Category Archives: Sisäinen työ

Naisten Konventio: Mikään Ei Ole Helppoa

Kysymys: Miten voit “poistua itsestäsi”: kytkeytymällä jokaiseen sisäisen keskittymisen kautta, ajatuksessa vai fyysisen kontaktin ja vuorovaikutuksen avulla?

Vastaus: Jokainen on erilainen, mutta hylkääminen ilmenee jokaisessa hänen itsekkyytensä mukaan ja sen mukaan hänelle annetaan mahdollisuus ponnistella. Sinun ei pitäisi ajatella, että se on helpompaa jollekulle ja vaikeampaa jollekulle muulle. Vaikka jollekulle kaikki on helppoa, se on vain alussa. Niin, mikään ei ole helppoa kenellekään, se on punnittu tasapuolisesti kaikille.

On olemassa ihmisiä, jotka ovat avoimempia ja ilmeikkäämpiä ja toisaalta, jotkut ovat varautuneita ja introvertteja. Mutta loppujen lopuksi, kukaan ei voi sanoa, että hänen pitäisi tehdä enemmän tai vähemmän työtä kuin muiden, tämä mitta on sama kaikille, eroja löytyy ainoastaan ilmaisun tyylin ulkoisessa ilmentymässä, mutta ei sen enempää. Siksi meidän ei pitäisi olla kateellisia kenestäkään. Vastaavasti ihmisen luonteenlaadun mukaan, olosuhteiden kera, jotka ovat aina järjestetty hänelle Ylhäältä, hänelle on annettu voimaa ja kykyä voittaa esteet.

Ainoa Konventioon Osallistumisen Ehto

Kysymys: Miten voin tarkistaa että olen sen arvoinen, että voin osallistua Aravan konventioon?

Vastaus: Emme tavoittele määrällisesti isoa konventiota, vaan paremminkin laadullisesti. Tämä konventio on avoinna kaikille, jotka haluavat tulla, emmekä halua tarkistaa ketään ja pyytää suosituksia. Odotamme tähän koventioon kaikkia ystäviämme ympäri maailmaa, jotka ovat todella halukkaita mitätöimään itsensä yhteisön edessä.

Tämä on ainoa ehto! Henkilön pitäisi tehdä tämä sisäinen laskelma henkilökohtaisesti. Kukaan ei tiedä mitä tapahtuu henkilön sisällä, mutta hänen on tehtävä rehellinen itsetutkiskelu. Tämä on aistittavissa hänen osallistumisensa mukaan, hänen valmiutensa ja omistautumisensa mukaan.

Emme tarvitse ihmisiä, jotka vain sattuvat tulemaan ja jotka eivät yleensä osallistu paikallisiin konventioihin. Tarvitsemme ihmisiä, jotka ovat omistautuneita tavoitteelle. Se johtuu siitä, että näiden konventioiden laatu on tärkeämpi kuin määrä. Ihmisten ei pitäisi tulla vain kävelläkseen ympäriinsä kuin tarkkailijat arostellen asioita, tai tulevat vain yhdeksi päiväksi kolmen päivän sijaan.

Joka tahtoo tulla saa olla läsnä alusta loppuun, sukeltaa päällään ja sydämellään konventioon. Muuten ei kannata tulla! Tämä on kehoitukseni.

Tunne Itsesi

Kysymys: On olemassa sääntö: “Rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi”, ja siinä rakkaus  itseen ei kumoudu rakkaudesta läimmäiseen. Onko mahdollista rakastaa lähimmäistään rakastamatta itseään?

Vastaus: Rakkaus lähimmäiseen on mahdoton ilman rakkautta itseen! Siitä syystä itsekkyys ei tuhoudu. Minun pitää aina tarkistaa suhteessa itseeni: Rakastan itseäni, ja lähimmäistä—vain hitusen enemmän.

Miksi enemmän? Nyt rakastat itseäsi enemmän kuin muita, joten pohjautuen sääntöön “rakasta kuin itseäsi” sinun pitää rakastaa muita hivenen enemmän kuin itseäsi. Sen lisäksi sinun pitää alati vahtia, verrata ja ottaa esimerkkiä siitä miten rakastat itseäsi. Siten alat tuntea itsesi.

 

Pelko Pelon Puutteesta

Kysymys: Mikä on oikeanlainen henkinen pelko?

