Category Archives: Sisäinen työ

Luoja Odottaa

Kysymys: Mitä tarkoittaa puhutella Luojaa?

Vastaus: Puhutella Luojaa tarkoittaa, että vaadimme maailman sisäisiltä voimilta, jotka pitävät ja hallinnoivat sitä, manifestoitumaan selkeästi meissä. Meidän on tunnettava tämä voima, oltava yhteydessä siihen ja toimittava sen avulla. Siksi pyydämme, vaadimme, että se paljastuisi.

Luoja ei välitä siitä miten puhuttelet Häntä. Voit kirota Hänet, kunhan et häivy!

Aikamme Erikoisuus

Kysymys: Viime aikoina näemme kasvavia yhteenottoja kahden vastakkaisen voiman välillä Euroopassa ja maailmalla. Eikö tämä ole edellytys sille, että löydämme tilaisuuden edetä oikein?

Vastaus: Kabbalan tiede yhdessä muiden tieteiden kanssa, sanoo, että kaikki maailmassa koostuu kahdesta vastakkaisesta voimasta: plus-miinus, pohjoinen-etelä, paine-tyhjiö, kuuma-kylmä, jne. Kaikki tämä perustuu kahteen tärkeään vastakkaiseen voimaan: vastaanottaminen ja lahjoittaminen. Täydellisyys, elämä koostuu näistä kahdesta voimasta, jotka muodostavat kolmannen voiman, keskilinjan, jossa periaatteessa kaikki olemassaoleva on olemassa. Näemme tämän elävissä organismeissa, kasveissa ja eläimissä. Ennen meidän aikaamme, kehityimme myös kuin eläimet, eli vaistomaisesti, keskilinjan vallan alla.

Mutta nyt olemme saavuttamassa johtamisen seuraavan tason, kun nämä kaksi vastakkaista voimaa syntyvät meissä ja meidän on itse tasapainotettava ne. Tämä on aikamme, kehityksemme erikoisuus. Siksi meidän on nähtävä maailma harmoniassa ja tuotava tämä harmonia siihen yhdistämällä oikein nuo kaksi vastakkaista voimaa itsessämme: vastaanottamisen voima (Aviut) ja lahjoittamisen ominaisuus (särmi). Sillä tavalla meidän on toimittava.

Kaikki Maailman Kabbalistit, Yhdistykää!

Kysymys: Mitä meidän oikeastaan tulisi tehdä luentojen aikana, muuttaaksemme sisäisiä ominaisuuksiamme?

Vastaus: Ennen luentoa kaikki ne jotka ovat eri paikoissa ympäri maailmaa tulisi yhdistyä toisten kanssa, jotta voisimme olla yhdessä luennolla ja yrittää imeä se (yhteys) yhteiseen astiaamme. Useat ihmiset osallistuvat näille luennoille ja meidän täytyy yhdistää itsessämme kaikki muutoksen halut ylempää tilaa varten, jossa olemme kaikki liittyneinä toisiimme, jossa olemme kokonainen, yksi sielu.

Baal HaSulam kirjoittaa, että vain yksi sielu oli luotu, Ein Sofin (Ikuisuuden) maailma ja se on paljastettu meille asteittain 125 tason kautta, ensin pienessä ja sen jälkeen jatkuvasti laajemmassa mittakaavassa. Meidän täytyy siis kuvitella tila jossa astumme sisään tuohon maailmaan. Astumme siihen yhteisen yhteytemme mukaisesti ja sen mukaisessa laajuudessa ylempi Valo täyttää meidät ja ryhdymme tuntemaan ikuisuuden maailman. Meidän täytyy tuntea kaikki tuo henkisessä maailmassa ja olla olemassa siinä.

Mutta Astia Oli Pirstoutunut

Astoiden pirstoutuminen ei ole pelkästään pirstoutumista, vaan sellaisten paikkojen paljastumsta joissa aikaisemmin oli piilotettuja virheitä. Kuitenkin nyt, kun virhe on paljastettu, se on mahdollista selkeyttää, tutkia läpikotaisin ja korjata täyttämällä se mitä siitä puuttuu.

Näin ollen huomattavasti ylevämpi tila on luotu silloin, kun laitamme kaikki osat jälleen yhteen. Se pelkästään näytti ehjältä aikaisemmin, mutta sen sisäpuolella oli useita halkeamia. Luodun kolmanteen vaiheeseen lisätty valaistus puuttui Ein Sofin (äärettömyyden) maailman astiasta ensimmäisessä vaiheessa.

Vapauden Otteessa

Kohotessaan Binaan, henkilö (Malkhut) mitätöi itsensä kaiken itsekkyyden yläpuolella, joka paljastuu hänessä. Ibur (raskaus, kantoaika) on kamala tila halulle vastaanottaa. Kuvittele, että palaat takaisin kohtuun: kamalampaa tilaa et voi kokea; sinulla ei ole happea, ei valoa, eikä tilaa liikkua. Olet puristettu ahtaaseen vankeuteen, kuin ruuvipuristimessa, joka pitää kaikki aistisi otteessaan niin, ettet voi liikkua sisäisesti tietoisuudessasi, tai ulkoisesti.

