Category Archives: Talous

Liiketoiminta On Itsekkyyden Tuote

thumbs_laitman_547_06Kysymys: Miten kabbala suhtautuu liiketoimintaan?

Vastaus: Liiketoiminta on itsekkyyden tuote. Jos ihmiset olisivat olleet  asianmukaisesti mukana kehittämässä aineellista infrastruktuuriaan, he olisivat luoneet sivilisaation, jossa kaikki oleilevat tasavertaisesti, he palvelisivat toisiaan, yhdessä he pitäisivät huolta lapsistaan, lapsenlapsistaan ja itsestään.

Kaikki tämä vaatisi vähimmäismäärän vaivaa ja aikaa. Ihmiset eivät tuhlaisi liikaa aikaa itseensä vaan vaalisivat maaperää, luontoa ja ympäristöä.

Egoismi saa ihmisen kurkottamaan kauemmas, kahmaisemaan enemmän ja enemmän muiden kustannuksella ja tältä pohjalta liiketoiminta syntyi. Liiketoiminta on sitä, että käyttää toista omaksi hyödykseen, sen lisäksi kaikki on laillista ja rangaistukselta voidaan välttyä. Periaatteessa moinen yhden alistaminen toisen edessä on sama kuin orjuus, vain hienovaraisempaa, sivistyneempää ja kiltimpää.

Kabbala toteaa, että tämä on väliaikainen ilmiö, joka johtuu luonnon oman ohjelman toteuttamisesta. Heti kun pääsemme itsetuntemuksen tasolle ja muutumme integroiduiksi moderneiksi ihmisiksi, jotka ovat riippuvaisia toisistaan, silloin kaikki poliittiset, taloudelliset, rahoitukselliset, kaupalliset, sekä muu vuorovaikutus ja viestintä alkaa murentua. Emme voi hallita ja hallinnoida niitä.

Maailma tulee siirtymään sellaiseen tilaan, jossa tuotantovälineillä ja rahoituksella ei ole mitään merkitystä, koska, toisaalta ne tukahduttaa inhimillisen tekijän ja toisaalta, on olemassa uutta teknologiaa, joka tekee kaiken niin helposti ja halvalla, että se johtaa muiden tapojen arvon vähenemiseen.

Liiketoiminta tänään nojaa sotien käynnistämiseen, ihmisten hyödyntämiseen, ihmisten sairaana pitämiseen lääketeollisuuden kukoistuksen eteen jne. Kaikki päättyy kuitenkin, koska kaikki vähitellen kuihtuu pois.

Tämän seurauksena ihminen kokee turhautumista ja masennusta ja saavuttaa halun tuhota maailman. Se on jo alkanut islamilaisessa fundamentalismissa.

Siksi joka tapauksessa, kaikki tulee syntymään uudelleen, joko pahalla tavalla (ja olemme jo todistamassa tätä) tai hyvällä tavalla, riippuen siitä, kuinka hyvin onnistumme selittämään ihmiskunnalle, että on olemassa toinen, hyvä tapa.


[147510]

Hallitusten Tulisi Vähentää Eriarvoisuutta

thumbs_laitman_600_04Mielipide (Kenneth Rogoff, Thomas D. Cabot julkisen käytännön professori ja taloustieteiden professori Harvardin Yliopistosta): “Ei ole epäilystäkään siitä, että globalisaatio ja teknologian innovaatiot ovat kantavia voimia kasvavassa eriarvoisuudessa, Rogoff sanoi paneelikeskustelussa tuloeroista ja rahan roolista politiikassa. Joten järjestelmän vakauden vuoksi, ‘hallituksen politiikan pitäisi lieventää  tämän ison muutoksen vaikutuksia, jotka teknologia ja globalisaatio on saavuttamassa, eikä pahentaa niitä.'”

