Category Archives: Talous

Olemme “Vuoden Päässä Maailmanlaajuisista Ruokamellakoista”

Uutisissa (CounterCurrents.org): “2011 vuoden raportissa tutkijat Complex Systems Institutessa paljastivat mallin, joka selitti seikkaperäisesti miksi levottomuuksien aalto, joka pyyhkäisi maailman yli vuosina 2008 ja 2011, iski kun iski. Ensisijaisen ratkaiseva tekijä, oli korkealle kohoavat ruokahinnat. Heidän mallinsa tunnisti tarkan kynnyksen globaaleille  ruokahinnoille, joka murtuessaan johtaisi maailmanlaajuisiin levottomuuksiin…

“Jopa äärimmäisten sääilmiöiden edelle raahustivat ruokahinnat tänä vuonna, heidän raporttinsa vuodelta 2011 ennusti, että seuraava iso välirikko tapahtuu elokuussa 2013, jota seuraa riski uusille maailmanlaajuisille mellakoille. Eli jos trendeihin on uskomista, nämä monimutkaiset järjestelmäteoreetikot sanovat, että olemme vain vajaan vuoden päässä maailmanlaajuisten levottomuuksien tulipallosta.”

Kommenttini: Ehkä he sitten kuulevat integroidun kasvatuksen tärkeydestä, joka kantaa tiedon siitä miten yhtenäisdytään, eikä romuteta kaikkea, vaan luodaan uusi maailmanjärjestys keskinäisessä kytköksessä päämäärällä saavuttaa tasavertaiset standardit ja kohota ylemmän maailman “Inhimillisen” tason  aistimuksessa. Luonto pakottaa meidät tähän.

“Euroalueen Kriisi Tulee Jatkumaan 20 Vuotta”

Mielipide (Wolfgang Münchau, Financial Time:sta): “Yksimielisyys vallitsi tarkkailijoiden joukossa sen suhteen, että EU oli ottanut merkittävän askeleen oikeaan suuntaan hyväksymällä polun pankkiunionin suuntaan, mutta he eivät tehneet tarpeeksi kriisin ratkaisemiseksi. Olen eri mieltä tuon lauselman kanssa. Mielestäni on kyse hyvin isosta askeleesta väärään suuntaan. Huippukokous teki konkreettisen kriisinratkaisupäätöksen, joka on riippuvainen tulevista päätöksistä, joihin tulee olemaan jopa vaikeampia tulla ja siksi on yhä vaikeampi onnistua.

“Siellä sovittiin, että yhteistä pankin jälleenkapitalisointia ei tule tapahtumaan ennen kuin täydellinen pankkiunioni on perustettu. Ja Bundesbank muistutti meitä siitä, että jälkimmäinen ei ole mahdollista ilman poliittista unionia. Looginen seuraus on, että kriisiä ei ratkaista seuraavaan kahteenkymmeneen vuoteen.”

Kommenttini: Luonnon ehdoton korjausjärjestelmä tulee pian pakottamaan meidät työstämään korjaustamme, seurauksena totaalista epätoivosta ja hävityksen uhasta.

Tyhjä Amerikkalainen Unelma

Uutisissa (Workers World): “Census Buraeun viimeisen laskelman mukaan Yhdysvalloissa on yli 19 miljoonaa TYHJÄÄ asuntoa.

“Monet niistä ovat ihka uusia, eikä niille löydy ostajia; ihmisillä ei ole varaa niihin. Toisissa on asuttu vuosia, mutta seisovat nyt tyhjillään, kun asukaat on häädetty ja heidän omaisuutensa on heitetty kadulle ulosottoviranomaisten toimesta.

“Sallien keskimäärin vain kolme asukasta asuntoa kohden, yllä oleva tilastotieto tarkoittaa, että vähintään 57 miljoonaa ihmistä Yhsysvalloissa, jotka nyt ovat kodittomia, asuvat turvapaikassa, ovat muuttaneet yhteen sukulaisten tai ystävien kanssa, asuvat asuntovaunuissa tai ajoneuvoissa, voisivat saada oikean asuinpaikan.”

Kommenttini: Tämä tulee vain kasvamaan ja kasvamaan, kunnes ihmiskunta päättää, että on aika muuttaa asennettaan maailmaa kohtaan vastaanottamisesta lahjoittamiseen, itsekkyydestä osallistumiseen, yhtenäisyyteen, rakkauteen.

“10 Miljoonaa Amerikkalaista Työttöminä”

Uutisissa (Crossing Wall Street): “Valtakunnalliset työttömyysluvut saavat paljon huomiota osakseen ja sitä enemmänkin huomiota on kiinnitetty työvoiman osallisuuslukuihin, kun yhä useampi amerikkalainen on menettänyt toivonsa ja luopunut työnhausta… Toukokuun työraportin mukaan työttömiä amerikkalaisia on noin 100.9 miljoonaa. Luku on ällistyttävä.”

