta ajalta viittaavat usien oikeudenkäynteihin omaisuudesta ja perinnöstä, veronkiertoon ja työttömyyskorvauksiin. Rooman valtakunnan lopun jälkeen, taantumuksellinen Latinalainen kirjallisuus—Juvenalin, Petroniuksen, Suetoniuksen ja Tacituksen suosiossa— syyttivät “leipää ja sirkushuveja”, liiallista rikkautta, korruptiota sekä raskasta hallitusjärjestelmää.

“Gibbonille ja myöhemmille Ranskalaisille tutkijoille ‘Bysantista’ tuli halventava kuvaus erittäin raskaasta Kreikkalaisesta byrokratiasta joka ei kyennyt verottamaan riittävästi katoavia tuottajia ylläpitämään byrokraattien kasvavaa määrää. Antiikin aikana oli yleistä kasvattaa valuutan (fyysistä) määrää lyömällä halpoja pronssikolikoita ja maksamalla julkiset velat niillä.”

Minun kommenttini: Kaikki toistaa itseään, sillä egoismimme on hallinnut meitä ihmisen ensimmäisestä maanpäällisestä päivästä lähtien. Tänään puhumme kuitenkin avoimesti uudesta henkilön ja yhteiskunnan kehityksestä: “yhden perheen” yhteiskunta tulee tapahtumaan 1) vastahakoisesti ja kärsimyksen kautta 2) helposti ja miellyttävästi sen välttämättömyyden ymmärtämisen kautta.

Kaksi Tilaa Jotka Määrittävät Kaiken

Kysymys: Miksi Kabbalistien meille antamat ohjeet ovat niin pinnallisia? Miksi emme ymmärrä tähän mennessä mitä meidän pitää tehdä? Mitä ovat ne keinot, joilla liitymme ryhmään ja kumarramme ystäviemme edessä? Kaikki on epäselvää. Kaiketi sen pitää olla niin, mutta mitä tämä usva kätkee?

Vastaus: Ensinnäkin, ei ole olemassa mitään aikomusta tai tarkoitusta tehdä elämääsi kurjaksi. Sinun tulisi muistaa että luodulla ei ole muuta vaihtoehtoa tulla samankaltaiseksi Luojan kanssa. Ei mitään muuta vaihtoehtoa!

Kuvittele että olet pihveihin erikoistunut kokki ja olet saanut tilauksen erityistestä pihvistä. Tarvitset naudanlihaa tietyn ikäiseksi kasvatetusta karjasta joka on laiduntanut eirtyisessä ilmanalassa, kuten myös mausteet jotka ovat tehty tietyllä alueella kasvavista kasveista jne. Luot listan vaatimuksista, joita ilman tiedät ettet pysty tekemään annosta.

Sama pätee myös tässä: Luotu ei voi saavuttaa samankaltaisuutta Luojan kanssa millään muulla tavalla. Sanoisin että se ei edes ole kiinni Hänestä. Kun Hän päätti, että luodun täytyy tulla samankaltaiseksi Hänen kanssaan, nämä kaksi muuttuja (luotu ja hänen samankaltaisuus Luoja kanssa) automaattisesti määrittävät kaiken muun.

Ensin, Luoja kiinnitti luodun itseensä, tätä kuvataan „maailman luomisella“, johon luodut katosivat. Sen jälkeen hän lisäsi luotuun yhden pisteen „jotain tyhjyydestä“. Sen jälkeen luotu alkoi kasvaa Valon sisällä ja siitä pisteestä eteenpäin kaikki avautui Luojan siihen puuttumatta tai osallistumatta.

Tässä, kaksiosaisessa järjestelmässa‘, on olemassa kaksi pistettä: nolla ja enemmän kuin nolla. Toisin sanoen, Luoja ja jotain mikä työntyy Luojasta ulos päin. Luotu,  joka on erilainen, ulkopuolinen ja vastakohtainen Häneen nähden kutsutaan „luoduksi“; oli tehty joksikin tyhjyydestä“.