Kommenttini: Tämä on mahdollista vain tulemalla tietoiseksi tarpeesta nousta seuraavalle tasolle inhimillisessä kehityksessä. On mahdollista saavuttaa tietoisuus tarpeesta, joko suuren kärsimyksen kautta tai kattavan integroidun menetelmän levittämisen avulla, tai molempien yhdessä.

Euroskeptismi

Uutisissa (The Wall Street Journal): “Kun EU-johtajat suuntaavat  huippukokoukseen torstaina he kohtaavat kriisin, joka voi olla vieläkin vaikeampi korjata kuin alueen velkaongelmat: eurooppalaiset ovat menettämässä luottamuksensa EU:hun itseensä ja alueen ydistämisen etuihin. …

“EU:n virkamiehet ja monet analyytikot sanovat, että lääkkeen on sisällettävä laajemman päätöksenteon keskittämistä Brysseliin. Mutta Euroopan äänestäjät vaikuttavat vähemmän avoimilta sille, aikaansaaden poliittisia jännitteitä, jotka ovat avautumassa. …

“Jopa perinteisesti pro-EU, Alankomaat on katkeroitumassa Euroopan yhdentymisestä, jossa maan hallituskoalitio julisti viime viikolla, että EU:n tavoite ‘yhä tiiviimmästä unionista’ tulisi haudata.

“Mikään maa, jolla on euro, ei  halua, mielipidetiedustelujen mukaan, luopua siitä ja vain Britanniassa on olemassa vahva poliittinen tai julkinen tuki EU:sta irrottautumiselle. Mutta koko mantereella, EU:n matala julkinen asema on kuluttanut loppuun tuen sen toimielinten vahvistamiseksi.”

Kommentti: Eurooppa on muuttunut vanhanaikaiseksi ja jos ei ole integroitua kasvatusta, EU hajoaa ja Eurooppa liukenee maahanmuuttajiin. Euroskeptismi on perusteltua!

Maailma Odottaa Uusia Ideoita

Mielipide (Mikhail Khazin): “Lähes samanaikaisesti talouden kasvu pysähtyi ympäri maailmaa. … Ja tämän tilan seuraukset nousivat esiin.

– Maailman taloudellinen eliitti, joka määrittää kaikki maailmantalouden säännöt, hajosi moniin ryhmiin (Strauss-Kahn tapauksen jälkeen kesällä 2011);

– Koska ei ole tarpeeksi rahaa, rahan pidättämisen käytäntö on elpynyt;

– Samalla kun liberaalit ajatukset ovat pilanneet maineensa, muut vaihtoehdot (kommunismi, fasismi, militantti islam) ovat tulossa takaisin politiikkaan.

“Tässä tilanteessa vain ideologista linjaa voidaan tarjota ja meidän täytyy valmistautua uusien ideoiden syntymiselle.”

Kommenttini: Mikhail Khazin vieraili äskettäin luonani ja muutaman tapaamisen aikana keskustelimme mahdollisuudesta paljastaa integroitu kasvatus maailmalle. Luotan hänen ennustamisen tajuunsa ja siihen, että aika paljastaa korjauksen menetelmämme tulee pian.

 

Työttömät Nuoret Puskevat Euroopan Kohti Vallankumousta

Mielipide (Wolfgang Schäuble, Saksan rahoitusministeri): “‘Meidän on voitettava tämä taistelu nuorisotyöttömyyttä vastaan’, herra Schäuble varoitti, ‘tai häviämme taistelun Eurooppan yhtenäisyydestä’.

“Tukholman esikaupunkialueilta Ateenan kaduille, taistelu on kuitenkin hävitty yksi mellakka kerrallaan. Levottomuudet, jotka äskettäin järisyttivät Ruotsia ovat heijastus nuorten lähes 25% työttömyysasteesta, nuorten maahanmuuttajien kärsiessä eniten. Työttömyysaste alle 25-vuotiaiden  joukossa on 60% Kreikassa. Se on 56% Espanjassa ja yli 40% Portugalissa ja Italiassa.