Vastaus: Oikeanlaisen pelon pitää ilmaantua henkilössä jokaisena hetkenä ja hänen tulisi tietää miten se korjataan, siis tietää miten pyytää yhä isompaa pelkoa.

Sanokaamme, että en ole tarpeeksi kytkeytynyt ja tarrautunut tovereihin ja haluan, että se todellakin pelottaa minua. Haluan tuntea kamalaa ahdistusta, sillä jos en ole tarrautunut ja tarpeeksi kytkeytynyt heihin silloin en saavuta mitään!

Tiedän, että minun pitää olla sulautunut heihin ja menettää itseni, mutta en kykene. Joten missä pelkoni ja ahdistukseni sen suhteen on? Miksi se ei huolestuta—alitunen ajatus siitä, että se puuttuu minulta, että se sattuu ja uhkaa olemassaoloani? Tämän pysyvän sisäisen huolen pitää jatkuvasti askarruttaa minua. Minun pitää pelätä pelon puutetta.

 

Keskittyä Varsinaiseen Todellisuuteen

Lukiessaan Zoharin kirjaa ja halutessaan kuvitella seuraavan asteen, henkilön pitäisi liittyä sen asteen ja tämän maailman, sisäisen maailman ja ryhmän pyrkimyksiin, jotta kaikki on yhdessä kehikossa, sillä sen lisäksi ei ole muuta.

Jos henkilö pystyy siihen ja havaitsee, että “Israel (pyrkimys Luojan tykö), Toora (uudistava valo) ja Luoja on yksi ja sama”, se on merkki siitä, että henkilö on jo saavuttanut oikean keskittämisen, oikean asenteen varsinaiseen totuuteen, joka on oikein kuvattuna siinä, mutta ei itsen ulkopuolella.

Nöyryyden Tottumus

Kysymys: Miten voin ilmaista “itseni mitätöimisen” tovereiden edessä ulkoisesti?

Vastaus: Voin mitätöidä itseni tarkoituksella tovereiden edessä, jopa liioitellusti, näyttääkseni esimerkkiä muille. On heitä, jotka ovat liian ujoja käyttäytyäkseen sillä tavoin, joka tarkoittaa, että heidän egonsa ei salli sitä, sillä miten muuten ujous luodaan?

Joten he eivät kykene mitätöimään itseään tovereiden edessä ja näyttämällä esimerkkiä heille, se on helpompi tehdä. On myös helpompaa minulle jos ymmärrän ja tiedän, että teen sen vain esimerkkinä.

Ego kaipaa korvausta, jonkin perustelun. Nyt esitän nöyrää, aivan kuten näyttelijä teatterissa, mutta rauhoitan itseäni, että en oikeasti ole sellainen. Kuitenkin myös tällaisissa tilanteissa, Valo vaikuttaa minuun ja uudistaa minua.

Niinpä, vähitellen, “tavasta tulee uusi luonteenlaatu”. Tottumus on Valon vaikutelma tekooni, joka tuo minulle uuden luonteenlaadun.

Voiko Sisäiset Pyrkimykset Mitata?

Kysymys: Mikä kriteeri voi auttaa henkilöä kontroloimaan eheyttään ja integroituneisuuttaan?

Vastaus: Kriteeri on hyvin yksinkertainen ja selkeä: ihmisen pitää kohota itsekkyytensä yläpuolelle ja suhtautua jokaiseen yhteisön jäseneen periaatteen mukaan “rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi”.

Kysymys: Tätä kriteeriä ei voi mitata. Mitä tarkoittaa “kohota” tai “rakastaa”?

Vastaus: Kriteerin voi mitata epäsuorasti. Emme voi koskaan mitata sisäisiä pyrkimyksiämme, jotka ovat suunnatuja itsekkyyden voittamiseen, emme voi myöskään laskelmoida missä määrin kykenemme sisällyttämään muiden halut omiimme ja sen jälkeen pyrkiä tyydyttämään ne käyttäen omia voimavarojamme ja tavoitteitamme.

Toistaiseksi se ei ole hallinnassamme. Emme soluttaudu luonnon olemukseen tarpeeksi hyvin(elottomaan, vegetatiiviseen, elolliseen ja edes mainitsematta puhuvaa tasoa) voidaksemme aistia sisäisen voiman, joka hallinnoi meitä. Puhumme tässä ihmisen sisäisen maailman mittaamisesta.

