Category Archives: Toora

Miksi Toora Alkaa Aatamista?

Laitman_003.jpgKysymys: Miksi Toora ei ala Aabrahamista tai kokoontumisesta Sinain vuoren juurella, vaan se alkaa Aatamista, luomisesta?

Vastaus: Ymmärtääksemme, että tärkeintä on sielun särkyminen moneen osaan ja sitten Toora annetaan vain näiden osien keräämiseksi ja yhteen laittamiseksi, yhteen liimaamiseksi ja siten löytyy Luoja liimatussa astiassa. Mutta jos se ei alkaisi niin, eikä särkymistä olisi, silloin kaikki muut toimet olisivat taatusti merkityksettömiä.

Siksi Toora alkaa Aatamista, eikä Aabrahamista, koska Aabraham on jo tulos särkymisestä ja korjauksen alku. Se ei myöskään ala Tooran antamisesta, sillä se on jo työkalun vastaanottaminen ja korjauksen suunnitelma. Toora päättyy Luojan täydelliseen ilmestymiseen, joka sijaitsee täysin korjatussa ja toistuvasti vahvistetussa Aatamin sielussa.


[147458]

Tuli Ja Vesi

thumbs_laitman_571_06Liekki oli vahva, erillainen kuin tavalliset liekit. Siitä syystä vesi ei pystynyt tukahduttamaan sitä. Vaikka kuparialttari sijaitsi pihalla avoimen taivaan alla, vesi ei koskaan upottanut sitä. (Moshe Weissman, “Midrash Sanoo”, luku “Tzav”).

Vastaanottamisen halun palaminen ​​on vahvin mahdollinen korjauksen toiminta.

On olemassa erilaisia ​​korjauksia: neljä teloitusta (vitsausta), nylkeminen, suolaus, kosherointi, oikea tapa syödä jne. Toisin sanoen eri itsekkyydet vaativat erityisiä ​​korjaustapoja.

Raskain egoismi vaatii vahvimman korjauksen, tulen. Kun teemme töitä itsensä uhraamisen tasolla ja uhraamme egomme tulevaisuuden korjauksen vuoksi, ei ole mitään esteitä matkalla.

On sanottu, että vesi ei voinut tukahduttaa liekkiä. Tämä seikka korostaa, että korjaus tulella on paljon suurempi kuin mikään muu oman itsensä tapa.Vesi itsessään on puhdistus, puhdistava, mutta se on vähemmän tehokas kuin puhdistus tulella.

Vedellä voi korjata vain lahjoittamisen tason, Hafetz Hesed (Galgalta ve Eynaim), kun taas tuli korjaa itse intention, vastaanottamisen toisten hyväksi.

 

 

Uhrilahja Luojalle

thumbs_laitman_544Tooran “Exodus” 35:20-35:21 (VaYakhel): Koko yhteisö vetäytyi  ennen Moosesta. Jokainen mies, jonka sydän nostatti hänet, tuli ja jokainen, jonka henki innoitti hänet anteliaisuuteen, toi Herran uhrilahjan pyhäkkötelttaan koko sen palvelua varten ja pyhille pukineille.

Meillä ei ole mitään muuta, paitsi ego! Meidän täytyy repiä jotain pois siitä ja tuoda se kutsumaamme “kollektiiviseen pussiin”. Tämä on yhteinen astia (Kli), jota kutsumme Temppeliksi tai Tabernaakkeliksi. Nämä eivät ole aineellisia kuvioita, vaan se mitä luomme välillämme. Luomme ryhmän keskustan, jonne pistämme kaikki pyrkimyksemme ja halumme, jotka ovat egon yläpuolella. Kaiken, jonka keräämme yhdessä on sydämemme halukkuus, joka meidän pitäisi toteuttaa.

Valon Kaksi Ominaisuutta

Toora, “Mooseksen kirja” 22:5: Jos tuli etenee ja löytää piikkejä, kaatunutta tai kasvavaa viljaa tai aluetta jota kuluttaa, se joka sytytti paljon tulee maksamaan varmasti.

On Valoa joka parantaa ja Valoa joka tappaa. Aivan kuten meidän maailmassamme.

Tuli on “Din:n” ominaisuus ilman armon tasapainottavaa ominaisuutta. Tasapainotat kaikki voimat kun pidät ja kohdistat “tulen” oikeaan suuntaan kunnes sitä käytetään oikealla tavalla.

Lahjoittaminen Vastaanottamisen Vuoksi

Toora “Shemot (Mooseksen kirja)” “Parshat Mishpatim (Lait)” 21:16: Hän joka sieppaa henkilön-huolimatta siitä onko hän myynyt hänet vai pitääkö hän henkilöä edelleen hallussaan-on surmattava.

Henkisyyden tasolla “jonkun sieppaaminen” symboloi sitä, että sieppaat “Adamin” (ihmisen) egosi kautta itseesi, alistat hänet ja myyt hänet seuraavalle egositiselle tasollesi. Pyrit myöskin hyötymään tästä itsessäsi olevasta Adamista, mikä tarkoittaa sen liittämistä itseesi siten että hän ansaitsee jotain edelliseltä sinussa olevalta Adamin tasolta.