“Ja tämä on vain puoli totuutta, sillä työttömyysasteessa otetaan huomioon vain ne nuoret, jotka etsivät työtä. Miljoonat ovat yksinkertaisesti lakanneet etsimästä, samalla kun kaksi kolmasosaa olemassa olevista  työpaikoista on supistettu osa-aikatyöhön tai määräaikaisiin sopimuksiin. ”

Kommentti: Kokonainen sukupolvi ei tee töitä, eikä halua. Meillä on edessämme kauhua jopa vallankaappaukseen asti. Hoito ei millään tavalla auta, huumeiden jakelu on myös väliaikainen toimenpide. Joka tapauksessa vain tietoisuuden muuttaminen ja samalla asenteemme itseemme, yhteiskuntaan ja maailmaan sallii sivilisaatiomme jatkumisen. On aika muuntaa ihminen …

Lyhyempi Työviikko Ehdotettu Saksassa

Uutisissa (CNBC): “Sadan saksalaisen tutkijoiden, ammattiliittolaisten ja poliitikkojen ryhmä, vaatii 30 tunnin työviikkoa täydellä palkalla, saksalainen päivälehti Tageszeitung kertoi maanantaina, jossa kantajat esittivät, että lyhennetty työviikko on paras tapa käsitellä työttömyyttä.

“Saksan työttömyysaste, joka nousi 7,4 prosenttiin tammikuussa, pysyy selvästi alle 26 prosentin, joka on saavutettu Espanjassa. Mutta avoimessa kirjeessä, joka julkaistiin maanantaina ja päivälehden siteeraamana ryhmä sanoi, että työajan lyhennys voisi auttaa saksalaisia työntekijöitä.

“Suunnitelman mukaan, joka on vasemmistopuolueen poliitikoiden kaavailema, 30-tuntinen työviikko otettaisiin käyttöön asteittain useamman vuoden kuluessa. Se parantaisi merkittävästi tuottavuutta, ryhmä väitti, mikä puolestaan auttaisi työnantajia maksamaan täyden palkan. ”

Kommenttini: Näemme miten maailma vähitellen tajuaa integroidun kasvatusmenetelmän ehdotukset, mutta kärsimyksen polun kautta, mieluummin kuin järkevän lähestymistavan ja tasapainoisesti suunnitellun “turhan” tuotannon vähentämisen kautta. Tällä vauhdilla ja tässä muodossa, talouden vähentäminen kestää monta vuotta, massojen kärsiessä koko maailmassa sekä luonnollisesti sen mukanaan tuomat protestit, uusintavaalit, ja muut epätoivotut ongelmat.

On tarpeen selvittää eliitille ja massoille minne me kaikki ihmiset olemme menossa kehityksen luonnollisen voiman toimesta—järkevän (tapeellisen) kulutuksen yhteiskuntaan (talouteen) ja integroituneeseen universaaliin yhtenäistymiseen. Jotta siirtyisimme tähän tilaan, meidän täytyy ymmärtää mitä on tapahtumassa ja sopeuttaa itsemme ja tämä voidaan saavuttaa integroidun kasvatusmenetelmän avulla.

Niin Kuin Huutaa, Niin Kaiku Vastaa

Kysymys: Miten yhtenäisyyden voima Euroopassa voi auttaa meitä seuraavan tason saavuttamisessa tulevassa konventiossa Amerikassa?

Vastaus: Euroopalla ja Amerikalla on vahva vaikutus toisiinsa. Mutta tosiasia on, että kriisi tuntuu Amerikassa paljon heikompana; on mahdollista sivuttaa se siellä. Amerikassa on yksi hallitus, yksi valta, eikä tarvetta ole neuvotella kenenkään kanssa. He voivat tehdä mitä haluavat ja sillä selvä. He päättivät painattaa sata miljoona dollaria lisää ja tekivät sen. Painokone toimii.