Kommenttini: Luku tulee vain nousemaan kunnes talous supistetaan kohtuulliselle tasolle. Vain yhtenäisen, integroidun kasvatuksen käyttöönotto varmistaa sen, että jokainen voi löytää paikkansa maailmassa, oikeanlaisessa, harmoonisessa yhdistelmässä, eikä elä tehdäkseen töitä, vaan elää löytääkseen ylevämmän eksistenssin, korkeamman ulottuvuuden kasvavassa yhtenäisyydessä.

Vaihtoehtoinen Viitekehys Globaalille Talousjärjestelmälle

Mielipide (Joseph Stiglitz, Amerikkalainen taloustieteilijä ja Columbian yliopiston professori): “Perusidea on: muutama voimakeskus, kuten Kiina, Saksa ja Japani, joidenkin tuotantokeskeisten talouksien lisäksi ovat kukoistaneet järjestelmässä, jossa he hoitavat koko viennin ja muutama maa, niin kuin Yhdysvallat, ylläpitää valtavaa kauppavajetta.

“Mutta tämä järjestelmä lähestyy nyt loppuaan, kun maat alkavat oivaltaa, että heidän kauppavajeensa on kestämätön ja he haluavat samalla muuttua kaupan ylijäämän maiksi. Kaikki eivät tietenkään voi ylläpitää ylijäämää, joten asia muuttuu kuuman perunan leikiksi, jossa jokainen siirtää vajeen toiselle valuutan devalvaation ja muiden agressiivisten kaupankäyntisiirtojen avulla.

“Vaihtoehtoinen viitekehys globaalille talousjärjestelmälle: maailmanlaajuinen vararahastojärjestelmä, uudistus maailman kauppajärjestössä WTO:ssa, joka sallisi kehitysmaiden osallistua teollisuuspolitiikkaan, globaali talousmarkkinoiden säännöstely, pääomalaskelman hallinta, painopisteenä epävakauttavan lyhyen tähtäimen kapitaalivirran rajottaminen, maailmanlaajuisesti koordinoitu rahataloudellinen käytäntö, globalisaation ohella, rahataloudellisen käytännön vaikutukset.”

Kommenttini: Miten todellisuus muuttaakaan taloustieteilijöiden mielipiteitä. He voivat nähdä kaukana edessään, ainoan ratkaisun: täydellisen yhtenäisyyden, osittaisen tai kokonaisen. Joka tapauksessa he eivät tiedä miten ottaa ensi askel kohti sitä tulevaisuutta, ennen kuin he tapaavat meidät.

Työttömyys EU:ssa Saavutti Ennätyslukemat

Uutisissa (BBC News):  ”Työttömyys eurovaluuttaa käyttävissä maissa kärjistyi helmikuussa 10.8 prosenttiin. Se on nousua tammikuun 10.7 prosentista ja on korkein arvo sitten valuutan käyttöönoton vuonna 1999. Espanjalla on korkein arvo, 23.6 %.

”Sillä välin erillinen raportti vahvisti, että tuotantotoiminta Euroopassa hupeni helmikuussa…

”Ranska oli käytännössä katsoen heikko tuotantotoiminnan tippuessa alimmalle tasolle melkein kolmeen vuoteen…

”Talousministerit tulevat toivomaan, että sopimus laajentaa euroalueen pelastusrahastoa auttaisi tukemaan tunnetta.”

Kommenttini:  Kun päätökset ovat umpikujassa ei ole muuta vaihtoehtoa kuin sota, niin kuin aina meneeisyydessäkin. Umpikujan välttämiseksi massiivinen ulospäin suuntautuva selitys on tarpeen kriisin ratkaisusta integroidun kasvatuksen avulla. Ihmisen itsekkyys on kriisin syy ja se pitää muuttaa individualisesta integroituun.

”Onko Tämä Tosiaan Kaiken Loppu?”

Uutisissa (The Economist): “Jos Saksa ja EKP eivät toimi ripeästi, silloin yhteisen valuutan romahdus häämöttää…

”Euron purkaminen aiheuttaisi jopa pahemman globaalin rikon kuin 2008-09. Maailman taloudellisesti eniten integroitunut alue pirstoutuisi palasiksi, johtuen maksujen laiminlyönneistä, pankkien vararikoista ja pääoman kontrolloinnin määräämisestä. Euroalue saattaisi pilkkoutua eri osiin, tai isoksi lohkareeksi pohjoisessa ja sirpaloituneeksi etelässä. Keskellä syytöksiä ja purkautuneita sopimuksia Euroopan Unionin isoimman taloudellisen projektin epäonnistumisen jälkeen, äärimmäiset valuutan heilahtelut keskiössä ja reuna-alueilla olevien välillä mitä todennäköisemmin johtaisi  yksittäisten markkinoiden puistattavaan pysähdykseen. Itse EU:n selviämistä olisi syytä epäillä.”