Tämä on aktiviteetti jossa epäonnistumme monta kertaa, kutsu sitä “lahjoittamiseksi vastaanottamisen vuoksi”, jossa henkilö on valmist tomimaan oikealla tavalla pyrkimyksenään kuitenkin hyötymään siitä egoistisella tasolla. Tässä tapauksessa mitään ei ole tehtävissä.

Tätä kutsutaan “ja hän myy hänet”, teet hänestä (Adamista) palvelija nja hyödyt hänestä. Näin ollen kaikki näennäiset “hyvyyden toimet” fyysisellä tasollamme on tehty vain henkilökohtaisen hyödyn saavuttamiseksi. Henkilö joka on eniten valmis myymään Adamin itsessään on korkein kaikista. Näemme hyvän esimerkin tästä politiikassa, jossa tärkein asia on olla emotionaalisesti irtautunut; kaiken täytyy rakentua selvään päätökseen.

Tooran Olemus

Toora on annettu, jotta henkilö voisi saavuttaa Luojan tason. Hänen koko olemus on tämän saavuttamisessa.

Toorassa on kuvattu ainoastaan egoistiset halumme, jotka mudostavat henkilön koko olemuksen ja kuinka muuttaa asteittain jokaisen egoistinen pyrkimys altruistiseksi pyrkimykseski. Meidän 613 halun tämän kaltaista muutosta on kutsuttu “Mitzvotin vaalimiseski”.

Kaikki Tooran termit ja konseptit: “aviomies”, “vaimo”, “perusta”, “koti”, “aasi”, “leipä” ja niin edelleen kertovat liikkumattomasta, vegetatiivisesta, animaalisesta sekä puhuvasta halujemme tasoista.

Toora kertoo siitä, mitä tapahtuu henkilön sisällä. Järjestämme kotimme ja yhteiskuntamme siten, että ne ovat noiden lakien peilikuva.

Koko Maailma On Heijastukseni

“Orja” on halu, jonka olen omaksunut sisässäni ja se on niinmuodoin täysin minun hallinnoima. Samalla olen nujertanut sen siinä määrin, ettei sitä pidetä minun egonani enää, vaan täytenä kumppanina.

Voin käyttää sitä täysin, ei paineella kuten tein, kun käytin sitä väkisin, vaan rationaalisesti ja loogisesti. Tämä tarkoittaa, että se on jo täydessä ymmärryksessä kanssani.

Puhumme vain intentioista ja haluista, sillä mitään muuta ei henkilössä ole. Henkilö on pieni maailma, joten kaikki se mitä näemme, kuva maailmasta ja kaikki siinä mukana, on heijastus minun sisäisistä ominaisuuksistani, eikä mitään muuta. Jos maailmassa on jotain sisälläni, niin se on merkki siitä, että tällä tavalla näen oman heijastukseni.

Tällä tavalla minun pitäisi järjestää kaikki päässäni lukiessani lähteitä, kunnes itse asiassa ymmärrän sen. Vähitellen sekä mielesi, että näkösi keskittyy siihen ja ymmärrät, että se on todellakin niin. Jopa kvantti fyysikot ja psykologit ovat alkaneet puhua tästä nyt.

Kansakunta Joka Kommunikoi Eri Taajuuksien Välillä

Baal HaSulam “Arvut (Keskinäinen tae) “Kappale 17:Kun Israelin lapset poistuivat Egyptistä ja muodostivat oman valtionsa, kaikki heidän tarpeensa oli tarjottu heidän omasta puolestaan, ilman riippuvuutta keneenkään muuhun. Tämä valmisti heidät vastaanottamaan Arvutin yläpuolella ja näin ollen heille oli annettu Toora.

Yhtenäistymällä keskenämme ja rakentamalla yleisen yhteenliittymisen mekanismin useista ihmisitä, luomme täydellisen ja kokonaisen järjestelmän. Kaikki tapahtuu sisäisesti välillämme.

Nämä tietyt ehdot luotiin noina aikoina, eikä ulkoinen ympäristö vaikuttanut Israelin lapsiin. Näin ollen heistä tuli kansa, joka sijaitsee yhteenliittymisen tilassa ja määrittää itsensä ylempään voimaan.

Siinä tapauksessa maailman kansat eivät voi vahingoittaa Israelin kansaa millään tavoin. Tämä on siksi, että se kansa on eri tasolla, elää eri taajuuksilla eivätkä yksinkertaisesti poikkea toistensa tielle.

 

Miten Me Olemme Erilaisia?

Kysymys: Mainitsematta kabbalan tiedettä levittämisessämme, kerromme ihmisille, että keskinäinen tae tarjoaa meille hyvän elämän. Siinä tapauksessa, miten eroamme muista organisaatioista, jotka antavat samantapaisia lupauksia?