Henkiseen kohtuun sisään astuminen on kamala tunne, henkinen klaustrofobia…mutta suosit tätä tilaa, sillä, jos olet siinä, Binassa, lahjoittamisen ominaisuudessa, silloin et tarvitse mitään! Hyväksyt pimeän eristysvankeuden hyvänä luvattuna maana, taivaana. Saapumisen ehto henkiseen Iburiin on muuttaa arvonantosi Malkhutia kohtaan Binaan ja alkaa pitää arvossa lahjoittamisen määritettä.

Ajatuksen Voima

Kysymys: Jos piirrämme kuvan valoisasta tulevaisuudesta, me ikään kuin toteutamme sen, vai mitä? Niin kuin sanotaan, “Jos haluat olla onnellinen, ole onnellinen”.

Vastaus: Yleisesti ottaen se pitää paikkansa, sillä ajatukset toimivat. Jos viljelemme myönteisiä ajatuksia, silloin luonnostaan tulemme luomaan myönteisen kentän integroiduissa ympyröissä sekä muuallakin ja herättämään luonnon positiivisen voiman.

Toisaalta kenttä tulee myös kasvattamaan meitä. Siksi on toivottavaa, että olemme hyvällä tuulella koko ajan, hyvän tuen kera, silloin suhteellisen helppo elämä on taattu.

Sijaitsemme luonnon täydellisyydessä ja kaikenlainen tieto virtaa sisässämme, jonka hahmotamme elämän virtana. Siitä syystä, jos nyt hahmotamme saman tiedon virtaavan lävitsemme eri tavalla, silloin elämä tuntuu hyvin erilaiselta. Itse asiassa me itse säätelemme elämämme laadun: minkälainen se on, hyvä vai huono, tarkoituksellinen vai merkityksetön.

Et voi edes kuvitella kuinka paljon vaikutamme toisiimme! Jopa ihminen, joka ei ollenkaan mene ulos, vaikuttaa toisiin! On kyse samasta yhtenäisestä kentästä!

Luoja On Keskiössä

Kysymys: Kuinka voimme tulla Luojan kaltaisiksi, jos tunnemme joskus että hänen tekonsa ovat vääriä?

Vastaus: Ei vain joskus, vaan jatkuvasti! Mitä hyvää tässä maailmassa on? Pahimmat rikollisetkaan eivät kestä sitä mitä maailmassa on tapahtumassa, vaikka Luoja loi tämän maailman.

Asian laita on kuitenkin niin, että näemme maailman 100%:sti Luojan vastakohtana. Tämä on näin, sillä olemme Luojan vastakohta. Luoja valaisee sisintämme ja Hänen Valonsa on täydellinen hyvyys. Kun Valo laskeutuu “valoherkälle filmillemme”, se muodostaa negatiivin, joka on alkuperäisen vastakohta. Eli, mitä enemmän Valoa vastaanotamme, sitä suuremmaksi pimeys kasvaa ja päinvastoin. Näin me näemme maailman.

Valo piirtää erinäisiä muotoja vastaanottamisen halun sermiimme ja kaikki nämä muodot piirtyvät negatiivisina. Ne ovat Valon vastakohtia. Näin maailma on hahmoteltu meissä.

Kuinka voimme saavuttaa samankaltaisuuden Luojan kanssa? Kuinka voimmme nähdä Hänet vastakohtaisuudestamme piirtämättä mielikuvitteellista kuvaa? Tehdäksemme sen, meidän täytyy muodostaa “kehykset” ja kääntää sen kontrastit. Jos teemme sen ensimmäisellä “kehyksellä”, saavutamme henkisyyden ensimmäisen asteen. Sitten työstämme toista, kolmatta ja kaikkia myöhempiä “kehyksiä”.

Näin ollen, koko Toora elää ja korreloi henkilössä itsessään. Jokainen ihminen on pieni maailma.

Kaikki tulee tehdä näin, “teknologian” avulla: kuinka työskennellä sisäisesti, jotta muuttaisi kuvitteellisen pimeyden valoksi ja kuvitteellisen valon piemydeksi. Tätä varten minun täytyy kääntää omat ominaisuuteni niiden vastakohdiksi: muuttaa negatiivinen positiiviseksi. Tämä sisäinen muutos on Toora, Uudistava Valo. Tämä on kaikki se mitä tarvitsemme.

Tunnen Luojan itsessäni. Jopa nyt aistin Hänet liikkumattoman, vegetatiivisen ja animaalisen luonnon tasoilla, aistin Hänet myös ihmisissä. Kaikki ympärilläni oleva on Luoja, joka “kääntää” itsensä minua varten ja kopioi Hänet minussa. Minun täytyy vain tulkita se kuva.