Kommenttini:  On olemassa huolta ja riemua. Huoli johtuu tapahtumaketjun dramaattisesta käännöksestä ja riemu siitä tosiasiasta, että se tapahtuu. Toivoa löytyy sille, että ”potilas” vihdoin suostuu kuuntelemaan ”lääkäriä”, eikä hyväksy ”laastaria”, vaan ainoastaan oikeaa lääkettä.

Kolme Asiantuntijaa: Varautukaa Romahdukseen

Mielipide (Gerald Celente, Harry Dent, and Robert Prechter): “’Talouden elpyminen on ollut heikkoa, joten seuraava taantuma synnyttää mitä luultavimmin pahoja uutisia merkittävällä tavalla, hra Prechter kertoi USA Today:lle, sanoen, että markkinat näyttävät  ’hyvin siedettäviltä’ kolmatta kertaa 12 vuoden sisällä.

Hra Prechter kertoi USA Today:lle, että molemmat markkinat romahtavat takaisin alle matalimman lukunsa sitten talouskriisin huipupisteen maaliskuussa 2009. Työttömyysluvut romahtivat viime kuussa 8,3 %:iin, kolmen vuoden matalimpaan ja viikottainen työtömyys neljän vuoden matalimpaan.

”Silti hra Dent uskoo, että ihmiset jäävät ilman työtä jälleen 2013 tai 2014 ja USA:n markkinat tulevat romahtamaan, koska keskuspankit ovat pumpanneet niin paljon rahaa markkinoille, että ne ovat epärealistisen vahvat.

”Hra Celente kertoi USA Today:lle, että korkeampi työttömyysluku aiheuttaa yhteiskunnallista levottomuutta ja ero rikkaiden ja köyhien välillä kasvaa. Tämä antaisi epäilemättä Occupy Wall Streetin kaltaisille liikkeille lisää ravintoa.

Kommenttini: Ei kommenttia – ihmisten mentaliteetti tulee vain muuttumaan vararikon  ja tuhon uhan alla. Sillä välin voimme vain valmistella materiaalia ja levittää elämänlaadun parantamisen menetelmää niin paljon kuin mahdollista.

Euroalueen Työttömyys Saavutti Uuden Ennätyksen

Uutisissa (BBC News): ”Työttömyys euroalueella saavutti ennätykselliset mittasuhteet viime vuoden lopulla, kertoi Eurostatin edustus.

”Työttömyysaste 17 valtiossa, jotka käyttävät samaa valuuttaa, oli joulukuussa 10,4%, eli muuttumaton marraskuun lukuihin nähden, jotka saatiin yli 10,3%…

”Työttömyys on kokenut jatkuvaa nousua läpi vuoden 2011, samalla kun alueen velkakriisi jatkuu. Joulukuussa 2010 työttömyysaste euroalueella oli 10%.”

Kommenttini: Olisi hyvä heti luoda opiskelukeskuksia työttömille ja heille, jotka toivovat saavansa integroitua koulutusta ja kasvatusta. Tämä tulee rauhoittamaan yhteiskuntaa ja aikaansaamaan myönteisen ilmapiirin. Muuten konfliktit ovat väistämättömiä.

Uutisissa (The New York Times): “Belgia oli maanantaina [30 tammikuuta] kansallisen lakon halvaannuttama, samalla kun liitot, tuohtuneina säästötoimenpiteistä, ajoittivat  protestin niin, että se sattui samaan aikaan Euroopan Unionin johtajien päivän pituisen kokouksen kanssa täällä pääkaupungissa.

”Junaverkko oli suljettu ja lentoja peruttu…Raitiovaunu-, bussi- ja metropalvelut Brysselissä keskeytettiin, julkisen liikenteen viranomaiset sanoivat. Huippunopeat kansainväliset junat, niin kuin Eurostar Lontoosta ja Thalys Pariisista olivat peruttujen joukossa.

”Belgian uutismedia raportoi, että useimmat hallituksen rakennukset ja monet koulut suljettiin ja lakkoilevat työntekijät nostivat esteitä estääkseen pääsyn teollisuusalueille…

”Belgia on yksi monesta Euroopan valtiosta, joka kamppailee budjettinsa kontrolloimisen kanssa ja liitot ovat tuohtuneita suunnitelmista kulujen vähentämisestä ja verojen nostamisesta.”

Kommenttini: Mitä vain on mahdollista saavuttaa yksinkertaisen keskustelun, hienovaraisen selittämisen avulla ja julkisen sopimuksen pyöreän pöydän ääressä voi saavuttaa, yhtenä perheenä, sitä ihmiset yleensä haluavat – ja päätyä integroidun kasvatuksen tarpeeseen, jotta voidaan aikaansaada oikeudenmukainen jakaminen.