Category Archives: Taide

Uuden Kulttuurin Kieli

Kysymys: Toivomme, että integroidun kasvatuksen menetelmä tulee leviämään joka puolelle maailmaa. Minkälaisena esimerkiksi näet Moskovan ja Etelä Amerikan ryhmien välisen vuorovaikutuksen? Onko se järkeenkäypää, että he ylläpitävät suhteen toisiinsa?

Vastaus: Jos pääsemme eroon kielimuurista samanaikaisesti tapahtuvan tulkkauksen avulla, silloin ihmiset tulevat ymmärtämään toisiaan täydellisesti. He kokevat tunteet, laulut, tanssin ja erilaiset ilmaisumuodot. Tulet huomaamaan, että yllättäen heidän kehonsa liikkeet ovat samanlaisia.

Kun puhumme integraatiosta, ihmiset alkavat ilmaista itseään samalla tavalla riippumatta siitä kuka he ovat. Kansalliset, etniset ja rodulliset erot sulavat pois.

Esimerkiksi syntyperäiset Etelä Amerikkalaiset ja Afrikkalaiset, joilla on täysin erilainen tyyli tanssia, alkavat liikkua synkronoidusti, yrittäen aistia toinen toisensa. Heidän tanssinsa ei enää muistuta modernia tanssia, jossa kaikki ovat määrätyn etäisyyden päässä toisistaan, näkemättä ollenkaan toisiaan pyöriessään ja hyppiessään itsekseen. Päinvastoin, he yrittävät pysytellä yhdessä, olla kontakstissa, lähestyä, jopa olla  liikkumatta, vain tuntien toisensa fyysisesti ja ennen kaikkea sisäisesti.

He saavuttavat aivan uuden kehon kielen, ja sanoisin uuden kulttuurin, kommunikoinnin ja käyttäytymisen. Mutta se ei ole pelkkä kulttuuri; se on uusi taidemuoto, tanssin ja ilmaisemisen taide, joka tulee juuri tuosta integroidusta aistimuksesta.

Toivon, että tämä kulttuuri tulee näkyviin ja paljastuu ja ehkä sen avulla ihmiskunta sopeutuu integroituun maailmaan. Tämä on järisyttävää ja osoittaa meille sen, että todellakin lähestymme yhden ja ainoan ”Adamin” (ihmisen) mielikuvaa.

Tätä kieltä ei ollut olemassa niiden ihmisten separaation aikana, jotka asuivat muinaisessa Babyloniassa, heidän hajaantuessaan ympäri maailmaa (jos hyväksymme raamatun kertomuksen tosiasiana). Se on kieli, joka on juurrutettu juuremme perustuksiin, jopa ennen ihmisen ilmestymistä ja se se tulee henkisestä perustastamme ennen kuin se aineellistuu.

Jos otamme eri mannerten ryhmien laulut, tanssit, minkä tahansa musiikin tai muun ilmaisemisen muodon,  tulemme huomaamaan yhden yhteisen tekijän niissä kaikissa. Ja ero niiden välillä tulee olemaan pienimuotoinen.

Maailman Mestariteokset Eivät Enää Ilahduta Meitä?

Kysymys: Puhut jatkuvasti integraalista opetuksesta. Kaikki eivät kuitenkaan käyä koko aikaansa henkiseen työhön, sillä ihmisillä on muita, maallisia haluja: tanssiminen, musiikki, luova työ jne.

Vastaus: En usko että ihmisillä on kovinkaan useita toissijaisia haluja. Integraalin yhteisön kehitys tulee olemaan niin kattava, että se sisältää kaikki muut tavat, mielenkiinnonkohteet, harrastukset ja ihmiset löytävät kaiken mikä mahdollisesti voi tyydyttää heitä, mukaanlukien uuden kulttuurin, musiikin, kirjallisuuden, heidän kiinteästä yhteydestä välillään, teoissaan ja kommunikaatiossaan.

Se täyttyyksen tunne, jonka henkilö saa intregraalin yhteyden kautta toisiin on korkein, Valon täyttymys. Henkilöllä ei tule olemaan muita vaateita. Tämä toki sisältää musiikkia, kirjallisuutta ja taidetta, mutta ne ovat täysin eri muodossa mitä nyt. Ne heijastavat henkilön uutta maailmaa, uutta visiota ja uutta liikettä.

Kysymys: Ihmiset vastustavat nykykulttuurin arvojen katoamisen ennustetta: musiikki, taide…

Vastaus: En suhtaudu välinpitämättömästi kulttuurisiin arvoihin, vähennä niiden arvoa saatika rohkaise niiden tuhoamiseen! Musiikki, taide ja kirjallisuus ovat erittäin tärkeitä aspekteja näkemyksessäni ja havainnoissani maailmasta; ne ovat minulle positiivuuden lähde. Asia on kuitenkin niin, että kehittyessämme kulttuuri luo egoistisen näkemuksen maailmasta, joka tulee lopulta katoamaan. Tarkoitukset, tunteet, täyttymys, ominaisuudet ja arvot, jotka ovat iskostettu nykytaiteeseen tulevat katoamaan. Niillä ei lopulta ole meille mitään merkitystä.

Toisin sanoen, tarkastelen upeinta musiikkia, vaikuttavinta kirjallisuutta ja kaikkein kauneimpia taidekappaleita jonain hyvin pienenä, jolla ei ole minulle enää mitään merkitystä ja joka ei vastaa uusiin vaateisiini, koska ne luotiin pienen ihmisen kautta jolla oli vain kyky piirtää kauniita kuvia, luoda kauniita lauseita tai ilmaista tunteita musiikin kautta. Kaikki tämä on kuitenkin niin pienellä egoistisella tasolla, että se täyttää vain pienen psykologisen sieluni. Kun kehitän uuden vastaanottamisen ja sen saavuttamisen instrumentin, lakkaan yksinkertaisesti nauttimasta näistä taidekappaleista.

Sanon kuten asiat ovat: Olen ollut Louvressa, katsonut maalaiksia enkä löytänyt “itseäni” niistä. Kuitenkin jokin aika sitten en ilahduttivat minua niin valtavasti, että halusin palata halliin uudelleen ja uudelleen. Tulet lopulta huomaamaan etä nämä teokset ovat tasolla, joka ei täytä sinua lainkaan, ei ilahdusta sinua etkä näe niissä mitään arvoa.

Henkilö ryhtyy vaatimaan suurempaa, korkeampaa täyttymystä. Tällainen perspektiivi on olemassa ja se tulee tapahtumaan varmasti. Periaatteessa kyseessä on kasvukäyrä.