Kaikki muu kehittyy itsenäisesti. Sen vuoksi on sanottu: „ Teon loppu on liitoksissa sen alkuperäiseen ajatukseen“. Näiden alkuperäsiten tilojen lisäksi, Luoja ei tarvitse mitään. Hän teki vastaanottamisen halun; loput tulevat Valon ja astian vastakkaisuudesta, lahjoittamisen voimasta ja vastaanottamisen halusta, Luojasta ja luodusta, tarkoittaen pistettä joka on hieman erilainen kuin Valo. Nämä tilat ovat täysin riittäviä.
Kysyt“ Mksi Luoja teki elämästämme niin surkeaa? Voiko hän muutta mitään? Koko kysymys on väärä, sillä emme ole vielä tasolla joka sallisi meidän nähdä koko kuvan ja näin ollen oikeuttaa Luojan. Kutenkin pieniet tiedonmurusemme osoittavat että kaikki vaihtoehtoiset polut ovat mahdottomia. On rakkaus ja lahjoittaminen; kaikki mikä on vastakohtaista näille ominaisuuksille voi saavuttaa smanakaltaisuuden Luoja kanssa vain yhdellä tavalla. Tämä pätee aina ja kaikissa olosuhteissa luomisen alusta korjauksen loppuun. Siinä pisteessä näet että kaikki on täydellistä ja mikään ei tapahdu „vahingossa“. Olemme tähän mennessä kuitenkin hyvin pieniä ja kypsymättömiä: olemme puristettuina omalle sektorillemme emmekä ole edes alkaneet seurata polkua joka sallii meidän lopulta aistia kaikki nämä asiat.

Meistä näytää että maailma on suuri ja hieman pelottava. Koko universumi, kaikki ominaisuutemme ja ongelmamme, kaikki mikä täyttää sinut nyt on vain pieni partikkeli todellista maailmaa. Vaikka mittaamme tätä aluetta kilometreissä ja kilogrammoissa, autenttisen todellisuuden näkökulmasta, se ei yksinkertaisesti ole olemassa. Voimme kuitenkin aloittaa matkamme tästä maailmasta, joka on „jotain tyhjyydestä“. On hyvin suotavaa kiihdyttää vauhtiamme saavuttaaksemme tämän polun itsenäisesti.

Eli, on kaksi voimaa, kaksi käsityksen yksityiskohtaa: Luoja ja luotu, joka on hieman erilainen kuin Hän. Nämä kaksi yksityiskohtaa määrittävät kaiken mitä on olemassa. Tämän vuoksi, et tänä päivänä pysty vastaanottamaan mitään muuta kuin mitä jo saat. Toiveikas ajattelu ei päde täällä.

Sillä hetkellä kun luotu luotiin, sillä hetkellä kuin „jotain jostakin“ synnytti „jotain tyhjyydestä“, kaikesta tuli järkähtämätön laki sisältäen kaikki „tapaukset“ valinnanvapaudestamme. Kaikki sisältyy lakiin, vaikkakin kätkemisen verhot piilottavat tämän lain meiltä. Itse asiassa, usva on illuusio. Ei ole mitään mysteeriä. Usva joka hyväilee tajuntaamme on täysin psykologisesta luonnostamme ja sen on tarkoitus „kalibroida“ meidät oikealla tavalla.

Kohtalon Lahja

Kysymys: Kuinka voimme yhdistää yhtenäistymisen ja levitystyön oikealla tavalla?

Vastaus: Levisystyö on yhtenäistymistä itsessään. Juuri levitystyön prosessissa monet ihmiset lähestyvät toisiaan, pysyvät ryhmässä eivätkä lähde siitä, yhtenäistyvät toisten kanssa ja löytävät läheisimmät ystävänsä.

Uskon että levitystyö on valtaisa lahja, jonka kohtalon antanut meille, koska aikaisemmin levitystyö oli mahdotonta, mutta tänä päivänä se on mahdollista. Kabbalan lisäksi on olemassa integroitu kasvatus, joka on erinomainen paikka yhtenäistymisellemme.