En työskentele maailman, ystävien tai Luojan kanssa, vaan ennemminkin itseni kanssa ja itsessäni. Näin tekemällä minulla  on mahdollisuus käyttää näennäisen ulkoisia kuvioita tulkitakseni alkuperäisen kuvan.

Valon Lämpöinen Syleily

Kysymys: Tapahtuuko havahtuminen Ylhäältä koko ajan ja mikä on oikea reaktio meidän osaltamme?

Vastaus: Ei ole kyse vain havahtumisesta Ylhäältä, vaan oikeastaan koko  olemassaolomme on mahdollista kiitos ylemmän Valon, joka jatkuvasti ylläpitää meitä, kuten magneetti, joka pitää rautapalaa ilmassa ja suorittaa meille kaikenlaisia toimenpiteitä.

Ei ole epäilystäkään siitä, luomakunnan materia ei voisi olla olemassa, se ei muuttuisi, eikä aistisi itseään ilman ylempää Valoa. Valo tekee kaiken.

Oikea reaktio meidän osaltamme on yrittää kasvattaa herkkyyttämme ja hienostunutta ymmärrystämme siitä mitä ylempi voima tekee kanssamme, yrittää ymmärtää, miten meidän tulisi reagoida ollaksemme täsmälleen kuten se ja kiinnittyä sen ominaisuuksiin, sen muutoksiin, joita se aikaansaa ja sen vaikutukseen meihin.

Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisessa pullistumassa tai kolossa, jonka Luoja tekee minuun, liityn Hänen toimintaansa ja pukeudun siihen, kuten Nukvan halu miespuolisen halun päällä. Ilmenee, että teemme jatkuvasti yhteistyötä yleisessä toiminnassa, kuten liikekumppanit. Siten minun tulisi toimia läpi elämäni ja sitten saavutan eheyden tilan, jota kutsutaan adheesioksi.

Miten Määrittää Tärkeysjärjestys

Kysymys: Mitä naisen tulee tehdä, jos levittämistyö vaatii 5-6 tuntia päivässä, eikä aikaa löydy ryhmätyölle, varsinkaan seminaariin osallistumiselle? Miten voimme määrittää tärkeysjärjestyksen aikamme kanssa?

Vastaus: Mielestäni henkilön on välttämättä omistettava tietty aika sisäiselle työlleen. Vaikka levittäminen suurelle yleisölle on hyvin tärkeää, koska ilman sitä emme edisty, ei ole hyvä asia, jos et kiinnitä huomiota sisäiseen henkiseen edistymiseen.

Jäät jälkeen aineistossa, et ole kaikkien kanssa samassa joukkueeessa, jne. Meidän täytyy edelleen määrittää tärkeysjärjestys niin, että sisäinen työ, eli osallistuminen naisten seminaareihin, yleensäkin luennoille ja seminaareille, ei kärsi ulkoisen levittämisen johdosta. Sinun pitäisi tiukentaa aikatauluasi, eikä jäädä vaille yleistä toimintaa, erityisesti seminaareja.

Mutta ilman levittämistä, se on myös mahdotonta, ei siksi, että joku kutsuu meitä siihen, vaan koska paljastamme sisäisesti ne aukot, jotka täytetään Ylemmällä Valolla. Jos opiskelemme siirtämättä sitä muille, jäämme pelkiksi tyhjiksi viisastelijoiksi, koska vain mekaaninen tietämys täyttää meidät, ei henkinen.

Askel Toisensa Jälkeen

Rikkoutuminen oli välttämätön, koska ilman sitä roikkuisimme vain samassa tilassa, itsekkyyden ja pyhyyden välillä, ei siellä, eikä täällä. Kun henkilö on sidottu yhteen tilaan, silloin hän ei voi muuttaa mitään. Kävelläkseen, henkilön on liikutettava jalkoja niin, että yksi on kaukana toisesta, on oltava ero kahden tilan välillä. Siinä tapauksessa siirrymme tilasta, jonka koemme epämiellyttäväksi ja huonoksi, parempaan tilaan.

Toisin sanoen, siirryn jatkuvasti huonosta tilasta hyvään tilaan. Se muistuttaa kävelyä: jalka, joka oli ensin edessä on nyt takana, kun laitan toisen jalan eteen astuakseni askeleen eteenpäin. Ja sitten otan vielä yhden askeleen ja vielä toisen, vaihdellen jalkoja, aina jättäen taakse sen, joka oli edessä.

En aseta toista jalkaa ensimmäisen viereen lisäten samaan tilaan, vaan laitan sen aina eteenpäin. Sama sääntö pätee henkisessä maailmassa. Negatiivinen, joka minulla oli, sen muutan plussaksi ja siksi lasku aina edeltää nousua.

Minulla on aina kolme tilaa: keskimmäinen, edellinen ja tuleva.