Euroopassa on paljon vaikeampaa, koska se edellyttää koordinointia kaikkien maiden välillä. Siksi kriisi tuntuu pahempana siellä. Jos Eurooppa olisi yhtenäistynyt, se olisi voinut käsitellä kriisin helposti. Ensinnäkin kriisi olisi ohi nopeasti, koska EU: n kansalaiset olisivat yhtenäistyneet itsekkyytensä yläpuolella. Yleisesti ottaen Eurooppa on tämän päivän Babylon.

Mutta sen lisäksi he olisivat alkaneet hyväksyä yhden ratkaisun ja pystyisivät tekemään samoin kuin amerikkalaiset. Koko kriisi on levinnyt vain siksi, että Eurooppa on jakautunut. Yksi osa Eurooppaa Brysselistä sanelee muille osille Eurooppaa: Ja toinen osa ei halua sitä, Nikosiassa, Cypress, parlamentti kieltäytyi hyväksymästä heidän päätöksensä.

Millainen unionin se on? Heidän on joko todella yhenäistyttävä tai hajottava.

Amerikassa, tilanne on parempi siitä näkökulmasta, että he ovat yksinkertaisesti päättäneet, “Meillä ei ole mitään kriisiä.” He ovat päättäneet tämän ja elävät niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Mutta myöhemmin tietysti, kaikki tulee “romahtamaan”.

“Tiedemies Ennustaa”

Mielipide (Chris Martenson): “Chris Martenson on maailmankuulu asiantuntija vaarallisten, silti kätkettyjen eksponentaalisten kasvumallien tunnistamisessa globaaleissa talouksissa, energiakysynnässä ja ruoan kulutuksessa…

“Ja hän ennustaa osakemarkkinoiden 60% romahduksen iskevän tulevan kolmen kuukauden aikana.

“Martensonin mielipidettä ei kannata ottaa kevyesti, sillä hänen tutkimuksensa on YK:n, Iso-Britannian parlamentin sekä Fortune 500 yhtiöiden korkeasti arvossa pitämiä. …

“Valitettavasti Martenson ei ole ainoa taloustieteilijä, joka ennustaa massiivista, historiallista romahdusta   tapahtuvaksi.

“Itse asiassa, hänen lukunsa ovat varovaisia verrattuna muihin alansa asiantuntijoihin.

“Tuoreessa haastattelussa, Robert Wiedemer — taloustieteilijä, joka parhaiten tunnetaan oikein ennustetusta romahduksesta Yhdysvaltojen asuntomarkkinoilla 2006 sekä osakemarkkinoiden romahduksesta 2008 — antaa meille levottomuutta herättävää todistusaineistoa 50% työttöyydestä, 90% osakemarkkinoiden romahduksesta ja 100% vuosittaisesta inflaatiosta…alkaen tänä vuonna.”

Kommenttini: Tosiasiallisesti tämä suuntaus voidaan pysäyttää vain välittömästi siirtämällä koko yleisö Integroituun Kasvatukseen ja yhdenmukaisesti sen kanssa vähitellen pienentää tuotantoa vaadittaviin mittasuhteisiin.

Integroitu kasvatus sallii siirtymisen tasavertaiseen, järkevään vaadittavien tuotteiden, tavaroiden ja palveluiden jakamiseen ja omistaa kaikki muut voimavarat valistukselle, koulutukselle ja valmennukselle, eli ihmisten korjaamiselle integroituna osana luontoa. Vain sillä tavalla kykenemme välttymään iskuilta, jotka siitä huolimatta johdattavat meidät tekemään samat päätökset.

 

S&P Varoittaa Yhteiskunnallisesti Räjähdysherkästä Tilanteesta Euroalueella

Uutisissa (Reuters): “Standard and Poor’s näkee riskialttiina sen, että Espanja, Italia, Portugalia ja Ranska eivät kykene toteuttamaan välttämättömät uudistukset samalla kun työttömät muuttuvat yhä haluttomimmiksi sietää säästäväisyyttä, S&P:n Saksan johtaja Torsten Hinrichs kertoi sanomaledelle.