Vastaus: Paha asia, jos et tunne eroa.

Moderni ihminen kokee globaalin, yhtenäisen kriisin. Sillä tavalla Luoja näyttää hänelle, että hän on kytkeytynyt muihin väärällä tavalla ja että hänen pitää saavuttaa keskinäinen tae. On olemassa metodi, joka auttaa häntä yhtenäistymään muiden kanssa oikealla tavalla ja aloittamaan hyvän elämän elämisen. Tämä metodi toimii luoden sopivan ilmapiirin; tehden”kuoren” ympäristöstä, joka antaa ihmisille selityksen siitä miten eletään  yhdessä hyvää, terveellistä ja turvallista elämää.

Ihminen kuulee tämän ja ymmärtää, että muuta ratkaisua ei ole. Ja muut kuulevat saman asian, joten on helpompi tehdä tämä yhteen kasvaneena, yhdessä heidän kanssaan. Henkilö oppii yhtenäistymään muiden kanssa oikealla tavalla ja saman prosessin aikana hän houkuttelee luokseen Valon joka uudistaa. Lapset tekevät samaa leikkiessään, varttuen ja viisastuen prosessin myötä.

Näin ollen, kun henkilö löytää itsensä pahasta tilanteesta, hän käyttää muita houkutellakseen valoa ja vähitellen hän alkaa arvostaa lahjoittamisen voimaa. Hän arvostaa sitä suuresti ja se muuttuu hänelle tärkeimmäksi asiaksi. Yllättäen hän arvostaa sitä siinä määrin, että vaikka kaikki hänen elämässään on kunnossa, hän ei hylkää lahjoittamista, toivoen voivansa soveltaa sitä riippumatta tuntemuksistaan. Tämä siitä syystä, että hän yhdistää siihen ensisijaisen tärkeyden.

Näin ihminen muuttuu henkiseksi, siirtyen itsekkäästä intentiosta, Lo Lishmasta altruistiseen Lismahan. Eikä ole pienintäkään mahdollisuutta, että 99% väestöstä saavuttaisi korjauksen millään muulla tavalla. Voitko sinä suositella jotain muuta, paitsi Tooraa?

Uskon, että ongelma piilee perusteellisessa väärinkäsityksessä siitä miten AHPia edistetään. Olemme osanneet korjata Galgalta Eynaim Babylonian ajoista asti, mutta AHPin korjaaminen, tässä on kaikki keinomme.

Ei Rakkautta Ilman Vihaa

Henkisistä käsitteistä puhuttaessa, jos alussa ei ole vihaa, ei myöhemmin tule olemaan myöskään rakkautta. On kirjoitettu “Loin pahuuden ilmentymän ja loin Tooran mausteeksi, sillä siinä oleva Valo palauttaa henkilön takaisin lähteelle, alkuperään.”

Hyvä alkuperä on rakkaus, mutta sitä ei voida paljastaa ennen kuin viha ja torjunta ovat ensin tuotu esiin. Meidän tulisi tottua siihen tosiasiaan, että viha ja rakkaus ovat aina sekä paljastettu että työstetty yhdessä.

Sen vuoksi löydämme yhteiskunnastamme sekä vihaa että rakkautta. Meidän tulisi ymmärtää. että toinen on mahdotonta ilman toista. Emme ole täydellisiä enkeleitä, ollen pelkästään elottomalla tasolla, vaan olemme ihmisiä julman egoismimme kanssa.

Siinä päärin missä kaipaat rakkauden tuntemista, tulet löytämään vain suurempaa vihaa. Tämä on ainoa keino tulla”Egyptistä poistumisen” arvoiseksi ja saapua “Siinain Vuorelle.” Vihan vuori, “Siinai” on edellisen työmme tulos.

Baabelin torni on vain alku; siellä ei oltu paljastettu mitään. Sen vuoksi 20 sukupolvea Adam HaRishonista Aabrahamiin saakka olivat ensimmäisiä Kabbalistien sukupolvia, sillä voimakas halu ei ollut vielä paljastunut siellä.

Ensimmäinen kerta kun halu paljastettiin tapahtui Babyloniassa, josta Kabbalan tiede on lähtöisin. Siellä oli jo pieni vihan vuori: “Baabelin Torni”, jonka yli oli mahdollista nousta. Kabbalan, yhteyden tiede syntyi siellä ja ihmiset jotka kykenivät yhdistymään ilmestyivät myöskin siellä. Näin ollen se ilmenee aina vihan yläpuolella.

Sen vuoksi ei ole mitään tarvetta pelätä sitä, että tänä päivänä maailma on paljastamassa vihaa. Meidän täytyy vain antaa sen paljastua luonnollisesti ja edeltää iskua parannuskeinolla, jotta viha tulee paljastetuksi tietoisesti. Meidän tulee olla luottavaisia, että meillä on olemassa tarkat ohjeet kuinka käyttää sitä (parannuskeinoa) oikein.