Välttämätön Ehto Kohoamiselle

Kysymys: Onko mahdollista omistaa yksi seminaari konventiossa keskustelemiselle esteistä, jotka ovat meidän ja yhtenäistymismme välillä? Toisaalta on kyse esteistä, mutta toisaalta tarvitsemme niitä, sillä meidän pitää olla iloisia siitä, että seinät välillämme avautuvat.

Vastaus: Meidän ei pidä missään muodossa puhua esteistä, jotka estävät yhtenäistymisemme. Kutsumme niitä esteiksi, sillä egomme näkee ne sellaisina. Todellisuudessa me kuitenkin hyväksymme ne välttämättömänä ehtona kohoamiselle. Ilman niitä kohoaminen olisi mahdotonta.

Meidän pitää hyväksyä ne luontevasti, ilolla, sillä tämä on ainoa syy niiden olemassaololle. Jos henkilö on mukana kasvatuksessa ja koulutuksessa, silloin, riippumatta kohtaamistaan esteistä, hänellä on oikeanlainen suhtautuminen niihin ja todellakin kohoaa niiden avulla. Tämä on tärkeää, sillä tekniikka kohoamiselle esteiden avulla on kaikista hyödyllisin. Ei ole muuta tapaa kohota.

Täällä Tulee Olemaan Puutarhakaupunki

Kysymys: Miten voimme tehdä integroidusta opetuksesta, liiketoiminnan alkuun panemana, luovan ja rakentavan prosessin?

Vastaus: Ensinäkin on kertakaikkiaan välttämätöntä ylläpitää kaikki firman työntekijät integroidulla kasvatuksella ja koulutuksella. Ajan mukana he voivat vähitellen valmistautua ja osallistua tapahtumiin kuten vapaaehtoiseen siivouksen “työpäivään”, luonnon ekologiseen siistimiseen, koko asuttamamme kaupungin korjaamiseen ja järjestämiseen.

Toisin sanoen integroidun kasvatuksen pitää saattaa meidät yhteiseen, rakentavaan työhön ja varmistaa, että saamme siitä ja ideoiden toteuttamisesta sisäistä tyydytystä. Kaupungin pitää hengittää sitä ja silloin se muuttuu tarttuvaksi.

Luojan Kielen Ymmärtäminen

Kysymys: Häiriötekijät tulevat tiellemme auttaaksen meitä saavuttamaan päämäärän. Kuinka on mahdollista ymmärtää mitä ylempi voima yrittää kertoa minulle lähettäessään tiettyjä häiriötekijöitä? Mitä se tarkalleen ottaen minusta haluaa lähettäessään näitä estetitä?

Vastaus: Jotta tämän häiriön yläpuolella et unohtaisi Luojaa ja kaipausta Hänen luokseen.

Kysymys: Onko olemassa jokin tietty, yksittäinen resepti, vai täytyykö jokainen este työstää erikseen?

Vastaus: Älä työskentele häiriötekijöiden kanssa! Sinun töytyy nousta välittömästi niiden yläpuolelle. Ei ole mitään syytä kiinnittää huomiota itse häiriöön; tärkein asia on nousta sen yläpuolelle.

Ota häiriötekijä vastaan kuten se olisi eräänlainen tuki, ponnahduslauta joka nostaa sinut ylöspäin. Yritä katsoa sitä näin ja tulet huomaamaan että se oli juuri suunniteltukin tällä tavala. Se näyttää meistä psykologiselta esteeltä, mutta oikeastaan se ei ole este vaan kohoamisen keino.

Kysymys: Kuinka kuitenkin kaikesta huolimatta kuulla mitäs se yrittää kertoa minulle? Mitä minun pitää korjata ja minkä yläpuolelle minun pitäisi nousta?

Vastaus: Et tiedä sitä nyt, mutta jos työskentelet häiriöiden yläpuolella, tulet näkemään mikä sinussa on korjattu. Näiden uusien, jo korjattujen ominaisuuksien kautta ryhdyt oppimaan Luojan kieltä.