“Korkea työttömyys Espanjassa, Italiassa ja Ranskassa on yhteiskunnallisesti räjähdysherkkä,” Hinricsiä siteerattiin maanantain Neue Osnabrücker Zeitungissa.

“‘Yhteiskunnallinen yhteisymmärrys on löydyttävä toimenpiteiden säästämiseksi. Korkea työttömyys…ei auta.’

“Hinrichs sanoi, että Espanjan ja Portugalian ihmiset olivat jo todistaneet halukkuutensa sietää säästötomenpiteitä, mutta tämä ei voi jatkua ikuisesti.'”

Kommenttini: On välttämätöntä heti julkistaa Integroidun Kasvatuksen käyttöönotto työttömyysturvan saajien joukossa ja kokeilla sen tehokkuutta kuukaudessa, silloin yhteiskunnallinen räjähdyshekkyys ei tule olemaan uhka, päinvastoin “aivan kuin tyhjästä” yleinen turvallisuuden ja hyvinvoinnin tunne tulee ilmaantumaan. Se on elementaarista psykologiaa…

Jakava Talous: Tulevaisuuden Talous

Uutisissa (Forbes): “Jakamisen käsite on luonut markkina-alueita asioista, joita ei ennen olisi pidetty  rahallisena voimavarana… FORBES arvioi tuoton, joka virtaa jakavan talouden kautta suoraan ihmisten lompakkoihin, ylittävän 3,5 miljardin dollarin tänä vuonna, kasvun kera, joka ylittää 25%. Sitä vauhtia keskinäinen jakaminen siirtyy ansioavustuksesta seisahtuneilla palkkamarkkinoilla häiritsevään taloudelliseen voimaan. Teknologia on huomattavasti parantanut sanomalehtien rivi-ilmoituksissa, jotka välittivät voimavarojen hikoilua vousisadan ajan. … “Olemme siirtymässä maailmasta, jossa olemme järjestäytyneitä omistusoikeuden ympärille, maailmaan, joka on järjestäytynyt voimavarojen käyttöoikeuden ympärille,” sanoo Lisa Gansky, joka aloitti Ofoto-sivuston valokuvien jakamiselle, ennen kuin myi sen Eastman Kodakille vuonna 2001. …

“Omistaminen, Amerikkalaisen unelman peruspilari, sai iskun. “Se on muuttunut, etenkin nuoremman sukupolven myötä”, sanoo Shannon King, puheenjohtaja strategiselle suunnittelulle National Association of Realtorsissa. “Myös he pitävät siitä ajatuksesta, että ei olla sitoutuneita omaisuuteen. He voivat siirtyä eri alueille kaupungissa ja viettää joustavampaa elämäntapaa.”…

“Millennials, nousussa oleva taloudellinen voima Amerikassa, on kulttuurisesti ohjelmoitu lainaamaan, vuokraamaan ja jakamaan. He eivät osta sanomalehtiä, he napaavat ja levittävät tarinoita a la carte Facebookin ja Twitterin kautta. He eivät osta DVD-sarjoja, he streamaavat ohjelmia. He eivät osta CD:itä, he tilaavat musiikkia palvelujen kautta kuten Spotify tai Pandora (tai vain varastavat sen).”

Kommenttini: Kaikki on menossa kohti yleistymistä, yhtenäisyyttä ja läheisyyttä. Tämä on seurausta uudenlaisesta halusta, joka ilmaantuu ihmisissä Luonnon suunnitelman mukaisesti. Varmasti se kaikki johtaa integroituun talouteen, joka tulee olemaan kaikkein kustannustehokkain ja tarjoaa kaikille suhteellisen yhtäläiset palvelut sillä edellytyksellä, että ihmiset itse etsivät mahdollisuuksia säästää materiaaleja, energiaa ja työvoimaa.