On olemassa ihmisiä, jotka onnistuvat kohoamaan itsekkyytensä yläpuolelle ja voivat siten tarkasti mitata ja määrittää sekä itsekkäät, että altruistiset halunsa, voiman joka toimii näissä haluissa, siirtymisen mahdollisuudet, eri keinot ja menetelmät, jotka auttavat heitä suorittamaan kaikenlaisia liikkeitä ominaisuuksiensa puitteissa. Tämä on kuitenkin vain heidän käytettävissään, jotka ovat ansainneet itsensä ja ominaisuuksiensa hallinnan.

Tämä voidaan vain mitata sellaisen henkilön toimesta, joka on löytänyt henkisen rakenteen (oman aistimaailmansa) ja voi vaivatta liikkua siinä. Kun tämä rakenne on paljastunut hänelle ja kaikki nämä ominaisuudet ovat lajiteltuja, silloin hän näkee selkeästi korjaukset niissä. Hän voi mitata itsekkyytensä. Hän ymmärtää henkilökohtaisten ominaisuuksiensa, tunteidensa jne. voiman ja kapasiteetin, jotka eivät loppujen lopuksi ole niin runsaita. Hänelle ne eivät enää ole salaisuuksia.

Äärettömyyden Näkeminen Yksinkertaisten Sanojen Takana

Kytkeytyminen toveriin ei tarkoita, että on samaa mieltä hänen kanssaan. Kun minä tukahdutan itseni ja kuulen mitä hän sanoo, se ei ole siksi, että myöhemmin teen mitä hän sanoo. Minun täytyy alistaa egoni, mutta se ei tarkoita, että minun täytyy hyväksyä hänen neuvonsa.

Tukahdutan itseni sisäisen kytköksen edessä keskuudessamme. Se on aivan eri asia. Kuulin, mitä hän sanoo ja minun on hyväksyttävä se jonakin, joka tulee sukupolvemme suurimmalta, jonka edessä alistan itseni, löytäen hänen sisäisen tasonsa siellä missä hän on henkisellä tasolla. Ein Sof on osa jokaista meistä, alistan itseni tämän henkisen tason edessä suhteessa toveriin, mutta ei suhteessa hänen aineellisiin mielipiteisiinsä.

Tämä on erittäin tärkeä yksityiskohta. Emme ymmärrä, että kaikki maailmat ovat keskinäisissä suhteissamme, myös tosiasiallinen äärettömyyden maailma, Ein Sof.

Sydämessä Sijaitseva Linna Joka On Teljetty Lukolla

Kysymys: Mitkä merkit osoittavat, että lähestyt Kuninkaan palatsia oikein?

Vastaus: Kuninkaan palatsi ei sijaitse tuolla jossain vuoren huipulla. Ei ole kyse linnan siluetista, joka houkuttelee meitä kaukaa, tai maagisen Disneymaailman muodosta.

Luojan sija on sisällä ihmisen sydämessä ja se ei ole kuva, jonka henkilö haluaisi kuvitella. Hänestä ei tunnu mielekkäältä ajatella miten voisi muuttaa sydämensä Luojan palatsiksi. Se vaatii oitis henkilöltä, että hän toimii; se pakottaa hänet käymään läpi epämiellytäviä tiloja, ottamaan käyttöön lahjoittamisen säännöt, muuttamaan itseään muuntaakseen itsensä, halunsa Luojan temppeliksi.

Vapaaehtoinen Sitoutuminen Koko Maailmalle

Piittaamattomuus opettajaa kohtaan meidän maailmassamme on pieni osoitus siitä, miten me sivuutamme Luojan koska Hän on kätkeytynyt meiltä. Tämä piittaamattomuus on todellisen egomme paljastuminen, se ei tunnusta Ylempää, vaan sanoo: “Minä itse hallitsen!”

Tämä asenne näkyy meissä suhteessamme tovereihin, opettajaan ja Luojaan. Mutta kun on kyse Luojasta, se on kätketty niin kauan kuin et valmistele itsesi työskentelemällä sen avulla mitä sinulle on annettu, tarkoittaen, että kunnes alat nähdä toverisi ja opettajan suurina ja isoina ja koet alempana olevat pieninä, hoivasi tarpeessa olevina. Löydät itsesi keskeltä, velvollisena kaikille!